Kurderne rejser sig mod Irak

af Kim Andersen
Lagt på d. 16/11-19


Udskriv
Oversigt


Det kurdiske folk har en lang historie, og er et folk, der i dag primært er spredt ud over 4 nationer - Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien, et område der for ca 2.600 år siden hed Medien. Grunden til jeg skriver denne artikel er fordi, det ligner at endnu en profeti der fra fortiden peger frem i vores tid, er ved at gå i opfyldelse. Vi har i dag det enorme privilegium at stå i historiens afsluttende fase, og kan åbne Bibelen for at se hvad der for tusinder af år siden er sagt om vores tid, og vi kan se det gå i opfyldelse.

Vores del af verden, der igennem de sidste 100 år har været underlagt evolutionens umælende religion, råber efter bevis for Guds eksistens, og Gud råber i vores tid tilbage og beviser Hans eksistens og uudgrundelige overlegenhed, ved at have beskrevet resultatet af et utal af begivenheder i vores komplekse verden. Verden er styret af magtfulde mennesker, og eliten har igennem årene bedyret at intet sker uden det er deres vilje og værk for at opnå en global verdensorden - hvilket Gud afslørede for tusinder år tilbage. Men på trods af det, så falder al kompleksiteten på plads som Gud har forudsagt det, og det er Hans råb til verden. I Es. 41:21-24 henvender Gud sig til afguderne som Israel tilbad, og bad dem forkynde fremtiden, og Han siger i Es. 46:9-10 at alene Han kan det. Det er Guds fingeraftryk, det er Hans bevis til en vantro verden, at Han og ingen anden er Gud.

Derfor er begivenhederne omkring det Kurdiske folk yderst interessant, for alt tyder på at præcist det folk har Gud åbenbaret vil ødelægge Babylon, som Sodoma og Gomorra blev ødelagt. Og jeg vil minde dig om at den dag i dag vidner Sodoma og Gomorra om Guds ødelæggende dom, hvor svovlkugler stadig kan antændes efter ildregn ødelagde byerne. Se artiklen ”Bibelens Troværdighed”.

Igennem Esajas profeterede Gud, ”Se, imod dem rejser jeg Mederne” (Es. 13:17) - og med ”dem” tales der om Babel (Babylon). Også igennem Jeremias taler Gud imod endetidens Babylon og siger, ”HERREN har vakt Mederkongens Ånd, thi hans Hu står til at ødelægge Babel;… vi Folkene til Strid imod det, Mederkongen, hans Statholdere og alle hans Landshøvdinger og hele det Land, han råder over!” (Jer. 51:11 ; Jer. 51:28). Igen I åbenbaringsbogen taler Gud imod Babel – mere om det senere.

Fortidens Medere


Herunder er et kort1, der viser fortidens Medien 600 år før Jesus.


Nogle mener at Mederne kommer fra Jafets’s søn Madaj (1. Mos. 10:2), mens andre mener at Madaj’s efterkommere var det Makedoniske folk. Lige her har det ingen betydning, for Mederne har sin historie. Og skulle kritikere søge at modgå Medernes historie, findes der optegnelser der bekræfter historien. Første gang de nævnes er af Salmanassar III, der indtog deres sletter i 836 f.Kr., for at få fat i Medernes heste der var særligt avlet.

Herodotus og Strabo bekræfter Medernes eksistens. Herodotus (440 f.Kr) skriver i ”The Histories” at Mederne:

i gammel tid generelt blev kaldt for Ariere; men da kolchiskeren Medea kom fra Athen til disse Ariere,ændrede de også deres navn. Således fortæller Mederneom sig selv2

Strabo (54 år f.Kr.) skriver i ”Geography” at:

Navnet Ariana er udvidet til også at inkludere dele af Persien, Media og det nordlige Baktrien og Sogdia; for disse nationer taler næsten samme sprog3

605-552 f.Kr. var Mediens storhedstid (se kortet ovenfor), indtil Kyros den Store (hvis far var Perser, Cambyses I, konge i Anshan og hvis mor, Mandane, var datter af Mediens konge) erobrede Mediens hovedstad Ecbatana (nutidens Hamedan i det nordvestlige Iran). Kyros dannede, kort efter synet Daniel så i Dan. 8:3-4, Dan. 8:20 det medo-persiske rige - endnu en profetisk opfyldelse!

Det medo-persiske rige var datidens hidtil største rige, men blev erobret af Alexander den store i 330 f.Kr - endnu en profetisk opfyldelse af Daniels syn (Dan. 8:5-8, Dan. 8:21), hvor han så det Græske rige søndertræde det medo-persiske rige.

Herodotus fortæller i samme værk citeret ovenfor, at Mederne var gjort af seks stammer:

af Mederne er stammerne som følger, Busae, Paretaceni, Struchates, Arizanti, Budii og Magi. Deres stammer er mange4

Her er Magi stammen særlig interessant, for Magi’erne var præsteembedet i Medien og igennem det persiske imperium også, og det var de vise mænd (græsk magos) fra Østerland der kom og spurgte til jødernes nyfødte konge (Matt. 2:1-2). De var bl.a. astrologer der lagde horoskoper. Det hebræiske ord er chartom, der i King James er oversat magiker og i den danske oversættelse drømmetyder, og fordi Daniel tolkede Nebukadnezars drøm om træet (Dan. Kap 4), blev han gjort til øverste for alle drømmetydere og fik navnet Beltsazzar.

Også på Apostlenes tid nævnes Mederne, iblandt folket der var samlet på pinsedag, Apg. 2:9.

Nutidens Kurdere


Skal man pege på et folk i dag, der kan opfylde det profetiske Ord, er det Kurderne.

Som sagt er det interessant at det folk der i dag kaldes Kurdere, de sidste 2.000 år har været i det område der i fortiden var det Mediske rige, og regionen der i dag hedder Kurdistan, blev helt op i 11-1200 tallet kaldt Mah, hvilket er Medien. Der er endnu nogle Kurdiske stammer og klaner som bærer reminiscenser fra navnet Mede, bl.a. Meywandlu, Meymand, Mamand og Mafi. Den største slette i hele denne region kaldes stadig Mahy Dasht, ”Mede sletten”5.

Ifølge det Kurdiske Institut, er 19-25% af Tyrkiets befolkning Kurdere. Der er 13-17,5% Kurdere i Iran, 25-27% i Irak og 12,5-15% i Syrien. Estimaterne går fra 25-35 og helt op til 44 millioner Kurdere, hvor der yderligere kan lægges 2 millioner til fra Europa og det gamle USSR område - således op til 45,6 millioner Kurdere6. Det er ifølge Council on Foreign Relations ”en af verdens største folk uden en stat7.

Kurderne er i dag fjender af Irak - hvor Babylon ligger. Det er ikke noget mange husker, men jeg tror alle Kurdere husker det. Saddam Hussein brugte i marts 1988 kemiske våben imod den kurdiske by Halabja, der var blevet tilflugtssted for mange Kurdere, og han lod al folket der blive gasset - uskyldige mænd, kvinder og børn. Samantha Power fortæller i sin bog ”A Problem from Hell: America and the Age of Genocide” om denne begivenhed. I 1987 havde Saddam med buldozere ødelagt landsbyerne omkring Halabja, så byernes beboere søgte tilflugt i de større byer. I Halabja steg befolkningstallet hurtigt fra 40.000 til 80.000 mennesker. Det var da, Saddam gassede folket. Hun skriver:

”Den 16. marts angreb Irak med dødelige gasser.Det var anderledes fra de andre bomber, huskede et vidne. ’Der var en enorm lyd, og en enorm flamme, og den havde en meget ødelæggende egenskab. Hvis du berørte en del af din krop, som var blevet brændt, brændte din hånd også. Det forårsagede at ting fangede ilden’. Flyene fløj lavt nok, til at de skrækslagende kurdere kunne se mærkerne, som var dem det Irakiske luftvåben brugte. Mange familier kastede sig ind i primitive luftangrebs beskyttelsesrum, som de havde bygget uden for deres hjem. Da gasserne sev ind igennem revnerne, strømmede de i panik ud på gaderne. Der fandt de venner og familier, stivnede som om tiden var sat stille, som en nutidig version af Pompeji: pludseligt et par meter bag en barnevogn, fanget med en kær i hånden eller i færd med at beskytte et barn mod den forgiftede luft, eller stille og roligt sunket sammen bag et bilrat.”8

I dag undertrykker Irak stadig det kurdiske folk. En irakisk-kurdisk folkeafstemning for uafhængighed blev afholdt 15. oktober 2017, og Irakiske autoriteter har advaret Kurdiske autoriteter om at ugyldiggøre og annullere afstemningen. Så Irak er fortsat imod folket, og som Gud har afsløret, kommer der et opgør der lægger Irak øde - og redskabet ser ud til at være det Kurdiske folk. Også Tyrkiet er imod Kurderne, og anser deres militser (som med USA har kæmpet imod ISIS) for terrorist organisationer. Ligeledes i Iran og Syrien kæmper Kurderne for sin frihed, og der er mentalt set en stemning bland Kurderne der står klar til at gøre præcis som Gud har forudsagt det.

Kurderne i sit eget land?


Der er ting der tyder på, at Kurderne vil få sit eget land, og som nation kan Kurderne gå imod nationen Irak, som Gud har forudsagt. I 2006 udformede Ralph Peters et kort over Mellemøsten. Ralph Peters er pensioneret oberst for U.S. National War Academy, og han har skrevet fire bøger der siges at være yderst indflydelsesrige i regering og i militær kredse - det er hvad biografien fortæller om Peters, i forbindelse med bogen9. Kortet refereres flere steder som Pentagon Kortet, ligesom Thomas Barnetts kort, som jeg omtaler i nyhedsbloggen ”Tumulten i mellemøsten” og ”Krigstrommerne mod Syrien”.


Kortet er nøgleelementet i hans bog, ”Never Quit the Fight” (Opgiv aldrig kampen) som udkom 10 juli, 2006, omend kortet blev udgivet tidligere i ”the Armed Forces Journal”, i juni, 200610. Det er et kort, der - så vidt jeg tror - oprigtigt (men yderst naivt fordi de ikke kender hverken Bibelen eller tiden vi lever i) søger at give plads til de forskellige befolkningsgrupper i Mellemøsten for at skabe fred. Der er argumenter der siger at det vil være gavnligt for Israel at få en venligsindet genbo på den anden side af Irak og Syrien. Men igen - de kender hverken Bibelen eller tiden, for alt ligner at Gud er ved at gøre klar til at gøre verden til et bedre sted, og udrydde ondskaben, og da begynder Jakobs trængsel (Jer. 30:7).

Men se på kortet og bemærk landet farvet med lilla grænsekant. Free Kurdistan - det frie Kurdistan, en uafhængig og selvstændig nation. Ikke et Kurdistan fragmenteret over fire nationer, men et frit Kurdistan. Alle fire tidligere nævnte lande, Tyrkiet, Syrien, Iran og Irak, hvori de gamle Medere endnu eksisterer, skal ifølge kortet afgive land for at Kurderne kan få sit eget land.

Der forgår så meget i området i denne tid. USA har tilbagetrukket sine styrker fra det nordlige Syrien, for der er erklæret våbenhvile mellem Kurderne og Syrerne. Tyrkiet invaderede efterfølgende området med trusler fra både USA og Rusland. Sagens endelige kan gå frem og tilbage i den kommende tid, men én ting er sikkert. Det ender med at Mederne går imod Irak! Krigen i Irak, kæmpet under det politiske program ”Krig mod Terror”, har været med til at opdele områderne i tre grupper: Sunni, Shiite muslimsk og Kurdiske områder er nu adskilt, og det synes som sagt at være en forberedelse til Ordets opfyldelse.

Fortidens profetier, et budskab for vores nutid


Som tidligere citeret er der disse profetier i Bibelen, som nogle mener er opfyldt, mens andre, jeg ibland, ser at der er uopfyldte elementer der endnu ikke er sket. I og med Gud ikke tager fejl, så kan vi forvente os hver detalje opfyldt. Esajas kapitel 13+14 kan læses sammen med Jeremias kapitel 50+51 og Åbenbaringen 17+18, for at få det bredere billede af Babylons ødelæggelse.

Es. 13:17, ”Se, imod dem rejser jeg Mederne

Passagen i Esajas er en byrde Gud lagde på Esajas at fortælle, der omhandler den umiddelbare fremtid, Herrens dag, dvs. trængslen og dommen derefter. Her er nogle få identifikations punkter der viser at Esajas’ profeti endnu ikke er opfyldt:

 1. Menneskers hjerter skal smelte (Es. 13:7), hvilket Jesus beskriver i Luk. 21:26.
 2. Mennesker gribes af rædsel, veer og smerte, vånder sig som en fødende kvinde (Es. 13:8), hvilket er samme sprogbrug Jesus bruger om Trængslen i Matt. 24:8, hvor han viser at i takt med at vi kommer tættere på trængslen, vil verden blive værre. Paulus nævner også at undergangen er som veerne over den frugtsommelige (1. Tess. 5:3).
 3. Es. 13:10), hvilket Jesus forklarer i Matt. 24:29 ; Mark. 13:24-25 ; Luk. 21:25-26 og Johannes fik det vist i Åb. 6:12-13. Joel forudså det (Joel. 2:10 ; 3:15), hvilket Peter gentager i Apg. 2:20.
 4. Jorden skal flytte sig fra sit sted (Es. 13:13), hvilket kan medvirke eller direkte forårsage de mange naturkatastrofer Johannes beskriver i Åbenbaringsbogen.
 5. Gud vil rejse Mederne mod Babel (Es. 13:17) og derefter skal Babel (Babylon) aldrig mere bebos. Babylon skal ødelægges ligesom Sodoma og Gomorra, der endnu ligger øde - og det er endnu aldrig sket.

Jer. 51:11, ”HERREN har vakt Mederkongens Ånd, thi hans Hu står til at ødelægge Babel

Gud taler om ”hine dage”, et udtryk som ofte peger frem mod de sidste dage, og at det er tilfældet i denne passage gøres tydeligt i Jer. 50:20, ”I hine Dage og til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal man søge efter Israels Brøde, og den er der ikke, efter Judas Synder, og de findes ikke; thi jeg tilgiver dem, jeg lader blive til Rest”. Hverken før eller efter Jeremias har Israel været uden synd og overtrædelse - hvorfor de spredtes ud over hele verden, som historien har vist. Dan. 9:24 fortæller om tiden efter trængslen hvor overtrædelserne og synderne er ophørt, hvilket styrker at Jeremias’ ord var for en fjern fremtid, i hvilken vi nu står.

Også i Jeremias er der flere informationer der viser, at profetien ikke er opfyldt endnu.

 1. aldrig mer skal det bebos, men være ubeboet fra Slægt til Slægt” (Jer. 50:39). Babylon er stadig beboet - næsten 39 millioner mennesker.
 2. Som det gik, da Gud omstyrtede Sodoma og Gomorra og Nabobyerne, lyder det fra HERREN, skal intet Menneske bo der, intet Menneskebarn dvæle der” (Jer. 50:40). Der er masser af bygninger i Irak, og Saddam Husein har endog genopbygget store dele af Nebukadnezars Palads, som med tiden var forvitret.
 3. man skal ikke fra dig hente Sten til Tinder eller Grundvolde, thi du skal blive en evig Ørken” (Jer. 51:26). Babylon blev i 1900tallet genopdaget af en tysk arkæolog, Robert Koldewey, hvor lokale havde stjålet byens mursten til egne huse - med andre ord, det skal efter den endelige ødelæggelse ikke være muligt - landet vil blive til ørk som Sodoma og Gomorra.
 4. Babel skal blive en Grushob, Sjakalers Bolig, til Rædsel og Spot, så ingen bor der” (Jer. 51:37). Endnu en bekræftelse på at vi kan forvente at skulle se Babel fuldstændig ruineret, hvilket endnu ikke er sket i historien.
 5. Dets Byer er blevet en Ørken, øde Land og Ødemark; intet Menneske bor i dem, intet Menneskebarn færdes i dem

Selvom der er elementer af profetien der blev set da Mederne med Perserne indtog Babylon - hvilket i øvrigt skete uden befolkningen opdagede det - så er alt endnu ikke opfyldt. På samme måde som profetierne om Israels trængsel har referencer i fortiden, så er det endnu ikke fuldt ud opfyldt.

Igen i Jer. 51:28 bekræfter Gud at Mederne skal gå imod Irak:

vi Folkene til Strid imod det, Mederkongen, hans Statholdere og alle hans Landshøvdinger og hele det Land, han råder over!

Læser vi videre i Åbenbaringsbogen, så ses at Babylon stadig eksisterede på Johannes tid (i omkring 95/96 e.Kr), og han så følgende ang. Babylon, ”en vældig engel tog er sten af størrelse som en stor møllesten og kastede den i havet og sagde: »Således skal Babylon, den store by, styrtes hovedkulds ned og aldrig findes mere” (Åb. 18:21). Det er tredje bekræftelse der taler sammen med Esajas og Jeremias om at Babylon skal tømmes fuldstændig.

Åbenbaringsbogen peger ligeledes frem mod vores umiddelbare fremtid.

 1. Faldet, faldet er Babylon, den store, og den er blevet bolig for dæmoner og tilhold for alskens urene ånder og tilhold for alskens urene og afskyede fugle!” (Åb. 18:2)
 2. derfor skal hendes plager komme på én og samme dag: død og sorg og sult, og hun skal opbrændes med ild” (Åb. 18:8)
 3. på én time er den blevet lagt øde.” (Åb. 18:19)
 4. Og ingen lyd af harpespillere og sangere og fløjtespillere og basunblæsere skal mere høres i dig; og ingen, som driver nogen slags håndværk, skal mere findes i dig, og kværnens lyd skal ikke mere høres i dig; og ingen lampes lys skal mere skinne i dig, og brudgoms og bruds røst skal ikke mere høres i dig” (Åb. 18:22-23)

Afslutning


Der er ingen tvivl om at fremtiden ser sort ud for Babylon, og meget tyder som vist her, at Kurderne kan få en stor rolle i den fremtid. Hvis det ikke er Kurderne, så er det et andet uidentificeret folk der snart vi rejse sig. Men det er absolut værd at holde et vågent øje på hvad der sker med Kurderne, for alt tyder som sagt på at de er de gamle Medere, hvorom der er profeteret for 2.600 år siden.

I 2600 år, har verden ændret sig. Grænser er flyttet, lande kommet og gået, folkeslag er forsvundet. Men Kurderne er her som de gamle Medere, hvorom Gud talte i fordum. I 2014 da ISIS (eller ISIL) igennem sin store offenciv plyndrede og ødelagde adskillige oldtidsbyer, blev de forhindret i at nå Babylon. I Irak blev mindst 28 historiske bygninger ødelagt, men Babylon blev skånet. Der er så mange begivenheder - en lang række af sammenfald, der ville kune have ændret at Mederne endnu var at finde, og at Babylon ville stå endnu. Men det er blevet som Gud sagde, og det vidner om Hans storhed og ufejlbarlighed.

Mederne der rejses mod Babylon er profeteret for endetiden, den tid vi er i nu. Sammen med de mange, mange andre tegn, viser deet os, at Jesus er lige om hjørnet. Snart kalder Han os hjem!

Referencer


1 Kortet er taget fra ”Bibelens Lande og Folk”, Det Bedste af Readers Digest, København, 1967.
2Herodotus, The Histories”, bog 7, kapitel 62, sacred-texts.com
3Geography”, bog 15, kapitel 2, afsnit 8, af Strabo, perseus.tufts.edu
4Herodotus, The Histories”, bog 1, kapitel 101, sacred-texts.com
5Are Kurds Descended From the Medes?”, Kurdish Life, Number 10, 1994, kurdistanica.com.
6The Kurdish population”, The Kurdish Institute, d. 12-01-2017
7The Time of the Kurds”, Council on Foreign Relations
8 ”A Problem from Hell: America and the Age of Genocide”, side 188, af Samantha Power
9 Se bogen hos f.eks. noon.com, og Amazon.com og find ”About the Author
10Blood borders”, Armed Forces Journal, d. 01-06-2006. Kortet er ikke længere vist, men er i en anden artikel fra 2013, ”Peters’ “Blood borders” map”


Debat: Kurderne rejser sig mod Irak

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation