Israel i Rusland og Europas energikrise

af Kim Andersen
Lagt på d. 01/10-22


Udskriv
Oversigt


Ulærde i verdenshistorie, og i særdeleshed bibelhistorie, har skødesløse politikere gjort Europa afhængige af Rusland. Før de havde styr på nye vedvarende energikilder, lukkede de i den grønne religions navn kul og olie ned, og lod til nøds gas undslippe deres brændstofskorstog, hvilket efterlod Europa knælende ved fødderne af Rusland.

Før krigen mellem Rusland og Ukraine, var afhængigheden dækket af 40% Russisk gas, mens det efter krigens begyndelse faldt til 9%[1] . Det, sammen med Putins trusler om at lukke for Nord Stream 2 gasledningen, forårsagede at EU’s politikere vågnede op og gnubbede de søvnige øjne, så de kunne se at de med bukserne om haserne havde forvildet sig besørgende ud i nælderne. Det gjorde ondt, og de skyndte sig at lave en trepartsaftale med Israel og Ægypten, så de kunne få et andet sted at skrabe jorden over deres efterladenskaber.

Den Europæiske Union, Israel og Egypten har underskrevet en trepartsaftale om naturgaseksport, da blokken søger at diversificere væk fra russisk energi.

Aftalen, der blev afsluttet onsdag på den østlige Middelhavsregions energikonference i Kairo, vil tillade betydelig eksport af israelsk gas til Europa for første gang, sagde det israelske energiministerium.

Israelsk gas vil blive transporteret via en rørledning til Egyptens LNG-terminal ved Middelhavet, hvor en del vil blive gjort flydende og transporteret på tankskibe til europæiske kyster.[2]

Men den aftale giver kun Europa ca. 6,5% af den gas de importerede fra Rusland i 2021:

For eksempel importerede EU omkring 155 milliarder kubikmeter (BCM) fra Rusland i 2021, mens Israel kan have omkring 10 BCM årligt til at øge Europas efterspørgsel.[3]

Det minder umiskendeligt om dengang Israel lavede en pagt med dødsriget. I 2. Kong. 17:3-4 fortælles at Assyrerkongen Salmanassar drog imod Israel, og at Israels kong Hosea underkastede sig og betalte ham skat. Men Hosea blev kåd da han fik etableret en alliance med kong So af Ægypten. Både Israel og Juda satte sin lid til Ægypten. I Es. 20:5 omtales Ægypten som Judas stolthed, hvis undergang folket skulle forfærdes over. Gud sagde dengang til Israel at ”Eders Pagt med Døden skal brydes, Aftalen med Dødsriget glippe” (Es. 28:18).

En smule bibelhistorie vil oplyse at Ægypten er et billede på verden, og som Ægypten i fortiden mistede sin styrke til at frelse, er verden ude af stand til at frelse – og enhver leder med kundskab om bibelhistorie ville bøje sine knæ i omvendelse og bøn til den eneste der kan frelse, nemlig Jesus.

Hvem ødelagde Nord Stream 2?


Tilbage i februar, d. 7. februar 2022, mens Ruslands trusler mod Ukraine rasede, stod Amerikas mentalt udfordrede præsident frem og sagde[4] ,

Hvis Tyskland… Hvis øøh, hvis Rusland invaderer – det betyder at tanks og tropper krydser Ukraines grænse igen, så vil der ikke længere være en Nord Stream 2 – vi vil gøre en ende på det.

En kvindelig journalist forstår ikke rigtig hvordan det skulle kunne lade sig gøre og spørger Biden:

Hvordan vil I præcist gøre det, da kontrollen med projektet er under Tysklands kontrol?

Og Biden forsikrer:

Vi vil øh – jeg lover dig vi vil være i stand til at gøre det!

Dette løfte indeholder afsløringer i flere retninger. Midt i Peter og Ulven råbet om global opvarmning, står personen på det største podie for den frie verden og lover, at han vil forårsage at 80.000 tons metangas slippes ud i atmosfæren – over fire gange den mængde som Norge udleder fra olie og gas, på et år:

Forskere ved NILU har beregnet et foreløbigt skøn over en mulig gasemissionsvolumen over 24 timer baseret på rørledningens størrelse.

- Med mange konservative forbehold over for det faktiske tryk i rørene og frigivelseshastigheden beregnede vi først, at mindst 40.000 ton metan kan være blevet frigivet til havet og atmosfæren, siger forsker Stephen Matthew Platt. - Vi har nu foretaget nye beregninger, og vurderer, at der er frigivet mindst 80.000 tons metan fra Nord Stream-rørene.

Ifølge Norges Statistik (SSB) er den norske nationale årlige metanudledning fra olie- og gasindustrien 17.000 tons. Mængden af denne metangas-emission er langt over fire gange så stor.[5]

Mens vi de sidste 30 år har fået tudet ørerne fulde så de bløder, af klimaapokalypser der kun findes i fallerede computermodeller og omgivet af svovlånde i munden på formastelige klimaprofeter, så er der åbenbart rigeligt råderum i CO2regnskabet til at straffe Rusland på klimaets påståelige bekostning.

Der er ingen klimakrise, og obstruktionen af Nord Stream 2 er endnu et bevis for det – sammen med Al Gores landsbystørelses-energisugende hybel og politikernes ufortrødne globale rejser på kryds og tværs af Jorden – hvis de virkelig selv troede på det fordi det var sandt – ville vi erfare en ændring af adfærden.

Hvem ødelagde Nord Stream 2? Ukraine er ikke sen til at pege på Rusland,

Ukraine har beskyldt Rusland for at have forårsaget lækager i to store gasrørledninger til Europa i, hvad det beskrev som et terrorangreb.

Den ukrainske præsidentrådgiver Mykhaylo Podolyak sagde, at skaden på Nord Stream 1 og 2 var en aggression over for EU.

Han tilføjede, at Rusland ønskede at skabe panik før vinteren og opfordrede EU til at øge den militære støtte til Ukraine… Gaslækage fra NS-1 [Nord Stream 1] er intet andet end et terrorangreb planlagt af Rusland og en aggressionshandling over for EU. Rusland ønsker at destabilisere den økonomiske situation i Europa og forårsage panik før vinteren, tweetede Ukraines hr. Podolyak på engelsk.

Han opfordrede også europæiske partnere, især Tyskland, til at øge militær støtte til Ukraine.[6]

Tydeligvis forsøger Ukraine at kapre situationen for at opnå yderlige støtte fra Vesten, og anklagen er ikke mere end bagvaskende opportunisme.

Rusland/Ukraine-krigen er planlagt for bl.a. at destabilisere Europa. Vi er på vej ind i en ny verdensorden og det er sådan her den forandring ser ud. Et andet mål er at i den verdensorden hører Ukraine til supernation 5, eller kongerige 5, hvor Rusland er det primære stykke land, og tiden synes at være fremskreden nok til at det nye verdenskort kan og skal etableres.

Rusland beskylder Vesten selv for at have ødelagt gasledningerne:

Rusland har tidligere sagt, at USA ville tjene på angreb på Europas energiinfrastruktur.

Sanktionerne var ikke nok for angelsakserne: de gik over til sabotage, sagde Putin. Det er svært at tro, men det er et faktum, at de organiserede sprængningerne på Nord Streams internationale gasrørledninger.

De begyndte at ødelægge den paneuropæiske energiinfrastruktur, sagde Putin. Det er tydeligt for enhver, hvem der har gavn af det her. Selvfølgelig er det den der får gavn af det, der har gjort det.

Putins anklage vil sandsynligvis møde kraftig modstand i europæiske lande. USA, som har sagt, at det var for tidligt at bekræfte, at det var sabotage, har afvist tale om, at de var ansvarlige.[7]

Rusland peger på USA, der for syv måneder siden lovede at de ville ødelægge gasledningerne, men som nu afviser at de er ansvarlige. Det lyder umiskendeligt som en klassisk kabbalistisk Pulsa diNura ceremoni, hvor eliten på forhånd fortæller pøblen hvordan de vil dømme dem, mens pøblen er ude af stand til at gøre noget ved det[8] .

Tilmed blev Amerikanske helikoptere få dage før sabotagen, set flyve over stederne der blev saboteret:

Det er værd at bemærke, at US Air Force-helikoptere entrerede i det område, hvor Nord Stream-ulykken fandt sted. Banen for deres flyvning falder sammen med stedet, hvor lækagen efterfølgende fandt sted, skrev Oleg Makarov, en militærekspert, medstifter af Vatfor, på projektets Telegram-kanal.[9]

Steigan.no skriver:

I mellemtiden bliver krigens tåge tykkere for hvert minut. Det er allerede dokumenteret, at amerikanske helikoptere fløj over sabotageknudepunkterne for blot et par dage siden; at et britisk «forskningsfartøj» havde sejlet upåfaldende i dansk farvand siden midten af september; at NATO tweetede om at teste «nye ubemandede systemer til søs» samme dag, som sabotagen fandt sted. For ikke at nævne, at Der Spiegel offentliggjorde en opsigtsvækkende rapport med overskriften «CIA advarede den tyske regering mod angreb på Østersøens rørledninger», muligvis et smart spil for plausibel benægtelse.

Det russiske udenrigsministeriums svar var skarpt som en kniv: ’Hændelsen fandt sted i et område kontrolleret af amerikansk efterretningstjeneste. Det Hvide Hus blev tvunget til at «afklare», at præsident Joe Biden - i en video fra februar, der er gået viralt - ikke lovede at ødelægge NS2; han lovede at ikke tillade det at fungere. Det amerikanske udenrigsministerium erklærede ideen om amerikansk involvering for «absurd».[10]

Jeg er ikke i tvivl om at Rusland har ret. USA har fra begyndelsen været ment som et redskab til at bringe verden frem til en ny verdensorden. Det er en anden historie, men eliten har med Amerikas to segl - ørnen der initielt var fugl Føniks, og pyramiden over teksten ”Annuit Cæptis, Novus Ordo Seclorum” kundgjort præcist hvad samme latinske tekst betyder, ”Bekendtgørelse af fødslen, af den Nye Verdensorden”. Amerika skal rives ned og genopstå fra sin aske i en ny verdensorden. I 1935 blev disse to segl trykt bag på dollarsedlen, og vi ser i dag, både geopolitisk og økonomisk, hvordan tiden synes moden til det paradigmeskifte.

I det overordnede billede, giver det god mening at USA har ødelagt energiforsyningen mellem Rusland og Europa. Først agerer NATO Ruslands provokatør i den utrættelige ekspandering mod øst, og nu slår USA afpresningsmidlet mod Europa ud af hånden på Rusland. Før havde Rusland overhånden og muligheden for at tage, give og få i energiforhandlinger med Europa. Nu er det slut. Ikke nok med at det er slut – Israel har som gennemgået fået scepteret og kan begynde sit energisamarbejde med Europa. Hvor rasende vil det ikke gøre Putin?

Med tanke på om det er Rusland selv der har ødelagt Nord Stream ledningerne, skælver NATO og EU. For den nye Baltic Pipe ledning fra Norge til Polen, som går igennem Danmark, den er nu en særlig sårbar og ubeskyttet energikilde:

Hvad sker der, hvis en ny sabotageaktion ødelægger gasledningerne fra Norge? Nato og EU er i alarmberedskab og drøfter mulige modtræk efter angrebet på havbunden, der har afdækket en alvorlig sårbarhed i Europa.

Den alvorlige energikrise i Europa styrer efter sabotageangrebet mod gasledningerne på bunden af Østersøen ind i en ny og mere sprængfarlig fase, som kan åbne en ny front i konflikten med Rusland om den syv måneder lange russiske invasionskrig i Ukraine.

Angrebet har rystet Vesten og udløst alarmberedskab i både EU og Nato. Hvis den voksende mistanke om, at Rusland står bag sprængningerne på havbunden, bliver bekræftet eller bare bestyrket, kan det tvinge Vesten til nye skridt mod Moskva og en ny militær oprustning, der kan beskytte undersøiske energi- og kommunikationslinjer bedre mod angreb.[11]

Her ses rørledninger på fra Norge, som går til både til England, Frankrig, Belgien, Holland, Tyskland og Danmark, hvorigennem Energinet bygger rørledning til Polen:


Kan Rusland lave hævntogt og slå ned på andre Europæiske infrastrukturer? Er det mon incitamentet til at de gamle profetier for Skandinavien[12] kommer til live? Krogen i Magogs kæber der trækker ham mod Skandinavien?

Krogen i Magogs kæber til Israel?


Ifølge siden worldometer, der udstiller mange forskellige statistikker, så har Israel knap 2 milliarder kubikmeter gas og ligger nummer 45 over gasholdige lande. Norge har på 17. pladsen over to trillioner kubikmeter[13] . Det er tydeligvis ikke for gassens skyld Rusland[14] vover sig sydpå – Norge ville i så fald være mere en mere interessant nabo.

Med stor sandsynlighed vil det være i blodig vrede Rusland drager imod Israel, for én gang for alle at tømme landet for folk og rigdom. At flytte Ruslands eneste aktiv og fordel over for Europa over i Israels hænder, kan meget vel være krogen i Magogs kæber.

Lad os lige høre hvad Gud siger om det, der kommer til at ske:

På hin Dag skal en Tanke stige op i dit Hjerte, og du skal oplægge onde Råd og sige: ’Jeg vil drage op imod et åbent Land og overfalde fredelige Folk, som bor trygt, som alle bor uden Mure og hverken har Portstænger eller Porte, for at gøre Bytte og røve Rov, lægge Hånd på genopbyggede ruiner og på et Folk, der er indsamlet fra Folkene og vinder sig Fæ og Gods, og som bor på Jordens Navle.’ Sabæerne og Dedanitterne, Tarsis Købmænd og alle dets Handelsfolk skal sige til dig: ’Kommer du for at gøre Bytte, har du samlet din Skare for at røve Rov, for at bortføre Sølv og Guld, rane Fæ og Gods og gøre et vældigt Bytte?’” (Ez. 38:10-13)

Rusland skal få onde tanker imod Israel og drage imod landet for at tage bytte og rov og komme over folket der er samlet fra verdens lande. Sagt med andre ord, får Rusland nok af Israel. Nu er det ikke kun de arabiske lande der slås med spændinger mod Israel – nu er det også Rusland, og Putin lader vreden få frit løb i tanken om én gang for alle at løse spændingerne mod Israel – og Israels naboer vil følge op på initiativet og deltage i opgøret.

Og vreden er der – i en sådan grad at Putin 30. september under en ceremoni i Kreml for at annektere Luhansk og Donetsk, Kherson og Zaporizhzhia, sagde at

USA er det eneste land i verden, der to gange har brugt atomvåben, ødelagt de japanske byer Hiroshima og Nagasaki og skabt præcedens.

Selv i dag besætter de faktisk Tyskland, Japan, Republikken Korea og andre lande, og kalder dem samtidig kynisk for ligestillede allierede.[15]

Ikke nok med det, Russiske embedsmænd taler også mere laissez faire om atomvåben,

Det er utroligt, at i dag... begynder højtstående embedsmænd i Rusland at tale om den nukleare knap... De gør dette uden en ekstra tanke… At tillade muligheden for en atomkonflikt i tanker og ord, er et sikkert skridt til at tillade det i virkeligheden.[16]

Desperation og vrede, følelsen af uretfærdighed imod hvordan Putin forstår verden, kan føre til præcis den aggression som Gud har afsløret ligger i Gogs hjerte. I artiklen ”Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring” fortæller jeg om Gog som er en fyrste, en dæmonisk entitet over Rusland som indeholder det rasende had der plantes i Putins tanker og følelser, som vil udmunde sig i hans ageren i disse sidste dage.

Resultatet af de planer bliver en frygtelig udgang – Ruslands og de medfølgende landes infanteri vil falde – King James tilføjer at de vil miste 5/6 af sin samlede hær. Efterfølgende, fortæller Gud, vil Israel i 7 år kunne få energi fra hærenes efterladte våben.

De skal bruge det til at gøre Ild med i syv År


Det er én af Bibelens svære passager, for hvordan, i lyset af nutidens våbenføring, kan man brænde artilleri af? Det er nok én af de profetier hvor man skal have begivenheden i bakspejlet, for at forstå hvad det faktisk betyder. Men teksten siger at efter Gud har slået Israels fjender under et kæmpe jordskælv:

Så skal Indbyggerne i Israels Byer gå ud og gøre Ild på og tænde op med Rustninger, små og store Skjolde, Buer, Pile, Håndstave og Spyd; og de skal bruge det til at gøre Ild med i syv År. De skal ikke hente Træ i Marken eller hugge Brænde i Skovene, men gøre Ild på med Rustningerne. De skal plyndre dem, de plyndredes af, og hærge dem, de hærgedes af, lyder det fra den Herre HERREN.” (Ez. 39:9-10)

Skal man tro de elitekontrollerede medier, så er Rusland nær ved bankerot og har ikke kræfterne, hverken militærisk eller økonomisk, til at gøre ret meget mere. Ukrainekrigen har været en mavepuster for Rusland, som under det teatralske ”hold hovedet højt” spil, er ved at knække sammen.

Er det en sandfærdig udlægning af virkeligheden, er det udelukkende vreden der kan drive Rusland imod Israel, en sidste ”lev eller dø” krampe hvor alt sættes ind på en alt eller intet operation. Er Rusland i knæ, kan følgende information måske være en forklaring. Den er taget fra bogen ”Begyndelsen til Enden” af Tim Lahaye, fra 1972, og her citerer han en artikel af John Weston kaldt ”Russiske krigsredskaber, brændstof til Israel” udgivet i ”The Mt. Zion Reporter” (årstal og udgave er ukendt). Tim LaHaye fortæller:

I denne forbindelse er det temmelig interessant at læse en meddelelse fra Holland af John Weston. Da han engang havde talt om dette emne, gav en hollænder ham en notits, hvor der stod: »Jeg bruger et særlig slags træ ved fremstillingen af koks. Det er stærkere end stålfjedre og meget elastisk. Det hedder lignit og blev opdaget af en hollænder i Terapel. Jeg er leder af gaskompagniet i Delft». Weston fik nogle små stykker af dette lignit og fandt ud af, at det brændte bedre end kul. Efter sin hjemkomst til England fik han at vide, at dette træ blev brugt til dele af hjulene på engelske lastbiler. Han fortalte senere dette til en ven, som viste ham en artikel, der fortalte, at russerne nu brugte lignit ved fremstillingen af nogle af deres våbentyper. Dette afsnit om det brændende krigsmateriel har været vanskeligt at forklare på grund af den udbredte brug af stål til sådanne ting. Det er mere end mærkeligt, at selve den nation, hvis våben vil blive ødelagt ved ild, er den første til at melde om brugen af dette træ i sin fremstilling af våben. Kan det være en tilfældighed? Hvis lignit brænder bedre end kul, vil det forklare, hvorfor Israel bruger det til brændsel i syv vintre.[17]

Ligger Rusland inde med et artilleri af letvægtsvåben til krigsførelse i Israels bjerglandskab? Eller ligger der i den hebræiske tekst en betydning i ordene, der beskrivende åbner op for nutidens vokabular?

Ez. 39:3 fortæller at Gud slår bue og pile ud af Magogs hænder – og i datidens ordforråd og ikke mindst forståelse af verden, er bue og pile beskrivelsen af artilleriet man kendte til dengang. Bue og pil er hebræisk qesheth og chets. Qesheth beskriver at bøje f.eks. en bue til skydning – egentlig et aggregat til affyring, hvilket kan beskrive en nutidig affyringsrampe. Chets beskriver noget der gennemborer – en pil, et spyd, en stav – eller en nutidig raket. Havde Gud talt til Ezekiel i dag, kunne Han have sagt at ”Så slår jeg affyringsrampen ud af din venstre Hånd og lader missilerne falde ud af din højre”.

Vi har hørt hvordan Rusland går rundt om atomvåbnene som katten om den varme grød, og kan disse pile/raketter som Rusland vil bringe til Israels bjerge, være affyringsramper og raketter monteret med atomspringhoveder?

Måske vil Israel igennem 7 år kunne trække energi fra Ruslands arsenal af atomvåben? Måske både det, og brændselseffekten fra våben lavet af lignit?

Det er svært at se og forstå på denne side af begivenhederne, men uden tvivl, når det sker, så vil vi kunne sige som Peter på pinsedagen (Apg. 2:16), ”her opfyldes det, der er talt ved profeten Ezekiel”.

Afslutning


Vi har af Gud fået at vide hvor begivenhederne ender. Vi ved at Rusland går imod Israel, at hele verden vender sig imod Israel, at trængslen med 7 år i Satans hænder – også kaldet den Store Nulstilling, banker på verdenshistorien. Men hvordan åbningsscenerne præcist ser ud – hvad der vil forårsage at de specifikke begivenheder igangsættes, det ved vi ikke.

Det vi ved er, at der er så mange mulige krudttønder verden over der kan forårsage den ravage der er profeteret, så det kræver ualmindelig ignorant uvidenhed og fantasifulde forhåbninger at tro på at politiske fumlerier kan frelse verden som vi kender den fra undergang.

Der er én eneste farbar vej igennem al denne verdslige tumult, og det er Jesus. Enhver politiker med en smule omtanke og realitetssans, har én eneste mulighed for at redde dagen, og det er at anspore kolleger og befolkning til at bøje sine knæ og søge nåde hos Gud. Eller endnu bedre – vi som folk kunne anspore politikerne til sammen med os at bøje sine knæ.

Dog har Gud åbenbaret, at før Antikrist - hvis vej til verdensscenen er brolagt med al den tumult vi oplever – står frem, skal der komme et hidtil uset frafald. ”Lad ingen vildlede jer på nogen måde. Først må jo frafaldet komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares, han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.” (2. Tess. 2:3-4). Er tiden for Antikrists fremkomst nu, så er det for sent at bøje befolkningens og politikernes hjerter i ydmyghed ind for Gud.

Jeg tror tiden er nu, og mens verden det næste stykke tid forberedes på dom, og mens de sidste, hvis hjerter kan bøjes, finder frelsen i Jesus, så må vi fortsat våge og ved alle tegnene i tumulten finde trøst og glæde ved, at vi skal snart hjem. Snart skal vi se Jesus ansigt til ansigt og aldrig mere skilles. Det minder mig om denne sang, ”Jeg bøjede mine knæ og råbte hellig”, og teksten er nogenlunde sådan her:

Jeg drømte om en by, der hedder Herlighed, så lys og så smuk.
Da jeg kom ind ad portene, råbte jeg ’Hellig’
Englene mødte mig alle der: De bar mig fra bolig til bolig, og åh de syn, jeg så.
Men da sagde jeg: ’Jeg vil se Jesus, for det er Ham der døde for alle’.

Da jeg trådte ind ad byens porte, kendte mine kære mig alle godt.
De tog mig ned ad Himlens gader; Sådanne omgivelser, for mange at nævne;
Jeg så Abraham, Jakob og Isak, talte med Markus og Timoteus.
Men jeg sagde: Jeg vil se Jesus, for det er ham, der døde for mig.’Igennem historien har søstre og brødre givet afkald på alt, for at få Jesus, og den kraft giver os at uanset hvad vi kan blive tilbudt, så er længslen efter at se Jesus større end noget andet. Jeg vil se Jesus, for det er Ham der døde for mig! Det varer ikke længe, så vil længslens tårer erstattes af glædens - ”Kom, Herre Jesus!” (Åb. 22:20)

Referencer


[4] Citizen Free Press”, YouTube, d. 27-09-2022
[8] Læs ”Elitens øvelser bliver virkelighed”, Tagryggen, d. 27-05-2020
[10] Hvem tjener på rørlednings-terror?”, Steigan.no, d. 01-10-2022
[14] For mere information om forbindelsen mellem Magog og Rusland, se ”Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring: Hvor er Magog?”.
[17] ”Begyndelsen til Enden”, side 79, af Tim LaHaye.


Debat: Israel i Rusland og Europas energikrise

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation