Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet

Lagt på d. 05/02-23Globalisterne mødtes d. 16-20 januar i Davos, Schweiz, forenet under fanen WEF (World Economic Forum). Her er det vigtigt at have øje på, at globalisme er synonym med kommunisme - dagens globalister er maskerede kommunister, og det er i kontekst af det maskespil, vi skal forstå hvad der forgår.

WEF har netop udgivet deres "globale risici rapport 2023 18. udgave", hvor de identificerer globale risici på multiple områder - og vi går en tid i møde med det, de kalder polycrisis, dvs. mange simultane kriser. Disse risici identificeres via spørgeskemaer for virksomhedsledere, over 12.000 er blevet spurgt inden for 121 økonomier. Samtidig, fortæller rapporten under overskriften "Oversigt over metodologi" at:

Global Risici Rapporten udnytter bidrag fra over 40 kolleger på tværs af World Economic Forums platforme. Kvalitativ indsigt blev også indsamlet fra over 50 eksperter fra hele den akademiske verden, erhvervslivet, regeringen, det internationale samfund og civilsamfundet gennem samfundsmøder, private interviews og tematiske workshops gennemført fra juli til november 2022

Et stort arbejde for at få synliggjort for tungnemme politikere hvorfor det er vigtigt at følge og adlyde WEF. På den måde overstyres demokratiet lettere, for igennem de folkevalgte politikere, kan de ikke-folkevalgte opportunistiske elitære kommunister få lov at drive samfundene i favnen på den kommende Antikrist.

Helt siden 1785, da elitens protokoller for verdensovertagelse blev afsløret, har de set ned på pøblen som vildfarende amøber, der ikke kan varetage egne liv - endnu mindre et samfund. De skriver bl.a. at 

Det er nok at udlevere et folk til selvstyre i et vist tidsrum, for at det folk bliver forvandlet til en uorganiseret pøbel. Fra det øjeblik får vi indbyrdes stridigheder, som hurtigt udvikler sig til kampe mellem klasser, midt i hvilke stater brænder ned og deres betydning reduceres til en askedynge. Hvorvidt en stat udmatter sig selv i sine egne krampetrækninger, eller om dens indre uenighed bringer den under magten af ydre fjender - under alle omstændigheder kan den betragtes som uigenkaldeligt tabt: DEN ER I VOR MAGT. Kapitalens enevælde, som er helt i vore hænder, rækker det et strå ud, som Staten villigt må tage fat i: hvis ikke - går den til bunds.1

WEF ser sig selv som pøblens frelsere. Vores uduelige politikere ophøjer også agenturet som deres redning. Nu kan de føle sig ansvarsløse, så længe de følger WEF - og hvilket som helst andet globalt agentur som WHO. Igen fortæller elitens protokoller om denne tid, hvor vi vil være udmattede af politikkernes elendige fumleri:

Ubrugelige forandringer i regeringsformer, hvortil vi foranledigede "Goyim" (kodet ord for os som værende en slavemasse), da vi underminerede deres statsstrukturer, vil have udmattet folket til den tid (ved fuldførelsen af den Nye Verdensorden), så de vil fortrække at finde sig i hvad som helst under os, frem for at løbe risikoen for igen at skulle udholde al den propaganda og elendighed de har gennemgået.2

I indledningen til risici-rapporten, skriver Saadia Zahidi, som er administrerende direktør ved WEF, om de globale indbyrdes afhængigheder når det kommer til globale problemer - herunder genoprettelsen af økonomien efter Corona. Og her er det vi skal forstå talen i konteksten af kommunisme.

De sundhedsmæssige og økonomiske eftervirkninger af pandemien, har hurtigt udviklet sig til alvorlige kriser. Kulstofemissionerne er steget, efterhånden som efter-pandemiens globale økonomi satte i fart igen

Med andre ord, siger hun at økonomien skal ændres. Pøblen kan ikke have for mange penge mellem hænderne, for det sætter cementeringen af den Nye Verdensorden med global afhængighed af eliten tilbage. Løsningen er krigen mellem Rusland og Ukraine. Som hun siger,

Som konflikten mellem Rusland og Ukraine nærmer sig et år, vil økonomier og samfund ikke let komme tilbage fra kontinuerlige stød... Et fortsat pres for national modstandskraft i strategiske sektorer vil have en omkostning – kun nogle få økonomier kan tåle.

Krigen mellem Rusland og Ukraine er iværksat. Illustreret med to verdenskort, hvor det ene viser inflation i 2021 og det andet der viser inflation for 2022 fremstår det ironisk, at Rusland i 2021 var dominerende på inflationen, men under krigen, hvor hele Vesten har fumlet med sanktioner mod Rusland, er inflationen flyttet over på Vesten. Det er en perfekt situation for elitens planer:


Og hun fortsætter:

Verdens kollektive fokus kanaliseres ind i "overlevelsen" af nutidens kriser: leveomkostninger, social og politisk polarisering, fødevare- og energiforsyninger, lunken vækst og geopolitisk konfrontation, blandt andre.
Alligevel bliver den tiltrængte opmærksomhed og ressourcer omdirigeret af nyligt opståede eller hurtigt accelererende risici for naturlige økosystemer, menneskers sundhed, sikkerhed, digitale rettigheder og økonomisk stabilitet, som kan blive til kriser og katastrofer i det næste årti. En æra med lav vækst, lav investering og lavt samarbejde undergraver yderligere modstandskraften og evnen til at håndtere fremtidige chok. I erkendelse af voksende kompleksitet og usikkerhed undersøger rapporten også sammenhænge mellem disse risici.

Den rette forståelse af overstående er

- "hurtigt accelererende risici for naturlige økosystemer" betyder øget elitær klimapolitik
- "menneskers sundhed" betyder øget pres på tvangsbehandlinger
- "sikkerhed" betyder øget overvågning
- "digitale rettigheder" betyder et globalt digitalt borgersystem - f.eks. digital dokumentation af COVID-19 certifikater, hvilket ender i Dyrets Mærke
- "økonomisk stabilitet" betyder udryddelse af fattigdom (et af FN's 17 verdensmål) hvilket er intet andet end kommunistisk formynderi

Rapporten er ikke så meget en oversigt over hvor der skal sættes ind for at mitigere kriserne, men mere en drejebog for hvor der skal sættes ind, for at få etableret en ny verdensorden.

Og krise-ideerne er mange, hvilke de har opdelt i fremtidsudsiger på en 2årig og 10årig tidsskala:


Det de viser os her er chancerne for at få et stabilt samfund:

Kriser
Chancer for forbedringer

2 år     10 år
Progressive vendepunkter og vedvarende kriser, der fører til katastrofale udfald13%20%
Konsekvent volatilitet på tværs af økonomier og industrier med flere stød, der accentuerer divergerende baner69%34%
Lidt volatilitet med lejlighedsvise lokale overraskelser14%26%
Begrænset volatilitet med relativ stabilitet2%11%
Fornyet stabilitet med en genoplivning af global modstandskraft2%9%

Og kriserne er listet op 32 styk, både kortsigtet og langsigtet i 5 kategorier: økonomi, miljø, geografi, samfundsmæssigt og teknologisk.


På det samfundsmæssige område, ønsker eliten følgende for pøblen:

- Leveomkostningskrise
Inflation - vores repræsentation af værdi - i Danmark den danske krone, vil falde og almindelige ting vil blive sværere at købe, så store dele af verden ender i krise - skal man betale for strøm, varme eller mad.

- Udhuling af social sammenhængskraft og samfundsmæssig polarisering
Økonomisk krise vil for et gudløst folk virke social uro. Verden er så langt væk fra Gud, så enten ser de til politikerne for løsninger, eller også drives de i egenkærlighedens egoisme til selvtægt (se 2. Tim. 3:1-5)

- Storstilet ufrivillig migration
Mennesker vil flygte hvorhen end de hører om bedre vilkår

- Misinformation og desinformation
Vi har ikke granueringen i det Danske sprog, men misinformation er at man ubevidst giver falske informationer, mens desinformation er bevidst usand information. Det er selvfølgelig rettet mod sandheden, hvilket er en modsætning til elitens opfattede/opspundne sandhed. Med andre ord vil sandheden få mere trange kår end vi har set det under coronakrigen, og fordi verden har fundet kærlighed til løgnen, så sender Gud over folket en vildførende magt så de tror elitens løgne (2. Tess. 2:8-12)

- Beskæftigelseskriser
Som resultat af inflation, vil firmaer fortsat tvinges til at lukke. Både på grund af økonomi og på grund af manglende råvarer m.v. Og folk vil blive kastet på gaden.

- Infektionssygdomme
Corona var en produceret virus, en planlagt krise. Abekopper ligner for nuværende et mislykket forsøg på at holde liv i pandemierne. Hvad mere finder de på? Ét er sikkert - det er ikke slut.

- Alvorlig forringelse af mental sundhed
Al denne ulykke vil give verden så enormt uro i følelser og tanker. Jesus sagde at "Mennesker falder om i svime eller dør af frygt og rædsel og ængstelse i forventning om de ting, der kommer over verden; thi himlenes magter skal rystes og bringes til at vakle" (Luk. 21:26). Selv "jordens konger og stormændene og hærførerne og de rige og de mægtige og alle trælle og frie skjulte sig i huler og mellem bjerge og klipper.. sagde til bjergene og klipperne: »Fald over os og skjul os for hans åsyn, som sidder på tronen, og for Lammets vrede!" (Åb. 6:15-16)

- Kroniske sygdomme og helbredstilstande
Det siger sig selv. Den af eliten påståede desinformation, som alverdens læger, virologer og andre kyndige har kæmpet for at få ud igennem al elitens censur, har advaret os at det vil komme til at ske, alene på grund af covid-19 "vaccinerne". (læs evt "10 procent af amerikanerne fortryder at have taget COVID-vaccine; 15 procent har en ny medicinsk tilstand efter det: meningsmålinger")

- Sammenbrud eller mangel på offentlig infrastruktur og tjenester
Mange steder har tvungen covid-19 vaccinekrav drevet sundhedspersonale væk. Det er et stort problem i Amerika. De mangler nu mandskab på hospitalerne på grund af deres vaccinetvang, og ingen tør åbne munden og tale imod.


Vi står over for en økonomisk krise der vil få 1929-30 til at blegne. Jeg kan ikke finde kilden igen for følgende påstand. Men eliten lærte fra Den Store Depression at kriser på det forkerte tidspunkt gav tilbageslag. Folk vente sig i klageskrig mod Gud og elitens planer om verdensovertagelsen gik i stå. Derfor vil eliten for nu, ind til Guds tid giver dem lov, fortsat trykke flere penge, og derved fylde vand i dæmningen, så når den forløses, oversvømmes verden med uoprettelig ødelæggelse.

De gør alt det her, for at skabe en stemning hos os alle, der velkommer og modtager Antikrist så snart han står frem. Elitens protokoller fortæller at:

Lige siden den tid [den franske revolution] har vi ført folkeslagene fra den ene desillusionering til den anden, for at de til sidst også skulle vende sig fra os til fordel for den KONGE-DESPOT AF ZIONS BLOD, TIL HVEM VI FORBEREDER TIL VERDEN.3

Alt der sker lige nu, tillige med WEF's kriseplaner, handler om at destabilisere verden igennem uduelig global (kommunistisk) fumleri, der piller alle klodens samfund fra hinanden, så verden til sidst råber på hvem som helst der kan rette op på elendigheden. Verdens politikere (mellemledere) kommer til at svigte os (igen). Eliten (WEF) kommer til at svigte os. Og så kommer Antikrist, og verden tager imod ham.

Eliten siger endvidere:

Anerkendelsen af vores despot må også komme før ødelæggelsen af forfatningen; tidspunktet for denne anerkendelse vil komme, når folket, fuldstændig udmattede af deres herskeres uregelmæssigheder og inkompetence - en sag, som vi arrangerer - vil råbe: "Væk med dem og giv os én konge over hele jorden, som vil forenes os og udslette årsagerne til uoverensstemmelser - grænser, nationaliteter, religioner, statsgæld - som vil give os fred og ro, som vi ikke kan finde under vores herskere og repræsentanter."4

Gud har ikke efterladt os uvidende. Han har fortalt, at først et stykke inde i midten af trængslen, den Store Trængsel, vil det endeligt bryde sammen. Baylon, billedet på Satans by - menneskets by, som modsætning til Jerusalem, Guds by, vil falde - for evigt, og herunder den globale økonomi:

derfor skal hendes plager komme på én og samme dag: død og sorg og sult, og hun skal opbrændes med ild. Thi stærk er Herren, vor Gud, som har dømt hende. Og jordens konger, som sammen med hende har bedrevet utugt og levet overdådigt, skal græde og jamre over hende, når de ser røgen fra hendes brand, mens de selv står langt borte af frygt for hendes pine og siger: ›Ve! ve! Babylon, du store by, du stærke by! thi på én time er dommen kommet over dig.‹ Og jordens købmænd græder og sørger over hende, fordi ingen mere køber deres vareladninger: ladninger af guld, sølv, ædelstene og perler, fint linned, purpur, silke og skarlagen, al slags tuja-træ, alle slags sager af elfenben, alle slags sager af kostbart træ, kobber, jern og marmor, kanel, hårsalve, røgelse, salve og virak, vin og olie, flormel og hvede, okser og får, heste og vogne, slaver og menneskesjæle. Og de frugter, som var dit hjertes lyst, er gået tabt for dig, og alt det pragtfulde og prangende er forbi for dig, og man kan slet ikke opdrive det mere. De, der handlede med disse ting, de, der tjente sig rigdomme hos hende, skal stå langt borte af frygt for hendes pine, grædende og sørgende, og sige: ›Ve! ve! du store by, som var klædt i fint linned og purpur og skarlagen og skinnede af guld og ædelstene og perler! thi på én time er så stor en rigdom lagt øde.‹ Og alle skibsførere og alle skippere og sømænd og alle, som har deres gerning på havet, stod langt borte og råbte, da de så røgen fra hendes brand, og sagde: ›Hvor fandtes magen til den store by?‹ Og de kom støv på deres hoveder, og under gråd og klage råbte de og sagde: ›Ve! ve! du store by, af hvis kostbarheder alle, der havde skibe på søen, blev rige! thi på én time er den blevet lagt øde.‹ Åb. 18:8-19

Verden gøres klar til dette fald. Men der er et kæmpe håb i al dette mørke. Håbet har et navn, nemlig Jesus. Og endnu engang har Gud ikke efterladt os i mørke. Hans lys skinner klart i kraft af Bibelen hvor Han siger, "lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed, kun må den, som nu holder igen, først fjernes. Og da skal den lovløse åbenbares (ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og tilintetgøre ved sit synlige komme)" (2. Tess. 2:7-8).

Jesus henter os der elsker Ham, før Antikrist træder frem. Det er en side af frelsens velsignelse og håb som vi der lever når Jesus kommer vil opleve. Og med de mørke skyder der hænger over verden nu, så kan det ikke vare længe.

1 Zions Vises Protokoller, protokol 1
2 Zions Vises Protokoller, protokol 14
3 Zions Vises Protokoller, protokol 3
4 Zions Vises Protokoller, protokol 10


Debat: Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

World Economic Forum [12];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres [27-12-23]
- Børnearbejde i EV-forsyningskæden [24-12-23]
- Jøderne mod verdens felttog [22-12-23]
- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]