Klokken slår, evigheden forestår

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 10/06-02Dagene går, men hvad bruger vi dem til? Følger vi med og læser tidens tegn? Ellers vil alt det, der sker i hast, komme bag på os. Vi skal ikke blot tænke, at det der sker, ikke kommer os ved, thi hører vi Herren til, er vi sendt ud for at være høstarbejdere ved Guds store høst. Og ”høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.” Luk. 10:2.

Vi skal ikke blot vide, hvad der er sagt til os i Guds inspirerede ord, Bibelen, men skal også læse tidens tegn og udfra begge kilder være rede til, hvad der kommer, for om muligt at kunne redde nogen fra dommen, som går over verden. De sataniske styrker står klar og har for længst begyndt deres undergravende virksomhed på mange områder. Vi vil i det følgende se, hvad Jesus og apostlene sagde om tiden, vi er inde i nu.

Endetiden


Jesus advarede os stærkt med rene ord om endetidens onde fremfærd. Han sagde: ”Lær en lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette ske, at han står lige for døren.” Matt. 24:32-33. Vi ved fra Bibelen, at figentræet er et billede på Israel. I 1948 fik ”figentræet” knopper, og Israel blev for første gang i næsten 2000 år et selvstændigt land. Og siden er ”bladene” rigtig sprunget ud, så tegnene, som Jesus talte om, er meget tydelige.

Og i en anden lignelse: ”Se på figentræet og alle de andre træer.” Luk. 21:29. Siden 2.verdenskrigs slut er der mange andre ”træer”, der er sprunget ud. For eks. de talrige kolonier i mange dele af verden, der er blevet selvstændige. Men det er kun nogle af tegnene. (Tænk på de mange lande som det tidligere Sovjetunion i dag er delt op i.)

Jesus sagde ligeledes: ”… fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste.” Matt. 24:12. Passer det ikke i høj grad i vor tid? Ikke blot mennesker imellem, men er kærligheden til Gud hos de fleste ikke blevet erstattet af kærlighed til penge og til denne verden?

Vi læser i 2.Tim. 3:1-5: ”Det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud; og i det ydre har de gudsfrygts skin, men de fornægter dens kraft.”

Fra den stund, da Israel 15. maj 1948 var tilbage i sit eget land, begyndte endetidsprofetierne at blive opfyldte. Og nedtællingen sker i hast. Snart vil den dag komme, da Guds dom over folkeslagene begynder.

“I de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne, samler jeg alle folkeslagene og fører dem ned i Joshafats dal. Dér vil jeg holde rettergang med dem om mit folk og min ejendom, Israel, som de spredte blandt folkene.” Joel 3:6-7.

Antikrist vinder terræn


Hvad slags rettegang kan det være? Vi skal ikke forvente fred efter den tid, vi er gået ind i endetiden. I Matt. 24:6-7 står: ”I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden.”

Vi må forstå, at der ikke kommer en varig fred til Mellemøsten i endetiden. Falsk fred kan forekomme, men også den vil kun vare ganske kort. Disse falske fredsperioder er kun optakten til, at antikrist kan træde frem på scenen for at ødelægge. ”I sin kløgt har han held med sit bedrag, han hovmoder sig, sorgløst ødelægger han mange.” Dan. 8:25.

De mange mord på skolebørn i forskellige lande vi har hørt om i den sidste tid, er kun forløber for den virkelige onde tid der kommer, hvor mord vil være almindelig.

Der er mange ting, som tidsånden har sat i gang verden over for at ændre også de kristnes adfærd. TV, radio, aviser og magasiner markedsfører homoseksualitet og anden uansvarlig moral som normal. Og der er taget skridt til i visse lande (bl.a. Sverige) at gøre det strafbart ikke at godkende homoseksualitet som enhver anden sexform. Men husk, hvilken dom Gud lod komme over Sodoma og Gomorra for netop denne synd: ”Herren sagde: ”Der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorra; deres synd er meget stor…” 1.Moseb. 18:20.

Gud ville udfri Lot og hans familie fra Sodoma og sendte engle til at føre dem ud af byen. Læs, hvad der så skete: ”De to engle kom til Sodoma ved aftenstid. Lot sad i Sodomas byport, og da han så dem, rejste han sig og gik dem i møde, … og sagde: ”Kom med hjem, og overnat hos jeres tjener… Så kan I gå videre i morgen tidlig.” De svarede: ”Nej, vi overnatter på torvet.” Men han blev ved med at nøde dem, indtil de tog hjem til ham…. Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen, alle Sodomas mænd fra den yngste til den ældste, hver eneste én. De råbte til Lot: ”Hvor er de mænd, der er kommet til dig i nat? Kom ud med dem til os! Vi vil ligge med dem!” 19:1-5.

Samme ånd, som fremmes af diverse medier og mange steder af lovgivninger griber om sig i dag. Vær derfor opmærksom på, hvad det er der sker.

Nutidens film er næsten alle opbygget på utugt og fremføres som vor tids livsstil. Også det er for at forme alle til endetidens sump af umoral, der også omfatter kampagne for at fremme seksuel perversion. Når det menneskelige værd er nedbrudt, står alle porte for dæmoniske ånder åbne.

I land efter land legaliseres det at tage livet af ældre og andre, som samfundet ikke har brug for. Respekten for livet er ringe, og fostre fjernes efter behag. I Kina er det for eks. normalt at fjerne pigefostre, idet man anser piger for at være værdiløse.

Okkulte kræfter


Vi læser i Dan. 8:23-25: ”I den sidste tid af deres herredømme, når overtrædelserne har gjort målet fuld, skal der fremstå en konge med et frækt ansigt og kyndig i onde råd. Hans magt skal blive stor, men ikke ved hans egen kraft. Han skal gøre frygtelig stor skade og have fremgang med alt det, han foretager sig. Mægtige fyrster og de hellige skal han ødelægge. Fordi han er klog, skal hans svigefulde fremfærd lykkes for ham. Han skal ophøje sig i sit hjerte. Mange skal han ødelægge i deres tryghed. Ja, mod fyrsternes fyrste skal han rejse sig, men uden ved menneskehånd skal han blive knust.”

Tiden under antikrist vil bringe os sort magi i ukendt omfang. Og det er den ånd, vi mærker strømme frem med ukendt hast og uhørt popularitet. Og antallet af dem, der øver den, vil være meget stor.

I henhold til Robert Goldsborough fra Washington Dateline brugte daværende Guvernør George Bush en hemmelig kraft for at blive USAs nye præsident. Han er medlem af et selskab, mere hemmelig end frimurernes, nemlig Skull and Bones. Hans fader og dennes fader var medlem af samme selskab. En forfærdelig tanke, idet Skull and Bones er ren Illuminati, der går direkte tilbage til Adam Weishaupt i Bayern. Derfor ved vi, at nuværende præsident Bush vil gøre alt for at fremme Den ny Verdensorden. Og eftersom han blev valgt, kan vi regne ud, at han har indgået visse forpligtelser til Illuminati.

Gud fortæller os klart, at ved enden af tidsaldrene får Satan lov til at udføre sit største bedrag. Nogle af lederne i verden vil være hans redskab til at forføre nationerne og vil bruge sort magi for at nå deres mål. For eks er film og bøger om Harry Potter med flere et led i denne strategi, idet der i disse serier læres om sort magi til både børn, unge og voksne. ”Tag jer i agt, at ingen fører jer vild”, sagde Jesus. (Matt. 24:4.)

Gog og Magog-krigen


Der kommer flere og flere detaljer til, som vi skal se på for at forstå, hvad det er Bibelen fortæller om endetiden og om antikrist. Det, der sker i Mellemøsten i dag, er forløber for en krig, som må komme i nær fremtid –måske som optakt til begyndelsen til Daniels 70. uge. (Se Dan. 9:25.)

Men hvem er det, der angriber Israel i endetiden? Det ser ud som det er Rusland og en række arabstater. Der vil ske meget, som vi ikke kan forstå, før tiden er inde.

I Ez. 39:9 står der, at Israel efter krigen vil samle den besejrede Gogs våben og i dem have brændsel til syv år. Og i henhold til vers 15 skal Israel bruge syv måneder til at ”rense landet”, som er blevet besmittet af Gog/Magog. Hertil skal bruges asken af den røde kvie, der er omtalt i 4.Moseb. 19:1-2. Og som Israel siden 1999 har fremavlet.

”Herrens ord kom til mig: Menneskesøn, vend ansigtet mod Gog i landet Magog, fyrsten af Rosj, Mesjek og Tubal, og profetér mod ham og sig: Så siger Herren Gud: Se, jeg kommer imod dig, Gog,…. Jeg skal vende dig rundt, sætte kroge i dine kæber og føre dig ud med hele din hær, heste og ryttere, alle smukt klædte, en stor flok med store og små skjolde, og alle kan svinge sværdet. Persien, Kusj og Put er med dem. Alle har skjold og hjelm. Gomer med alle dens stridstropper, Togarmas hus fra det fjerne nord og alle hans stridstropper, mange folk er med. Gør dig klar og vær rede, du og alle dine skarer, som er samlet rundt om dig…. I årene som kommer efter, skal du komme ind i landet til dem, som blev udfriet fra sværdet. Et folk, som er samlet fra mange folkeskag på Israels bjerge, som længe havde ligget øde. De blev ført ud fra folkene, og nu bor de trygt alle sammen. Du skal drage op mod dem som et uvejr og dække landet som en sky, du og alle dine stridstropper og mange folk sammen med dig. Så siger Herren Gud: På den dag skal en tanke stige op i dit hjerte, og du skal lægge en ond plan. Du skal sige: Jeg vil drage op imod et land med landsbyer uden mure. Jeg vil drage op mod dem, som har ro og bor trygt. Alle bor uden mure, og de har hverken bomme eller porte. Dette skal du gøre for at plyndre og tage bytte, så du kan vende din hånd mod ruinerne, som på ny er beboet, og mod et folk som er samlet fra folkeslagene, et folk som har skaffet sig husdyr og ejendele og som bor på jordens navle”. Ez. 38:1-12.

Israel lå øde hen fra år 70 til 1948 efter Kristus. O det ligger der, hvor Europa, Asien og Afrika mødes. Det må kunne kaldes jordens navle.

Og vi læser i Ez. 38:18-23 om, hvad der da skal ske: ”På, den dag, Gog kommer mod Israel, siger Herren Gud, vil min harme vise sig i mit åsyn. I min nidkærhed og i min vredes ild har jeg talt: Sandelig, på den samme dag skal der komme et stort jordskælv i Israels land, så fiskene i havet, fuglene under himmelen, dyrene på marken, alt det som kryber på jorden, og alle mennesker som bor på jorden, skal skælve for mit åsyn. Bjergene skal styrte ned, klippevæggene skal falde og hver mur synke til jorden…. Enhver skal vende sit sværd mod sin broder. Jeg skal dømme ham med pest og blodsudgydelse. Over ham, hans stridstropper og de mange folk, som er med ham, vil jeg sende styrtregn, hagl som sten, ild og svovl. Jeg skal vise mig selv stor og hellig, og jeg skal blive kendt foran øjnene på mange folkeslag. Da skal de kende, at jeg er Herren.”

I den hebræiske tekst ses det, at der er tale om store sten, sten af is, måske kometer i mindre størrelse. Se Åb. 8:8, hvor der står: ”Den anden engel blæste i sin basun, og noget som et stort bjerg i lys lue blev styrtet i havet.”

Når Gud viser sin vrede over alle, der er oprørere imod ham, vil det være så ubeskrivelig forfærdelig, at ingen kan fatte, hvad den udløser.

FNs rolle i Gog og Magog-krigen


FN er ivrig for at fremme sine planer vedrørende religion, økonomi og politik. Derfor er Jerusalem blevet et brændpunkt, hvor FN kræver ret til at bestemme. Derved åbnes der for antikrist. Og det må påregnes, at der vil komme en israelsk/arabisk krig for at få renset ud og give plads til noget nyt.

Når vi læser om Gog-krigen (Ez. 38. kap.), synes denne begivenhed os at være noget meget fjernt. Men ikke desto mindre er mange af disse profetier allerede opfyldte, bl.a. at Israel har fået deres eget land. Men der er især to profetier, som endnu ikke er blevet opfyldte: Den store krig, der vil herliggøre Gud ved at vise hans storhed og almagt og indlede de begivenheder, der leder frem til, at Jesus Kristus bliver KONGE over hele jorden. Og de store endetids begivenheder ved Harmageddon, hvor millioner af soldater vil komme til Israels bjerge for at ødelægge landet.

Mange folkeslag skal følge Gog i hans færd mod Israel. Bibelen bruger de gamle navne, hvoraf vi kun kender nogle. Af de kendte er Iran, Libyen. Ætiopien, Ægypten og Tyrkiet. For disse lande vil følgeskabet være et religiøst korstog, som muslimerne kalder Jihad, med det formål at vise, at Allah er større end Israels Gud.

De andre navne, Rosj, Meschek og Tubal anses for at være Rusland, Moskva og Tobolsk. Rusland har længe haft et ønske om kontrol over olien i de arabiske lande, så det kan bliver en supermagt, som Vesten skal bøje knæ for. Derved vil Rusland blive den nøgle, der åbner for denne, store strid.

Gud ved om fjendens planer og om hadet imod Israel. I Salme 83:2-9 læser vi: ”Gud… vær ikke tavs… se, dine fjender raser. Og de som hader dig, har løftet hovedet. De har lagt listige råd mod dit folk, og sammensvoret sig mod dem, du bevarer. De har sagt: Kom, lad os udslette dem som folk, så ingen længere vil mindes Israels navn. …De danner et forbund mod dig: Edoms telte og ismaelitterne, Moab og hagritterne, Gebal, Ammon og Amalek, Filisterland med indbyggerne i Tyrus. Også Assur har sluttet sig til dem. De har givet sin arm til Lots børn. ”

Denne profetiske salme blev skrevet af Asaf for adskillige tusinder år siden. Og i dag ser vi, hvor præcis den er. Og sandsynligvis kan denne krig bane vej for en tredje verdenskrig.

Det ser ud til, at det er Ægypten, der skal indlede krigen mod Israel. (Se Dan. 11. kap.) Og at der ingen er, der kommer Israel til hjælp.

I Gog og Magog-krigen vil der utvivlsomt blive brugt atom- og neutronbomber, som vil medføre et stort antal dræbte. Vi læser for eks. i Ez. 39:14-15: ”De skal udvælge mænd, som til stadighed skal drage rundt i landet og rense det ved at begrave dem, der ligger tilbage på jorden. Efter at syv måneder er gået, skal man gennemsøge landet; og får de øje på menneskeknogler, skal de bygge en varde derved, indtil gravlæggerne får dem begravet i Gog-dalen.”

Er vi rede til øgede trængsler?


Bibelen fortæller, at der i endetiden vil ”.. komme store jordskælv, og sted efter sted skal der være hungersnød og pest (diverse sygdomme og epidemiske plager med dødelig udgang); der vil ske forfærdelige ting (global terrorisme) og vise sig store tegn på himlen.” Luk. 21:11.

I forbindelse med den globale terror kan vi forvente, at terrorrister bevidst vil sprede smitsomme, hurtigdræbende sygdomme. Og vi ved, at mange lande – for eks. Irak - ligger inde med billige, biologiske våben, der på kort tid kan dræbe millioner af mennesker.

Alt er i ukendt omfang mere eller mindre under elektronisk kontrol. Det er forløber for, at følgende ord kan gå i opfyldelse: ”Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke: dyrets navn eller dets navns tal.” Åb. 13:16-17.

Satan står bag at alt dette, og mange af de politiske ledere i verden er styret af hans vilje og arbejder for, at det alt sammen skal ske i hast. Blandt disse magter er Illuminati og verdens største banker, som stort set ejer hele verden.

Vi læser: ”Hele jorden fulgte dyret med undren.” Åb. 13:3. Og i Åb. 17:17: ”Gud har indgivet dem (lederne i verden) at gøre hans (antikrists) vilje og at have samme vilje og give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord er udført.” Hele verden mister sin sunde fornuft.

Er du rede til at endetidens hårde tid rigtig begynder? Er du overbevist om, at du ikke blot vil lade stå til? Det er tid nu at ruste dig op til det, der kommer af ondt over mennesker og alle nationer. Bed Gud hjælpe dig, at du må beholde troen på frelsen ved tro på Jesus Kristus.

Illuminati


Der stilles store internatonale krav til Israel (Jerusalem), som Israel ikke vil eller kan tiltræde. Men FN og de store lande vil ikke affinde sig i Israels afslag, og da vil det komme til at ske, som vi læser i Zak. 12:3: ”På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; dem, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods på den! Så samles alle jordens folk sig imod byen.”

Det forudsagde Gud ved sine profeter for 2.500 år siden. Og det viser, at han har hele situationen under kontrol. Verden tror, at den kan bestemme, men den kan kun gøre det, som Gud tillader. Og han tillader, at verden, som har valgt at gå egne veje og ikke vil have med Gud at gøre, nedkalder hans dom over sig selv.

Illuminati er et satanisk komplot, der opstod i 1760 i Bayern, skabt af Adam Weishaupt, født jøde men konverterede til katolisismen og blev katolsk præst. Hans ide videreførtes som Illuminati, der betyder de oplyste. Og ud fra Illuminati organiseredes familiedynastiet Rothchild, den franske revolution og meget mere.

Weishaupts idéer kom til USA straks efter 1.verdenskrig, og personerne bag idéerne oprettede, hvad de kaldte Council on Foreign Relations, almindeligvis forkortet til CFR. Illuminati arbejdede også i England under navnet British Institute of International Affairs. Og der oprettedes lignende institutter i Frankrig, Tyskland og flere andre lande. CFR styrer de fleste internationale affærer og ligeledes de internationale banker.

Blandt de pengestærke folk indenfor CFR var familien Rotchild, der arbejdede i flere lande. En gren af familien financierede Napoleon, en anden England og andre nationer, der var indblandet i napoleonskrigene.

Det var CFR, der samlede nationerne i Wien for at skabe FOLKENES FORBUND (forløber for FN). Det første forsøg på at rejse en én verdens regering. Denne samling skete ud fra teorien om, at de ”kronede hoveder” i Europa var i så dyb gæld, at de var nødt til at gå med til det, CFR ville. Men Czaren af Rusland forstod, hvad der var ved at ske, og satte sig imod det. Og Natan Roschild, der på det tidspunkt var overhoved for dynastiet, lovede at czaren og hele hans familie ville blive fjernet fra magten. Hvilket skete i 1917.

Det er vigtigt at bemærke, at Weishaupt var trænet som jesuit og med begejstring havde taget imod den luciferiske (sataniske) konspiration, som også Illuminati havde taget til sig.

Der arbejdedes udfra visse ideer i zionismen (husk Weishaupt var jøde af fødsel), men det var ”Satans synagoge” de fik sat i gang. I Åb. 2:9 læser vi: ”… jeg ved, at du spottes af dem, der påstår at være jøder og ikke er det, men er Satans synagoge.” Åb. 2:9. Denne idologi fik stor magt over hele verden, fordi det var derfra, magten udgik.

Weishaupt fik også den tanke at få alle de eksisterende regeringer og religioner ødelagt. På den ene side skulle der sættes skel mellem folk ved at få diverse politiske, økonomiske og sociale forskelle fremmet, så der kunne opstå splid folkene imellem. På den anden side skulle de nationale følelser neddæmpes. Kristendommen skulle undermineres ved at udvande dens forkyndelse ved at få personer, der ville bekæmpe kristendommen, ind i de kristnes rækker, hvor de fra nøglepositioner kunne få bugt med den kristne tro. Og man ville oprette institutioner, der arbejdede for at få ødelagt kulturen i alle nationer, så vejen kunne åbnes for Illuminatis struktur.

Illuminati skabte kommunismen og FN


Det første og største af Illuminatis mål er at få kontrol over hele verden. Derfor skal jødernes økonomiske magt knuses. Derfor tillod man også Hitler at udslette de mange jøder.

Illuminati stod bag dannelsen af FN, og Rotchild dynastiet financierede konspiratorer til at arbejde for sagen. Illuminati organiserede en række frimurerloger, der kunne arbejde efter ordre fra Rotchild familien. Man brugte penge og sex for at vinde kontrol over betydningsfulde personer. De veg heller ikke tilbage for smædekampagne eller trussel om økonomisk ruin eller at påføre familier stor skade ved brug af beskidte midler.

Vi ved, at i USAs regering er mange kontrolleret af CFR. Og desuden at mange af nøglepersonerne er homoseksuelle.

Illuminati kontrollerer kollegier og universiteter og véd meget eller måske alt om studenterne og kan udvælge dem, de kan bruge i deres eget regi, og lover dem topstillinger, når uddannelsen er færdig.

Og Illuminati styrer, hvad et lands befolkning skal tro og tænke. Pentagons presseagent, Sylvester, har sagt, at det er regeringens ret at lyve for folk. Hvad han dermed mener er, at CFR kontrollerer regeringen og kan og vil hjernevaske det amerikanske folk. Og dermed også os andre.

Engang var England og Frankrig de to største kolonimagter. Derfor startede Illuminati kolonikrigene for at få løsrevet kolonierne og gjort til selvstændige nationer. Og ligeledes fremstod den franske revolution efter Illuminatis ønske.

Det var også Weishaupt, der gav ordre til, at de frimurerloger, som Illuminati ikke allerede havde kontrol over, skulle infiltreres.

Hvad Illuminati formår ved hjælp af de nyhedsmedier, de behersker, ser vi af følgende: Rotschild lod udsende falske rygter om Napoleon. Derved udbrød der panik på Englands børs, hvorefter Rotschild kunne købe en mængde aktier for næsten ingen penge. Derved fik Rotschild-dynastiet kontrol over Englands økonomi og lod straks oprette Bank of England. Og via England fik dynastiet hemmelig kontrol over Amerikas valuta.

Det var ligeledes familien Rothschild, der financierede Krupp koncernen med flere i Tyskland til at opruste med nye, stærke våbentyper. Hvilket ville hjælpe Illuminati til at vinde større magt og til yderlige af bekæmpe dem, der hidtil havde stået Illuminati imod.

I 1850 holdt Illuminati et hemmeligt møde med det formål af forene alle ateister i en fælles gruppe, som de kaldte kommunister. Et nyttigt redskab til brug i fremtidige krige og revolutioner. Blandt dem, der arbejdede for disse planer, var Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Jack Kennedy, Johnson, Rusk, McNamara, Fulbright med flere.

I Tyskland fandt man frem til filosofen Freidrich Wilhelm Nietzsche, som grundlagde Nietzscheanism, der blev et middel til at fremføre fascismen og nazismen og til at fremtvinge første og anden verdenskrig.

I sin første bog The Birth of Tragedy(1872; eng. oversættelse 1968) præsenterede Nietzsche en teori, der blandede græsk mysticisme med kristendom. Og som et hele fremmede han hedensk synspunkt.

Amerikaneren Albert Pike var en fremragende general og okkultist, som blev den ledende indenfor den luciferiske konspiration. Han var hovedmanden bag tanken om en én verdens regering, fremmet ved hjælp af frimurerbevægelsen. Og hans indflydelse blev verdensomspændende både med hensyn til magt og okkultisme.

Illuminati baner vejen for antikrist


En tredie verdenskrig vil sandsynligvis også komme efter ønske fra Illuminati, som længe har pustet til fjendskabet mellem jøder og arabere for at få endnu større magt på alle områder.

I den sidste fase vil en én verdens regering blive ledet af en, som vil være hoved for FN, CFR med flere. Derved banes vejen for antikrist, idet magten da vil ligge på en hånd.

Da Jack Kennedy var USAs præsident, kom han til at forstå, at USA blev manipuleret af Illuminati og CFR. Han prøvede at få denne manipulation stoppet. Derfor blev han ryddet af vejen ved et snigmord. Og hans arbejde imod Illuminati blev ikke videreført af præsident Johnson eller senere præsidenter.

De skjulte kræfter bag USAs præsidenter er så magtfulde, at de kan tvinge enhver præsident til at følge den linje, der blev fastlagt af Weishaupt og den okkulte Albert Pike. Flere af præsidenterne som for eks. Wodrow Wilson kom fra Illuminatis egne rækker. Og Supreme Court (USA højesteret) udfører præcis det, ILLUMINATI kræver.

Det var i Illuminatis interesse, at befolkningen i USA ikke måtte føle sig som en enhed. Derfor skabtes der fjendskab mellem negre og hvide, og der sørgedes for, at dette fjendskab fortsatte.

Tillige arbejdede Illuminati for at ødelægge den kristne tro, bl.a gennem den omfattende kontrol, man havde over massemedierne, og ved at hjernevaske folket og få det til at tro, at det Illuminati gjorde, var det rigtige.

FNs charter blev skrevet af Alger Hess, Palvosky, Dalton, Trumbull og andre fra CFR. Derved blev også FN formet, som ILLUMINATI ønskede det, og blev et værktøj, man kunne bruge til at fremme egne planer.

I nov. 1932 fik Illuminati held til at udrette det hidtil største kup, idet de fik Franklin Roosevelt valgt som præsident. Han var listig, samvittighedsløs og rede til at udføre Illuminatis ønsker. Uden at spørge kongressen støttede han Stalin og fik stort set hele verden til at gå ind på Illuminatis kurs.

Roosevelt og hans stab opbyggede en statsdepardement, der lukkede øjnene for det kommunisterne foranstaltede – endog i USA. Det var hans politik, der ledte til 2.verdenskrig. Og det var hans ide at dele Europa i to, der fik den ”kolde krig” til at fortsætte i årtier. Dette fremmede Illuminatis planer. Og de kunne arbejde i det skjulte, fordi alle var optaget af den ”kolde krig”.

Verdens befolkning er ved at være rede til at tage imod Illuminati og antikrist, fordi den er lært op til at tænke i de baner, Illuminati lægger frem. Bl.a. at der i San Francisko er vedtaget en resolution, hvori USA snart vil underlægge sig FN som overhøjhed i vigtige spørgsmål. Det betyder, at de kirker der er medlem af Kirkernes Verdensråd automatisk gør det, FN ønsker. Næsten alle kirker og frikirker og hvad de end kalder sig, er med i dette forbund.

Vi skal i den forbindelse lægge mærke til, at FN aldrig nævner GUD eller JESU navn. FN er helt igennem en antikristelig organisation, der er fuldkommen gudløs, ganske som sin skaber, Illuminati.

Kirkernes verdensråd


John D. Rockefeller – en ivrig tilhænger af Illuminati – fandt i 1907 en ung, såkaldt præst ved navn dr. Harry F. Ward, lærer ved the Union Theological Seminary. Rockefeller financierede ham, så han kunne oprette the Methodist Foundation of Social Service. Hans job var at få unge ”Judas”er anbragt som præster for at lære kirkefolket, at alt i Bibelen er myter. De skulle få kristne til at tvivle på Kristi guddom, og på at Maria var jomfru, da hun fødte Jesus.

Denne Methodist Foundation of Social Service var således et frontalt angreb mod kristendommen. I 1950 ændredes navnet til The Federal Council of Churches. Og siden er det ændret til the National Council of Churches. (Kirkernes Verdensråd.) Behøver vi lang tid til at finde ud af, at det er en “Judas” organisation?

Hvad skal sande kristne gøre ved det? I Ez. 33:6 står: ”Men hvis vægteren ser sværdet komme og ikke blæser i basunen, da bliver folket ikke advaret. Når sværdet kommer og river en sjæl bort iblandt dem, bliver han taget bort for sin egen misgerning. Men hans blod skal jeg kræve af vægterens hånd.”

Fordi Jesus var en hindring for, at det åndelige mørke kunne brede sig, stod stærke, åndelige kræfter ham imod og forsøgte at få folket til at vende sig fra hans lære. Og det samme sker i dag. Jesu ord er en hindring til at mørket kan sprede sig og føre hele folket ind i Illuminatis garn. Derfor skal al sand kristendom ødelægges, derfor opstod Illuminati og Kirkernes Verdensråd. Kampen drejer sig om, hvem der skal herske, både i den åndelige men også i den materielle verden. Og om hvem der skal herske over dig og mig.

Fugl Phønix


Gennem de sidste år har Hillary Clinton båret et knaphulsemblem, der viser det ældgamle symbol for de oplyste mestre (Illuminati). Dette emblem, som ligner den amerikanske ørn, viser det okkulte billede af Fugl Phønix.

Denne, gamle Fugl Phønix er beskrevet af Clement, Herodotus og Pliny. Den er klædt med purpurfjer, og dens hale er blå og rød, et symbol på udødelighed og opstandelse. [Manly P. Hall, The Secret Destiny of America , 1958, p. 176-77.]

Fugl Phønix er et modstykke til Jesus Kristus, og dens rede dufter af røgelse og myrra. I Luk. 2:11-12 læser vi om de tre vise mænd, der bragte myrra og røgelse til Jesus. Hver substans har en forbilledlig betydning i vor Herre Jesu tjeneste. Røgelsen betegner Kristi præstelige forbøn. Derfor ses Fugl Phønix at være et forbillede på åndelig forbøn. Og at fuglens rede også dufter af myrra er et billede på, at vi får åndelig hjælp, når vor egen kraft ikke slår til. Ligeledes siges der i legenden, at Phønix kom til live igen efter at have været død, som skal være et billede på, at den nye verden med antikrist kommer med noget godt til os, men at verden forinden må gå gennem en slags død og opstå til sejr ved den ny verdensorden.

En feminist, Barbare Walker, der har indviet sig til det okkulte, siger, at ægypterne og fønikerne troede, at Phønix var en repræsentation af en gud, som efter sin opstandelse og genfødsel kom fra himlen som en morgenstjerne ligesom Lucifer. [Walker, Now Is The Dawning , side. 281.]

Frimurerforfatteren Josefh Fort Newton skriver, at solen er gud og hersker over alle guder. Og at denne gud var symboliseret som Phønix. [Joseph Fort Newton, The Build-ers: A Story and Study of Masonry, The Torch Press, 1914, side. 13-14; se også J.S.M. Ward, The Hung Society or the Society of Heaven and Earth, The Baskerville, Press, Ltd., 1925, side. 44 and 102.]

Tidligere illumninist og heks, dr. Marquis, afslører noget meget lidt kendt, nemlig at den amerikanske ørn oprindeligt var Fugl Phønix. Og at mange fra Amerikas begyndelse så Fugl Phønix som et nationalt symbol. [Secrets of the Illu-minati, side. 11; se også (the Satanic book of symbols, Magic Symbols , side. 140-3.)

Fugl Phønix er ifølge Doc Marquis et af de stærkeste symboler, som Illuminati bruger. Derfor kan Hillary Clinton ikke fortælle det tydeligere end hun gør, at hun er illuminist. Dette mærke bar også Bettie Currie, Clintons personlige sekretær. Altså vidnesbyrd på vidnesbyrd om, at mange af USAs ledere og dens stab er okkulte og ønsker at fremme det okkulte ved at fremme en ny verdensorden.

Gradvis nedbrydning af vor moral


Intet er stærkere og mere farligt end når noget nyt kommer langsomt og uden at vi lægger mærke til det. Siden 1960erne er der brugt meget for at påvirke vor underbevidsthed, uden vi ved om det. Og det er bevist ved forsøg, at en sådan påvirkning er yderst effektiv.

Derudover bliver vi bombarderet hver dag i vore medier gennem nyheder, debatter og på andre måder. Langsomt ændres vi fra at være det, vi burde være, til det, illuminati ønsker. Vor moral og medfødte ærlighed er under konstant nedbrydning via sådanne metoder

Det er også et led i den ny verdens plan, at befolkningen gradvis mere og mere går ind for aktiv dødshjælp. New Age siger rent ud, at befolkningen på verdensplan helst skulle ned på to tredjedele af det nuværende antal og gerne endnu lavere. Derfor ses der med velvilje på selvmord og dødshjælp.

Vi skal lære, at aborter er et indgreb, vi har ret til og kan bruge efter behag. I USA myrdes 1.5 mill. fostre om året i deres første leveuger. Men der fortælles ikke om de problemer, mange kvinder får bagefter. Og heller ikke, at sådanne lettere får brystkræft end andre kvinder.

Doc Marquis, satanist og tidligere mester i sort magi, fortæller, at satanister ser på abort som det stærkeste offer, der kan bringes til Satan, og jo yngre offeret er, des større kraft er der í det. Det er ikke sjældent, at kvindelige satanister bliver gravide netop for at ofre fosteret til Satan.

Og mord på børn for at bringe det som et offer foregår i mange lande. Se for C. Everett Koops book, Whatever Happened To The Human Race.

Drag ud fra sådant


“En anden engel… sagde: ”Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.” Åb. 14:8.

“Og jeg hørte en anden røst fra Himlen sige: ”Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager. Thi hendes synder har hobet sig op til Himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder. Lad hende få, hvad hun har ladet andre få, giv dobbelt igen for, hvad hun har gjort, og skænk dobbelt op for hende i det bæger, hun selv skænkede i.” Åb. 18:4-6. Det koster meget dyrt at tilsidesætte Guds plan for os. Vi lever på kredit, men regningen kommer, og Gud kræver den betalt. Og vé dem, der da ikke har en frelser, der har betalt den for os, fordi vi har taget imod hans tilgivelse for vore synder.

Sidste fase af endetiden


En af de store brikker, Satan bruges for at ”holde gryden i kog”, er situationen i Israel. Der er palæstinenserne – som fik tilbudt det, de krævede, på nær det halve Jerusalem – men som ikke vil fred men have hele Israel. Men Jerusalem er så tung en opgave, at hele verden ikke magter at løse den.

Illuminatis planer for Jerusalem går stort set ud på at bane vej for antikrist, ved at Jerusalem åndelig set skal være en international by. Paven og illuminati med flere har stor interesse i, hvad der sker med byen. Derfor vil de ikke tillade, at Israel selv må bestemme over den.

Den 18.august 1991 var der et møde i Teosofi-huset. The New Englands direktør, Bill Lambert, var netop vent hjem efter et tre-årigt ophold i USA sammen med folk fra den ny verdensorden, hvor Jerusalem grundig var blevet debatteret. Bill Lambert var netop blevet ”født på ny” (i New Age betydning) og var nu tilknyttet det teosofiske hus, der var grundlangt i 1875 af Madame Blavatsky, og som fra begyndelsen byggede på sort magi. I 1920 var Adolf Hitler og nogle af hans mænd på et Blavatsky kursus i Schweiz. Og det var gennem hendes hemmelige lære, at Hitler lærte om sort magi og heksekunst, som han siden i så rigt mål anvendte.

Deltagerne i teosofihuset var stærk optaget af, at New Ages kristus, (den person, som Bibelen kalder antikrist), snart ville træde frem. Og i den forbindelse vil Jerusalem være en by af stor betydning.

Efter deres mening vil der senest i år 2010 ske det, at Israel bliver et muslimsk/jødisk område i forbindelse med en Jerusalem pagt.

Deltagerne i mødet i teosofihuset bestemte at ville arbejde for, at der kom en fælles tempel/moske/kirke i Jerusalem. Og at paven skulle gå ind i arbejdet ved at erklære, at alle religioner skal arbejde sammen under samme leder. Da skulle alt være rede til, at deres kristus kunne træde frem.

Der blev afholdt vigtige møder i FN bygningen i New York fra 28.-31. august 2001, om Mellemøsten, hvor Mikhail Gorbachew var formand sammen med Colin Powell, der i dag er USAs udenrigsminister.

Arafat begyndte den palæstinensiske intifada den 29. sept. 2000, blot 19 dage efter at tidligere tre, antikristelige møder var afholdt. Siden den tid har han øget sin strid med Israel, og tilslutningen fra hans folk er tilsvarende steget støt. Uden tvivl er også det et forarbejde til at skabe en åndelig forenet Jerusalem, hvor jøder, muslimer og kristne får et fælles økumenisk tilbedelsescenter for at opfylde og fremme den okkulte plan.

Det er kun et af de talrige tegn på, at endetiden snart vil gå over i allersidste fase. Derfor må vi forstå, at bortrykkelsen er ganske nær, thi den skal ske, før antikrist træder frem på scenen. Derfor bør kristne arbejde med iver på både selv at være rede, men også at hjælpe andre til det.

Åndelig krig


Den åndelige krig er sat i gang og har åbnet for mange åndelige frontlinjer for at få al sand kristendom løbet over ende.

Alle pengesedler i USA bærer ifølge en undersøgelse mikroskopiske spor af narko. Det alene vidner om, hvor forfærdeligt et greb narko har og sætter sit præg alle vegne.

Der er rapporteret om misbrug af børn på over 2 mill. medregnet 5000 med dødsfald til følge. Dette misbrug er steget med 700 % siden 1972 og er den 5. største dødsårsag blandt børn.

Det er let at skaffe sig oplysning om, hvorledes man begår selvmord. Og selvmordsprocenten blandt børn og unge er i dag tre gange så høj som for 30 år siden.

Pornografi med alle tænkelige seksuelle perversioner findes i mange boghandler og massemedier og er et satanisk greb om mennesker, som mange ikke formår at løsrive sig fra.

Satan hader alt, hvad der værner om menneskelige værdier. Skilsmisser er fordoblet siden 1965. Og alkoholisme er steget voldsomt.

Satanisme, hedenskab og New Age bevægelsen trives som aldrig før. Siden midt 1960erne er kristne værdier afvist i mange skoler og læreanstalter og erstattet med sataniske værdier. Og den sataniske bibel har fået stor udbredelse.

Målet er at få magt over andre, og at samle sig rigdom, materielle goder og sex uden grænser eller forbehold. Man betragter livet som billigt, og vold og mord er dagens underholdning. Der er ikke længere plads til medlidenhed. Dødssymboler, hårdkogt satanisme og rå brutalitet betragtes som dagens orden blandt mange unge. Og menneskeofre til Satan forekommer oftere og oftere

Mange liberale kirker er blevet lig verden og har adopteret adskillige sataniske værdier såsom homoseksualtet, ”kristen” rock og lignende.

Alle disse fakta er ikke kun til oplysning eller til underholdning. Det er for at vi gennem Bibelen kan finde ud af, hvor der er ”klippeskær”, som vi for enhver pris skal undgå, dersom vi vil sikkert i mål. Vi skal kæmpe os frem og bruge Guds ord, vor forstand og diverse oplysninger for vor egen skyld og for deres skyld, som vi gerne vil hjælpe. Vor forstand skal helliges ved tro på Gud, og hans ord skal opøves, så vort sværd bliver skarpere til at skære igennem og skille det ud, som er falsk lære. Det er sandheden, der skal gøre os virkelig fri. Men sandheden er ikke kun søde ord men en viden, vi skal samle os fra tid til anden. I det lys er det, vi skal se de mange forskellige oplysninger, der bringes i denne artikel.

Skygger af de kommende begivenheder


Ved et stormøde ved the Millennium World Peace Summit for FN var der flere end 1000 personer, der repræsenterede hinduismen, sikhismen, shintoismen, judaismen, spiritismen, taoismen, kristendom, islam, jainismen, buddhismen, zoroastrianismen, og konfucianismen.

Læg mærke til, at alle disse religioner fornægter Jesus Kristus som Herre og frelser, som Bibelen lærer. Vatikanet og Verdens Kirkeråd var ligeledes med, hvilke vi ved om, der ikke er venner af den sande lære. Tværtimod.

Ved en konference, der afholdtes fra 28. aug. til 10 sept. 2000, talte teosofidirektør Bill Lambert om, at nu snart skulle New Age kristus træde frem og begynde sit virke.

Satan har længe sået sit efterlignende korn, som vokser op og ligner det rigtige så meget, at det kan være svært at se forskel. Men vil vi tage imod evnen til at skelne, får vi den af Gud. [Se lignelsen i Matt. 13:24-30.]

Vi er nødt til tage alt det der sker, op til overvejelse, fordi det peger på, at bortrykkelsen er nær og dermed tiden, hvor Guds vrede over ugudeligheden og at advare om vantroen, der går ud over jorden.

Ifølge Bibelen må vi tro, at mange af de onde ting først vil komme til gå ud over jorden efter bortrykkelsen. Men der vil komme skygger forud, som vi skal nok skal få at mærke. Ja, mange mærkes allerede i dag rundt omkring på jorden.

”Mærket”


I Åb. 14:7-11 står: ”Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Og en anden engel fulgte efter og sagde: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: ”Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal også han drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de, der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.”

Meget af det onde, der i den sidste tid er gået ud over jorden, er kommet fra Illuminati og CFR, som har hovedsæde i USA. Og David Wilkerson har bl.a. gang på gang talt om, at dommen er på vej over Amerika. Og at nu har USA fået sin sidste advarsel.

Verden vil tage imod mærket. Måske vil dette mærke i første omgang se uskyldigt ud, men er det ikke. Og har nogen først sagt ja til det, kan det måske være meget svært siden at komme bort fra det igen, hvis det da overhovedet kan lade sig gøre. Teknikken til det er rede, og viljen mangler heller ikke.

Verden vil have mærket 666, og det vil komme med antikrist. Vi læser i Åb. 13:16-18: ”Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.”

Dette mærke er omtalt i alt 8 gange Åbenbaringen.

Åb. 13:16: et mærke.
Åb. 13:17: mærket.
Åb. 14:9: hans mærke.
Åb. 14:11 ”hans navns mærke.
Åb. 15:2: ”hans navns tal”.
Åb. 16:2: dyrets mærke.
Åb. 19:20: dyrets mærke.
Åb. 20:4: ”hans mærke”.

Mærket er altså personligt og knyttet til ”dyrets” virke og navn. Og uden mærket kan ingen købe eller sælge.

Tror vi, at dette mærke først skal sættes i kraft langt ude i fremtiden, tror vi forkert. Chip bliver allerede brugt til mennesker, blot ikke i stor stil – endnu. Disse chip blev udviklet i 1983 og bruges i over 80 lande bl.a. til mærkning af fisk, vildt og husdyr. A.V.I.D. (American Veterinary Identification Devices) er den største indenfor udvikling af sådanne chip. Og snart vil mærket med tallet 666 være en realitet.

Texe Marrs skriver om projekt L.U.C.I.D., at det er et verdensomspændende kontrolnet, der let kan blive basis for det mystiske og djævelske dyrs mærke. (Texe Marrs, Project L.U.C.I.D. p.113.)

Det får os til at spørge, om der er lagt sådanne chip ind i mennesker? Og er der planer om at gøre det i nær fremtid?

Et chip kan være mindre end et riskorn men kan rumme et væld af data og kan sættes ind under huden med en injektionsnål. Det består af to komponenter. En del med alle data, og en lille sender, der bruger lav-frekvens-signaler, i de fleste tilfælde med et lille batteri, som er indkapslet i et glasampul.

Er det et sådant mærke, Bibelen taler om? Tilsyneladende ikke, idet der i Åb. 13:16 står charagna, der betyder prægning eller stemp. En del taler for, at førnævnte chip vil blive brugt til at kontrollere køb og salg, men ikke er selve dyrets mærke. Der kan i så tilfælde være tale om to mærker. Et chip, der er lagt ind under huden, og et udvendigt, der kan ses af alle. Allerede i dag tales der om chip med CPR nr., pas, sygesikring og mange andre ting.

Richard Abanes, End-Time Visions, 1998, skriver: Der er intet i Bibelen, der på nogen måde indikerer, at mærket er usynligt. Mærket, som det vises i den græske tekst, består af bogstaverne Chi, Xi og Sigma.

Den anerkendte bibelfortolker, Arthur W. Pink, skrev i 1923: ”Dette mærke vil blive det officielle prægning på hånd eller pande af de loyale tilhængere. Det vil blive Satans karikatur af det ”segl”, som en engel vil sætte på panden af de tjenere, der er tro mod Gud (Åb. 7:3. Se også 14:1b.) Mærket, som antikrist vil kræve folk bærer, vil sikkert blive Djævelens navn.” (Se . Åb.13:4.) [Arthur W. Pink, The Antichrist, 1923, side 200.]

Gud ryster jorden


Gud gør alt for at vi skal blive årvågne. Derfor må han ryste os, så vi kan komme til at tænke fornuftig og adlyde ham.

Vi nedkalder Guds vredesdom over os, når vi ikke vil høre på hans advarsler. Den udbredte vold, sexkriminalitet, alkoholisme, narkomisbrug, pornografi og diverse plager, som AIDS og andre diverse kønssygdomme, er en følge af, at vi har forkastet Gud.

Mange vil i vor tid gerne have Guds velsignelser men ikke Gud selv. De vil ikke have del i Gud, som han er, men som de forestiller sig, Gud skal være. Jesus sagde: ”Alt dette er begyndelsen på véerne.” Matt. 24:8.

Og i Es. 24:1-23 læser vi: ”Se, Herren gør jorden tom og lægger den øde, omvælter dens overflade, og dem, som bor der, spreder han omkring. Som det går med folket, så også med præsten, som med slaven, så også med hans herre, som med tjenestepigen, så også med hendes husfrue, som med køberen, så også med sælgeren, som med långiveren, så også med låntageren, som med indkræveren, så også med skyldneren. Jorden skal tømmes fuldstændig og blive helt udplyndret, thi dette ord har Herren talt. Jorden sørger og visner bort, verden svinder bort og visner. De stolteste folk på jorden svinder bort. Jorden bliver vanhelliget af dem, som bor der, fordi de har overtrådt lovene, brudt forskriften og agtet den evige pagt for intet. Derfor bliver jorden fortæret af forbandelsen, og det er dem, som bor på den, der må bære skylden. Derfor brændes de, som bor på jorden, og de mennesker, som bliver igen, er få… De lystige tamburinspillere er tavse, jubelen stilner, den frydefulde lyre lyder ikke mere... Den øde by er revet ned. Hvert hus er lukket, så ingen kan komme ind… byen er øde, en ruinhob, og porten er slået i stykker… det skal være som når et oliventræ bliver rystet, som ved efterhøsten af druer, når vinhøsten er fuldført. De (efterblivende) skal løfte sin røst, de skal juble. Efter Herrens majestæt råber de højt fra havet. Giv derfor Herren ære, I ved morgenrøden. Ved fjerne kyster ved havet, ophøj Herrens, Israels Guds navn!…Gru og afgrund og snarer kommer over dig, du som bor på jorden. Det skal blive sådan, at den, som flygter fra lyden af gru, skal falde i afgrunden, og den, som kryber op fra afgrunden, skal fanges i snaren. …jordens grundvolde rystes. Jorden brydes i småstykker, jorden kløves og revner, jorden rystes voldsomt. Jorden raver… som en drukken og svajer…. Dens overtrædelse skal hvile tungt på den, den skal falde og ikke rejse sig igen. På den dag skal det ske: Herren skal gengælde… jordens konger på jorden. De skal samles sammen som fanger i fangehullet. De skal stænges inde i fængsel. …Så skal månen blive til skamme, og solen beskæmmes. For hærskarenes Herre skal være konge på Zions bjerg og i Jerusalem foran hans ældste i herlighed.”

Og i Hebr. 12:25-29 står: ”Se til, at I ikke beder jer fri for ham, der taler; thi når de ikke slap godt fra at bede sig fri for ham, der talte guddomsord på jorden, så kan vi det endnu mindre, hvis vi vender os fra ham, der taler fra himlene. Dengang fik hans røst jorden til at skælve, men nu har han givet et løfte, der lyder: ”Endnu én gang vil jeg få ikke blot jorden, men også himlen til at skælve.”

Gud vil ryste jorden, verdens økonomien, aktiemarkedet, banker, forsikringsselskaber, uddannelsessystemet, regeringer, familier, menigheder, ja, alt jordisk, som vi har sat vor tillid til.

Vi tolererer drab på ufødte børn. Det kalder vi frihed til at vælge.

Vi tolerer homoseksualitet. Dt kalder vi frihed til at leve, som vi vil.

Vi tolerer hedenskab. Det kalder vi multikultur.

Vi tolererer drab på ældre og syge. Det kalder vi medlidenhedsdrab.

Ja, vi tolererer meget ondt og giver det fine navne. men Gud kalder det synd. Og det er ham, vi skal stå til regnskab for.

Hvad er det, der sker? ”Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk, der er brændemærket i deres samvittighed.” 1.Tim. 4:2.

Hold jer fra dem, der fører en lære i modstrid med Bibelen


Det koster at følge Jesus, men det koster mere ikke at gøre det. Mange vil følge Jesus men være deres egen herre over deres tilværelse og deres penge. De vil træffe egne valg uden at bede om Guds vejledning. Vælge selv - uden Guds vejledning. Vi vil ikke følge Gud i tro og hellighed men kræver undere fra ham. Men når noget går galt, dadler vi Gud.

Det koster os selv at følge Jesus. Læs Mark. 1:16-20: Jesu så ”Simon og Andreas… i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Jesus sagde til dem: ”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.” Og de lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik et stykke videre, så han Jakob, Zebedæus søn, og hans bror Johannes i båden i færd med at ordne garnene. Straks kaldte han på dem, og de lod deres fader Zebedæus blive tilbage i båden sammen med daglejerne og fulgte ham.” De forlod det, der var deres egne planer, for at følge Jesus.

Det er moderne i vor tid, at alle kristne skal være ét. De lunkne skal have lov fortsat at være lunkne. Og dem, der kun er livsstils-kristne, skal man lade blive i den tro, at det er nok til frelse. Men sådant er ånden fra Kirkernes Verdensråd, der er bygget op gennem årene siden 1960. Dem, der styrer dette råd er protestanter men fornægter det, som Bibelen viser er væsentligt. Og derfor har vi i dag The Recent Catholic-Evangelical accord som et eksempel på et kompromis mellem den katolske og evangeliske kirke. Det er ikke Skriften, der bruges som rettesnor, men hvad man kan enes om.

Paulus skriver: ” Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem!Rom. 16:17.

Og vi læser: ”Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen.” 2.Joh. vers 9.
En sand troende der ved, at det kun er Jesu blod der frelser og helliger, kan aldrig gå på kompromis med en anden lære.

Den 29. marts 1994 underskrev 40 ledende kristne en fælles erklæring, Evangelicals and Catholics Together. The Christian Mission in tge 3rd, Millennium, om samarbejdet men Den romersk katolske Kirke og den Protestantiske Kirke.

Af disse 40 var bl.a. Pat Robertson, som ofte har optrådt i Club 700, og Bill Bright, grundlægger af Campus Crusade, samt Richard Mauw (præsident for Fuller Seminary).

Hvordan kan nogen tro på en enighed mellem bibeltro kristne og nogen, der afviger groft fra Bibelen? Den romersk katolske Kirke tror således ikke på retfærdiggørelse ved tro men på skærsilden efter døden som kan rense fra de sidste synder. På jomfru Maria som medforløser. På hendes syndfrie fødsel og hendes himmelfart. Lærer sådanne lærdomme, er de ikke vejledere men vildledere.

En anden ånd og en anden Jesus


Endetiden er en tid, hvor åndeligt bedrag når uanede højder, fordi Satan ved, at hans tid er ved at løbe ud og forinden vil, at mange flere mennesker ikke når frelsen ved tro på Jesus.

Følgende ord af Paulus er mere alvorlige end nogen siden: ”Jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.” 2.Kor. 11:3-4.

Mange prædikanter taler om Gud og Jesus, som er en anden gud og en anden Jesus end Bibelens. En gud, som ikke kræver omvendelse, ingen afståen fra nogen synd, ingen hellighed, som giver tilladelse til kun at gøre det, vi selv gerne vil, og meget mere. Satan ved, at ateisme ikke fanger mange mennesker. Derfor har han et stort regi i alt det, der kaldes religiøsitet. Men religiøsitet har aldrig hjulpet nogen til frelse.

Satan prøver at efterligne Gud. Gud sendte Jesus Kristus som vor frelser. Satan sender ”fortabelsens søn” for at hindre os i at blive frelst. (2.Tess. 2:3.) Som der er en sand treenighed, er der også en falsk treenighed. (Åb. 20:10.) Gud mærker sine tjenere på deres pande. (Åb. 7:3.) Også Satan mærker sine efterfølgere. (Åb.13:16.)

Satan har travlt med at så sin efterlignende sæd i den jord, hvor Gud såede sin gode sæd. Men når høsttiden kommer, lader Gud den onde sæd samle og kaster den i ildsøen, hvor den aldrig opbrændes men har en evig tilværelse. Det er mennesker, der er tale om, der selv kan vælge, om vi vil frelses eller kastes i den evige ild. Derfor må vi skynde os at vælge Guds frelse, førend livets nådedag er slut.

Satan bedrog Eva ved at sige: ”Mon Gud virkelig har sagt?” 1.Moseb. 3:1. Helt fra først af kom han med ”et andet evangelium.”

I dag hører vi om undere og manifestationer som noget normalt. Men hvorfra kommer mange af disse undere m.m.? Vi læser i 2.Tess. 2:9-10: ”Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.” Det, vi ser foregå i dag, er et svagt skin af det, der kommer. Men selv dette svage ”skin” er stærkt nok til at indfange skarer af religiøse mennesker.

Læs og gem disse ord af Jesus i dit hjerte: ”Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.” Matt.7:15-21.

Der er i de sidste årtier sneget sig meget psykologisk-åndelig efterligning ind i den kristne forkyndelse. Hvilket Bibelen klart fordømmer: ”Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.” Kol. 2:8.

Det er mode at tale om Guds kærlighed uden at tale om Guds hellighed, der ikke tolerer synd. Og det er mode at tale om, at Gud med glæde tager imod os. Underforstået uden at vi først omvender os.

Satan er rasende og bruger sine sidste tricks for at hindre os i at blive frelst og har formået at få mange af nutidens menigheder og kirker til at tilsidesætte sandheden til fordel for økonomisk vinding eller popularitet. Han gør alt for at få den verdslige kristendom til at berede vejen for antikrist og få verden og de mange livsstilskristne til at gå med i det store opgør mod Israel. Men da vil Jesus komme og tilintetgøre de mange hærstyrker, der er samlet for at knuse Israel. Da kommer Jesus med sine hellige, også de bortrykkede. (Se Es. 13:1-18 og Zak. 14. kap..) Da skal alle dem, som har fulgt i Jesu fodspor, være med ham i herliggjorte legemer?

Det er nu, vi skal stille os selv spørgsmålet: Hvilken Gud er i mit liv? Der findes ingen til neutralitet. Det er enten Gud, vor Skaber, eller Satan, løgneren og bedrageren. Bestemmer du dig til at tage imod Guds frelse, har han lovet, at kommer du med en ærlig vilje til at vende om til ham, vil han ikke kaste dig ud. ” Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.” Joh. 5:24.

”Jeg og mit hus, vi vil tjene Herren!” Josva 24:15.


Debat: Klokken slår, evigheden forestår

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation