FN's plan om udskiftnings-migrering

Lagt på d. 23/07-17Et 17 år gammelt FN dokument fra år 2000, er dukket op i medierne igen, et dokument med titlen, "Udskiftnings Migrering: Er det en løsning på faldende og aldrende befolkninger?"1


Dokumentet behandler FN’s forudsigelser om de næste 50 år, hvor de mener at befolkningen vil blive mindre på grund af at Vesten får færre børn, og samtidig på grund af den aldrende befolkning. Derfor er der, for at holde liv i Vesten, brug for at flytte mennesker fra den tredje verden (herunder Mellemøsten), hvor fødselsraten er langt større, til de Vestlige lande - ellers vil Vesten forgå sammen med en udsultet økonomi.

Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Japan, Sydkorea, Rusland og USA er de primære kandidater for udskiftnings-migreringen. Organisationer som FN, USA’s handelskammer og "Open Borders", hvis motto er "Immigration er godt for økonomien", er stærke kræfter bag migrerings-agendaen.

Dokumentet er et resultat fra et møde mellem mange både statslige og ikke-statslige organisationer (International Organisation for Migration, FN’s Befolkningsfond og USA’s Census Bureau) tillige med andre individer, og det indeholder flere politiske forslag til understøttelse af udskiftnings-migreringen - med udtalelser som at migrering ikke bare er uundgåelig" men også nødvendigt.

To individer af særlig ekspertise, var Judith Treas, en sociolog ved University of California i Irvine og Michael Teitelbaum, tidligere vicepræsident for Alfred P. Sloan Foundation, som konkluderede at migrationen ikke ville være en fordel for USA, men derimod for Europa.

Knap to årti efter, er Mellemøsten af Vesten sat tilstrækkelig i brand til, at store mængder af immigranter søger mod Vesten, og mod al fornuft og imod alle observationer, åbner prominente politikere grænserne for mængderne. De fleste mennesker i Vesten er rædselsslagende for at blive anset for konspirationstosser, men det kræver ualmindelig god vilje at lukke øjnene for det åbenlyse, at der er en større plan med begivenhederne.

Tænk over det her: Uden nogen troværdig forskning bag sig, giver magthavere klodens befolkningsmængde skylden for at klimaet ændrer sig - og samme klima-agenda bruges til at anklage de menneskeskabte klimaforandringer for at disse immigranter kommer til Vesten2. Abort, degradering af kernefamilier og kampene for homoseksuelle ægteskaber, er igennem de sidste årtier blevet forceret til accept af befolkningen, og alle er et led i at mindske befolkningen, for, efter sigende, at redde kloden. I år (de første 7 måneder) er over 22 millioner børn blevet dræbt under menneskerettighedsprogrammet "Kvinden bestemmer selv over sin krop", hvorunder næsten 1,5 milliarder (her i 2017) er blevet dræbt siden 19803. Samtidig vil de udfylde det kunstigt skabte hul i Vestens befolkningstal, med fremmede etniske folkegrupper... når det både ligner og lugter som den oldgamle militærstrategi, mon så ikke det er det?

Det er primært muslimske tilhængere der kommer til Vesten, og jeg har før skrevet om den muslimske lære "Hijrah"4, der handler om at immigrere i Allahs tjeneste, for at indtage Jorden. I Frankrig kritiserede ærkebiskoppen i Strassburg, Luc Ravel, migreringskrisen og fortæller at de refererer til begivenheden - præcis som FN dokumentet, som "den Store Udskiftning" og Ravel fortæller, "de fortæller på en ganske rolig, meget positiv måde at, ’en dag vil alt dette være vores’"5 - muslimerne selv har overtagelsesplaner, ligesom eliten også har det for vores europæiske samfund.

Samtidig er det som sagt en oldgammel militærstrategi, at svække befolkninger igennem etnisk sammenblanding. Det blev f.eks. eksekveret af Tiglat-Pileser da han migrerede folk fra Babel, Kuta, Avva, Hamat og Seferajim til Samaria (2. Kong. 17:24). Det er skræmmende identisk med det, vi ser i dag, hvor verdensherskerne tager folk fra selv samme områder og fylder ind i Europa.

Påstanden om at det er en økonomisk styrke for Europa at få disse immigranter, falder fuldstændig til jorden. I 2015 blev 163.000 asylansøgere godkendt i Sverige, og kun 500 havde året efter fundet arbejde - de resterende er en vanvittig omkostning for landet6. I Holland er 90% af indvandrerne 1½ år efter stadig afhængige af staten7

Dertil kommer, at der stort set ikke er én eneste af de immigranter der kommer til Europa, der kommer som flygtninge. "Embedsmænd i Bruxelles sagde, at den nyeste bølge af migration fra Nordafrika var "klart og åbenbart økonomiske migranter" og sagde, at disse mennesker ikke havde ret til at "komme ind på europæisk jord""8. Der er mange politikere der har forsøgt at gøre opmærksom på dette, men de er af venstrefløjens politiske korrekthed blevet gjort tavse med skældsordet racist, som værende fremmedangste. Samtidig har venstrefløjen buldret frem med propaganda, at "Migrering er UUNDGÅELIGT. Migrering er NØDVENDIGT. Migrering er ØNSKVÆRDIGT". 

Se denne reklamevideo


Det er helt tydeligt at FN holder en anti-vestlig ideologi, og ved at nedbryde Guds forordnede grænser og ved at nedbryde Hans model for et en sund nation, kernefamilierne, så går FN i ledtog med ingen anden en Satan, for at nedbryde denne nuværende verdensorden, og etablere sin egen nye verdensorden under Satan og hans søn Antikrist.

Roman Giertych, Polens vicepræsident og minister for uddannelse har forstået det, og helt tilbage i 2007 udtrykte han, at han vil forbyde den homoseksuelle propaganda i skolerne, og siger at familien er Polens håb - og Europas håb. Han siger, "Uden familien er der ingen nation, der er intet kontinent, der er ingen civilisation, intet"9.

I sin tale i Warszawa, Polen, d. 06-06-2017, gav Trump udtryk for samme sag og sagde, "Vi sætter vores lid til familien, ikke regering og bureaukrati, i centrum for vore liv... Vi kan have de største økonomier og de mest dødelige våben noget sted på Jorden, men hvis vi ikke har stærke familier og stærke værdier, så vil vi blive svage og vi vil ikke overleve... Så, lad os sammen kæmpe som Polakkerne - for familien, for frihed, for land og for Gud"10.

En lille opsummering: 

- FN holder stormøde om europæisk udskiftnings-migrering - åbenlys konspiration;
- Propaganda, bl.a. igennem ideer som menneskeskabte klimaforandringer, fortsætter de næste årtier med at nedsætte fødselsraten i Europa - til et niveau hvor vi nu får færre børn end nødvendigt, for at opretholde befolkningstallet - åbenlys konspiration;
- Vestligt-ansporet optøjer i Mellemøsten, åbner Europas døre for immigration;
- Immigranter med europæisk overtagelse for øje, strømmer ind i Europas lande, og kalder det, "den Store Udskiftning".

Kan man fortænke nogen i at påstå, at begivenhederne giver historisk genklang i fortidens erfaringer? Kan man undre sig, at tanken om at en planlagt, systematisk nedbrydelse af Europa er i gang? Mark Steyn giver i sin bog, "The End of the World As We Know It" (Amerika Alene: Enden på Verden Som vi kender den) et eksempel fra Italien, "Italien har en fertilitetsrate på 1,2, Spanien 1,1... Amerika 2,1... i 2050, vil 60% italienere ikke have nogle brødre, ingen søstre, ingen fætre og kusiner, ingen tanter, ingen onkler."11.

Læs gerne om voldtægten af Europa, hvor billeder af skulpturen ved Europarådet i Strasbourg, Frankrig, viser denne voldtægt af Europa.

Her er et lille alt-sigende politisk tilbageblik fra Foreign Policy, et Amerikansk nyhedsforlag med hældning mod venstre, der d. 24-08-2015 bedyrer at Europa er nødt til at tage imod immigranterne, mens de 11 måneder senere, d. 22-07-2016 erfarer at immigrationen river Europa fra hinanden - der er rigtig mange der står tilbage og siger, "hvad sagde jeg"...


1 "Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?", http://www.un.org
2 "How Climate Change is Behind the Surge of Migrants to Europe", Time, d. 07-11-2015
3 "Number of Abortions in US & Worldwide - Number of abortions since 1973", http://www.numberofabortions.com
4 "Hijrah", indtagelsen af Europa
5 "‘Great Replacement’: French Archbishop Warns Of Increasing Muslim Birth Rate In The Country", The Daily Caller, d. 12-07-2017
6 "Fewer than 500 of 163,000 asylum seekers found jobs", The Local, d. 31-05-2016
7 "CBS: 90% Syrische en Eritrese asielzoekers na 18 maanden in de bijstand (CBS: 90% syriske og eritreiske asylansøgere efter 18 måneder på bistand)", The Local, d. 31-05-2016
8 "EU admits hardly any migrants reaching Europe are refugees as it toughens deportation talk", Sunday Express, d. 21-06-2017
9 "'Repulsive' Poland Confronts Europe", WND, d. 12-05-2007
10 "Trump's speech in Warsaw (full transcript, video)", CNN politics, d. 06-06-2017
11 "The End of the World As We Know It", Mark Steyn, Prolog, side XVII.


Debat: FN's plan om udskiftnings-migrering

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Befolkningsreduktion [45]; Europa [13]; Islam til Vesten [6]; Konspiration [53]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2017