Fem myter om konflikten mellem Israel og Iran afmystificeret

Lagt på d. 14/04-24


Udskriv


Der er en opdatering fra Amir Tsarfati, som jeg synes er vigtig at dele, og den kommer her:

Lad os afvise nogle løgne, som du sandsynligvis vil høre i de kommende dage:

Løgn #1: "Israel startede dette med deres luftangreb i Damaskus."

Forkert. Iran har i årtier vedvarende angrebet Israel gennem sine stedfortrædere i regionen – heriblandt Hezbollah, som fuldstændig finansieres, bevæbnes og kontrolleres af det iranske regime. Dette angreb er kun blevet intensiveret siden den 7. oktober. Hezbollah har affyret raketter og missiler ind i det nordlige Israel næsten dagligt i mere end seks måneder, hvilket har forårsaget affolkningen af det meste af Nordisrael. Titusindvis af israelere har ikke set deres hjem i et halvt år på grund af dette Iran-dirigerede angreb; mange af deres hjem eksisterer ikke længere, da de er blevet ødelagt af Hezbollahs raketter. Houthierne, en anden iransk stedfortrædergruppe baseret i Yemen, har også affyret adskillige missiler mod det sydlige Israel. Endelig har Hamas og Palæstinensisk Islamisk Jihad i årevis været finansieret, bevæbnet og trænet af Iran, og det iranske regime ser disse palæstinensiske terrorgrupper som en del af deres offensive bestræbelser mod Israel. Der har ikke været en eneste dag i de seneste seks måneder, hvor Iran, gennem sine forskellige stedfortrædere i regionen, ikke har angrebet Israel. Luftangrebet i Damaskus sigtede mod personer direkte ansvarlige for Irans vedvarende angreb på den jødiske stat.

Løgn #2: "Målet for Israels luftangreb i Damaskus var en diplomatisk facilitet."

Forkert. Forestillingen om, at målet for luftangrebet i Damaskus blot var et "iransk konsulat," er latterlig. Bygningen var et lokalt hovedkvarter for Irans Revolutionsgarde (IRGC), en gren af det iranske militær, der er blevet betegnet som en terrororganisation af USA og flere andre lande. De dræbte var seniorfigurer i IRGC, inklusiv brigadegeneral Mohammad Reza Zahedi, en senior kommandør i IRGCs udenlandske operationsenhed ansvarlig for forbindelser med Hezbollah, og hans stedfortræder, general Mohammad Hadi Hajriahim. Fem andre IRGC-officerer blev dræbt i luftangrebet, samt fem iransk-affilierede militser, en Hezbollah-operatør, en iransk militærrådgiver og to tilsyneladende civile. Luftangrebet var rettet mod militærpersoner i en militær facilitet, og målene var direkte involveret i at orkestrere angreb på Israel. Det faktum, at bygningen var tilstødende til den iranske ambassade, ændrer ikke dens militære karakter.

Løgn #3: "Israel udførte luftangrebet i Damaskus for at provokere en større krig."

Forkert. I måneder har Israel begrænset sit militære svar på det igangværende angreb fra iranske stedfortrædergrupper til gengældelsesangreb og artilleribeskydning, der direkte sigtede mod kilderne til angrebene. Virkeligheden er dog, at store dele af det nordlige Israel har været ubeboelige på grund af de igangværende angreb fra Hezbollah, som styres af gruppens beskytter, Iran. Den eneste måde at tvinge Hezbollah til at stoppe deres angreb på det nordlige Israel og gendanne roen er at målrette de iranske militærofficerer bag angrebene. Det var hensigten med luftangrebet i Damaskus: at afslutte den straffrihed, som iranske militærofficerer nyder, mens de overvåger igangværende angreb rettet mod Israels befolkning.

Løgn #4: "Enhver israelsk respons vil forårsage yderligere eskalering af situationen."

Forkert. Det hidtil usete iranske angreb på Israel, som involverede hundredvis af missiler og droner, var eskaleringen. Det er blevet fordømt over hele verden. Israel vil svare på denne enestående aggression som enhver suveræn nation ville gøre, ikke mindst for at afskrække det iranske regime fra at udføre yderligere angreb mod israelsk territorium og sende beskeden, at Israel ikke vil tolerere massive angreb på sit suveræne territorium af en fremmed stat.

Løgn #5: "Den relativt begrænsede skade fra det iranske angreb betyder, at det ikke er en stor sag, og Israel bør lade det gå."

Forkert. Det iranske angreb var absolut hidtil uset i sin omfang og alvor. Den eneste grund til, at det ikke forårsagede udbredt skade og massive tab, er fordi Israel og dets allierede gennem årene har investeret milliarder af dollars i udviklingen af sofistikerede luftforsvarssystemer mod truslen fra Iran. De fleste missiler og droner blev opsnappet, før de nåede Israels grænser, fordi Israel og dets allierede var forberedte på dem. Men lad der ikke være nogen tvivl: Dette iranske angreb var ment til at bringe død og ødelæggelse over Israels befolkning. Hvis Israel ikke reagerer, vil det åbne døren for yderligere og mere alvorlige angreb fra Iran, som gentagne gange har udtrykt ønske og intention om at ødelægge den jødiske stat. Ingen anden nation ville blive bedt om at tolerere det. Det bør Israel heller ikke.

Med al den propaganda eliten udspyr i medierne, er det vigtigt at huske de historiske fakticiteter. 

 • Verden vil befri Palæstina
 • Over alt bliver kravet stillet, "befri Palæstina"
 • Med vrede mod Israel kræves et frit Palæstina
 • Israel er i gang!
 • Som en rodbehandling hos tandlægen, er Israel ved at befri Palæstina
 • De skal bare helt i bund i kanalerne
 • Når Hamas er væk, er Palæstina fri
Nyhedsoversigt for krigen i Israel:Debat: Fem myter om konflikten mellem Israel og Iran afmystificeret

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

 • BVR
  d. 14-04-2024; kl. 12:59

  Vedr. Amir Tsarfati og hans website(beholdisrael.org), så skal dette inddrages i fortællingen:
  "Through our website, free app, social media and Amir’s teachings in multiple languages, we are able to reach communities worldwide. His teachings abroad and in the land explain the central role of Israel in the Bible as a blessing to the nations and a way to bring them to the Word of God and the Messiah."
  I bibelsk kontekst, er selve staten Israel ikke en velsignet nation længere, idet den har forkastet det mest centrale punkt, hvilket er profetierne om Jesu fødsel, liv og lære, korsfæstelse, død og opstandelse, til alles frelse. Folket blev forkastet som Guds øjesten og frelsen blev derefter for alle, hvilket Paulus tydeligt illustrerer i ord og handling. 
  Det er jo ikke fordi Amir Tsarfati med andre, ikke beskriver fakta om konflikterne, som Israel har med sine nabolande, men opfattelsen at Israel er central i forhold til udbredelsen af det bibelske budskab gør, at fortællingen fra dette organ er fordrejet i forhold til Guds Ord. Man har, den dag i dag, ikke anerkendt at deres forfædre ikke ville modtage Frelseren, da han gik iblandt dem. Israels folks(dem der tror på Messias' første komme) selvbillede i dag viser, at de netop forventer Jesu første komme, når det rent faktisk er genkomst nr. 2. der vil indtræffe snart. Beskrivelsen af det jødiske folk i gammeltestamentlig tid, skal i dag opfattes som et billede på Guds Folk, hvilket vil sige for alle på hele kloden, der anerkender og tror på Kristi lære, dem som overholder de 10 Bud og som holder ud til enden. 
  Israels lærde, Rabbinerne og deslige anerkender ikke det ny testamentes budskab, idet de derved måtte vedkende sig drabet på Jesus, som blev født i deres midte. Israels tidligere centrale rolle, er for længst passé, da de var et ulydigt folk og er et ulydigt folk, generelt forstået. At man atter fysisk forsøger at genopbygge templet i Israel, for tredje gang, er et håndgribeligt bevis på, at tempeltjenesten, med ofringerne, præstetjenesten osv. er komplet ude af trit med virkeligheden, læst og forstået i den bibelske kontekst - at disse handlinger var et forbillede på den kommende Frelser, de dybt beklageligt underkendte for ca 2000 år siden. Alle ceremonilovene ophørte ved Kristi død, men de 10 bud er evigt gyldige og det gælder alle budene. 
   
   
 • Kim Andersen
  d. 14-04-2024; kl. 13:26

  Du er forblindet af syvendedagsadventisternes forvrængede forståelse af Bibelen.
  Læs Ezekiel kap. 36-37. Det er Guds vilje du argumenterer imod. Det er Hans vilje at Israel skal eksistere.
  1. Gud vil bringe Israel tilbage til deres historiske og åndelige hjemland. Denne tilbagevenden er både en fysisk genopbygning af landet og en åndelig fornyelse af folket.
  2. En stor del af profetien omhandler, hvordan Gud vil rense sit folk for deres tidligere synder og urenheder. Gud beskriver, hvordan han vil "stænke rent vand" på dem, give dem et "nyt hjerte" og en "ny ånd", hvilket symboliserer en transformation fra deres tidligere tilstand til en ny, renset og hengiven eksistens.
  3. Gud taler om at opfylde de løfter, han har givet gennem tiderne, hvilket omfatter løftet om landet og en fremtid i det. Dette er knyttet til hans ønske om at bevise sin trofasthed og magt.
  4. En central motivation for Gud er ønsket om at hellige og genoprette æren af sit navn, som har været vanæret blandt nationerne. Ved at genetablere Israel som et stærkt og velsignet folk, ønsker Gud at vise sin magt og godhed til alle nationer.
  5. Udover den åndelige fornyelse taler Gud også om fysisk at genopbygge landet - de ødelagte byer og ruiner vil blive genopbygget, og landet vil blive frugtbart og blomstrende igen, sammenligneligt med Edens Have.
  6. Resultatet af denne guddommelige handling vil være, at de omkringliggende nationer vil anerkende HERREN som den sande Gud, når de ser Israels transformation og velstand.
  Gud beviser igennem Israel at Han holder sine løfter, at vi kan stole 100% på Ham også når det gælder vores egen frelse. Der er så mange grunde til at du tager fejl, og her har du fået et par af dem.


Relaterede nyhedsblogs

Israel i krig 2023/24 [52];

Flere nyhedsblogs fra 2024