En lille opmuntring til os der længes efter at Jesus kommer

Lagt på d. 30/10-21Der er en historisk begivenhed, hvilken Jesus henviser os til som et forbillede på trængslen. Han sagde: "som det gik til i Lots dage: de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himmelen og ødelagde dem alle - på samme måde skal det gå den dag, da Menneskesønnen åbenbares" (Luk. 17:28-30). 

Med andre ord giver Jesus os et hint til at forstå trængslen, og siger: ”se hvordan det gik til i Lots dage, sådan skal det blive”.

Begivenheden fortæller at da to englene kommer til Lot i Sodoma, siger de at han skal flygte op i bjergene. Men Lot vil hellere flygte til Zoar, hvilket han får lov til. Men lyt til englens tale her: "red dig hurtigt derhen, thi jeg kan intet gøre, før du når derhen". Hvad var det der holdt igen på Lots dage? Gud kunne ikke gøre noget, før den retfærdige Lot var væk.


Ikke nok med det. Englene tog Lot og hans familie ved hånden, og "førte ham bort og bragte ham i Sikkerhed uden for Byen" (1. Mos. 19:16). Med magt tog englene Lot, ligesom Jesus med magt (græsk. harpazo) tager os i sikkerhed uden for den globale dom. Det græske ord harpazo, som bruges i 1. Tess. 4:17, bruges 17 gange i 13 vers. Det betegner som sagt at blive grebet med magt - f.eks. så Jesus at folket ville folket ville tage (harpazo - føre) Ham bort med magt (Joh. 6:15). Ingen kan rive (harpazo) dem der tilhører Jesus ud af Hans hånd (Joh. 10:28 , 29). Filip blev harpazo, bortrykket (Apg. 8:39). Kommandanten var bange for at mængden skulle rive (harpazo) Paulus ud af soldaternes hænder med magt (KJV: "med magt" (harpazo) Apg. 23:10). Paulus blev harpazo, bortrykket til den tredje himmel (paradis, 2. Kor. 12:2-4). Dem der tvivler, tilskynder Judas os til at rive (harpazo) ud af ilden (Jud. 1:23), og drengebarnet fra Åb. 12:5, dvs. Jesus, blev harpazo, bortrykket.

Som det var i Lots dage, hvor den retfærdige holdt igen, sådan vil det også være i vore dage. Før dommen kom, blev Lot reddet i sikkerhed. Før regnen begyndte (i Noas dage et billede på Guds vrede), blev Noa reddet i sikkerhed: "som det gik til i Noas dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnens dage" (Luk. 17:26).

I to år har vi lidt under løgne, tillidsbrud, den konstante gentagelse af politiske historier der bedrager og ødelægger vores samfund. Vi er vidner til at løgnens fader får tiltagende magt over samfundene, og det plager vore sjæle. Os der søger og elsker sandheden plages af al den uretfærdige løgn, mishandling, tvang, psykologiske programmering m.v. som er skyllet ind over os som en syndflod af ondskab.

Men i direkte linje med ovenstående tale om Lot siger Peter, at Sodoma og Gomorra blev et advarende eksempel for de kommende tider. Og hvad Lot angår, led han som vi lider, hvilket er et bevis for at hans dage virkelig er et forbillede på vores:

Men han udfriede den retfærdige Lot, som led under de tøjlesløse menneskers udsvævende liv. Thi mens denne retfærdige mand boede iblandt dem, pintes han dag ud og dag ind i sin retfærdige sjæl ved de lovløse gerninger, han så og hørte,  2. Pet. 2:7-8

Vi venter fortsat med længsel på at Jesus kommer og udfrier os. Jeg har ventet i mere end 30 år, og jeg ved om søstre og brødre der snart har ventet en menneskealder. Mens vi oplever fortsat latterliggørelse af troen på denne udfrielse, både fra troende og ikke troende, hvilket Peter ved Guds Ånd advarede om ville komme - "at i de sidste dage skal der lyde spot fra spottere, der lever efter deres egne lyster" som siger "Hvad bliver det til med hans komme, som var forjættet? Fra den dag, vore fædre sov hen, er alt jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse" (2. Pet. 3:3-4), så opmuntrer Paulus os:

Så venter mig nu retfærdighedens sejrskrans, som Herren, den retfærdige dommer, vil give mig på hin dag og ikke blot mig, men også alle dem, der har glædet sig til hans tilsynekomst, 2. Tim. 4:8

"men også alle dem, der har glædet sig til hans tilsynekomst" - vi ser altså, at Jesus glæder sig over vores ubøjelige længsel efter Hans komme, og Han belønner os for det. Husk på det - det er ikke forgæves at du tålmodigt har længtes efter Ham! Og Jesus selv sagde til os at når vi ser at verdens begivenheder begynder at vidne om trængslens komme, "da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig" (Luk. 21:28).

Hold fast! Jesus komme meget, meget snart.


Debat: En lille opmuntring til os der længes efter at Jesus kommer

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Relaterede nyhedsblogs

Tidens ende [72];

Flere nyhedsblogs fra 2021

- Israel har svær sygdom blandt vaccinerede [17-11-21]
- Patienter med brækkede ben, kræft og psykisk syge tæller som coronaindlagte [17-11-21]
- Taiwan suspenderer anden runde af Pfizer COVID-vacciner til børn på grund af hjerteproblemer [17-11-21]
- Waterford bydistrikt har statens højeste andel af Covid-19-infektioner [16-11-21]
- Gibraltar, 100% vaccinerede må aflyse julen [16-11-21]
- Endnu en påmindelse om Covid-19 vaccinens ineffektivitet [14-11-21]
- SARS-CoV-2 spikeprotein svækker DNA-skadereparation [14-11-21]
- CDC kender ikke til naturligt smittede der smitter igen [12-11-21]
- Vaccinebivirkninger skyldes negative forventninger [12-11-21]
- Regeringens coronaløgne er Satans løgne. [09-11-21]
- Covid-19 vaccinerne begynder at bide fra sig [04-11-21]
- En lille opmuntring til os der længes efter at Jesus kommer [30-10-21]
- Slettet regeringsrapport fejrer at pøblen elsker at føje sig [30-10-21]
- Hungersnød i en verdensorden af knaphed [27-10-21]
- Paven tydeliggør sin kommende rolle som falsk profet [22-10-21]
- Influenza sæson – hellere influenza end vacciner gennemsyret af løgn [09-10-21]
- Heunickes perfekte storm [28-09-21]
- Den vacciofile Sundhedsstyrelse tyer til New Age [26-09-21]
- William (Bill) Cooper 2001: Vaccinen introducerer sygdommen [23-09-21]
- Også Tyske, Østrigske og Amerikanske forskere har fundet metalfragmenter i covid-19 "vaccinerne" [21-09-21]
- Næsten 17 gange flere døde af influenza, end af Covid-19! [08-09-21]
- Vaccinen virker ikke, Pfizer supplerer nu med piller [04-09-21]
- Japan og Spanien har opdaget "fourenede" Covid-19 vacciner [29-08-21]
- Corona og klima - fantasi er ikke videnskab [28-08-21]