Perversitetens ånd

af Kim Andersen
Lagt på d. 05/07-23


Udskriv
Oversigt


En bevægelse, der får magt til at tage et samfund som gidsel, som får ”held” med at gennemtvinge sig adgang til befolkningen og udstille sine perversiteter for ikke-initierede medborgere der ikke er med i bevægelsen, det kræver mere end arbejde fra reklamører og promotorer. Presset på store satte virksomheder for at være deltagende, som Maersk og Chr. Hansen, tillige med adskillige kommunale samarbejdspartnere, kommer ikke fra bevægelsen, men fra en dæmonisk ånd der gennemsyrer befolkningerne.

Argumenter som at 27% af seksuelt aparte personer ikke kan tale åbent om deres seksualitet og identitet, at 37% føler der tales nedsættende om dem, og at 47% af dem ikke har jobs, får store virksomheder til at bruge summer af penge på reklame for bevægelsen, en dydssignalering hvormed de håber at træde frem imellem alle andre firmaer, og vise at de er inkluderende.

Kraften bag bevægelsen er ikke mennesker, reklamer eller penge, men en oldgammel afgud, for hvem vi holder påske og til hvem hedningene og Israel i gammel tid, såvel som den Romersk KatolskeKirke i nutiden, skænker offerdrikke og bager offerkager, nemlig Isis - også kaldt Inanna.

Jeg vil med denne artikel forsøge at vise dig, at den omfattende pervertering af samfundet vi oplever i disse sidste dage, ikke er noget nyt, men en gammel dæmonisk kraft der kaprer tankerne hos verdens mennesker, for at tilvejebringe et globalt sodomitisk samfund.

Inanna


Denne perverterede ånd er en urgammel dæmon, kendt som Inanna (sumerisk: Dinanna, Mesopotamiens Inana). Det er den gamle sumeriske gudinde (også kaldt himmelens Moder Inana - elskerinden) for kærlighed, skønhed, sex, begær, frugtbarhed, krig, kamp, retfærdighed og politisk magt. Hun blev senere tilbedt af akkaderne, babylonerne og assyrerne under navnet Ishtar.

Inanna

Himlens Dronning, Semiramis, Moder Maria, Alilat, Al-Uzzah, Afrodite, Ariadne, Artemis, Asherah, Astarte, Athena, Cybele, Demeter, Diana, Europa, Hathor, Hecate, Hera, Ishtar, Isis, Juno, Lebanah, Neith, Nina, Pasiphae, Penelope, Persephone, Selene og aztekeren Tlazolteotl.
Hun var kendt som ”Himlens Dronning” og var skytsgudinde for Eanna-templet i byen Uruk, som var hendes vigtigste kultcenter. Hun var forbundet med planeten Venus, og hendes mest fremtrædende symboler omfattede løven og den ottetakkede stjerne. I sin bog ”Maiden, mother, crone”, skriver okkultisten Denna J. Conway (der har været involveret i mange aspekter af New Age fra Yoganandas lære til studier af Qabala, healing, urter og Wicca), at ”Andre kulturer i Mellemøsten kendte Astarte som Asherat of the Sea eller Ashtart[1] med fodnoten ”Symbolet på Ashtart var en ottepunktsstjerne. Den hellige sten ved hendes helligdom i Byblos var en meteorit[2] . Hun skriver også at ”koen, katten og løvinden var blandt hendes emblemer”, og koen er det, Bibelen omtaler som guldkalven, om hvilken Israel dansede da Moses var med Gud for at får overleveret Loven, mens de skejede ud seksuelt.

I mytologien var hendes mand guden Dumuzid Hyrden, der også er kendt som Tammuz, og så ser vi Satans spottene latterliggørelse af Gud som en treenig Gud, hvor Fader, Helligånd og Søn hånes igennem tre afguder med mange navne på tværs af nationerne, bl.a. An/Nimrod/Osiris/El, Inanna-Ishtar/Semiramis/Isis/Ashera/Ninhursag og Dumuzid/Tammuz/Horus/Adonis/Baal. Ezekiel bliver vist hvordan Israels kvinder græd over Tammuz (der døde om vinteren og blev genoplivet om sommeren), mens mændene tilbad solen (Ez. 8:14-17). Tammuztilbedelsen var en fallisk kult, og bundede i samme seksuelle utugt som dansen om guldkalven.

Andre navne for Inanna var bl.a. Alilat, Al-Uzzah, Afrodite, Ariadne, Artemis, Asherah, Astarte, Athena, Cybele, Demeter, Diana, Europa, Hathor, Hecate, Hera, Ishtar, Isis, Juno, Lebanah, Neith, Nina, Pasiphae, Penelope, Persephone, Selene og aztekeren Tlazolteotl.

Til denne gudinde - til denne rasende, fyrrige dæmon, har arkæologien fundet flere hymner, der viser os hvordan fortiden forstod, omtalte og tilbad den.

Hymner til Inanna


Transseksualitet

”At forvandle en mand til en kvinde og en kvinde til en mand tilhører dig, Inana”
Hymnen til Inanna, også kendt som ”The Great Hearted Mistress” (Den Store Hjertelige Elskerinde), er et lidenskabeligt andagtsværk af digteren og ypperstepræstinden Enheduanna (2285-2250 f.Kr.). Digtet er et af de ældste litteraturværker der eksisterer, og det ophøjer gudinden Inanna over alle andre - ligesom den Romerske Moderkirke ophøjer Maria over Gud og kalder hende Guds moder, som har magt over Gud til at styre Hans humør - tæmme Hans vrede. World History Encyclopedia fortæller om Inanna at ”Hendes præster var mænd, kvinder og transkønnede, og mænd og kvinder gik ofte i det modsatte køns tøj, for at legemliggøre Inannas transformative kræfter[3] og linje 115-131 indeholder bl.a. teksten, ”At forvandle en mand til en kvinde og en kvinde til en mand tilhører dig, Inana”.

En anden hymne, en shir-namshub til Inana (Inana I), hvilket er en besværgelsessalme, siger på linje 16-22: ”Når jeg sidder i ølstuen, er jeg en kvinde og en livlig ung mand. Når jeg er til stede et sted med skænderi, er jeg en kvinde, en perfekt skikkelse. Når jeg sidder ved porten til kroen, er jeg en prostitueret bekendt med penis; en mands ven, en kvindes kæreste[4] .

En tredje hymne ”En hymne til Inana for Išme-Dagan (Išme-Dagan K)”, siger om Inanna på linje 19-31 at hun kan ”forvandle en mand til en kvinde og en kvinde til en mand, at ændre den ene til den anden, at få unge kvinder til at klæde sig som mænd på deres højre side, at få unge mænd til at klæde sig som kvinder på deres venstre side, at give spindler i mænds hænder... og at give våben til kvinderne[5]

Tilbedelse af denne dæmon, indebar i fortiden prostitution, og som ses i hymnerne her transkønnethed. Transkønnetheden gennemsyrer denne dæmon. LGBT bevægelsen er gennemsyret af denne dæmon. I dag kalder vi seksuelt divergerende personer farverige og festlige, men der er kastet et dæmonisk mørke over bevægelsen, der igennem påklædning, seksualitet og kønsskifte udøver sin gudstjeneste af denne afgud og menneskehader.

At forlade Gud og tilbede afguderne


Der danner sig et genkendeligt billede. Når vi ser Gay Parade/Pride igennem byen, så ser vi nutidens tilbedelse af himmeldronningen[6] . Der er en årsag til at den Romersk Katolske kirke er så gennemsyret af utugt og perversitet, for det er sådan som Gud fortæller os, at ”Som dem (afguderne)skal de, der lavede dem, blive, enhver, som stoler på dem!” (Sal. 115:8).

Der er en alvorlig god grund til at vi gentagende gange mindes om at søge at blive som Jesus. ”Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, velbehagelige og fuldkomne” (Romerne. 12:2). Johannes siger, ”Han (Jesus) bør vokse, men jeg blive mindre” (Joh. 3:30).

Paulus forklarer i det første kapitel til Romerne, at fordi mennesket ikke ærede og takkede Gud, med andre ord, de blev utaknemmelige, hvilket er et stort pejlemærke i vores liv der viser at vi er på vej til frafald, så overgav Gud dem til det de søgte, og de blev fyldt med lyst til urenhed og vanærede deres legemer, mand med mand, og kvinde med kvinde - ”de blev opfyldt af alskens uretfærdighed, ondskab, havesyge, slethed og fulde af misundelse, mordlyst, kiv, svig og ondsindethed - hemmelige og åbenbare bagvaskere, gudshadere, voldsmænd, hovmodige, pralende, opfindsomme på ondt, ulydige mod forældre, uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige” (Romerne. 1:29-31).

Det var samme tilstand i Sodoma hvor Lot blev friet fra, hvilket Jesus bruger som forbillede på hvordan verden vil være før Han kommer igen (Luk. 17:28-30). Disse mennesker ”var ugudelige og store Syndere mod HERREN” (1. Mos. 13:13). Lot var helt tydeligt ikke én af ”dem”, for han var i Guds øjne retfærdig (2. Pet. 2:7). Synden fra disse mennesker, plagede Gud helt til Himmelen, ”Sandelig. Skriget over Sodoma og Gomorra er stort, og deres Synd er såre svar” (1. Mos. 18:20-21). Det er tydeligt at noget foregik som verden ikke har set så markant siden, og jeg mener det er den samfundsmæssige omfavnelse af pervers levevis som 1. Mos. 19:5 viser. ”Byens Folk” stimlede sig sammen omkring Lot’s hus og råbte: ”Hvor er de Mænd, der kom til dig i Nat Kom herud med dem, for at vi kan stille vor Lyst på dem” - og da Lot stillede sig imellem, ville de handle værre med ham (1. Mos. 19:9).

Den dæmoniske kraft der havde fået overtaget over Sodomas borgere, arbejder på højtryk for at nedbryde vores samfund i dag. Menneskers tanker og følelser manipuleres af dæmoniske kræfter, så de søger at blive som den dæmon de tilbeder. Definitionen af mand og kvinde ændres, ligesom deres roller i samfundet ændres og samfundskulturen med kernefamilier - stærke mænd og kvinder splintres. En passage fra det senbabylonske digt af Erra beskriver byen Uruk, hvor undergang blev skænket dem, der undertrykte Inannas tilhængeres afskyelige handlinger, siger:

Selv Uruk, Anus og Ishtars bolig, byen for prostituerede, kurtisaner og callgirls, som Ishtar berøvede ægtemændene og holdt i deres magt, bliver Suteanske mænd og kvinder ved med at fornærme; de opildner Eanna, festfyrene og festivalfolkene, der ændrede maskulinitet til femininitet for at få Ishtars folk til at tilbede hende. Dolkbæreren, bærerne af barberknive, beskæringsknive og flinteklinger, der ofte udfører afskyelige handlinger for at behage Ishtars hjerte: I har sat en uforskammet guvernør over dem, der ikke vil behandle dem venligt, som forfulgte dem og krænkede ritualerne”.[7]

Skamfering

Fortidens Inanna-tilbedere er nutidens læger med skalpel, hvid kittel og gummihandsker.
Ishtar - himmeldronningen - berøvede kvinder deres mænd, og vi ser nu en tendens i Vesten, at normen bliver mere og mere at unge mennesker lever ugifte - ofte alene. Digtet nævner tilmed mennesker der bærer dolke, barberknive, beskæringsknive og flinteklinger, som ”ændrede maskulinitet til femininitet… udfører afskyelige handlinger for at behage Ishtars hjerte”, og det er præcis det vi ser i skamferingen af unge mennesker der forvandles til det modsatte køn. I dag har skamførerne bare hvide kitler og gummihandsker på.

Unge mænd feminiseres og unge kvinder maskuliniseres - ligesom hymnerne siger - kvinderne får våben og mændene spindlere (så de kan lave garn). Ikke blot adfærd og udklædning ændres, men med skalpellens snilde ændres legemet også, og som Jesus blev inkarneret som menneske, håner og latterliggør Satan Gud ved at manipulere mennesker, skabt i Hans billede, til at ligne en inkarnation af denne perverterede himmeldronning.

Dæmoniske majestatis-former

Dæmonerne bruger flertals pronominer - Det er måske ikke så underligt at proselytterne i denne bevægelse titulerer sig selv med disse flertals pronominer.
Tilmed identificerer disse mennesker sig med de kongelige pluralis majestatis-former, de/dem/vi/os - ligesom Gud der i skabelsen siger, ”Lad os gøre Mennesker i vort Billede, så de ligner os” (1. Mos. 1:26) - naturligvis fordi Gud er treenig - Gud Fader taler med Gud Søn. Dæmonbesættelser involverer ofte multiple dæmoner. Manden i Mark. 5:1-13 der var besat af en uren ånd der kaldte sig Legion ”thi vi er mange”. Mark. 16:9 fortæller at Maria Magdalene havde fået ”uddrevet syv onde ånder”. Lukas fortæller at ”Når den urene ånd er faret ud af mennesket, vandrer den gennem vandløse steder og søger hvile; og når den ikke finder den, siger den: ›Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg gik ud af.‹ Og når den kommer, finder den det fejet og pyntet. Så går den bort og henter syv andre ånder…” (Luk. 11:24-26). Det er måske ikke så underligt at proselytterne i denne bevægelse titulerer sig selv med disse flertals pronominer. Det er trods alt den gamle dæmon de tilbeder i mindste detalje, så det er intet under at folket besættes af mørkets magter.

Da Eva blev bedraget af Satan, blev hun hovmodig så hun turde gå imod Guds bud: ”af Træet til Kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den Dag du spiser deraf, skal du visselig dø!” (1. Mos. 2:17). Da hun spiste af frugten, skete der noget i hendes hjerte, og Gud afslørede hvad det var og sagde: ”til din Mand skal din Attrå være”. Der er intet romantisk i dette. Forholdet mellem ordene attrå og herske viser syndens konsekvens i Eva - det var en attrå efter at herske - egenrådigheden. Kvindens attrå er ikke hengivenhed eller forbløffelse og måben over sin fantastiske mand. Denne attrå er det, som startede kvindebevægelsen - at tilrane sig den mandlige autoritet. Eva handlede egenrådigt, og lod sin attrå (synden) efter frugten fra træet til kundskab om godt og ondt overmande hende. Evas attrå var nu til Adams autoritet, men Adams autoritet var over hende, og Adam skulle herske, eller have magt over hende. Det er et forhold der i alle lande, gennem alle generationer har været udbredt (og misbrugt, men det er et andet emne). Derfor siger Paulus også, ”I hustruer skal underordne jer under jeres mænd som under Herren” (Ef. 5:22).

Det oprindelige forhold mellem mand og kvinde, var i balance. Der var en gensidig respekt og kærlighed som blev ødelagt af synden. Og lige siden har Satan brugt denne ubalance til fortsat at ødelægge. Og det kommer til udtryk i himmeldronningens had til mænd. Gina Konstantopoulos fortæller i sit dokument ”Mine mænd er blevet kvinder, og mine kvinder mænd: køn, identitet og forbandelse i Mesopotamien” at:

Inden for kongelige indskrifter ses denne billedliggørelse i tekster forbundet med flere forskellige konger. Den ældste tilhører Tukultī-Ninurta I og detaljerer hans militære bedrifter samt opførelsen af et nyt palads i Aššur. Afslutningen af indskriften angiver skæbnen for hans fjende og hvordan Ištar: ... må hun forvandle ham fra mand til kvinde (zikrūssu sinnisāniš), må hun få hans manddom til at visne bort. Selvom indskrifterne ikke eksplicit nævner, at Ištar fratager manden hans våben, er straffen, der ligger i at erstatte hans maskulinitet med femininitet, tydelig.

Mens de fleste henvisninger til tvungen femininitet tilhører det første årtusinde snarere end det andet, er den ovenstående tekst fra Tukultī-Ninurta I kronologisk forbundet, hvis ikke forudgået af dem, der findes i hittitiske bønner og militære eder. Begge er langt mere eksplicitte eksempler på dette trope, der specifikt nævner, hvordan edsbryderen skal frakendes sine våben og forvandles til en kvinde. Den første, en bøn og ritual, der påkalder Ištar, beskriver, hvordan gudinden vil knuse mandlighed væk fra mænd, ødelægge deres potentiale, formodentlig seksuelt, og deres generelle sundhed, før hun fortsætter med at beskrive, hvordan hun vil: Tage deres sværd, buer, pile, dolke og bringe dem til Hatti-Landet; derefter putte spindel og spejl i deres hænder som en kvinde og klæde dem som kvinder[8]

Den dæmoniske entitet der her kaldes Ishtar, har et rasende had mod maskulinitet der ikke er hendes egen. Der er kæmpe forvirring i nutidens unge mænd, affødt af dæmonisk manipulation, så samfundenes unge mænd ikke kan finde deres rolle i det kønsmæssige - de har svært ved at finde og erfare deres vej til modne mænd i dagens kultur - for der er et indædt feministisk had mod maskuliniteten som bagvaskes med ladede ord som patriarkalsk styre og mandsdominering m.v. Dr. Jordan B. Peterson der er psykolog, online underviser, professor emeritus ved University of Toronto og forfatter, har som David imod Goliat, stillet sig op imod himmeldronningens kamp mod maskuliniteten igennem samfundenes kvindeoprør. Det har medført at han nu kæmper for at beholde sin autorisation som psykolog. Et af argumenterne imod Peterson beskrives i denne artikel:

Under retssagen gjorde psykologforeningens advokater meget ud af kontroversen om de udtalelser fra Dr. Peterson, der utvivlsomt var kontroversielle. Mens han diskuterede med Trudeaus tidligere stabschef og en byrådsmedlem i Ottawa, brugte Dr. Peterson uhøflige skældsord. Han kaldte den læge, der udførte kønsbekræftende kirurgi på den transkønnede skuespiller Elliot Page, for kriminel og brugte hun-pronominer og hans præ-transitionsnavn til at omtale ham. Dr. Peterson kom også med kommentarer om æstetisk skønheds foranderlige natur ved at betegne en plus-size-model som ikke smuk.[9]

Petersons synd var at kalde en læge for kriminel, fordi han som fortidens dolkbærer, bærer af barberknive, beskæringsknive og flinteklinger, molesterede skuespilleren Ellen Page, så hun nu efter samfundets honorering af himmeldronningens væsen kan sige, at hun er en mand og kalder sig ikke Ellen men Elliot Page. Samtidig lod Peterson sig ikke henfalde til løgnen og vedholdte at skuespilleren fortsat er en kvinde.

Gud har skabt os evige, som mand og kvinde har Han skabt os (1. Mos. 1:27 ; 1. Mos. 5:2 ; Matt. 19:4 ; Mark. 10:6). Og uanset hvad vi gør ved os selv, uanset hvad vi skærer af legemet - om det er arme, ben eller kønsdele, så vil vi genopstå - om det er til evigt liv eller evig afsky - som Gud oprindeligt har skabt os. Når arkæologer finder menneskeknogler fra fortidens mennesker, selv fra Inanna’s efterfølgere der som Ellen Page har skamferet sine kønsdele for at transformere sig til det modsatte køn, så viser knoglerne at transkvinderne er mænd og transmændene er kvinder.

Pride - hovmod


Nu er det snart pride igen, og som vist, er det organiseret afgudsdyrkelse der spreder sig ud i samfundet. Ligesom kristne samles i kirker for at tilbede Gud, muslimer i moskeer for at tilbede Allah og katolikker samles for at tilbede Moder Maria, så tilkendegiver firmaer og privatpersoner over hele verden sin tilbedelse af himmeldronningen med flag og merchandise. Forældre tager sine børn med til optogene i fest og farver, og børnene opdrages således i afgudsdyrkelse. Og med forståelsen af at Inanna er identisk med den Romers Katolske moder Maria, er det interessant hvad Andrew Harvey og Anne Baring skriver i bogen ”Det Guddommelige Feminine - Udforsk Guds Ansigt Rundt Om i Verden”:

Pride er blotteri

Pride gør det pludseligt så acceptabelt at voksne mænd kan stå komplet nøgne foran forældre og deres børn.
De, der kun kender den kristne tradition, ved ikke, hvor dybt Marias rødder går, eller hvordan bønnerne til hende genlyder de umindelige bønner til gamle gudinder. Ordene gentager den hilsen, der blev rettet for fire tusinde år siden til gudinderne Inanna, Ishtar og Isis som dronning - Hil dig! Store Dame af Himlen! Hagl! Verdens lys!

Millioner af mennesker, især kvinder, har bedt til Maria, som de engang gjorde til Ishtar, Hathor, Isis og Kuan Yin, takket hende for sikker fødsel under fødsel og efterladt utallige tegn på taknemmelighed i hendes helligdomme for svar på deres appeller, for hendes hjælp i deres livs kriser[10]

Det er - for de fleste - indiskutabelt uacceptabelt hvad der forgår i den Romersk Katolske Moderkirke. Seksuelle overgreb på både voksne og børn. På samme vis er det uacceptabelt at en blotter krænker en anden person, om det er voksne eller børn, ved at eksponere sin nøgenhed. Men Pride gør det pludseligt så acceptabelt, at voksne mænd kan stå komplet nøgne foran forældre og deres børn, hvor den eneste reaktion fra forældre er at de igangsætter børnene med smil og vink til de nøgne blottere. Der er en underlig dæmonisk programmering af menneskers sind, når Inanna får adgang.

I USA har har hele juni måned i 2023 været pride måned, og Gud holder ikke tilbage med advarsler mod stolthed og hovmod, hvilket ordet pride beskriver. ”Når hovmod kommer, kommer skam; Ved Hovmod vækkes kun Splid; Hovmod går forud for Fald; Et Menneskes Hovmod ydmyger ham” (Ordsp. 11:2 ; Ordsp. 13:10 ; Ordsp. 16:18 ; Ordpr. 29:23).

Satans fald

Satans fald havde sin begyndelse i hovmod – i Pride. Men hovmod står for fald!
Gud giver os en historisk detalje om Satans fald i Ez. 28:13-17 , hvor Han igennem Tyrus’ fald visuelt viser os hvordan Satan, der stod bag Tyrus, selv faldt. Og Gud siger, ”Dit Hjerte hovmodede sig over din Skønhed” (Ez. 28:17). Dette hovmod sætter Gud ord på og viser hvordan det fældede Satan, ”du faldt fra Himlen, O Lucifer, morgenens søn, fældet og kastet til Jorden” (Es. 14:12 , KJV), hvilket Jesus selv bekræftede for de 70 udsendte evangelister, da de glædede sig over autoriteten over onde ånder i Jesu navn (Luk. 10:17-18). Satans hovmod bestod i at han ville være som Gud, ligesom mennesker afviser Gud fordi de vil være uafhængige guder i eget liv. Og hovmodet udsprang fra hjertet som er ”svigefuldt fremfor alt, det er sygt” (Jer. 17:9). Jesus siger: ”fra hjertet udgår der onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, bespottelser” (Matt. 15:19). Vi skal vogte vort hjerte, og fylde det med Guds Ord: ”Thi hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med” (Matt. 12:34).

Satan sagde i sit hjerte: 1. Jeg vil stige op ind i himmelen. 2. Jeg vil ophøje min trone over Guds stjerner. 3. Jeg vil sidde på forsamlingens bjerg (hvilket bl.a. er menigheden). 4. Jeg vil stige op over skyerne. 5. Jeg vil være som den højeste (Es. 14:13-14). Men hovmodet stod for fald, og Satan faldt fra himmelen (Es. 14:12), ikke blot til Jorden, men ”ned i Dødsriget... nederst i Hulen” (Es. 14:16) og al magt, skønhed og ære er væk, og ingen kan tro at det nedtrådte ådsel (Es. 14:19) er den frygtindgydende Satan.

Ligesom Satan ville stige op, ind i himmelen og ophøje sig til at være Gud lig, viser denne Inanna-bevægelse som vi i dag kalder Pride, samme hovmod og forsøger at tilrane sig samme resultat. De har taget Guds bue og pynter sig med Hans herlighed. Men Gud siger, ”Jeg er HERREN, så lyder mit Navn. Jeg giver ej andre min Ære, ej Gudebilleder min Pris” (Es. 42:8). Det hebræiske ord for ære, indeholder også betydningen pragt og herlighed, og som Satan faldt dybt for sit hovmod og mistede al sin skønhed, er denne bevægelse faldet dybt med samme hovmod, og trods illusionen af fest og farver, har hovmodet afklædt dem værdighed og ære. Er du i tvivl, så søg efter billeder fra Pride - det er en fornedrelse og hån af mennesker skabt i Guds billede. Men vi kalder dem farverige og festlige.

Inanna vil have dine børn


De børn som ikke ofres til Molok igennem aborter, vil himmeldronningen have fat i. Hymnen til Inanna, tidligere citeret (Den Store Hjertelige Elskerinde), siger i linjerne 132-154 ”at kysse et barns læber tilhører dig, Inana”.

Sal. 2:12 siger, ”Kysser Sønnen, at ikke han vredes og I forgår! Snart blusser hans Vrede op. Salig hver den, der lider på ham!”. Det er et billede på hyldest. ”Hyld Sønnen” er betydningen. I gammel tid kyssede Israel afguderne (1. Kong. 19:18 ; Hos. 13:2), på samme måde tilskyndes vi til at kysse Jesus - dvs. omvende os til Ham og give Ham vores tilbedelse.

Med Inannas kys afkræver hun hyldest fra børnene. Og det dæmoniske pres har vundet gehør i pride-bevægelsen, hvor såkaldte queers (queer betyder ”sær / underlig”) messer, ”Vi er queer, vi kommer efter dine børn”.

Vi kommer efter dine børn


Vi kommer efter dine børn

Vi vil omvende dine børn, stille og subtilt skridt for skridt uden du bemærker det. Børnene vil skifte vennerne ud, og du får ikke mulighed for at vide hvor de går hen om aftenen for at deltage i pride protester. De vil lære at finde informationer online, som du ind til nu har skjult for dem.
Dine børn omvender også dig og bøsseagendaen finder hjem!
Det ses på adskillige videoer fra Pride, hvordan dragqueens (”drag” står for ”dressing as girls”) udfører perverterede danse foran børn, og nøgne mænd kører på cykler og leger med dem i springvand:

Dette års alle aldre Seattle Pride Parade inkluderede noget, man ikke ofte ser offentligt: voksne mænd på cykler med hjelme, men ingen bukser.

Et dusin nøgne mænd, nogle iført kropsmaling, kørte langsomt langs paraderuten søndag, før de stoppede og vinkede til det jublende publikum, som inkluderede børn, som vist på video taget af Post Millennial.

Nogle af cyklerne havde skilte påsat, der sagde: Udfordre kropsskam/byg selvværd og Stolthed for enhver krop.

Andre steder kølede et par nøgne voksne mænd af i en offentlig vandfontæne, mens små børn legede i nærheden, som vist på video.

Nøgne mænd leger nu i springvandet, hvor børn er til stede, tweetede Post Millennial, en konservativ publikation baseret i Canada, sammen med den grafiske video. Deres kønsorganer er fuldt eksponeret, når de køler sig selv af og vasker hinanden ned med vand.

LGBTQ Pride Month-parader er kendt for at skubbe grænserne for skævhed og seksuelt indhold… En gruppe nøgne mænd deltog i Seattle Gay Pride-paraden - og udsatte sig selv for små børn langs paraderuten, sagde den konservative radiovært Todd Starnes i et indlæg.[11]

Det der menes med at ”vi kommer efter dine børn” er, at de vil omvende børnene, stille og subtilt skridt for skridt så forældrene ikke bemærker det. Børnene vil skifte vennerne ud, og forældrene får ikke mulighed for at vide hvor de går hen om aftenen for at deltage i Pride protester. De vil lære at finde informationer online, som forældrene ind til nu har skjult for dem - alt sammen for at gøre børnene til kærlige og tolerante mennesker, der ikke hader (dvs. som ikke kender kærligheden og advarer). Så vil børnene omvende forældrene og bøsseagendaen, siger de, finder hjem. Det er essensen af denne sang fra San Franciscos bøssekor:

Et budskab fra bøssesamfundet


Får det her lov at fortsætte uden at Gud griber ind, så ender vi med at Inannas kys på vores børn resulterer i et samfund der accepterer seksualforbrydelser som incest og pædofili. Og når samfundet er på afveje ned af denne krogede sti, hvorfor så ikke tage nekrofili og zoofili med i forbrydelserne?

Jesus advarer at enhver der forsøger at underminere unge menneskers tro eller søger at lede et barn ind i synd eller vantro, er i alvorlige problemer. ”den, der forarger en af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb. Ve verden for forargelserne! Thi vel er det nødvendigt, at forargelser kommer, dog, ve det menneske, ved hvem forargelsen kommer!” (Matt. 18:6-7).

Læs mere om krigen mod børn i artiklen ”Normkritik – et oprør mod logik og natur”.

Afslutning


Samme aggressivitet som fængede borgerne i Sodoma, har skræmmende hårdt fat i verden i dag. Det er forfærdeligt at se hvordan den dæmoniske verden lykkes med at trække mennesker ned i fordærvelse. Ikke alene er Skaberen blevet lukket ude af stort set alle samfund, foruden hos en lille rest, globalt set, der endnu besidder tro og tilbedelse af Ham, men den gamle perverterede dæmon troner i hjerterne på en hastigt faldende menneskehed.

Verden er overgivet til et fordærvet sind, forladt af Gud og overladt til sig selv. Det er et udtryk for den kommende dom der venter, og for det frafald Paulus fortalte ville komme før ”Herrens dag” (2. Tess. 2:2-3). Og denne dag er for os der tilhører Jesus bortrykkelsen, og for verden er det trængslen efterfulgt af dom.

Med andre ord ser vi i dette mareridt af en virkelighed, at vi snart skal hjem. Verden vil sige at den glæder sig lige så meget som os til at vi er væk, for så er der ikke noget der holder igen (2. Tess. 2:6). Men de forstår ikke hvilken ondskab deres vej mod helvede indeholder, en ondskab som vi jesusfanatikere har stået i vejen for, ved Jesu nåde.

Når Jesus kommer igen til Jorden, vil Han fjerne sløret og dækket af løgn der tilslører alle folk og folkeslag. Es. 25:7 siger at ”han (Jesus) borttager på dette Bjerg Sløret, som tilslører alle Folkeslag, og Dækket, der dækker alle Folk”. Det er almindeligt kendt for folk der læser Bibelen, at der hviler et dække over Israel (2. Kor. 3:13-16). Dette dække vil fortsætte indtil hedningene er gået fuldtalligt ind, og befrieren (Jesus) kommer fra Zion (Romerne. 11:25-27), hvilket vil ske når hedningenes tidsalder er forbi (Luk. 21:24). Men der er som sagt også dette dække, som ifølge KJV er: ”kastet over alle folkene...udbredt over nationer” (se også 2. Kor. 4:3-4). Med verdens religioner, læren om evolution, løgnene om flydende køn, kønsselvbestemmelse og meget andet, har Satan slået verden med blindhed, som et dække der er kastet over jorden for at formørke menneskers sind (2. Kor. 4:4), og dette dække vil også fjernes i Kristus (se også 2. Kor. 3:18). Når hele verden ser Jesus som Konge og Frelser på Zions bjerg, da vil ingen forsker, ingen sektleder, ingen teori eller argumentation kunne bortforklare sandheden, for kongernes Konge, og herrernes Herre, himmelen og Jordens Skaber har åbnet folkets øjne, og de ser Ham og forstår at alt Satan har bildt dem ind, er løgn.

Hvilken vidunderlig dag det bliver, at stå side om side med Jesus og se løgnen afsløret. Løgnen som undertrykker os, og plager vores sjæl dagligt, som det plagede Lot i Sodoma (2. Pet. 2:7), løgnen som i tiden vi endnu lever i, time for time, dag efter dag, ødelægger så mange, mange menneskers liv - både ånd, sjæl og legeme.

Kom, Herre Jesus!” (Åb. 22.20)

Referencer


[1] Maiden, mother, crone”, side 59, af Denna J. Conway
[2] Samme bog side 199
[3] Hymn to Inanna”, World History Encyclopedia, d. 18-11-2022
[4] A shir-namshub to Inana (Inana I): translation”, The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature
[5] A hymn to Inana for Išme-Dagan (Išme-Dagan K)”, The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, Oriental Institute, University of Oxford
[6] Læs mere om tilbedelse af himmeldronningen i artiklen ”Gud Moder Maria tilbedelsen”.
[7] Inanna”, database.ours.foundation
[10] ”Exploring The Face of God Around the World”, af Andrew Harvey og Anne Baring, side 102.


Debat: Perversitetens ånd

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Emne: Afgudsdyrkelse

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation