Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt

Lagt på d. 11/02-23Det er ikke fordi videnskaben på dette område kan tages seriøst. Det de i nedenstående citater finder, tolkes igennem et fabelsystematisk verdensbillede, der er underlagt en vulgær tilfredsstillelse af darwinismen. Jeg faldt over dette 5 år gamle studie (fra 2018), som rammer ca. 90% rigtigt vedrørende biologien (den religiøse darwinisme lagt til side), men 97% forkert i tidsregningen. 

Rapporten indledes med teksten, "Denne undersøgelse er funderet i og støtter kraftigt Darwinistisk evolution, herunder forståelsen af, at alt liv har udviklet sig fra en fælles biologisk oprindelse over flere milliarder år"1 og konkluderer at for 100-200.000 år siden kom 9 ud af 10 af klodens arter til - samme tidspunkt som mennesket fremkom.

Det får os selvfølgelig til at tænke på Bibelens beretning, at Gud på femtedagen skabte dyr i vand og luft, og på sjettedagen landdyrene og mennesket (1. Mos. 1:24-31). Det var dog ikke 90% af dyrene, men "den hele Vrimmel af levende Væsener, som Vandet vrimler med, efter deres Arter, og alle vingede Væsener efter deres Arter... gjorde de vildtlevende Dyr efter deres Arter, Kvæget efter dets Arter og alt Jordens Kryb efter dets Arter" (1. Mos. 1:21-25).

Men på trods uvidenskabelighed, så lyt engang til dette:

I en massiv genetisk undersøgelse opdagede seniorforsker ved Program for the Human Environment ved Rockefeller University Mark Stoeckle og University of Basel genetiker David Thaler, at praktisk talt 90 procent af alle dyr på Jorden dukkede op på samme tid.
Mere specifikt fandt de ud af, at 9 ud af 10 dyrearter på planeten blev til på samme tid, som mennesker gjorde for omkring 100.000 til 200.000 år siden.

'Denne konklusion er meget overraskende,' siger Thaler, 'og jeg kæmpede imod den, så hårdt jeg kunne.'...

Ved at analysere COI [Mitochondrial Cytochrome Oxidase Subunit I DNA] for 100.000 arter nåede Stoeckle og Thaler frem til den konklusion, at de fleste dyr optrådte samtidigt. De fandt ud af, at den neutrale mutation på tværs af arter ikke var så varieret som forventet. Neutral mutation refererer til de små DNA-ændringer, der sker på tværs af generationer. De kan sammenlignes med træringe, fordi de kan fortælle, hvor gammel en bestemt art eller individ er.

Hvordan det kunne være sket, er uklart. En sandsynlig mulighed er forekomsten af en pludselig begivenhed, der forårsagede storstilet miljøtraume og udslettede størstedelen af jordens arter.2

Som Richard Lewontin så elegant afslørede i sin bog "Billions and Billions of Demons",

Vores villighed til at acceptere videnskabelige påstande, der strider mod sund fornuft, er nøglen til en forståelse af den virkelige kamp mellem videnskab og det overnaturlige. Vi tager videnskabens side på trods af den patenterede absurditet i nogle af dens konstruktioner, på trods af dens manglende opfyldelse af mange af dens ekstravagante løfter om sundhed og liv, på trods af det videnskabelige samfunds tolerance over for udokumenterede sådan-er-det-bare-historier, fordi vi har en forudgående forpligtelse, en forpligtelse til materialisme. Det er ikke sådan, at videnskabens metoder og institutioner på en eller anden måde tvinger os til at acceptere en materiel forklaring af den fænomenale verden, men tværtimod, at vi tvinges af vores tidligere tilslutning til materielle årsager, til at skabe et efterforskningsapparat og et sæt af begreber, der producerer materielle forklaringer, uanset hvor kontraintuitive, uanset hvor mystificeret for den uindviede. Desuden er den materialisme absolut, for vi kan ikke tillade en guddommelig fod inden for døren.3

Fordi forskningen (der har kapret navnet videnskab) er forpligtet til at dreje sin fortolkning af data i retning af darwinistisk evolution, så dissekerer de dataene, der for enhver der tør tænke selv, vidner om Bibelens sandhed, så forudindtages der at der forud for den pludselige fremkomst af 90% af klodens dyreliv har været myriader af dyr, der pludseligt er døde. 

På trods af at forskerne i rapporten siger at "Vi foreslår ingen katastrofale begivenheder"1, så lyder deres tolkning af data som at der skete en katastrofal begivenhed. Men ud af luften trækkes en anden ide, for at mildne darwinismens vrede:

'Virus, istider, succesrige nye konkurrenter, tab af bytte - alt dette kan forårsage perioder, hvor bestanden af et dyr falder kraftigt,' forklarer Jesse Ausubel, direktør for Programmet for det menneskelige miljø.
Sådanne tider giver anledning til gennemgribende genetiske ændringer over hele planeten, hvilket får nye arter til at dukke op. Sidste gang en sådan hændelse fandt sted, var dog for 65 millioner år siden, da en asteroide ramte Jorden og dræbte dinosaurerne og halvdelen af alle andre arter på planeten.2

Versionen de har fundet på som udryddelse af dinosaurerne, var en bombardering af jorden, hvor meteorer ødelagde alt. Dels er det absolut en katastrofal begivenhed, men dertil kommer at deres nye tolkning er, at denne 90% tilblivelse var for maksimalt 200.000 år siden.

Hvis det ikke var en pludselig katastrofe, men en langvarig udmattelse af arterne igennem sult og sygdom - hvordan i alverden kan der da trækkes en pludselig linje, hvor 90% af arterne nulstilles og har en fælles tilblivelse med mennesket?

I forskerverden siger man bare ting. Det behøver ikke give mening, præcis som Richard Lewontin siger det i citatet ovenfor. Med andre ord, "det var en katastrofal begivenhed, men vi foreslår ikke en katastrofal begivenhed". Denne gren af det, der kaldes videnskab, er falleret, selvmodsigende og uden nogen viden overhovedet.

Lad os tage de ord alvorlige, som Paulus gav til Timoteus, "Timoteus, bevar det, som er betroet dig, og undgå profan og tom sludder og modstand fra videnskaben, som det fejlagtigt kaldes" (1. Tim. 6:20). Og det det er os betroet er Ordet fra Skaberen selv - "i seks Dage gjorde HERREN Himmelen, Jorden og Havet med alt, hvad der er i dem, og på den syvende Dag hvilede han" (2. Mos. 20:11). Darwinismens liturgi lagt til side, så viser studiet præcis dette faktum, at Gud skabte alt på seks dage.

Desuden blev biologien nulstillet ved syndfloden, hvor både udvalgte dyr og mennesker blev bevaret i arken, mens den fordærvede verden blev begravet for at redde det Gud havde skabt fra tidlig undergang.

1 "HUMAN EVOLUTION Vol. 33 - n. 1-2 (1-30) - 2018"
2 "Massive Genetic Study Reveals 90 Percent Of Earth’s Animals Appeared At The Same Time", Tech Times, d. 30-05-2018
3 "Richard Lewontin: Billions and Billions of Demons", drjbloom.com


Debat: Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Evolution [57]; Videnskab [51];

Flere nyhedsblogs fra 2023