Abraham Akkordens mønt - Fejring af fred i vores tid

Lagt på d. 13/03-21For at fejre, at der nu foreligger en fredsaftale mellem ”de mange”, som Daniels siger det, mellem de Forenede Arabiske Emirater og Israel (se "Han skal bekræfte pagten med mange i én uge"), så har Temple Coins i Israel lavet endnu en mønt, der selvfølgelig er inspireret af Esajas der profeterede, "deres Sværd skal de smede til Plovjern".

Selvom Emiraterne ikke holder mere end knap 10 millioner mennesker, er det en vigtig samarbejdspartner, for de har omfattende diplomatiske og handelsmæssige forbindelser til andre lande – og en af hovedforankringerne i Emiraternes udenrigspolitik, har været at opbygge samarbejdsbaserede forbindelser med alle lande i verden, så en fredsaftale med Emiraterne, er en fredsaftale med de mange!

Ligesom den Russiske donation til FN's Kunst Samling, der viser en mand smede et sværd om til et plovjern for at symbolisere en fred, som vi udmærket ved ikke er sand fred, men en kommende tilstand under diktatoren og despoten Antikrist, ligeledes symboliserer forvandlingen af dette sværd på Abraham Akkordens mønt ikke sand fred, men trængsel.

Mønten, som ses herunder, indeholder en masse symbolik, som fortæller en historie der har langt mere under overfladen end øjet lige ser.


Temple Coins fortæller selv, at "bagsiden af medaljen er udstyret med et sværd, der gradvist omdannes til symboler for fred, velstand, landbrug og teknologisk fremskridt"1.

Teksterne:
Lad os først kikke på teksterne, der er skrevet på Arabisk og Hebræisk.

Den Arabiske tekst er fra Sura 8;61, kaldt "al-Anfal: Krigsbyttet". Og det er en Sura, der skildrer alle der ikke er muslimer som fjender, og indeholder en række retningslinjer for hvordan muslimerne skal håndtere disse vantro fjender. Her er lidt kontekst:

"De af dem, som du har indgået en traktat med, og så bryder de ved enhver lejlighed, deres traktat, og de holder ikke pligt (over for Allah). Hvis du kommer til dem i krigen, skal du behandle dem for at indgyde frygt hos dem, der er bag dem, så de lykkeligt kan huske. Og hvis du frygter forræderi fra noget folk, så kast dem retfærdigt tilbage (deres traktat). Se! Allah elsker ikke de forræderiske. Og de, der ikke tror, må ikke antage, at de kan overgå (Allahs formål). Se! de kan ikke flygte. Gør dig klar til alt, hvad du kan af (væbnet) styrke og heste, der er bundet, som du derved kan forfærde Allahs fjende og din fjende og andre ved siden af dem, som I ikke kender. Allah kender dem. Uanset hvad I bruger på Allahs måde, vil det blive tilbagebetalt til jer fuldt ud, og I vil ikke blive gjort uret. Og hvis de bøjer sig til fred, skal du også bøje til den og stole på Allah. Se! Han, selv han, er Høreren, og Kenderen. Og hvis de vildleder dig, så se! Allah er tilstrækkelig for dig. Han er det den der støtter dig med hans hjælp og med de troende"2.

Med andre ord, så bliver der igangsat et beredskab, når der indgås en traktat som Abraham Akkorden, for muhamedanerne opfordres til at stå klar med alt hvad de har af militærstyrke, i tilfælde af at fjenden de har indgået en traktat med, milsligholder den. Og ingen nation på Jorden vil kunne efterleve en overholdelse af en fredstraktat med muhamedanere, for deres forventninger og forståelse og ikke mindst krav, er gennemsyret af deres vrangforestilling af overlegenhed. Historien er fyldt med eksempler på det. Deres ord og krav har præcedens i alle henseender, fordi de er et selvudråbt overlegent folk, grundet deres tro på Allah, og enhver der ikke bøjer sig for deres krav, vil anses som vantro der forfølger Allahs børn. Og som Sura 8:39 siger, hvis de vantro forfølger de troende, så skal muhamedanerne "bekæmpe dem indtil der ikke er mere forfølgelse, og al religion er for Allah".

Vi må heller ikke glemme Koranens historie, og dens lære om ophævelse som ses i Sura 2:102, der betyder at de vers der er sagt tidligere, kan erstattes af nye "åbenbaringer". I Mekka perioden søgte Muhammed at smigre omverden til underkastelse, og i den periode forfattede han de fredelige vers, mens han senere i Medina vendte sig til sværdet, da verden ikke igennem verbal overtalelse ville genkende ham som profet, og det er fra den periode, sværdets periode, Sura 8 er forfattet.

Den Hebræiske tekst er fra Jeremias, "thi tryg Fred giver jeg eder på dette Sted" (Jer. 14:13). Som med korancitatet, handler Jeremiaspassagen ikke om fred. Konteksten er at Jeremias klager til Gud over de falske profeter, der lyver og taler om fred, og Gud svarer, "Disse Profeter skal omkomme ved Sværd og Hunger; og folket, de profeterer for, skal slænges hen på Jerusalems Gader for Hunger og Sværd, og ingen skal jorde dem, hverken dem eller deres Hustruer, Sønner eller Døtre. Jeg udøser deres Ondskab over dem".

Så er retningen lagt. Med løgn taler de om fred. Som Jer. 6:13 siger, "Thi fra små til store søger hver eneste Vinding, de farer alle med Løgn fra Profet til Præst. De læger mit Folks Brøst som den simpleste Sag, idet de siger: "Fred, Fred!" skønt der ikke er Fred". Og sværdet fortæller samme historie. Jeg kan på ingen måde udlægge symbolikken til fulde, for i okkult forstand er symbolerne ladet med værdier for initierede i forskellige grader og niveauer. Men jeg kan vise dig nok til at forstå den antikristelige trængselssymbolik, som mønten viser, også ud fra Bibelens åbenbaring af tiden der ligger foran os.

Temple Coins siger som sagt selv om sværdet, at det er et "sværd, der gradvis forvandles til symboler for fred, velstand, landbrug og teknologisk fremskridt". Men der er al god grund til at mistænke, er der er mere og ikke mindst andet i det, end fredelig samarbejde på multiple områder, for vi ved at det er okkulte kræfter der er i gang med at forberede denne tids afslutning.

10 stjerner:
Først ser vi de ti stjerner både på skaftet og yderst på bladet af sværdet. Ti stjerne oppe og ti stjerne nede. Der er et okkult udtryk der i flere afskygninger siger, "som oppe, ligeså nede". Det betyder at det som er oppe i den himmelske sfære, er også her i vores verden. I okkulte kredse betyder frasen at englene (guderne) og menneskene forenes, som 1. Mos. kap. 6 beskriver det, og de får afkom, nephilims, som Bibelen kalder dem (oversat kæmper), som formentlig er ophavet til hele den hedenske gudekreds.

Det betyder at himmel og jord forenes, hvilket Bibelen fortæller os er "ondskabens åndemagter i himmelrummet" (Ef. 6:12), hvilket er de egentlige fjender vi kæmper imod. Og det stemmer også overens med Daniels beskrivelse af det sidste verdensrige, at det er halvt af jern og halvt af ler (Dan. 2:33), hvilket betyder at det er et rige uden sammenhold, delvist stærkt og delvist svagt. Men KJV åbenbarer noget mere for os, nemlig at, "de skal blande sig med menneskers sæd" (Dan. 2:43), hvilket er en mystisk sætning der involverer at noget, der ikke er menneskeligt, blander sig med med det menneskelige - det er igen himmel og jord der forenes, ligesom på Noas tid hvilken Jesus refererer til i beskrivelsen af vores tid, "ligesom i Noas dage, således skal det gå ved Menneskesønnens komme" (Matt. 24:37).

I Noas dage, før syndfloden, var alt kød korrupt, inkl. dyrene (1. Mos. 6:7), hvilket fortæller at der ikke kun er tale om moralsk korruption - da dyr ikke er moralske - men også korruption af kødet. Jashers Bog, som der refereres til i Jos. 10:13 og 2. Sam. 1:18, fortæller at: "menneskesønnerne tog i de dage fra jordens kvæg, markens dyr og luftens fuglene, og lærte blandingen af dyr, én art med den anden, for dermed at provokere Herren; og Gud så hele jorden og den var fordærvet (korrupt), for al kød havde fordærvet (korrumperet) sine veje på jorden, alle mennesker og alle dyr"3. Enoks Bog fortæller at englenes "ånder (afkom)har har forurenet menneskene, idet de antog mange skikkelser"4. I Qumran fandt man også fragmenter fra Kæmpernes Bog "The Book of Giants" som i 1Q23 fragment 1+6, som er meget forvitret, fortæller: "...to hundrede æsler (donkeys), to hundrede æsler (asses), to hundrede bukke fra flokken, to hundrede geder, to hundrede dyr fra marken fra hvert et dyr og hver fugl... ... til raceblanding". Fagment 2 fortæller at de fik kæmper og monstre (misfoster, vanskabning, fabeldyr).

Vi ser i dag hvordan GMO spreder sig, genmanipulation og det provokerer Gud, for vi ødelægger Hans skaberværk. Salomon fortæller i Prædikerens Bog at: "Det, der kommer, er det, der var, det, der sker, er det, der skete; der er slet intet nyt under Solen. Kommer der noget, om hvilket man siger: 'Se, her er da noget nyt!' det har dog for længst været til i Tiderne forud for os...Hvad der sker, var allerede, og hvad der skal ske, har allerede været; Gud leder det svundne op" (Ordsp. 1:9, Ordsp. 3:15). Tilbage til ti 10 stjerner og det sidste verdensrige. Der er tale om englene med sit jern/ler afkom, der i fordum underviste mennesket i genteknologi - en teknologi Gud begravede i syndfloden, men som nu igen i dag er blomstret op i tide, til at kunne opfylde Jesu profeti, at det igen skal blive som i Noas dage.

Stjernerne på skaftet har form med ni stjerner, et enneagram, der omslutter den tiende stjerne. Djwhal Khul, en åndelig vejleder der åbenbarede dette diagram og dets betydning for okkultisten Alice Bailey, han betroede hende, at når disse ni grupper kommer sammen, vil en tiende gruppe, som han ikke identificerede, fremkomme og bringe èn verdensordnen med sig.

"Sir John Sinclair, i hans kommentar til arven fra Alice Bailey, grundlægger af Lucis Trust, bemærker, at enneagrammet stammer fradet gamle Egypten. Han foreslår, at de ni punkter på enneagrammet repræsenterer ni forskellige grupper af New Age arbejdstagere: finansfolk og økonomer, psykologer, telepatiske kommunikatorer, arbejdere inden for religion, undervisere i New Age, uddannede observatører, videnskabelige servere, politiske arrangører og magnetiske healere5"

I okkult forståelse har vi altså ni elementer der arbejder for det tiende, som vil tilvejebringe den Nye Verdensorden.

I Bibelens afsløring af begivenhederne, betyder tallet 10 autoritet og herredømme. Og når vi kikker i Daniels Bog, der fortæller om denne pagt som mønten her fejrer, så ser vi at det sidste rige som skal komme, det skildres som et dyr med ti horn, "Og videre skuede jeg i Nattesynerne, og se, der var et fjerde Dyr, frygteligt, skrækkeligt og umådelig stærkt; det havde store Jerntænder, åd og knuste, og hvad der levnedes, trampede det ned med Fødderne. Det var forskelligt fra alle de tidligere Dyr og havde ti Horn. Og de ti Horn betyder, at der af dette Rige skal fremstå ti Konger" (Dan. 7:7, 24). Ligeledes er det i Åbenbaringsbogen, hvor Johannes ser "et dyr stige op af havet; det havde ti horn... Og de ti horn, du så, er ti konger" (Åb. 13:1, 17:12).

I et dokument udgivet d. 17. september 1973, kaldt "Regionalized and Adaptive Model of the Global World System", skrevet af to medlemmer af Club of Rome (som er én af Illuminatis 6 store organisationer), Mihajlo Mesarovic og Eduard Pestel, refereres der til disse ti regioner som værende ti kongeriger. Dette dokument var kun beregnet til Club of Rome medlemmer, så året efter i 1974, udgav de to samme en bog til offentligheden med navnet: "Mankind at the Turning Point", hvor de på side 161-164 omtaler samme regioner, men udelader nu betegnelsen kongeriger. Ikke nok med det, i 2008 indsatte man ti personer, én for hver region til at undersøge "hvordan berørte folk kan deltage i og kontrollere ledelsen af globale anliggender"6.

Så vi ser her hvordan symbolikken helt fra begyndelsen til enden af sværdet forkynder den nye verdensorden, og det fortsætter ud ad sværdets blad.

Printpladen:
Det første på sværdets blad er et elektronisk kredsløb, en printplade der danner forbindelserne i den elektroniske verden. Én af banerne i kredsløbet munder ud i en molekylær formation, hvilket er elektronik i molekylær skala, som bruges til f.eks. at lave mikrochips, som kan indsættes i mennesker og dyr for overvågning. Endvidere er der flere symboler for ansigtsgenkendelse der minder om symbolet.Med andre ord, symboliserer denne del overvågnings- og kontrolsystemet i trængslen, som vi allerede nu ser klart og tydeligt i vores virkelighed.

Hjertet:
Lige under sprøjten og sutteflasken ses et hjerte, delt i to med et kardiogram, der viser et enkelt hjerteslag - er det første eller sidste hjerteslag? Har det nogen sammenhæng til sprøjten, eller er det begyndelsen på den Nye Verdensorden? Jeg ved det ikke. Men måske hænger det sammen med sutteflasken og sprøjten.

Sprøjten og sutteflasken:
Temple Coins fortæller at, "Der er en yngre generation i regionen, som fortjener et bedre, mere sikkert og mere velstående liv. Umiddelbart efter normaliseringen underskrev israelske og emeratiske virksomheder aftaler om at arbejde sammen om en kur mod Covid 19, samt samarbejde inden for sundhed, infrastruktur, videnskab, landbrug og energi"1.

Det er altså vaccination som sprøjten symboliserer, hvilket vi ser udfolde sig i dag, hvor hele verden skal vaccineres og registreres med et vaccinepas. Og det er ikke bare nu, men fra nu af og resten af livet - fra vugge til grav, symboliseret med sutteflasken og hjertet der slår det sidste slag. På overfladen er formålet med vaccinen at frelse verden fra sygdom, men underlæggende ses en tilvænning, en programmering af samfundene, til at acceptere en elektronisk enhed i egen krop, som identificerer os som lovlige, deltagende borgere i samfundet. Det er forgængeren til Antikrists mærke (se Vaccinepas på vej, forløber for dyrets mærke), og symbolikken samspiller med det større billede!

Satellitstationen:
Vi ser længe ude af sværdets blad en satellit i rummet, og denne satellitstation kommunikerer formentlig med den. Det symboliserer global overvågning, og Elon Musk's Starlink kan meget vel være symboliseret i det. Ind til videre er der omkring 1.300 satellitter i rummet, for at give hurtig internetforbindelse over hele kloden - selvfølgelig for at øge overvågningsmulighederne i Antikrists rige. Mens 1.300 satellitter lyder af meget, er planerne at 10-30.000 satellitter skal pryde Jordens atmosfære.

Der er også EarthNow projektet, som støttes af Bill Gates, Intellectual Ventures, Airbus, SoftBank og OneWeb-grundlægger Greg Wyler, der forventes klar i 20227:

"Dets løfte er en konstellation af satellitter, der vil forsyne med video overalt på Jorden med en ventetid på ca. et sekund. Du behøver ikke at vente på, at en satellit kommer inden for rækkevidde eller bekymre dig om at forlade rækkevidden; mindst en vil være i stand til at se ethvert område til enhver tid, så de kan overføre overvågningsopgaven til den næste satellit, hvis det er nødvendigt8"

Artiklen fortæller videre at de kan lave stormovervågning, overvåge ulovlige fiskerfartøjer og pirater, skovbrande, hvalsporing, og se konflikter i realtid. Præcis hvad en global diktator har brug for. Man forstår nu hvorfor himlene skal ”forgå med brag, og elementerne skal komme i brand og opløses, og jorden og alt menneskeværk på den skal brændes op” (2. Pet. 3:10), Gud rydder op efter den ondeste tid på jorden, og ingen teknokrat skal igen overvåge os.

Tandhjulene:
Imellem de ti stjerner på jorden og på himmelen, ses syv tandhjul. Det taler tydeligt om industri. Og i det ligger den Store Nulstilling, som er en del fremme i dag. Den Store Nulstilling (The Great Reset) som er transformationen af den gamle verdensorden til den Nye Verdensorden - med andre ord den store trængsel - kaldes også "den fjerde industrielle revolution".

Der er syv tandhjul. Og de går godt i spænd med de ti stjerner, for Daniel så, som tidligere omtalt, dette dyr med ti horn. Men der er mere til dette dyr. For Johannes ser at det har syv hoveder, hvilket er syv bjerge, der i Bibelsk billedsprog skildrer autoritet, styre og kongedømme, og det er også syv konger (Åb. 17:9) - så det er tydeligt der er tale om syv verdensriger, hvilke er 1) Ægypten, 2) Det assyriske rige, 3) det babylonske rige - Daniel så i kapitel 7 fem riger startende med Babylon, 4) det Medo-persiske rige, 5) det græske rige, 6) det romerske rige, og endeligt 7) det rige som den Store Nulstilling har til formål at transformere verden ind i.

Om det syvende rige får Johannes på hans tid at vide at: "De fem er allerede faldet (fra kongen over det ægyptiske rige, til kongen over det græske rige), den ene er der (det romerske rige), den anden er endnu ikke kommen, og når han kommer, skal han kun blive en kort tid" (Åb. 17:10). Og det sidste rige skildres også som et dyr, "Dyret, som du så, har været og er ikke mere; men det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde... Og dyret, som har været og ikke er mere, er selv den ottende og er dog af de syv og går sin undergang i møde" (Åb. 17:8, Åb. 17:11).

Altså dyret, som der er tale om, der har været her - som var der på Johannes' tid - det romerske rige - og som skal komme igen, viser os at det er det romerske rige, der for en tid skal genopstå. Daniel ser de ti horn, men ser også et ellevte horn skyde frem og rykke tre af de eksisterende horn op, for at få plads (Dan. 7:8). Dette ellevte horn er Antikrist, og han vil skabe sig et ottende rige, og da Åbenbaringsbogen handler om to byer, Guds by Israel og Satans by Babylon, tyder det på at Babylon vil genopstå som rige - det er et andet studie, men ganske kort; I 1982 begyndte Saddam Hussein at genopbygge byen på de oprindelige ruiner, som rakte ca. 60 cm til 1 meter over jorden - Zak. 5:5-11 forudser denne genopbyggelse. Saddam erklærede sig for at være reinkarnationen af Nebukadnessar, og drømte om at genoprette byen som den var i sin storhedstid, da Babylon overvandt Israel. De gamle byggesten har inskriberet en lovpris til Nebukadnessar, hvilket Saddam også fik trykt på sine ca. 60 millioner lagte sten, med teksten "I Sadam Husseins æra, beskytter af Irak, som genopbyggede civilisation og genopbyggede Babylon".

Så tandhjulene taler om den fjerde industrielle revolution, hvor teknologi, computere og bioteknologi skal løfte verden op på et niveau, på scenen, hvor trængslen skal udspilles.

Binære tal:
Alt bliver digitalt. Al kommunikation er digitaliseret og taler sammen på Internettet. Man arbejder hårdt på at flytte den digitale verden ind i den biologiske verden, hvor maskine og menneske sammensmeltes. Det er en vision for Den Store Nulstilling, som jeg fortæller om i artiklen vaccine, mundbind og den Store Nulstilling - den store trængsel. Dyrets mærke kan være et element i at danne Homo Sapiens 2.0, hvor genteknologi, som coronasprøjten er fyldt med, forventes at udrydde sygdomme og svagheder, at løfte menneskeheden op på det næste evolutionære stadie. Vi bliver en del af den digitale Gaia, den digitale singularitet, hvor vi alle er ét med dyret. Kunstig intelligens er det binære væsen der gennemsøger og finder alle tilsluttede enheder på nettet, hvor EarthNow satellitterne sekund for sekund følger og rapporterer til den kunstige intelligent, hvor vi er og hvad vi laver.

Daddelpalmen:
Det er et træ der er ganske kendt i Mellemøsten. Hvorfor er det skildret på mønten bland al teknologien? Er det et symbol på frugtbarhed - på overflod? Den latinske betegnelse for træet er Phoenix dactylifera, og etymologisk set kommer dactylifera "daddel-bærende" fra det græske ord daktylos, hvilket betyder daddel og finger.

I Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, af James Strong og John McClintock, fortælles der at:

"Dact li Idaei er i græsk mytologi dæmoner, til hvem der var akkrediteret (dvs. man gav dem sin tro), i Lilleasien, især nær det trojanske bjerg Ida, den første opdagelse af metallurgi (dvs. de blev fremstillet i metal), og som modtog guddommelig tilbedelse. Deres oprindelse og virkelige betydning var ikke kendt, selv i den mest blomstrende periode med græsk og romersk kunst. Det antages kun, at de modtog deres navn fra deres fingerfærdighed og fra bjerget Ida. Deres antal regnes forskelligt fra ti til hundrede."

I lyset af symbolikken med de ti stjerner, hvor himmel og jord mødes, vil jeg tage den information skridtet videre og foreslå at symbolikken i denne daddelpalme, taler med på det okkulte billede. Enoks bog, som mange anser for at have været en anerkendt bog igennem historien, fortæller i 1. Enok. 6:1-8 og 2. Enok 4:1-8 om disse engle der gik ind til menneskedøtrene (1. Mos. 6:4), og fortæller at der var 19 overhoveder, med 10 under sig.

Navnet Phoenix dactylifera er også interessant, for foran på mønten er USA's segl, ørnen, som oprindeligt var en føniks-fulg. Det afslører Manley P. Hall og fortæller,

"Europæisk mystik var ikke dødt på det tidspunkt, da Amerikas Forenede Stater blev grundlagt. Mysteriernes hånd var i kontrol i oprettelsen af den nye regering, for Mysteriernes underskrift kan stadig ses på USAs store segl. Omhyggelig analyse af seglet afslører en masse okkulte og frimureriske symboler, størst iblandt dem den såkaldte amerikanske ørn - en fugl, som Benjamin Franklin erklærede uværdig til at blive valgt som emblem for et stort, magtfuldt og progressivt folk. Her igen er det kun symbolikstuderende, der kan se igennem det listige og indse at den amerikanske ørn på det store segl, ikke er andet end en konventionel phoenix, en kendsgerning der ses igennem en undersøgelse af det originale segl. I sin skitse af History of the Seal of the United States, bringer Gaillard Hunt uforvarende meget materiale til at underbygge overbevisningen om, at det originale segl bar Fønix-fuglen på dens forside og den store pyramide af Giza på dens anden overflade"9

Føniks-fuglen er et symbol på den Nye Verdensorden, hvor den gamle orden brænder op og ud af asken kommer den nye. Den er et symbol på kaos og ødelæggelse, hvorefter genfødslen rejser sig fra asken. Det er visualiseringen af elitens motte, "Ordo Ab Chaos", orden ud af kaos. De skaber kaos, som vi har set og ser det med Corona, og de kommer med løsningen og bringer deres orden, den Nye Verdensorden.

Ydermere er palmetræet et symbol for Apollo, der i de Homeriske salmer bliver født under et palmetræ10. Apollo blev af romerne tilbedt som solguden, og som vi har set, er det efter Åbenbaringsbogens profetier romerriget der skal genopstå. Solguden repræsenterer Lucifer som også er Satan, og det er ham der står bag alle ødelæggelserne, verden står overfor i trængslen.

Rumraketten:
Rumudforskningen er i okkult forstand mennesker der rækker ud til himlen, rækker ud til de engle der i fordum kom til os med okkult viden og indsigt. Selvom der igennem de mange, mange milliarder af kroner, der er postet i NASA's og andre af verdens rumudforskningsprogrammer, er tilvejebragt noget interessant og brugbart til verden, så må man undre sig hvor drivkraften til at bruge alle de penge og kræfter kommer fra - tænk hvor meget godt man kunne gøre for sine medmennesker med de penge. For nogle er det selvfølgelig almindelig interesse og har intet med okkultisme at gøre, men der er meget mere i det.

Det fik verdens bevågenhed da Amerika tog til månen. Det var et kæmpe reklamestunt, 20 milliarder dollars (124.423.000.000.000 danske kroner) og de kaldte missionen Apollo 11, hvor 11 er Antikrists tal, da han som tidligere gennemgået, er det ellevte horn, og astronauterne havde et frimurerflag med, som 32 grader frimurer Buzz Aldrin plantede på månen. Flaget bar teksten "Supreme Council 33º", med den tvehovede føniks-fugl, med teksten "deus meumque jus", der betyder "Gud min retfærdighed", eller "Gud min lov".

Nogle mener det er ørnen på flaget, men Føniks-fuglen og ørnen byttes ofte rundt, så det har symbolsk set ikke nogen betydning. I en frimurerbibel, en Masonic Heirloom Edition, stilles spørgsmålet, "Hvad er ørnenes symbolik i frimureriet?" og svaret er at "Ørnen har været et symbol blandt de forskellige folk i verden fra umindelige tider. I Egypten, Grækenland og Persien var den hellig for solen; blandt hedninger var det Jupiters emblem, blandt druiderne var det symbolet på deres øverste gud"11.

Apollo er Jupiters søn, og er identisk med Horus, søn af solguden Osiris. Det er den gamle babyloniske religion der ligger bag, og nutidens rumprogrammer er fortidens babelstårn. Når de taler om Gud min lov og retfærdighed, er det altså ikke Bibelens Gud, men solguden fra Babel og Ægypten.

Se evt. bogen "Dark Mission: The Secret History of NASA"

Fredsduen og Saturn:
Endeligt ses fredsduen flyve ud til Saturn med olivengrenen - og det er historiens afslutning. Johannes så fire ryttere komme i trængslens begyndelse, og den anden rytter ridder en ildrød hest, og han får magt til at tage freden fra Jorden (Åb. 6:4).

Duen repræsenterer det, Abraham Akkorden taler om, fred og sikkerhed, fred og ingen fare. Men olivengrenen, der er symbolet på fred, gives til Saturn. Saturn er identisk med Baal, der er Satan selv. Freden gives med andre ord igennem Abraham Akkorden over i Satans hænder. Derfor er det en falsk fred, så "Når de siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem" (1. Tess. 5:3). Der står om lederne for det sidste verdensrige at "De har én og samme tanke, og deres kraft og magt stiller de til dyrets rådighed" (Åb. 17:13), og vi ser i dag hvordan verdens politikere lave de mest vanvittige frihedsindskrænkende love, uden nogen gyldig grund. Det er ganske enkelt et fysisk bevis for den ånd der driver verden i dag, Antikrists ånd. Det er den ubevidste dæmoniske påvirkning af samfundene, der manifesterer sig i politikernes handlinger.

Abraham Akkorden og mønten til at fejre fredstraktaten, har alt med trængslen at gøre, og absolut intet at gøre med fred. Begge dele forkynder tiden lige foran os, og den tid kaldes i Bibelen Herrens dag, dagen hvor Han dømmer verden igennem trængslen, og den dag, den tid har for Israel fået en helt særlig titel: "Thi stor er denne Dag, den er uden Lige, en Trængselstid for Jakob, men fra den skal han frelses" (Jer. 30:7). Herrens dag, der i trængslens sammenhæng varer syv år, vil udmunde i at hele verden vender sig imod Israel. "Se, en Dag kommer, HERRENS Dag, da dit Bytte skal deles i dig. Da samler jeg alle Folkene til Angreb på Jerusalem; Byen indtages, Husene plyndres, Kvinderne skændes, og Halvdelen af Byens Indbyggere vandrer i Landflygtighed; men Resten af Folket skal ikke udryddes af Byen" (Zak. 14:2). Det viser at ikke alene muhamedanerne, men hele verden, vil rive kontakten i stykker og forsøge at gøre det af med Israel. Men - "HERREN drager ud og strider mod disse Folk, som han fordum stred på Kampens Dag" (Zak. 14:3)

Dagen er lige foran os. Alt lægges til rette. Den fjerde industrielle revolution, den Store Nulstilling, kommer til at kræve mange ofre, som revolution altid gør. Og vi har nu set at denne mønt nærmest som en billedgåde, en rebus, fortæller om begivenhederne der kommer i den umiddelbare fremtid. Kontrakten, Abraham Akkorden, ligger på bordet, og alt hvad mønten forkynder igangsættes, så snart Antikrist sætter sin underskrift på fredspagten!

Det er en tid uden fortilfælde, som verden står på kanten af nu, "en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu og heller ikke senere skal komme" (Matt. 24:21). Bibelen siger mere om denne tid, end nogen anden tid, og vi ser det hele falde til rette. Det er både så forfærdeligt vemodigt at se alt blive givet over i den ondes vold, og samtidig er det enormt trosstyrkende at være vidne til, at alt lægger sig til rette præcist som Bibelen har forkyndt det for for flere tusinde år siden. Det er derfor jeg fortæller om det, for det er et kæmpe lys i mørket, der tænder et stærkt håb og en stærk forventning om, at Jesus snart henter os hjem!

1 "The Abraham Accord Coin, Celebrating Peace in our Times", Temple Coins
2 Sura 8:56-62
3 Jashers Bog, 4:18
4 1. Enok. 19:1
5 "Masonic and Occult Symbols Illustrated", side 281, af Dr. Cathy Burns.
6 Nyt forskningsprogram angående globalt demokrati er etableret
7 "NewSpace Index"
8 "EarthNow promises real-time views of the whole planet from a new satellite constellation", Tech Crunch, d- 18-04-2018
9 "The Secret of All Ages", Manley P. Hall, side 271-272
10 "Homeric Hymns", Hymne 3, til Apollo, linje 115.
11 "Full text of 'Freemason Bible: The King James Master Reference Edition Masonic Bible'", Internet Archive


Debat: Abraham Akkordens mønt - Fejring af fred i vores tid

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Relaterede nyhedsblogs

Abraham Akkorderne [6]; Den Store Nulstilling [13]; Israel [103]; Mellemøsten [72]; Profetisk opfyldelse [32]; Trængslen [70]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2021

- Israel har svær sygdom blandt vaccinerede [17-11-21]
- Patienter med brækkede ben, kræft og psykisk syge tæller som coronaindlagte [17-11-21]
- Taiwan suspenderer anden runde af Pfizer COVID-vacciner til børn på grund af hjerteproblemer [17-11-21]
- Waterford bydistrikt har statens højeste andel af Covid-19-infektioner [16-11-21]
- Gibraltar, 100% vaccinerede må aflyse julen [16-11-21]
- Endnu en påmindelse om Covid-19 vaccinens ineffektivitet [14-11-21]
- SARS-CoV-2 spikeprotein svækker DNA-skadereparation [14-11-21]
- CDC kender ikke til naturligt smittede der smitter igen [12-11-21]
- Vaccinebivirkninger skyldes negative forventninger [12-11-21]
- Regeringens coronaløgne er Satans løgne. [09-11-21]
- Covid-19 vaccinerne begynder at bide fra sig [04-11-21]
- En lille opmuntring til os der længes efter at Jesus kommer [30-10-21]
- Slettet regeringsrapport fejrer at pøblen elsker at føje sig [30-10-21]
- Hungersnød i en verdensorden af knaphed [27-10-21]
- Paven tydeliggør sin kommende rolle som falsk profet [22-10-21]
- Influenza sæson – hellere influenza end vacciner gennemsyret af løgn [09-10-21]
- Heunickes perfekte storm [28-09-21]
- Den vacciofile Sundhedsstyrelse tyer til New Age [26-09-21]
- William (Bill) Cooper 2001: Vaccinen introducerer sygdommen [23-09-21]
- Også Tyske, Østrigske og Amerikanske forskere har fundet metalfragmenter i covid-19 "vaccinerne" [21-09-21]
- Næsten 17 gange flere døde af influenza, end af Covid-19! [08-09-21]
- Vaccinen virker ikke, Pfizer supplerer nu med piller [04-09-21]
- Japan og Spanien har opdaget "fourenede" Covid-19 vacciner [29-08-21]
- Corona og klima - fantasi er ikke videnskab [28-08-21]