Den Nye mod den Gamle Verdensorden

Lagt på d. 25/02-17I nyhedsbloggen Lidt tanker om det Amerikanske valg, 2016. fortæller jeg hvordan Marina Abramovic, der igennem John David Podesta, Hillary Clinton's kampagneformand, med åndetilberedningsmiddag indgød okkulte kræfter ind i Hillary's præsidentløb, for at styrke hendes fæste i kampen mod Trump. Med andre ord et okkult angreb på den gamle verden, som vi kender den.

Guds tid i forhold til trængslen under den Nye Verdensorden, var ikke nu, så eliten må vente med at forløse deres okkultisme over Jorden. Men kræfterne bag denne Nye Verdensorden banker ufortrødent på, og en global heksesamling har i nat fundet sted, for at binde Trump, hans administration og hans tilhængere.

De giver til dette arrangement en reference til lignende begivenhed i 1967, hvor okkultister ville ryste Pentagon for at stoppe Vietnam-krigen. De forsøgte i Zeus', Anubis' (gud over de døde) og i alle de døde Amerikanske soldaters navn, at kaste al ondskab ud af Pentagon. De forventede sig at Pentagon ville levitere, men grundet en mulig fejl i besværgelsen lykkedes det ikke1. Men de mente at de igennem en sådan masse-kunst fik ophøjet menneskehedens bevidsthed - præcis det, den okkulte verden søger at opnå i større mål, i forbindelse med Antikrist. Som Bill Lambert (tidligere leder for det okkulte "House of Theosophy") fortæller på New Age seminaret i 1991, så skal verdensborgernes bevidsthed løftes, for at de kan modtage Antikrist - og os, der som Guds folk ikke hverken kan eller vil det, er i en særskilt gruppe, der vil "gå ind i et andet rum"2 - med andre ord, bortrykkes hjem hvortil Jesus har beredt os en evig bolig.

Fra i nat (24-02-2017), og løbende under hver aftagende halvmåne (23. marts, 24. april, 23. maj, 21 juni, 21. juli, 19. august osv.), skal dette okkulte ritual imod Trump og alle hans medskyldige udføres, ind til Trump er fjernet fra præsidentembedet3. Ceremonien påkalder ånderne for vand, jord, ild og luft, og endvidere himmelens hære - dæmoner fra helvedets verden og ånder fra forfædrene - alle entiteter Paulus fortæller at vi som kristne er i kamp imod, "Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet" (Ef. 6:12).

Disse onde ånder, tillige med al skabningen (alle væsener og alle ting har ifølge denne okkulte forståelse ånd, og vi er alle ét), skal binde Trump, så hans ondskabsfulde gerninger helt og holdent må fejle - alle skal bindes med jernlænker, deres tunger, deres gerninger og deres ondskab. Derefter sættes der (potentielt på tværs af hele kloden) ild til et hav af u-flatterende billeder af Trump - efterfulgt af hoppende, klappende, stampende bevægelser under hjertelig latter - fordi Trump hader, når man griner af ham, og endeligt indtages lidt at spise.

Ligesom frimurerne bruger satanisk fortolkning af Bibelen i okkulte ceremonier, skal Salme 23 også læses op under denne ceremoni. En kommentar fra artiklens forfatter, Michael M. Hughes - der titulerer sig selv som "magisk tænker", fortæller endda at der findes "kristne" som citerer Salme 119, for at påkalde Jesu kraft til at binde Trump - og derved, forklarer han, er den okkulte ceremoni meget økumenisk4 - et af navnene for endetidens frafald.

Gud indsætter og afsætter konger (Dan. 2:21), og derfor må vi acceptere at Trump er indsat af Gud. Paulus siger at "der er ingen øvrighed, uden at den er fra Gud, og de, som findes, er indsat af Gud" (Rom. 13:1) - jeg kender ikke Guds planer her og nu - jeg ved bare, at vi som Hans tjenere bør bede at Hans vilje må ske - "ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen" (Matt. 6.10). Hvad Gud vil med Trump, det ved vi ikke, men vi må bede om at Trump må gøre det, der er i Guds planer - ligesom Gud brugte Farao, Moses, Nebukadnezar, Kyros m.fl. Vi må i bøn og tro slukke den ondes gloende pile (Ef. 6:16) som udsendes igennem disse ceremonier, så Trump og hans "medsvorne" ikke påvirkes af den presserende okkultisme, der banker på fra den Nye Verdensorden.

1 "The day they levitated the Pentagon", Waging Nonviolence, d. 21-10-2012

2 Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden

3 "A Spell to Bind Donald Trump and All Those Who Abet Him: February 24th Mass Ritual", Extra Newsfeed, d. 17-02-2017

4 "michaelmhughes", A Medium Corporation, d. 19-02-2017


Debat: Den Nye mod den Gamle Verdensorden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Donald Trump [9]; Dæmoneri [10]; Politik [116]; Satanisme [8]; USA [19]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2017