Gud er højt over denne verden

Lagt på d. 17/06-23Når truslerne for fremtidens verden, som vi længe har vidst ville komme, og som vi nu ser blive materialiseret i verden, så er det vigtigt at huske at Gud er højt over denne verden. Det er en skræmmende tid, og jeg kan ikke forestille mig hvordan jeg skulle kunne se alt denne ondskab forme sig for mine øjne uden at blive fyldt med angst, hvis ikke jeg kendte Gud. Men når jeg kender Ham, tjener al den ondskab som et skarpt skinnende lys fyldt med håb og glæde, der styrker min tro og vished, for alt der sker, er forudsagt af Gud og Jesus fortæller at det skal ske lige før Han kommer igen, og vi ser derved at vores elskede Jesus ikke løj når Han udlagde fremtiden for os i sit Ord.

Vores Gud er ikke en del af skabelsen. Han er i skabelsen, men ikke af den. Han højt hævet over alt Han har skabt. Det betyder at Han har 300% overblik over alt der sker. De første 100% tæller for alt der er sket i fortiden - Han har fuldt overblik over hver eneste hændelse i verden, hvert eneste menneskes tanke hvert sekund, hver intention bag enhver handling - ikke et zeptosekund er gået forbi Hans opmærksomhed. De næste 100% er det der sker nu, og de sidste 100% er det der vil ske i fremtiden. Fra begyndelsen kendte Gud enden, og Han kendte fra begyndelsen dig og din vandring på Jorden - dine tanker, dine gerninger, hver eneste følelse hvert sekund lå åbent for Ham før verden blev skabt.

Hebr. 1:3 siger om Jesus at "Han er hans (Guds)herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord", og "han er før alt, og alt består ved ham" (Kol. 1:17). Da alt blev skabt i Jesus (Kol. 1:16) blev det skabt ved Guds Ord, "Gud sagde… og der blev". Alt blev skabt ved det Ord (Joh. 1:3) og det Ord er Jesus (Joh. 1:1; Joh. 1:14).

Når den danske oversættelse siger at Jesus bærer alt med sit ord, er det ikke en forkert, men fattig oversættelse. AMP siger at Han "vedligeholder og opretholder og leder og driver universet ved Sit mægtige kraftfulde ord". Jesus har fuld kontrol over hver eneste kvantemekaniske element. Han opretholder hvert eneste atom, såvel som universet. Og det er ikke engang hvad vi kalder "venstrehåndsarbejde" for Ham. Mens det tager tæt ved vores fulde opmærksomhed at følge med i underteksterne for en film, så er Gud så almægtig, så det at vedligeholde, opretholde, lede og drive universet ingen anstrengelse overhovedet er for Ham.

Paulus siger at "hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud lagde til rette, for at vi skulle vandre i dem" (Ef. 2:10), og mens disse gerninger er Åndens gerninger i modsætning til kødets gerninger, så vil Guds virke i os – ved Hans Ånd - materialisere sig i synlige gerninger, der i denne verden bringer godt. Som Jakob forklarer, "Blev ikke vor fader Abraham retfærdiggjort af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Du ser altså, at troen virkede sammen med hans gerninger, og ved gerningerne nåede troen sin fuldendelse…" (Jak. 2:21-22)

I det er de gerninger Gud beredte for os også fysiske, og ikke nok med at Han har forberedt gerninger for os. Også Jordens egenskaber, eller særpræg er forberedt af Gud. F.eks. da Ezekiel forberedte sig på krig mod samme områder, som igen i dag samler sig mod Israel, da siger Gud,

"I så, hvor mange Revner der var i Davidsbyen. I samlede Nedredammens Vand, gik Jerusalems Huse igennem og rev Husene ned for at gøre Muren stærk. I gravede mellem de to Mure en Fordybning til den gamle Dams Vand. Men til ham, der virked det, skued I ikke, så ej hen til ham, som beredte det for længst" (Es. 22:9-11).

Det, der tales om er det vi i dag kalder Ezekias’ Tunnel. Ezekias og hans folk havde ganske kort tid til at lave denne tunnel. Det kunne kun gøres alene fordi Gud havde planlagt det, da Han dannede klippen "for længst" - formodentlig under syndfloden. Det er en fantastisk indsigt vi får i Guds planlægning. Gud har ikke blot skabt jordens funktionalitet, men har med hele verdenshistorien for øje, skabt alt, så Hans planer igennem tiderne er lykkes. Han havde skabt denne klippe med præcis de svage punkter der skulle til, for at Ezekias lang tid efter kunne lave denne tunnel. Hvilken mægtig Gud vi har! Gud har set enden fra begyndelsen, og venter på os, at vi beder Ham om hjælp. Når vi har svære tider, så har Gud en plan for udfrielse. Er det økonomisk, mangler vi arbejde, en ægtefælle, hvad end det måtte være, har Gud lagt alt til rette, så vi kan bede og få - men som Han vil det, ikke som vi vil.

Vi er kongebørn af en levende Gud - "evighedernes konge" (1. Tim. 1:17), "en Konge stor over hele Jorden" (Sal. 47:3; Zak. 14:9), "Folkenes Konge" (Sal. 47:9). Vi kan tale med Ham og bede Ham om hjælp - og hvorfor er bøn overhovedet en ting? Fordi Gud udfører sin vilje igennem vores frie vilje, udtrykt ved bønnen. Ved bøn viser Gud os værdigheden at vi kan forårsage at Hans vilje sker - at vi med vores frie vilje gennem bøn kan harmonere med Hans vilje, og påvirke tid og evighed, at Han griber ind i vores liv og ændrer den naturlige gang.

Jesus lærte os at bede, "dog ske ikke min vilje, men din” (Luk. 22:42), så vi kan ikke bede imod Guds vilje og Han lærte os også at vi ikke skal lade munden løbe som hedningene når vi beder, for vores Far i himmelen ved på forhånd hvad vi trænger til, før vi beder (Matt. 6:8). Men når vi beder, lader Gud sin vilje ske, og det Han på forhånd havde tænkt sig at gøre, bliver vi årsagen til at Han gør.

Gud er så suveræn at Han kan udføre sin vilje igennem vores frie vilje. Lad mig give dig et eksempel:

Da Ezekias blev syg og bad "Ak, HERRE, kom dog i Hu, hvorledes jeg har vandret for dit Åsyn i Oprigtighed og med helt Hjerte og gjort, hvad der er godt i dine Øjne!" (2. Kong. 20:3) sendte Gud Esajas med budskabet, "Jeg har hørt din Bøn, jeg har set dine Tårer! Se, jeg vil lægge femten År til dit Liv" (2. Kong. 20:5)

Som bevis for Guds løfte, gav Gud ham et valg mellem to mirakler, "Skal Skyggen gå ti Streger frem eller ti Streger tilbage?" (2. Kong. 29:9). Allerede før Ezekias besluttede at tegnet skulle være at soluret gik 10 streger tilbage, havde Gud sagt til Esajas at Han ville lade uret gå 10 streger tilbage (Es. 38:5-8). Gud vidste på forhånd at hvad Ezekias ville vælge, og Ezekias’ bøn udtrykt igennem hans frie vilje, forårsagede at Guds vilje blev eksekveret. Hvad hvis Ezekias havde sagt at skyggen skulle gå frem? Eller hvad hvis han som Akaz i modvilje ikke ville have noget tegn (Es. 7:12-14)? Havde Gud så taget fejl? Det skete ikke, og ved at Gud gav sine planer til kende for Esajas før Ezekiel valgte, viser Han at Han er almægtig.

Eller hvad med Daniel der læste Jeremias' bog, og bemærkede at de 70 år landflygtigheden i Babylon skulle vare, var ved at være ved ende. Han bad til Gud, og mens han bad, kom Gabriel (Dan. 9:21) og forklarede ham om de 70 årsuger.

En tid efter bad og fastede Daniel i 3 uger, og da der var gået 21 dage, kom en budbringer (måske Gabriel) og siger, "straks den første Dag du gav dit Hjerte hen til at søge indsigt og ydmyge dig for din Guds Åsyn, blev dine Ord hørt, og jeg er kommet for dine Ords Skyld." (Dan. 10:12)

Hvad hvis Daniel ikke havde bedt? Så havde vi stået uden Daniels bog. Men Gud vidste at Daniel ville søge indsigt, og havde forberedt at vi skulle få denne information på den måde.

Pointen er, at intet er en overraskelse for Gud. Han har beredt alt efter sin vilje. Han er i fuld kontrol kloden rundt 24 timer i døgnet - selv ind i de mindste detaljer af vores individuelle liv - ikke kun os, men dyrene også. "Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden jeres Fader er med i det. Men på jer er endog alle hovedhår talt. Frygt altså ikke; I er mere værd end mange spurve" (Matt. 10:29-31).

Meningen med denne tekst er at opmuntre i en mørk tid. I en tid med mørke og fortvivlelse, har Gud beredt ting for os, på vitterlig alverdens måder, så vi har chancerne for at se Hans virke i vore liv og omgivelser, som vi ellers ikke ville få at se. Mens tiden foran os kan blive turbulente, så kan det også blive en tid hvor Guds nærvær og omsorg bliver følt og set som aldrig før.

Oven i den trøst kommer visheden om at Jesus henter os hjem, før Han lader Antikrist stå frem og bringe totalødelæggelse over Jorden.
Debat: Gud er højt over denne verden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Relaterede nyhedsblogsFlere nyhedsblogs fra 2023

- Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres [27-12-23]
- Børnearbejde i EV-forsyningskæden [24-12-23]
- Jøderne mod verdens felttog [22-12-23]
- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]