Katolske Bedragere

af Kim Andersen
Lagt på d. 10/07-04Du har nu set hvordan den katolske kirke har kæmpet imod den kætterske luthersk-evangeliske bevægelse - protestanterne, der lever i anerkendelse af Sandheden om Jesu Kristi nåde og frelse ved troen på Ham.

Det sørgelige og hjertebetyngende er, at på trods af tusinder ofringer i kampen om evangelisk frihed, har de fleste, engang evangeliske kirker, drukket sig fulde i skøgens vin og endt i åndelig drukkenskab – ”fulde i Ånden” som den karismatiske bevægelse så smukt ytrer det. Fordrukne i åndelig utugt har menighederne væltet rundt i ekstase og brølet som løver, gøet som hunde og hvinet som svin, fordi denne udspekulerede sataniske organisation, den romersk katolske kirke, har sine udsendinge, sine ulve blandt fåreflokken i Guds fold.

Jesuitterne har infiltreret alle kirkesamfund igennem anerkendte videnskabelige retninger. Filosofi, metafysik (læren om tingenes inderste væsen og natur), logik, psykoanalyse, psykologi, hypnose, telepati, parapsykologi (heksekraft på videnskabeligt plan), psykiatri (læren om sindets lidelser) og psykoterapi (psykisk behandling som f.eks. suggestion, hypnose m.m.). Alt sammen er blevet brugt til tankekontrol og meningsdannelse, der har lært menighederne at overhøre Bibelens klare formanende og advarende stemme om moral, etik – i det hele taget, synd, dom og retfærdighed.

De infiltrerede syvendedagsadventisterne, baptister, metodister, presbyterianere, lutheranere og senere vil du se at mormonerne og ku klux klan er jesuitterne påfund. Jehovas Vidner har en speciel oversat Bibel ”The New World Testament”, som efter sigende også skulle være oversat af jesuitterne.

Jesuitterne har højtstående lederpositioner i alle kirkesamfund, og mange kendte pastorer og evangelister er gemene jesuitter. Kristne organisationer (deriblandt YMCA), tv stationer og forlag er infiltreret, for at jesuitterne kan have kontrol med hvad der publiceres og sendes af kristen litteratur og budskaber. Der findes jesuitiske højskoler til at uddanne unge pastorer, som så kan infiltrere protestantiske kirker. De gifter sig ind i kirkesamfundene (husk på den sidste indsættelses ed), indsmigrer sig med alverdens remedier – blomster, opmuntringer og gode gerninger så de hurtigt stiger i graderne (2. Tim. 4:3). De kan da manipulere menighederne igennem tankekontrol imod økumenisk og altomfavnende kristendom, så kristenheden (hvilket er lykkedes) er åben overfor pavens – den falske profets verdenskirke, hvori alle religioner skal tilbede Antikrist.

Alberto Rivera fortæller, at han blev trænet som spionagent, til at ødelægge de protestantiske kirker. ”Som årene gik, infiltrerede jeg hundredvis af kirker og organisationer” (”Alberto”, s. 18) – ”I Spanien alene, hjalp jeg med at ødelægge mindst nitten kirker” (”Alberto”, s. 20)

Som 14 årig, begyndte denne oplæring. Adskillige kirkesamfund var repræsenteret ved tavlen: den episkopale kirke, Churches of God, metodist, lutheranere, syvendedags adventisterne, Kristi nazaræer kirke, Plymuth brødrene, pinse, baptist, forenede evangeliske, missionærforbund, Assembly of God, mormonerne, jehovas vidner, muslimer, koptiske og græsk ortodokse.

”Vi blev lært at bryde brødet…og fortalt hvordan vi kunne foregive at vi accepterede Kristus…Vi blev lært at lege med kirkemedlemmernes børn, og hvilke spørgsmål vi skulle stille børnene, når vi var alene. Når vi blev inviteret til middag, blev vi lært hvordan vi gav kvinderne blomster, at være meget høflige og åbne for dem. Når vi var alene med dem, lærte vi at smigre dem med, hvor smukke og charmerende de var. Vi lærte at spille på deres følelser ved at vise stor sympati, når en af deres elskede døde…også at vise stor interesse for dem, når de gennemgik enhver krise” (”Alberto”, s. 19)

”Den mest interessante del var, hvordan man splittede en kirke og ødelagde en pastor som sagde, at den romersk katolske institution ikke var en kristen kirke…eller hvis han sagde at romerske katolikker ikke kunne være kristne. ” (”Alberto”, s. 19)

Alberto giver nogle eksempler på, hvordan han ødelagde kirkerne.Alberto fortæller, at der er tre måder at ødelægge en stærk gudsmand.Nu har du hørt Alberto Riveras bekendelser der åbenbarer hvordan jesuitterne arbejder. Der er som Alberto siger, omkring 102.000 uddannede jesuitter, der arbejde for en og samme sag – at bekæmpe sand kristendom og opbyge Antikrist en-verdens orden.

Hvem er disse udsendinge? Størstedelen af dem kendes ikke og har holdt deres identitet som Vatikanudsendte jesuitspioner skjult for omgivelserne. Men lad mig vise dig nogle stykker som er kendt blandt folket.

Billy Graham

I 1963, stillede den amerikanske præsident John F. Kennedy sig imod jesuitmestrene, skønt han selv var katolik og måtte af den grund lade livet. Der var ingen der sagde noget, ej heller Billy Graham, der både er Shriner (et medlem af Mystic Shrine’s ældgamle arabiske adelsorden tilsluttet frimurerne) frimurer, hjertensven med jesuitterne og tjener af den ”ufejlbarlige” pave Cæsar i Rom.

Oakland Bishop Floyd Begin Chats With Billy Graham
Oakland Tribune, 29. juli, 1971

Oakland Biskop Floyd startede samtaler med Billy Graham. De diskuterer ”Jesuit’s Book” og priser Grahams tjeneste.

”Vatikanet ser og planlægger altid langt ind i fremtiden. Efter Anden Verdenskrig, måtte Vatikanet vælge og støtte en Amerikansk mester, som ville være en ven og blive elsket af alle. Gud forbyde at det skulle være en som Martin Luther. Denne mester skulle bejle til og vinde amerikanernes hjerter, blive en stor kanon – en helt de kunne støtte. Han kunne blive brugt som en broget medspiller, der kunne trække alle de evangeliske i favnen på paven.

De ville have en mand der var en god taler, en mand med karisma, som kunne fylde stadier. En mand som ville prædike et blødt evangelisk budskab og en mand der aldrig ville angribe Vatikanet. De fandt ham og William Randolph Hearst, en god romersk katolsk forlagsboghandler, brugte sin aviskæde til at føre Billy Graham frem til berømmelse.

I 30 år talte Billy Graham til mængderne og blev højt elsket, respekteret og efterlignet. Når han talte blev han æret og mennesker roste ham. Men da Jesus Kristus prædikede, slog de ham ihjel.” (”Smokescreens”, Kap. 8)

Henry Luce, som kontrollerede den amerikanske presse fra Rockerfellercenteret i New York og som var deltager i den jesuitiske Kirkens Verdensråd, og den frimureriske jøde, Bernard Baruch, var dem der rekrutterede den unge Graham til deres økumeniske formål. En del af satans snedige Vatikankoncil 2 – en forfalskning af Guds sande menighed, præcis som Kejser Nero gjorde det.

Det er meget interessant lige at få med, at John Swinton, der var stabschef for the New York Times, da Henry Luce magt var toppende, i 1953 erklærede i en skåletale foran the New York Press Club: ”Der findes ikke i Amerika, til dags dato i verdenshistorien, en uafhængig presse. Du ved det, og jeg ved det. Der er ikke en af jer som tør skrive jeres ærlige meninger og hvis I gjorde, ved I på forhånd at det aldrig ville nå frem til trykken. Jeg bliver ugentlig betalt for at holde min ærlige mening fra avisen som jeg er forbundet med. Andre af jer bliver betalt lignende beløb for lignende ting, og hvem af jer der måtte være så dumme at skrive jeres ærlige mening, ville blive sat på gaden og måtte se efter andet job. Hvis jeg tillod min ærlige mening at fremstå i en udgave af min avis, ville min stilling være besat til anden side, i løbet af 24 timer. Journalisters opgave er at ødelægge sandheden, direkte at lyve, at pervertere, at bagvaske, at logre ved foden af mammon og at sælge hans land og race for hans daglige brød. Du ved det, og jeg ved det og hvor tåbelig er denne skål for en uafhængig presse? Vi er redskaberne og vasallerne for rige mænd bag scenen. Vi er sprællemænd, de trækker i snoren og vi danser. Vore talenter, vore muligheder og vore liv er alt sammen andre menneskers ejendom. Vi er intellektuelle prostituerede” (”A U.S. Police Action: Operation Vampire Killer”, s. 18-19)

Graham siger i sin bog ”Just As I Am”, side 357 at, ”Mit mål, hvilket jeg altid har gjort klart, var ikke at prædike mod den katolske tro eller at omvende folk, der allerede har overgivet sig til Kristus i den katolske kirke.”

Han siger i ”I Can’t Play God Any More”, s. 158, at ”Jeg er langt mere tolerant overfor andre typer kristne, end jeg var engang. Mit kontakt til katolikker, lutheranere og andre ledere…har hjulpet mig, forhåbentlig, til at gå i den rigtige retning”

Jesus fortæller i Matt. 13:25-30, om ukrudt og hvede. Bonden havde sået den gode hvede og fjenden havde sået ukrudtet. Dette er et perfekt billede på, at Satan planter falske evangeliske tjenere på marken. Og Graham er ganske tydeligt en falsk tjener.

I 1948, udtalte han ang. Kirkernes Verdens Råd at, ”Jeg tror på, at de udnævner Antikrist”. Der er imidlertid sket noget med Graham, allerede i 1961 deltog han selv i en Kirkernes Verdens Råds forsamling i New Delphi, hvilket han i 1966 pralede af og håbede på, at han kunne deltage i den fjerde samling i Sverige, Uppsala, 1968, hvilket han gjorde. (Billy Grahams 23 years of Theological Change af Rev. Charles Emert, 1971). Graham har deltaget på adskillige møder siden da – og altid som taler.

Graham formåede ikke selv at komme til ’Verdensfreds konferencen’ i år 2000 og sendte derfor ifølge Washington Times (World Religious Leaders Convene Peace Summit d. 28. aug. 2000) sin datter Anne Graham Lotz, til at tale på hans vegne. Denne konference har været planlagt siden 1991 af leder for House of Theosophy, Bill Lambert. Alle disse konferencer skal frembringe hvad de kalder det ”Ny Jerusalem pagts projekt”, og da vi ved at Bibelen fortæller, at Antikrist skal ”slutte en stærk pagt med de mange i én uge (7 år)” (Dan. 9:27), ved vi også at denne pagt kan være starten på Antikrists regeringstid.

Kan en sand repræsentant for Kristi Evangelium, deltage og tale et populært budskab til sådanne konferencer, hvor shamaner og heksedoktorer fremfører deres sataniske danse og bønner? Et forum hvor repræsentanter for Hinduisme, Sikhisme, Shintoisme, Judaisme, Spiritisme, Taoisme, ”Kristendom”, Islam, Jainisme, Buddhisme, Zoroastrianisme, on Confucianisme er tilstede som alle fornægter Jesus Kristus som Herre og Frelser?

Graham udtalte i et interview d. 20. okt., 1996 til Parade Magazine, s. 4, at: “Jeg holder mig til det fundamentale princip, for mig selv og min tjeneste. Men, som en Amerikaner, respekterer jeg andre veje til Gud, og som en kristen, er jeg kaldet til at elske dem.”

Samme magasin, på side 5, siger han ”Hver gang en præsident har bedt mig lede åbningsbønnen, har jeg argumenteret for, at jeg ikke skulle gøre det alene, men at ledere fra andre religioner også skulle være der…Vi er alle brødre og søster i vore hjerter. Vi burde elske hinanden. – Hvad med andre kristne ledere, der ikke deler dette synspunkt? ”Ja, jeg er ikke enig med dem”.

Christian News fortalte d. 20. okt. 1997, at ved et korstog i San Francisco, 1997, meddelte han: ”Der er andre synder. Hvorfor angriber vi synden [homoseksualitet], som om det er den største synd?... Det jeg vil tale om i San Francisco, er Guds kærlighed. Folk har brug for at høre at Gud elsker dem, uanset deres etniske baggrund eller seksuelle orientering. Jeg har så mange bøsse venner, og vi forbliver venner.”

I ”Smokescreens” Kap. 8, fortæller Jack Chick, at da Anita Bryant (en kristen sanger) talte imod homoseksualitet og bad om Grahams støtte, afviste han hende. Han spillede højt spil og Bryant tog slaget og blev forfulgt for hendes standpunkt, men Graham var elsket af verden, for hans position.

Han fortæller også om Grahams tur til Rusland, hvor kristne kastes i fængsel i 5-10 år, for at dele ikke mere end en enkelt evangelisk kontrakt ud. De var knuste da Graham fortalte verden, at der var religions frihed i Rusland.

Han fortæller om fem pastorer fra Mexico der kom til ham (Chick), for at få hjælp. De sagde han måtte tale med Graham fordi han havde ødelagt deres kirker. De fortalte han holdte et korstog og sagde til alle de, der var blevet frelst, at de skulle gå tilbage til deres oprindelige kirker og vinde dem for Kristus. Pastorerne fortalte, at folket fulgte Grahams råd og gik tilbage til det romersk katolske system. Tolv års arbejde var ødelagt på en aften!

Al respekt for, at Billy Graham sikkert har talt til flere mennesker end nogen anden og mange er kommet til frelse igennem hans tale. Han startede som fundamental evangelist og var brugt af Gud. Men disse handlinger viser at Graham er blevet en religiøs nøgleperson, der i fremtiden vil kunne anerkende Antikrist som overfor både jøder, muslimer, buddhister er den ventede messias og for kristne, at profetien om Jesus Kristi genkomst er gået i opfyldelse.

Billy Graham modtager Roms bærestykke, på det romersk katolske universitet ”Belmont College”. Graham fik overdraget en honorær doktorgrad fra dette universitet og fortalte publikum at ”Evangeliet der grundlage dette universitet er det samme evangelium som jeg prædiker i dag”
Vice-præsident på det katolske Belmont Abbey universitet, Cuthbert E. Allen, skriver i et svar til Mr. Julius C. Taylor d. 19. maj, 1965, et brev der blev gentrykt d. 1. oktober 1984 i ”The Christian News” at:

”Jeg er den der, bekendt med Billy Graham, inviterede ham til at tale til fædrene, nonnerne, studenterne og inviterede gæster og det er mig en fornøjelse at svare på dine spørgsmål.
Billy Graham gav en inspirerende og teologisk sund tale, som kunne have været givet af biskop Fulton J. Sheen eller en hvilken som helst anden katolsk prædikant. Jeg har fulgt Billy Grahams karriere og jeg må fremhæve at han har været mere katolsk end ellers, og dette siger jeg ikke på partisan manerer (spydigt), men fordomsfrit.
Velvidende om Billy Grahams kolossale indflydelse blandt protestanter og nu erkendelse blandt katolikkers inderlige og oprigtige interessere for Kristi lære, hvilket han alene prædiker, vil jeg konstatere, at han kunne bringe katolikker og protestanter sammen, i en sund, økumenisk ånd.
Jeg var den første katolik, til at invitere Billy Graham; Jeg ved at han skal tale på tre andre katolske universiteter næste måned; Jeg tror på at han vil blive inviteret af flere katolske universiteter i fremtiden, end protestantiske universiteter.
Så jeg er vel tilfreds med at svare på dit spørgsmål: Billy Graham prædiker en moralsk og evangelisk teologi, højest acceptabelt for Katolikker.”

Vi har tendenser til kun at ville huske og se det gode et menneske har gjort. Andet er uforskammet. Men der er så mange ting, som viser, at Graham er en falden mand, der ikke længere taler som det sande evangelium lyder.

Graham siger i ”I Can’t Play God Any More”, s. 158, at “Jeg har fundet ud af, at mine overbevisninger grundlæggende er de samme som de ortodokse romersk katolske, f.eks…. Vi adskiller os kun på nogle punkter omkring den sidste kirkes tradition”

The Star, 26. juni, 1979
Alberto Rivera fortalte, at han vidste at Billy Graham blev brugt af Vatikanet i 1950, da alle jesuitter i Central og Sydamerika fik at vide, at de skulle fylde stadierne med romerske katolikker, hver gang Billy Graham talte. Millioner blev brugt på at promovere Graham som verdens største evangelist.

Den 11. oktober 1979, da Billy Graham var i Phil Donahue’s Show og diskuterede Pave Johannes Paul II’s besøg i USA, sagde han: ”Jeg tror det amerikanske folk ønsker en leder, en moralsk og åndelig leder som tror på noget. Og det gør han (paven). Han siger sin mening lige ud, om alle emner. Faktisk var hans emne i Boston virkelig evangelisk, hvori han bad mennesker komme til Kristus, at give deres liv til Kristus. Jeg sagde ’Tak Gud at jeg har en at citere, med en virkelig autoritet’.”

Kathryn Kuhlman

Alberto fortæller om en af Roms største spioner, som arbejdede i USA, hvem han snakkede med et antal gange. Hun var associeret med Marias Legioner (http://www.legionofmary.org/). Hun var bestemt til at trænge ind i pinsebevægelsen og protestantismen igennem den karismatiske bevægelse. Hun var mester i hypnose og havde enorme psykiske kræfter. Denne kvinde gjorde igennem hendes evangeliske kampagner, et mægtigt stykke arbejde for Rom.

Hun måtte etablere de romersk katolske etiske love, hvilket hun gjorde på følgende måde:

60% af hendes publikum var romerske katolikker (”Kathryn Kuhlman” af Hosier, publiceret af Revell 1976, s. 126). Hun pressede på for enighed, ved at kalde præster, rabbier og pastorer til at være et. (”Daughter of Destiny”, s. 278)

En speciel messe blev givet for hende i Las vegas (”Kathryn Kuhlman” af Hosier, publiceret af Revell 1976, s. 131-132)

Alberto vidste hun var agent for Rom, da han var jesuit. De fleste af dem i spionarbejdet kendte til hendes aktiviteter.

Som belønning for hendes fremragende arbejde, blev hun bevilliget en privat audiens hos paven. Når en person bliver bevilliget en sådan audiens, må han eller hun bukke sig ned, og anerkende paven som Jesus Kristus på jorden. For dette holder han deres hænder i en speciel velsignelse, for et arbejde, vel gjort.


Paven har aldrig velsignet et kættersk individ. Der er ikke registreret noget i historien der viser at det nogensinde er sket. Det er strengt forbudt ved Canons Lov, i den romersk katolske institution.

Kathryn Kuhlman var bare en ud af mange spionagenter i høje kristne positioner, som var direkte eller indirekte forbundet med Rom. (Duble Cross s. 27-29)

I november 1979, mødte paven lederen af de ortodokse kirker i byen Istanbul i Tyrkiet. (New York Post, torsdag den 29. november 1979) Denne union vil ligge ortodokse kirker under paven og give ham 1 milliard mennesker totalt. (Duble Cross s. 29)

Politikere i verden, frygter nu pavens magt mere end atombomben. (Duble Cross s. 29)

Verdens ledere frygter ikke kun pavens tilslutning, men også Roms enorme rigdom (Roms rigdom ligger i trillioner af dollars. (Se ”The Final Conclave”, af Malachi Martin, publiceret af Pocket Books 1978)) under Vatikanets flag (Vatikanet er en regering I sig selv. Det er en politisk stat, af hvilken enhver romersk katolik bliver medlem, ved dåben. Deres troskab skulle først og fremmest være mod Rom, derefter landet, hvor de blev født. (“Duble Cross” s. 29))

Jim Jones, Jonestown massakren.

Jim Jones var jesuit, en spion for Rom. Alberto Rivera kendte ham, og fortæller han var en jesuit deakon (en lægmand, med en speciel opgave, under ed).

Jonestown massakren, var nøje planlagt som en militærisk, religiøs og politisk begivenhed. Men sandheden om dette, er skjult godt.

Jim Jones var student hos Fader guddommelig (en dæmonbesat prædikant, som er dybt inde i okkultisme) (”Six Years With God” af Jeanne Mills, publiceret af A&W Publishers, i New York 1979, s. 176,177.). Jones var en kraftfuld troldmand, og en vel trænet jesuit.

Jeannie Mills, hendes mand og datter, blev fundet myrdet, d. 26. februar 1980 (fordi hun skrev denne bog. (”These Times” publiceret 1. Juli 1980 af So. Pub. Assoc. Of S.D.A., s. 26)

Jim Jones var involveret i økumenisk og karismatisk arbejde. Han prædikede “kærligheds budskabet”. De fleste af hans følgere, var romerske katolikker og fra romersk katolske baggrunde. Andre var ikke-frelste protestanter fra forskellige kirkesamfund. I 1953 etablerede han en ”Christian Assembly Of God” kirke. (”Guyana Massacre” af C.S. Krause, Berkeley Publishing Corp., 200 Madison Ave., New York, NY 10016, december 1978, side 28)

I 1962, blev han missionær i Brasilien (”The Broken God” af Bonnie Thielmann, David C. Cook Publishing Co., Elgin IL, 1979, s. 70A), tilknyttet ”Christian Assembly of God”, hvilken han grundlagde.

I 1964 var Jones ordineret under “Disciples of Christ” kirken. Hans nøgle folk, var romerske katolikker.(”Deceived” af Mel White, Spire Books Co., Flemmin H. Ravell Co., Old Tappan, NJ 1979, s. 14-16)

Som en god Jesuit, beordrede Jim Jones i 1973 sine følgere, at kalde ham “Fader”, og at bede til ham. (”Deceived” af Mel White, s. 57)

Jim Jones kunne på forunderlig vis tiltrække top figurer fra den politiske og religiøse verden, så som Rosalyn Carter (som repræsenterede U.S.A’s præsident), Guvernør Jerry Brown (jesuit trænet), Major Moscone af San Francisco, såvel som stats senatorer, forsamlingsmænd og fuldmægtige generaler. Han blev støttet af adskillige religiøse ledere. (”Six Years With God” af Jeannie Mills, s. 185-204)

Alberto Rivera tror på, at alt dette var en del af massakrens opstilling, for at få verdens vid dækning. Jim Jones planlagde og forberedte (med instrukser fra Rom) at ofre sin flok, for at fyldestgøre hans Jesuit ed. Da det var overstået, var verden i chok. Pressen og TV verden over, antog at Jim Jones var en vanvittig bibeltroende fundamentalist. Øjeblikkelig blev alle fundamentalistiske kirker, lagt under mistanke.

Alberto Riveras svoger

En mand der absolut ikke er kendt for verden, er Alberto Riveras svoger. Men jeg synes det giver et godt billede af hvordan de skjuler deres identitet for at overholde deres sidste ed om at ødelægge alle kættere.

Jesuitterne er eksperter i snyd og bedrag. Alberto Riveras søster Maria, kom ligesom Alberto ud af katolicismen. Hun var ved at dø, men kom ud og hos en kristen familie, kom hun sig og blev gift med en kristen pinse gentleman. Troede hun da. De flyttede til Canada, og Maria forsvandt. Det blev opdaget senere, at hendes mand var en falsk broder. Han viste sig at være en romersk katolik, og medlem af ”the Knights of Columbus”. Albert Rivera tror enten hun er død, eller lider i et andet nonnekloster. (”Double Cross” s.10)

Mormonerne

Det er ikke kun den islamiske tro den romerske kirke har skabt. Mormonerne er også et produkt fra den store skøge.

Jesuitterne startede via deres Shriner Frimurer, en magtfuld kult i George Washingtons Calvinistiske republik i USA. Det nye broderskab kaldtes ”Jesu Kristi Kirke, de Sidste Dages Hellige” – mormonismen. Endnu en frelse-gennem-gerninger religion, var kommet til, lige som romersk katolicisme, og dens grundlægger Joseph Smith, var en højniveau frimurer. Hans efterfølger, Brigham Young, var endnu en høj frimurer. Ifølge bogen ”Blackrobe”, var Brigham Young en intim ven af Peter De Smet, en af de meste magtfulde jesuitter i det nittende århundrede. Værende den ypperste jesuitiske indflydelse blandt de indianske nationer, brugte De Smet forbundsgeneraler og Shriner Frimureren Albert Pike, til at ægge sine siouxindianere til at massemyrde syvhundrede hvide lutheranere i Minnesota. Samtidig med at han tilvejebragte jesuitisk immunitet igennem planen for Amerikas blodbad, der fejlagtigt blev kaldt ”Civil Krigen”. De Smet besøgte personligt Young på hans boplads i Vesten og fremmede ”mormonernes bevægelse”, for mormon lederne søgte at skabe deres egen nation og var således anset for farlig for unionen, af Præsident Abraham Lincoln. (VA s. 182)

Ku Klux Klan

Ku Klux Klan, formet af romersk katolske forbundshærofficerer efter den civile krig, og ledet af jesuitterne, vokser sig stærkere dag for dag. Denne forgrening af frimureriet, blev etableret af 3 grunde:
| | Jesuitterne i dag


Debat: Katolske Bedragere

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Den katolske kirke

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation