#21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen

Lagt på d. 20/10-23President Bidens besøg i Israel blev markeret af betydelige politiske beslutninger og retningslinjer, som har betydning for regionens dynamik.

Under sit besøg understregede Biden, at Israel ikke bør slå præventivt mod Hezbollah. Han rådede også imod at besætte Gaza-striben og understregede vigtigheden af ikke at forvolde skade på civile. På det humanitære front faciliterede han indførelsen af "humanitær hjælp" til regionen og lettede presset fra blokaden. Desuden lovede USA at give $100 millioner i hjælp til Gaza-striben.

De finansielle konsekvenser af besøget blev fremhævet med afsløringen af, at $6 milliarder bestemt for Iran ikke var indefrosset.Administrationen vil fortsætte med at hævde, at der ikke er "direkte beviser" for iransk involvering i angrebet, og dermed beskytte fortsættelsen af dens katastrofale politik i IDF, mod den amerikanske offentlige mening. Desuden mener USA, at flertallet af palæstinenserne, der stemte for Hamas, faktisk ikke støtter det. For at understrege sit engagement i fred i regionen gentog Biden sin tro på en to-stats løsning for Israel og Palæstina.

Israel fik også fra dette besøg. Nationen modtog en betydelig hjælpepakke fra USA, hvilket intensiverer Israels militære afhængighed af USA. For at styrke sikkerheden i regionen ankom to amerikanske hangarskibe med det udtrykkelige formål at afskrække Hezbollah fra at iværksætte angreb. Israel forpligtede sig til gengæld til ikke at iværksætte nogen angreb. Udtrykket "samarbejdet blev fordybet" kan antyde øget amerikansk involvering i israelske beslutningsprocesser og sikre, at Israels handlinger er i tråd med amerikanske interesser.

Dog antyder den overordnede fortælling, at Bidens besøg muligvis ikke har styrket Israels militære stilling i regionen. I stedet kan de trufne foranstaltninger ses som en hindring for Israels evne til at fremvise et klart sejrsbillede, hvilket potentielt kunne projicere et billede af svaghed og afhængighed af eksterne magter.

Endelig, på et bekymringspunkt, blev der under besøget ikke nævnt noget om udløbet af restriktioner på Irans ballistiske missilprogram, som fastsat af den nukleare aftale, hvilket skete dagen før. Denne fravær er symbolsk, hvilket fremhæver bekymringer over regionale magtdynamikker og konsekvenserne af sådanne udeladelser.

I de seneste dage har Israel oplevet en hidtil uset stigning i amerikansk militærstøtte. Denne støtte er ikke kun i form af diplomatiske gestus, men også i den håndgribelige form af fysiske militærstyrker nær dens kyster. I øjeblikket omslutter over 15.000 amerikanske soldater Israel, hvilket giver et tydeligt tegn på den dybere forpligtelse, USA har over for Israels sikkerhed.

De amerikanske flådestyrker, der er sendt til Israel på grund af den skrøbelige sikkerhedssituation, består af:

1) USS Gerald R. Ford - Et hangarskib med et skønnet antal af 5.000 soldater.
2) USS Eisenhower - Et andet hangarskib, der også huser cirka 5.000 soldater.
3) Ticonderoga-klasse guidede missil krydser - En del af flådens styrke.
4) USS Normandy (destroyer) - En af de mange destroyere til stede.
5) USS Thomas Hudner (destroyer) - En anden destroyer, der styrker flåden.
6) USS Ramage (Destroyer) - En del af slaggruppen knyttet til USS Gerald R. Ford.
7) USS Carney (Destroyer) - Supplerer flådens styrke.
8) USS Roosevelt (destroyer) - En anden destroyer inden for flåden.
9) USS Mount Whitney (kommandoskib) - Fungerer som en central kommandoenhed.
10) USS Bataan - Et amfibisk helikopterskib, der fungerer som en hurtig interventionsstyrke med omkring 1.600 soldater ombord.

Det er værd at nævne, at hangarskibe som USS Gerald R. Ford og USS Eisenhower ikke opererer isoleret. De er altid ledsaget af en omsluttende flådestyrke, som ikke kun inkluderer destroyere og missilskibe, men også, som udenlandske publikationer antyder, ubåde. For eksempel er skibe nummereret fra 3 til 8 på listen en del af slaggruppen, der ledsager USS Gerald R. Ford. Hvert af disse missilskibe besidder en ildkraft estimeret til omkring 200 krydsermissiler.

Når man sammenligner den nuværende militære forpligtelse i Israel med andre regioner, er tallene ret afslørende. I Syrien har USA for eksempel opretholdt en relativ beskeden styrke på bare 900 soldater i de seneste år. Imens ser Irak en amerikansk militær tilstedeværelse på omkring 2.500 soldater, der adresserer udfordringerne i den region.

Det er også vigtigt at understrege, at de tal, der er givet ovenfor, ikke inkluderer de amerikanske militærluftstyrker stationeret på amerikanske baser i nabolande. Nylige begivenheder indikerer de eskalerende spændinger i regionen, med tre amerikanske militærbaser eller installationer i Syrien, der angiveligt er blevet målrettet og angrebet af iranske militsgrupper. Tragisk nok bekræftede Pentagon tabet af en soldat i et af disse angreb i går.

Sammenfattende angiver denne robuste amerikanske flådestyrke, der omslutter Israel, USA's intensiverede forpligtelse over for sin allierede, med det mål ikke kun at yde støtte, men også at afskrække potentielle modstandere fra at eskalere konflikter med Israel.

den tyrkiske præsident Erdogan og Syriens præsident erklærede hver især tre dages landesorg i deres respektive nationer, efter den tragiske "massakre på hospitalet i Gaza", hvilket signalerer deres dybe medfølelse og delte sorg med palæstinenserne.

I Libanon er forberedelser til krig undervejs, drevet af den øgede mulighed for konflikt med IDF. Libanons beredskab er et komplekst billede. På den ene side har virksomhederne reageret hurtigt, med importører og handlende, der flytter deres lagre fra områder kendt for at huse Hezbollah-organisationen, områder, der er potentielle IDF-mål. Disse lagre er blevet overført til sikrere lagre andre steder i landet. Ifølge nyeste opdateringer har Libanon et lager af varer, der vil vare op til syv måneder. Derudover, mens de har et betydeligt lager af medicin og babymad, præsenterer deres brændstofforsyninger et svagt punkt. De har i øjeblikket 90 millioner liter brændstof, men dette forventes kun at vare en sølle 20 dage.

En alvorlig advarsel kom fra det russiske forsvarsministerium, da de angiveligt informerede senior libanesiske embedsmænd om Israels mulige respons, hvis Hezbollah starter en krig. De advarede om, at Israel muligvis vil vedtage en "brændt jord"-politik, der målretter ikke kun Hezbollah-kontrollerede regioner, men hele Libanon.

I mellemtiden har bevægelser fra pro-iranske fraktioner fået fart. Jaafar al-Husseini, talsmand for de irakiske Hezbollah-brigader, meddelte i et nyligt interview, at de har indledt "Al-Aqsa Storm"-operationen. Dette involverer at målrette amerikanske baser i Irak, og disse operationer, advarer han, er sat til at intensivere. Parallelt har houthierne i Yemen erklæret en generel mobilisering, både populær og jihadistisk.

Den iranske indflydelse er synligt stigende, med en bemærkelsesværdig tilstrømning af iranske militser. Observatører antyder, at Israel kan finde sig selv konfronteret med iranske stedfortrædere på flere fronter, herunder Gaza, Libanon, Syrien og Yemen. Som et vidnesbyrd om dette stigende pres blev Conoco gasrør i det østlige Syrien, en kritisk infrastruktur, ødelagt af iranske stedfortrædere.

Derudover er tusindvis af irakere på vej til den jordanske grænse i et betydeligt solidaritetsshow. De marcherer under samlingsråbet om "Vi tager til Jerusalem, helgener i millionklassen", og fremhæver den brede og lidenskabelige reaktion, denne situation har antændt hele regionen.

Situationen i Gaza fortsætter med at eskalere, da palæstinenserne hævder, at Israel har målrettet en bygning af den Romersk Ortodokse Kirke i Gaza City. Ifølge palæstinensiske kilder tjente denne kirke som et tilflugtssted for hundreder af kristne midt i den igangværende konflikt. Anklagen kommer efter en tidligere hændelse ved Al-Mimamani hospitalet i Gaza, hvor lignende påstande blev fremsat af palæstinenserne.

Den første rapport om skader på kirkebygningen kom frem kl. 22:10. Palæstinenserne hævder nu, at der er et betydeligt antal ofre, både døde og sårede, som følge af det påståede angreb. Desuden påstår de, at op til 200 kristne stadig er fanget inden for kirkens mure. Dog viser videoer, der er blevet cirkuleret som svar på disse påstande, en anden fortælling. Ud fra den tilgængelige optagelse synes der ikke at være nogen dødsfald, og skaderne ser ud til at være relativt små. Situationen minder om tidligere hændelser, hvor nogle mener, at der har været et bevidst forsøg på at manipulere den offentlige opfattelse, især med hensyn til hændelsen på Al-Mimamani hospitalet.

Den fremherskende følelse i visse kredse er, at grupper som Hamas forsøger at overtage de kristne samfund over hele verden, idet de bruger dem i deres kamp i Gaza. Sådanne handlinger, hvis de er sande, ville repræsentere en kynisk brug af uskyldige borgere som brikker i et større geopolitisk spil.

I lyset af nylige begivenheder er spændingerne eskaleret på den globale scene. Situationen i Mellemøsten er fortsat ustabil og trækker opmærksomhed og handling fra flere lande.

For nylig blev US Capitol stormet af hundreder af individer, der identificerede sig som demokrater. Deres hensigt var at opfordre til en våbenhvile i Gaza. Disse individer, der af nogle blev betegnet som "pro Hamas", forstyrrede de officielle procedurer ved at udfordre Israels ret til at forsvare sig selv. Denne begivenhed har ført til spørgsmål og forargelse fra nogle sektorer af offentligheden, med opfordringer til FBI om at handle mod dem for deres handlinger, hvor nogle foreslår en dom på op til 22 år for sammensværgelse med oprørske formål.

Midt i disse udfordringer adresserede præsident Biden medierne for at klargøre nylige rapporter om USAs holdning til situationen i Mellemøsten. Han fastslog klart, at rapporter, der antyder, at den amerikanske administration har signaleret sin hensigt om at slutte sig til Israel Defense Forces (IDF), hvis Hezbollah indleder krig, er "ikke sande."

Det er dog tydeligt, at spændingerne ikke kun er begrænset til situationen i Israel-Gaza. Den libanesiske al-Mayadeen-kanal rapporterede om et angreb på en amerikansk base i Tanaf, beliggende ved grænsetrekanten mellem Jordan, Irak og Syrien. Denne base blev angrebet af tre droner.

Rusland har besluttet at træde ind, og annoncerer, at de sender 27 ton humanitær hjælp til Gaza. Denne hjælp vil blive transporteret via Egypten. Ruslands beslutning om at yde hjælp kom, da højtstående embedsmænd fra Iran afholdt diskussioner med forsvarsministre fra Rusland og Qatar. De gav udtryk for bekymringer over "Zionist-regimets forbrydelser i Gaza" og fremhævede, at støtte til Israel fra forskellige lande komplicerer situationen. Embedsmændene advarede om, at dette potentielt kunne føre til involvering af yderligere aktører i konflikten.

Imens i Europa har der været en foruroligende stigning på 300% i antisemitiske hændelser i Storbritannien. Irland har derimod forpligtet sig til at yde økonomisk hjælp til palæstinenserne og har lovet 13 millioner euro. Europa-Parlamentet, efter at have overvejet situationen, stemte overvældende for en beslutning, der fordømmer terrorangrebet af Hamas. De gentog deres støtte til Israels ret til at forsvare sig selv. Denne beslutning, der også opfordrede til øjeblikkelig frigivelse af alle bortførte i Gaza-striben, oplevede et flertal på 500 støtter, med kun 21 modstandere.

Det amerikanske udenrigsministerium, der anerkender situationens alvor og de globale implikationer, har udsendt en verdensomspændende advarsel. Denne advarsel henleder opmærksomheden på de "forøgede spændinger på forskellige steder rundt om i verden" og understreger de potentielle risici for terrorangreb, demonstrationer eller voldshandlinger, der kan målrette amerikanske borgere og interesser.

Kort sagt forbliver situationen prekær med en kombination af indenlandske og internationale hændelser og beslutninger, der yderligere intensiverer de globale spændinger.

  • Verden vil befri Palæstina
  • Over alt bliver kravet stillet, "befri Palæstina"
  • Med vrede mod Israel kræves et frit Palæstina
  • Israel er i gang!
  • Som en rodbehandling hos tandlægen, er Israel ved at befri Palæstina
  • De skal bare helt i bund i kanalerne
  • Når Hamas er væk, er Palæstina fri
Nyhedsoversigt for krigen i Israel:Debat: #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Israel i krig 2023/24 [50];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres [27-12-23]
- Børnearbejde i EV-forsyningskæden [24-12-23]
- Jøderne mod verdens felttog [22-12-23]
- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]