Norge åbner for homoseksuelle præster

Lagt på d. 17/11-07I går eftermiddag skrev Den norske kirke historie, da et flertal besluttede, at homoseksuelle i partnerskab fremover godt kan blive ansat i stillinger i kirken, som kræver ordination, som præst, diakon eller biskop.


Gud siger at : ”da de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, gav Gud dem hen til et uværdigt sind, så de gjorde, hvad der var usømmeligt” (Romerne. 1:28). Det er ikke noget nyt at statskirkerne ikke regner det for noget at kende Gud. Statskirkerne bestræber sig på at kende sine egne ceremonier og former. Men Gud har de glemt, og ovenstående oplysning viser, at de har glemt Ham.

Undervejs i debatten blev flertallet styrket, så den endelige afstemning viste 50 for og 23 imod et nyt syn på homoseksuelle. – Jeg opfatter det som en klog og glædelig vedtagelse, siger kirkeminister Trond Giske… Han har tidligere talt for, at kirken skulle liberalisere sit syn på homoseksuelle, og for tiden er der bestræbelser på at ligestille ægteskab og partnerskab i Norge.


Der er gjort utallige forsøg på at få Guds Ord til at sige anderledes om homoseksualitet, end det, der står. Men talen er klar: ”Hos en Mand må du ikke ligge, som man ligger hos en Kvinde; det er en Vederstyggelighed” (3. Mos. 18:22) - ”Om nogen ligger hos en Mand, på samme Måde som man ligger hos en Kvinde, da har de begge øvet en Vederstyggelighed; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld på dem” (3. Mos. 20:13) - ”Ingen af Israels Døtre må være Skøge, og ingen af Israels Sønner må være Mandsskøge” (5. Mos. 23:17).

Gud er ganske tydelig og det kræver god fantasi at overhøre disse ord. Paulus sagde: ”ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller de, der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den” (1. Kor. 6:9). Når et land glemmer Gud gives folket hen til et uværdigt sind: ”Derfor gav Gud dem hen til vanærende lidenskaber; deres kvinder ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige, ligeledes vendte også mændene sig fra den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hverandre, så at mænd øvede skamløshed med mænd og pådrog sig den velfortjente løn for deres forvildelse.” (Romerne. 1:26-27).

Homoseksualitet er et bevis for Guds dom, og landet er i fare: ”Derved blev Landet urent, og jeg straffede det for dets Brøde, og Landet udspyede sine Indbyggere” (3. Mos. 18:25). Når selv Guds forventede væbnere vælger at omfavne denne elendighed, er nationens eksistens i fare!

Kilde: www.kristeligt-dagblad.dk


Debat: Norge åbner for homoseksuelle præster

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Homoseksualitet [16]; Kristendom [60]; Samfund [66]; Seksualitet [33];

Flere nyhedsblogs fra 2007