En påmindelse om vaccine-roulette

Lagt på d. 31/08-23Der er jævnligt studier og fund i nyhederne, der alarmerer om corona-vaccinerne - retssager og dødsfald. Uanset hvad der kommer frem, fortsætter vaccineprogrammerne. Jeg har skrevet meget om vacciner, og gør det ikke så meget mere, men vil op til vaccinesæsonnen lige minde dig om, at du risikerer at blive skadet af vaccinen.

Fra 1. oktober 2023 vil det igen være muligt at blive vaccineret mod covid-191, så det er, som forventet, kommet for at blive.

Ifølge en ny peer-reviewed undersøgelse, der kom fra Schweiz, oplevede svimlende 1 ud af 35 modtagere af COVID-booster-skud vaccine-associeret myokardieskade2.

Det er klart at det møder modstand, men det er simpelt at spotte formålet med modstanden. Et modargument der ikke i det mindste kalder på mere dybdegående undersøgelse, men kun har til formål at beskytte vaccinen, er forudindtaget og bedragerisk. F.eks. videnskabsredaktør og sundhedsfeedback'er Pablo Rougerie, der desuden ikke er sen til at bagvaske:

Youtuber og pensioneret sygeplejeinstruktør John Campbell hævdede også, at studiet havde identificeret en "uden for skalaen" forekomst af hjerteskader forbundet med vaccinen, gentog tallet "1 ud af 35" flere gange og beskrev denne opdagelse som "forbløffende". Han kommenterede også, at "vi tager simpelthen ikke denne slags risiko, det er fuldstændig vanvid"3.

Som videnskabsredaktør og sundhedsfeedback'er tillader han sig at tale nedladende om en pensioneret sygeplejeinstruktør, og hans egen ræson er, at det jo ikke er sikkert at den forhøjede troponin skyldes vaccinen, for der er eksperter der mener at moderat stigning muligvis ikke er af større klinisk betydning. Så fact-checket er blot at finde andre med en titel der på vageste facon kan sige det ikke nødvendigvis er sandt... Så er den klaret. Det er uforskammet og ondskabsfuldt at forsvare noget, der bevist på så mange måder de sidste par år, er med til at ødelægge mennesker. Hvorfor ikke i det mindste kalde på mere forskning?

Christine Stabell Benn har igennem det hele forsøgt at mane til fornuft, men som alle andre, for døve ører. Hun har flere gange forsøgt at kontakte Sundhedsstyrelsen, og selv når der kommer en aftale om samtale på plads, aflyser de:

Jeg har gentagne gange forsøgt at kontakte SST, for jeg har det som en, der ser en togkatastrofe komme med 2 km i timen, med muligheder for at bremse op og hindre katastrofen. Jeg ville gerne forklare SST, hvilke rystelser, aflysningen sender igennem gruppen af patienter.

Patienterne har ventet i op til 2.5 år på et samlet respons fra SST. Alt, hvad de har fået, er besked om, at de ikke måtte henvises til senfølgeklinikkerne, mens SST tænkte over, hvad der skulle ske med dem.

Mange af patienterne er alvorligt og livstruende syge, med komplekse lidelser. Der er ikke et samlet sted at få behandling. De kastes frem og tilbage mellem forskellige specialister og afdelinger.

Der er tale om hundredevis af patienter, muligvis tusindevis. Det er klart mange nok til at man ikke kan feje det under bagatelgrænsen. Det er SSTs fornemmeste opgave at sikre alle patienter en god behandling. Derfor er SSTs aflysning af det planlagte møde helt uforståelig.

Aflysningen sender et signal om, at patienterne ikke prioriteres. Vi taler om folk, der viste det berømte samfundssind og lod sig vaccinere. Nu efterlades de med indtrykket af, at det selvsamme samfund svigter dem.

Jeg har forsøgt at forklare dette til SST, og bedt om en samtale, hvor jeg kunne uddybe, hvorfor jeg mener, at aflysningen sender et meget uheldigt signal, og for at jeg bedre kunne forstå, hvorfor SST ønskede at aflyse. Jeg har kun fået afvisende emails.

SST svarer mig per email,at de ikke føler sig klædt på til at tale om vaccineanbefalinger og vaccinebivirkninger, det er ikke deres område. Men jeg har eksplicit skrevet, i flere omgange, at patienterne kun ønsker at tale behandlingstilbud.

Det er ubegribeligt for mig, hvad der sker. Det havde været så rigtigt for SST at tage det møde, at lytte til patienterne, at tage dem alvorligt. Det er SSTs opgave. Hvorfor aflyse med en ikke-begrundelse om at man ikke vil tale om noget, som patienterne heller ikke vil tale om?

Mange politikere har udtrykt, at de også følte ansvar for, at de vaccineskadede fik en god behandling, såsom
@pederhvelplund @RasmusJarlov @FranciskaRosenk @stinuslindgreen @MonikaaRubin
Jeg håber, at aflysningen bliver drøftet på Epidemiudvalgets tekniske høring 30/84

Ikke alene afviser Sundhedsstyrelsen at tale med de vaccineskadede. De henviser dem oven i købet til senfølgeklinikkerne, som om ødelæggelserne har noget med Corona at gøre.

Det betyder at de mennesker der blev så presset af regeringens restriktioner, så de var nødt til at tage vaccinen for at kunne passe arbejde eller uddannelse, de står nu alene med et ødelagt liv og legeme, og ingen myndighed tager dem alvorligt. Det er vigtigt at huske på næste gang situationen opstår.

Man kan undre sig at der ikke er nogle et eller andet sted, der må bære konsekvensen af de mange tusinde ødelagte liv. Men der er tilsyneladende ikke gjort noget forkert.

Kåre Lichtenberg har politianmeldt et vaccinationscenter i Hillerød, på baggrund af det jeg formoder er Max Schmelings åbne breve til folketinget (4 stk5)

Sagen blev afvist med følgende argumentation:

Vi vurderer, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Derfor har vi besluttet ikke at indlede efterforskning i sagen.

Vi har lagt vægt på, at forholdet ikke kan straffes efter sundhedsloven eller andre love. Sundhedslovens kapitel 83 indeholder straffebestemmelser, og det fremgår heraf, at overtrædelse af § 15 ikke er strafbelagt.6

Paragraf 15 siger:

§ 15. Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov ellerbestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-19.
Stk. 2. Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. 1.
Stk. 3. Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra
sundhedspersonens side, jf. § 16.
Stk. 4. Et informeret samtykke efter afsnit III kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne stiltiende.
Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om samtykkets form og indhold.7

Det er altså ikke strafbart at give mangelfuld information om behandlingen. Som Max konkluderer,

Med andre ord: Myndighederne kan frit overtræde reglerne om informeret samtykke og altså endda "misinformere", om risikoen ved vaccination uden konsekvens, så længe at de ikke beviseligt gør det bevist.6

Max Schmeling, Vibeke Manniche, Peter Riis Hansen har lavet et studie, der har gennemgået fuld Peer Review, der viser at der er 3 vaccineprofiler, hvor vaccinerne - der skulle være identiske, giver markant flere vaccineskader alt efter hvilken profil vaccine-partierne har8.


Det beskriver hvorfor nogle bliver øjeblikkeligt syge og andre ikke. Det viser at vaccinerne er russisk roulette. Har du fået vaccinen fra et parti med profil 1, har du været heldig, ligesom nogle har været uheldige at få vaccinen fra partiet med profil 3.

Men ingen ved endnu hvad der lurer i fremtiden, om vaccinen har gjort skade der først kommer frem senere - og på ingen måde får lov at blive tilskrevet vaccinen. Tager du vaccinen og bliver syg, så står du alene, og føler du at du udviser samfundssind, så får du ikke samfundssind tilbage - tværtimod.

Alex Jones har igennem tiden haft ret i meget af det, som medierne har hånet ham for. På grund af sit talk show, som er både elsket og hadet, får han informationer fra whistle-blowers, og endnu et coronamareridt kan være i den nærmeste fremtid:

Whistleblowere fra TSA [Transportsikkerhedsadministration] og grænsepatruljen har slået alarm til Infowars om, at Biden-administrationen sætter scenen for fulde Covid-lockdowns, der vil begynde med trinvise restriktioner som at kræve mundbind for TSA-medarbejdere i midten af september.

Den første kilde, en TSA-embedsmand på højt niveau bekræftet og kendt af Infowars, rakte ud til Infowars og citerede et tirsdagsmøde, hvor TSA-ledere fik at vide, at nye memorandums og politikker var ved at blive færdiggjort, som ville genimplementere mundbind, begyndende med TSA- og lufthavnsansatte så tidligt som i midten af september.

TSA-embedsmanden sagde også at de i næste uge vil modtage nye retningslinjer for, hvordan politikken vil eskalere: i midten af oktober vil det være nødvendigt at bære mundbind af piloter, flypersonale, passagerer og lufthavnsgæster.

Efter at have hørt fra TSA-chefen, kontaktede Infowars vores betroede grænsepatruljekilde, som også er manager. Denne kilde bekræftede, at de samme direktiver blev givet til grænsepatruljen.

De fik at vide, at det ikke var et spørgsmål om "hvis", men "hvornår" de officielle Covid-tal vil stige igen, og de forventer i midten af oktober en tilbagevenden til tvangsmundbindspolitikker, som Biden-administrationen tidligere kun modvilligt afsluttede efter massivt pres.

Begge whistleblowere fik at vide, at denne udrulning vil være i takt med det nye Covid "variant" hysteri, som MSM har rapporteret om i denne uge.9

Den nye variant kaldes Eris og symptomer på Eris rapporteres at være de samme som tidligere varianter, dvs. feber, hoste, ondt i halsen, træthed, løbende næse og ændring i smag og lugt10 - som det ofte er med influenza.

1 "Om vaccination", vacciner.dk
2 "1 in 35 Recipients of mRNA Boosters Got Heart Damage: Shocking Study", Facts Matter | EpochTV
3 "Swiss study doesn’t show that Moderna COVID-19 mRNA vaccine is dangerous for the heart, John Campbell and The Gateway Pundit exaggerated the study’s conclusions", Health Feedback, d. 08-08-2023
4 "Christine Stabell Benn", Twitter, d. 21-08-2023
5 "EPI, Alm.del - 2021-22 - Bilag 369: Henvendelse af 11/6-2022 fra Max Schmeling om endelig dokumentation for signifikante forskelle i bivirkningsgrad for Covid-19 vaccinebatches i Danmark.", Folketinget
6 "Afgørelse i sag.pdf", SARS-CoV-STAT-DK, Telegram, d. 28-09-2022
7 "Sundhedsloven § 15", Danske love
8 "Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine", Wiley Online Library, d. 30-03-2023
9 "EXCLUSIVE: Biden Admin Preparing to Bring Back FULL Covid Restrictions, Rollout to Begin Mid-September", Infowars, d. 18-08-2023
10 "As the new Eris Covid variant spreads across the world, here’s what we know so far", CNBC, d. 15-08-2023


Debat: En påmindelse om vaccine-roulette

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Relaterede nyhedsblogs

Corona [81]; Vaccine [84];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres [27-12-23]
- Børnearbejde i EV-forsyningskæden [24-12-23]
- Jøderne mod verdens felttog [22-12-23]
- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]