Studier i England, Tyskland og Israel: Vaccinerede spreder smitte

Lagt på d. 04/12-21Endnu et studie1 i The Lancet viser at der er ingen forskel mellem vaccinerede og uvaccinerede når det kommer til smittekilder, og det er uagtet varianter. (Jeg har slettet kildehenvisninger i teksten og lavet passende linjeafstand for at gøre det mere læseligt).

Høje COVID-19-vaccinationsrater forventedes at reducere overførslen af SARS-CoV-2 i befolkninger ved at reducere antallet af mulige kilder til overførsel og derved reducere byrden af COVID-19-sygdom. Nylige data indikerer dog, at den epidemiologiske relevans af COVID-19-vaccinerede individer er stigende.2

Altså den epidemiologiske relevans, dvs. sammenhængen mellem smitte og vaccine, er en stigende tendens. Når vaccinen ikke virker, vil smittekilderne selvfølgelig øges kraftigt iblandt alle vaccinerede.


I Storbritannien blev det beskrevet, at sekundære angrebsrater blandt husstandskontakter udsat forfuldt vaccinerede indekstilfælde svarede til husstandskontakter udsat for uvaccinerede indekstilfælde (25% for vaccinerede mod 23% for uvaccinerede). 12 af 31 infektioner i fuldt vaccinerede husstandskontakter (39%) opstod fra fuldt vaccinerede epidemiologisk forbundne indekstilfælde. Den maksimale virusbelastning afveg ikke efter vaccinationsstatus eller varianttype.

Indekstilfældet, dvs. smittekilden, er i samme grad vaccineret som uvaccineret - der er ingen forskel.

I Tyskland er antallet af symptomatiske COVID-19-tilfælde blandt fuldt vaccinerede ('gennembrudsinfektioner') rapporteret ugentligt siden 21. juli 2021 og var på det tidspunkt 16,9% blandt patienter på 60 år og ældre. Denne andel stiger uge for uge og var 58,9% den 27. oktober 2021, hvilket giver klare beviser for den stigende relevans af de fuldt vaccinerede som en mulig smittekilde. 

En lignende situation blev beskrevet for Storbritannien. Mellem uge 39 og 42 blev der rapporteret i alt 100.160 COVID-19 tilfælde blandt borgere på 60 år eller ældre. 89.821 forekom blandt de fuldt vaccinerede (89.7%), 3.395 blandt de uvaccinerede (3.4%). En uge før var COVID-19-tilfælderaten pr. 100.000 højere blandt undergruppen af de vaccinerede sammenlignet med undergruppen af de uvaccinerede i alle aldersgrupper på 30 år eller mere.

Altså 87,7% af smittespredningen kom i løbet af en måned fra 27-10-2021 (uge 39) til 24-10-2021 (uge 42) fra vaccinerede. Og når vi hører om indlagte på hospitalerne (nosokomielt udbrud), så skal det også med at smitten der kan komme fra vaccinerede - og de vaccinerede er ikke beskyttet som medierne vedvarende bliver ved med at påstå:

I Israel blev der rapporteret om et nosokomielt udbrud, der involverede 16 sundhedsarbejdere, 23 udsatte patienter og to familiemedlemmer. Kilden var en fuldt vaccineret COVID-19 patient. Vaccinationsraten var 96,2% blandt alle eksponerede personer (151 sundhedspersonale og 97 patienter). Fjorten fuldt vaccinerede patienter blev alvorligt syge eller døde, de to uvaccinerede patienter udviklede mild sygdom


De amerikanske centre for sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse (CDC) identificerer fire af de fem bedste amter med den højeste procentdel af fuldt vaccinerede befolkninger (99,9-84,3%) som amter med 'høj' transmission. Mange beslutningstagere antager, at de vaccinerede kan udelukkes som smittekilde. Det ser ud til at være groft uagtsomt at ignorere den vaccinerede befolkning som en mulig og relevant smittekilde, når der skal træffes beslutning om offentlige sundhedskontrolforanstaltninger.

Det er ikke svært at få øje på længere. Der bliver løjet og manipuleret med tallene for at lokke befolkningen til at tage staternes indkøbte vacciner. 

1 Regeringens coronaløgne er Satans løgne.
2 "The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing", The Lancet, d. 19-11-2021


Debat: Studier i England, Tyskland og Israel: Vaccinerede spreder smitte

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Corona [82]; Sygdom [60]; Vaccine [85];

Flere nyhedsblogs fra 2021

- Israel har svær sygdom blandt vaccinerede [17-11-21]
- Patienter med brækkede ben, kræft og psykisk syge tæller som coronaindlagte [17-11-21]
- Taiwan suspenderer anden runde af Pfizer COVID-vacciner til børn på grund af hjerteproblemer [17-11-21]
- Waterford bydistrikt har statens højeste andel af Covid-19-infektioner [16-11-21]
- Gibraltar, 100% vaccinerede må aflyse julen [16-11-21]
- Endnu en påmindelse om Covid-19 vaccinens ineffektivitet [14-11-21]
- SARS-CoV-2 spikeprotein svækker DNA-skadereparation [14-11-21]
- CDC kender ikke til naturligt smittede der smitter igen [12-11-21]
- Vaccinebivirkninger skyldes negative forventninger [12-11-21]
- Regeringens coronaløgne er Satans løgne. [09-11-21]
- Covid-19 vaccinerne begynder at bide fra sig [04-11-21]
- En lille opmuntring til os der længes efter at Jesus kommer [30-10-21]
- Slettet regeringsrapport fejrer at pøblen elsker at føje sig [30-10-21]
- Hungersnød i en verdensorden af knaphed [27-10-21]
- Paven tydeliggør sin kommende rolle som falsk profet [22-10-21]
- Influenza sæson – hellere influenza end vacciner gennemsyret af løgn [09-10-21]
- Heunickes perfekte storm [28-09-21]
- Den vacciofile Sundhedsstyrelse tyer til New Age [26-09-21]
- William (Bill) Cooper 2001: Vaccinen introducerer sygdommen [23-09-21]
- Også Tyske, Østrigske og Amerikanske forskere har fundet metalfragmenter i covid-19 "vaccinerne" [21-09-21]
- Næsten 17 gange flere døde af influenza, end af Covid-19! [08-09-21]
- Vaccinen virker ikke, Pfizer supplerer nu med piller [04-09-21]
- Japan og Spanien har opdaget "fourenede" Covid-19 vacciner [29-08-21]
- Corona og klima - fantasi er ikke videnskab [28-08-21]