Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel

Lagt på d. 11/10-23


Udskriv


Jeg har nævnt flere profetier, som kan få sin opfyldelse igennem den nuværende krig i Israel, og vil gennemgå dem lidt nærmere her.

Salme 83

Der er Salme 83, en salme af Asaf, hvor han beder Gud om ikke at forblive tavs, men handle imod Hans fjender, som konspirerer for at udrydde nationen Israel. Disse fjender, identificeret som forskellige stammer og grupper, slår sig sammen med det formål at bemægtige sig Guds territorium og udslette ethvert minde om Israel. Asaf appellerer til Gud om at udøve guddommelig gengældelse imod disse fjender, ligesom tidligere domme Han havde eksekveret over andre fjender. Bønnen afsluttes med et ønske om, at fjenderne må skamme sig og gå til grunde, så folk vil genkende og anerkende Gud, omtalt som YHWH (Yahweh), som den øverste magt over Jorden.

Ved nærmere gennemgang ser salmen ud til at have markante profetiske betydninger for endetiden. Selvom den beskriver en konflikt i konteksten af nationer der eksisterede samtidig med det gamle Israel, antyder den at denne begivenhed faktisk vil ske i en fjern fremtid. Det understøttes af salmens sidste to vers, hvor det fremgår, at de nationer, som angriber Israel, til sidst vil anerkende Israels Gud som "den Højeste over al Jorden". Dette blev ikke opfyldt i Asafs tid, men det forventes at ske i endetiden.

Aktørerne i salmen nævnes ved navn, og kan relateres til nutiden:

Edoms Telte - Palæstinensere og Sydjordanere.
Ismaelitterne - Saudiere (Ismael, araberens fader).
Moab - Palæstinensere og Centraljordanere.
Hagarenere - Egyptere (Hagar, egyptisk stammor).
Gebal - Hezbollah og Nordlibanesere.
Ammon - Palæstinensere og Nordjordanere.
Amalek - Arabere i Sinai-området.
Filisterland - Hamas fra Gaza-striben.
Tyrus' Borgere - Hezbollah og Sydlibanesere.
Assur - Syrere og Nordirakere.

Sammen med profetien om Magog (som med al sandsynlighed er nutidens Rusland1), hvor Ezekiel profeterede at Gud selv vil slå den koalition af fjender, afslutter Gud med at sige, "Jeg viser mig stor og hellig og giver mig til Kende for de mange Folks Øjne; og de skal kende, at jeg er HERREN" (Ez. 38:23), så synes Salme 83 at kunne se sin fulde opfyldelse igennem den nuværende krig mod Israel.

Esajas 17, Damaskus

I Esajas kap. 17, forudsiger Damaskus' fald og dens forvandling til en ruin. Omgivende byer vil også blive forladt og overladt til flokke, som vil bebo dem uden frygt.

Damaskus er kendt for at være den ældste by i verden, som altid har været beboet. Byen kan dateres tilbage til omkring 3.000 f.Kr., dvs. ca. 1.000 år efter skabelsen. Esajas profeterer at den "går ud af Byernes Tal... bliver til sten og grus" (Es. 17:1). I 732 f.Kr. blev Damaskus ødelagt af Assyrien, under Tiglat Pileser, men blev hurtigt opbygget igen. Damaskus er, som Babylon, aldrig blevet fjernet som by, men er efterfølgende blevet invaderet af Babylon og andre hære igennem tiderne. Derfor er denne opfyldelse en dobbeltreference, der både er historisk og fremtidig. Campegius Vitringa (1669-1722), en tysk professor i orientalske sprog, skrev i 1714-1720 en kommentar til Esajas, som blev republiseret flere gange i 1800tallet. Han skrev om Damaskus at: "Damaskus er blevet ødelagt oftere end nogen anden by....den genopstår fra asken". Men i næmeste fremtid vil Damaskus ikke overleve, og vil ikke forblive at være en by.

På den israelske nyhedsside, Ynet.co.il er et israelsk, udgav de en artikel med titlen "Israel advarer Nasrallah: USA vil gribe ind, og Assad vil også være i fare", hvori de skriver:

I beskeder leveret til Nasrallah fra israelsk side gennem højtstående embedsmænd i den franske regering, blev han advaret om, at hans deltagelse i kampagnen ville resultere i, at Israel endda overvejede, i stil med 'godsejeren er blevet gal', at angribe hans vigtige allierede - Syriens præsident Bashar Assad og Damaskus ville også blive ødelagt som Da'ahiah.2

Det antyder, at der kunne være betydelige militære angreb på Damaskus, hvilket vil medføre omfattende skader - måske en total udslettelse som Gud har sagt det til Esajas.

Obadias og palæstinensernes udryddelse

Jeg har flere steder refereret til denne gamle artikel, "Situationen i Guds land, Israel.", hvor jeg har skrevet om denne profeti, og viser at Edom inkluderer nutidens palæstinensiske folk.

I Obadias' profeti taler Gud imod Edom og forudsiger dets fald på grund af dets stolthed og vold mod sit broderfolk, Israel. Edom, der synes sikker og mægtig, advares om, at det vil blive bragt ned, foragtet blandt nationerne og fuldstændigt plyndret. Edoms allierede vil bedrage og overmande det, hvilket bidrager til dets undergang. Profetien fordømmer Edoms ondskabsfulde adfærd under Israels nødstider og katastrofer, inklusiv at de ser på uden at hjælpe, glæder sig over Israels ulykke og overtager dets territorium. Gengældelse vil komme over Edom, når Herrens dag nærmer sig, og nationerne vil opleve Guds dom.

Jeg kan ikke sige hvor mange uskyldige palæstinensere der er. Ved det palæstinensiske lovgivende valg i januar 2006, vandt Hamas flertallet af pladserne i det palæstinensiske lovgivende råd. Sejren tillod dem at danne en regering, hvilket førte til deres kontrol over Gaza-striben - og nu synes de og deres vasaller at være fokus for mere had end kærlighed global set. Vi ved også at Herrens dag nærmer sig, så denne profeti synes også at være ved at nå sin endelige opfyldelse.

Ezekiel kapitel 38-39: Magog-krigen, Rusland og dets allieredes angreb på Israel

Som ofte nævnt før, er der profetien i Ezekiel, hvor Magog, der nu hvor tiden er så fremskreden som den er, er meget svær at benægte må ære Rusland, rejser sig imod Israel.

Herren taler til "menneskesønnen", Ezekiel, om til at profetere mod Gog fra Magogs land, en fyrste over Meshech og Tubal. Gud erklærer sin modstand mod Gog og afslører sin plan om at indkalde Gog og hans enorme militære alliancer, inklusive nationer som Persien, Etiopien, Libyen og andre. På trods af deres tilsyneladende uovervindelige styrke forudsiger Gud deres invasion af Israel og deres endelige nederlag. Han beskriver denne invasions katastrofale konsekvenser: massive jordskælv, konflikt blandt Gogs egne tropper, sygdom, skybrud, haglsten og ildsvovl. 

Den russiske præsident Putin afgav udtalelser om den palæstinensisk-israelske konflikt. Præsidenten for Den Russiske Føderation mindede. "Under oprettelsen af staten Israel var der tale om samtidig at skabe et suverænt Palæstina, hvilket aldrig blev gjort"... 
Han bemærkede også, at problemet med Palæstina er i hjertet af enhver muslim og opfattes som en uretfærdighed.3

Ruslands præsident Putin: Løsningen på den israelsk-palæstinensiske konflikt er oprettelsen af en palæstinensisk stat.4

Trods venskabsforholdet mellem Putin og Netanyahu, så synes Putin at vende sig imod Israel. Med ventens modstand mod sig, vil det også give god mening for Putin at søge støtte og anerkendelse hos de arabiske lande. Så der er også omstændigheder der kan fordre at Ezekiels profeti snart går i opfyldelse.

Tiden vil vise hvad er sker. Men vi er ved at være ved Herrens dag, trængslen, så snart skal profetierne opfyldes, og i det ses også at vi snart skal hjem!

1 Se Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring
2 "Israel advarer Nasrallah: USA vil gribe ind, og Assad vil også være i fare", Ynet.co.il, d. 09-10-2023
3 "States of Israel and Palestine were to be created simultaneously: Putin", First Channel News, d. 11-10-2023
4 "Iran Observer", X, d. 10-10-2023


Debat: Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

 • Jonas
  d. 12-10-2023; kl. 13:52

  Tak fordi du tager dette vanvittigt spændende emne op: profetier om Israel - også i en krigstid.
  Krig er forfærdeligt men Gud bruger også krig til at vise hvem Han er. Og det er fantastisk at vide midt i al smerten og gråden. Vi kender selvfølgelig endnu ikke krigens udfald, men sådan som situationen eskalerer, anes en omstrukturering af området i horisonten.
  Du henviser til Ob. 1, mener du at Ob. er sammenfaldende med beskrivelsen i Jer. 49?

  Mens jeg læste dit opslag og dannede mig et billede af hvor Damaskus og de folkeslag som nævnes, bor, associerede jeg uvilkårligt til det landløfte Gud gav Abram. Kunne der mon være en sammenhæng?
  Tak for at du deler dine tanker her på tagryggen.
 • Kim Andersen
  d. 12-10-2023; kl. 17:51

  Jeg tror ikke Jer. 47 er en parallel til Obadias. Jeremias omtaler Damaskus og refererer til en ødelæggelse der skete i omkring 732-40, hvor Assyrien indtog byen. Obadias nævner ikke Damaskus, men Esajas 17 nævner at byen skal forsvinde helt, hvilket synes at være inden for samme tidsramme som Obadias taler om.


Relaterede nyhedsblogs

Bibelen [12]; Bibelens troværdighed [18];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres [27-12-23]
- Børnearbejde i EV-forsyningskæden [24-12-23]
- Jøderne mod verdens felttog [22-12-23]
- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]