Nyheder, 2010


- 400 tusind år gamle tænder udfordrer evolutionsteori

Jeg talte for leden med en god kollega, en glødende, trosfornægtende ateist, med en, ironisk nok, enorm tro på evolution også kaldt videnskab. Jeg spurgte ham hvad det var han vidste, og det var at evolutionsteorien og relativitetsteorien var sand - ironisk nok, måtte jeg fortælle, er begge dele TEORIER...
D. 29-12-10

- Neandertalere kogte deres grøntsager

Efterhånden som detaljerne opdages omkring de såkaldte neanderthalere, så fremstår der et fuldstændigt menneske, som Gud har skabt os. Som fortalt i nyhedsbloggen Neandertalerne brugte makeup, så bar de (vel soldaterne) rustning, begravede sine døde, bearbejdede dyreskind, brugte lægevidenskab og makeup...
D. 29-12-10

- Mere "Gore Effekt"

I nyhedsbloggen "Vejrets luner" fortæller jeg om "Gore Effekten", som er en yderst ironisk virkelighed, der truer klimapræsternes troværdighed. Hvor end de mødes for at holde sine ceremonier, så daler temperaturen...
D. 27-12-10

- Jøder i Europa

Der er kun fordømmelse at finde, når det kommer til Europas behandling af Jøder. Men der er et spændende element i sagen, da det, vi ser, er Bibelprofeti under opfyldelse. Antisemitisme er giften, hadet der ulmer i samfundene...
D. 16-12-10

- Mobilisering af Kloden

At mobilisere betyder at samle kræfterne, at samle de væbnede styrker til krig. "Citizen Concepts" forsøger nu at samle overvågningen med en ny applikation til iPhone, og det er endnu et overvågningsinstrument til porteføljen (se "Tiltagende global overvågning")...
D. 15-12-10

- COP16, konference i moderens ånd

Igennem adskillige artikler og nyhedblogs, har jeg påpeget at menneskeskabt global opvarmning, nu kaldt klimaforandringer, er afgudsdyrkelse af den gamle Gaia, som er identisk med den romerske moderkirkes Maria, Isis, himmeldronningen...
D. 15-12-10

- Medierne og socialdemokraterne

I forlængelse af nyhedsbloggene "Aftalt spil i politiske tv-dueller" og "Pia K. venter samarbejde med rød regering" er det interessant at mens Helle Thorning-Schmidt roses i New York, nedrives de borgerlige i Danmark...
D. 14-12-10

- Pia K. venter samarbejde med rød regering

Som før nævnt, er Helle Thorning-Schmidt's deltagelse på Bilderberg i 20091, en god indikator for at vi får en rød regering næste gang. Mere betændt bliver det, når Pia Kjærsgaard, der for nyligt er blevet fanget i aftalt spil2, allerede nu forbereder sig på samarbejde med denne røde regering: “Der er ingen vej udenom: En rød regering må samarbejde med Dansk Folkeparti, hvis den vil gennemføre sin økonomiske politik og fastholde en stram udlændingepolitik...
D. 09-12-10

- KRONIK: Bibelen misbruges i debatten om homoseksuelle vielser

"tænk på, hvordan det var ved jeres kaldelse, brødre, at I ikke var mange verdsligt vise, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme; men det, der var dårskab for verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, der var svagt for verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme; og det for verden ringe og det foragtede, det, der ikke var noget, udvalgte Gud for at gøre det, der var noget, til intet, for at intet menneske skal rose sig for Gud" (1...
D. 09-12-10

- Aftalt spil i politiske tv-dueller

For leden dag, da jeg hørte radioavisen, lod pressen mig høre at Helle Thorning klarede sig bedre i den politiske duel, end Pia Kjærsgaard. Om man kan lide Pia Kjærsgaard eller ikke, så må man give hende med, at hun er en af de skrappeste debattører i Dansk politik, og jeg må selv sige ærligt, at jeg finder mere respekt for Kjærsgaards direkte argumentation på de forskellige spørgsmål, end Thornings væven...
D. 06-12-10

- Nye gen-projekt data indikerer en ung menneskerace.

Der er nu fundet indikationer på, at menneskeheden ikke er så gammel, som videnskaben kræver for at udfylde evolutionens tids krav. “I 2008 startede en omfattende international indsats, der detaljeret og uden fortilfælde skulle sekvensere over 1...
D. 04-12-10

- Homoseksuelle vil have egne plejehjem

Uden at skulle blive politisk ukorrekt, hvilket jeg ellers på ingen har problemer med, så kan jeg med denne nyhed lade Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transseksuelle tale for sig selv: “Ældre homoseksuelle, der ikke længere kan klare sig selv, skal tilbydes plads på plejehjem eller i beskyttede boliger særligt målrettet seksuelle minoriteter...
D. 04-12-10

- Ny klimaskuffelse truer i Mexico

Er Rusland og Pakistan blevet ofret, for at puste liv i en dødelig såret klimapolitik? I nyhedsbloggen "HAARP, Amerikas usynlige våben" sås der stor tvivl ved den officielle forklaring på Ruslands hedebølge og Pakistans oversvømmelse, der siger at det er menneskeskabt...
D. 16-11-10

- "Derfor vil euroen bryde sammen"

I Nyhedsbloggen Vil droppe dollar som betaling for olie foreslår jeg et scenarie hvor verden får 10 møntenheder - én for hver økonomisk region, eller som det hed fra begyndelsen, og som Bibelen nævner dem, "kongeriger"1...
D. 05-11-10

- EU-landene enige om traktatændring

Som en lille påmindelse om, hvordan vores nye rige fungerer, uden nogen form for oplysning til, eller beslutningsmulighed for borgerne, så synes jeg denne nyhed skal have en kommentar med. Først vil jeg minde om, at Fogh i 2008 gav noget der ligner det sidste af vort land, Danmark, til verdensriget1, uden hverken du eller jeg fik mulighed for at redde det, vore forfædre har kæmpet for - efter bedste klicheagtige men sande beskrivelse, med blod, sved og tårer...
D. 31-10-10

- Danske præster vil gøre halloween kirkelig

Når kirken bliver satanisk, vil den ansvarlige præst sige således: “Som kirke skal vi helt klart sætte os på halloween, for nu har Fætter BR og Kvickly snart overtaget den med alle de ting, de sælger...
D. 29-10-10

- Katolsk præst: Kristus har ophævet Guds løfter til jøderne

Der er ingen nyhedsværdi i at sige, at skøgekirken under Jesu menneskebestaltede vikar, pave Dagon Ratzinger, på almen sekterisk måde, hæver sig over Guds Ord. Nu har Vatikanet lavet en synode, et kirkeligt brev, der bestemmer at Jesus har annulleret Guds løfter til jøderne...
D. 27-10-10

- Tiltagende global overvågning

Overvågning er et emne, der med informationerne fra dagens aviser kunne fylde flere bøger. Overvågning er en realitet som modnes i hast, og snart vil alle der stikker ud fra normen, fremstå som et objekt under en blinkende alarm på en computerskærm, et eller andet sted i verden...
D. 21-10-10

- Super Mega Orm

I begyndelsen af september måned, udkom der et spil til iPod, iPhone og iPad, kaldt "Super Mega Worm", udviklet af en lille virksomhed, kaldt "Deceased Pixel" (Smittet Pixel). Dette spil viser igen hvad løsningen er på menneskeskabt global opvarmning: “Moder Jord er på udryddelsens rand og har forløst hendes sidste forsvar, den Store Døds Orm Wojira, Wojira er på hævntogt for at ødelægge parasitten som de kalder mennesker...
D. 06-10-10

- Klimakampen er blevet hot igen

Som forventet, så glemmer folk al den løgn der har været omkring konceptet klimaforandringer1. Nu kan Martin Lidegaard, der som klima aktivist har talt om store globale økonomiske, politiske og kulturelle forandringer2 (dvs...
D. 02-10-10

- Hele verden hoppede på rumvæsen-historie

Jeg fulgte i går op på en nyhed, der omhandler at "FN vil udpege ambassadør for rumvæsner". Jeg måtte trække på smilebåndet, og tænkte at så slemt står det så heller ikke til - skønt FN som organisation vidner om et verdensrige der vil knuse og ødelægge som aldrig før (Dan...
D. 28-09-10

- Modstanden mod euroen vokser

Som en lille påmindelse om, at demokrati er et fatamorgana, kan vi nu læse at selvom danskerne her på tiende år takker nej til euroen, så venter et valutaskift danskerne: “»Det er den sidste gruppe, der har fået modstanden til at vokse...
D. 27-09-10

- FN vil udpege ambassadør for rumvæsner

Almindeligvist anses mennesker der tror på rumvæsener eller har været i kontakt med sådanne, for at være tossede. Men det viser sig nu, at ikke alene har FN et rum-ministerium, eller som det kaldes "Office for Outer Space Affairs", de vil nu også udnævne en rum ambasadør, fru Mazlan Othman, som rumvæsenerne kan føres hen til, når de spørger efter jordens leder, som Telegraph1 siger det...
D. 27-09-10

- Forskere: Moses fik hjælp af en storm

Det er utroligt som forskere på alle mulige måder, forsøger at bortforklare at Gud skulle have gjort som Han har sagt. Det er ikke mere end 5 måneder siden forskere fortalte at Ægyptens ti plager skyldes klimaforandringer1...
D. 22-09-10

- Naturlovene er måske ikke ens i universet

Når man tør forholde sig til alle de parametre Jorden opfylder for at huse liv, skal der mere end tilfældighed til at iværksætte dette mirakel. Jordens rotation, hældningen, banen og afstand fra solen m...
D. 19-09-10

- Sex med dyr – ja, hvorfor ikke?

For knap 4.000 år siden, var der flere samfund som ikke blot led af utugt i form af ægteskabsbrud og homoseksualitet. Der var endnu en variant af seksuelle udskejelser, som nyere danske oversættelser kalder "omgang med naturen" (Jud...
D. 13-09-10

- Forskere: Grønlands is smelter langsommere

Det er jo ikke nogen overraskelse. Det der, som sagt mange gange før, er helt galt med klimadebatten, det er at intet kan stoppe den politiske lavine. Som tidligere nævnt råbte man i 70'erne op fordi man mente der var en istid på vej...
D. 07-09-10

- Fox News, Illuminati's budbringer

Som vist i nyhedsbloggen "The Book of Eli", bruger Illuminati sine kilder til at sende "hemmelige" budskaber - eller blot at vise sit tilstedeværd igennem skjulte budskaber. Fox News, med Bilderberg medlem1 Rupert Murdoch på toppen som ejer, er udgiveren af "The Simpsons", og jeg så for leden et afsnit fra sæson 13 afsnit 5, "The Blunder Years" fra 2001, hvor en hypnotisør, Mesmerino, under et underholdnings show i en restaurant i Springfield, kommer frem fra en pyramide, og hypnotiserer gæsterne...
D. 05-09-10

- Nu rabler det - EU udsteder bøder, hvis vi ikke vil høre Barroso tale...

Endnu et kendetegn på at demokrati har udviklet sig til diktatur, kommer frem i Morten Messerschmidt's opråb på hans blog hos Jyllands Posten, hvor han fremlægger noget af en email, der cirkulerer i parlamentet, som advarer imod fraværd under Imanuel Barroso's første "state of the union" tale (union stats tale)...
D. 05-09-10

- The Book of Eli

Jeg har lige set denne film, og synes at jeg ville dele følgende med dig. Filmen er finansieret af det Amerikanske studie "Alcon Entertainment", og produceret i samarbejde med "Silver Pictures". Alcon var en græsk bueskytte (som Alcon Entertainment logoet viser), hvis fader, Erichthonius, blev undfanget fra jorden...
D. 02-09-10

- Mystisk kraft fra Solens indre påvirker radioaktive stoffer på Jorden

Det er ingen nyhed, at kulstof-14 (C14) dateringsmetoden ikke er brugbar i datering af fossiler osv1. Men det er en nyhed, at forskere af overraskende, eller ikke-forventede, veje kan måle det...
D. 30-08-10

- Obama er kold overfor muslimrygter

Selvom der intet findes, der skulle sætte tvivl ved at Obama ikke er kristen, og heller ikke at han er muslim, som jeg kort viser i Obama er ikke muslim (se også referencen), så forsøger Obama stadig at køre den gamle politikerstil, "Hør hvad jeg siger, se ikke hvad jeg gør"...
D. 30-08-10

- Senatorer står i kø for at give FN besked på at lade børnene være i fred

Sidst i 1700tallet, fik en gammel okkult vision om en verdensregering nyt liv. Folk fra Illuminati, ledet af Albert Pike, lavede syv punkter for skabelse af denne vision, som er identiske med punkter i det, vi i dag kender som "Zions Vises Protokoller" Disse punkter siger bl...
D. 26-08-10

- Influenza-vaccine fremkalder måske sovesygdom

Som så mange har advaret imod, og hvilket jeg redegør for i artiklen Svineinfluenza og befolkningskontrol, så er det kviksølv der er i H1N1 vaccinen kendt for at forårsage hjerneskade. WHO sagde selv, om denne Thiomersal der indeholder kviksølvet, at: "Især vacciner til gravide kvinder og børn har været i søgelyset, når det gælder kviksølvsindhold...
D. 25-08-10

- Obama er ikke muslim

Det er overflødigt at sige det, men overskriften her lyver, tillige med påstanden i teksten: “Obama er kristen - og det har han utallige gange fastslået. Alligevel er der kun en tredjedel i målingen, der tror på ham...
D. 24-08-10

- Ny chance for fred i Mellemøsten

Det er næsten ikke til at tro, at konceptet fred i mellemøsten, i bund og grund står og falder på Israels vilje til ikke at eksistere. Se kortet herunder: At det lille røde område skal blive mindre før der kommer fred i det store område, giver jo ingen logisk mening...
D. 21-08-10

- HAARP, Amerikas usynlige våben

I forlængelse af nyhedsbloggen "Rusland: Klimaet skyld i katastrofe" er der kommet nogle informationer frem, som er ganske interessante. Jeg foreslår i førnævnte nyhedsblog, at der er brugt vejrmodificerings teknik til at give Ruslands præsident, Dimitri Medvedev, mulighed for at vende Ruslands skepsis mod menneskeskabt global opvarmning, til at tale i kor med Verdensordnen...
D. 20-08-10

- Obama fortryder ikke moske-forsvar

I artiklen Barack Hussein Obama, Rick Warren og en ny verden, gør jeg rede for at Obama er muslim af hjertet. At han med sine knæfald søger bidrag i de islamiske lande, er ingen hemmelighed. Men det når nu så groteske højder, at det må kaldes forræderi - ikke alene over for USA som national landjord, men også over for alle de mennesker der døde under angrebet på World Trade Center, og i særdeleshed deres pårørende: “USA's præsident Barack Obama fortryder ikke sit forsvar af en ny moske nær Ground Zero i New York, hvor knap 3000 mennesker blev dræbt af militante muslimer...
D. 18-08-10

- Bono, du som er i himlen

Titlen på denne nyhed, er ikke overdreven, men siger det, som det er. Læs engang: “U2's sange blev søndag eftermiddag løftet op til de helt øverste luftlag, da den århusianske sognepræst Jørgen Lasgaard og U2 kopibandet U2only, holdt gudstjeneste i Vor Frelsers Kirke i Horsens...
D. 17-08-10

- Til vinter vaccineres også mod H1N1

Vinteren begynder at trække op langt ude i horisonten, og influenza sæsonen tager endnu en runde. Årets influenza vaccination, indeholder nu også H1N1 vaccine: “Når vinterens vaccination mod influenza vil blive tilbudt ældre, kronisk syge og sundhedspersoner, så vil det lille stik også indeholde vaccine mod H1N1 altså den såkaldte svineinfluenza...
D. 14-08-10

- Rusland: Klimaet skyld i katastrofe

Selvom det er blevet afsløret, at klimakampagnen er manipulation og løgn1, så fortsætter vanviddet med fornyet kraft. Connie Hedegaard er lige steget i graderne, og er blevet udvalgt af FN's generalsekretær, Ban-Ki-Moon, til en ny klimaklub, eller som andre kalder det, et eksklusivt klimapanel, bestående af 21 mennesker fra hele verden2...
D. 10-08-10

- Forbrydelser forudsiges af ny software

Et nyt stykke software, gør det nu muligt at forudse hvor og hvornår der af kendte kriminelle vil foretages nye overtrædelser. Dette system, som er opkaldt CRUSH (Criminal Reduction Utilising Statistical History), som betyder at knuse består af en stor database, som IBM har udviklet: “Databasen indeholder informationer om tidligere sager, oversigter over de kriminelle og deres arbejdsmetoder, vejrudsigter og politiets orienteringsmøder...
D. 08-08-10

- Gud får plads ved EU-forhandlingsbord

Det ser jo ved første øjekast interessant ud, at Gud får plads i EU. Som jeg fortæller i artiklen Den Ny Verdensorden, under punktet "Voldtægten af Europa", så bygger EU på "arven fra det gamle Grækenland og Romerriget, samt oplysningstiden" - dvs...
D. 22-07-10

- Guldet lokker med rekordpriser

Ægypten er i Bibelen et billede på den hedenske verden, og om denne verden siger Gud: "Ægyptens Forstand står stille, dets Råd gør jeg til intet...Faraos viseste Rådmænd så dumt et Råd...Ja, hvor er nu dine Vismænd? Lad dem dog kundgøre dig og lade dig vide, hvad Hærskarers HERRE har for mod Ægypten!" (Es...
D. 19-07-10

- Jens og Lena Garnfeldt modtog doktor titel

Jeg kom igennem fem år i Københavns Bibeltrænings Center, og selvom jeg var lang tid om at forstå hvilken glidebane menigheden var inde på, så hørte jeg endeligt Guds kald til at forlade menigheden...
D. 14-07-10

- Palæstinensisk leder opfordrer til arabisk invasion af Israel

Bibelen har forudsagt, at Israel i de sidste dage (vores tid), vil stå helt alene i kampen mod verden. Folk der gransker Bibelen, jøder som kristne, ved at tiden nærmer sig for Magog-krigen, og vi kan nu se skyggerne af denne storkrig mod Israel tætne sig...
D. 10-07-10

- Klimaforskere frifindes

Så er medierne igen på arbejde, ikke for at oplyse os, som man kunne forvente var formålet med nyhedsorganet. Nej, formålet er at kontrollere, og nu forsøger man igennem medierne at mildne den groteske løgnehistorie i Climategate sagen1...
D. 10-07-10

- Tyrkiet truer Israel med diplomatisk brud

Da Israel sidst i maj måned stoppede skibe med nødhjælp til Gaza1, fordi de havde mistanke om at der var meget andet end nødhjælp på de skibe, viste det sig at være en yderst begrundet mistanke, og det kom frem at omkring 50 personer havde forbindelse til terror organisationer2...
D. 05-07-10

- Liv for 2,1 mia. år siden

Det er altid interessant, når "videnskaben" finder ud af at det, de "vidste", vidste de ikke alligevel. Men når nye opdagelser kommer frem, så indtræffer kampen om at fortolke fortidens nyopkomne stemmer...
D. 05-07-10

- Analytiker: "Vi nærmer os klippekanten"

I nyhedsbloggen 2010 - gennemgribende nedsmeltning? citerer jeg 24 kilder, der med stærke ord beskriver 2010 som et år med uset krise. Dette billede tegner sig for flere nu, og endnu en analytiker stemmer i koret: “Problemerne tårner sig op foran den europæiske banksektor, advarer den britiske storbank Royal Bank of Scotland (RBS), som i en kortfattet analyse mandag advarer sine investkunder om at "forberede sig på klippekanten, hvor aktiekurser og råvarepriser vil kollapse"...
D. 29-06-10

- Flere kvinder vil have sen abort

Som tiden går, bliver verden, og vil verden blive, mere og mere ond. Jesus kommer snart, og Han tillader at menneskenes mål af synd bliver fyldt, så Han kan dømme. Med andre ord får vi lov at demonstrere, at der intet godt er i mennesket...
D. 28-06-10

- Danskere strømmer til psykolog

Det er ikke noget nyt, at samfundets brug af psykologi er overdrevent. Som tiden går, og samfundet skubber Gud fra sig, vil menneskets virkelige fjende, synden, gribe mennesker i jerngreb, og trække dem igennem lidelse og plage uden lindring...
D. 27-06-10

- Taliban, heroiske frihedskæmpere?

Medierne leger igen med ordene, for at ændre verdens forståelse af muslimske terrorgrupper. I årevis har man forsøgt at fjerne talen om, at Islam er krigerisk. Fremstående politikere har offentligt æret Islam som en fredelig religion, skønt alt litteratur der omgiver Islam, bebuder død og ødelæggelse over enhver manglende evne til at efterleve religionens krav - og vel at mærke som de forskellige terror grupper tolker denne litteratur...
D. 19-06-10

- Adidas Jabulani, underholdning til folket

Sidste søndag, da vi mødtes i vores bibelstudiegruppe, faldt talen på VM i fodbold. En kær søster i Jesus sagde, og jeg citerer: "Ja, jeg siger bare, at den fodbold, football, er Ba'al - footba'al"...
D. 15-06-10

- IDF: Global jihad forbindelser på flotille

Som tidligere sagt, så kender Israel sine fjender. Det er ikke uden grund, Israel i sin erfaring på dette område følger op på, hvad der kommer i havn. Og det viser sig igen, at det er nødvendigt at være skeptisk: "Halvtreds »Mavi Marmara» passagerer relateret til det globale jihad-netværk...
D. 10-06-10

- Rabbinere: Flotille konflikt ligner Gog og Magog profeti

Vi ved, at Jesus kommer igen. Vi kender på tidens tegn, at det ikke varer længe, for tegnet vi har fået at kende tiden på, er Israel. De foregående verdensriger er væk, Babylon, det medo-persiske rige, det græske rige osv...
D. 07-06-10

- Flotilla Choir præsenterer: Vi fupper verden

Jeg faldt over denne sang, som på ironisk vis fortæller sandheden, som jeg har trukket frem i nyhedsblokkene "Fredsaktivister" til Gaza og Aktivist-leder: Soldater angrebet i selvforsvar. Selvom der absolut ingen ironi er i situationen for Israel, så kan alvoren tilsyneladende også trækkes frem på følgende måde: ...
D. 04-06-10

- Aktivist-leder: Soldater angrebet i selvforsvar

I forlængelse af nyhedsbloggen "Fredsaktivister" til Gaza, kommer forståelsen nu frem, at Israels soldater måtte skyde i selvforsvar. Selvom aktivisterne der angreb soldaterne med stave og stole, og fravristede dem deres våben, påstår det var i selvforsvar, så tyder det på, at det er omvendt...
D. 03-06-10

- Stillehavsøer overlever højere vandstand

Jeg tror at ordet ekspert er det mest tomme ord i verden, der har fået tillagt største værdi. En person med mærkaten "ekspert" kan give et hvilket som helst udsagn, og man har en tendens til at tro, at han ved hvad han taler om...
D. 03-06-10

- "Fredsaktivister" til Gaza

Som gennemgået i artiklen "Krigen i Gaza, 2008/2009", så vendes begivenhederne på hovedet af medierne. Israel beskyldes for at begå statsterror og være en apartheid stat. Aktivisterne håber på, at verden nu kan se, at der ikke er andet end vold at hente hos Israel...
D. 01-06-10

- Fuldvoksne konfirmander på vej

Jeg var til konfirmation i år, på trods af at jeg er gennemgribende mod konfirmation. Det er moderkirkens løgn, ført over i folkekirken, at barnedåben og konfirmationens bekræftelse af barnedåben tilfredsstiller en retfærdig Gud...
D. 28-05-10

- Forskere skaber første bakterie stamme fra menneskeskabt DNA.

Ateisterne har med længes venten denne dag, hvor mennesket selv kan skabe liv, da det vil være bevis for evolutionens sandhed. Nu har forskere skabt en bakteriestamme, med DNS de selv har lavet. "Gen forskere afslørede torsdag den første bakteriestamme med en menneskeskabt genom samling...
D. 26-05-10

- 2010 - gennemgribende nedsmeltning?

2010 nedsmeltning? ... militær undtagelsestilstand? ... Komplet økonomisk kollaps ???... Mens alle taler om at økonomien reddes ud - EU's redningspakke, og for vores vedkommende ligeledes den danske regerings redningsplan - så venter der en trængsel forude...
D. 20-05-10

- Kurser vil gøre kvinder til gudinder

Forvirringen er total, og følgende artikel er et godt vidnesbyrd om, at hvis man ikke kender sandheden som Gud har lært os (nogle mener selv at kunne udtænke den), så vil man ende op i et sammensurium af fejltagelse...
D. 05-05-10

- Jøder bliver jaget vildt i København

Endnu engang bliver man mindet om, at der er mere i den muslimske indvandring, end blot flugt fra den islamiske verden. Det virker som ren fantasi, at én indvandrer i et fremmed land, ser sig bedre stillet end en anden, i samme fremmede land...
D. 05-05-10

- EU vil have mere kontrol med Euro-landenes økonomi

Jeg kan ikke lige umiddelbart bevise om den græske økonomi er plyndret for at opnå et mål, eller om Verdensordnen griber det gyldne øjeblik, og bruger tragedien til at stramme grebet om verdensøkonomien...
D. 04-05-10

- Egyptens ti plager skyldtes klimaforandringer

Overskriften på denne nyhed, kunne have sagt: "Ny forskning afviser menneskeskabt global opvarmning, og bekræfter Bibelens troværdighed". Lyt engang: “Forskere mener, at de ti plager i Det Gamle Testamente virkeligt fandt sted, og at de var forårsaget af alger og vulkanudbrud...
D. 23-04-10

- Jagtvej 69 solgt for otte millioner

I forlængelse af nyhedsbloggen Faderhuset har solgt Jagtvej 69, er det nu kommet frem at salget af Jagtvej 69, har givet et stort tab for Faderhuset. Dengang jeg var med i trosbevægelsen, som Ruths religion kommer ud af, da lærte vi at man ikke kunne tjene både Gud og mammon, taget fra Matt...
D. 23-04-10

- Kender du den mørke side af biobrændstof?

Logikken, samvittigheden og medmenneskeligheden bliver tvunget ud i det sorteste ingenmandsland, når en verden fyldt med sult og hungersnød præsenteres for det rablende vanvittige koncept, der hedder biobrændsel...
D. 22-04-10

- Troede mere på Gud som 13-årig

Man har embedsmænd, vismænd, tænketanke og statistikere m.m., til at måle landets tilstand på alle forskellige områder. Men der er det ene punkt, som er altafgørende, og som ingen af disse kloge mennesker værdiger en tanke, og det er landets forhold til Gud...
D. 17-04-10

- Forsker: Menneskehedens vugge er måske fundet

Så er det vidst ved at være slået fast, at vi stammer fra aberne. Beviserne er uigendrivelige, og kun døve og blinde kan vedholde tanken om at Gud har skabt det hele. Eller er det omvendt? Sidst fandt man abe-racen kaldt Lucy, som på grund af sit helt særlige, og menneskelige ankelled, må have gået oprejst...
D. 12-04-10

- Israelsk reklame kampagne påberåber det tredje tempel

At det tredje tempel bliver bygget snart, er der ingen tvivl om. Omgivelserne, beskrevet i Bibelen i forbindelse med tiden for Jesu andet komme, er til stede i dag, og derfor ved alle studenter af Bibelen, at tiden er sen1...
D. 01-04-10

- Falder lysets hastighed?

Én af videnskabens elskede konstanter, lysets hastighed på 299.792 km i sekundet, er med til at aldersbestemme universet. Med lysets hastighed, kortlægges tilmed universets størrelse. Men videnskaben er afhængig af, at lysets hastighed altid har været konstant, samme hastighed som i dag...
D. 01-04-10

- Jorden på vej ind i ny tidsalder

Bevægelsen kaldt New Age, har længe talt om, at vi er gået ind i en ny tid, nemlig Vandmandens tidsalder, der som begreb både favner jordens placering i de tolv stjernetegn (Zodiaken), og samtidig navngiver et energi-felt, der siges at påvirke vores bevidsthed...
D. 30-03-10

- Ny spiritualitet skal forene stort miks af kristne

Kristendommen udvandes, mens kirkerne viser tænder. Jesus spurgte: "når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?" (Luk. 18:8), og det er et retorisk spørgsmål, for Jesus vidste, at kristendommen ville blive udvandet...
D. 24-03-10

- Faderhuset har solgt Jagtvej 69

Jeg mener det var søndag d. 04-03-2007, da Ruth Evensen på et møde gav en sejrstale, fordi Faderhuset havde vundet kampen om ungdomshuset. Dengang skrev en gut, Jeppe Kabell, semesterprojekt på RUC om kristen fundamentalisme i Danmark, og han var med på dette møde...
D. 22-03-10

- Er det nu, verden får det tredje tempel?

Tilsyneladende spidser det hele til nu. Der er kræfter i gang, som arbejder hårdt for at tilrettelægge situationen i Israel og mellemøsten således, at det ventede tempel, som Verdensordnens messias snart vil ophøje sig selv i, kan bygges...
D. 16-03-10

- FN's klimapanel skal undersøges

Efter afsløringerne af IPCC's elendige men politisk målrettede videnskab1, vil FN nu have en undersøgelse af IPCC's fremgangsmåde. Ikke at det på nogen måde rører ved IPCC's konklusion, at mennesket er årsag til klimaforandringerne (som forventet er global opvarmning erstattet af klimaforandringer), og jeg tror at denne undersøgelse er en magtdemonstration fra Verdensordnen...
D. 12-03-10

- Dansk Folkeparti kræver præster fyret

Som sagt i Menighedsråd kræver ja til homovielser, så er det i dag politikerne, der afholder kirken fra tåbeligheden, at hellige to mænd eller to kvinder. Det er også politikere, der går imod præsternes vranglære...
D. 08-03-10

- Menighedsråd kræver ja til homovielser

Havde man for 100 år siden påstået, at tiden ville komme, hvor politikere ville være det led, der nægtede kirken at vie to mænd eller to kvinder, så ville datidens folk have kaldt udsagnet for en falsk profeti...
D. 08-03-10

- Muhammed-advokat løj for Politiken

Tøger Seidenfaden er et årelangt medlem af Bilderberg gruppen, den hemmelige klub, hvor Verdensordnens planer uddelegeres, og den politiske scene er vitterlig en scene, hvor et skuespil, for vore øjne alene, spilles...
D. 06-03-10

- Præster: Andre religioner kan føre til Gud

Engang var en præst en person der troede på Gud. I det, at tro på Gud, lå det naturligt at troen på Bibelens Ord var fundamentet for troen. I dette Ord forklares der hvordan Gud udvælger én bestemt mand...
D. 05-03-10

- Dinosaurer-døden kom fra rummet

Et fremragende eksempel på hvor pålidelig "videnskaben" er, ses i denne nyhed. Én ting er at kalde det vi kan vide om klodens nuværende tilstand, for videnskab. En anden ting er at kalde gætteri for videnskab...
D. 05-03-10

- Leder for IMF foreslår Ny Reserve Valuta

Der arbejdes, som forventet, stadig på at få etableret - ikke blot en verdensøkonomi, men også en verdens valuta. Dollaren er efterhånden en hadet møntfod, og den symboliserer, med pyramiden på én dollar sedlen, den gamle verdensorden, det ufærdige værk, med slutstenen svævende over pyramiden...
D. 01-03-10

- Klimarapport trækkes tilbage

Det lader til, at klima alarmisterne er blevet mere forsigtige. De har sandelig heller ikke råd til flere afsløringer, og nu erkendes fejlene ualmindeligt hurtigt - dvs. før de ender som stadfæstet, peer-reviewed fakta, som ikke længere er til diskussion: “Et af de store diskussionsemner under klimatopmødet i december drejede sig om, hvor meget den globale opvarmning vil få vandstanden til at stige i løbet af det næste århundrede...
D. 23-02-10

- Flere præster støtter homoægteskaber

Hvad er et ægteskab? Hvad er et bryllup? Hvad er en brud? Ordet "brud" kommer af det fælles-germanske "br?iz", der ifølge Politikens Nudanske Ordbog betyder "brud, svigerdatter". Ordet "brudgom" (brud + gom) er et fælles-germansk ord sammensat af "brud" og et ord svarende til oldislandsk "gumi", oldengelsk "guma", der betyder "mand"...
D. 22-02-10

- Danmark tættere på EU-retssag

I artiklen Den globale opvarmning, og sammensmeltning., fortæller jeg om FN's naturredningsprogram "World Heritage Areas in Danger", der vil kontrollere bevarelsen af verdensarven. Det betyder at f.eks...
D. 17-02-10

- Forsker-chok: Ingen global opvarmning i 15 år

Phil Jones, tidligere leder for Edward Acton på University of East Anglia, én af de forskere der blev afsløret i svindel under Climate Gate sagen, erkender nu at klimadebatten ledes af løgn: “Professor Phil Jones fastslår, at der ikke har været nogen betydningsfuld stigning i temperaturerne siden 1995...
D. 16-02-10

- Færre frygter klimakaos

Selvom det formentlig kun er en smule luft vi får i klimadebatten, så glæder det alligevel at høre, at flere danskere vågner op. “Danskerne er i stigende grad kolde over for den globale opvarmning...
D. 12-02-10

- Analyse: Krisen vil føre til mere EU-samarbejde

Det kan ikke længere være en overraskelse for nogen, at verden er forandret, og at globalisering er den nye styreform i et nyt årti. Det lader til at denne artikel er skrevet med god eftertænksomhed, og det er en interessant tanke, Ole Bang Nielsen begynder med: “Det er på sin vis meget rammende, at den internationale finanskrises første virkelige offer er Grækenland...
D. 12-02-10

- Gratis influenza A-vaccine til alle

Når man skal gøre sig "fri af en politisk dårlig sag", som Tom Jefferson, epidemiolog ved det uafhængige forskningsinstitut, Cochrane Centre, sagde i forbindelse med at WHO giver de overskydende vacciner til u-landene1, så er ordbrug det eneste vigtige redskab...
D. 12-02-10

- Forskere vil skrotte FN's klimapanel

Det er ganske enkelt ufatteligt at man må læse hvordan Danmark, med Lykke Friis i spidsen fortsat1, uden nogen form for hverken eftertanke og omtanke, holder IPCC's videnskab for troværdigt...
D. 11-02-10

- Mirakuløs medalje skal beskytte mod det onde

"Du må ikke gøre dig noget udskåret Billede eller noget Afbillede af det, som er oppe i Himmelen eller nede på Jorden eller i Vandet under Jorden; du må ikke tilbede eller dyrke det". Det kræver ikke stor opmærksomhed at opdage, at den romersk katolske moderkirke fører mennesker ind i afgudsdyrkelse...
D. 09-02-10

- Klimapanel taget i ny fejl

Der er ikke blevet sparet på truslerne og metoderne til at skræmme verden ind i accept af, at IPCC taler sandt, når de siger at kloden sveder og er i fare for at blive ødelagt. Men nu er det tredje gang jeg kan læse om IPCC's fejl1...
D. 09-02-10

- Det tredje tempel på vej i Israel?

I artiklen Trængslen i 2010? giver jeg forskellige indicier, der taler for at vi står lige over for den profeterede trængsel. Rabbi Judah ben Samuel profeterede at i det nuværende jubelår (49), hvor Israel har fået Jerusalem tilbage, vil den Messianske endetid begynde...
D. 03-02-10

- Hård kritik af WHO's influenza-alarm

For nogle måneder siden, i november 2009, kom det frem, at der var stærk lobbyisme bag WHO-beslutning om massevaccination. Jeg undersøgte dengang en sag ang. at WHO skulle have ændret definitionen for hvornår der var tale om en pandemi...
D. 01-02-10

- FN's Globale Opvarmnings Rapport Under Nyt Angreb for Regnskovs påstande

Endnu en af FN's små "regnefejl" er dukket op. Man har netop erkendt fejl i antagelserne om at Himalayas gletsjere smelter. Nu handler det om regnskovene: “En FN rapport om klimaforandring som er blevet revset for sin forfejlede efterforskning, er under nyt angreb for endnu et tilfælde af hvad kritikere siger er sjusket videnskab - som leder global opvarmnings politik, baseret på et studie af skovbrande...
D. 30-01-10

- Klima-aftalen fra COP15: Mere og mere varm luft

Det, som klimatopmødet forlød at skulle handle om, bliver mere og mere usynligt. De sagde det var et topmøde hvorigennem en aftale landene imellem, skulle nedbringe CO2 udledningen for at redde planeten Jorden...
D. 24-01-10

- USA angreb Haiti med jordskælvs-våben

Jeg har før skrevet om "vejr kontrol", eller "vejr krigsførelse"1. Det er et faktum, at man i mange årtier har kunnet skabe kunstige naturkatastrofer, og Hugo Chavez kender tilsyneladende noget til denne form for krigsførelse...
D. 23-01-10

- Klimapanel: Vi tog fejl om Himalayas gletsjere

Nu erkender IPCC sin "fejl", som dokumenteret i "Himalayas gletsjere trækker sig ikke tibage" og "Fupvidenskab fra FNs klimapanel", at Himalayas gletsjere ikke smelter. "Næstformanden for FN’s klimapanel IPCC, Jean-Pascal van Ypersele, erkender, at forskerpanelet i sin omfattende statusrapport fra 2007 har brugt en udokumenteret og forkert oplysning om hastigheden af Himalaya-glet-sjernes afsmeltning som følge af den globale opvarmning...
D. 21-01-10

- Clairvoyant i al hemmelighed

Der findes rigtig meget fup i den alternative verden. Åndemanere og clairvoyante mennesker der som et utal af andre religiøse løgnere, forsøger at profitere sig på menneskers godtroenhed. Men der er også et virkeligt aspekt i disse ting, nemlig den åndelige, eller rettere, dæmoniske verden...
D. 21-01-10

- Bibelen er muligvis skrevet århundrede tidligere, antyder tekststykke

Videnskaben har et mantra, en religiøs ophøjet liturgisk trossætning, der siger: "med tiden vil videnskaben finde svar og eliminere Gud". Siden Darwin har dette mantra lydt, og i dag er stort set alle Darwins påstande forladt af videnskaben...
D. 20-01-10

- Københavns Kommune vil bruge børnene til at få klimabudskab igennem til forældre

Som frygtet, så tyder alt på at vanviddet kommer til Danmark. I nyhedsbloggen Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur kommer det frem, at Al Gore hjernevasker børn, som man gjorde det under den kolde krig...
D. 20-01-10

- Fupvidenskab fra FNs klimapanel

Nu kommer det frem, hvilket jeg dokumenterede i nyhedsbloggen "Himalayas gletsjere trækker sig ikke tibage", at Himalayas gletsjere ikke trækker sig tilbage, men at det er den sædvanlige løgn og manipulation fra IPCC...
D. 18-01-10

- Dommedag er rykket længere væk

Dommedagsuret, et "ur" hvormed man forsøger at vise klodens samlede trusler mod sikkerheden, stod i 1947 syv minutter fra midnat - på trods af USA's atombomber over Japan. I 1953, flyttede man viseren til 2 minutter i midnat, hvilket er det tætteste på "dommedag", uret har været, hvor både USA og Rusland testede atomvåben...
D. 17-01-10

- Missouri begynder at beskatte yoga undervisning

Yoga dyrkere gør hvad de kan, for at fremhæve den fysiske del af øvelserne, som værende ganske almindelige gymnastiske øvelser. Alligevel har yoga undervisning i USA, været fritaget for at betale "state sales tax", en momslignende beskatning, som var yoga et religiøst samfund...
D. 14-01-10

- Neandertalerne brugte makeup

Aldrig har man set aber bruge makeup, bære rustning1, begrave sine døde med specifikke begravelses skikke, hvilket inkluderer anbringelse af liget og pynte med blomster. Ingen har set aber arbejde med skind og læder, eller gøre brug af lægehjælp, og hjælpe andre med skavanker, som brækkede ben, blindhed og sygdom2...
D. 12-01-10

- Vejret som i gamle dage

Alle taler om vejret, og nyhederne fortæller om hvor længe det er siden vi har oplevet lignende. "Koldeste nat i 23 år"1, "laveste temperaturer i 30 år"2, "Thy fik ny koldeste januardag i 14 år"3...
D. 09-01-10

- Google er blank om islam

"I skal ikke undre jer, mine brødre, om verden hader jer" (1. Joh 3:13) Jesus gjorde det tydeligt for os, at vi havde verdens had i vente. Han sagde at: "Når verden hader jer, så skal I vide, at den har hadet mig før jer...
D. 09-01-10

- Danske katolikker vender tilbage til latinen

“Selvom de færreste rent faktisk forstår det døde sprog latin, er der i den katolske kirke en stigende interesse for den traditionelle form af messen. Nu imødekommer den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon, ønsket om en sådan messe fejret af ham, så der i al sin pomp og pragt bliver tale om en såkaldt pontifikalmesse efter den ekstraordinære ritus...
D. 09-01-10

- T.D. Jakes: 2010 vil blive et år med dobbelt del

Jeg faldt over denne nyhed, og synes jeg vil dele følgende med dig. T.D. Jakes, eller Thomas Dexter Jakes, er leder for megakirken i Dallas, The Potter's House, som har ca. 25.000-30.000 medlemmer. Han prædiker et modbydeligt falsk evangelium, som falder inden for rammerne af trosbevægelsen eller fremgangsteologien, et evangelium hvor helbredelse og rigdom erstatter sand tro og omvendelse...
D. 02-01-10

- Den Katolske Kirke: Vi kan blive guder

Én af Satans ældste løgne er, som han sagde til Eva: "Gud ved at den dag I spiser deraf (Træet til Kundskab om godt og ondt) , da skal jeres øjne åbnes, og I skal være som guder" (1. Mos. 3:5, KJV)...
D. 01-01-10

- 500 peer-reviwed dokumenter, som understøtter skepsis for "menneskeskkabt" global opvarmning

I forlængelse af dronningens tale, hvor hun, i al sin politiske og kvalmende korrekthed, sagde om menneskeskabt global opvarmning, at hele verden kunne: "konstatere at skønt alle var på det rene med emnets alvor", så faldt jeg over denne liste...
D. 01-01-10