Alt sættes ind for at gøre en ende på den sande tro

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 01/08-04”To mennesker gik op til templet for at bede, den ene var en farisæer og den anden en tolder. Farisæeren stod for sig selv og bad sådan: Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker, tyve, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som denne tolder. Jeg faster to ganger om ugen. Jeg giver tiende af alt det, jeg ejer. Men tolderen stod langt borte. Han ville ikke engang løfte sine øjne mod himmelen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Denne mand gik retfærdiggjort hjem til sit hus, den anden ikke. For hver den, som ophøjer sig selv, skal blive fornedret. Og den, som fornedrer sig selv, skal blive op­højet.” Luk. 18:10-14.

Mange af vor tids kristne ser ikke sig selv som en synder men føler sig mere på linje med denne farisæer. Og omvendelse er et ord, der ikke bruges ret meget i vor tid. Bl. a. udelader NIW bibeloversættelsen ordet omvendelse flere steder. Og det er ikke det eneste uønskede ord, der mangler i flere oversættelser.

Træk ikke noget fra og læg ikke noget til Guds ord


I Matt. 9:13 læser vi, at Jesus sagde: ”Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.”

I NIV oversættelsen er det forkortet til: ”Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige men syndere.”

Vi mangler den vigtige oplysning, at det er syndere, der kaldes til omvendelse.

At udelade ordene til omvendelse er at fjerne kernen i budskabet. Vær årvågen og pas på, hvem du lytter til, at du ikke bliver bedraget til at leve på en ny tids religion, der fjerner ord eller afsnit fra oversættelserne og ligeledes fjerner budskabet om Jesu blods betydning og at vi skal leve et helligt liv.

I Jer. 1:12 står der: ”Jeg vil våge over mit ord så, jeg gennemfører det.” Kan vi forstå det på anden måde, end at de ord, vi ændrer i Bibelen, så meningen bliver en anden falder tomt til jorden. Det er jo forfærdeligt, fordi mange har sat deres tillid til de ændrede ord.

Her følger et udsnit der viser lidt om hvor slemt det står til med oversættelserne. Jeg gengiver versene på engelsk. Det der er gengivet med rødt, er udeladt i mange nyere oversættelser.

KJV Compared to the NIV

Matthew

Matthew 1:25

And knew her not till she had brought forth her firstborn son... (KJV)
But he had no union with her until she gave birth to a son. (NIV)

Matthew 5:44

But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you: (KJV)
But I tell you; Love your enemies and pray for those who persecute you. (NIV)

Matthew 6:13

And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power and the glory, for­ever. Amen. (KJV)
And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. (NIV)

Matthew 9:13

...for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. (KJV)
...For I have not come to call the righteous but sinners. (NIV)

Matthew 15:8

This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me. (KJV)
These people honour me with their lips, but their hearts are far from me. (NIV)

Matthew 16:3

O Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? (KJV)
You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. (NIV)

Matthew 17:21

Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. (KJV)
Verse is completely missing in the NIV.

Matthew 19:9

And I say unto you, Whosoever shall put away his wife except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. (KJV)
I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness and marries another woman commits adul­tery. (NIV)

Matthew 20:16

So the last shall be first and the first last: for many be called but few chosen. (KJV)
So the last will be first, and the first will be last. (NIV)

Matthew 20:22

But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with?... (KJV)
Ye dont know what you are asking, Jesus said to them. Can you drink the cup I am going to drink? (NIV)

Matthew 23:14

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation. (KJV)
Verse is completely missing in the NIV

Matthew 27:35

And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments amongst them, and upon my vesture did they cast lots. (KJV)
When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. (NIV)

Matthew 28:2

...for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. (KJV)
...for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. (NIV)

Matthew 28:9

And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them saying, All... (KJV)
Suddenly Jesus met them. Greetings, he said.... (NIV)

Markus

1:14 Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God.

1:31... and immediately the fever left her...

2:17... I came not to call the righteous, but sinners to repentance.

6:11... shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city.

7:8 Ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.

7:16 If any man have ears to hear, let him hear.

9:44 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.

9:46 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.

9:49 For every one shall be salted with fire and every sacrifice shall be salted with salt.

10:21... come, take up the cross. and follow me.

10:24... Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God.

11:26 But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.

13:14 But when ye shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet...

13:33 Take ye heed, watch and pray:

14:68 And he went out into the porch; and the cock crew.

15:28 And the scripture was fulfilled which saith, And he was numbered with the transgressors.

Det er forfærdeligt, at oversætterne behandler de gamle håndskrifter, som det behager dem. Hvis det var sket ved et verdsligt dokument, ville det være betragtet som ugyldigt, men når det gælder Bibelen, tror mange, at vi kan oversætte efter behag.

Som i Sodoma, således også i dag


Hvad vil det sige at leve et helligt liv? Det er at leve efter det, Bibelen lærer os. Vær opmærksom på, at De ti Bud på nær sabbatsbudet også findes i NT. Vi skal ikke være trælle af loven men skal bruge buddene til at lede os på ret vej.

I vor tid er kristendommen de fleste steder blevet en parodi af den sande gudsfrygt. Det er ikke længere Bibelen men menneskemeninger, der er blevet vor rettenor. Følgende ord fra Bibelen er i mange oversættelser i dag kasseret: ”Hvis nogen vil gå i mit spor, må han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig.” Matt. 16:24.

Ordene i Es. 3:4 passer i dag: ”Udtrykket i deres ansigter vidner mod dem, om deres synd taler de åbent som folket i Sodoma, de dølger den ikke; ve deres sjæle, for de volder sig selv ulykke!”

Vort land er i dag styret af menneskemeninger og belæsset med synd. Også mange af Herrens folk godkender det. Personer og menigheder går i Sodomas spor. Vi er uden skam og uden nød over os selv og vort lands synd. Vi burde lade os advare og læse, hvordan det gik Israel: ”Se, Herren, Israels Gud, hærskarer­nes Gud, drager bort fra Jerusalem. (Han som er) Judas støtte og stav.” Es. 3:1

Vi er så optaget af verden og dens ting, at vi tager Guds gaver som en selvfølge. Men mangler vi Guds velsignelse, kan alt ske af ulykker, større end vi kan fatte kan det.

Det værste er, at vi også ligner den rige mand i lignelsen: ”Der var en rig mand, hvis jord bar rig afgrøde; og han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? jeg har ikke plads til at samle min afgrøde i lade. Og han sagde: Jo, dette vil jeg gøre: Jeg vil rive mine lader ned og bygge dem større, og der vil jeg samle hele min avl og mit gods; og så vil jeg sige til min sjæl: Sjæl! du har meget godt liggende for mange år; slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Du dåre! i denne nat kræves din sjæl af dig; hvem skal så have det, du har samlet? Således er det med den, som samler sig skatte og ikke er rig i Gud.” Luk. 12:16-21.

Mange af nutidens ”rige mænd” lever også for deres rigdom, deres obligationer, aktier og jordisk gods. Men den dag vort liv er slut, er mange fattige og nøgne og har ingen del i Guds frelse ved tro på Jesus Kristus. Husk på Jesu ord: ”Det er vanskelig for en rig at komme ind i Himmeriget.” Matt. 19:23. Gør som Zakæus i Luk. 19:2-9. Læs også 1. Tim. 6:9 og 12.

Er du sikker på, du ikke kommer for sent?


I Matt. 25:5 ff fortælles der om ti brudejomfruer, hvor de fem ikke var rede. De troede, at alt var vel, og at de nok skulle komme med, når brudgommen kom. Men de kom ikke med, fordi de ikke var rede.

Hvor mange af vor tids kristne vil det gå ligeså? Har du stillet dig tilfreds med at lytte til en lejesvend, ender du let som en af de fem, der ikke kom med.

Laodikea menigheden regnes for at betegne den sidste tid, førend antikrist står frem. Om denne menighed læser vi i Åb. 3:1 4-18: ”Dette siger han, som er Amen, det troværdige og sandrue vidne, op­havet til Guds skaberværk: Jeg ved om dine gerninger, at du hverken er kold eller varm; om du blot var kold eller varm! Derfor, fordi du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg udspy dig af min mund. Fordi du siger: Jeg er rig og har overflod og ikke mangler noget, og ikke ved, at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og nøgen, så råder jeg dig til af mig at købe guld, renset i ild, for at du kan blive rig; og hvide klæder, for at du kan være påklædt, så din nøgenheds skam ikke skal blive afsløret; og øjensalve til at salve dine øjne med, for at du kan se!”

Når der tales om antikrist, der snart vil træde frem, vil hans efterfølgere klart være ”kristne”. Men hvem er disse kristne? Det er de lunkne, som Jesus Kristus vil spy ud af sin mund.

Laodikea menighedens folk var blinde og nøgne. Dvs at de ikke kunne se deres egen åndelige fattigdom og at de ikke var klædt i Kristi retfærdighed. I dag er der mange menigheder og kristne der som menigheden i Laodikea overhører de advarsler, der er givet os. Et af kendetegnene på folkene i nutidens ”Laodikea” er, at der ikke tages så nøje med uærlige bibeloversættelse.

Også danske oversættelser siden 1871 er stærk forringet. Jeg citerer et vers, der mangler en vigtig sætning: ”I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes for­ladelse.” Kol. 1:14: Ordene ved hans blod er ikke med i danske overs.. Tager du det ikke så nøje, er du i stor fare for at blive ”spyttet ud”.

Hvordan forholder det sig


med kærligheden til sandheden?


I den gamle pagts tid fik Levi stamme og dermed præsterne intet jordområde som de andre stammer. Derfor indførte tiende, som omfattede vedligeholdelse af templet og som hjælp til præsterne, der tillige fik noget af det kød, der ofredes i templet.

Men i den nye pagts tid er det anderledes. Paulus skriver i 2. Kor. 9:7: ”Enhver give, som hans hjerte har tilsagt ham, ikke tvært og tvungent; thi Gud elsker en glad giver.” Det er noget helt andet end at skulle betale tiende, som mange menigheder kræver. At kræve tiende af menighederne er falsk lære som ikke har støtte i Bibelen. Og kan en prædikant være en sand hyrde dersom han ikke holder sig til de forskrifter vi har i Bibelen?

Ikke kun på tiende området men også på mange vigtige områder er den kristne oplæring dårlig. Frafaldet, der er kommet for at bane vej for antikrists synlige fremtræden, er blevet større og mere omfattende. Mange menigheder har ord for at leve, men er dog døde. (Se Åb. 3:1.) Går du i en sådan menighed, der således er blind og døv, vær da på vagt, at du ikke selv kommer til at leve dit liv ved hjælp af tomme floskler.

De mange ændringer og udeladelse i diverse oversættelser er et vidnesbyrd om, hvor omfattende frafaldet fra sandheden er. Nutidens kristne burde for længst have forlangt en korrekt oversættelse. Det er desværre ikke sket i vort land, som i både Norge og Sverige, der også har gode oversættelser. Den, der vil læse og høre sandheden, har altså mulighed for det. Og i alle engelsktalende lande er det naturlig at bruge King James oversættelsen, der er den bedste.

Men jeg må på samme tid advare imod den Ny King James oversættelse. Den rummer også mange udeladelser og ændringer og kan langtfra kaldes en sand oversættelse. New Age er sikkert glad for denne version, fordi mange af de udsagn, der går imod deres lære, er udeladt.

Der er kamp på alle fronter, lige fra bibeloversættelser til artikler og mange prædikener. Formålet er, at så mange som mulig skal miste deres kærlighed til sandheden og blive lunkne, så der i hast kan ske endnu mere på frafaldets område. Antikrist venter ved bagdøren på at træde synligt frem. Og ligeså venter bankerne på at turde indføre et nummer på hånd eller pande.

Også naturen viser, at nådetiden snart er slut


Også naturen vidner om, at noget snart vil ske. Klimaændringer har forårsaget utallige skader. Men det er kun begyndelsen til noget langt værre. På grund af rovdrift på de store skove i mange lande sker der jordskred i bjergområder med katastrofale følger. Bl.a er byer ”skovlet” væk. Og antallet af skovens dyr er i de sidste år for mange arters vedkommende er dalet til en tiendedel eller endnu lavere.

Global opvarmning omarrangerer atmosfæren. Grænsen mellem atmosfæren og verdensrummet defineres traditionelt til 100 kilometers højde over jordoverfladen. Her er luften ekstrem tynd og bliver faktisk tyndere og tyndere, viser en ny undersøgelse fra den amerikanske flådes forskningsenhed. Forskerholdet bag studiet har set på data fra 27 rumobjekter (satellitdele mm.), der alle har kredset om Jorden i 30 år eller mere. Deres baner afslører, at de til stadighed bremses af færre og færre luftmolekyler - eller med andre ord møder mindre og mindre luftmodstand. Effekten opstår, fordi luftlaget omkring jorden trækker sig sammen, så det fylder mindre; hvilket formentlig skyldes den øgede mængde kuldioxid - eller CO2 - der er registreret i atmosfæren gennem de seneste år. Kuldioxid i atmosfæren medfører, at en del af den energi, der er på vej ud i verdensrummet fra jordoverfladen som infrarød stråling (varme), sendes tilbage mod Jorden igen med en opvarmning til følge - det er det, der normalt kaldes drivhuseffekten.

Det er dog udelukkende troposfæren, dvs. de nederste 10~15 kilometer af atmosfæren, der opvarmes som følge af denne proces. Hvis man går højere op i atmosfæren, medfører stigende mængder kuldioxid en afkøling, der faktisk er væsentlig større end opvarmningen i troposfæren og samtidigt påvirker et meget tykkere lag. Afkølingen skyldes en kombination af kuldioxids strålingsegenskaber og den generelle temperaturfordeling i atmosfæren. Opdelingen af Jordens atmosfære.

Under global opvarmning, som følge af forøget drivhuseffekt, vil troposfæren udvide sig, som en varmluftballon, medens de øvre lag vil trække sig sammen. Til gengæld fører afkølingen højere oppe til, at atmosfærens øvre lag - stratosfæren, mesosfæren og termosfæren - skrumper ind. Den samlede effekt er en sammentrækning af atmosfæren, fordi troposfæren kun udgør en lille del af den samlede tykkelse. En uheldig miljømæssig sideeffekt af afkølingen i de højere luftlag vil formentlig være en forøget ozon-nedbrydning, fortæller ph.d. Bjørn Knudsen, DMI. For jo koldere det er i højden, des flere polarstratosfæriske skyer dannes der. Og på overfladen af disse skyer frigøres den klor, som nedbryder ozonen, forklarer han videre.

Ozonlaget beskytter alt levende mod solens UV-stråling, der forårsager hudkræft og belaster øjne og immunsystem. Nye resultater underbygger beregningerne for konsekvenserne af et øget kuldioxidindhold i Jordens atmosfære, mener sektionsleder Eigil Kaas, DMI. Beregningerne forudsiger nemlig præcis den afkøling og sammentrækning af de yderste dele af atmosfæren, som nu også er dokumenteret via formindsket opbremsning af rumobjekter.

Nye sygdomme breder sig


Nye sygdomme opstår, og flere af dem er der ingen chance for at bremse eller udrydde. Den frygtede Nilvirus er på vej til Europa. Også andre alvorlige hændelser fortæller os, at vi har mistet kontrollen på mange områder.

Bladet ”Helse” skriver: ” Virus – den usynlige dræber


Nye sygdomme truer menneskeheden. Forårsaget af ukendte, bittesmå sygdomsfremkaldere - virus. Ofte slumrer de i årevis i kroppen på deres ofre. Som tidsindstillede bomber.

Den tyske tennisspiller Michael Westphal hentede formentlig den dødelige virus i Australien. Da Michael døde, kunne ingen læge med sikkerhed sige, hvilken sygdom, han var død af. Aids var det ikke, det gik det for hurtigt til, mente prof. Herbert Schmitz, virolog ved tropeinstituttet i Hamburg, hvor Michael var blevet undersøgt.

Lægerne havde sendt virus-prøver til forskningsinstituttet, men eksperterne kunne ikke stille noget op. En herpes-virus, formodede eksperterne.

Virus - er det menneskehedens nye svøbe? Hemmelighedsfulde, bittesmå partikler, som truer os med nye, dødelige sygdomme? Det ser sådan ud: 800.000 spædbørn dør hvert år af den såkaldte rota-virus, en allerede kendt sygdomsfremkalder, der udløser alvorlig diarre. Aids truer hele kontinenter.

Influenza har i mange år hjemsøgt hundrede tusinder af mennesker. Virus kan udløse bestemte kræftformer, give leverbetændelse, åndedrætslammelse, helvedesild, blindhed og børnelammelse. De mistænkes for at udløse multipel sklerose og være involveret i opståen af Alzheimers syge.

Bag millioner af dødsfald, hvor hjerteinfarkt, kredsløbs- eller nyresvigt angives som årsag, er der i virkeligheden måske tale om en dødelig virus.

Den strålende isdanser Heiko Fischer var 29, da han døde. Pludselig blev han syg - hjertedød efter en virus-influenza!

Fodboldtræner Ernst Happel led i ugevis under en eksotisk virus, han muligvis havde fået under et træningsophold på Madeira. Sangerinden Cher har den såkaldte slapheds-virus (formentlig Epstein-Barr-virus). Denne er allerede udbredt hos millioner af mennesker og udløser den hemmelighedsfulde Yuppi-influenza, også kendt som det kroniske træthedssyndrom. Symptomer: Influenza og lammelsesfænomener, der kan blive til direkte arbejdsuduelighed. Jeg føler mig som en på 100, har Cher (44) beklaget sig.

Derrick Horst Tappert måtte i 1984 på hospitalet med høj virusfeber og brød siden sammen under filmoptagelser. Jeg er bange for, at denne virus kan anrette et eller andet frygteligt, siger han.

Ubegrundet er denne frygt ikke. For det er det værste ved virus: De kan for det meste ikke bekæmpes med medikamenter. Det menneskelige immunsystem, det i blodet patruljerende beskyttelsespoliti mod fremmedlegemer og sygdomsfremkaldere, må alene klare de fremmede invasorer.

Virus er vores eneste virkelige rivaler i herredømmet over planeten, hævder Nobelprismodtager Joshua Lederberg fra Rockefeller-universitetet i New York. Vi skal være oppe på mærkerne for at holde trit med dem.

Virus er nemlig mestre i at maskere og forandre sig. Det har f.eks. hidtil gjort det umuligt at finde en vaccine mod Aids.

Det gør det også svært at udvikle en på langt sigt virksom influenza-vaccine: Der kan kun ydes en beskyttelse mod de kendte influenza-virus, men der dukker hele tiden nye varianter op, imod hvilke man må udvikle et nyt passende serum.

I dag kender man langt over 100 sygdomme, der er forårsaget af virus. Fra harmløse vorter til hver 5. dødelige kræftsygdom hos kvinder.

Virus er de mindste væsner og samtidig menneskets største fjender. De er så.små, at f.eks. 40.000 polio-virus (årsag til børnelammelse) anbragt ved siden af hinanden ikke rækker længere end 1 millimeter.

Uden for legemet er virus døde som et sandkorn. De vågner først til liv, når de er trængt ind i en celle. Her overtager deres arvemateriale kommandoen, cellen producerer flere virus, indtil de for det meste går til grunde af det. Den djævelske mekanisme i Aids-virus består eksempelvis i, at virus netop overfalder og omprogrammerer de celler, som egentlig skulle tilintetgøre sygdomfremkalderne. Således svækkes immunsystemet selv permanent - indtil det bryder sammen, og kroppen dermed er forsvarsløs over for infektioner.

Hidtil er der kun udviklet vaccine mod forholdsvis få virus: F.eks. mod hepatitis-B-virus, der udløser leverbetændelse, mod kopper og poliovirus, som fremkalder børnelammelse.

Da virus nærmest er allestedsnærværende, kan man ikke gøre synderligt meget for at undgå dem. I troperne bliver mange virus overført af insekter, forklarer prof. Herbert Schmitz fra Tropeinstituttet i Hamburg. Turister bør beskytte sig.

Også ved seksuel omgang kan man inficere partneren med forskellige virus, ikke bare Aids, men også herpes- og papilloma-virus, som forårsager vorter og kan fremkalde kræft hos både mænd og kvinder.

Visse virus-arter er særligt lumske: De såkaldte langsomme virus sniger sig ubemærket. ind i kroppen, og aktiveres måske først år eller årtier senere.

Prof. Volker Meulen, leder af instituttet for virologi og immunologi ved universitetet i Würzburg siger: Der udvikles en langsom, men fremadskridende sygdomsproces, der hver gang fører til døden.

Også Aids-virus hører til denne gruppe. Andre virus slumrer i organer som milt, lever og hjerne. Så eksploderer de pludselig efter flere år. Når immunsystemet er på et nulpunkt, når man f.eks. har en stor kropslig anstrengelse bag sig. Eller man står over for en skilsmisse. Eller fyres fra sit arbejde. Eller når en nær slægtning dør.

Man siger ofte om en ægtefælle, der dør kort efter sin mage, at vedkommende er død af sorg. Men ofte er det kun en halv sandhed. Virus kan være den egentlige dødsårsag. Slut på artikel fra Helse.

Der er vidnesbyrd uden ende om, at alt står foran en forandring og snart vil bryde sammen. Men først skal antikrist stå frem med sin ødelæggelses kraft.

Antikrists verdensregering


Men førend det sker, vil de kristne blive bortrykket op til Gud. Og så vil gudløsheden, der allerede hersker i rigt mål, rigtig få fart. Efter bortrykkelsen vil der sandsynligvis ske en åndelig opvågning hos dem, som har kendt kristne eller haft kristne pårørende og derfor véd om bortrykkelsen. For dem vil det være en chokerende oplevelse, at det, deres venner troede på, nu virkelig er sket. Nogle vil da tage beslutning om, at nu vil de tage imod Guds frelse ved tro på Kristus. Men de kommer til at betale en meget dyr pris, thi antikrist vil ikke tåle den mindste sande kristendom og vil gøre alt for at udrydde den. Da vil der være stor trængsel for dem, der vil følge Herren.

Forberedelserne til antikrists verdensregering har foregået i lang tid men under skjulte former, så flertallet af befolkningen ikke ser, hvad der foregår. Et led deri er, at industrier bl.a. fødevare industrien mm har sluttet sig sammen, så magten på denne måde kan samles på færre ledere og være lettere for antikrist at overtage.

EU udgør en væsentlig del af disse forberedelser. Og det samme gør de økonomiske nedskæringer indenfor skoler og ældrepleje. Men det er blot en begyndelse til det, der kommer. Om den kommende verdenskirke får det, som den vil, vil de sande kristne snart få at mærke, at de er uønskede.

Antikrists verdensregering har allerede eksisteret i meget lang tid i det skjulte for ikke at blive afsløret. Men når den træder offentlig frem og tager magten, kan det, der skal ske, komme til at ske meget hurtigt og åbenbart.

I Åb. 13. kap. læser vi, at dragen (Satan) vil få magt til at give livsånde til dyrets (antikrists) billede, så det kan tale og dræbe alle dem, der ikke vil tilbede dyrets billede. ”Og det får alle små og store, rig og fattig, frie og trælle til at give sig et mærke på højre hånd eller deres pande. Og ingen kan købe og sælge uden at bære dette mærke.” V. 16-17.

Der bliver allerede visse steder brugt et mærke som betalingsmiddel i stedet for penge. Mærket anbringes under huden på panden eller på håndens overflade. Og det kan også bruges til at holde kontrol over personer. Og en dag vil ingen kunne købe noget, uden det registreres med navn, personnummer, sted, varetype og dato.

En ny verdensorden


Kirkerne er for de flestes vedkommende rede til en ny verdensorden, som har opbygget en falsk enhed, og rede til at blive styret af paven eller Djævelen. Det bliver en verdenskirke, der får en form for religion, der vil tilbede dyret.

I kirkerne er der mange frimurere blandt præster og ledere, som vil være et redskab til, at ”skøgen” kan bruge kirken til at få menighederne til at tage imod den falske kirke, der vil anerkende verdenslederen. Ligeså leder den økumeniske bevægelse også mennesker ind i den ny verdensorden.

Hvorfor gør Gud ikke en ende på Djævelens magt? Det har han allerede gjort ved at sende Kristus til jorden som frelser. Men menneskene vælger at sige nej til Guds frelse og fortsætter som oprørere imod Herren og går egne veje under en afguds ledelse og magt.

Israel ville ikke have Gud som konge over sig men krævede få en konge fra folkets egne rækker: ”Herren sagde til Samuel: Hør på folkets røst i alt det, de siger til dig. For det er ikke dig, de har forkastet, men det er mig, for at jeg ikke skal være konge over dem. På samme måde som alle de gerninger, de gjorde fra den dag, jeg førte dem op fra Ægypten og til denne dag. De forlod mig og dyrkede andre guder, således gør de også mod dig.” 1. Sam. 8:7-8. ##

Menneskene vil heller ikke i dag have Gud over sig men selv bestemme. Israel kom i svære situationer, fordi de gik egne veje. Ganske som med os i dag. Vi beder Gud om hjælp, men når vi har fået hjælpen, vil vi igen ikke have Gud over os. Og det leder til, at vi i dårskab for eks. vælger at lade EU styre vort land. EU kræver, at ingen nation må have egne men skal følge deres love. Det letter vejen for antikrists fremtræden. Og ligeledes vil EU bestemme over vor økonomi, og derved kan antikrist manipulere med den, som han vil. Naturligvis bliver også FN lagt under antikrist. Når nationernes love er manipuleret bort, vil der ingen grænser være for, hvad antikrist kan gøre uden at bryde nogen lov.

Politikere vedtager i dag mange ting, som ikke er til folkets bedste. De bruger vore midler til formål i andre lande, som ofte fremmer den ny verdensorden, banebrydende for antikrists fremkomst. I stedet for at have vort eget lands bedste i tankerne følger de verdenslederne i dette mørke. Og snart vil vi se et synligt resultat: En ny verdensorden, der har til formål at sætte antikrist på tronen!

Den 31. august 2003 lagde pave Joh. Paul II Europas fremtid i hænderne på jomfru Maria. (Citat fra Zenit, en romersk katolsk magazin, 31/8/03.) EUs flag har blå baggrund med 12 stjerner, der symboliserer de 12 stjerner, Maria har rundt om hovedet i katolske ikoner. Udenfor Europarådets bygning i Brussel står der en skulptur af en tyr, hvorpå der rider en kvinde. (Se Åb. 17. Kap.) Skulpturen er en repræsentation af myten om, at Zeus bærer Europa. Denne tyrs horn ligner en halvmåne. (Muslimernes tegn.) Alt dette er endnu et tegn på, at vi ikke vil have Gud som Herre, men gerne en afgud.

Bortrykkelsen


I 2001 skrev jeg en artikel om bortrykkelsen. Og jeg synes, vi trænger til at få noget af den præciseret, fordi vi som søvnige tjenere, der er slumret hen, må vågne op igen.

Jeg viste blandt andet den store forskel imellem bortrykkelsen og Jesu 2.komme, da disse begivenheder ofte bliver forvekslet.

Der er blandt mange kristne stor forvirring om, hvornår bortrykkelsen vil ske. Og mange skelner ikke mellem bortrykkelsen og Jesu genkomst. Den bedste fremgangsmåde til at forstå det ret må være at se på, hvad Bibelen lærer derom. Vi ser i Joh. åb. 1.til 3. kap., at Jesus taler til menighederne på den tid, som forbilledligt står for menighedernes tidsafsnit. Laodikea menigheden symboliserer vor tid.

Det fremgår derfor meget tydelig, at Åb. 1-3 kap. beskriver menighederne indtil bortrykkelsen. Og læg mærke til, at der i Åb. 4:1 står: ”Efter disse ting…” Efter menighedernes tid siges der til Johannes: ”Kom her op, og jeg vil vise dig det, som skal ske efter dette.” Kan det siges mere tydeligt? Menighederne bliver ikke nævnt efter kap. 3, fordi de er bortrykket. Johannes har - medens han var på jorden - set menighedernes tid. Og nu skal han fra Himmelen se, hvad der skal ske fremover. Fremtiden efter bortrykkelsen bliver åbenbaret for ham.

Hvornår sker det?

Bibelen taler både om bortrykkelsen og om Jesu synlige genkomst. Læs om Jesu genkomst i Matt. 24:21 og 29-31, Mark. 13:19-20 og 24-27. Lad os derefter læse nogle vers fra Bibelen, der både taler om bortrykkelsen og om Jesu genkomst:

I Matt. 24:3 spørges om tre ting: ”Da han sad på Oliebjerget, og diciplene var alene med ham, spurte de: Sig os, (1) når skal dette ske? (2) Og hvad er tegnet på dit komme (3) og verdens ende?
Jesus svarer med at sige: ”Se til, at ingen forfører jer! Thi mange vil komme i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal forføre mange. Og I skal høre om krige og rygter om krige. Se da til, at I ikke bliver skræmt, thi alt dette må ske. Men enden er ikke endnu. Folkeslag skal rejse sig mod folkeslag, og rige mod rige. Og der skal blive hungersnød, pest og jordskælv på forskellige steder. Men alt dette er kun begyndelsen til véerne.” V. 4-8.

Er det ikke det, vi netop oplever i dag, medens vi venter på bortrykkelsen?

Læg mærke til den store forskel, der er mellem bortrykkelsen og Jesu synlige komme. Ved bortrykkelsen ser ingen Jesus uden dem, der bortrykkes. Medens der i Matt. 24:27 står: ”Thi som lynet begynder i øst og lyser til vest, sådan skal det være, når Menneskesønnen kommer.” Da skal alle se ham.

I Matt. 24:30-31 læser vi: ”Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen; og alle folk på jorden skal bryde ud i klageråb, og de skal se (med naturlige øjne) Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor magt og herlighed. Når basunen lyder, skal han sende sine engle ud, og de skal samle hans udvalgte (jøderne) fra de fire verdenshjørner og fra himmelens ene ende til den anden”. Det er når Jesus stiger ned på Oliebjerget med stor magt og herlighed, ledsaget af ti tusinder af sine hellige. (Judas br. v. 14.) Og i Zak. 14:5 står: ”Så skal Herren (YHWH) min Gud (Elohim) komme, og alle de hellige med ham.” – Englene og de hellige, som er bortrykket.

Tiden før syndfloden

Matt. 24:38 synes at være en præcis beskrivelse af tiden, vi er i netop nu. Som det var i Noas dage, at de spiste og drak og arangerede ægteskaber uden at tænke på advarslen om syndfloden, sådan vil det også være i dag. Jesus forudså vor tid og sammenlignede den med tiden i Noas dage.

Vi kan ikke drage sammenligning men må huske, hvad Gud sagde om denne slægt: ”Min Ånd skal ikke strides med mennesket for evig, thi i deres vildfarelse er det kun kød (hebr. basar, et udtryk for svaghed og syndighed.) Deres dage skal være 120 år.” 1. Mos. 6:3.

Den gamle verden var præget af synd, og Gud valgte i sin vrede at udslette den med en vandflod. Guds Ånd stred med denne ugudelige slægt. Og han sendte Enok og Noa og måske flere for at advare dem, før floden kom. Gud så og ser den ondskab, der øges hele tiden, når en slægt er blevet ond og frafalden. (V.5.) Der var ingen udover Noa og hans familie, der søgte Herrens retfærd.

Gud så, at menneskenes stræben var ond, tåbelig, oprørsk og ulydig. Og det bedrøvede ham, at menneskene helt igennem var onde og kun søgte det onde. Ordet angrede i vers 6 er fra det hebræiske bue at sab aw-tsab, der er oversat til bedrøve 10 gange, ikke til behag 1 gang, og nogle enkelte andre ord hver med én gang. Det er en korrekt forståelse, idet Gud ikke kan angre. (Se 4. Mos. 23:19 og 1. Sam. 15:29.)

Der er stor forskel på tiden før og efter syndfloden. Men i endetiden skal menneskeheden ligne den, der var før floden. Mange bibelfortolkere anser, at når der står, at de tog og gav til ægte, er det en hentydning til, at skellene imellem dem, der holdt sig til Gud, og dem, der ikke gjorde, blev visket ud, ved at man ”tog” sig en ægtefælle, som ikke ville høre om Guds retfærd. Og derved blev hele slægten efterhånden gudløs. I dag ligner vi også på dette punkt den slægt, der var før floden.

Gud tog Noa og hans nærmeste slægt op i arken, før hans dom faldt. Og i dag advarer Gud om, at han vil lade sin vrede ramme dem, der ikke vil vende om til ham.

Der er mere end god grund til at tage Jesu advarsel i Matt. 24:42 alvorlig, når han siger: ”Våg derfor! Thi I ved ikke, hvilken dag jeres Herre kommer.”
”Men ved midnat lød et råb: Brudgommen kommer! Gå og mød ham! Matt. 25:6.

Vi er nær midnatstiden, og snart vil dette råb lyde. Er vi da rede til at følge vor brudgom? Vi læser i Matt. 25:10, at nogle var rede, medens andre først måtte ud at ”købe olie”. Brudgommen kom, ”og de, som var rede, gik sammen med ham ind til brylluppet; og døren blev lukket.”

Frelst fra trængselstiden og Guds vrede

Alt synes at tale for, at bortrykkelsen sker før trængselstiden. Der står for eks. i 1. Tess. 1:9-10: ”…I vendte om til Gud fra afgudene for at tjene den levende og sande Gud og vente på hans Søn fra Himlene, som han opvakte fra de døde, Jesus, han, som frier os fra den kommende vrede.”

Alle, der vender om for at tjene den sande Gud og forventer Jesu komme for at bortrykke sine tjenere, bliver friet fra den kommende vrede. Medens Gud er vred på syndere, der ikke omvender sig. Men denne vrede kommer først for alvor til udbrud, efter han har taget sine hellige bort fra jorden.

Gud har givet os forbilleder på, hvorledes han redder sit folk, før hans doms vrede bryder ud. Noa holdt sig til Gud og byggede i tro arken, der bar ham frelst igennem de store vandmasser, som Gud sendte over jorden som en dom over Noas samtid.

Arken, hvori Gud brugte frelste Noa og hans familie, er et billede på Kristus. Derfor skal vi også lægge mærke til, hvor ofte Paulus bruger ordene ”i Kristus”. Vi bliver frelst, fordi vi er ”i Kristus”.

Romerne. 12:5: ”…således er vi mange et legeme i Kristus.”

Romerne. 15:17: ”Derfor har jeg min ros i Kristus Jesus i min tjeneste for Gud.”

Romerne. 16:3: ”Hils Priska og Akvilas, mine medarbejdere i Kristus Jesus.”

Romerne. 16:9: ”Hils Urbanus, vor medarbejder i Kristus….”

Romerne. 16:10: ”Hils Apelles, den prøvede i Kristus”.

1. Kor. 1:4: ”Jeg takker altid min Gud for jer for den Guds nåde, som blev givet jer i Kristus Jesus.”

1. Kor. 1:30: ”Men det er af ham, at I er i Kristus Jesus, som er blevet os visdom fra Gud og retfærdighed og helliggørelse og forløsning.” Og mange flere steder.

Vi læser om Guds vrede i Romerne. 1:18: ”Guds vredesdom åbenbarer sig fra Himmelen over al ugudelighed og uret hos mennesker, som undertrykker sandheden ved uret.”

Og i Romerne. 2:5: ”Ved dit hårde og ubodfærdige sind samler du dig vrede, som skal komme over dig på vredens dag, når Gud åbenbarer sin retfærdige dom.”

Men har vi valgt at være I KRISTUS, bliver vi frelst fra vreden.

Forskel mellem Guds tugt og Guds vrede

Uden tugt kan vi ikke være Guds børn. Men vi skal skelne imellem Guds tugt og Guds vrede.
Vi læser i Hebr. 12:1-12: ”Derfor, lad også os, da vi har så stor en sky af vidner omkring os, aflægge alt det, som tynger, og synden, som hænger så fast ved os, og med udholdenhed løbe fremad i den kamp, som er foran os, idet vi ser på troens ophavsmand og fuldender, Jesus, som for at få den glæde, der ventede ham, led tålmodig…, uden at ænse vanæren, og som nu sidder på højre side af Guds trone. Ja, giv agt på ham, som tålte en sådan modsigelse af syndere, så I ikke skal blive trætte og blive modløse! Endnu har I ikke gjort modstand lige til blodet i jeres kamp mod synden, og I har glemt den formaning, der taler til jer som til børn: Min søn! agt ikke Herrens tugt for ringe, og bliv ikke modløs, når du revses af ham; thi den Herren elsker, den tugter han, og han straffer hver søn, som han har kær. Det er for optugtelsens skyld, at I må lide; Gud handler med jer som med sønner. Thi hvem er den søn, som hans fader ikke tugter?… Al tugt synes vel, medens den står på, ikke at være til glæde, men til sorg; men siden giver den dem, der derved er blevet opøvet, retfærdigheds salige frugt.”

I Åb. 3:10 står disse herlige ord: ”Fordi du har taget vare på mit ord om udholdenhed, vil jeg fri dig ud fra den prøvelsens time, som skal komme over hele verden for at prøve dem, som bor på jorden.”

Udholdenhed kommer ved at tåle modgang og lidelser uden at brydes ned. En kristen dyd, som omtales i Gal. 5:22. Udholdenhed og tålmodighed hænger nøje sammen med tillid til Gud. Jesus er vort forbillede i udholdende tålmodighed. (1. Pet. 2:21 ff.) En kristen skal løbe i udholdenhed i kapløbet. (Hebr. 12:1.)Her må vi huske på, at disse ord af Jesus både talte til den tid og forbilledligt til menighedens tidsalder. Guds nåde og kærlighed til os i Jesus Kristus er, at han gør os til sine børn. Dette må vi ikke tvivle på.

Men de, som hører Kristus til, har et håb (1. Joh. 3:2), som skal blive virkeliggjort, når Kristus kommer ved bortrykkelsen, og når han åbenbares i herlighed ved sit synlige genkomst. Med tanke på dette håb er det om at leve i renselsen ved syndernes forladelse. (1. Joh. 1:7, 1. Pet. 1:13-16 og Hebr. 12:14.)

I 1. Tess. 4:13-18 taler Paulus igen tydeligt om bortrykkelsen: ”Vi vil ikke, brødre! at I skal være uvidende om dem, der er sovet ind, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Thi så sandt vi tror, at Jesus døde og opstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem frem, som er sovet ind, sammen med ham. Dette siger vi jer med et ord* af Herren: Vi, som lever og bliver tilbage indtil Herren kommer, skal aldeles ikke gå forud for dem, som er sovet ind. Thi Herren (YHWH) selv skal stige ned fra Himmelen med et bydende råb, med en overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først opstå, derefter skal vi, som lever og er blevet tilbage, sammen med dem bortrykkes i skyerne for at møde Herren i luften. Og så skal vi for altid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord.”

* Paulus bruger her det hebr. dãbãr, græsk: Logos, som henholdsvis i GT og NT både bruges om ord, men også om ordet fra Gud, som både kan være en åbenbaring af, hvem Gud er, og en åbenbaring af Guds vilje. Vi ser altså, at Paulus taler med autoritet om bortrykkelsen.”Den ene skal tages med, den anden lades tilbage”

I Luk. 17:32-36 læser vi også om bortrykkelsen og advares om ikke at være som Lots hustru: ”Kom Lots hustru i hu! Den, som søger at vinde sit liv, skal miste det. Og den, som mister sit liv, skal bevare det. Jeg siger jer: I den nat skal to være i én seng; den ene skal tages med, den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn; den ene skal tages med, men den anden skal lades tilbage. To mænd skal være ude på marken; den ene tages med, den anden lades tilbage.”

Det fortæller os, at bortrykkelsen er universal. Når det er arbejdsdag et sted, er det nat et andet. Og at nogle bliver taget med i bortrykkelsen, medens andre ved siden af ikke gør.

Læg mærke til kontrasten imellem denne beretning og det, der står i Matt. 24:29-31: ”Straks efter de dages trængsel skal solen blive formørket og månen ikke skinne. Stjernerne* skal falde ned fra himmelen, og himmelens kræfter skal rystes. Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og alle folk på jorden skal bryde ud i klageråb, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighed. Han skal sende sine engle ud med mægtig basunklang, og de skal samle hans udvalgte sammen fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den anden.” Her ser menneskene, hvad der sker, og bryder ud i klageråb.

* Stjernerne er skabt af Gud, han har bestemt deres antal og baner. (1. Mos. 1:16 og Jer. 31:35.) Deres glans er et billede på dem, som tror på Kristus (Fil. 2:15), og på dem, som har ført mange til retfærdighed. (Dan. 12:3.) Jud. V. 12-13 sammenligner falske profeter med ”vildfarende stjerner”.

Kongesønnens bryllup

Der er en klar forskel i Bibelen imellem Jesu synlige genkomst og om det herlige budskab om bortrykkelsen. Men bortrykkelsen ignoreres, bortforklares eller misfortolkes af mange til ukendelighed. Og adskillige bliver derved så forvirrede, at de ikke ved, hvad de skal tro. Og dog er vi så nær ved tidspunktet, hvor Jesus vil komme for at hente os hjem til sin bryllupsfest, at vi må være fuldt beredt og have ”olie” i vore ”lamper” for at ikke døren også skal blive lukket for os. (Matt. 25:10.)

I Luk. 12:35-39 står. ”Lad jeres hofter være ombundet og jeres lamper brændende. Vær I ligesom mennesker, der venter på deres herre,… så at de, når han kommer og banker på, kan lukke op for ham med det samme. Salige er de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer! Sandelig siger jeg jer: han skal binde op om sig og lade dem sætte sig til bords og spise, og han skal selv komme og varte dem op. Enten han skulle komme i den anden vagt eller i den tredje og finder dem sådan, salige er da disse tjenere. Men det skal I vide, at hvis husets herre havde vidst, i hvilken time tyven kom, så ville han våge og ikke tillade, at der blev gjort indbrud i hans hus.”

”Lad os glæde os og fryde os og give ham æren! Thi Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede.” Åb. 19:7.

Et bryllup på Jesu tid i Israel begyndte med sang i både brudens og brudgommens hjem. Sent på aftenen kom brudgommen med sit følge til brudens hjem, hvor bruden havde gjort sig rede til at følge ham. Selve bryllupsceremonien fandt sted på gårdspladsen, hvor brud og brudgom stod under et bryllupstag, kaldt chuppa. Før selve brylluppet blev bryllupsmåltidet nydt, hvor bryllupskontrakten blev gjort færdig. Der er paralleller imellem vor tro på Jesus og den kendsgerning, at han har ”købt os ved en kontrakt”. Det er nøjagtig det, der sker ved bortrykkelsen. Jesus kommer fra Himmelen og kalder sin brud op til sig, og sammen drager de til ”Faderens hus”.

Bryllupsmåltidet foregår i Himlen, medens den store trængsel går over jorden. Efter brylluppet viste brudgom og brud på Jesu tid sig for alle. Ifølge Bibelen vender Jesus tilbage, ledsaget af sin brud, de bortrykkede hellige, som er iklædt rent hvidt linned. (Åb. 19:8 og 14.) - og vil da være synlig for alle.

Jesus sagde: I er jordens salt.” Matt. 5:13. Når ”saltet” er borte, kan antikrist vinde kontrol over verden.

Det er vigtigt i denne, åndelige mørke tid at fastholde vor levende tro og forventning. Før antikrist endegyldigt træder frem, vil der ske en global hændelse, som vil ryste verden: En del af verdens befolkning vil på et øjeblik være forsvunden. Alle, der har valgt at tro på Jesus, er taget op i Himmelen til den store bryllupsfest. (1. Tess. 4:16-18 og Fil. 3:20-21.) Bibelen kalder også bortrykkelsen for ”det velsignede håb!” (Tit. 2:13.) Og den vil ske på et øjeblik. Græsk: atomus. (1. Kor. 15:52.)

Pludselig vil sande kristne fra alle nationer, stammer og sprog i et nu blive overklædt til herlighedslegemer (Fil. 3:21), og vil da være i Guds nærhed som herliggjorte skabninger i Kristus. Hvilken herlig dag!

Guds hemmelighed

Det, vi læser om i Matt. 24:15-28 om frafald, forfølgelse, lovløshed og falske profeter er overgangen til tiden for bortrykkelsen, som vi må tro er meget nær.

Hvorfor fortalte Jesus ikke mere tydelig om bortrykkelsen? Jeg tror, det er af den gode grund, at der var mange ting, Jesus ikke sagde, fordi det skulle være skjult og først åbenbares senere.

Læg mærke til, hvad Paulus siger: ”Brødre! jeg vil sige jer en hemmelighed, så I ikke skal have for store tanker om jeres egen forstand: En del af Israel er blevet forhærdet, indtil folkeslagene fuldtalligt er kommet ind.” Romerne. 11:25.

”Lovet være Gud, som har magt til at styrke jer med mit evangelium, budskabet om Jesus Kristus, ifølge åbenbaringen af den hemmelighed, der har været holdt skjult fra evige tider.” Romerne. 16:25.

”Vi taler Guds visdom, som er en hemmelighed; den var skjult, men før tidernes begyndelse havde Gud bestemt den til at føre os frem til herligheden.” 1. Kor. 2:7.

”Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles.” 1. Kor. 1:51. Indtil Paulus´ tid havde dette altså også været en hemmelighed.

”I har hørt om den nåde, Gud har givet mig: at være en forvalter… over den hemmelighed.” Ef. 3:2-3.

”Når I læser dette, kan I skønne, hvilken indsigt jeg har i Kristi hemmelighed, som ikke var kendt for menneskene i tidligere slægter, men nu er denne hemmelighed ved Ånden blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter.” Ef. 3:4-5. Kan det siges mere tydeligt?

Paulus var udvalgt til at ”bringe Guds frelsesplan frem i lyset, der fra evighed af har vært skjult som en hemmelighed hos Gud.” Ef. 3:9.

Vi må derfor konkludere, at når Jesus ikke tydeligere sagde noget om bortrykkelsen, var det fordi den på det tidspunkt endnu var en hemmelighed og blot ville forvirre disciplene. Det var endog vanskelig nok at forstå, hvad Jesus mente, da han sagde: ”Og det siger jeg dig: Du er Peter; på den klippe vil jeg bygge min kirke*, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.” Matt. 16:18.

* Græsk ekklêsía, som betyder de udkaldede.

Disse udkaldede er alle dem, Jesus Kristus kalder for sine får, og som følger ham.

”Denne hemmelighed er, at hedningerne er medarvinger og hører med til legemet, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangelium er jeg blevet tjener i kraft af den Guds nådes gave, som er givet mig ved virksomheden af hans kraft. Til mig, den ringeste af alle de hellige, blev den nåde givet at forkynde hedningene evangeliet om Kristi uransagelige rigdom.” Ef. 3:6-8.

Hav olie på lampen og vær rede

For yderligere at uddybe det vanskelige emne, som bortrykkelsen er, vil jeg citerer Hebr. 10:35-38: ”Kast ikke jeres frimodighed fra jer, den giver nemlig stor løn. I trænger til udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og vinde det, som er lovet. Thi der er blot en kort stund, så kommer han, som skal komme, og han tøver ikke.”

Lignelsen om de 10 brudejomfruer i Matt. 25:1-13 havde rod i den jødiske baggrund på den tid, men har også tydelige paralleller til vor tid, hvor mange ønsker at ville være med til brylluppet med den himmelske brudgom.

Nogle af dem har ”lamper” i hænderne, men ikke olie til deres lamper. Dvs, at selv om de er bekendende kristne, er de ikke rede til at lade sig forme af Ordet. Ligeså lidt som et lys (små olielamper) skal trimmes og passes, skal vor tro det også. Bliver den ikke det, døser vi hen og falder i søvn.

I Åb. 3:1 -6 ser vi, at Jesus, der har Åndens fylde og al kraft, bemærker al hykleri og tomt bedrag. I Sardes fandtes alt det, der så godt ud i menneskers øjne. Og de havde en form for gudsfrygt, men ingen kraft. De havde ord for at leve, men Jesus så, at de var døde. Jesus kaldte på dem for at få dem til at vågne, men de fleste magtede det ikke. Deres gerninger var tomme og unyttige.

Den, der sejrer, skal blive iført hvide klæder, tegn på at de er fuldkommen ren i Jesu Kristi retfærdighed og herlighed. Jesus har livets bog. Og i den vil navnene findes på alle dem, der har troet på Guds Lams blod som eneste vej til retfærdighed. Og dem, hvis navne er indskrevet i denne bog, kommer med i bortrykkelsen. (Åb. 3:5.)

I ældre tider havde det med navnene stor betydning. Paulus skrev: ”Ja, jeg beder også dig, du som med rette bliver kaldt Synzygus (betyder medarbejder): Kom dem til hjælp! Thi de har kæmpet (sammen) med mig i evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbejdere, de, som har deres navne skrevet i livets bog.” Fil. 4:3. Det er dem, som har olie på lampen og er rede til opbrud, når basunen lyder.

De vise jomfruer holdt deres lamper trimmet og var rede, uanset på hvilket tidspunkt, brudgommen ville komme. Deres lamper kunne brænde, og de havde olie. Men også de slumrede ind. Det er et præcist billede på mange af nutidens kristne, som har lamperne rede. At de slumrer ind fortæller os, at de er i fare for at glide over i samme tilstand, som de andre fem, der ikke kom med til brylluppet.

Vi skal våge og sørge for, at vor sjæl har det godt. Det gælder evigheden med Jesus Kristus. Derfor er spørgsmålet om bortrykkelsen af stor betydning. Hav olie på lampen, så at når råbet lyder, vi da er rede.

Mange, der søger at være med Jesus, vil ikke være rede. De tænker ikke på, at døden eller bortrykkelsen kan komme uventet. Derfor skal vi hele tiden sørge for, at vore ”lamper er trimmede”.

Alle ti brudejomfruer var gået ud for at møde brudgommen. Men kun de fem var rede til at gå med ham i det øjeblik, råbet lød, at nu kom han.

Der er nogle, der ikke er rede, fordi de har troet på det forkerte og ikke våget og bedt om styrke og hjælp i denne vanskelige og onde tid. Derfor vil der være mange ”uforstandige jomfruer”, der vil blive ladt tilbage ved bortrykkelsen. Den dag vil være en glædens stund for alle dem, der er rede, men en forfærdelig dag for dem, der bliver ladt tilbage.

I Luk. 13:24-28 står der: ”Kæmp* for at komme ind gennem den trange dør! Thi jeg siger jer: Mange skal forsøge at komme ind, men ikke formå det. Når husbonden først har lukket døren, og I står udenfor og banker på og siger: Herre, luk op for os! da vil han svare: Jeg kender jer ikke! Da vil I sige: Vi har jo spist og drukket sammen med dig, og du har undervist på vore gader. Men han skal svare: Jeg ved ikke, hvor I er fra. Gå bort fra mig, alle I, som gør uret. Da skal I græde og skære tænder, når I må se Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne samlet i Guds rige, medens I selv er kastet udenfor..”

*Det ord, der her er brugt, er et stærkt ord for at kæmpe. Græsk:agonizomai, som betyder: bogstavelig at kæmpe for en pris. Altså kæmpe, som var det for livet.

I 1. Kor. 15:20-23 læser vi: ”Men nu er Kristus stået op fra de døde som førstegrøden af dem, som er sovet ind. (Førstegrøden: den første del av afgrøden. Se 5. Mos. 18:4.) Indhøstning er et sædvanligt billede i Guds rige på fuldendelsen. (Se Matt. 13:39 ff. og Joh. 4:35 ff.) Fordi døden kom ind i verden ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. Kristus først, derefter følger dem, som hører Kristus til, når han kommer.

Vent på Herren med tålmodighed

”Vær da tålmodige, brødre! indtil Herrens komme. En bonde bier på jordens dyrebare afgrøde; han må have tålmodighed til både høstregnen og vårregnen er faldet. Således må også I være tålmodige og ved godt mod, thi Herrens komme er nær.” Jak. 5:7-8.

Vi kan altså ikke gøre for meget for at være årvågne HELE TIDEN, så vi kan undslippe Guds vrede, som vil komme til at gå over jorden.

Også for os gælder disse ord: ”Husk, hvordan du tog imod Ordet og hørte! Hold derfor fast ved det, og omvend dig! Hvis du ikke vågner op, vil jeg komme som en tyv, og du skal ikke vide timen, når jeg kommer over dig..” Åb. 3:3.

Kommer bortrykkelsen, medens vi lever, skal vi ikke dø. (1. Kor. 15:51.) I et øjeblik, når vi hører Guds basun (1. Kor. 15:52), skal vi overklædes i hellige legemer.

Da sker det, vi læser om i Es. 26:19: ”Dine døde skal leve; sammen med mit døde legeme* skal de stå op. Vågn op og råb af glæde, I, som bor i støvet.** Thi din dug er lysets dug, og jorden skal give de døde fra sig”

* Ifølge Bibelen er mennesket en enhed af sjæl, legeme og ånd. Bibelen taler aldrig nedladende om legemet, som er overmåde underfuldt dannet (Sal. 139:14), skabt i Guds billede. (1. Mos. 1:26-27.) For at befri mennesket fra syndestraf og dødsdom måtte Kristus iføre sig et menneskelegeme - en forudsætning for hans soningsværk. (Hebr. 2:14, 10:5 og Joh. 1:14.)

** Støv er et billede på forgængelighed. (Sal. 103:14.). Gud skabte mennesket af jordens støv men gav det en levende ånd.

Johannes skriver: ”Mine kære, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke blevet åbenbaret, hvad vi engang skal blive.” 1. Joh. 3:2. (Det øjeblik, vi bortrykkes til ham, som har kaldt os til fællesskab med sig.) Paulus svarer således på dette: ”I et nu, i et øjeblik, når der lyder stød i den siste basun. Thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå i uforgængelighed, og vi skal blive forvandlede. Thi dette forgængelige må blive klædt i uforgængelighed, og dette dødelige må blive klædt i udødelighed. Og når det sker,… da opfyldes det, som står skrevet: Døden er opslugt og sejren er vundet.” 1. Kor. 15:52 -54.

”Thi vi ved, at dersom vort jordiske hus, vort telt et billede på legemet, rives ned, har vi i Himmelen en bygning, som er af Gud, en evig bolig, som ikke er gjort med hænder. Mens vi er her i legemet, sukker og længes vi efter at blive overklædt med vor bolig fra Himmelen. Overklædt i det nye legeme efter opstandelsen.” 2. Kor. 5:1-2.

Gud vil ikke, vi skal rammes af hans vrede, der står som en parallel i 1. Mos. 19:22: ”Skynd dig, flygt…! thi jeg kan intet gøre, før du er kommet frem!

Også vi skal ”skynde” os at blive rede og ikke tvivlende tro på snart det ene eller det andet, som ikke stemmer med, Bibelens lære. Straks Lot var nået i sikkerhed, lod Gud sin vrede bryde ud og ødelagde byerne. (V. 23.24.)

Den ædle og den vilde oliven

I Åb. 5:10 læser vi: ”Og du har gjort os til konger og præster for vor Gud.”
De udkaldede er for en tid sat i stedet for Israel til at være verdens lys. Men kun for en tid, thi Israel skal igen komme til at indtage sin rette plads, som Guds vilje var, da han valgte dem til sit ejendomsfolk. Paulus skriver i Romerne. 11:12-25: ”Men hvis deres (Israels) fald er blevet til en rigdom for verden, og er deres fåtallighed blevet til en rigdom for hedningerne, hvor meget mere da deres fuldtallighed! Og til jer hedninger vil jeg sige: Så sandt jeg er hedningernes apostel, ærer jeg min tjeneste – kunne jeg bare vække min slægt efter kødet til nidkærhed og få nogen af dem frelst. Thi hvis verden er blevet forligt med Gud ved deres forkastelse, hvad vil da deres antagelse bringe andet end liv af døde? Er førstegrøden hellig, da er hele dejen hellig. Og er roden hellig, da er grenene det også. Men om nu nogen af grenene blev brudt af, og du, som er en vild olivenkvist, blev podet ind blandt dem og fik del med dem i saften fra roden, så ros dig ikke overfor grenene! Roser du dig, så vid, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden der bærer dig! Du vil da sige: Grenene blev brækket af, for at jeg skulle blive podet ind. Nuvel! På grund af vantro blev de afbrudt. Men du står på grund af din tro. Vær ikke overmodig, men frygt! Thi når Gud ikke skånede ikke de naturlige grene, vil han heller ikke skåne dig. Se derfor Guds godhed og strenghed: strenghed mod dem, som faldt, men over dig er Guds godhed, så sandt du bliver i hans godhed. Ellers skal også du blive hugget af.”

Ved bortrykkelsen tager Gud de udkaldede hjem til sig, hvorefter hans vrede bryder ud. Denne vrede vil også ramme Israel og til slut føre til, at Romerne. 11:25 -27 går i opfyldelse: ”Thi jeg vil ikke, brødre! at I skal være uvidende om denne hemmelighed – for at I ikke skal anse jer selv for kloge -:Forhærdelse er for en del kommet over Israel, indtil hedningernes fylde er gået ind. Og så skal hele Israel blive frelst, som det står skrevet: Fra Zion skal befrieren komme. Han skal fjerne ugudeligheder fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort.”

Da ser vi Guds plan til frelse for dem, han har kaldet. Gud har gjort sit – måtte vi da tage imod denne nåde. Menighedernes tid er ved bortrykkelsen ophørt at eksistere. En epoke er slut. Israel vil blive indpodet i det sande vintræ. Guds helhedsplan er på vej mod sit endelige mål, at se en skare frelste fra alle nationer.

”Amen! Velsignelsen og herligheden og visdommen og takken og æren og magten og styrken tilhører vor Gud i al evighed! Amen.” Åb. 7:12.

Mange af skriftstederne er fra King James Version.
Nov. 2001
Holger Skov Særkjær

Alt er ved at være rede til store omskiftelser. Vi kan ikke se præcis hvordan alt vil ske. Bibelen formaner os derfor kun til at være årvågen så vi ikke bliver overrumplet. Lad ikke bortrykkelsen overraske dig, så du ikke kommer med.


Debat: Alt sættes ind for at gøre en ende på den sande tro

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation