Den skjulte krig mod de hellige

af Anonym
Lagt på d. 01/10-01Måske mener du ikke, du behøver at beskæftige dig med dette emne. At når du blot holder dig til Jesus Kristus, behøver du ikke at følge med i tidens tegn angående, hvad der sker rundt omkring i både den åndelige og den materielle verden.

Men Bibelen opfordrer os til at være årvågne og se på tidens tegn for at kunne skønne, hvor langt vi er fremme i den sidste tidsafsnit. Og det er godt for kristne at kunne gennemskue Satans strategi for ikke at det onde skal narre os og evt. tage troen fra os.

Formålet med denne artikel er at pege på den åndelige krig, der foregår i netop denne tid for at erobre enhver sjæl fra Gud og fylde verden med vantro og had. Vi er kaldet til at være Guds medarbejdere, og som sådanne skal vi kunne kende Satans strategi. Og denne artikel beskriver, hvorledes en del personer og organisationer har stillet sig til hans rådighed.

Vi er kaldet til at være jordens lys og salt. Og jeg tror Gud også vil, at vi skal fortælle om, hvad det er der sker i det skjulte. Det er Gud der trækker i trådene, og det mærker Satan. Derfor stiller han op med den største modstand, hans åndeverden kan præstere. Skal vi da frygte hans hær? Nej, det skal vi ikke, thi ham, der er med os, er større og sejren er hans. Ham må vi stole på og ikke se på de mørke skyer, der trækker op og ser truende ud.

En banet vej for antikrist


Der er en omfattende men skjult krig igang beregnet til at bane vej for antikrist ved at fremme kaos og angst for, hvad tiden måte bringe af ondt. Denne krig er både i det åndelige og det materielle regi og føres med stadig stigende grusomhed på alle fronter. Og for at kristne ikke skal blive overrumblet af tidens antikristelige ånd, vil jeg kort påpege lidt af, hvad der sker for at fremme Den ny Verdensorden og for at få Den romersk katolske Kirke ført endnu mere frem som ”skøgen”, der samler alle afskyelighederne under sine vinger.

Lad os i en kort gennemgang se på opbygningen af den sataniske magt, som vi så grundridset af i Nebukadnezars syn af billedstøtten. Det, der sker i Israel i dag, der sender sine skygger ud over hele verden, vil kulminere i oprettelsen af en én verdensregering, som vi ser antydningen af i Dan. 2:31-35, og oprettelsen af Guds rige under Jesu Kristi styre. Storrigerne Babylon, MedoPersien, Grækenland og Rom vises som en ubrudt kæde af magt. I dag er vi inde i den tid, hvor jern og ler ikke kan hænge sammen. Og det er disse ”jern og ler” riger, der er rammen om antikrist.

I Dan. 7:1-9 får vi et historisk overblik over rigerne. Og i Dan. 8:8-9 en antydning af, fra hvilket område antikrist kommer.

De ti tæer i Nebukadnezars statue er de lande, der bliver til de ti regioner (de ti horn), som Bibelen beskriver. Og disse ti regioner er det gamle romerige.

Illuminati
Satan kaldes denne verdens fyrste og denne tidsalders gud. (Joh. 12:31, 2.Kor. 4:4 og Ef. 2:2.) Derfor har han så stor en magt. Og derfor skærper han krigen og sender sine styrker ud for at tage magten fra Guds folk ved at gøre dem ængstelige. Og sine tilhængere gør han mere og mere frække, så han kan omringe dem, der vil høre Herren til i disse, sidste tider.

Jesus sagde: ”Som det var i Noas dage, således vil det også være ved Menneskesønnens komme.” Matt. 24:37. Og i Jer. 6:14 og 8:11 står der: ”Fred, fred!” siger de, når der ingen fred er.”

Vi har før hørt om Illuminati, og efterhånden bliver denne organisation mere og mere synlig, selv om den elsker at være skjult. Illuminati er en orden indenfor frimurerne og blev grundlagt i 1776 ved Adam Weishaupt, professor i Ingolstadt i Bayern, Tyskland.

Professor Weishaupt sagde, at navnet Illuminati blev givet af Lucifer. (Se Es, 14:12 i King James med fl.) ”How art thou fallen from heaven, o Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!” Lucifer betyder lysbærer. Han var skabt som en lysets engel. (Es. 14:12, Ez. 28:13-15 og 2. Kor. 11:14.) Men han gjorde oprør mod Gud og faldt fra sin høje værdighed. (Es. 14:12-15 og Ez. 28:17.)

Som ”denne verdens gud” har han for at modarbejde Gud drevet nationer til yderliggående krige og oprejst religioner og hadefulde institutioner – deriblandt Illuminati.

Tallet 11 er et stærkt okkult tal og spiller en stor rolle for satanister og i sort magi. Vi ser dette tal anvendt flere gange i forbindelse med angrebet på World Trade Center i New York den 11. Sept. 2001. Men var det Illuminati, der stod bag denne terrorhanding?

Texe Marrs skriver (okt. 2001), at der er en klar forbindelse mellem kommunismen, Illuminati og islamisk terrorisme. Og han skriver, at i San Franciskobugten nær Oakland, California, findes der en kommunistcelle som har politiske og sociale rødder ind i Kongressen, som han tror kan blive en trussel for Amerikas sikkerhed. (Slut fra Texe Marrs.)

Illuminati har mange tilhængere verden over, som gør det, Illuminati ønsker udført. Kommunismen og islam hjælper gerne til med at ødelægge det bestående samfund, men det er Illuminatis plan en dag at ”opæde” disse støtter.

Okkultisten Albert Pike havde en drøm om, at den 1.verdenskrig ville lede til antikrists fremståen. Og de okkulte kræfter viste deres magt ved at få fredslutningen underskrevet kl. 11 den 11. i 11. 1918. I øvrigt regnes tallene 33, 44, 55, 66, 77, 88 og 99 også for okkulte tal.

Man mener i dag, at også præsident Kennedys mord skyldtes Illuminati. Han dræbtes i den 11. måned på den 22. dag (2 x 11).

I terroen med World Trade Center havde flyet fra American Airlines nr. 11. Og de to tårne i centret var 110 etager høj (11x10.) Disse tårne skabtes med okkulte symboler. Gaderne deromkring viser sataniske symboler. Og gaden nord for Det hvide Hus er formet som et spejlvendt pentagram (et stærkt satanisk mærke), medens gaderne, der forbinder Det hvide Hus med Capitol, er formet som en side af et frimurerkompas. Og selve Pentagon er formet som et dødens symbol.

Den 11. sept. var der 111 dage tilbage af året. Og endelig var New York den 11. stat, der tiltrådte frihedsdeklarationen fra England.

Illuminati mener, at jo flere 11 tal, der falder sammen, des større er deres samlede kraft. Og større mulighed for, at næste krig vil bringe antikrist på banen.

Illuminati arbejder for, at USA skal lede hele verden i antikrists herlige fremtid. Derfor må USA efter Illuminatis håb stå frem af ”asken” til en herlig fremtid i Den ny Verdensorden. Det må stå klart for de fleste, at USA er den økonomiske Babylon, der bliver ødelagt af Guds domme på én dag. (Åb. 18. kap.)

Det gamle skal brydes ned for at noget nyt (Den nye Verdensorden) kan komme til. Derfor arbejder Illuminati ivrigt på at bryde det system ned, der bygger på kapital og initiativ. Også derfor var World Trade Center med de to tårne (to ettaller, altså 11) et udsat mål.

Illuminati regner tallet 6 som menneskets tal. Tallet 66 viser hen til den fuldkomne regering, og tallet 666 peger på New Ages kristus (Bibelens antikrist). 6x11 er 66, et symbolsk nummer for den fuldkomne regering under antikrist.

New Age og Illuminatis store magt


Der er al grund til at tro, at Illuminati står bag ved Osama bin Laden og hans støtter, men han holder sig – indtil skrivende stund - ude af søgelyset.

Der foreligger en række ubekræftede oplysninger, som vi ikke uden videre kan overse. Blandt andet om en olieembargo, som i hast kan få Vestens økonomi til at kollapse. Og det kan ikke undre, om vi desuden skal se terrorister bruge hidtil ukendte, farlige midler. New Age forfatteren Bill Cooper skriver om mulige atomangreb på New York. Og han opfordrer alle, der bor i New York, eller deres slægtninger der, til at forlade byen. (Se hans bog Behold A Pale Horse.)

Folkene bag Illuminati er mænd i topstillinger, som kontrollerer de internationale banker til onde formål. De narrer folk til at gå bort fra Guds vej ved at tilbyde dem større forbrug af penge og kødelig lyst, som de siden kommer til at betale dyrt for. Illuminati er imod Kristus og for Satan og elsker at være uidentificeret i mørket. De sælger med glæde våben til begge sider i en strid, som de selv har sat i gang. Og de går ikke af vejen for at skabe hungersnød for at holde folk i trældom. Og tiden vil sikkert vise, at de har atomvåben, som de de kan sætte ind, når det fremmer deres formål. (Se for eks. videobåndet af Myron Fagan The History of the Illuminati, hvori han i detaljer forklarer alt om Illuminati.)

Weishaupt, stifteren af Illuminati, var en jesuittrænet professor. Og der findes i hans lære en del, som vidner om hans tilknytning til Den romersk katolske Kirke (fremover DrkK). Det indgik i hans plan, at alle regeringer og relioner skulle ødelægges for at give plads til Den ny Verdensorden. For at opnå dette brugte han de to midler, penge og sex. Når indflydelsesrige personer først var faldet i en af disse to snarer, blev de tvunget ind i et samarbejde med Illuminati. Ellers ville Illuminati påføre dem finansiel ruin og skandale uden lige ved hjælp af både fakta og løgne.

Illuminati har til hensigt at kontrollere alle nyhedskilder for at bevare den fuldkomne kontrol og for at kunne fordreje nyhederne, som de vil.

Illuminatis strategi


Eftersom England og Frankring var de to største verdensmagter i det 18.århundrede, var det Weishaups strategi at rejse uro og krige i disses kolonier. Og ligeldes at starte krige i Amerika og en revolution i Frankrig. (Sådanne strategier med uro og krige ser vi udført mange steder også i dag.) Weishaupt beordrede Illuminati til at infiltrere visse frimurerloger og til at danne egne, hemmelige grupper indenfor disse loger som indgang for Illuminati til at underminere både regeringer og nationer.

Som nævnt var Illuminati interesseret i at undergrave verdensordenen ved krige og støttede ved financering både England, Tyskland og Frankrig i krigen 1914-18. Da denne krig var endt og verden længtes efter fred, fik Illuminati ved en kongres i Wien oprettet Folkeforbundet. Det var det første forsøg på at oprette en én verdens regering. Czaren af Rusland støttede ikke denne ide, og derfor måtte han og hans familie ødelægges, hvilket skete så tidligt som i 1917.

Da Karl Marx skrev sit kommunistmanifest, var det under ledelse af en gruppe mænd fra Illuminati. (Dette manifest var på linje med det DrkK gerne så). Og tyskeren Friedrich Wilhelm Nietzsche hjalp til med at udvikle racismen og nazismen, som i høj grad blev brugt til at opbygge strukturen for 2.verdenskrig.

En tredje storkrig, der i høj grad vil blive fremmet af Illuminati, vil sandsynligt have som mål først og fremmest at knuse Israel men også at stække muslimerne og svække andre nationers styrke både fysisk, mentalt, åndeligt og økonomisk. Dette vil kunne åbne vejen for en én verdens regering under Illuminati og antikrist. Her vil FN få meget at sige. Og nationerne vil blive slaver af nogle få rigmænd, som står bag denne konspiration. I skrivende stund ser det ud til, at terroen imod USA har samlet og styrket FN yderligere.

I denne artikel er det kun ”toppen af isbjerget”, der er berørt, idet langt fra alle Illuminatis planer er kendt eller kan anes. Men en ting synes helt sikkert. Alle vil komme under et økonomisk åg. Og fred og ret vil høre fortiden til.

Store tegn og undere


Illuminati påstår, de har teknisk kapacitet til at kaste verden ind i panik og desparation og derved få folk til at vende sig til antikrist.

Den ny Verdensorden kan eventuelt indledes med, at Illuminati projekterer holografiske billeder op i himmelrummet og opfordre os til at tage imod tidens nye gud. (Se The Ultimate Weapon Of The Conspiracy , by Jerry E. Smith, p. 15.)

Hermed kommer vi til at tænke på Jesu ord i Matt. 24:23-24 om de tegn og undere, der vil forekomme, når tidens ende er nær, for om muligt at tage troen fra de udvalgte. Tiden for handling vil snart være inde. (Lemesurier, The Armageddon Script, p. 252.)

Illuminati og New Age har adskillige stråleapperaturer til deres rådighed, som kan sprede tredimensionelle billeder ud på skyerne, som vil kunne ses af 1/3 af jordens befolkning og kunne tale det lands sprog, billederne er rettet til.

Læs disse ord: ”Og det (dyret) gør store tegn, så at det endog får ild til at falde fra himmelen ned på jorden for menneskenes øjne. Og det forfører dem, der bor på jorden, for de tegns skyld, som det fik magt til at gøre for dyrets øjne og siger til dem, der bor på jorden, at de skulle gøre et billede af dyret, ham, som har sværdhugget og atter kom til live. Og det fik magt til at give dyrets billede ånd, så at dyrets billede endog kunde tale og lade alle dem, der ikke vilde tilbede dyrets billede, dræbe.” Åb. 13:13-15.

Megen ondskab med diverse djævelske opfindelser er opstået via Illuminati. Alice A. Bailey (New Age) skriver, at atomhemmelighederne blev åbenbaret for videnskabsmænd af åndelige mestre. (Externalisation of the Hierarchy, Lucis Publishing, New York, side 190-1, 548.)

Er dette rigtigt, må også megen anden viden komme fra samme kilde.

Angreb fra helvedes afgrund


Mange kristne vil miste deres tro på grund af deres åndelige lederes påvirkning fra liberalismen og verdensånden. Satan vil som aldrig før gå til angreb på den levende tro, der bygger på Bibelen, og tidsånden vil understøtte disse angreb.

Derfor må det frygtes, at mange kristne ikke er rede ved bortrykkelsen, idet de narres til at holde sig til et afkortet budskab, der ikke inderholder de grundlæggende sandheder.

Gud slipper dog ikke sådanne. Vi læser i Jakob 1:2-4, at sådanne kristne vil komme ud for rystelser, der vil styrke den sande tro og afsløre, hvem der ikke har en ægte tro. ”Salig den mand, som holder prøvelsen ud; thi når han har bestået prøven, skal han få livets krans, som Herren har lovet dem, der elsker ham.” V. 12.

Vi må tage Bibelens advarsler alvorlig, dersom vi skal blive bevaret i troen og ikke falde for Satans løgne. Vi læser i Ef. 6:11-13: ”Tag hele Guds rustning (udrustet med alle Guds stridsvåben) på jer, så I med sejr må kunne stå imod (alle) de strategiske og bedrageriske anslag fra Djævelen. Thi vi kæmper ikke imod kød og blod (menneskelige kræfter og formåen) men mod magter og kræfter, imod verdensherskere i dette mørke, imod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds hele rustning på, at I må kunne modstå og stå fast på den onde dag (farens dag)….” The Amplified Bible.

Vi står overfor en åndelig hær direkte fra helvedes afgund. Og jo mere du ved om fjendens strategi, des bedre kan du stå ham imod. Er du en lunken kristen, er det vigtigt, at du førend det er forsent vender om og beder om tilgivelse og kraft til fornyelse, og at du begynder at læse i Bibelen for at finde den sande frelse. Og er du ikke en kristen, er det på høje tid at blive det, før de onde tider kommer.

Guds vrede kommer over alle, der tager imod dyrets mærke. Læs Åb. 14:9-10, 16:5-6 og 16:8-9. Vi tror på bortrykkelsen førend trængslerne for alvor bryder ud, men skygger, der kan komme forud for trængslerne, kan også blive forfærdelige. Men Bibelen fortæller os, at Gud aldrig har sluppet sit folk i mørke stunder.

Folkenes Forbund, oprettet i 1920 i Geneve, var et skridt i retningen af oprettelsen af en én verdens regering. Men det var først da den tidligere præsident Bush over 200 gange omtalte den ny verdensorden, at denne rigtig blev aktuel.

Pyramiden på One Dollar sedlen. Det var præsident Franklin Roosewelt, der fik frimurerpyramiden præget på en-dollarsedlerne. Bemærk, at pyramiden foroven har det altseende øje, et symbol der går tilbage til den ægyptiske afgudsdyrkelse af Osiris, et alternativ til Lucifer, og absolut ikke en hentydning til den levende og sande Guds øje. Roosewelt var selv en 33. grad frimurer. Og ordene Novus Ordo Seclorum, som også står på dollarsedlen, betyder den nye verdensorden.

I 1995 samledes delegater fra flere end 170 lande til FNs 4. World Conference for Women, der afholdtes i Beijing, Kina. Det var en af de mest antifamilie konferencer, der har været afholdt i hele verdens historie. Man anerkendte ved konferencen, at der var fem slags køn: mænd, kvinder, homoseksuelle, lesbiske og transseksuelle, der alle skulle regnes for ligeværdige.

Bilderberggruppen


Bilderberggruppen oprettedes i 1954 med bl.a. prins Bernhard fra Holland, David og Nelson Rockerfelle, Henry Kissinger, Robert McNamara og tidligere præsident Ford.

Den gruppe mænd, der var og er blandt verdens mest indflydelsesrige og økonomisk stærke, mødes i hemmelighed og under stor sikkerhedsforanstaltninger. Ophavsmanden til Bilderberg var prins Bernhard, der var nazist og hadede jøderne.

Der er også stærke bånd imellem Bilderberg og frimurerne, og den gud, der hersker disse steder, er penge. Derfor er Bilderbergs indflydelse meget stor. Vil denne organisation, at en af deres mænd skal lede NATO, kommer han til det. Se følgende skema over Natoledere:

Joseph Luns (1971-1984), Bilderberg.

Lord Carrington (1984-1988), Bilderberg.

Manfred Wörner (1988-1994), Bilderberg.

Willy Claes (1994-1995), Bilderberg.

Javier Solana (1995-1999, Bilderberg.

Lord Robertson (1999-), Bilderberg .

Hernæst følger listen over kendte folk i Danmark, der er med i Bilderberg. Men listen er ikke ajourført til dags dato.

Nørlund, Niels, Editor-in-Chief, Berlingske Tidende.

Andersen, Tage, MD & CEO, Den Danske Bank.

Deleuran, Aage, Editor in Chief, Berlingske Tidende.

Seidenfaden, Tøger, Editor in Chief, Politiken A/S.

Andersen, Bodil Nyboe, leder af Nationalbanken.

Bjerregaard, Ritt, tidligere medlem af Europa parlamentet.

Ellemann-Jensen, Uffe.

Lykketoft, Mogens.

Rasmussen, Anders Fogh.

Thygesen, Niels.

Wilhjelm, Nils.

Her gælder det visdom


Dyret ”får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte sig et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe eller sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal. Her gælder det visdom! Den, som har forstand, udregne dyrets tal; thi det er et menneskes tal, og dets tal er 666.” Åb. 13:16-18.

Hvorledes kan et navn blive et tal?

Vi har de kendte WWW. W er det hebræiske bogstav for 6, herved får vi 666 ind i billedet. Skal vi da undlade at bruge WWW? Så skulle vi også undlade at bruge vor alfabet, vor radio og meget andet. Men tallet 666 må få os til at være mere end årvågne, da det fortæller os, at dagen er nær, hvor vi skal tage dyrets mærke på os for at kunne købe og sælge. Her kommer Bilderberg ind i billedet, fordi denne organisation fremmer brugen af koder i pengesystemet m.m., og dermed rykker dagen nærmere, hvor tallet 666 får betydning for os alle.

Tallet 666 er usynligt til stede på mange områder og kan aflæses, selv om vi ikke er klar over det findes. Og i dag har vi SIS, Schengen Information System, som overvåger os alle til enhver tid.

Da Schengen trådte i kraft, blev vi påført et uhørt stort elektronisk system med mængder af data over alle mennesker. En central computer i Strasbourg indeholder alle oplysninger om hver enkel person. Derfor er der ikke mere noget, der kan kaldes privat. Og det vi kalder demokrati, er i realiteten en saga blot. Vi er på vej til den globale antikristelige overvågning.

Tidligere kendtes vi alle under et navn. Nu er vi reduceret til et nummer. Og ved at være et nummer er det let at indhente data om os på ethvert område, om vor interesser, vor tro og hvad vi beskæftiger os med. En dag vil disse data blive brugt – og ikke til det bedste for sande kristne. Allerede i dag står det klart, at alle, der ikke er katolik eller godkendt af DrkK, er uønskede.

Det er næppe tvivl om, at vi med det omfattende brug af 666, Schengen m. m. har passeret sidste trin, før mærket på hånden træder i kraft. Men at tage imod dette mærke er at fornægte Jesus og sige ja til Satan.

Hvorlangt er vi kommet?


På TV har vi set meget af den djævelske, Ny verdens Orden og hørt om den nye ideologi. Har du ikke tænkt på, hvor farligt det kan være, så læs Åb. 14:9-12. Vi er langt fremme. De varer, vi køber i supermarkedet, bærer næsten alle dyrets mærke. Så al handel er i dag hans område.

Se det selv på disse adr:

http://www.mosquitonet.com/~prewett/
http://huizen.dds.nl/~glage/666/666check.html
http://members.aol.com/englishcodes/page.html
http://www.dccsa.com/greatjoy/anti.html
http://www.mosquitonet.com/~prewett/
http://huizen.dds.nl/~glage/666/666check.html
http://members.aol.com/englishcodes/page.html
http://www.dccsa.com/greatjoy/anti.html

Vi har set lidt på, hvad Bilderberg er, og hvad denne organisation påfører os af diverse kontrol og overvågning. Og vi ser yderligere på, hvorledes landene er bundne sammen. Bl.a. gennem aktier er de forskellige regeringer til dels magtesløse overfor internatinale bankers indflydelse, hvorved terrorister let kan ryste den samlede økonomi. Hvorfor dette kan ske, læser vi om i 1.Joh. 5:19, hvor der siges, at hele verden er under den Ondes kontrol. Og da den Onde har denne kontrol, er den en verdensomspændende konspiration imod Gud. Det er som om vi i dag er i gang med at bygge et nyt ”Babelstårn”.

Fremkomsten af Den ny Verdensorden er fremkomsten af Satans synlige rige på jord. Ved at se på nærmere på Nebukadnezars billedstøtte forstår vi bedre, hvad det er, der vil ske.

”Du så, o konge, for dig en vældig billedstøtte; denne billedstøtte var stor og dens glans overmåde stærk; den stod foran dig, og dens udseende var forfærdeligt. Billedstøttens hoved var af fint guld, bryst og arme af sølv, bug og lænder af kobber, benene af jern og fødderne halvt af jern og halvt af ler. Således skuede du, indtil en sten reves løs, dog ikke ved menneskehænder, og ramte billedstøttens jern- og lerfødder og knuste dem; og på een gang knustes jern, ler, kobber, sølv og guld og blev som avner fra sommerens tærskepladser, og vinden bar det sporløst bort; men stenen, som ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden.” Dan.2:31-35.

Vi har her alle verdens storriger i en kort beretning. Men på et tidspunkt kommer ”stenen”, Jesus Kristus, og knuser det hele, hvilket vi allerede aner konturerne af. Udfra Bibelens beskrivelse ser det ud, som det nu er kort før ”stenen” kommer og knuser alt, hvorefter Jesu Kristi rige på jord bliver en realitet i tusind år. Og herefter begynder evigheden.

Vatikanet og den babylononiske afgudsdyrkelse


Efterhånden som Den nye Verdensorden bryder igennem, bliver DrkKs ”snare” mere effektiv. Den vil indfange mange kristne, da dens indflydelse er stor. Og den får mange til at ”flirte” med lærdomme, som oprindelig er kommen fra Babylon. Derfor: ”Gå ud fra dem og udskild jer fra dem, siger Herren, og rør ikke noget urent; så vil jeg tage imod jer og være jeres Fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren, den Almægtige.” 2.Kor. 6:17-18.

Den nye Verdensorden vil komme til at stå over de nationale regeringer og selv blive styret af FN, EU med flere, hvoraf FN er den dominerende. Men en dag vil der sandsynligvis fremstå en én verdens regering. Og da vil ordene i Ordspr. 22:7: ”Over fattigfolk råder den rige, låntager bliver långivers træl”, først rigtig mærkes.

Udfra Vatikanet udgår der en hemmelig, indtil i dag delvis skjult magt, som er et af Satans strategier til at få herredømmet over menneskene. Det første skridt til at nå dette mål var gennem Nimrod og hans dronning Semiramis. Derfra kom baaltilbedelsen og læren om jomfrumoderen og barnet, som kaldtes Tammuz (Se Ez. 8:14). Det lærtes, at Tammuz var en inkarnation af Nimrod, som kom tilbage for at frelse verden. Statuer af jomfrumoderen og barnet anbragtes i templer og i hjemmene, og folket skulle tilbede disse statuer. Og snart spredtes denne for Gud afskydelige religion til Kanaan og Ægypten. Alt dette var Satans modtræk til profetien i 1.Moseb. 3:15. ”Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, og mellem din sæd* og hendes sæd**. Han (Jesus) skal knuse dit hoved, og du skal knuse hans hæl.”

*Joh. 8:44 og Es. 7:14. ** ”Hendes sæd” er Kristus.

Det vi ser i dag, er opfyldelsen af denne profeti. Og fjendskabet mellem Satans børn og Guds børn skærpes, eftersom endetiden nærmer sig sin afslutning.

Roms kejsere var automatisk de øverste for statens hedenske religion, som efterhånden blev en blanding af mange religioner, hvoraf baaltilbedelsen fik en fremtrædende plads. Derfor var borgerne kendt med læren om jomfruen og barnet, som DrkK let fik ændret til jomfru Maria og Jesus. Men læren var og er stadig den babyloniske.

Romerkirkens magt


Dr. Bboettner siger om DrkK: ”Efter det fjerde århundrede, da det romerske imperium faldt, overtog Roms biskop den hedenske kejsers titel og læren fra Babylon.”

Den romerske biskop kaldte sig pave og overtog kejserens titel, Pontifex, der havde tilhørt ham som ypperstepræst for afgudsreligionerne. Og gennem paven, nu Pontifex, kom tilbedelsen af dæmoner for alvor ind i DrkK.

Både Hitler og Mussolini var redskaber for DrkK. Den tyske general Franz von Papen sagde rent ud: ”Det tredje rige er den første verdensmagt, som i praksis bekender sig til pavens principper.” 25 mill. ofre i koncentrationslejrene var prisen, der betaltes for at følge denne leder.

Største delen af Europas befolkning er katolikker. Og i hele verden er der ca. en milliard katolikker. Og DrkK har til hensigt yderligere at udbrede sin magt over hele verden uanset prisen. Selv siger DrkK i Catholic Encyclopedie, Vol, XIV, side 768: ” Heretics may not only be excommunicated, but justly put to death.” (Kættere skal ikke kun udelukkes fra kirken men overgives til en retfærdig død.)

Når DrkK får endnu mere magt ved at gå sammen med FN med flere, vil den presse alle til at følge dens antikristelige direktiver. Og vi må ikke overse, at Den ny Verdensorden gerne ser verdens befolkningen reduceret med én milliard mennesker. Og den agter at indføre det pengeløse samfund. Se hvad Bibelen siger om dette i Åb. 13:16-17 og 14:9-10.

Hvis du er katolik, må du forstå, at din religion ikke kan frelse dig. Alle dine gode gerninger, at du deltager i messen, at du skrifter dine synder for præsten, beder til jomfru Maria og til hellige afdøde kan ikke frelse dig. Du bliver bedraget af Satan til at tro på en hedensk religion, som foregiver at være kristendom men som er Djævelens opspind fra ende til anden. Du har en sand vejleder i Bibelen (ikke den katolske). Hvorimod DrkKs ledere er lejesvende, som ikke bekymrer sig om din frelse. De lægger byrde efter byrde på dig. Men læs for eks. dette skriftsted: ”Thi af nåden er I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven.” Ef. 2:8.

DrkKs falske lære


Vi må fastslå, at DrkK er hedensk. Den påbegyndtes i år 312 efter kejser Konstantins ”mirakuløse” omvendelse. Men selv efter denne ”omvendelse” fortsatte han med at bygge hedenske templer, var stadig overhoved for det hedenske præsteskab og havde stadig den hedenske titel Pontifex Maximus. (Titler, som paven overtog, da kejsedømmet ophørte.)

I den første tid efter Konstantins ”omvendelse” var der stadig forfølgelse af de kristne. Dog ikke direkte for deres tros skyld, men fordi de ikke ville beholde de hedenske guddomme i deres tro. Konstantin indførte en ”ny” kristendom, der kom det hedenske Rom i møde ved at godkende de gamle guder og de hedenske helligdomme. De gamle hedenske ritualer fik et ”kristent” indhold, og navnene på afguderne skiftedes ud med navne, som de kristne bedre kunne godtage. Således kom også tilbedelse af ”helgener” ind og erstattede de gamle hedenske guder. Og de gamle hedenske helligdage blev overført som kristne helligdage. Bl.a. blev festen for Saturn nu kaldt for jul. Det var begyndelsen til DrkK, der fulgte i det hedenske Roms fodspor.

Vil du vide mere om DrkK, bør du læse Whatever Happened To Heaven? og A Woman Rides the Beast, begge af Dave Hunt.

I disse bøger ser vi klart – og ligeledes i KrkK egne skrifter - at pavekirken sætter sig over Bibelen og har en række lærdomme, som strider imod Bibelen. For eks. læren om jomfru Maria som medforløser, hvilket er klar afgudsdyrkelse. Og læren om, at Maria fødtes som syndfri er direkte usandt. (Læs følgende steder i Bibelen Rom. 3:10 og 23 og 1 Joh. 1:8 og 10.) Den lærer også, at hun vedblev at være jomfru. Men at dette ikke er rigtigt, ser vi i Matt. 13:54-56, Mark. 6:3 og Joh. 7:5.

Ved den katolske messe (nadver) sker der hver gang en symbolsk ofring af Jesus. Derved tilsidesættes ordene i Heb. 7:27, 9:12 og 25-26, 10:10,12,14 og18. Og DrkK skriver: ”Hvis nogen drister sig til at sige, at nogen bliver retfærdig ved tro… lad ham være forbandet. (Canon 9.)

Dertil tror DrkK på skærsilden, som ifølge den hedenske afgudslære renser de sidste rester af synd bort, og som ingen selv de mest fuldkomne undgår. Det forfærdelige ved denne lære er, at den tilsidesætter den fuldkomne frelse ved tro på Jesus Kristus.

DrkK lærer, at der ikke findes nogen enhed i den kristne tro uden om DrkK. Og alle med Østens religioner og muslimerne også bliver frelst. De går herved udenom Jesus og tilsidesætter, at der i Joh. 14:6 står: ”Jesus siger til ham: Jeg er vejen og sandheden og livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

Paven lader en Shiva præstinde sætte shivamærket på sin pande.
DrkK er mere farlig end andre afgudsreligioner, idet den foregiver at lære kristendom. Derfor kan paven omfavne alle religioner og lade sig invi til hvad som helst. Mere om Shiva senere.

Læg også mærke til de mange ubibelske lærdomme, der er kommet til i årenes løb i DrkK:

1. Bøn for afdøde -- 300 eft. Kr.

2. At gøre korsets tegn foran sig -- 300 eft. Kr.

3. Tilbedelse af engle og ”hellige” afdøde -- 375 eft. Kr.

4. Brug af billeder ved tilbedelse -- 375 eft. Kr.

5. Messen som en daglig forekommelse -- 394 eft. Kr.

6. Ophøjelsen af jomfru Maria til ”Guds moder” – 431 eft.Kr.

7. Diverse salvelser – den sidste olie -- 526 eft.Kr.

8. Rosenkransen -- 1090 eft.Kr.

9. Pligt til at bekende sine synder for en af DrkK præster -- 1215 eft.Kr.

10. Tilbedelse af nadverbrødet -- 1220 eft.Kr.

11. Det forbydes alm. mennesker at nyde nadnervin -- 1414 eft. Kr.

12. Skærsilden godkendes som en vigtig lære -- 1439 eft. Kr.

13. Apokryfiske bøger godkendes som en del af Bibelen -- 1546 eft. Kr.

14. Marias ubesmíttede undfangelse -- 1854 eft. Kr.

15. Pavens ufejlbarlighed i lære, tro og moral, godkendt af Vatikanrådet -- 1870 eft. Kr.

16. Jomfru Marias bogstavelige opstigelse til Himlen kort efter hendes død -- 1950 eft. Kr. Og meget, meget mere.

DrkK har påført mange uhørt lidelse og har anvist den lige vej til fortabelse. Og vi kan kun spørge: Hvad har Jesus Kristus at gøre med DrkK? Rom prædiker trældom - Kristus prædikede frihed fra trældom.

Pave Alexander sagde: ”Enhver religion er god. De bedste er dem, der holder folk i uvidenhed!” DrkK kan kun eksistere, dersom folk forbliver i uvidenhed.

Skammer vi os ikke over, at mange den dag i dag ser på medlemmerne i DrkK som medkristne? (Jeg hentyder til den som institutiom og ikke til de enkelte medlemmer.) DrkK er som institution en røver og bedrager, idet den foregiver at tale sandhed, men fører sig frem med diverse løgne om sig selv og om sin lære, som den har opbygget gennem tiden.

Hele Europa var pavens fanger, bundet ind i hans løgnelære. Men Martin Luther førte os ud af ”Ægypten”, over ”Det røde Hav” og gennem ”ørkenen.” Han kom langt fra til vejs ende, fordi han havde en mængde ”vraggods” med sig fra DrkK, som han måtte slås med i lang tid, førend han fik det kastet bort – og noget fik han aldrig kastet af sig. Og i dag går store dele af protetantismen hen imod Rom, samme vej som Luther gik fra den. Og på vejen mod Rom samler de det vraggods op, som Luther kastede fra sig.

Forkerte bibeloversættelser


Vi har set, at en lille begyndelse til afguderi har ført til omfattende angreb imod den sande frelse ved tro og imod Jesu guddom, jomfrufødslen, forsoningen og alle væsentlige lærepunkter. Således banes der vej for antikrist og det store frafald. Sund lære betyder tro på, at ”hele Skriften er indåndet af Gud, at den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning og til oplæring i retfærdighed, for at hele Guds mennesket skal blive sat i stand og godt udrustet til al god gerning.” 2.Tim. 3:16-17, King James.

Falske Bibeloversættelser resulterer i falsk lære. Peter skrev: ”Men der stod også falske profeter frem blandt folket, som der også skal komme falske lærere iblandt jer. I hemmelighed skal de føre falske lærdomme, som leder til fortabelse… Og mange skal følge efter på deres vej til fortabelse…” 2. Peter 2:1-2, King James.

NIV (New Internationale Version) er en bibeloversættelse, der leder til frafald. Den har direkte 500 uægte bibelvers, idet mindst 25 % ikke er fra Bibelen men ”opfundne” af oversætterne selv. Til gengæld mangler store dele af den bibelske sandhed. Den sande Bibel har 810, 697 ord, 31,175 vers og 1189 kap. Hvoraf der i NIV for eks. mangler 64.000 ord.

Hvorfor fordreje oversættelser? For at gøre plads for Satans løgne, og for at tage kraften ud af Bibelens budskab, så vi bliver mere modtagelige for det, der kommer fra den nye enhedslære (fælles tro for alle religioner). Djævelens vil, at vi kun skal tro 25 % på forsoningen ved Jesu blod, 25 % på DrkK, 25 % på jomfru Maria og resten på diverse vranglærdomme.

Men tror vi på sådant, er Jesus jo død forgæves for os. (Matt. 15:9 og Gal. 1:6-9.) Det er alene ved tro på Guds nåde i Jesus Kristus og ved tro på, at Jesu blod renser os, at vi frelses. (Rom. 5:9 og Ef. 2:8.) Kun ved at vi fødes på ny og tror på Jesus, at vore synder og uretfærdigheder ikke mere ihukommes. ( Hebr. 10:17.)

DrkK peger på en anden Jesus og kommer med et andet evangelium. Derfor bliver dem, der tror på og holder fast ved DrkKs løgne, ikke frelst. Og er vi ikke årvågne, kommer vi let med i frafaldet, som Satan åbner for i en omfattende grad.

En tidligere katolsk præst, Paul Defina, har skrevet om sin håbløse søgen efter sandheden i sin ungdom, og om jomfru Marias rolle i sit liv. Han læste meget hver dag i DrkKs bøger, men det åndelige mørke om ham blev blot tættere og tættere. Men en dag kom han til at læse et vidnesbyrd af en tidligere katolsk nonne, som åbnede døren til en evangelisk forståelse af Biblen. Han begyndte at læse Bibelen i King James Version, og langsom kom han til tro på, at Jesu blod rensede ham fra al synd. Defina forstod, at for at bevare denne tro, måtte han straks gå ud af DrkK. Og han blev en herlig vidner for frelsen i Jesus Kristus.

Satanisme og dæmoniske lærdomme


Vejen banes yderligere for DrkK ved, at jesuitter og andre kræfter fra denne kirke øger deres aktivitet og bruger deres krigsførelse, især mod protestantismen.

I 1962 begyndte pave Johannes XXIII et nært samarbejde med Illuminati for at bane vej for en ny verdensorden og en én verdens religion, hvori det blev sagt, at de hellige skrifter var ufuldkomne og kun døde bogstaver, indtil paven havde sat liv i dem, så de kunne forstås af almindelige mennesker.

En sådan opfattelse er bespottelse af Gud. I Ordspr. 30:5-6 står: ”Al Guds tale er ren, han er skjold for dem, der stoler på ham. Læg intet til hans ord, at han ikke skal stemple dig som løgner.” I 5.Moseb. 4:2 står: ”I må hverken lægge noget til eller trække noget fra, hvad jeg byder jer, men I skal holde HERREN jeres Guds bud, som jeg pålægger jer.”

Og i Åb. 22:18-19 står: ”Jeg vidner for enhver, som hører denne bogs profetiske ord: ”Dersom nogen lægger noget til dette, skal Gud lægge på ham de plager, som der er skrevet om i denne bog. Og dersom nogen tager noget bort fra denne profetiske bogs ord, skal Gud fratage ham hans del i livets træ og den hellige stad, om hvilke der er skrevet i denne bog.”

Læren i DrkK er fyldt med satanisme og dæmoners lærdomme. Og paven er overhyrden i DrkK med dens mange falske lærdomme.

Dæmonerne hader især jøder og kristne men også alle mennesker, fordi Gud vil frelse dem fra evig fortabelse. Og de viser deres had ved at angribe menneskers tro og personlighed og forme dem til frafald og oprør imod Gud.

DrkK er et udsøgt værktøj for dæmonerne med dens omfattende hedenske lære. Se om moralen i DrkK i Explanation of Catholic Morals, Stapleton. Læs om de mange anathemaer (forbandelser), somDrkK udtaler over dem, der ikke vil godkende DrkKs lære, som den er fastlagt ved Rådet i Trent. Og læs ligeledes Catholic Encyclopedia, VII, 260.

Dænoners bedste våben er at få mennesker til at ”tømme deres sind” for tanker så de selv kan fylde dem. Og de hader aktive mennesker, der til stadighed opbygges af Helligånden.

Dæmoner elsker mantra, der siges om og om igen uden personen tænker over, hvad der siges. Rosenkransen – hvor hver perle betyder en bøn - er en sådan mantra. Om åndelig ekstase se The Maryknoll Catholic Dictionary, Nevins, 198. Gennem systematisk meditation, bøn og visualisering er det muligt at komme i trance og derved let fuldstændig komme under Satans kontrol. The Secret History of the Jesuits.

Jesus har aldrig forkyndt, at hans menighed skulle slå dem ihjel, der ikke ville tage imod hans lære. Men paven vil gerne have de sande troende udslettet. Han er en falsk lærer og en falsk profet og går gerne antikrists ærinde. Indtil i dag har DrkK gjort sig skyldig i 50-60 mill. menneskers død. Og vær sikker på, at DrkK ikke mildner sin taktik i endetiden.

Doc Marquis, tidligere satanist og illuminist, skriver, at DrkKs messe på latin påkalder stærke dæmoner. Se også The Faith of Millions, by John OBrien.

Jesu sidste ord på korset var: ”Det er fuldbragt!” Det græske ord er teleo, der betyder fuldt ud betalt. DrkK regner ikke disse ord for noget og overgiver derfor i messen hver gang Jesus til døden, og stoler hellere på Marias nåde.

Pavekirken agent for mørkets kræfter


billedet af paven, der får malet et mærke på panden af en Shiva præstinde er et meget stærkt bevis på, at paven er falsk, når han, som påstår at være Kristi vikar, modtager et afgudsmærke på panden af en afgudspræstinde. Derved tilsidesætter han disse ord: ”Så siger Herren, lær ikke hedningernes vej.” Jer. 10:2.

Shiva er en guddom, der både står for mand og kvinde, lys og mørke, skabelse og ødelæggelse, yin og yang. Sagt med andre ord former Shiva satanismen og New Age.

Shiva tilbedelsen er ældgammel og går tilbage til 5500 før Kr. Shiva er en hornet frugtbarhedsgud. Og i Shivareligionen er sex hellig og en måde at dyrke gud på. Shiva har halvmånen som mærke i sit hår og et trisulamærke på panden, der viser hen til den hornede gud.

Men Shivamærket på panden har også en dybere betydning, idet det står for ”det tredje øje”, som også kaldes Buddhas øje og er et vigtigt mærke i okkultismen. Det samme mærke som på de amerikanske én dollersedler.

Når paven tager imod shivamærket, signalerer han dermed til hinduer og New Age, at han ligestiller kristendom med deres religion. Og tager han imod shivamærket, vil han også tage imod antikrist mærke og derved lede mange andre til at gøre det samme.

Det er i høj grad aktuelt at tage pavens indstilling til dette mærke meget alvorligt, idet tiden snart er inde til, vi stilles overfor at skulle tage dyrets mærke på pande eller hånd. Dette mærke vil ikke være symbolsk men en indprægning, vi skal bruge ved køb og salg. (Åb. 13:16-18.) Mærket vidner om antikrist totalitære magt. FN er en forløber derfor, og dens magt i dag vidner om, hvad nationerne kan presses til.

Vi læser i Åb. 14:9-11, at mærket fører med sig, at alle, der tager imod det, er dømt til helvedes ild.

Se billedet af paven, som holder et krumt kors. Et sådant kors er et satanist symbol, der går tilbage til det 6.århundrede, hvor det brugtes af magikere og troldmænd. Ved at blive afbilledet med et sådant kors viser pave Joh. Paulus II hele verden, at han er åben for den nye verdens plan med alt, hvad det indebærer. Det er et antikristeligt kors og et tegn på dyret. Se mere derom i den romerske katolske forfatter Piers Comptons bog The Broken Cross: Hidden Hand In the Vatican.

Vi har kun gennemgået en lille del af det, der burde siges om den skjulte krig mod de hellige og om DrkK. Men det må være nok til at kunne se, at DrkK som organisation ikke er en kristen men en Djævelens kirke. Dermed taler jeg ikke om den enkelte katolik, idet denne må svare for sig selv ind for Gud. Men det er vor pligt at bedømme og afsløre denne kirkes mange løgne for om dog nogle måtte kunne se, at den ikke peger på vejen og sandheden, som alene er i Jesus Kristus, men på antikrist og åbner døren for hans herredømme.

Jesus er den levende kilde. ”Den som tørster, skal komme! Og hver den som vil, skal tage livets vand for intet:” Åb. 22:17.

Vi finder det mest fornuftigt i denne artikel at være anonym.

Peterspladsen er et stærkt billede på frugtbarhedskuldten. Søjlekransen rundt om pladsen symboliserer kvindens kønsorgan. Og Obelisken i midten mandens.To okkulte trekanter, der udgør Davidsstjernen


Debat: Den skjulte krig mod de hellige

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Den katolske kirke

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation