#22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad

Lagt på d. 21/10-23Fredag morgen blev et dokument udsendt af Ministeriet for Bevillinger under den Palæstinensiske Myndighed. Dette dokument, som blev afdækket af "Jewish Voice" og Regavim-bevægelsens forskningsenheder, indeholder en række anvisninger og meddelelser til fredagsprædikener.

Baptisthospitalets kriminalitet (tidens kriminalitet)

Lineære elementer:
- Palæstina, landet for Isra og Miraj, forbliver fast i retten, holder fast ved sine principper, og tåler det, det har lidt af forladelse. Tro på Herrens løfte om sejr og befrielse.
- Forbrydelsen begået på Al-Mu'jam al-Mu'jam-hospitalet mod kvinder, børn, ældre, syge og medicinske hold samt det antal martyrer, der overstiger tusind, betragtes som en af de største forbrydelser, som den moderne tid har set.
- Hvad vores folk udsættes for af folkedrab rettet mod kvinder, børn og ældre er en forbrydelse mod menneskeheden.
- Børnenes lemmer, sorgens stønnen og de såredes støn er en skamplet på panden af dem, der støtter besættelsen. 
Vores palæstinensiske folk kan på trods af sårene og tragedierne ikke hejse det hvide flag, før besættelsen er besejret, og den uafhængige palæstinensiske stat er etableret med Al-Quds Al-Sharif (det er Jerusalem) som hovedstad.
- Vores budskab til besættelsen er, at dette land er en uadskillelig del af vores tro, og under ingen omstændigheder kan vi gentage katastrofen fra 1948, og vi vil forblive på dette land, indtil Allah giver os sejr. Det er på tide, mere end nogensinde, at vores folk står forenet over for besættelsens arrogance. Vi opfordrer vores palæstinensiske folk til at være opmærksomme på de voldelige angreb fra bosættere, især i områder langt fra befolkningstætte områder. 

Befolkning:
Vi må alle indse, at dette land og dets helligdomme er betroet os indtil dommedag. Vores nationale enhed er klippen, hvorpå alle sammensværgelser, der er udklækket mod vores palæstinensiske nationale projekt, bliver knust. At bevare offentlig og privat ejendom er en national, religiøs og moralsk pligt, og at sabotere den tjener kun besættelsen.

Sharia-beviser (de religiøse beviser):
Han sagde: "Allah har lovet dem af jer, som tror og gør godt, at Han vil gøre dem til efterfølgere i landet, som Han gjorde med dem før dem; og vil visselig grundfæste deres tro for dem, som han har udvalgt for dem; og vil sandelig ændre deres frygt til sikkerhed - forudsat at de tilbeder Mig og ikke forbinder noget med Mig." (Al-Noor: 55) (dvs. Sura 24:55)
Han sagde: "Og vi advarede Israels børn i Skriften: 'I vil helt sikkert forårsage korruption i landet to gange, og I vil blive ekstremt arrogante. Når den første af de to advarsler ville sker, ville Vi sende nogle af Vore tjenere med stor magt imod jer, som ville hærge jeres hjem. Dette ville være en advarsel opfyldt." (Al-Isra: 4-5) (dvs. Sura 17:4-5)
Så efter din omvendelse ville vi give dig overtaget over dem og hjælpe dig med rigdom og afkom, hvilket får dig til at overgå dem. Hvis du handler rigtigt, er det til dit eget bedste, men hvis du gør forkert, er det til dit eget tab. 'Og når den anden advarsel ville ske, ville dine fjender blive overladt til at vanære jer totalt og gå ind i det sted for tilbedelse, som de kom ind i det første gang, og fuldstændig ødelægge alt, hvad der ville falde i deres hænder." (Al-Isra: 6-7) (dvs. Sura 17:6-7)
Han sagde: "Forbered mod dem, hvad I troende kan af militær magt og kavaleri for at afskrække Allahs fjender og jeres fjender såvel som andre fjender, der er ukendte for jer, men som Allah kender. Hvad end du bruger i Allahs sag vil du blive betalt fuldt ud til dig, og du vil ikke blive forurettet." (Al-Anfal: 60) (dvs. Sural 8:60)
Han sagde: "Og da budbringerne fortvivlede, og deres folk troede, at budbringerne var blevet nægtet hjælp, kom vores hjælp til dem endelig. Så frelste vi hvem Vi ville, og Vores straf bliver aldrig afværget fra de ugudelige." (Yusuf: 110) (dvs. Sura 12:110)
Han sagde: "O troende! Hold tålmodigt ud, hold ud, stå på vagt, og vær opmærksom på Allah, så du kan få succes." (Al-Imran: 200) (dvs. Sura 3:200)
Han sagde: "Modstand vil ikke ophøre, før muslimerne kæmper mod jøderne, og muslimerne dræber dem. Indtil jøden gemmer sig bag sten og træer, og stenen eller træet siger: 'O muslim, O Abdullah, der er en jøde bag mig, kom og dræb ham', undtagen Gharkad-træet, for det er jødernes træ." (Sahih Muslim)
Han sagde: "Der vil altid være en gruppe fra min nation, der følger Allahs befaling, og de vil ikke blive skadet af dem, der forrådte dem eller gik imod dem, indtil Allahs befaling kommer, mens de stadig er offentlige overfor folk." (Muslim)
Han sagde: "Dette budskab vil nå, hvad natten og dagen når, og Allah vil ikke forlade et hus, hverken af mursten eller ler, uden at Han vil få dette budskab til at nå det, uanset om de hæver eller nedbryder det." (Ahmad)
Han sagde: "Vi klagede til Allahs sendebud og sagde til ham: "Vil du ikke bede Gud om at hjælpe os? Beder du ikke til Gud for os?" Han sagde: "Tidligere var der en mand fra jeres folk, der blev opmuntret på jorden, og der blev skabt et hul for ham, og han blev lagt ned i det, og derefter blev han savet i to dele med en sav, der skar igennem hans kød og knogler, og det forhindrede ham ikke i at opgive sin religion. De trak også jernkamme over hans kød og knogler, men det fik ham ikke til at opgive sin religion. Allah vil fuldføre dette spørgsmål, indtil en rytter kan rejse fra Sanaa til Hadramawt uden at frygte nogen undtagen Allah eller ulovligt tage noget af sin hyrdes ejendele. Men du folk er forhastede". Fortalt af Al-Bukhari.
Han sagde: "En kvinde blev straffet fordi hun spærrede en kat inde uden at fodre den, indtil den døde af sult. Hun blev sendt til helvede for det. Det blev sagt (og Allah ved bedst): 'Du gav den hverken mad eller drikke, da den var i din varetægt, og du lod den heller ikke gå, så den kunne spise af jordens smådyr.'" Fortalt af Ahmad.


Maj 19/10/2023.
Ministeriet for Awqaf og religiøse anliggender

Som du ser, holder PA fast i narrativet at Israel bombede Al Ahli-hospitalet. Samtidig giver prædikenen under fredagsbønnen, blandt sygelige fortællinger, opmuntringer til at blive ved med at kæmpe, selv under tourtur - for Allah vil lade dem blive i landet, endda med citatet fra Haddithen som jeg i en tidligere nyhed fremhævede for at vise hvilket had de indeholder. Prædiken er gennemsyret af samme jødehad som nazisterne for knap 80 år siden udviste. Det er sådanne prædikener der lyder i verdens moskéer, det er den hadefulde mentalitet børn og unde opdrages med, og det viser enhver der tager sit liv og samfund alvorligt, at moskéer ingen plads har i europas lande.

I et forsøg på at levere den meget nødvendige humanitære hjælp gør den egyptiske hær sig klar til at sende hjælp til Gaza-striben. Rafah-overgangsområdet, som ligger nær grænsen mellem Egypten og Gaza, har oplevet øget aktivitet med forberedelsen af den egyptiske hærs specialstyrker. Denne bevægelse kommer efter dokumenter blev delt på forskellige sociale medieplatforme, hvilket indikerer, at overgangspunktet bliver gjort klar til en hjælpeskonvoj for at komme ind i Gaza.

Endvidere bekræftede Det Hvide Hus for nylig, at der er opnået en forståelse for at tillade indrejse af 20 hjælpelastbiler fra Egypten. Det er bemærkelsesværdigt, at et imponerende antal på cirka 120 hjælpelastbiler i øjeblikket står i kø på den egyptiske side, i afventning af tilladelse til at fortsætte.

Midt i disse udviklinger, er det også blevet rapporteret, at ud af de 7.700 raketter, som Hamas affyrede fra Gaza-striben, landede over 470 utilsigtet inden for Gaza selv.

Ndtalelser fra bemærkelsesværdige skikkelser i Mellemøsten, har trukket betydelig opmærksomhed på grund af deres kontroversielle holdninger overfor Israel og det jødiske samfund.

Mohammad Mehdi Hosseini Hamedani, Khameneis repræsentant i Alborz-provinsen, gav udtryk for sin opfattelse af regionens fremtid ved at sige: "Efter at have elimineret og ødelagt Israel, vil et nyt Mellemøsten snart blive dannet". Sådanne udtalelser fra en repræsentant med forbindelse til Irans øverste leder afspejler en hård holdning og kan ses som dybt foruroligende for regional stabilitet.

Imens i Tyrkiet kom en anden foruroligende holdning frem fra den politiske arena. Et medlem af parlamentet fra Erdogans parti udtrykte en dybt kontroversiel og stødende holdning til Holocaust ved at sige, at han fortryder, at Hitler ikke dræbte alle jøderne. 

Grethe Thunberg, kendt for sin klimaaktivisme, har vist solidaritet med folkene i Gaza ved at poste et billede på Instagram, der viste et skilt med teksten "Stand with Gaza" (Støt Gaza).

Forskellige nationer udsender advarsler vedrørende rejser og ophold i Mellemøsten. Belgien, Oman, Ukraine og andre har udstedt råd til deres borgere om straks at forlade Libanon. Ligeledes har det russiske udenrigsministerium rådet sine folk til at afholde sig fra at rejse til Israel, Libanon, Jordan og de palæstinensiske myndigheders territorier. En russisk kilde har også rapporteret, at Iran har instrueret sine borgere til at forlade Libanon inden for de næste 24 timer.

Tysklands indenrigsminister har taget en fast holdning mod spredning af propaganda og udtalt, "vi vil bekæmpe Hamas-propaganda på internettet" og tilføjede, at de "vil udvise Hamas-støtter, hvis vi er nødt til det".

I baggrunden af de igangværende fjendtligheder i Gaza-striben indikerede en Bloomberg-rapport, at USA og EU-lande lægger pres på Israel for at forsinke en jordoperation. De håber først at udtømme diplomatiske bestræbelser, formidlet af Qatar, rettet mod at sikre frigivelsen af bortførte personer. Den amerikanske præsident, 

I maj 1967, før 6-dageskrigen, var IDF allerede forberedt på en jordinvasion, og i tre uger skete der ikke noget. De måtte vente på det rette øjeblik! Det er præcis, hvad vi ser i dag. 14 dage inde i krigen, og Israel er klar ved grænsen til Gaza. På det rette tidspunkt vil de storme ind fra havet, fra luften og fra jorden, samt med et massivt cyberangreb.

IDF's talsmand kastede lys over de udviklende kampstrategier og hævdede, at "Flyvevåbnet opererer med en angrebshastighed, som ikke har været set i årtier, for at forberede området til de næste kampfaser". Denne udtalelse antyder intensiteten af de nuværende operationer og muligvis en langsigtet strategisk plan.

Forsvarsminister Gallant uddybede den bredere kampstrategi ved at indikere en trefaset tilgang: "Vi er i den første fase, hvor en militær operation finder sted med ild og senere i en manøvre, hvis formål er at ødelægge aktivister og beskadige infrastruktur for at neutralisere og ødelægge Hamas. Den anden fase vil være en mellemfase, hvor kampen fortsætter med lavere intensitet og eliminering af modstandslommer. Det tredje trin vil være oprettelsen af et nyt sikkerhedsregime i Gaza-striben, fjernelsen af Israels ansvar for livet i Gaza-striben og skabelsen af en ny sikkerhedsvirkelighed for Israels borgere og beboerne i det omkringliggende område".

Ud over de herskende bekymringer delte premierminister Netanyahu noget positivt nyt og bekræftede Israels forpligtelse over for dets borgere. Han udtalte: "To af vores bortførte er hjemme igen. Vi giver ikke op på bestræbelserne for at returnere alle de bortførte og savnede personer". De bortførte, han henviste til, er 59-årige Judith Raanan og hendes 18-årige datter, Natalie Raanan.

Den nationale samtale har også taget en drejning med den progressive liberale venstrefløj i Israel, der må erkende nogle hårde sandheder, herunder at de fleste palæstinensere ønsker ikke fred. The New York Times er en anti-Israel publikation. Klimaændringseksperter kan tage fejl. Jødiske individer blev målrettet og slagtede udelukkende på grund af deres etnicitet. Gaza skal holdes ansvarlig for disse forbrydelser mod menneskeheden. Konservative stemmer, som længe har råbt op om disse sandheder, havde ret i deres advarsler.

Som jeg så ofte har skrevet, så er venstrefløspolitik inficeret med så meget galskab, at det driver verden direkte i favnen på den store trængsel. Den ødelægger sammenhængskraften i samfundene, dræber al drivkraft, kæmper imod individet, familien og al frihed vi har kæmpet for. FN's 17 verdensmål er kondenceringen af denne galskab, der søger at tvinge os i knæ under en verdensdiktator der kun er loyal over for Satan selv. Lad os se hvor længe fornuften får lov at råde.

  • Verden vil befri Palæstina
  • Over alt bliver kravet stillet, "befri Palæstina"
  • Med vrede mod Israel kræves et frit Palæstina
  • Israel er i gang!
  • Som en rodbehandling hos tandlægen, er Israel ved at befri Palæstina
  • De skal bare helt i bund i kanalerne
  • Når Hamas er væk, er Palæstina fri
Nyhedsoversigt for krigen i Israel:Debat: #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Israel i krig 2023/24 [51];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres [27-12-23]
- Børnearbejde i EV-forsyningskæden [24-12-23]
- Jøderne mod verdens felttog [22-12-23]
- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]