Nyheder, 2009


- Dr. Doom spår finanshelvede

Der er ingen tvivl om, at verden på alle områder er på vej ind i en ny Verdensorden. Den gamle måde alt fungerede på ændres igennem kaos, og igennem kaos kommer den nye orden, hvilket Illuminati har gjort til sit motto: "Ordo Ab Chaos"...
D. 29-12-09

- WHO giver millioner af doser H1N1-vaccine til u-lande

Som forventet, hvilket jeg udtrykker bekymring for i nyhedsbloggen "Bilderbergs planer 2009", så læsses den giftige vaccine over på folket i Afrika og andre ulande. “180 millioner doser af vestens overskydende H1N1-vaccine gives lige nu til WHO, der deler dem ud i 95 lande, som er sårbare over for pandemien...
D. 24-12-09

- Israel indrømmer organhøst af døde palæstinensere

Det er med stor ærgelse at jeg i dag opdager, at Israel er skyldige i organhøst, som den Svenske avis Aftonbladet fik opmærksomhed for at berette om1. Aftonbladet er ikke den eneste kilde der fortæller det, men i kølvandet af Aftonbladets artikel, har Israel nu indrømmet at det er sandt...
D. 23-12-09

- Klimatopmødets resultat

Jeg tror ikke på, at 193 godkender FN's ramme for klimakonferencen, og 26 lande vælger at stå bag en efterfølgende erklæring, uden der opnås det, der er forventet. Spørgsmålet er, hvad forventningen egentlig har været - om en nedsættelse af CO2 forbruget egentlig er det ønskede resultat? Jeg har i flere nyhedsblogs fremhævet forskellige leders omtale af resultatet for klimamødet, som hedder en ny verdensorden1...
D. 20-12-09

- Vejrets luner

Det kan ikke være mere symptomatisk. Mens verdens ledere forsøger at blive enige om at fjerne det varme vejr, så består klimaets helt egen lune uberørt. Det kan næsten ikke være mere humoristisk, at mens topfolket svedte i Bella centret, så stod demonstranterne udenfor, gennemkolde, og protesterede over at der var for varmt...
D. 20-12-09

- To lammet efter H1N1-vaccination

Som forventet, har den giftige H1N1 vaccine nogle grimme bivirkninger, deriblandt Guillain-Barré syndromet, forårsaget af den squalen der er i vaccinen, som jeg fortæller om i artiklen Svineinfluenza og befolkningskontrol: “To danskere er blevet ramt af alvorlige lammelser og føleforstyrrelser, efter at have fået vaccinationen mod den nye H1N1-influenza...
D. 17-12-09

- Gore erkender fatal klima-regnefejl

Så lykkedes det at tage Al Gore på fersk gerning. På trods af at hans film "en Ubekvem Sandhed" ved højesteret i England blev kendt skyldig i ni videnskabelige fejl, vil han ikke selv hverken erkende det, eller rette dem1...
D. 16-12-09

- Var det hadet, der slog Svensmark ud?

Jeg ønsker på ingen måde at udstille Henrik Svensmark, han har min dybeste sympati, og jeg er rasende over, at forskere der sidder med beviser der ikke følger den politiske agenda, skal være under det store pres...
D. 15-12-09

- Forsvaret i Tyskland fik H1N1 vaccine uden hjælpestoffer

TIME fortæller i en artikel at: “efter en rapport blev lækket til de Tyske medier sidste uge, bekræftede indenrigsministeriet at de havde bestilt en anden vaccine, Celvapan, til regeringsfolk og militæret...
D. 14-12-09

- Befolkningskontrol kaldes nøgle til aftale

Endnu engang slås tonen an, for befolkningskontrol. CO2 er den perfekte løgn for at opnå Verdensordnens mål, da CO2 berører både liv og energi. så længe den politiske formel er "liv = CO2", så vil livet trues af klimapolitiken, og det er præcis hvad Kina's viceminister for National Befolkning og Falimie Planlægnings Kommission for Kina siger: “Befolkningstal og klimaforandring er forbundet, men befolknings problemstillingen har forblevet en blind vinkel når landene diskutterer måder til at dæmpe klimaforandring og nedsætte global opvarmning...
D. 11-12-09

- Medvedev viser prøvemønt for Ny 'Verdens Valuta' ved G-8

Jeg har længe forsøgt at fremhæve, hvordan retorikken igennem den globale finanskrise, har fortalt at krisen har til formål at etablere en forenet verdensøkonomi, eller sagt med andre ord, en Ny Verdensordens økonomi...
D. 11-12-09

- Videoer til København repræsentanter, som forklarer global opvarmnings myten

“Forskere som har fortalt sandheden om global opvarmning i årevis, at der ikke er noget bevis for at det er menneskeskabt, eller vil blive en krise, har optaget videoer som vil udgives til repræsentanterne udsendt til den 12-dages lange Internationale Klima Konference, der åbnede i København i dag...
D. 08-12-09

- Obama kører det tunge klimaskyts i stilling

Det virker som om eliten bruger klimakampagnen til at demonstrere sin magt. Den markante tvivl der er kommet frem, dels med Al Gore's misbrug af data til at forme Hockeystaven, de hackede mails, kaldt climate-gate sagen1 og ikke mindst de slettede klimadata, omtales ikke med ét ord på COP15 konferencen...
D. 08-12-09

- Programmering af samfundene

Martin Lidegaard fra Danmarks grønne tænketank, CONCITO, udtrykker i Debatten på DR2, at "der er gang i en...kulturel tsunami"1, og det er i forbindelse med COP15, klimatopmødet i København, som skal være løsningen på dette...
D. 05-12-09

- Klimaforandrings data smidt ud

I forlængelse af, at klima "forskere" har forsøgt at afskære såkaldte "skeptikere" fra medierne, hvilket blev afsløret fra klimaforskeres private e-mails1kommer det nu også frem, at de klima data, som tidens politik har lagt sig fast på, er blevet slettet, hvilket betyder at "skeptikere" ikke kan tilgå disse data og efterprøve klima alarmisternes påstande...
D. 04-12-09

- Hackede emails presser klimadirektør til afgang

Det er næsten ikke til andet, end at tolke dette som et bevis for, at det ikke er som nogle forsøger at få frem, nemlig at disse mails er ubetydelige. Det er hvad Eigil Kaas forsøger at redde situationen med1...
D. 02-12-09

- Martin Lidegaard bekræfter omstrukturering af verdenssamfundet

Martin Lidegaard, tidligere energiordfører, trafikordfører og fødevareordfører fra det Radikale Venstre, som nu er arbejdende formand for Danmarks grønne tænketank CONCITO, er en indædt klima alarmist, der har skrevet bogen "Sidste udkald", som: "er en bog om handling...
D. 30-11-09

- Groft sagt: Klimaet helliger midlerne

Det er ikke til at tro det, man læser her. D. 22-11-2009 fortæller jeg i nyhedsbloggen "Hackede mail ryster klimadebatten" at nogle klimaalarmisters e-mail korrespondancer stjæles fra en server, og offentliggøres...
D. 26-11-09

- Connie H. scorer fedt på nyt job

Det lader sig godt betalt, at virke i Bilderbergs tjeneste. Hvad der præcist blev sagt på Bilderbergermødet i 2005, er ikke til at vide. Men faktum er, at Hedegaard takkede ja til en opgave1, der er en vigtig brik i fuldendelsen af en ny verdensorden...
D. 25-11-09

- Jødehad er udbredt blandt indvandre

Det er mildest talt uforståligt, at mennesker, der hyler og jamrer over manglende forståelse og respekt, kan finde det retmæssigt at vise samme modstand mod andre, som de selv mener at være udsat for...
D. 25-11-09

- FN, klima, utugt og barnemord

FN gentager nu løgnen om, at børn er en trussel for klimaet: “Det er på med kondomet, hvis du vil gøre din del til at redde klimaet. Befalingen kommer fra selveste FN. "Der er ingen investering i udvikling, der koster så lidt og samtidig medfører fordele, der er så vidtrækkende og enorme", fastslår direktøren for FN's Befolkningsfond Thoraya Ahmed Obaid i den årlige State of World Population-rapport...
D. 24-11-09

- Værste oversvømmelser i 800 år i Irland

Vejrfænomener som det, England ser i disse dage, bliver hurtigt et symbol og en bekræftelse for menneskeskabt global klimakrise. Men bemærk hvad der siges her: “Irland er ramt af voldsomme oversvømmelser og meteorloger advarer om, at mere regn er på vej...
D. 23-11-09

- Herman Van Rompuy, bekræfter ny verdensorden.

Som jeg og mange andre igennem de sidste år har sagt, således bliver det nu bekræftet. Politikken bag finanskrisen og den globale opvarmning, havde det formål, at bidrage til etableringen af en verdensorden...
D. 23-11-09

- Hackede mail ryster klimadebatten

At klimadebatten aldrig har været i gang, men er blevet forudbestemt før videnskabelig dokumentation har kunnet stadfæste fakta, er ingen nyhed. Det er heller ingen nyhed, at den fremførte videnskab er falsk og bygger på manipuleret data...
D. 22-11-09

- Stærk lobbyisme bag WHO-beslutning om massevaccination

Jeg kan næsten ikke tro det jeg læser. Selvom det ikke overrasker mig, og at jeg ikke var i tvivl om at penge er en stor faktor i medicinbranchen, så er jeg overrasket over at læse dette i en Dansk avis: “Den 11...
D. 16-11-09

- Glem ikke Holocaust

Jeg fik tilsendt denne påmindelse om holocaust, og vil vise dig den, for at vi ikke må glemme verdens ondskab. Se et minde om holocaust Your browser does not support the video tag...
D. 15-11-09

- Nyt forskningsprogram angående globalt demokrati er etableret

Jeg faldt over denne nyhed, som løb koldt ned af min ryg. Lyt engang: “Et globalt forskningsprogram, muliggjort og koordineret igennem en sammenkaldt gruppe på ti personer hjemmehørende i ti verdensregioner, blev etableret sidste år med kernefinansiering fra Ford Fonden...
D. 13-11-09

- Norge melder stigende antal bivirkninger af influenza-vaccinen

Så begynder der at komme oplysninger om vaccinens bivirkninger, og som forventet ser det ikke godt ud. I Norge meldes der om følgende: “I sidste uge kunne de norske sundhedsmyndigheder tælle over 100 meldinger om bivirkninger fra influenza A- vaccinen, skriver NRK...
D. 12-11-09

- Kræft tager livet af brandmænd fra 11. september

Når man arbejder i støv, er de almindelige sikkerhedskrav, at man har masker på, som billedet her viser. Billedet er samlet fra forskellige videoklip fra oprydningsarbejdet, og som ses har stort set alle masker...
D. 12-11-09

- Vatikanet afviser ændring af cølibat

Som altid hæver moderkirken sig over Faderens Ord. På en passage fra Mattæus Evangeliet, bygger moderkirken sin cølibatslære. Passagen siger: "der er gildinger, som er født således fra moders liv, og der er gildinger, som er gildede af mennesker; og der er gildinger, som har gildet sig selv for Himmerigets skyld...
D. 11-11-09

- Påmindelser under H1N1 propaganda

Nu er tiden kommet, hvor svineinfluenzaen tager fat. Formentlig vil vi opleve en voldsom propaganda i den kommende tid, og derfor vil jeg kort ridse følgende op. 1) I nyhedbloggen "Bilderbergs planer 2009", afsløres det, at Verdensordnens plan med svineinfluenza, er et bidrag til oprettelsen af et globalt sundhedsministerium under FN...
D. 09-11-09

- Vaccine er fuldstændig godkendt

Det er almindeligt kendt, at man ikke ved ret meget om bivirkningerne ved H1N1 vaccinen. Nils Strandberg Pedersen, som er direktør ved Statens Serum Institut, påstår alligevel: “Vaccinen er blevet godkendt af læge­middelmyndighederne i Europa...
D. 09-11-09

- H1N1-vaccinen udløser bivirkninger

Midt i denne propagandatid for H1N1 vaccine, så er det godt at blive mindet om, at vaccinen ikke gør det bedre. Vi vil formentlig høre om hver og én der dør af H1N1 - ikke fordi det er noget usædvanligt, for det sker beklageligvis hvert år, uanset hvad man kalder influenzaen - men fordi at hver eneste person der kan meldes død af svineinfluenza, vil banke på andre menneskers frygt, så de kan blive overtalt til at lade sig vaccinere...
D. 05-11-09

- Marineskibe med svineinfluenza udbrud efter H1N1 vaccinationer - Fem vender tilbage fra mission

Bob Chapman, speaker ved Radiostationen The International Forecaster, fortalte i en udsendelse fra september måned 2009 (så vidt jeg kan se), om en begivenhed der blev forsøgt mørklagt, men som blev lækket af nogle marinesoldaters koner...
D. 30-10-09

- Bilderbergs planer 2009

James P. Tucker har igennem 25 år fulgt Bilderberg gruppen. Igennem erhvervelse af private dokumenter, samtaler med hotel medarbejdere, som har serviceret Bilderberg medlemmerne, og andre metoder, har han fået indsigt i hvilke planer Bilderberg har for hånden at gennemføre i denne verden...
D. 27-10-09

- Der har været palmer ved Nordpolen

Når man taler om jordens alder, er man nødt til at give kloden en god omgang ekstra på gashåndtaget, for at nå en alder der kan kompensere for syndfloden. For en 50 år siden kammede skruen over, og kloden blev "videnskabeligt" set 50 milliarder år gammel...
D. 26-10-09

- Obama kontrollerede pressen under valgkampen.

Jeg har i andre nyhedsblogge nævnt, at demokrati er et fatamorgana. Når alt kommer til alt, så er valgmulighederne ganske små, og pressen styrer vore meninger igennem det, de fortæller og ikke fortæller...
D. 22-10-09

- Avis: Barrosso vil have Hedegaard som kommissær

Da Hedegaard i 2005 var inviteret til den lukkede Bilderberg kreds, fik hun uden tvivl et tilbud, et tilbud som hun tilsyneladende ikke har kunnet afslå. Udvalgte Bilderberg deltagere får tilbudet om position, og måske har Hedegaard fået stillet en EU-post i sigte? “Hvis det stod til EU-Kommissionens formand José Manuel Barroso, så burde Danmark sende landets klima- og energiminister Connie Hedegaard til Bruxelles som den næste danske EU-kommissær, skriver Berlingske Tidende...
D. 21-10-09

- Vi er verdensmestre i pressefrihed

Hvad er pressefrihed? Kan pressen sige hvad den vil - inden for alle områder? Jeg vil minde om følgende, som jeg har gengivet i en artikel om den ny verdensorden: "Lyt til hvad David Rockerfeller sagde, ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelige til Washington Post, the New York Times, Time magazine og andre store udgivere, hvis direktører har været med på vores møder, og respekteret deres løfter om diskretion, i næsten 40 år...
D. 21-10-09

- Overvågning på sociale netværk

Man har nu udviklet et intelligent stykke software, et program der kan udspionere dig på nettet. Det du skriver kan fortælle programmet hvilket humør du er i: “SOCIALE netværk som Facebook, Twitter og MySpace kunne skannes for depressive personer og brugere "i farezonen", med et modigt nyt program, der skal bekæmpe selvmord...
D. 21-10-09

- Truslerne skærpes lige før COP15.

Gordon Brown, den britiske premierminister, var ude med den store propagandakølle i dag: “Gordon Brown, vil advare 17 af verdens største udledere af drivhusgasser om, at de har ”50 dage” til at blive enige om en klimaaftale, hvis verden skal undgå ”en katastrofe”...
D. 19-10-09

- Klimaminister truede med at gå af

Hvis man forestillede sig at kloden virkelig var truet, at menneskets aktiviteter virkelig truede kloden, så en overkogningssikring måtte slå til, i form af kataklysmisk katastrofe, ville Obama da flyve til Danmark med al sit udstyr? Air Force One koster knap 300...
D. 19-10-09

- Ufarlig vaccine igen bevist skadelig

Aviserne citerer i dag ekspert og sundhedsøkonom, Kjeld Møller Pedersen, fra Syddansk Universitet, der mener at vaccinen er en god sikkerhed, for når H1N1 slår igennem vil mange tage imod vaccinen1...
D. 16-10-09

- Himalayas gletsjere trækker sig ikke tibage

I flere år har det forlydt, at Himalayas gletsjere forsvinder. Som eksempel en artikel fra TV 2 Nyhederne, 2008, der siger: “Situationen i Himalaya er meget alvorlig, understreger UNEP. Mange af regionens højtliggende gletsjere kan med den nuværende globale opvarmning være borte i løbet af et par årtier...
D. 15-10-09

- Al Gore, Gaia's ypperstepræst.

Det er yderst sjælden set, at Al Gore kommer i krydsild. Andre religoner debatterer, og i særdeleshed kristne formanes til at "stride for den tro, som én gang for alle er blevet overgivet" (Jud. 1:3)...
D. 14-10-09

- Sygdomsramte afrikanske aber bruges til at lave svineinfluenza vacciner

Så er der kommet en ny væmmelig sandhed frem om vaccine, som jeg synes var nødvendig at oversætte her: "For de fleste lyder vaccine medicinsk harmløst. "Det er godt for dig!" siger doktorer og medicin firmaer, men de taler aldrig om hvad der er i de vacciner...
D. 13-10-09

- Boykot Israel...

Boykot Israel... Det tværpolitiske samarbejdsforum "Boykot Israel" er i dag (10-10-2009) på protestmarch, fordi de som navnet siger, ikke bryder sig om Israel1. Fuldstændig døv og blind over for alle tydelige begivenheder, der viser at de tager fejl, har flere organer (som følger herunder) valgt at støtte sådanne tåbelige kampagner, som at lade være med at købe Israels produkter: - Venstresocialisterne - Enhedslisten - LO Århus Amt - LO Århus - SUF - Socialistisk Ungdoms Front - Stilladsarbejdernes Brancheklub - Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København - LFS (Landsforeningen for socialpædagoger) - Murernes og murerarbejdsmændenes fagf...
D. 10-10-09

- USA: Nye miljøkrav til myndighederne

Så spiller Obama med sine diktatoriske muskler, og benytter sin magt til igennem "Executive order" konceptet, der giver USA's præsident ret til egenrådigt at bestemme, at tvinge folket ind under en klima aftale: “USA's præsident Barack Obama vil have de amerikanske myndigheder til at gå foran som eksempler på klima- og miljøområdet...
D. 06-10-09

- Vil droppe dollar som betaling for olie

Dollarens magt ser tilsyneladende sine sidste dage. Jeg har i længere tid fokuseret på nyheder der fortæller om dollaren1. Jeg har ikke fundet en endnu, der lover godt for møntfoden, og nu får den igen spået en mørk fremtid: “Olie skal ikke længere betales i dollar på det internationale marked...
D. 06-10-09

- Massiv svindel med CO2 kvoter

Et kik ind i fremtiden... Jo flere skatter jo mere svindel - sådan har det altid været, og det bliver ikke med respekt man betaler for fupnumemret CO2 kvoter. “CO-kvoter blev indført i 2005, som en metode til at begrænse udslippet af CO2...
D. 06-10-09

- EU styrket igennem krisen

Som forventet, fik den økonomiske krise det ellers modstræbende Irland til at acceptere Lissabon traktaten. En ny afstemning blev fremtvunget1, og Irland lod sig indfange...
D. 05-10-09

- Alle troende er muslimer - Jihad forberedelse...

På DR's P1 Morgen, 1. time, d. 01-10-2009, var der et interview med den syriske muslim og teolog Muhammed Shahrur, som nu er på besøg i Danmark. Muhammed Shahrur er kendt i Islam som det Luther er i kristendommen, fordi hans tolkning af Koranen menes at gøre op med de gamle dogmer og teologiske traditioner...
D. 01-10-09

- EU godkender nye H1N1-vacciner

Den vaccine som her i efteråret tilbydes Danskerne, er Pandemrix, fra producenten GlaxoSmithKline. Nu er to "nye" vacciner godkendt: “Efter positive tilbagemeldinger fra eksperterne i det europæiske medicinagentur (EMEA) har EU-Kommissionen godkendt to nye vacciner mod influenza H1N1...
D. 30-09-09

- Hockeystaven Er Død

Jeg har flere steder gengivet information om, at Al Gores hockeystav er manipulation med de tilgængelige data1. Dette faktum bliver nu cementeret: "En af de mest berygtede og forlorne stykker data, som ligger til grund for global opvarmnings alarmisme - "hockeystav" grafen - er splintret igennem et indlæg på nettet i dag...
D. 30-09-09

- Ny rapport: Vi har brug for Noahs Ark

Der er ingen grænser for IPCC's teatralske dramatisering af klimaet, og menneskets ansvar derfor. FN's klimapanel IPCC har alle tænkelige facetter af propagandaen i spil, og nu også det, at begynde at flytte dyr rundt på kloden: “Isen forsvinder hurtigere, tørkeperioderne bliver længere, og livet i verdens have er truet...
D. 29-09-09

- Darwin-provokatør afliver igen Gud

Så er den religiøse Richard Dawkins aktuel med endnu et skud imod livets ophav, den levende Gud. Gud skal igennem "beviser" ud af menneskehedens bevidsthed, og Dawkins bruger: “alt lige fra formen på delfiners hjerner, længden på elefanters stødtænder og flyvende svaler til at påvise, at der ikke er nogen højere plan styret af Gud...
D. 29-09-09

- Verdens ældste dyr med fjer er fundet

Nu har "videnskaben" bevist evolution...igen. Nu står det fast - dinosaurerne bestemte sig for at gå i luften - ændrede sin dna og voksede fjer. Beviset er en fugl...en dinosaur...måske mere en fugl...
D. 26-09-09

- Alle øjne hviler på Obamas FN-debut

I nyhedsbloggen Er Europa parat til skuffelsen?1 har jeg fremhævet en tekst der siger at "Endelig har Obama ladet skinne igennem, at FN fremover vil styre USA og ikke omvendt"...
D. 24-09-09

- Udenrigsministeriet har lavet ny klimavideoportal.

Udenrigsministeriet har lavet ny klimavideoportal. http://www.youtube.com/cop15 Nu er det tid til at løfte stemmen, mener Udenrigsministeriet, med ingen anden virkning end at forandre klimaforandringerne...
D. 22-09-09

- Læger tvivler på influenzavaccine

I artiklen jeg skrev om svineinfluenza1 og tilhørende nyhedsblogs, påpeger jeg flere vigtige detaljer, hvor i blandt to bør nævnes her. 1) At hele verden er med i et stort eksperiment2...
D. 14-09-09

- Ingen H1N1-vaccine til gravide

Der er positivt nyt i svineinfluenza sagen. Det lader til at det er ved at gå op for sundhedsmyndighederne, at svineinfluenzaen ikke er truende. Nu skal i det mindste ikke alle gravide tilbydes vaccinen - men istedet tamiflu: “"Vi hælder mere i retning af, at ikke alle gravide skal vaccineres...
D. 10-09-09

- Alarmister forlader luft temperaturer, men havene viser også afkøling.

Forskerne der blæser alarm for menneskehedens ødelæggelse af kloden, kan ikke længere forsvare den "varme luft", men forsøger nu at slå sig på ophedning af havene - i det mindste indtil klimakonferencen i København er overstået...
D. 10-09-09

- Grundlæggende om global opvarmning: Aflivning af myter.

Jeg oversætter her den månedlige artikel om glbale opvarmnings myter, fra Heartland Institute, skrevet af Jay Lehr, oktober 2009. “USA's civile rumfartsorganisation (NASA) har fastsat at Mars, Pluto, Jupiter, og Neptuns største måne, blev varmere på samme tid som jorden for nyligt blev varmere...
D. 10-09-09

- Forskere: Vi er alle mutanter

Her ses et fremragende eksempel på evolutionens paradoks. Mutationer kaldes evolution, skønt det ikke er det, tværtimod. Mutation er tab af information, hvilket betyder at hvis mutation er evolution, som mange kalder det, så skulle en voldsomt avanceret skabning, langt, langt mere avanceret end mennesket, være skyllet sammen i fortidens kemiske ur-sump, for at vi mennesker kunne degraderes derfra...
D. 04-09-09

- Nye beviser for at mennesket har påvirket klimaet

Jeg tror man skal være forsker, for at tillære sig et tunnelsyn som dette: “En artikel i det videnskabelige tidsskrift Science viser, at temperaturen på jordklodens top faldt støt fra for 2...
D. 04-09-09

- Et billede på fremtiden

Endnu en frygtindgydende såkaldt konsekvens af den globale opvarmning. Der er ikke det, den ikke for skyld for. Nu bliver koralrevene også ødelagt: “Det var i år 2000, at David Oburas verden lige pludselig blev meget større...
D. 03-09-09

- Frankrig forbereder tvungen svineinfluenza vaccination.

Et internt dokument fra den franske regering, er sluppet ud i offentligheden, som afslører planlagt systematisk vaccinering af hele Frankrigs befolkning: "Dokumentet som er dateret d. 21. august, og underskrevet af den Franske sundhedsminister Rosaylne Batchelot-Narquin og den Franske indenrigsminister...
D. 02-09-09

- Russisk professor: Amerika's kollaps kunne begynde om to måneder.

Jeg har i flere nyhedsbogs og artikler forsøgt at dokumentere at USA er i bundløs krise, både økonomisk1 og politisk2. Nu føjer en Russik professor, Igor Panarin, med doktorgrad i politisk videnskab og professor ved den Russiske Diplomatiske Akademistyrelse for Udenrigsministeriet, yderligere til sagen, og fortalte til nogle journalister under en præsentation af sin nye bog: “Obama er "håbets præsident", men i løbet af et år vil der ikke være noget håb...
D. 01-09-09

- Svineinfluenza vender tilbage i dødelig form

I nyhedsbloggen Svineinfluenzaen bider sig fast citerer jeg professor Jens Lundgren, ekspert i virussygdomme, der fortæller at H1N1 vil komme tilbage mere dødelig, og at vi, hele verdens befolkning, er med i et kæmpe eksperiment...
D. 28-08-09

- Halvdelen af Englands praktiserende læger, nægter at tage svineinfluenza vaccine...

Det er uhyggeligt, at politisk korrekthed kan presse sig igennem på yderst personlige områder. Der forventes at læger lader regeringen komme ind under huden på sig, for at sende det korrekte signal til andre...
D. 27-08-09

- Nu kan du købe CO2-aflad hos Posten

Hver religion har sin indtjening på folks elendighed. Islam har den såkaldte dimmi-skat for os dimmier, alle de vantro hunde. Den katolske kirke har aflad der forkorter lidelsen i skærsilden - og det samme gør sig gældende for moder-jord religionen, hvor den livsnødvendige kuldioxid er synden der plager skabningen...
D. 27-08-09

- Klimabombe fra norske forskere

Klimadebatten er gået hen og er blevet som det er med skabelse / evolution. Antager man at evolution er den faktor der har drevet verden dertil hvor den er nu, så står man med en fortolkning der er i modsætning til det man ser med skabelses brillerne på...
D. 25-08-09

- En vedtægt angående pandemi og katestrofe forberedelser og reaktion i statsforbundet.

Nu tager staten Massachusetts første skridt imod tvungen vaccine. Selvom det kun er én stat der aktivt går i denne retning, vil vedtægten med stor sandsynlighed blive skabelon for resten af USA. “På bekendtgørelse fra guvenøren, at en nødsituation eksisterer som er skadelig for folkesundheden eller på bekendtgørelse af en undtagelsestilstand under kapitel 639 af vedtægterne af 1950, som berigtiget, må kommisæren, under en sådan tid af undtagelsestilstand, tage en sådan affære og pådrage en sådan gæld som han eller hun finder nødvendigt for at sikre opretholdelsen af folkesundheden og forebyggelsen af sygdom...
D. 24-08-09

- Skyer som joker i global opvarmning

Dagens nyhedsmail fra Berlignske Tidende (søndag, d. 23-08-2009), byder på en "nyhed", som har været kendt af såkaldte klimaskeptikere i lang, lang tid. Henrik Svensmark har i over 10 år beskeftiget sig med emnet, og har haft IPCC på nakken fordi han udtrykker det logiske, at flere skyer betyder en køliegre klode...
D. 23-08-09

- Svineinfluenzaen bider sig fast

I min artikel om svineinfluenza, ses at i 1976 igangsattes den nationale vaccinering af USA's befolkning før der overhovedet var kosntateret epidemi. I denne omgang, 2009 farcen, kunne forskere allerede 18 dage efter første tilfælde i Mexico, og med knap 100 smittede, fortælle at svineinfluenza’en ville ramme en tredjedel af verdens befolkning, inden for ni måneder...
D. 23-08-09

- Forskere: Vacciner børnene og stop influenzaen

Optrappes indsatsen for befolkningsreduktionen? Vel vidende at vaccinen vil få antallet af hjerne/nerveskadede Guillain-Barré syndrom ofre til at stige1 så siger forskere fra intet mindre end verdensordnens arnested Yale University2, at alle skolebørn og deres forældre skal vaccineres: “I stedet for at vaccinere alle samfundets svageste mod influenza, bør man gå efter de helt store smittespredere, nemlig skolebørnene og deres forældre...
D. 22-08-09

- 100 taxaer kører CO2-neutralt

Her er et eksempel på den kunstige klimapolitik, som skal redde verden. Et taxa-firma, Amager-Øbro taxi, køber CO2 kvoter og kalder sig CO2 neutrale, der gør noget for klimaet: “Vil man køre i en CO2-neutral taxa skal man praje en fra Amager Øbro Taxa...
D. 20-08-09

- Gravide vaccineres mod influenza A

Det lader til man forsøger at tage "to fluer" med et smæk: “Sundhedsstyrelsen har besluttet at tilbyde alle gravide kvinder vaccination mod den nye influenza A...Det er blevet besluttet, at gravide i 2...
D. 20-08-09

- Svineinfluenza forbindes til dræber nerve sygdom: Lækkede breve afslører neurologers bekymring om over 25 døde i Amerika.

Som forventet ønskes virkningen af den giftige svineinfluenza vaccine skjult. Men her kommer sandheden frem: "En advarsel at den nye svineinfluenza indsprøjtning er forbundet til en dødelig nerve sygdom, er sendt ud af Regeringen til ledende neurologer i et fortroligt brev...
D. 18-08-09

- VerdensRedder.nu

Så er region midtjyllands traffikselskab ude med en genial plan, hvormed verden kan reddes. “Lader du bilen stå og tager bussen mellem hjem og uddannelse (40 km i 200 dage), kan du spare ca...
D. 16-08-09

- Smagstest afslører neanderthal-dna

Som gengivet i nyhedsbloggen Neandertaleren er ikke vores forfar , så kan videnskaben med stor sikkerhed sige, at neandertaleren ikke er vores forfar. Det er jo også rigtigt, for vi blev skab som det hele menneske vi er i dag...
D. 13-08-09

- S vil skyde milliarder i statsbank

I en tid hvor staten rager til sig for at få etableret en god gammel socialtkommunistisk fascisme økonomi, så er det smart at bruge borgernes penge på at lave en statsejet bank, som kan være aftager af de erhvervskunder, som bankerne ellers ikke tør låne til...
D. 13-08-09

- Økonomisk fremgang eller tilbagegang?

Obama har nu forsøgt at berolige Amerika, for han mener at have reddet den amerikanske økonomi fra katastrofe. Han udtaler: “I dag har vi modtaget yderligere tegn på, at det værste kan være bag os...
D. 08-08-09

- Rytmisk musik skal ud af kirken

Et glædeligt budskab fra uventet side. Kunne de menigheder som er adskilt fra moderkirkens lilelsøster, Folkekirken, dog bare lære lidt af disse sandheder: “Rock, pop og gospelsang fylder i dag så meget i folkekirken, at den både overdøver og forstyrrer kirkens åndelige budskab...
D. 06-08-09

- Obama frigiver hemmelige klima-fotos

I 2007 inviterede Connie Hedegaard verdens ledere til Illulisat, for at vise dem menneskets synd, udtrykt i en 15 km tilbagetrækning af gletsjeren. Umiddelbart efter blev der igen så koldt, at Diskobugten frøs til1...
D. 26-07-09

- Solen er på slingrekurs

Engang var vejret bare vejret, og man måtte tilpasse sig. Nu efter mennesket er begyndt at bestemme hvad der er normalt og ikke, er vejret ikke bare vejret mere. Lige meget hvad der sker, så skal man spå om hvad der nu sker...
D. 06-07-09

- Ældste Bibel på lagt ud på internettet

Siden 1871 har nye oversættelser bygget på såkaldte gamle manuskripter, som grundet sin formodede alder, har fundet større troværdighed for oversættere, end de indtil da anvendte manuskripter. Én af dem er Sinaiticus, som blev fundet i en skraldespand i Skt...
D. 06-07-09

- Grønland smelter med rekordhast

Hvad skulle klima "forskere" dog gøre uden Grønland? Uden Grønland ville de skulle være endnu mere kreative, for at plædere for global opvarmning. To gange har det forlydt, at Grønlands is smelter hurtigere end antaget1, og nu går det ikke bare hurtigt, men rekord hurtigt: “De store grønlandske gletsjere smelter meget hurtigere end hidtil forventet som følge af stigende udslip af driv­husgasser og global opvarmning...
D. 02-07-09

- Svensk nej til danske EU-ønsker

Det er en gammel militær strategi, at blande nationaliteterne, for at svække samfundene under angreb. Teknikken blev indstiftet af Tiglath-Pileser III (Assyriens konge i 744-727 f.Kr.), for at minimere muligheden for det kuede folk, at stå sammen i oprør...
D. 01-07-09

- S vil have varmefotos af alle huse fra fly

Når vanviddet rammer, er der ingen grænser for hvilke gøremål der sættes på dagsordenen. D. 27. maj, 2008 fortalte politiken.dk at USA's energiminister Steven Chu, ville male alle hustage i USA hvide1, for at de skulle kunne reflektere solens stråler tilbage i rummet, og dermed bremse den globale opvarmning...
D. 01-07-09

- Vi får det endnu varmere

Et godt eksempel på elendig journalistik, som IPCC er storforbruger af, er denne artikel. Der anerkendes at der er blevet koldere, hvilket dokumenteres af Hearland Institute1...
D. 30-06-09

- Kronik: Er klimadebatten hysterisk?

Her er en absolut læseværdig kronik, hvor historiker Steen Steensen gennemgår klimaets historie for os. Dog skal det bemærkes at teorien om en meget gammel klode skinner igennem - dog kun 14.700 år, men stadig et årstal der bygger på fornægtelsen af syndflodens hærgen, og enorme påvirkning af klodens klima...
D. 30-06-09

- Grundlæggende om global opvarmning: CO2 myter manet til jorden.

Jeg har sammen med tusinder af andre påpeget at CO2 og øget nedbør er føde for naturen. Det er ikke farligt eller katastrofalt, men en naturlig forekomst, vi burde nyde godt af, frem for at bekæmpe...
D. 27-06-09

- Connie Hedegaard revser Rusland for klimaskepsis

Da IPCC i sin tid tog hul på probagandaen om menneskeskabt global opvarmning, måtte de for at tælle 2.500 af verdens såkaldte top-videnskabsmænd, medregne bl.a. regeringsmedlemmer, journalister og fratrådte personer som var uenige...
D. 20-06-09

- Mammut uddøde langt senere end antaget

Selvom man ikke kan regne med kulstof 14 datering over en dørtærskel, så er forskerne da i det mindste kommet tættere på sandheden: “"Man har almindeligvis antaget, at Mammutten uddøde i Nordvesteuropa for omkring 21...
D. 20-06-09

- Kina, Rusland bejler til centralasiatiske lande med rednings økonomi

Som så ofte sagt, så er den globale økonomiske krise et redskab til at omforme økonomien, og meget tyder på at dollaren har tjent sit hverv. Der har været mange stemmer som har bebudet dollarens død (se Dollaren falder til nye dybder), og der arbejdes stadig på sagen: "Kina tilbød at låne centralasiatiske nationer 10 milliarder dollars for at hjælpe dem med at afkøle den globale recession, tilslutte Rusland i at få større indflydelse i regionen gennem støtte...
D. 18-06-09

- Dinosaurerne er ikke fuglenes forfædre

Den evig foranderlige videnskab... Bibelen står fast, og leder os i fugleflugtslinie direkte til sandheden. Videnskaben slingrer, går baglæns, snubler og glider i sin egen klogskab, mens vi der tror på Bibelen sidder i mål og kan ikke andet end at vente på at videnskaben når frem...
D. 13-06-09

- Unge holdt generalprøve på klimatopmøde

I nyhedsbloggen "Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur" ses hvordan Al Gore indoktrinerer børn og sætter dem op imod sine forældre, og i "Klima-DM skal ændre din adfærd" hvordan det også er kommet til Danmark...
D. 11-06-09

- Løkke: Euro-forbeholdet det vigtigste

Som omtalt i Først EU-afstemning når tiden er "moden", så har Lars Løkke Rasmussen fra starten gjort det klar, at Danmarks EU forbehold skal fjernes. Men tiden skulle være moden, hvilket forventes at ske inden for nuværende valgperiode...
D. 11-06-09

- Mænd forurener mere end kvinder

Der findes ikke den tanke, som ikke tages alvorligt i sagen om menneskeskabt global opvarmning. Forskellen mellem mand og kvinde skal også udryddes i klimaspørgsmålet. Mænd er farligere for kloden end kvinder, på grund af: “Røde bøffer, masser af bilkørsel og ringe interesse for økologi...
D. 09-06-09

- Vi nedstammer fra larver

I evolutionen, kan store tavler fyldes med store regnestykker, igennem formler og ligninger i en så avanceret grad, at almindelige mennesker ikke lige falder ind i tankegangen af sig selv. Derfor kan det være lettest at sige - jo, det er jo nok sandt så, når alle de formler kan præsenteres...
D. 05-06-09

- Desperat Afrika giver jorden væk

Det burde gøre os rasende. Mennesker i Afrika mishandles på værste vis, mens verden roser sig af menneskerettigheder og domstole dertil. Menneskerettigheder til at få abort, forhindre enhver stemme imod såkaldte "minoriteter" af alverdens slags, som upåtalt skal have lov til at synde - det er hvad vi kan finde ud af at slås for...
D. 02-06-09

- Dollaren falder til nye dybder

En lille påmindelse om, at dollaren stadig er en truet møntfod: “Den amerikanske dollar er faldet til den laveste kurs i fem måneder i forhold til euroen. Det betyder, at en euro nu er 1,4197 dollar værd...
D. 02-06-09

- Ungdomsvolden er fordoblet

Når et samfund er i forfald, og lovløshed bliver dominerende, er straf og skærpede regler ingen hjælp mod folkets nedadgående moral: “Dobbelt så mange unge som i 1990 sig­tes for vold eller trusler...
D. 02-06-09

- Island melder klar til EU

Der er fortsat skub i planerne om at føre Island ind i EU's favn: “Den islandske plan har til formål at påvirke EU-parlamentet, der skal være med til at lukke det kriseramte ørige ind i EU...
D. 26-05-09

- Regionsformænd vil lukke kalenderen

Der er tendenser i samfundet der viser, hvor vi er på vej hen. Der findes forskellige tydelige pejlepunkter, som vi kan bedømme samfundets position ind for Gud. Det handler om moralsk forfald, som kommer til udtryk på forskellige former...
D. 26-05-09

- Irsk støtte til EU-traktat stiger

Som forventet, udfører den økonomiske krise ét af sine mange mål, at drive landene i armene på EU. Irland er ved at være "overtalt" til at sige ja til EU, så en ny afstemning som krævet fra verdensordnen kan gennemtvinges (se EU skal løse det irske problem)...
D. 19-05-09

- Sadistisk sexmisbrug af børn i den katolske kirke

Et klart og tydeligt kendetegn på en satanisk organisation, er misbrug af børn. Jesus sagde at "den, der forarger (forbryder sig imod) en af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb" (Matt...
D. 19-05-09

- Forskere: Solen er ikke synderen

Så er der endnu to forskere, der er på nakken af Henrik Svensmarks over tiårige undersøgelser, om det logiske fænomen - solens påvirkning af jordens klima. Som sagt i Klimaændringer skyldes ikke solpletter, så har britiske forskere garanteret, at der ingen grund er til at betvivle FN's klimapanel...
D. 14-05-09

- Global opvarmning truer sundheden

Så tages endnu et redskab i brug, for at tvinge verden ind i klima-spillet. Med al vold og magt skal vi manipuleres ind i denne tanke, at vores levevis styrer klodens klima, og nu må skyldsfølelsen arbejde med FN's planer...
D. 14-05-09

- Island lægger op til EU-afstemning

Som forventet, har finanskrisen presset Island ud i EU overvejelser. Som sagt i Bankkrisen kræver ofre i Europa, så opkøbte den islandske regering 75% af aktierne i Glitnir, Islands tredje største bank...
D. 11-05-09

- Thorning møder den hemmelige Bilderberggruppe

Så er det Helle Thornings tur, til at blive indviet i verdensordnens fremtidige planer. Kan vi forvente at den næste regering bliver socialdemokratisk? Hvorfor er Thorning inviteret med? Anders Eldrup, DONG's direktør og dansk koordinator i Bilderberg siger at: “Det er bare en konference, om end i dette tilfælde med en lidt mere eksklusiv mødedeltagelse...
D. 10-05-09

- Gåden om hønen og ægget er løst

Det er interessant igen at se, hvorden "videnskaben" på u-dokumenterede ideer går imod Skaberens beretning. Gud gør det klart for os at Han skabte dyrene, hvorefter de skulle mangfoldiggøre sig (1...
D. 30-04-09

- En større, stærkere rolle tænkes for IMF.

Igennem flere nyhedsblogs, har jeg igennem dagens nyheder forsøgt at fremhæve, hvordan den ene politiker efter den anden, nærmest lover os en ny økonomisk verdensorden. Nu lader det til at en ny globalstat er ved at opstå, med retten til at trykke sine egne penge, og det drejer sig om den private organisation, den Internationale Valutafond, eller "International Monetary Fund" (IMF)...
D. 23-04-09

- Staten sniger sig ind som bankejer

Den økonomiske krise er, som jeg gør opmærksom på i S: Staten skal sikre banker, et redskab til at oprette den kommende (igangværende) globale økonomi. Selvom jeg af flere er blevet forsikret, at den Danske stat, Danmark, ikke er i gang med et fascistisk opkøb af bankerne, så er det som altid stik modsat det, der bliver sagt...
D. 16-04-09

- Ynkeligt slag mod verdensordens bekæmpere

Ynkeligt og latterligt, er ordene man tænker, når man læser den ellers ophøjede Berlingske journalist, Poul Høi's artikel "Frygten på Fairfield Street". Et direkte tåbeligt forsøg, på at få mennesker der advarer imod verdensordnen, til at fremstå som skyldige i psykopatiske menneskers udbrud...
D. 16-04-09

- Grønlands is smelter hurtigere end antaget

Der er meget tale om, at Grønlandsisen smelter, og at det specifikt skyldes CO2. Som gengivet i Grønlands is smelter hurtigere end antaget, så er det sådan, at Grøndlandsisen "bliver populært sagt lidt tykkere på midten og tyndere ude i randområderne"1...
D. 15-04-09

- De bedste energiløsninger ignoreres

Én ting er, at man arbejder på alternative energikilder - det er der intet i vejen med. At man gør det, for på falsk grundlag, at komme såkaldt fossilt brændstof til livs, er utilgiveligt bedrag...
D. 14-04-09

- Skeptiske klimaforskere undertrykkes

Det er ikke noget nyt, at såkaldte klima-skeptikere ikke får mikrofonen i det offentlige forum. Ikke engang i den videnskabelige debat, har de fået lov til at tale, for fænomenet global-opvarmning er ikke til debat, men er, som jeg og tusinder andre har sagt, et politisk redskab, beregnet til at oprette global feudalisme, hvor staten (verdensordenen) ejer kloden, og borgerne under helt bestemte kår, får lov at låne og leve på jorden...
D. 14-04-09

- Først EU-afstemning når tiden er "moden"

Nu da Fogh som fortiet og forventet forlod sine vælgere for at arbejde for verdensordenen i NATO, har Lars Løkke Rasmussen overtaget den politiske tronstol. I sin tale gjorde han det klart, at en EU-afstemning ikke ville blive presset igennem, ikke fordi han er imod EU, men uden tvivl fordi han vil give pressen tid til sit propaganda-benarbejde, før der stemmes...
D. 14-04-09

- G20-ledere: En ny verdensorden

Det er ikke en overraskelse for nogen, at en fælles fjende samler folket. Den nye verdensorden er ekspert i at lave teaterstykker over dette princip, og folket lader sig gerne underholde. Rothschild der i dag ejer alle vestens nationalbanker, har lavet en lille kunstig fjende (parallelt med klimaforandring), som gør at verdens lande kan samles om denne fjende, for din og min skyld - det manglede da bare, du og jeg betaler dyre penge for forestillingen...
D. 02-04-09

- FN: Religioner må ikke kritiseres

En talemåde siger nogenlunde sådan, at ondskab får lov at vokse, fordi gode mennesker tier stille. Det viser sig rigtigt i Human Rights Council, FN's menneskerettigheds organ. “Et stærkt omdebatteret forslag om at forbyde religionskritik er blevet vedtaget af et FN-organ...
D. 29-03-09

- Danmark slukkede lyset

Som sidste år1, har verden igen vist sin trofasthed over for den politiske skruetvinge, og slukket lyset i én time. “Privatpersoner, virksomheder og kommuner i hele landet slukkede i aftes klokken 20...
D. 29-03-09

- Klima-told er en mulighed i USA

Som nævnt i nyhedsbloggen Værre end ventet - men ikke for sent, så er Connie Hedeggard nu også begyndt at tale om "en helt ny verdensøkonomi; en grøn økonomi". En grøn verdensøkonomi vil uden tvivl blive en dyr pris for os at betale, og forsøger man at komme uden om, så vil det blive endnu dyrere: “Når USA på et tidspunkt får lagt låg over sin egen CO2-udledning, skal landet måske overveje at pålægge en særlig told på varer fra lande, som afviser forpligtende klimamål siger den amerikanske energiminister, Steven Chu...
D. 18-03-09

- International Videnskabelig Kongres for Klima Forandring.

International Videnskabelig Kongres for Klima Forandring. Jeg har de sidste par dage fremhævet nogle artikler1, der vedrører den såkaldte videnskabelige kongres, som de sidste par dage (10-12...
D. 13-03-09

- Obama vil gøre lægers medvirken til abort obligatorisk

Først stjæler han skatteydernes penge, ved at bruge dem til aborter1, og nu skubber han hårdt på, for at tvinge alle Amerikanske læger og sygeplejersker til at foretage abort: “Amerikanske læger og sygeplejersker er ved at miste deres ret til at nægte at medvirke i enhver procedure, der krænker deres personlige moralske eller religiøse overbevisninger...
D. 12-03-09

- Gudløse vinder frem

Igen og igen høres hvordan ateister føler, at deres trossystem er bedre end alle andres. Man mener at den tanke, at alt vi er og har, er fysik, og man hader tanken og troen på en levende Gud, som har skabt alt hvad vi har og er...
D. 12-03-09

- Værre end ventet - men ikke for sent

Så er der endnu en bekræftelse på den lurrende forvandling af verdensøkonomien. Denne gang fra Connie Hedegaard der i forbindelse med klima-aktiviteterne i Bella Centret udtaler sig om 2 gange krise: “Summen af de mange bogstaver er en god og en dårlig nyhed...
D. 11-03-09

- Klima 'fornægtelse' er nu en psykisk lidelse

Den engelske biskop af Stafford, Gordon Mursell sammenligner klimafornægtere med forbrydere som Joseph Fritzl1. Andre sammenligner dem med holocaust fornægtere. Endnu en mærkat forfattes i disse dage, nemlig mental-forstyrrelse...
D. 11-03-09

- Hvis klimaet tipper over...

Først var det global nedkøling, så global opvarmning. Til et uforsvarligt skiftende klima, har politikerne nu givet os ordet klimaforandringer. Det betyder at uanset hvad der sker med klimaet, så er det vores skyld...
D. 11-03-09

- Klimapolitikere har ikke tid til mere videnskab

Man behøver næsten ikke sige mere. Før der videnskabeligt var tale om menneskeskabt global opvarmning, var det en politisk dagsorden. “Den videnskabelige klimakongres får ingen direkte indflydelse på en global klimaaftale i København til december...
D. 10-03-09

- »Det får konsekvenser for os alle«

Der leges, og legens alvor er en snedig lille stikprøve på hor langt ungdommen er manipuleret ind i klimaløgnen, med den politiske propaganda. “Debatten nåede kogepunktet, da jurastuderende fra hele verden i går var samlet til et fiktivt klima-topmøde for unge på Københavns Universitet...
D. 10-03-09

- Enorm klimaregning til Danmark

I nyhedsbloggen Kina vil give os personlige CO2-kvoter skriver jeg at: "din kvote er allrede brugt før loven træder i kraft". Det viser sig nu at være sandt: “Der venter danskerne en massiv omstilling af samfundet og en enorm regning, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne...
D. 09-03-09

- Paven besøger Mellemøsten i maj

I 2003 oversatte jeg en artikel fra Cutting Edge, hvor en repræsentant for Cutting Edge deltog på et New Age seminar. Han fik at vide, at på et tidspunkt mellem 1985 og 2010, vil en peronage (formentlig paven men måske også Antikrist selv) tage til mellemøsten, hvor "Muslimske og jødiske områder i Jerusalem vil blive kombineret med kristendom, for at skabe den Ny Jerusalem Pagt...
D. 08-03-09

- Gammel dansk sø rummer klimasvar

Er forskere ubevidst stødt på et af syndflodens værker? Syndfloden kom efter Bibelens tidsregning over jorden for ca. 4.400 år siden. Hvordan klodens landskab så ud dengang, vides ikke. Var der bjerge så høje som Mount Everest, eller var 100 vandstigning meter nok til at oversvømme landjorden? “Fundet af en gammel udtørret sø 10 meter under mulden i Nørrekær Enge øst for Aggersund kan være med til at give værdifulde svar på, hvor hurtigt verdenshavene stiger, når klimaet ændrer sig, som det gør i øjeblikket, skriver NORDJYSKE Stiftstidende...
D. 05-03-09

- Klima-DM skal ændre din adfærd

I nyhedsbloggen Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur fortælles hvordan Al Gore sætter børn op imod forældre, idet han bilder dem ind, at de ved mere end deres forældre om det, der forgår med klimaet nu, og hvad vi skal gøre ved det...
D. 05-03-09

- Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur

"Og da skal mange bringes til fald og forråde hverandre og hade hverandre. Og mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild." (Matt. 24:10-11) Vi står lige foran den tid, som Jesus advarede os om for snart 2...
D. 06-02-09

- Miljøguru: Mere end to børn "uansvarligt"

Det er ganske enkelt horribelt. Stemmer som den britiske regerings miljøgguru, Jonathon Porritt, er fuldstændig afsporet. Men sammen med "logikken" at menneskets levevis belaster kloden i en gra der ødelægger klodens fremtid, vil sådan vanvid vinde frem...
D. 03-02-09

- Klimaafgifter på køer og grise

"Og da det brød det tredje segl, hørte jeg det tredje væsen sige: »Kom!« Og jeg så, og se, en sort hest, og han, som red på den, holdt en vægt i sin hånd. Og det var, som jeg hørte en røst inde blandt de fire væsener sige: »En liter hvede for en denar og tre liter byg for en denar; dog olien og vinen må du ikke skade...
D. 02-02-09

- Russiske premierminister, Vladimir Putin opfordrer til ophør af dollar kvælertag

Mere og mere tyder på at Dollaren er på vej ud af den globale økonomi. Nyheder som Dollaren er snart færdig som verdens valuta og Er Euroen den nye Dollar? vidner sammen med denne om, at det er hvad vi kan forvente os...
D. 31-01-09

- Brown ser 'ny verdensorden' efter krise

Så er den engelske premierminister Gordon Brown igen ude for at venne verdensbefolkningen til talen om global økonomisk verdensorden. Han har tidligere omtalt dette koncept1, men opgiver tilsyneladende ikke før alt er under global kontrol - logisk nok...
D. 31-01-09

- EU: Hamas har ansvaret for Gaza-krig

Det er ikke kun sandt, men det er også en del af kravet at Hamas invalideres eller udrydes helt, for at kunne tage endnu 50% af Israel til oprettelsen af den såkaldte palæstinensiske stat. “Hamas, der sidder på magten i Gazastriben, har langt størstedelen af ansvaret for den 22 dage lange krig i den palæstinensiske enklave...
D. 27-01-09

- Obama's første handling: skatteyderens penge skal finansiere Abort af sorte spædbørn

Så er Barak Obama igang med sine forandringer. Nu skal forhindringen for brug af offentlige penge til abort fjernes: "Bekendtgørelse vender forbud mod støtte til internationale "familieplanlægnings" grupper, dette er IKKE godt folkens...
D. 21-01-09

- Hamas forfølger Israels støtter i Gaza

Den islamiske verden lever i en illusion om, at når de har erobret hele verden for Allah, vil en perfekt verden blive en realitet. Sharia er vejen til global fred, menes der, på trods af at historien adskillige gange har bevist sig modsat, hvor de "vantro nationer" har måttet adskille islamisterne...
D. 21-01-09

- Israel Fundet Gas!

Så har Israel mulighed for at være selvforsynende med energi de næste mange årtier: “(IsraelNN.com) Det Houston-baserede Noble Energy selskab, som borer for Israels Delek brændstof selskab meddelte, at den har opdaget et enormt depot af naturgas under Middelhavet nær Haifa...
D. 20-01-09

- Niårige taler om blowjob

Når et samfund er i forfald, kendes det på en udtryk som ingen politiker i dag holder øje med. En opsummering af den britiske historiker Edward Gibbon's (1737-1794) værk "The History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire" (bearbejdet igennem 26 år), fortæller om 5 grunde til at romerriget faldt: 1...
D. 16-01-09

- 911 - Pentagon ramt af missil

I artiklen Konspiration - teori eller fakta, viser jeg kortet fra Illuminatispillet der viser Pentagon i flammer. Siden den artikel blev skrevet, er mange videoklip kommet til. Der er lavet flere film om det, deriblandt filmen "911 Loose Change", der går i dybden med spørgsmålet om hvorvidt det var et fly eller et missil, der ramte Pentagon...
D. 15-01-09

- Småneurotisk klimafreak

Først kom 1 Ton Mindre, der skulle forklare menig dansker hvor vigtig kampen mod klodens naturlige cyklus er. Her indoktrinerer flere kendte danskeren der gider læse. Nu er der kommet endnu en håbefuld hjemmeside, der med en præmie på 250...
D. 14-01-09

- Du smider om dig med CO2, når du googler

CO2 farcen tager nu skridtet videre i tåbelighedens tilsyneladende bundløse hav: “Det kan godt være, det er gratis at foretage en søgning på Google eller andre søgemaskiner. Men miljøet betaler en høj pris, når vi skal finde oplysninger om dagrenovation i Korsør eller badevandstemperaturer i San Francisco...
D. 12-01-09

- Biologilærere kritiserer friskoler

Nu når kanonen er kørt i stilling mod de kristne friskoler, som tillader sig den religiøse frihed at bede Fadervor1 i et land der roser sig af religionsfrihed, så kan verdens tilblivelse, skabelsen, også lige så godt få en kugle fra den dampende kanon...
D. 10-01-09

- Politi lægger jernring om Rådhuspladsen

Det bør næsten falde alle i tankerne, at der er en markant forskel på pro-palæstinensiske og pro-israelske demonstrationer. Et sammendrag fra pro-palæstinensiske demonstrationer: "Omkring 40 personer blev i eftermiddag anholdt efter en demonstration ved Israels Ambassade i Hellerup ved København...
D. 10-01-09

- Religionsfrihed?

Der er megen snak om Fadervor i skolerne i disse dage. Da vi har religionsfrihed i Danmark, mener man at alle religioner skal være lige, og at kristendommen ikke må få plads foran andre religioner. På Hammelev skole blev Fadervor i 2007 afskaffet på grund af et forældrepar der bad om at få deres eneste barn på skolen fritaget fra bønnen: “Den daglige fadervor afskaffes i Hammelev af hensyn til tosprogede elever...
D. 09-01-09

- Sarkozy, Merkel, Blair påberåber ny kapitalisme

Den Franske president Nicolas Sarkozy var leder af en to-dags konference i Paris kaldt "symposium 'Ny Verden, Ny Økonomi'", hvor også den tyske kansler Angela Merkel og Englands tidligere premierminister Tony Blair deltog...
D. 09-01-09

- Russerne lukker for al gassen

Kriserne lurer i horisonten. Hvad 2009 byder på af kriser, er ikke til at spå om - kun Illuminati og håndlangere, deriblandt Bilderberg deltagerne (den nu siddende danske regering) ved det. Ét af de punkter de har talt om at pådrage verden i 2009, synes at tegne sig på gas området...
D. 07-01-09

- Bank of England beslutningstager forudsiger hidtil uset Dollar Kollaps

Så er der igen toner der sammen med Er Euroen den nye Dollar? indikerer at dollaren forsvinder og Euroen styrkes. “Et tidligere medlem af Bank of Englands Pengepolitiske Udvalg har forudsagt et massivt sammenbrud af dollaren inden for de næste to til fem år, og advarsel om, at en regeringsforårsaget stigning i udgifterne under den valgte præsident Obama kan blive katastrofal...
D. 06-01-09

- Tyrkiet og Iran bomber Nordirak

Hvad er forskellen på Israel der forsvarer sig imod Hamas, og så det, at Tyrkiet og Iran bomber i Irak? “Tyrkiske kampfly og iransk artilleri har bombet kurdiske oprørsstillinger i det nordlige Irak...
D. 05-01-09

- Er Euroen den nye Dollar?

Kan Euroen blive en ny global møntfod? Jeg ville ikke blive overrasket, da jeg ser EU som en genoplivning af det gamle romerske emperium. Her kommer der beviser for, at det bestemt ikke er en umulighed...
D. 05-01-09