Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne

Lagt på d. 16/01-23Siden 2008 har jeg på denne side advaret om, at løgnen om menneskeskabte klimaforandringer har ét eneste formål - at kontrollere vores liv i ét og alt. Og det er værre end jeg har forestillet mig. Hungeren for dominans og undertrykkelse, vil naturligt vokse i håndlangerne for denne verdens fyrste, som vi nærmer os afslutningen af denne tid, som Jesus kalder hedningenes tider (Luk. 21:24). 

Der er en organisation med et globalt netværk af næsten 100 (96) borgmestre, der kalder sig C401, som har eksisteret siden 2005, og har nu 192 byer i kikkerten, som skal blive "Smart Cities", hvoraf 96 er medlemsbyer. FN er engageret, World Economic Forum er engageret igennem referencer til deres rapporter og adskillige medlemmer, og der er et hav af finansiører og partnere som Verdensbanken, Clinton Foundation, American Express, Novo Nordisk, Google, den Engelske regering og ingen anden end Danmarks Udenrigsministerium, blandt mange flere.

Mens byerne vokser og landområderne tømmes, bliver kontrollen over os mere håbefuld hos eliten. Agenda 21 der netop søger at affolke store landområder og proppe os ind i små bure af firkantede lejligheder, er nu globaliseret i elitens 2030 målsætninger (inkl. FN's 17 verdensmål), og C40 mener at de med deres globale netværk kan "skabe en fremtid, hvor alle, overalt kan trives". Og med alle er der underforstået primært fokus på kloden - de mener at vi skal tvinges til at tilpasse og føje os deres eventyrlige skrækscenarie for en gold og ødelagt Jord.

Iblandt de mange byer, som de kalder "Vores byer", er også København2 der har været medlem siden 2006, hvor de har ændringsplaner lige fra affaldshåndtering til luftkvalitet til forgrønning af byen til diæt og madspild, til bygningskonstruktion, trafik, kystsikring - ethvert område af dit og mit liv skal ændres. 

Med forførende slagord forsøger de at bilde os ind, at det alt sammen er for vores bedste og i vores bedste interesser. De udgav i 2019 en rapport kaldt "Fremtiden for byernes forbrug i en verden med 1,5 °C" (The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World) hvor de helt konkret giver deres nødvendige løsninger op at redde denne Jord fra undergang. De advarer at "byforbrugsbaserede emissioner skal reduceres med mindst 50% inden 2030 for at bevare muligheden for at holde den globale temperaturstigning under 1,5°C"3.

I denne rapport peger de (med "videnskaben" i ryggen selvfølgelig) bl.a. på følgende indskrænkelser af vores friheder4:

PROGRESSIVE MÅL I 2030
AMBITIØST MÅL I 2030
16 kg kød per person om året0 kg kødforbrug
90 kg mejeriforbrug (mælk eller derivatækvivalent) pr. person pr. år0 kg mejeriforbrug (mælk eller derivatækvivalent) pr. person pr. år
2.500 kalorier per person per dag (Note: en mand mellem 19 og 30 har i gennemsnit brug for 2.800 kalorier)2.500 kalorier per person per dag
50% reduktion i husholdningernes madspild0% husholdnings madspild
50% reduktion af madspild i forsyningskæden75% reduktion i forsyningskædens madspild
8 nye beklædningsgenstande per person om året3 nye beklædningsgenstande per person om året
190 køretøjer per 1.000 personer0 private køretøjer
20-års levetid for køretøjets karosseri (chassis og interiør)50-års levetid for køretøjets karosseri (chassis og interiør)
50% reduktion i brugen af metal og plastmaterialer50% reduktion i brugen af metal og plastmaterialer
1 kortdistanceflyvning retur (mindre end 1500 km) hvert andet år pr. person1 kortdistanceflyvning retur (mindre end 1500 km) hvert 3. år pr. person
53% vedtaget bæredygtigt flybrændstof (eller anden tilsvarende lavemissionsteknologi eller brændstof)100% bæredygtigt flybrændstof vedtaget (eller anden tilsvarende lav-carbon teknologi eller brændstof)
7 års optimal levetid for bærbare computere og lignende elektroniske enheder7 års optimal levetid for bærbare computere og lignende elektroniske enheder

Det hele skal styres af en by-regering - af politikere, som vi ved vil være uddannet af World Economic Forum, hjernevaskede store-nulstillings proponenter - trængselsproponenter, der gør hvad der skal til for at drive samfundet ind i en socialist-fascist-kommunistisk model, der fordrer præcis det Gud har afsløret vil komme til at ske, "der blev givet det [dyret - Antikrist]magt over alle stammer og folk og tungemål og folkeslag" (Åb. 13:7). Med andre ord er by-regeringen styret af en international, altomfavnende regering, med én desport, Antikrist på toppen - som i sidste instans er marionetdukke i hænderne på dukkeføreren Satan.

Ikke nok med det:

C40 annoncerer et partnerskab med NREP for at finansiere et nyt Program for grønne og blomstrende kvarterer, levere proof of concept for '15 minutters by'-politikker og give byer over hele kloden mulighed for at implementere ambitiøse net-nul og menneske-centrerede kvarterer.5
 

Konceptet er en plan smædet af FN og World Economic Forum, som går ud på at du kan tilgå alt i dit nabolag inden for 15 minutter på cykel eller gå-ben6. Uddannelse, arbejde, shopping, rekreation, sundhed, offentlig transport, motion m.v. Bevæggrunden for konceptet er ene og alene klimaforandringer, og Covid-19 flyttede ideen fra at være nice-to-have til at være skrigende nødvendigt. World Economic Forum skriver,

Det åbenlyse, men ufuldstændige svar er pandemien. Ville Paris' borgmester Anne Hidalgo have presset på for progressivt bydesign uden denne indramning? Utvivlsomt. Men med COVID-19 og dens varianter, der holdt alle hjemme (eller tættere på hjemmet end normalt), gik den 15-minutters by fra en 'nice-to-have' til et oprigtigt råb. At opfylde alle ens behov inden for en gå-, cykel- eller transitafstand, var pludselig et spørgsmål om liv og død. Pandemien skabte et presserende behov omkring retfærdig urbanisme, der tilsidesatte argumenter om cykelstier og andre 'faciliteter', der har ramt samfund i årevis.7

Som før sagt, er løgnen om menneskeskabte klimaforandringer og coronakrigen en knivtangsmanøvre til at fange verden ind i en totalkontrol, under et elitært regime. Hvis du ikke troede på det før, har du beviset ovenfor. 

Mens det lyder rart at kunne nå omkring i byen på 15 minutter, så er det billede en skræmmende undertrykkelse af virkeligheden. Et eksempel på det er planerne for Oxford i England:

På overfladen kan disse 15-minutters byer lyde behagelige og bekvemme. Men der er en tvangsmæssig grænse. Rådet planlægger at skære ned på bilbrug og trafikpropper ved at sætte strenge regler for bilkørsel. Ifølge de nye forslag, hvis nogen af Oxfords 150.000 indbyggere kører uden for deres udpegede distrikt mere end 100 dage om året, kan han eller hun få en bøde på 70 £.
Forlad ikke din tildelte zone, i det mindste det meste af tiden - det er politikken. Eller det kan det snart være, efter at Oxfordshire County Council har taget stilling til sagen den 29. november. Selvom der er en offentlig høring, der stadig er i gang, vil rådet sandsynligvis tilsidesætte eventuelle indsigelser fra beboerne. Arbejderrådmand Duncan Enright, kabinetsmedlem for rejse- og udviklingsstrategi, har allerede erklæret, at politikken "kommer til at ske, helt sikkert".8

Efter stillingtagen den 29. november, kunne nyhederne fortælle,

Oxfordshire County Council godkendte i går planer om at låse beboerne ind i en af seks zoner for at "redde planeten" fra global opvarmning. Den seneste fase i "15 minutters by"-dagsordenen er at placere elektroniske porte på vigtige veje ind og ud af byen, hvilket begrænser beboerne til deres egne kvarterer.9

Det er ganske enkelt voksenopdragende umyndiggørelse fra en lille virkelighedsafkoblet dødskult i slips og jakkesæt. "[Det] har potentialet til at gøre det muligt for beboerne at leve på en sund og bæredygtig måde, for eksempel på grund af muligheden for at rejse med aktive transportformer, såsom på cykel og til fods". Hvad med alle de mennesker der arbejder et godt stykke uden for byen? Hvad med de mennesker, der har familie rundt i landet? Det er DDR i global omfang.

Det er så menneskeligt ødelæggende at jeg ikke kan nedfælde det med ord. Der er den dybeste ondskab bag alt det her, forklædt som et frelsende håb for en lys fremtid. De vil lukke os inde i små lejligheder, og giver os et hamsterhjul på 15 minutter rundt i den fangegård de tildeler os. 

"Himlen er HERRENS Himmel, men Jorden gav han til Menneskens Børn" (Sal. 115:16). Jorden er også din og min Jord. Dog har en lille magthungrende befolkningsgruppe tilranet sig Guds gave til os, og gjort os til de eneste levende væsener på Jorden, der betaler for at få lov at bo her. Jeg kan ikke erhverve et eneste gudgivent stykke jord og bygge et hus derpå, som er mit privateje jeg kan give videre til de kommende generationer. De elitekontrollerede stater er blevet selvstændige væsener, bødler i tvangshusene der frådende lukrerer på alle nydelser og fornødenheder vi anskaffer os.

Jeg kan ikke sige det med stor alvor nok. Hvis ikke vi som et frit folk går imod folkebetvingerne nu - hvis ikke vi som folk vågner op og sætter os ind i virkelighedens strømninger så vi kan erkende og forsvare os mod løgnen i elitens fabrikerede kriser, om det er økonomisk, klimatisk, sundhedsmæssigt og hvad har vi, så er vi meget snart et undertrykt folk.

Med stor sorg er det desværre det, som fremtiden består af. Gud har vist os det. Vi bliver mere og mere ugudelige, som folk er vi blevet som Paulus beskrev endetidens mennesker for 2000 år siden, 

Det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme strenge tider. Thi menneskene vil blive egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, spottelystne, ulydige mod forældre, utaknemmelige, ufromme, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, rå, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, opblæste, lystens venner snarere end Guds venner (2. Tim. 3:1-5)

Vi ser det ske. Vi ser hvordan det hele lukker sig omkring os. Vi ser hvordan vores medmennesker, som uvidende ignoranter selv råber efter endnu mere ødelæggelse forklædt som meningsfyldt fremtid, og snart vælter de akkumulerede ulykker ned over folket - kommer over dem som veerne over den frugtsommelige - "Når de siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem ligesom veerne over den frugtsommelige, og de skal ingenlunde undslippe" (1. Tess. 5:3).

Hvis du ikke selv mærker presset fra en diabolsk plan for en verden under universets mest modbydelige fyrste, så kan jeg med klare ord sige, at det i den grad er tid til at kalde på Jesus og få etableret et borgerskab i himmelen (Fil. 3:20-21). Snart kommer Han, og med Ham skal vi regere på jorden (2. Tim. 2:12; Åb. 5:10). Snart henter Jesus os ud af elitens verdenssystem, og planter vores fødder i Hans rige af kærighed, sandhed og liv - alt hvad elitens verdensrige afskyr.

1 "C40 Cities - A global network of mayors taking urgent climate action", C40 Cities
2 "Copenhagen - C40 Cities", C40 Cities
3 "New Research Shows How Urban Consumption Drives Global Emissions", C40 Cities, d. 12-06-2019
4 "THE  FUTURE OF URBAN CONSUMPTION IN A 1.5°C WORLD - C40 CITIES - HEADLINE REPORT", C40 Cities, d. 21-09-2022
5 "C40, NREP to collaborate on 15-minute city pilots", C40 Cities, juni, 2019
6 "Introducing the 15-Minute City Project", 15-Minute City, d. 16-06-2020
7 "The surprising stickiness of the “15-minute city”", World Economic Forum, d. 15-03-2022
8 "The madness of the ‘15-minute city’", Spiked, d. 25-10-2022
9 "Oxfordshire County Council Pass Climate Lockdown 'trial' to Begin in 2024", Vision News, d. 25-10-2022


Debat: Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Corona [80]; Klimaforandringer [175]; Kontrol [89]; Tidens ende [74]; Verdensordnen [155]; World Economic Forum [9];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]