Et alvorligt budskab

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 24/11-03Det har absolut ikke været i mine tanker at samle følgende oplysninger om tidens alvorlige bedrag. Men jeg har indset, at jeg måtte gøre det, eftersom ethvert menneske må have mulighed for at få indsigt om de bedrag, der foregår, så de må kunne vælge ret og undgå at komme ind under den dom. Gud sender over dem, der lader sig bedrage.

Lad mig pointere, at der uden al tvivl er personer og menigheder, der oprigtig søger at tjene Gud af al evne. Men også at mange menigheder åbenlyst tjener en ”anden gud” men ikke ser det, fordi de hele tiden hører en falsk lære. Der forkyndes ikke om tidens alvor og heller ikke, at det er afslutningens time, vi er ved at gå ind i, og at ondskabens åndemagter åbenlyst florerer, uden at flertallet af de kristne reagerer derpå.

Uden tvivl er mange menigheder i dag fortrop for de menigheder, som glad går ind i den ny verdensordens system, der har antikrist som herre, fordi de ikke vil høre, hvad Ånden siger til menighederne.

Er du blandt dem, der er groet fast i din menigheds synspunkter og tror, de er gode nok, selv om de har mange antikristelige islet. Da er du i stor fare for at miste din frelse.

Tiden er mere antikristelig, end den umiddelbar ser ud til. Punkt for punkt fjernes den sande tro og erstattes af kristendomsfjendtlighed. I USA fjernede man for eks. for nylig en søjle med De ti Bud foran en retsbygning i en af delstaterne. Forbud og påbud er kommet til med det formål at fjerne al kristendom fra skolerne. Og meget, meget andet. På dette punkt er Danmark godt med. Vore medier går foran på disse områder, flertallet af vort folk følger efter, og frafaldet øges dag for dag.

Via politik listes der mange onde ting ind i vort liv men så kamufleret, at hvis du ikke følger det opmærksomt, ser du det ikke og lader dig trække med. Der er ingen af vore politiske partier, der er sunde på alle områder. Alle er i en eller anden grad smittet af tidens antikristelige ånd.

Tro ikke, at jeg blot er negativ indstillet. Men jeg har valgt at ville tage mod til mig og tør se, hvad der foregår. Læs Joh.åb., hvor der fortælles, hvad vi stærkt er på vej ind i. Læs også om tidens onde påvirkning af vor livsstil. Bl.a. at kirken godkender homofile ægteskaber. Og læs følgende:

Same-Sex Marriage Is Satans Blasphemous Counterfeit To Jesus Marriage Supper of the Lamb - Video Category: Video Tapes Item Number: PAW-VT11 Price: $19.99

Image


Since the US Supreme Court ruled that homosexuality is legal, a flood of gay news, TV shows and entertainment exposure has exploded upon our land. We are truly being inundated with this filthy flood. As we become like Sodom and Gomorrah, we would do well to realize what is happening theologically, on the spiritual plane. As the true Marriage Supper of the Lamb draws nigh, Satan has established his own horrific counterfeit: Same Sex Marriage. Once you see this video, you will understand why it is so important for the Gay/Lesbian activists to legalize Same Sex Marriages! You will see how very far down the road to ruin this country is, and you just might hear the faint sound of distant trumpets in your ears!

Tro ikke, at det ikke kommer dig ved. Det gør det i høj grad, thi det er en besmittelse af vor tid og den kommende slægt. Det er de kristne, der har svigtet i at oplære ungdommen til gudsfrygt og derved er åbnet gøren for okkultisme Vi er selv årsag til, at ”lysestagen” flyttes fra os.

Mange forældre tillader, at Harry Potter og meget, meget andet okkult får indpas hos deres børn, hvorved også dæmoner får indpas. Djævelen vil gerne give det udseende af, at Potter bøgerne er harmløse, men fører den lige vej ind i okkultisme. Giver du dine børn lov til at læse Potter bøgerne og se Potter filmene, giver du dem en lærebog om vejen til helvede. Og det skal du stå til ansvar for på dommens dag.

Okkultisme og umoral bliver lukket ind i skoler og hjem. Derfor breder det sig og opsluger store dele af ungdommen.

Gay Crime Syndicate? Joel Mowbray (archive)

November 14, 2003 |

The left’s latest experiment with segregation has certainly started out with a bang. This September, New York City opened the nation’s first taxpayer-funded school for gay, lesbian, bisexual, and transgendered teens—Harvey Milk High School—and a crime wave is already underway.

Last week, police arrested five cross-dressing Harvey Milk students who posed as female hookers and robbed men who approached them for sex. According to news reports, the teens dressed up as female hookers, and when would-be johns approached to solicit sex, other students posing as cops would start “arresting” the men.

After allegedly taking wallets, cash, ATM and credit cards—and apparently brandishing a gun in at least one case—the students would say something like, “You’re not such a bad guy,” and “release” the men. But before the men were set free, several of them divulged their PIN numbers, allowing the Harvey Milk students to withdraw as much as $1200 from each person’s account.

Police say that the spree of at least six robberies started on October 5th, and was only halted last week when an officer recognized one of the suspects from a photo taken by a bank surveillance camera.

So far, there has been little discussion in the media about the potential role of Harvey Milk High School. If it had been only one incident, that would be understandable.

But it was a full-fledged crime ring—and they weren’t the first criminal charges brought against the gay school’s students.

Last month, three Harvey Milk students were charged with gang assault after a group of teens stabbed a man in the back with a screwdriver in the parking lot of a Starbucks coffee shop across the street from the school. Several of the alleged criminals’ classmate’s told the media that the victim had made homophobic remarks, but police told the New York Daily News, “This was not motivated by him seeking to harass them about being gay.”

The police official also told the Daily News, “The Harvey Milk students were the aggressors.”

And police officials are holding out the possibility of more arrests to come, saying, “The case is absolutely still under investigation.”

How ironic that a school that was supposedly established to shelter gay, lesbian, bisexual, and transgendered (meaning transsexual or transvestite) teens has become the home of what appears to be a growing crime syndicate.

It’s not as if Harvey Milk, named after a slain gay San Francisco politician, is so big that the arrests of eight students in three months can be considered inconsequential. The brand-new school has just 100 pupils. And crime wave cannot be attributed to neglect by New York City; the politically trendy high school has already received $3.2 million for renovations.

New York City’s education department calls the criminal activity “two serious, isolated incidents,” but eight arrests out of 100 students in less than three months of existence are not numbers to be ignored.

Maybe there’s no connection between the gay school and the violent Starbucks attack and the serial robberies. But maybe there is.

There’s obviously nothing inherent to homosexuality that causes or leads to violent crime, but maybe there is something about a homosexual high school that does. Taking scared, confused youths—many of whom may incorrectly believe they are gay or bisexual, just as many teens who later turn out to be gay or bisexual believe in high school that they are straight—and putting them into a segregated environment could be the equivalent of putting a lit match in a tinder box.

Protecting kids who are getting picked on—or worse—is actually a noble goal. But why resort to the bigot’s tool of segregation? Why not just teach gay teens how to beat the snot out of bullies? Wouldn’t that be better preparation for life in general? What’s a gay man or woman to do, for example, if a thug attacks? Run to a segregated area? Of course not. But self-defense training would seem essential in such a situation.

When news broke this summer that Harvey Milk would become the first public school of its kind, Principal William Salzman said, “This school will be a model for the country and possibly the world.” If the early results are any indication, let’s hope not.

Enhver vej, der viser bort fra Bibelen, leder os ind i noget, der ødelægger vort samfund. Vi vil ikke længere have Gud som Herre men vil være vor egen herre. Og se blot til, hvad det har ført til i tiden efter 2. verdenskrig.

En okkult sammenslutning har for lang tid siden planlagt at få EU og de enkelte lande til at styre imod et frafald fra Herrren. Og det kommer i en sådan hast, at mange rives med i frafaldet

Læs følgende artikel eller få en ven til at læse den for dig.

Title: TEXAS GOVERNOR GEORGE W. BUSH IS ALSO A MEMBER OF THE ILLUMINIST SATANIC SECRET SOCIETY, SKULL & BONES! UPDATED SEPTEMBER 16, 2001.

Subtitle: Conservatives and Christians alike view the Presidential campaign of Republican George W. Bush of Texas as saving this country from the ravages of that New World Order President, Clinton. They do not realize that George W. Bush is just as Illuminist and just as committed to the New World Order!

NEWS BRIEF: Secret Ingredient, The Witness News, Curtis Dickinson, Editor, July, 1999.

According to Robert Goldsborough of Washington Dateline, Governor George Bush has asecret ingredient which will help him in his bid to become Americas next president -- membership in a society which is even more secretive than Freemasonry. The society goes by the unofficial names of Skull and Bones and/or The Order, and its members are usually referred to asBonesmen.

The Order was founded at Yale in 1833 and membership in it is a Bush family tradition. Gov. Bush was inducted into Skull and Bones in 1968; his father, [President] George Herbert Walker Bush, was inducted in 1948; and his grandfather, Prescott S. Bush, who served as a U.S. Senator, was inducted in 1917.

What terrible news! Being a member of the Skull and Bones means that you are purely Illuminist, since this Order traces directly back to the Bavaria Iluminist group of Adam Weishaupt. If you are unhappy with the Antichristian policies and attitudes of President Clinton, you will get no relief from a President George W. Bush; he will not roll back any of the advances to the New World Order that occurred under the leadership of President Clinton, and we would likely see many more advances in other areas. Generally, when the Illuminati wants an advance in internal American society, they try to place a Democrat in power; but when they want an advance in Foreign Affairs, they try to place a Republican in power. If George W. Bush has been picked to succeed President Clinton, it must mean that significant advances in international politics is planned.

SKULL AND BONES SECRET SOCIETY -- A QUICK STUDY

In past articles, we have stated that the New World Order could not have been realized had it not been for the intense activities of various secret societies throughout the world. We have mentioned one world-wide secret society, the Brotherhood Of Death Society, whose symbol is the skull with two crossed bones. skullThe GermanBrotherhood of Death Society is the Thule Society. Adolf Hitler joined this society in 1919, becoming an adept under the leadership of Dietrich Eckhart. Later, the Thule Society selected Hitler to be their leader of the New World Order, as Eckhart revealed on his deathbed, saying, Follow Hitler; he will dance, but it is I who have called the tune. I have initiated him into the Secret Doctrine, opened his centers in vision, and given him the means to communicate with the powers. (Trevor Ravenscroft, The Spear Of Destiny, p. 91).

In August, 1990, President George Bush announced that the world had now entered into a New World Order. Shockingly, President Bush is an adept in the AmericanBrotherhood of Death Society, the Yale Skull and Bones Society. As we stated earlier, Bushs New World Order is virtually identical with Hitlers; one key connecting point is their common membership in their respective Brotherhood of Death Societies (New Age author, Bill Cooper, Behold A Pale Horse, p. 81; plus Antony Sutton, Introduction To The Order, p.7). Skull and Bones symbol is also a skull with two crossed bones, but with the mysterious number,322 underneath. skull 322

As we get started in our study, remember that all members of the American Skull and Bones are just as Satanic as was Adolf Hitler. This premise is one that shocks most people to the core, because neither Former President Bush nor his son, Texas Governor George W. Bush, look like Adolf Hitler. Remember Jesus solemn warning concerning the deception of the End of the Age. Take heed that no man deceive you. [Matthew 24:4] Jesus repeated this warning against unparalleled deception, And many false prophets shall rise, and shall deceive many. [Matthew 24:11]. Once more, a third time, Jesus warned, For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall show great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. [Matthew 24:24] When God repeats something three times in Scripture, He is attaching the most significance to it possible.

Here, God is telling us that, at the End of the Age, He is going to allow Satans people to perpetrate the most successful deception in world history. Are you one of those victims? Listen and heed.

We are going to prove that the Skull and Bones membership of Former President George H.W. Bush and of his son, Texas Governor George W. Bush are identicalto the Satanism of Adolf Hitler in the Thule Society. Both of these secret societies are identical, practicing the most dark of Black Magick Satanic powers.

HITLERS THULE SOCIETY -- AN OVERVIEW

Let us begin with a quick overview of the German ThuleSociety, beginning with a study of its practices and relevant history. Members were Satanists who practiced Black Magick -- this means that they were solely concerned with raising their consciousness by means of rituals to awareness of evil and nonhuman intelligences in the universe; and with achieving means of communication with these intelligences. (Ravenscroft, Spear of Destiny, p. 161). Concentrate on that seemingly innocent word, rituals. Christians equate a ritual to a church service, thereby not understanding its occultic meaning. The New Age Dictionary defines ritual as a ceremony to restore balance with nature...and bring back lost harmony and sacredness. Remember we are dealing with the Satanic world, where good is called evil and evil is called good. The sacredness mentioned here is a Satanic sacredness. Rituals literally are proscribed activities designed to allow demonic power to flow through the participants. These activities are proscribed chants, formula wordings, and carefully planned actions. The effect is devastatingly powerful, as demonic force pours through the participants, delivering a counterfeit spiritual experience which literally transforms their lives. Never skip over the word ritual, as it is a word of Satanic power.

Thule members practiced a form of SexualMagic derived from a lodge of which Aleister Crowley was a member. Crowley was recognized as the foremost worshipper of Satan in the 19th Century. The origin of this...medieval magic...can be traced to a Freemason, Robert Little, who founded the Societas Rosicruciana in 1865... (Ravenscroft, Spear of Destiny, p. 164-5). While the actual sexual perversions which were practiced are too offensive to share, the results are not. Author Revenscroft stated that indulgence in the most sadistic rituals awakened penetrating vision into the workings of Evil Intelligences and bestowed phenomenal magical powers. (Ibid. p. 167). This is the Thule Society.

Ravenscroft records its effect upon Hitler, ...sexual perversion took a central place in [Hitlers] life...a monstrous sexual perversion was the very core of his whole existence, the source of his mediumistic and clairvoyant powers, and the motivation behind every act through which he reaped a sadistic vengeance on humanity. (Ibid., p. 171).

Eckarts final act was to initiate Hitler into a monstrous sadistic magic ritual...after which he was sexually impotent. Hitlers impotency had a deep psychological foundation. He knew sexual fulfillment [only] through the extremes of sadism and masochism...(Ravenscroft, p. 155, 173). This impotency delivered a final devastating blow to Hitlers psychological foundation, finally making him into the sadistic murderer that history knows.

LOOKING FOR A SPIRITUAL SUPERMAN

Members of the Thule society believed in communication with a hierarchy of Supermen -- The Secret Chiefs of the Third Order. (Ibid) The quality which make these beings supermen was occultic spirituality. Further, they believed in Madame Blavatskys Secret Doctrine, which teaches that certain superman had survived the destruction of Atlantis with their higher levels of consciousness intact. These supermen were Aryans. These two beliefs combined into one through the Thule Society and Hitler, culminating into the Nazi Death Camps. (Ibid, p. 166). When one group of people incorporate into their spiritual belief structure that they are inherently superior to another group of people, it is inevitable that genocide will be attempted as soon as possible.

The Thule Society regularly held occultic seances, during which time they communicated with demons who were either masquerading as a dead person or who were appearing as personal guiding spirits. Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg, and Adolf Hitler invoked the spirit of Anti-Christ into manifestation at the mediumistic seances of the Thule Group in Munich. (Ravenscroft, Spear of Destiny, p. 168) Eckert believed he had been told by his guiding spirit he would have the privilege of training the coming Great One, the Anti-Christ. From the beginning of their association, Eckert believed Hitler was Anti-Christ. Therefore, Eckert spared no occultic knowledge, ritual, or perversion in his attempt to fully equip Hitler for that role. Once the training was completed, Hitler believed he was born anew with that super-personal strength and resolution he would need to fulfill the mandate... ordained for him. (p. Ravenscroft, p. 93-4) Hitler literally equated this with the Christian doctrine of being spiritually born again.

MORE SKULL AND BONES PARALLELS WITH HITLERS THULE SOCIETY

Now, let us look at the Skull and Bones ritualsand beliefs. Little is firmly known about Skull and Bones, because their secrecy since they were established in 1833 is as complete as any society in the world. However, they possess all the requirements of a true secret society.

1. They were formed in secret and all their activities are carried out secretly.

2. Membership is by invitation only. Potential members are carefully screened as to suitability before they are invited to join.

3. The first night of the new member -- called an initiate -- is critically important. The initiate swears total obedience and loyalty to the secret society. This pledge is bound by serious oaths, some of which would be deadly if actually carried out, just as in Freemasonry. The first night is also critically important as it bounds the initiate to the society by means of ritual, oaths, and confessions.

The Skull and Bones also incorporates sexualactivities into their practices, just as did the Thule Society. The [ritualistic] death of the initiate will be as frightful as the use of human skeletons and ritual psychology can make it... (Esquire Magazine, The Last Secrets of Skull and Bones, Ron Rosenbaum, p. 89). Sexual perversionis part of this ritual psychology. Ron Rosenbaum, author of the Esquire Magazine article, stated that on initiation night, called tap night, ...if one could climb to the tower of Weir Hall, the odd castle that overlooks the Bones courtyard, one could hear strange cries and moans coming from the bowels of the tomb as the 15 newly tapped members were put through what sounded like a harrowing ordeal... (Esquire, September, 1976, p. 86).

Further,[initiates] lay naked in coffins and tell their deepest and darkest sexual secrets as part of their initiation. (Esquire, p. 85). These experiences in the coffins incorporated sexual painand resulted in being born-again, into the Order, as we mentioned above. (Cooper, p.95) A powerful spiritual force charges through the participants of these ceremonies, transforming their lives dramatically.

This type of ritual is classic Satanism. Anton LaVey states, in his book The Satanic Rituals: Companion To The Satanic Bible, (p. 57),

The ceremony of rebirth takes place in a large coffin..This is similar to the coffin symbolism that...is found in most lodge rituals.

Make no mistake about it: Any organization which utilizes this coffin ritual to simulate rebirth is practicing Satanism, including Skull and Bones.

The Skull and Bones believes that on the night of initiation, the initiate dies to the world and be born again into the Order... (Esquire Magazine, September, 1977, p. 89). Remember Hitlers belief that he had been born anew after his ritualistic initiation and training? This term is a common one in Satanism. During the 1988 Presidential Campaign, a TV reporter asked Vice-President Bush if he were a Christian. Bush initially stammered, but then said, if you mean born again, then, yes, I am a Christian. Vice-President Bush answered this question in a very expert manner, simultaneously being true to his own occult foundation while misleading innocent, trusting Christians.

As born-again Christians carry out the ritual of water baptism by immersion to demonstrate that they have died to the old way of life and have been reborn into a new life, Satanists have their coffin ritual to demonstrate the same life transformation. Rosenbaum continues his expose of the born-again experience: then its into the coffin and off on a symbolic journey through the underworld to rebirth, which takes place in Room Number 322. There, the Order clothes the newborn knight in its own special garments, implying that, henceforth, he will tailor himself to the Orders mission. (Ibid., p. 89, 148). This ritual description is as occultic as any I have read, and truly reveals the Skull and Bones as Satanic.

ALLEGIANCE SHIFTS TO SATANS GOAL, NOT TO HIS COUNTRY

One of the most sobering facets of this counterfeit born again initiation ritual is that the initiate swears to an allegiance to the Secret Order that transcends any allegiance later in life. New Age Christian author Bill Cooper captures this disturbing fact most succinctly, ...Members of the Order (Skull and Bones) take an oath that absolves them from any allegiance to any nation or king or government or constitution, and that includes the negating of any subsequent oath which they may be required to take. They swear allegiance only to the Order and its goal of a New World Order...according to the oath Bush took when he was initiated into Skull and Bones, his oath of office as President of the United States means nothing. (Cooper, Behold A Pale Horse, p. 81-82). Since Bushs oath as President occurred after the Oath to Skull and Bones, it is not worth the paper on which it is printed. That kind of hold is powerful. Indeed, as Ron Rosenbaum began the research necessary to write his article for Esquire, he was warned about the power of Skull and Bones. The power of Bones is incredible. They have their hands on every lever of power in the country.

Since Bill Clinton is a member of the secret society, Rhodes Society, he feels also that his supreme allegiance is to that Order, not to the United States of America. His oath of allegiance to the Presidency also means nothing to him. Now you know why he can do some of the truly heinous things he has done since he took office in 1993.

The only thing which is important to the Skull and Bones is their goal of a New World Order. In conjunction with this understanding, remember one other Secret Society belief, i.e., the ends justify the means. The New World Order was the name of Hitlers Utopian Aryan society, also. In his writings and his speeches, Hitler constantly invoked this title of his planned society once he had conquered the world. When President Bush invoked the term, New World Order, during his August 16, 1990, speech condemning the Iraqi invasion of Kuwait, he was only the second major politician of the 20th Century to use that term. Hitler was the other.

Do not be deceived: Bushs and Clintons New World Order is identical to Hitlers!

DIRECT ROOTS FROM SKULL AND BONES TO BAVARIAN ILLUMINISM

As Rosenbaum continued his research, he found strong -- even indisputable -- links between Bones and the Bavarian Illuminists. The Bavarian Illuminists were part of the original Masters of the Illuminati, established by that Satanic Jesuit Priest, Adam Weishaupt. First, Rosenbaum discovered documents which detailed the origins of Bones back to Germany. These documents stated, Bones is a chapter of a corps of a German University... The document described at length its relationship with this German Secret Society (the Thule Society) which lead to the founding of the Skull and Bones in 1832.

Secondly, Rosenbaum discovered that, above the arched walls above the vault of the (Bones) sacred room, #322, is a painting of skulls surrounded by Masonic symbols. Above this painting is the slogan, in German, which means, Who is the fool, who the wise man, beggar, or king? Whether poor or rich, alls the same in death. This means that only the works which one does in this life is what matters; in death, all men share the same fate. This statement is very consistent with the teachings of Secret Societies, showing their Works-oriented philosophy.

Thirdly, Rosenbaum discovered a haunting photograph of the altar room at one of the Masonic lodges at Nuremburg that is closely associated with Illuminism. Haunting because at the altar rooms center, approached through an aisle of hanging human skeletons, is a coffin surmounted by...a skull and crossed bones that look exactly like the particular arrangement of jawbones and thighbones in the official Bones emblem. {Finally}, the skull and crossbones was the official crest of another key Illuminist lodge... (Esquire, p.88).

It is shocking also when we realize that German Nazi death camp guards wore this emblem of Skull and Bones on the shoulders of their uniforms. Once again, we have vivid linkage between Hitlers Society and Skull and Bones Society.

Without doubt, we have established Skull and Bones to be a Brotherhood of Death Society, which is itself tied directly into the Masters of the Illuminati. It is no wonder that Bush has been proclaiming the New World Order.

HISTORIC RESULTS OF HITLERS PURSUIT OF THE NEW WORLD ORDER

We have studied the common philosophical and religious links between the German Thule Society and the American Skull and Bones. We now need to study the historical results of the attempt of the Thule Society to establish a New World Order. After the Thule Society selected Adolf Hitler to be their leader of the New World Order, they faced the problem of the practical implementation of this goal.

They realized that their plans for world domination required control of the military power of Germany; however, the military is controlled by those holding political power, and Germany was a democracy. Therefore, the Thule Society created the Nazi Party. The Guiding Spirits of the Thule Society became the Guiding Spirits of the Nazi Party. In only 10 tumultuous years, Hitler gained high political office, from which he catapulted himself into the position of absolute dictator in 1933. In 1938, Hitler began the Final Solution of the Jewish problem by initiating the Holocaust. In 1939, Hitler initiated World War II, which lasted until mid-1945. As I read these results, I remembered James words, Then the evil desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully matured, brings forth death.

By 1945, the Satanic sin conceived by the Thule Society had come to full completion. These are the results: (Source is The Webster Family Encyclopedia, Volume 19, 1984, p. 492-3)

* Enormous armies were mobilized around the world.

1. Russia 12,500,000 men

2. America 12,400,000 men

3. Germany 10,000,000 men

4. Japan 6,000,000 men

5. France 5,000,000 men

6. Britain 4,700,000 men

7. Italy 4,000,000 men

8. China 3,800,000 men

9. Canada 1,100,000 men

Total World-Wide Mobilization: 59,500,000 menThe death toll was almost incomprehensible.

1. Russia 10,000,000 soldiers -- 10,000,000 civilians

2. Germany 3,000,000 soldiers -- 500,000 civilians

3. Japan 2,000,000 soldiers -- 500,000 civilians

4. Italy 330,000 soldiers -- 80,000 civilians

5. Britain 350,000 soldiers -- 60,000 civilians

6. France 200,000 soldiers -- 200,000 civilians

7. China 1,300,000 soldiers -- (no estimate on civilian deaths)

8. Poland 600,000 soldiers -- 5,000,000 civilians

9. America 390,000 soldiers -- (negligible civilian deaths)

Total human lives killed were:

18,200,000 soldiers and 16,300,000 civilians for 34,000,000 total deaths. When you add 18,000,000 deaths from Hitlers Death Camps, you realize that over 54 million people lost their lives as the final result of the occultic practices and goals of the New World Order of that GermanBrotherhood of Death Society, the Thule Society. The 6,000,000 Jewish deaths from Hitlers Final Solution represented two-thirds of the total world-wide Jewish population.

HITLERS WORLD WAR II SET THE STAGE FOR THE ANTICHRIST

Hitler came close to winning WWII, but Gods timing had not yet come. However, some of the after-effects of WWII served to set the stage for the current drive toward the New World Order.

Alice Bailey states in her book, The Externalisation of the Hierarchy, the world must be united regionally before it can be united into one. Stalin repeated this concept shortly before his death in 1953. World War II certainly provided the impetus for this type of reorganization. The World was reorganized militarily into NATO in Europe, the Warsaw Pact in Eastern Europe, and SEATO in Asia. Economic regionalization also occurred along approximately the same lines. Repeated cultural, economic, and religious regionalizations have been created since WWII.

The infant One-World Government was created as the United Nations, in 1948. A similar effort was orchestrated after WWI as the League of Nations, but was defeated. One of the first actions of the United Nations was to create the nation of Israel, thus fulfilling Gods prophecies to return her back to her Promised Land in the Last Days.

Tremendous technological progress was achieved under the impetus of war. The atomic bomb was created, as were the jet engine, the rocket, and modern telecommunications. New Age author, Allen Neuharth, in his book, Nearly One World, states that these inventions have brought the world to the threshold of a One-World Government, Economy, and Religion, i.e., the New World Order.

This brief review of the after-effects of WWII clearly shows much was achieved that set the stage for the current New World Order. Let us now review some of the goals which Secret Societies today have for the New World Order. Keep in mind that the Skull and Bones is the driving force and is the first among equals among all other Secret Societies and all other open organizations which are committed to this new order.

NEW WORLD ORDER GOALS

* One World Government -- the only answer to mans problems.

* One World Economy

* One world permanent military

* One World Religion -- Mans evil actions historically are ascribed to his divisions into many different religions. Therefore, much emphasis is being laid on the re-uniting into one religion. The current Ecumenical Movement is leading the charge toward this all-important goal. In a seminar held in Boston in August, 1991, the current New England Director of the Theosophical Society stated that, at the proper moment in world history the Roman Catholic Pope would travel to Jerusalem to address a world-wide religious conference. In his speech, he would declare all the worlds religions to be united into One. Thus, Alice Baileys Plan, stated almost 50 years ago, would be realized, i.e., that the Great One would reinstate the Ancient Mysteries Religion as the New World Order Religion. These Mysteries, when restored, will unify all faiths. (Externalisation of the Hierarchy, p. 573, written in 1946).

HITLERS DEATH TOLL TIMES72

One of the most basic plans after the New World Order is established is to reduce the worlds population from its present 6 billion to 2 billion by the year 2,000 (Constance Cumbey, Hidden Dangers of the Rainbow). Birth control and abortion were early identified as necessary to begin reducing population. Our current emphasis on mans supposedly devastating effects upon the earth and upon Global Warming and pollution are designed to convince people that only united, drastic action from the United Nations can save this planet from collapse.

However, the year 2,000 is only a short time away. How can this drastic reduction be achieved within this short time frame? The basic answer is war.

Bailey, in her book, The Externalisation of the Hierarchy, p. 548, states that the atomic bomb will be turned over to the One-World Government and will be used against any nation who refuses to go along with the New World Order.

Bill Cooper, in his book, Behold A Pale Horse, quotes a document from the Bilderberg Secret Society, which is an offshoot of Skull and Bones. Since most of the general public will not exercise [economic] restraint...[we must] take control of the world by the use of economic silent weapons in a form of quiet warfare and reduce [the dangerous levels of consumption] of the world to a safe level by a process of benevolent slavery and genocide. (p. 49). How could anyone ever think of slavery and genocide as being benevolent? This was the precise thinking of Hitler as he was planning his New World Order. He was going to rid the world of all the undesirables by benevolent warfare. We reviewed the horrible results in an earlier section; however, these figures pale in comparison with the deaths of 4 billion people, actually about 72 times larger than Hitlers 54 million deaths.

Therefore, when Jesus Christ reviews all actions on the day of the White Throne Judgment He will likely judge that the slaughter of 4,000,000,000 [billion] people during the New World Order of Bush and Clinton is 72 times more worthy of judgment than the 55,000,000 [million] killed under the New World Order of Adolf Hitler!

At this point, you may protest that the current drive to the New World Order is being achieved peacefully. This is true, but when it is fully achieved, it will fulfill Biblical prophecy which states When people are sayingAll is well and secure andThere is peace and safety, then in a moment, unforeseen destruction, ruin and death shall come upon them and no one shall escape. (1. Tess 5:3).

Further, these plans, if carried out, will also fulfill Biblical prophecy in Revelation 6:4, And another horse came out flaming red. And its rider was empowered to take peace from the earth, so that men slaughteredone another, and he was given a hugesword.

Thus, we see that the New World Order goals of the Secret Societies, chief of which is Skull and Bones, when completed, would fulfill many Biblical Prophecies. Do not be deceived into supporting Governor George W. Bush.

UPDATED INFORMATION

During the presidential campaign of 2000, George W. Bush cast great new light on his past, and current, membership of the Skull & Bones. On August 1, 2000, Republican Candidate George W. Bush was interviewed by Walter Isaacson on cnn.com. This report, posted on the CNN internet site, was entitled, George W. Bush: My Heritage Is Part Of Who I Am . The results for the Biblically discerning are shocking and definitive. Put your discernment hat on.

In the course of the interview, Isaacson asked George W. about his past Skull and Bones experience. If ever George W. had a perfect opportunity to genuinely come clean about Skull and Bones, this was the time. As we revealed in this article, above, Skull and Bones is deeply and darkly Satanic; its sister German secret society, The Thule Society, had trained Adolf Hitler into the deepest and darkest of Satanic Black Magick. If George W. were truly Born Again, this opportunity was perfect for him to repent of his past involvment and to boldly reveal the terrible Antichrist plans that Skull and Bones has been moving America toward for the past 170 years. Did George W. repent and come clean?

No! Listen:

TIME: But you [George Sr and George W.] sure shared a lot of the same upbringing: Andover, Yale, even Skull and Bones. Did you have any qualms, say, about joining an elite secret club like Bones?

Bush: No qualms at all. I was honored. I was fairly nonchalant. I didnt view it as a great heritage thing. I didnt take it all that seriously.

TIME: Demystify it a bit for those who might think its a cross between a Masonic Lodge and the Trilateral Commission. Did your father show up for your initiation, like your grandfather showed up for his?

Bush: Without revealing all the great secrets? I got a few of my old club mates who could demystify it right off the bat. My dad didnt tap me. Someone a year ahead of me tapped me. There was an entry celebration. I cant remember whether my dad showed up or not. I dont think so.

What a brilliant answer! In just a few brief sentences, George W. Bush buried all the deepest, darkest facts about Skull and Bones with a nonchalant, almost flippant, answer. Instead of tasking this opportunity to really tell the truth about Skull and Bones, and repenting of it, and telling of its global Antichrist aspirations, George W. simply added his experience in this society to the general litany of the experiences that made his character and personality what it is today!

This answer absolutely screams the truth about George W. Bush and the lack of genuineness about his claim to be Born Again. Since 1776, the President of the United States is the most important single political position in the world of the Masters of the Illuminati. The occult unfinished pyramid on the back of our official One Dollar Bill, with the Eye of Horus [Lucifer] atop, tells you the truth of this fact. If anyone ever came into this office and tried to turn against the Illuminati, he would be assassinated.

We have one primary example of just one President who turned against the Illuminati once he was in office; his name was President John F. Kennedy. Consider these facts, against the backdrop that Kennedy was assassinated in Novermber, 1963:

Spring, 1963: President Kennedy announced that he was going to withdraw American forces from the Vietnam War.

September, 1963: President Kennedy announced that he would have 1,000 American boys home by Christmas.

President Kennedy was planning to use the powers of his office of the presidency to fully inform the American people of the Illuminati plan to enslave us, and only weeks later, he was assassinated. However, his assassination was carried out according to the favorite number of the Illuminati, the eleven:

* Kennedy was murdered during the 11th month [November]

* Kennedy was murdered on the 22nd day [11 x 2]

* Kennedy was murdered at the 33rd parallel [11 x 3]

* Kennedy was murdered in the Masonic Dealey Plaza, the site of an old Masonic Lodge during the time of the Texas revolution designed to free Texas from Mexican control.

Kennedy was murdered with the accompanying signature of the Illuminati, just as surely as the Number 11 formed the Illuminist signature of the attack on the World Trade Center and the Pentagon on September 11, 2001.

Had George W. Bush really been Born Again, he could have taken the course Kennedy chose, to reveal the Plan of the Illuminati that has been fostered by Skull and Bones. The fact he did nothing of the kind tells the discerning Christian all he needs to know about George W. Bush. As Pastor Bob said in NEWS1539, there is nor forgiveness without repentance, and we have seen no repentance from Bush concerning Skull and Bones. No contrite heart over Skull and Bones. No sorrow over Skull and Bones.

No repentance whatsoever. Now you know the truth about George W. Bush. Are you courageous enough to see it? Truly, no one is so blind as he who will not see. Is that you?

The time is really very short. Are you spiritually ready? Is your family? Are you adequately protecting your loved ones? This is the reason for this ministry, to enable you to first understand the peril facing you, and then help you develop strategies to warn and protect your loved ones. Once you have been thoroughly trained, you can also use your knowledge as a means to open the door of discussion with an unsaved person. I have been able to use it many times, and have seen people come to Jesus Christ as a result. These perilous times are also a time when we can reach many souls for Jesus Christ, making an eternal difference.

If you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, but have been very lukewarm in your spiritual walk with Him, you need to immediately ask Him for forgiveness and for renewal. He will instantly forgive you, and fill your heart with the joy of the Holy Spirit. Then, you need to begin a daily walk of prayer and personal Bible Study.

If you have never accepted Jesus Christ as Savior, but have come to realize His reality and the approaching End of the Age, and want to accept His FREE Gift of Eternal Life, you can also do so now, in the privacy of your home. Once you accept Him as Savior, you are spiritually Born Again, and are as assured of Heaven as if you were already there. Then, you can rest assured that the Kingdom of Antichrist will not touch you spiritually.

Samlet af H. Skov Særkjær, nov. 2003


Debat: Et alvorligt budskab

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Assorteret

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation