Søvnig eller årvågen kristendom

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 17/09-00”Lad os derfor ikke sove, således som de andre gør, men lad os våge og være ædrue”, 1. Tess 5:6 ”Det er nu på tide at vågne op fra søvnen For vor frelse er nærmere nu, end da vi kom til troen”, Romerne 13:11

Gud er lyset Fader, og alle, der er af Gud, er fødte til at være lysets børn, så de med åndelig åbne øjne udskiller alt det, der ikke hører Guds rige til Alle kristne er kaldede til at være åndelige vægtere Og særdeles i vor tid skal vi være årvågne vægtere, fordi den endelige frelse er nærmere, end da vi kom til troen ”Natten er snart forbi, og dagen er nær Lad os derfor aflægge mørkets gerninger, og lad os iføre os lysets våben”, Romerne 13:12

For en tid siden fik vi et brev, hvori det meddeltes, at afsenderen ikke var interesseret i at høre om advarsler eller oplysninger om dem, der fører kristne ind i forførelse, eller leder os til at dyrke fremmede guder. Men kan en sådan så læse Bibelen, der er fuld af advarsler? Gud selv advarede Israels folk, og Moses, som var hans talsmand, advarede ligeledes. I 5.Moseb. 28 brugte han kun versene 1-14 til at beskrive alt det gode, Gud ville overøse dem med, dersom de adlød ham. Medens han brugte versene fra 15-68 til at beskrive, hvad der ville ramme dem, dersom de ikke adlød ham. I vers 16 træder det tydeligt frem, hvor alvorligt det er ikke at følge Gud: ”Forbandet skal du være i staden, og forbandet skal du være på marken.”

NT advarer Jesus gang på gang imod farisæernes surdej. Og i Paulus´ og Peters breve og i Joh.åb., ja, i hele Bibelen møder vi ligeledes advarsel på advarsel. Moses ledte Israel ud af Ægypten, men beretning efter beretning viser, at han ikke kunne få Ægypten ud af Israels folk, der længstes efter Ægyptens kødgryder. Og dannelsen af guldkalven viser, at den ægyptiske afgudsdyrkelse sad dybt i dem. Israel ville ikke lade sig advare.

Har vi også ”Ægyptens” kødgryder og afguder i vore tanker og vore hjerter? Sikkert! Men vil vi så lade os vejlede og advare, eller ender vi lig Israels børn, som altid var i opposition mod Gud og ikke fik den velsignelse, han gerne ville udøse over dem? Hvorfor skulle vi ikke oplyse om det falske og uden at rokkes stå det imod? Kristendom er ikke en ”sødsuppereligion”. Bibelen forkynder sandheden uden forbehold. Den skildrer mennesker, som de er, og det falske, som det er.

Vi må følge Bibelens linje og fortælle om Guds frelse ved tro på Jesus Kristus men også advare imod det falske i enhver form.

Bibelen advarer om en verdenssammensværgelse imod Gud


Det er en forbavsende kendsgerning, at Bibelen indeholder så mange direkte profetier om en stor verdenskonspiration imod Gud og hans plan for menneskeheden, som vil kulminere i de sidste dage før Jesu 2.komme.

1 Global konspiration vil blive verdensomspændende og så gigantisk, at den vil involvere folk, etniske grupper og mange nationer (Åb 13:8 , 17:15 og Dan 7:23)

2 Illuminist-organisationen vil få os til at tilbede ”en fremmed gud” i stedet for den sande Gud Og denne konspirationens gud vil blive en universal, mystisk religion (Dan 11:36-39 og 2 Tess 2 Kap)

3 Masse-hypnose Alle ikke kristne og dem, der kun er kristne af navn, vil blive underlagt ”en stærk forførelse”, så de vil komme til at tro løgnen (2 Tess 2:11 og Åb 13:14)

4 En lille elite vil komme til at beherske jorden Ti verdensledere vil blive som ét sind, og de vil give al deres magt og styrke til en overordnet leder, som de vil gå i samarbejde med (Dan 11:23 , Åb 13:8 og 17:12-17)

5 En international økonomi vil øge de superriges rigdom gennem international handel (Åb 13:16-17)

6 Okkultisme i mange former vil forføre store folkemængder (Dan 11:37-38 og 1. Tim 4:1-3)

7 Mennesker vil blive bedraget og søge sammen i elite-kliker for at fremme en ny verdensorden (Dan 11:23-32 , Es 28:15-18 og Åb 13 Kap) [Se også Dark Majesty, af Texe Marrs, side 48]

Alt dette ser vi ske netop nu, og hvad gør vi? Bereder vi os til, at tiden snart er ved at rinde ud? Ser vi det som tidens tegn på, og advarer vi de ”søvninge” om, at kongernes Konge og herrernes Herre kommer igen i skyen i kraft og herlighed? Eller undlader vi at advare om dette eller pege på det falske, så mange blot sover videre og derved gør det let for Satan at vildlede, så de ikke er rede, når Herren kommer, og ikke arbejder i Guds vingård indtil da?

Fra bladet Internationalt, 25.sep. 1997


”FN er grebet af en ivrig reformtrang. Den nye generalsekretær, Kofi Annan, satser på at trappe administrationen betydelig ned, men samtidig er der noget, der tyder på en mere udpræget topstyring.

Den belgiske journalist, Marguerita Peeters, peger blandt andet på det nye, globale traktat, som kommer til at indskrænke den nationale suverænitet, som også vil berøre det religiøse område….. Til de nye rettigheder kommer en udjævning af kønsforskellene, og derfor bliver homofilt partnerskab globalt anerkendt. Abort bliver også en rettighed på verdensplan.

De demokratisk valgte politikere har dybest set ikke så meget at skulle have sagt, men det har til gengæld et netværk af internationale magtfaktorer… som FN kan trække på, når de trænger til særlig opbakning. Disse specialister får allerede nu økonomisk støtte fra FN.” Slut fra bladet Internationalt.

Vandmandens tidsalder


Det er et New Age udtryk, som viser hen til deres opfattelse af, at fiskens tidsalder som den kristne tidsalder er forbi. {Fisken og Vandmanden findes i de 12 stjernehuse, som de okkulte regner meget med}. En række personer, bl.a. Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, Anie Besandt med flere kom med en række okkulte synspunkter, som alle indvarslede, at noget nyt var under opsejling. Interessen for astrologi og reinkarnation har siden været stigende. Og New Age, som er et resultat af denne, okkulte virksomhed, har i dag stærke rødder i FN, der også arbejder ivrigt for en verdensregering med alt, hvad det indebærer. Og New Age har betydningsfulde personer i FN-systemet, såsom Donald Keys og især Robert Müller, som er meget aktiv i New Age.

Vi må også omtale David Sprangler, som skønt ikke i FN er en nøgleperson indenfor New Age og en fremtrædende New Age leder, der grundlagdeLorian stiftelsen og er en af de ledende i New Age` nye verdensorden. Han er medredaktør for New Age Magazine og en efterspurgt esoterisk [okkult] foredragsholder. Hans indflydelse på ansete kirkeledere i USA er stor. Og han har talt ved mindst én gudstjeneste i den episkopale katedral St John the Divine i Manhatten, som har mange af Wall Street-folkene blandt sine medlemmer. Endvidere er Sprangler åbenlys talsmand for en indvielse til Lucifer. Gennem alt dette fra det teosofiske samfund vokser der et stærkt fjendskab op mod kristendommen. I 1875 skrev Helena Blavatsky i sin notesbog:

 • Både de kristne og videnskabsmændene må læres op til at respektere deres indiske overmænd. Indiens visdom, dets filosofi og status blive gjort kendt i Europa og Amerika….” (Golden Book of the Theosophical Society.)

 • ”Esoterisk filosofi sammenknytter alle religioner…. Den nægter blot at godtage nogen af de såkaldte monoteistiske religioner….” (Samme kilde.)

  New Age` hemmelige lære


  Blavatsky og flere med hende anså, at der faktisk bestod en enhed mellem alle religioner, undtagen dem, der tilbeder HERREN, hærskarernes Gud. Og årsagen til, at de hader den sande kristendom, er at den ikke vil have fællesskab med New Age med flere.

  Det er denne holdning, der fortsat er gældende i New Age. Den lader sig ikke lede af Bibelen men modtager sin inspiration fra ”ånder” og ”indviede mestre”.

  Der er tale om en gammel lære, men efter en ”ny ordre” fra disse, dæmoniske budbærere, befaledes det dem at bevare organisationen og dens lære hemmelig i 100 år - indtil 1975. – Dette år fik de indviede endelig tilladelse til at offentliggøre læren om indvielsesceremonierne, hvor de åbent erkender deres dæmoniske oprindelse.

  Spiritiske fænomener og tilsyneladende mirakuløse tegn karaktiserede organisationens tidlige dage. Det omfattede også brevskrivning og endog bøger under påvirkning eller ledelse af mørkets ånder.

  New Age politiske mål er global kontrol. Selv om ingen tidligere har nået dette mål, mener de, at nu er tiden inde dertil.

  Constance Cumbey skriver i REGNBUENS SKJULTE FARER:


  ”Her gælder det visdom Lad den, der har forstand, udregnet dyrets tal; thi det er et menneskets tal, og det tal er 666”, Åb 13:18

 • Alice Bailey beskriver på side 79-80 i The Rayes and the Initiations tallet 666 som et helligt tal, og viser, hvordan man bruger okkult talbehandling for at regne det ud. I bogen A Treatise on Cosmic Fire side 306 siger hun, at tallet 666 ”inderholder mysteriet, som en af de tre himmelske mænd har skjult.”

 • ”Han gør store undere, lader til og med ild falde ned fra himmelen på jorden, lige for øjnene af folk”, Åb 13:13

 • ”New Age har foretaget megen forskning omkring brugen af holografiske billeder (tredimentionale billeder, som skabes ved brug af laselys). Lyseksperter siger, at sådanne kan bruges til at sende en stråle på en satellit, som sender strålen tilbage gennem ionosfæren. Lystrålerne vil da reflekteres på en sådan måde, at de vil se ud som ægte flammer, der kommer ud fra skyerne og viser et tredimensionalt billede, som vil kunne ses af op til en trediedel af jordens befolkning på samme tid. Og lydteknik er tilgængelig, der kan give mulighed for, at billedet kan ”tale” på de sprog, som tales i de områder, billedet vises.” Slut fra Regnbuens skjulte farer.

  Vi ser således, at New Age, som står for vandmandens tidsalder – hvor kristendommens tid af dem regnes for at være forbi – vil være i stand til at forføre folk ved deres bedrag. Særlig i de sidste år er New Age` synspunkter trådt mere åbent frem og vist deres mål. Er vi kristne ikke årvågne og fortæller om dette bedrag, vil mange ikke være rede til at stå imod det og lader sig narre til at lade sig indvie til denne, okkulte bevægelse.

  Glubske ”ulve” og manifestationer


  Paulus sagde: ”Jeg ved, at når jeg er draget bort, vil glubske ulve trænge ind hos jer, og de skåner ikke hjorden. Og blandt jer selv skal nogle mænd stå frem med falsk lære for at drage disciplene med sig”, Åp,g. 20:29-30.

  Desværre har disse mænd med held optrådt indenfor kirke og menigheder. Marilyn Monroe skrev:

  ”Et stadigt øgende antal kirker og menigheder er begyndt at udvide deres sammenhæng ved at inkludere støttegrupper med holistisk helse, helbredsgudtjenester og bevidtshedsændring gennem musik”. (The Aquarian (Vandmandens) Conspiracy, side 369.) Allerede, da hun levede, var dette ved at ske.

  Og er der nogen bevægelse, der fornægter Jesus som Kristus, kommen i kødet, så er det New Age bevægelsen. Deraf ved vi, at den helt igennem er antikristelig. Men den er at finde i FN, i vor regering, i vore skoler og desværre også i vore menigheder. Og den er aktiv på ethvert område, men vil helst ikke ses.

  En anden antikrist er Rodney Howard-Browne, som har en stærk indflydelse over folk, hvor han kommer i menighederne og erobrer og forfører ubevogtede sind og sjæle Og eftersom det i dag er som i Noas dage, hvor mennesker lever frit i åben synd og spotter Guds ord uden at frygte Guds kommende vrede, er dette let Forførelserne sker ved, at der prædikes ”en anden Jesus” og ”et andet evangelie” (2 Kor 11:4) , og at vi accepterer dæmoniske lærdomme (1. Tim 4:1) Det er sådanne lærdomme, Howard-Browne var med til at starte i mange af de menigheder, der trækker folk til med diverse manifestationer

  ”Vækkelser”, der er påbegyndt af Howard-Browne, spreder sig som brande uden kontrol. Talrige skarer er villige til at rejse langt for at høre ham. Og overalt i hans spor bryder den såkaldte ”hellige latter” og andre besynderlige manifestationer ud.

  Den katolske Kirke er Satans bedste middel til at bedrage folk


  Satan fremmer tanken, som nu strømmer over verden, om en anden pinse, og narrer dermed folk til at være med i sin økumeniske religion, som fører skarer lige ind i hans fangstnet. Den romerske katolske Kirke er hans bedste værktøj til at indfange vor tid i en eller anden form for bedrag. Han sender bl.a. ånder, der foregiver at være jomfru Maria, og bringer gennem dem rækkevis af falske budskaber, som mange tager imod med åbne arme. Jeg omtaler blot disse: ”Kristi rige skal etableres gennem Guds moders regering.” ”Jeg ønsker, at Den katolske Kirke må blive den katalysator, der forener alle tro sjæle under et tag…”. Og: ”Kristi kongerige skal etableres gennem moderkirken.” (Marian Update, Spring 1994.)

  Andre lærer om inner-healing, visualisering, ekstaselignende bønner og trance-tilstande, hvor de af dæmoner ledes ind i en række oplevelser og går derved falske ånders ærinde.

  Glemt er alt om, at Helligånden er sendt af ordenens Gud og derfor ikke medvirker til uorden. Er vor frelse for os en dyrebar skat, skal vi ikke lade os lokke med til dæmoniske manifestationer eller lade os begejstre over alt det, New Age og Den katolske Kirke står for. Vi skal huske, at alt det, der ikke ærer Gud og ophøjer ham, og ham alene, er efterlignende manifestationer, som vi ikke må deltage i, thi det berøver os vor bedømmelsesevne, der skal lede os på ret vej, og som Gud giver til alle dem, der har overladt deres liv til ham.

  Romerkirken og New Age stammer fra Babylon


  Vi véd, at israelitterne ledtes til frafald fra Herren Vi læser: ”De glemte Herren og tjente Baal og Astarte”, Dom 2:13 I dag leder mange ”kristne” vild Og jo nærmere vi kommer Roms lære, jo mere tilbedes Astarte, kendt som ”himmeldronningen”, som Israels folk blev forledt til at dyrke Der er ingen forskel på Israels folks afgudslære og Den romersk katolske Kirkes vranglære Læs i Jer 44:17-19 om Israels børns gudsdyrkelse og læg mærke til, at som de dyrkede ”himmeldronningen”, således dyrker katolikkerne i dag deres ”himmeldronning”, jomfruen

  En-verdens religion


  ”Og blandt jer selv skal nogle mænd stå frem med falsk lære for at drage disciplene med sig”, Apg 20:29-30

  Constance Cumbey skriver: ”Desværre har Ny Tid bevægelsens snigende bedrag også fundet fodfæste i menighederne…” Vi har forførere iblandt os, og derfor er det nødvendigt, vi holder os til Bibelen på ethvert område. Beder vi os fri for advarslerne, er det at lukke faremomentet ind i os selv.

  Vi har fået mange advarsler om, at noget er ved at ske. Roy Livesy skriver i sin bog More understanding New Age om Østens religion, trolddom og hedenskab: ”Tegnene viser os tydeligt, at vi er på vej til en en-verden religion. Vi skal ikke tage fejl af, hvilken betydning det havde, at verdens religiøse ledere, kaldt sammen af paven, i 1986 samledes i Assisi. [Det var en speciel samling og en betydningsfuld hændelse på New Age` scene, idet den var sponsoreret af World Wild Life Fund]. Denne samling omfattede Østens religioner, som New Age er kommet fra. Der var hekse og hedninger, men visselig var ingen mere rådden end Rom, som var indbyderen. Og der var indiske slangetilbedere og medicinmænd. En sådan samling ville have været utænkelig for få år siden.

  I Vesten har vi stigende multi-religiøse samfund, hekseri, trolddom og hedenskab, helt adskilt fra den hvide trolddom, der lærer om holistisk sundhed og seancer. Det meste af verden er hedensk. De forenede Nationer repræsenteres gennem denne aktivitet … I Vesten venter New Age-folkene på deres kristus {en anderledes Jesus, som Bibelen ofte advarer imod}. Og New Age har sit hovedkontor i Rom…”. Citat slut.

  Vi må vågne op og se, hvad der er ved at ske


  Mange føler sig sikre og tror, at bedraget ikke kan ramme dem, og er derfor ikke på vagt Og kommer bedraget i ”kristne” klæder, synes alt vel Men bygger vi ikke vor tro på Ordet og lader os advare imod det forkerte, er alt ikke vel Vi kæmper ikke mod kød og blod men mod åndemagter (jf Ef 6:12) Er vore øjne derfor ikke rettet mod Jesus Kristus, går det galt for os Da kommer Satan med sine bedrag, og så glemmer vi snart, at ”hver vej er ret i mandens egne øjne, men Herren prøver Hjerterne”, Ordsp 21:2

  Bøger med kristent indhold bliver mange steder krævet fjernet fra skolernes undervisningsmateriale, medens der gerne må læres om buddhisme, indiske religioner og græsk mytologi. New Age er tilstede hele vejen i alle uddannelsestrin. Og opfattelserne om sundhed, hjem, økonomi, socialt samvær, litteratur og psykologi er fyldt med New Age` tanker. (Eidsmoe, Basic Principles, 141-42.)

  Roy Livesey skriver om ”mærket”


  Livesey beskriver, at han som ny kristen vidste, at verden var i en stor økonomisk krise, hvorved en række banker i USA kom i vanskeligheder, og at vi er på vej ind i et pengeløst samfund Han læste da Åb 13:18 :

  ”Her gælder det visdom. Lad den, som har forstand, regne dyrets tal ud, for det er et menneskets tal. Hans tal er 666.”

  Han vidste, at kodenummeret på Verdensbanken er 666. Samfundet tænker ikke meget over kodenumre, og det var vanskelig at finde kodenummeret på hans egen bank. Han opdagede, at den store computer i Luxenborg kaldes ”Dyret”, og fandt ud af, at hans eget navn og to milliarder andre menneskers navne findes i denne computer. Det gør det let at finde frem til dem, der har eller ikke har ”dyrets mærke”. Koden til det pengeløse samfund er 666, og det er et tal, der vil træde mere og mere frem i endetiden, for det er Satans udvalgte tal. Livery skriver, at han læste i et magasin, at der allerede i Frankrig findes 3 byer, som arbejdede ud fra dette system.

  Senere erfarede han, at i USA har nogle af fangerne et nummer præget ind på deres hånd, som aflæses når de går gennem en scanner, hvorefter døre åbnes for dem. Og han erfarede, at der findes laser-aflæsere, der kan aflæse ethvert menneskes nummer i hele verden.

  Han fandt videre ud af, at i Sverige deltager 6000 personer i et praktisk eksperiment, der omfatter både køb og salg ved hjælp af et mærke, der registreres på en computer. I en forretning lader forretningsmanden en søger løbe hen over kundens hånd, og computeren sender straks nummeret til banken. Slut på Roy Liveseys beretning.

  Alt dette stemmer med Åb 13:15-18 og 14:9-10 Derved ser vi, at endetiden ikke er så langt borte, som vi måske i uvidenhed tror Og med dette er det også sagt, at vi skal være årvågne, for at ikke endetidens bedrag skal vinde over os Og at vi ikke skal slumre ind i en åndelig søvn, hvor vi ikke sanser, hvad der sker, og som de 5 brudejomfruer være helt uforberedte på brudgommens komme

  Ligesom Ezekiel kan vi være vagtmænd og advare dem, der er på vej bort fra Kristus og ind i det okkulte ”Jeg sætter dig til vægter”, Ez 3:17 Læser vi videre, ser vi, at dersom vi ikke advarer, er vi medskyldige I 1 Mos 41:38 siger Farao til sine tjenere: ”Hvor finder I en mand, i hvem Guds Ånd er, som i ham?” Farao havde ingen Bibel, men alligevel vidste han, at Guds Ånd var i Josef Kan mennesker i verden klart se, at Guds Ånd leder os? Det er en udfordring for os, for netop i vor tid mere end nogensinde før har vi brug for at have Guds Ånd som vor vejleder Der står om Paulus, at ”hans ånd oprørtes i ham, da han så, at byen var fuld af afgudsbilleder”, Ap G 17:16 Lad os ikke være uberørte over, at vor by også er fuld af ”afguder” Hvem skal advare imod dem, dersom vi, der tror på Herren Jesus som frelser og som Herre, ikke gør det? Guds og Lammets trone skal findes i den stad, der varer i al evighed Og hvor vi skal se Herren Jesus ansigt til ansigt Han siger til os i dag: ”Se, jeg kommer snart Salig er den, som holder fast ved de profetiske ord i denne bog”, Åb 22:3-4 og 7 Det er nu, her i livet, sejren skal vindes Lad os hjælpe hinanden med at holde ud indtil enden Kom snart, Herre Jesus!


 • Debat: Søvnig eller årvågen kristendom

  Skriv kommentar

  Navn*
  E-mail* (vises ikke)
  Kommentar*

  Emne: Endetiden

  Information & kontakt

  Kontakt

  Skriv til Tagryggen, på mail:

  Ophavsret

  Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
  Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
  Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

  Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation