Til dig der har alt - men ikke det allervigtigste

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 26/06-02Et er fornødent

Dersom du er en i mængden, der iler af sted til dit arbejde, udfylder dit job og iler hjem igen. Og hvor fridagene bliver brugt uden du nåede det, du ville. Da må du tænke på, at et er fornødent, og det er at du sørger for, at din sjæl har det godt, og at du er på den vej, som Gud ved sit ord viser dig.

Det er godt at have bil og hus og måske sommerhus og penge i banken. Men det er af større værdi, at dit navn er indskrevet i livets bog. Gud ved alt om dig, og ind for ham skal du stå til regnskab for dit liv. Der står i Bibelen, at vi alle har syndet og derfor har skyld overfor Gud. Du kan ikke betale denne skyld, thi du har intet andet end skyld + skyld at møde frem med. Derfor har du brug for en frelser, som vil bære din skyld og give dig sin retfærdighed. I verdens øjne har du måske succes, men Gud ser dit liv som en fiasko, dersom du ikke lytter til, hvad han siger til dig om dig selv, og at du skal vende om til ham.

Du har måske familie eller bekendte, der har valgt at tro på, hvad Gud siger om frelse og fortabelse, og ved derfor, hvad ordet frelse betyder. Men du har indtil i dag set på den sag som noget, du ikke har brug for. Havde du følt, at du havde brug for Guds frelse, ville du have søgt visdom i Bibelen, så du selv kender til, hvad det er, Gud siger om din situation, og om, hvad der sker med dig, den dag din tid her på jorden er slut.

Jeg skrive til dig om nødvendigheden af at vende dig til Gud og sige, at du ønsker at kende ham, og ønsker at være et barn af ham. Indtil da har du måske alt men ikke det, der er livets største mål. Og den ene dag glider af sted efter den anden, hvor du ikke tager stilling til det, du nødvendigvis skal nå, medens du endnu lever.

Jeg vil fortælle, hvad James Bertley i året 1891 måtte opleve, før han kom til fornuft og tænkte på, hvad meningen var med hans liv. Bertley var hvalfanger og faldt ved et uheld overbord, hvor en såret spermacethval slugte ham. Adskillige timer senere blev hvalen fanget og Bertley befriet ud af dens mave. Denne oplevelse førte til, at han omvendte sig til Gud.

For 2.700 år siden oplevede en anden mand det samme. Han blev slugt af en gigantisk hval i Middelhavet. Men han var ikke kun timer men 3 døgn i hvalens bug, før den kastede ham op på en strandbred, efter at Jonas, som manden hed, i desperation havde råbt til Gud om hjælp. (Læs Jonas 2.kap.)

Så meget elsker Gud dig og mig


Måske forstår du ikke den talemåde, Bibelen bruger – den er jo ældgammel Men dens mening er klar Paulus skriver: ”Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham (Jesus Kristus), for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden” Romerne 6:6

Altså er vor gamle natur korrupt, idet vi er født med en syndig natur, som er en arv fra Adam I 1. Mos 5:3 læser vi om Adam, til hvem Eva fødte en søn, ”som var ham lig, og i hans billede…” Læg også mærke til, hvad der står i 1:26: ”… Lad os gøre mennesker i vort (Guds) billede” Adam var skabt uden synd i Guds billede Man han valgte at ville synde, og så var han ikke længere i Guds billede Og alle hans efterkommere fødtes i den faldne Adams billede

Nu ved du, hvorfor du må frelses. Fordi du har del i Adams faldne natur som er under Guds vrede og dom. Og du har ingenting, hvormed du selv kan afhjælpe denne, forfærdelige situation. Derfor gav Gud os i sin kærlighed en frelser. Han lagde vreden og dommen over menneskene over på sig selv. Han lod Jesus Kristus, som var syndfri og retfærdig, bære straffen i vort sted.

Vi læser i Joh 3:16 :

”Således har Gud elsket verden, at han gav sin Søn, den énbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv.” I en anden oversættelse står således: ”Gud elskede verden på den måde: Han gav sin eneste Søn* (der var uden synd), så at hver den, der tror på ham, ikke skal dø (under hans dom) men have evigt liv.”

*Mange går forkert her, fordi der står Søn Som Gud er Jesus ikke født eller skabt men er fra evighed af Som guddommelig person var Kristus til før alt det skabte (Kol 1:17) Som sand Gud og skaber var Sønnen, før alle skabninger kom til eksistens Kol 1:17 Alt indledes og afsluttes med, at alt er skabt ved Sønnen

Læg mærke til, hvad præciseringen af, hvad alt indebærer Sønnen er målet for alt det skabte Alt er skabt til ham (Kol 1:16 c) I Kristus finder alt sin rette mening Det er skabt af ham, og har sit endelige mål i Kristus (Ef 1:10) Han er også den, som holder sammen på alt det skabte, dvs holder det oppe Ved Kristus har vi også livets eksistens, det indre sammenhæng og mål og mening Hebr 1:3

Og i Kol 1:16-17 læser vi: ”I ham er alt blevet skabt, i Himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller magter eller myndigheder Alt er skabt ved ham og til ham Han er før alle ting, og alt består ved ham” Kol 1:16-17

At Jesus Kristus også kaldes Menneskesøn skyldes, at han blev født som menneske, og som menneske var Gud hans Fader Da han fødtes ind i verden står der om ham: ”Han, som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode at være lig Gud, men han udtømte sig selv, tog en tjeners skikkelse på sig og kom i menneskers lighed Og da han i sin fremtræden var fundet som et menneske, fornedrede han sig selv og blev lydig til døden, ja, til døden på korset Derfor har også Gud højt ophøjet ham og givet ham navnet, som er over ethvert navn” Fil 2:6-9

At Jesus Kristus er sand Gud og sandt menneske er for os uforståelig. Men vi ved det er sandt. Brorson/Grundtvig udtrykte det således:

Forunderligt at sige og sært at tænke på,
at Kongen i Guds rige
i stalden fødes må,
at Himlens lys og ære,
det levende Guds ord,
skal husvild blandt os være,
som armods søn på jord.


Det kostede dyrt for Gud at åbne en vej for vor frelse. Og Jesus måtte, da han var menneske, tåle spot og hån. I dag giver Gud i sin kærlighed og fordi han elsker os sin frelse til dem, der vil tage imod den.

Bibelen fortæller, hvordan du kan blive frelst. Og fortæller, hvorfor Gud er dobbel vred, dersom du undslår at tage imod hans tilbud om frelse. Den fortæller, at du er en synder fra fødslen af og fortsætter med at synde, fordi det er din natur. Men at Gud så din hjælpeløse tilstand og sendte Jesus (2. person i guddommen), der var fuldkommen, hellig og syndfri. Han kom til menneskene som et menneske og tog vor synd på sig og døde i vort sted, idet han bar vor synd i sit legeme op på korset, hvor han døde, for at vi skulle blive fri. Så meget elsker Gud os. Men Gud bliver vred, dersom du agter hans kærlighed og frelse for intet værd.

Tror du ikke, at du behøver at vende om til Gud og blive frelst, må du være klar over, at der da ligger en dom over dig, der betyder en evig tilværelse under Guds vrede.

Hvis du ville give dig tid til at læse Bibelen, vil du se, at Gud ikke vil, at det skal gå dig sådan. Han har gjort alt for at hjælpe dig og har gentagne gange meget tydeligt sagt, hvordan han vil gøre det. Du har ikke tid til Bibelen, siger du måske. Men du har tid til alt det, der er mindre vigtigt end det der gælder spørgsmålet om, hvor du skal tilbringe evigheden.

Vær fornuftig


Jeg prøver her i denne artikel at tale fornuft til dig. Jeg håber, du så vil lytte til det. James Bertley og Jonas måtte en tur i hvalens bug, før de kom til fornuft. Gud ønsker ikke, at du skal gå ind i evigheden under hans vrede. Kan en tur i ”hvalens bug” få dig til at tænke fornuftig, er det tænkelig, at Gud gør noget lignende i dit tilfælde for at frelse dig fra denne vrede.

Du ved at børn, der får lov at gøre som de vil på enhver måde, let pådrager sig selv skade. De ser sig ikke for i trafikken eller går ud på isen, førend den kan bære. Således er det også med os, når vi i åndelige spørgsmål selv vil bestemme. Da går vi let ind i noget, der vil skade os.

Gud prøver at skærme dig for alt det, der kan ødelægge dit liv. Men du må lade ham råde og vejlede dig. Du har måske været heldig og har opbygget dig en karriere, som du er stolt over. Men den kan du ikke tage med dig, den dag dit liv er slut. Da opdager du, at du har været et ubetænksomt menneske, der havde haft tid nok til at søge visdommen, der rækker over i evigheden, men ikke brugt den.

Hvis du lægger Bibelen til side og tror, at den ikke har noget at sige dig, viser det, at du slet ikke kender den I den står alt, hvad du har brug for Jesus sagde: ”Se, jeg har sagt jer det forud” Matt 24:25

Gud sagde ved profeten Esajas: ”Fortæl og læg sagen frem (Dersom du ved noget om fremtiden)… Hvem har forudsagt dette (hvad der vil ske i historien) fra den ældste tid?… Er det ikke jeg, Herren? Der er ingen anden Gud foruden mig, den retfærdige Gud og Frelser Der er ingen foruden mig “ Es 45:21

Gud ved, hvad der vil ske med dig, når din tid er ude. Det ved du ikke selv, med mindre du har læst om det i Bibelen. Den siger, at du enten står til frelse eller dom. Det er dit eget valg. Bibelen kalder dem, der handler uklogt i vigtige sager, for dårer. Og beder du ikke Gud om, at han vil åbne dine øjne for, at du trænger til frelse, er du en dåre.

Måske er du fornuftig at du spørger, hvorledes du kan blive frelst. Gud har gjort det enkelt for dig ved selv at blive din frelser. Han forlanger kun, at du skal tro på ham. Indtil i dag har du måske ikke troet på ham og søgt det ene nødvendige først af alt. Er det ikke sådan, at du har sat dine egne ønsker og egen vilje på tronen? Var det ikke dine egne veje, du gik, uden at søge i Bibelen efter de rette veje. Vær dog fornuftig og søg Guds frelse, førend det er forsent.

Du må tage imod frelsen

Jeg vil gerne citere 1. Kor 6:9-10 , hvor der står: ”Ved I ikke, at de uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken de, som lever i hor, eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, som lader sig bruge til unaturlig utugt med mænd, eller mænd, som driver utugt med mænd, eller tyve eller grådige eller drukkenbolte eller spottere eller pengeudpressere skal arve Guds rige?”

Det rammer alle, thi vi er alle uretfærdige og måske også flere af de andre ting, der her er nævnt Derfor må vi bede om en ny natur (Se Joh 3:3) Du må bede om, at Gud vil give dig tro Jesus sagde: ”Den, som tror på Sønnen, har et evigt liv; men den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham Joh 3:3

Her står i al enkelhed, hvem der skal se livet hos Gud, og over hvem Guds vrede forbliver.

Bibelen siger: ”Alle har syndet, og dem fattes æren fra Gud, og de blive retfærdiggjorte uforskyldt af hans nåde ved den forløsning, som er i Kristus Jesus” Romerne 3:23-24

Et andet sted står: ”Men så mange, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn”, Joh 1:12 Det er altså en aktiv handling Du skal bevidst ville tage imod Guds frelse og sætte ham på førstepladsen i dit liv

Er du sportsmand/kvinde af en eller anden art, ved du, at du må sætte dig ind i spillet. Er du forretningsmand eller hvad det ellers måtte være, gælder de samme regler. Du har måttet bruge megen tid og måske mange lærebøger til at lære det nødvendige for at udfylde din plads. Men hvor megen tid har du brugt til at søge viden om det eneste nødvendige?

Bibelen er den vigtigste lærebog der findes, om både livet her og om evigheden, idet Gud står bag denne bog Jeg vil citere 2. Tim 3:16-17 : ”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning”

Og i 2. Pet 2:21 står: ”Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften; for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud”

”Hver den, som er klog, handler med kundskab, men en dåre lægger sit dårskab åbent frem” Ordsp 13:16

”Den vise frygter og vender sig fra det onde, men en dåre er overmodig og selvsikker” Ordsp 14:16

Du må vælge, medens Gud er at finde


Hvad siger Gud om dem, der blot tænker på karriere og flere penge i banken men glemmer at ære Gud? Jesus fortæller om en mand, for hvem alt lykkedes Han besluttede at bygge en større lade til sit korn men glemte at have Gud med i det, han gjorde: ”Da sagde Gud til ham: ”Du dåre! I denne nat bliver din sjæl krævet af dig Hvem skal da have alt det, som du har skaffet dig?” Luk 12:20

Hvad nytter det at have rigdomme, hvis man har mistet det ene nødvendige? Da kalder Gud dig en dåre Men til dem, der har valgt at lade Gud være Herre i deres liv, vil han sige: ”Ret gjort, du gode og trofaste tjener! Du var tro over lidt, jeg vil sætte dig over meget Gå ind til din herres glæde!” Matt 25:21

Og Paulus kunne sige: ”Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig — og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst” 2. Tim 4:7-8

Paulus vidste, hvad der ventede ham hos den retfærdige dommer: en sejrskrans! Ikke kun Paulus men vi kan alle få den. Men dem, der har levet som dårer og ikke ladet sig frelse, dør også som dårer uden en frelser til at give dem denne sejrskrans. For dem venter der kun dom under Guds evige vrede.

Gud siger til dig: ”I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag2. Kor 6:2 Tag imod denne indbydelse, førend det er forsent

Men Gud har givet dig frihed til at vælge. Han har ikke skabt os som automatiske tjenere men vil, at vi af egen fri vilje skal vælge ham som Herre, fordi vi ser, at han er sandheden, vejen og livet. Vil du have ham som Herre, findes der intet alternativ. Du må omvende dig og følge ham. Tænk over det. Nuet er dit, men måske ikke det næste øjeblik.


Debat: Til dig der har alt - men ikke det allervigtigste

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frelse

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation