Kontrol over sindet

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 14/12-01Verdens konspiratoreren I L L U M I N A T IFor at forstå artiklen som helhed må du vide: Hvad er ILUMINATI? Kort sagt er Illuminati imod Kristus og for Satan, men så få som muligt må vide om deres djævelske planer. De går ikke af vejen som for eks. at frembringe omfattende hungersnød. Og deres mål er at ødelægge kristendommen og regeringer for at oprette en verdensregering. En lille gruppe mænd holder hele verdens befolkning som slaver i et satanisk komplot.

Illumninati begyndte i 1760 ved Adam Weishaupt, som omvendte sig til katolicismen og senere blev katolsk præst.

Enhver krig der siden da har været, hvoraf den franske revolution var den første, er blevet inspireret af Illuminati.

Men hvorfor valgte verdens konspiratorerne ordet ”Illuminati” for deres sataniske organisation? Weishaupt sagde, at ordet stammer fra Lucifer (Satan) og betyder lysholdere.

Weishaupt var en jesuittrænet professor og var velkendt med luciferisk konspiration. Og allerede på det tidspunkt var det hans plan at ødelægge alle regeringer og alle religioner.

I Weshaupts plan indgik følgende for at nå formålet:

1) Han forstod, at penge og sex var nyttige redskaber for at vinde kontrol over regeringer og andre magtfaktorer. Han vidste, at en person efter at være faldet for løgne, bedrag og fristelser kunde blive slaver for Illuminati. Dertil anvendtes bagtalelse, trussel om økonomisk ruin, fysisk skade eller død over sådanne eller over deres familie.

2) Illuminati udså sig kultiverede studenter på universiteterne til international træning.

3) Alle indflydelsesrige personer forsøgtes narret ind under Illuminatis kontrol. Og de veltrænede studenter blev brugt som agenter bag scenen for at udføre Illuminatis hemmelige planer, at bringe ødelæggelse over regeringer og religioner.

4) Illuminati søgte at opnår fuldstændig kontrol over pressen, så nyhederne kunne overbevise folkemængden om, at der kun var dens løsning på problemerne. De ejede og kontrollerede også de nationale radio- og TV kanaler.
Men lad os se på Illumianatis første dage.

Illuminatis revolutionsprogram


Fordi England og Frankrig sidst i det 18. århundrede var stormagter, beordrede Weishaupt Illuminati at kolonierne skulle rives sig løs fra disse. Og ligeledes at der skulle skabes en revolutionær krig i Amerika for at svække det britiske imperium.

I 1848 skrev Karl Marx sit kommunist manifest under ledelse af en gruppe fra Illuminati. Og professor Karl Ritter fra Frankfurt universitet skrev de vigtigste teser dertil under ledelse af en anden gruppe fra Illuminati, med henblik på at hjernevaske de politiske og religiøse grupper, de ønskede at bekæmpe.

Dette arbejde blev videreført af den tyske, såkaldte filosof, Friedrich Wilhelm Nietzshe, som var en stor hjælper til at udarbejde racistiske og nazistiske programmer, som blev brugt i 1. og 2. Verdenskrig.

Verdenskrigene


Den første verdenskrig blev udkæmpet, fordi Illuminati sammen med Den katolske Kirke ville afskaffe czardømmet i Rusland og få dette land gjort til hovedsæde for gudløs kommunisme. Og dernæst for at vække strid imellem tyske og engelske besiddelser og bruge deres uenighed i den kommende krig. Efter en sejr skulle kommunismen bygges op og bruges til at ødelægge andre regeringer og svække religioners indflydelse.

Den 2. Verdenskrig – når og hvis den blev nødvendig, - skulle føre til, at kommunismen blev styrket til at kunne bekrige al kristendom.

En tredje verdenskrig vil Illuminatis agenter få startet ved at opvække strid imellem politiske zionister og ledere i den muslimske verden. Denne krig skal styres således, at Islam og den politiske zionisme ødelægger hverandre og de tilbageværende stater gå i opløsning, mentalt, åndeligt, fysisk og økonomisk. Når denne Illuminatis plan går i opfyldelse, kan en verdensregering bygges op.

I konspirationens sidste fase vil en én verdens regering træde frem med en nøglediktator – FNs leder, rådet for udenlandske forbindelser (Illuminatis gruppe i USA) og nogle få milliardærer og videnskabsfolk, som er blevet slaver under Illuminati.

I denne, oplysende artikel er det kun de højeste tinder af Illuminati, der er medtaget. Men det står fast, at formålet er at ødelægge ægte kristendom, der ses som en hindring for, at deres planer kan opfyldes. (Forfatterne til de ovenstående oplysninger om Illumati er Mevin Sickler og Myron Fagan. Se videre på Internettet
http://www.prolognet.qc.ca/clyde/illumin.htm)

--00000--


Videre ser vi hvad Illuminati har for planer til at nå sit mål at udslette bl.a. ægte kristendom og få indført sit eget verdensstyre. Hvad den står for ses tydeligt i, at den klart markerer, at Illumati og tallet 666 hører nøje sammen. På et af dens kendte logoer, pyramiden med den ”altséende” øje på toppen, som bl.a. også ses på dollarsedler, har i midten af pyramiden med stor skrift tallet 666.

Illumanatis plan er at knuse din tro på en snedig måde ved at sprede sin ”gift” i dem, der skal forkynde os Bibelens ord. Derved får de magt over børn og unge. Og som vi skal se lykkes det for dem, hvorved de åbner vejen for antikrist, som er dyret, der har tallet 666 (Åb. 13:18.)

--00000--


UNESCO/FN/ILLUMINATI er fælles om en strategi i det øjemed at træne den studerende ungdom til at afvise sandheden og få den til at tro og tænke ensrettet. Vi kan ikke undgå at lægge mærke til, at det samme forekommer i mange menigheder. Rettesnoren, man følger, går ud på at give folk det, de vil have, og især ungdommen skal have sine krav opfyldt. At man derved går på tværs af Bibelens lære, gør mindre.

Denne tilbøjelighed er en skygge af det, der kommer fra UNESCO, som mener, at det er af større betydning at lære om den nye verdensorden end at lære om Jesus. I en af mine kilder omtales en moder, der spørger læreren, hvorfor datteren skal skrive en fiktiv stil om mord på hendes bedste ven, da en sådan skoleopgave sandsynligvis vil bringe mental og moralsk forvirring med sig ind i unge menneskers sind.

I mange amerikanske skoler undervises i emner som homoseksualitet, okkultisme, medlidenhedsdrab og selvmord. Og fra omfattende kilder ved vi, at Hillary Clinton står for en udpræget samfundsødelæggende okkult feminisme, som også giver mentale forvirringer.

Pokémon


Jeg har tidligere advaret stærkt imod Pokémon. Det nye er i et uddrag fra en artikel om Pokémon fra juli 2000 med overskriften KØBE OG SÆLGE VORE BØRNS SJÆLE, af J.P. Jackson. Han skriver, at dette spil er på mode blandt både kristne og ikke-kristne børn. Og at spillet, der som et hele opfordrer til vold, stammer fra Japans shinto religion men har buddhisme, hinduisme og andre af Østens religioners synspunkter i sig tillige med New Age filosofier.

TV programmet Pokémon har hver gang som afslutning en sang, som opfordrer til at bruge kraften i Pokémon. På hver side af Pokémon-kortene står: ”Bær dine Pokémon-kort på dig, og du vil være rede til alle ting. Du ved, at du har kraften i dine hænder, så brug den.”

Mange børn stoler på dette slagord og har altid kortene med sig. De kommer til at føle, at de har overnaturlig kraft, givet dem af en gud. Og der bliver fortalt dem, at jo flere kort de har, desto stærkere er de. Pokémon er blevet en afgud i deres liv og af større betydning end Gud selv.

Brug af Pokémon-kort leder let til besættelse og i bedste fald til dæmonisk undetrykkelse og okkulte åbenbaringer eller til psykiske fænomener. Børnene bliver derved fascineret af vold og forgudelse af det okkulte, som Bibelen stærkt advarer imod at blive involveret i.

Jeg har foran mig en liste med 150 forskellige, onde Pokémon aktiviteter. Og flere nye er på vej.

Læs selv videre om, hvordan børn læres op til at arbejde med dæmoner, bl.a. gennem Pokémon, på denne adr:
http://www.reasons.org./resources/papers/demons.html.

I 3.Moseb. 20:6 siger Gud ved Moses: ”Den som vender sig til åndemanere og dem som driver med spiritisme, for at bedrive hor med dem, mod ham vil jeg sætte mit åsyn og udrydde ham fra hans folk.” (Se også 19:31 og 2.Kongeb. 21:6.)

Jeg vil stærk anbefale alle kristne at advare imod det djævelske i Pokémon, der er i absolut strid med hele den kristne lære. Jeg ser personligt dette og andre dæmoniske spil som et led i at ødelægge vore børn og unge ved at få dem revet ud af den kristne kultur.

Hjernevask


I dag spredes der i USA (og uden tvivl før eller senere også i Danmark) skoler for den nye verdensorden. Og man forventer derigennem intet mindre end en revolution i oplysning med henblik på orientering om denne organisation.

Alt sådant bringer forvirring ind i unge menneskers sind og tanker. Bibelen trænges ud på et sidespor og nye synspunkter sættes ind. Nye værdier erstatter Guds ords sandheder, medens Marx og Lenins opfattelser fyldes på de unges sind.

En fader sagde fortvivlet: ”Jeg prøver at indprente min søn Guds ords sandheder. Men det synes, som om skolen har til formål at fjerne dem.” Denne fader havde ret. Formålet med moderne oplysning er for en stor del at forandre den studerendes tanker og følelser. Hjernevask??

Der bruges gennemtrænede metoder, som beviser, hvor let det er at ændre på et barns og et ungt menneskes opfattelse af, hvad sandhed er. Hver ny ”sandhed” ændrer et menneske til netop det, samfundet ønsker. Og værre er, at sådanne let bliver immune overfor virkelige sandheder.

Det startede alt sammen i 1985 med træningsprogrammer, der blev indført i uddannelsessystemerne af præsident Reagan og Sovjets præsidenten Gorbachev og underskrevet af begge. Derved fik Sovjet adgang til USAs teknologi som til gengæld fik Sovjets psycho-sociale strategier, som brugtes i kommunistlandene til at indoktrinere børn og unge.

I dag lærer amerikanske børn fra kyst til kyst at læse om sundhed og meget mere, men de trænes også af lærere, som formår at styre deres tro og følelser og de ”oplevelser”, de har med hinanden. De må desuden lære, at der er mange ”guder” eller ”mange navne for den samme gud”. Og lære at sammenligne shamanismen med de oplevelser, de får i deres egen kirke.

I den okkulte dr. Shirley McCunes bog The… curriculum is that we no longer are teaching facts to children beskriver hun en række fakta og absolutte ”sandheder”, som for eks.: ”I morgen skal vi ikke længere tænke på os selv men tænke individuelt og kollektivt. Al kundskab skal renses og modstå manipulation”.

Selv gamle fakta om videnskab skal udsættes for ny tænkning og er i konstant forandring. Studenter, der er uenige eller som ikke vil samarbejde med deres lærere, bliver udsat for en mere pågående træning for derved at ændre dem til dette nye. Og ligeså med dem, der er kritiske tænkere, for at præge alle til at vise lidt eller ingen forståelse for de bibelske sandheder.

Vogt dig for satanisk inspiration


Spørgsmålet er, hvad skal kristne børn og unge gøre? De skal rette sig efter Guds ord og grunde over dem for at forstå, hvad der siges. Ellers har de i alt det, der foregår, kun ringe mulighed for at beholde det kristne livssyn. Her gælder mere end nogensinde ordene i Rom. 12:2: ”Skik jer ikke lige med denne verden, men bliv forvandlede ved sindets fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fuldkomne.” Hvis vi ikke hele tiden fornyes i vort sind efter Guds ord, er der stor fare for at blive forvandlet til denne ”nye tænkning”, som fjerner os fra Gud.

Endog Jesus blev fristet – for om det var muligt - at få ham til at gå på kompromis med sandheden og følge Satans bedrageriske konklusioner. Men Jesus sejrede ved at holde fast i Guds ord. Han svarede klart: Der står skrevet! Og ikke: Jeg tænker eller formoder! Guds ord kunne afsløre og afskære alt det bedrageriske, og derfor vandt han over fristeren. (Luk. 4.kap. og Hebr. 4:12.)

At holde fast ved ordet og grunde over det er nøglen til sejr. Derved og kun derved undgår vi at blive revet med af alle de mange kompromiser, vi fristes til at indgå i liv og tro.

Der er en kampagne i gang på verdensplan for at rive tæppet væk under både kristne og ikke-kristne med det formål at skabe globale borgere, der er egnede for fremtidens fællesskaber. Se mere på: http://www.crossroad.to

Der kommer hele tiden inspiration fra Satan (1.Joh. 5:19) til at adoptere hans strategier, så vor tid umærkelig kan forandres til den sataniske tid, der kommer over hele jorden. Helt fra begyndelsen brugte han blandingen sandhed og løgn for at bedrage Eva og bruger samme fremgangsmåde i dag.

Mennesker kan let manipuleres til at modstå sandheden. Men i Ordspr. 13:20 står der: ”Omgås vismænd, så bliver du viis, ilde faren er tåbers ven.” ”Lad jer ikke lede vild af mange hånde fremmede lærdomme.” Hebr.13:9. Og i 1.Tim. 6:20-21: ”O, Timotheus! vogt på den betroede skat, idet du vender dig bort fra den vanhellige, tomme snak og indvendingerne fra den falske, såkaldte erkendelse, hvilken nogle har bekendt sig til og er afvegne fra troen. Nåde være med dig!”

Kun en ting kan holde os fast i den sande og levende tro i disse tider med angreb på troen og moralen. Det er at være iklædt Guds fulde rustning. (Ef. 6:10-18.) Og dem, der kan se og høre, hvad Guds Ånd gør levende gennem Skrifterne, må være utrættelige i at hjælpe dem, der vil hjælpes. Thi det, der også kendertegner vor tid, er oprør mod Gud og en stærk egen vilje, der ikke vil bøje sig hverken for Guds ord eller for råd fra kristne der ser, at de går på farlige veje.

I vor tid er mange børn uden vejledere og uden nogen at tale med om de problemer, de møder. Verdensplanen om at røve børn og ungdom bort fra den kristne tro og opdragelse synes at lykkes. Og store dele af dem, der kalder sig kristne, har mistet deres evne til at bedømme og er faldet i den snare, at de tager imod de surrogater, Djævelen kommer med, og glider derfor i hast bort fra sandheden.

Få kristne forstår, at i vor tid koster det meget at ville være en levende kristen, da det ikke er velset at afvise det, verden tilbyder. Vi er nødt til at hæve vor røst og ud fra Skriften sige: ”Vælg i dag, hvem I vil tjene….Men jeg og mit hus, vi vil tjene HERREN! Jos. 24:15.

Illuminatis sindskontrol


Illuminati er et finmasket net, der har til formål at fange alle mennesker ind i det okkulte på en eller anden måde. Illuminatis sindskontrol arbejder i det skjulte og findes alle steder. Og ikke mindst er mange politikere så blinde, at de ikke kan se, hvad der foregår, men er villige redskaber til at hjælpe med til at få alle fanget i de moderne tanker og strømninger.

Så længe mennesker har en levende tro på Gud, kan de ikke lokkes ind i tidens ”kontrollerede tanker”. Derfor bliver millioner indgydt en frygt for ikke at følge den store folkemængde, og lader deres sind ”tømme” for de gamle værdinormer, der er bygget på bibelsk grund.

Folk bliver ”tvungne” til at lade sig ”omskole”, så de uden at tænke over det er med i Illuminatis planer om at bane vej for antikrist. Vort sind skal ikke kun ”tømmes” for de gudgivne værdier. Vi skal på samme tid indpodes en falsk hukommelse, så vi umiddelbart tror på løgnen som noget, vi selv har oplevet. Paulus skrev: ”Lovløshedens hemmelighed virker allerede, kun må den, som nu holder tilbage, først komme af vejen. Og da skal den lovløse åbenbares, ham, hvem den Herre Jesus skal dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre ved sin synlige komme, han, hvis komme sker ifølge Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere og med alt uretfærdigheds bedrag for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærligheden til sandheden, så de kunde blive frelste. Derfor sender Gud dem kraftig vildfarelse, så de tror løgnen.” 2.Tess. 2:7-11.

Lovløshedens hemmelighed virkede altså allerede på Paulus´ tid. Er vi klar over, i hvor langt højere grad den virker i dag gennem ”kraftig vildfarelse”?

Illuminati arbejder under dække


Mange undrer sig over, at Illuminati, som har den ny verdensorden som mål, til tider kommer i religiøse ”klæder”. Det gør den, fordi den derved kan nå nogle, den ellers ikke ville kunne nå og derved udnytte kristne lederes autoritet i kirke og menighed. Selv om sådanne vidner om at være født på ny, mister Illuminati ofte ikke sin kontrol over dem. Og det er fakta, at mange grene indenfor kristendommen styres af Illuminati.

Naturligvis styrer Illuminati også den verdslige verden og infiltrerer sine okkulte idéer gennem medierne. Det varede længe før det stod klart, at Illuminati brugte Disneys produkter i sin sindskontrol. Selv kristne slugte denne Illuminatis ”madding” med både krog og line. Langsom men målbevidst gled okkultisme og hekseri ind i hans film og tegneserier. Mange har forsøgt igennem år at afsløre Disney, men er blevet stoppet, førend de har kunnet få materialet offentliggjort. Disneys produkter har efterladt mange ofre, der er blevet skadede ved hans okkulte frembringelser.
Disneys produkter kom frem ved hjælp af noble figurer, og selv var han den perfekte mand. Han havde en personlig hjælper, der arbejdede på at opbygge hans image. Og han havde samme agent som den kendte Shirley Temple. Men Illuminati stod bag Disney med sit bedrag.

Ronald Reagan og W. Disney var nære venner. Begge var frimurere med høj grad og kom fra den samme baggrund. Der var også gode forbindelser til skuespilleren Sammy Davis – medlem af Satan Kirken i USA – og ligeledes til Frank Sinatra, der også arbejder for sindskontrol. På Disneys 50 års jubilæum, 20. maj 1991, optrådte okkultisten Bill Campbell og fik benævnelsen ”det bedste af Disneys 50 års magi”. I den lange række af kendte navne omkring Illuminati finder vi desuden tidligere præsident Clinton og Hillary Clinton (en Illuminati Grand Dame og sinds-kontrol-programmør.) Hun og Bill bragte deres datter Chelsea som fire årig til the Magic Kingdom.

I nutiden ligger der bag Disney koncernens pæne fremtræden udgivelser af hård porno, uhørt snavsede film, og hvid slavehandel. Illuminatis sindskontrol går generationer tilbage i tiden. Og ingen har ”solgt” amerikansk trolddom så godt som Disney. I film efter film har han dygtigt bragt det okkulte ind i mange børns sind.
For at forstå den fulde alvor i de mange konspirationer, der foregår, kan du på Internettet gå ind i New Netize og se under Satanic Bloodlines på adr: http://www.newnetizm

Både Disneyland og Disneyworld er verdensberømte og Amerikas stoltheder. De er ligeledes vigtige centre for Illuminati i at skabe sindskontrollerede slaver. Disneyland er også en vigtig base for Illuminatis kriminelle aktivitet. I nyere tid er der kommet Disney centre til flere steder rundt om i verden. I Tokyo blev stedet besøgt af 16 mill. gæster på et år.

En række magtfulde personer støtter Illuminati. Af disse nævnes Ronald Reagan, Dale Evans, Robert Schuller, Oral Roberts, Billy Graham og Rex Hubbard, som alle er frimurere. Robert Schuller, Billy Graham og Oral Roberts går desuden for at være kristne præster men deltager i hemmelige Satan ritualer. Alt dette giver kun et lille billede af det intime fællesskab og brugen af trauma-baseret sindskontrol imellem ”respektable” personer.

Hvad kommer det os kristne ved? Det gør det, fordi vi bliver ført vild, dersom vi ikke kontrollerer alt med Bibelens ord (sml. Ap.g. 17:11) men godtager og følger præster og prædikanter, der nok taler fromt for Guds riges sag men samtidig leder mange ind på den brede vej, der ender i fortabelsen. Eller organisationer, som på trods af et pænt navn er Djævelens redskaber.

Jeg håber, at du forstår, at der er kræfter sat i gang til at tømme dit sind for sandheden og fylde den med løgn, for at du skal vælge åndeligt mørke fremfor Guds vidunderlige lys.

Lad dig ikke narre. Det er din evige frelse, du risikerer at miste. Gå ikke nogen steder, undtagen du er sikker på, det er Gud, der medvirker på dette sted. Og ligeledes de steder, hvor der sker undere, at kraften dertil da kommer fra Gud. Tager du imod noget fra Djævelen, kommer du til at betale dyrt tilbage. Og da er det kun Gud, der kan rive dig ud af hans garn.

Leg ikke med mørkets kræfter, thi ”legen” fanger, og det er ikke sikkert, at du kan gå ud af den fælde, du selv godvillig er gået ind i. Tænk dig derfor godt om, før du ”leger” nysgerrig og rører ved en ”fremmed ild.”

Marts 2001
Holger Skov Særkjær


Debat: Kontrol over sindet

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Assorteret

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation