Assorteret


- Amerika og Saudi Arabien

Hal Lindsay er en anerkendt, amerikansk forfatter, der har sin egen web side på Internettet og har skrevet talrige bøger. Og han beriger sin samtid med sin viden om både Bibelen og om den tid, vi er inde i nu. Hal Lindsay skriver bl.a: Jeg har ofte undret mig over, hvorfor Amerikas præ­sident har undladt at gribe ind og gået i aktion i Mel­lemøsten, også når det tydeligt omfatter vore egne interesser...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-10-02

- At leve i verden men ikke som verden

(fortsættelse af Tilbedelse) 1. Mosebog kap. 18 , 20 Da sagde HERREN: "Sandelig. Skriget over Sodoma og Gomorra er stort, og deres Synd er såre svar. 21 Derfor vil jeg stige ned og se. om de virkelig har handlet så galt. som det lyder til efter Skriget over dem, der har nået mig - derom vil jeg have Vished!" 22 Da vendte Mændene sig bort derfra og drog ad Sodoma til; men HERREN blev stående foran Abraham...
af Jane Normann Hoffmann, d. 08-06-02

- Blasfemi, danskernes humor

Når jeg læser i min Bibel, eller er sammen med Gud i mit lønkammer, gribes jeg gang på gang af dyb respekt, inderlig kærlighed og dyb uforklarlig undren over, hvor stor og mægtig Jesus Kristus, vor Fader i himmelen, og den vidunderlige Helligånd er. Mit hjerte er ved at eksplodere af længsel efter Gud den almægtiges nærvær. Mine øjne fyldes med tårer og mit hjerte råber ”KOM SNART JESUS”...
af Kim Andersen, d. 16-05-03

- Bønnen

En bøn af Joe Wright, som skærer ind til benet af samfundets "gode" undskyldninger. Da præsten Joe Wright blev bedt om at åbne den nye samling i senatet i Kansas, forventede alle de sædvanlige almindeligheder, men dette er, hvad de fik at høre: "Himmelske Fader, vi kommer frem for dig i dag for at bede dig om tilgivelse og for at søge dine retningslinjer og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ’Ve dem, som kalder ondt for godt’, men det er, præcis hvad vi har gjort...
af Joe Wright, d. 21-07-02

- Det korte - og det lange

For nogle er livet kort, for andre lidt længere. Men under alle omstændigheder står der, at livet er som ”et pust, der svinder og ej vender tilbage.” Sal. 78:39. De fleste bruger skønsmæssigt 99.9 % af livet til det, der har med det korte, det jordiske liv at gøre. Og kun de resterende 00.01 % bruger vi på det lange, på evigheden, der er uden ende. Gud siger, at vi er dårer, dersom vi ikke måler alt med evighedens længde...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-08-01

- Dommen: - Retfærdig! eller: Skyldig!

”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.” Joh. 5:24. Så længe vi nyder livet og alt går let, tænker de færreste på livet efter døden, hvilket kan begynde i næste øjeblik. Men lykkelige er alle, der da er frelst ved tro på, at Jesu Kristi blod renser os fra al synd...
af Holger Skov Særkjær, d. 12-05-02

- Et alvorligt budskab

Det har absolut ikke været i mine tanker at samle følgende oplysninger om tidens alvorlige bedrag. Men jeg har indset, at jeg måtte gøre det, eftersom ethvert menneske må have mulighed for at få indsigt om de bedrag, der foregår, så de må kunne vælge ret og undgå at komme ind under den dom. Gud sender over dem, der lader sig bedrage. Lad mig pointere, at der uden al tvivl er personer og menigheder, der oprigtig søger at tjene Gud af al evne...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-11-03

- Et brev fra Paulus

Kolossæ var ikke nogen stor by og havde heller ingen stor betydning. Men i byen var der alle slags filosofer og tilmed en jødisk koloni. Og den var under konstant indflydelse for nye ideer og lærdomme fra Østen og var et frugtbart område for religiøse spekulationer og forførelser. I Kolossæ var der også en menighed, der var så heldig at få brev fra Paulus. Han kendte dem ikke personlig og havde aldrig været der...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-01-00

- Et frugtbart oliventræ i Guds hus

David siger: ”Jeg er som et frugtbart oliventræ i Guds hus Jeg stoler på Guds miskundhed i al evighed… jeg venter på dit navn, thi det navn er godt for dine hellige”, Sal 52:10-11 Oliventræet er opregnet blandt de velsignelser, som Israels folk ville finde i det lovede land, 5Moseb´8:7ff Om Israel læser vi: ”Et grønt oliventræ, skønt at skue”, så kaldte Herren dit navn…” Jer 11:16 Og Israel skal ”bugne af skud, som når et oliventræ står i pragt”, Hos 14:7 De to oliventræer i profeten Zakarias´ syn, 4:3,11-12, er et billede på to Herrens olie-salvede tjenere Og i Romerne 11:7 fremholder Paulus, at hedningerne (det vilde oliventræs grene) skal indpodes i det ægte oliventræ (Israel) En artikel i Banner Ministries fik mig til at tænke over det åndelige oliventræs betydning...
af Holger Skov Særkjær, d. 03-06-98

- Evigheden og de frelste

Hvor skal du tilbringe evigheden? Vi har travlt med at nå det hele, og for manges vedkommende er stress et velkendt fænomen i en eller anden form. Men det vigtigste af alt, at søge Guds rige, glider ubemærket i baggrunden, til vi får ”bedre tid”. Derved bliver vi uden at ville det lunkne kristne. Og sådanne kan ikke arve Guds rige. Giv dig tid til at læse disse ord: ”Jeg kender dine gerninger: du er hverken kold eller varm...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-06-03

- Faret vild og mistet den rette vej

”Mit folk var vildfarne får, deres hyrder førte dem vild, på afveje i bjergene; de strejfede om, over bjerg og høj, og glemte deres hvilested.” Jer. 50:6. En vej til frelse – mange veje til helvede Konger og profeter var hyrder for folket. Også Gud kaldes hyrde. (Es. 49:8.) Den kommende Messias kaldtes hyrde. (Ez. 34:23.) Og Jesus kalder sig den gode hyrde, den sande hyrde, som giver sit liv for fårene...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-04-02

- Forført af løgneånder

Kong Saul var ønsket og krævet af folket som konge. Han blev salvet af Gud og fik en strålende start. Men ved sejren over amalekitterne gjorde han sig imidlertid skyldig i ulydighed mod et bud, som Samuel gav ham fra Herren, og blev derfor forkastet af Herren. ”Så siger Hærskarers Herre, Jeg vil straffe Amalek for, hvad de gjorde mod Israel, da det stillede sig i vejen for det på vandringen op fra Ægypten...
af Holger Skov Særkjær, d. 15-09-02

- Genstridighedens synd

Der må være nogle læsere som tror, at jeg gør oprør mod autoriteterne, hvad denne artikel vil vise er langt fra sandheden. Jeg er meget nøje med at opretholde enhver Gud-udpeget autoritet. Imidlertid må jeg pege på de stærke, profetiske advarsler, Gud har givet mange steder rundt om i verden. Jeg ville ikke have befundet mig godt, dersom jeg ikke advarede vor tids menighedsledere om, hvad det er, Gud viser og siger...
af Andrew Strom, d. 13-10-98

- Guds symfoni

Pastor N. P Madsen skrev i 1914 om Guds symfoni, der gennem svundne tider har talt til mange, og peger på storheden i hans skaberværk, som alle kan se og høre. Jeg har valgt at lade noget af det, han skrev derom tale til os i dag: Et digt i toner En symfoni er et digt i toner. Og hver tone vidner om det skabte og er en genklang af vor Skaber. Den siger noget om ham, og vi kan kende ham på de toner, han spiller...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-02-00

- Hellig

Kevin McClure skriver under titlen ”Falsk hellighed”: ”For nyligt lyttede jeg til en prædiken med titlen "falsk nåde", og jeg tænkte: Der må også kunne siges noget om ”falsk hellighed”. Så dette er mit forsøg på det. Hellighed er et ord, som beskriver Guds karakter og natur. Blandt andre ting henviser det til, at Gud er ubegrænset ren. At være hellig betyder, at vi erfarer livet fra den Gud, som er ren...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-12-03

- Jeg er takknemlig til Gud

Jeg er takknemlig til Gud for at jeg kjenner at Han arbeider i mitt liv. Jeg er takknemlig for at jeg kjenner meg fri, og for at Herren har gitt meg så mange herlige brødre og søstre i troen. Dette er en skatt – Samfunnet med de Hellige – altså med de som hører Kristus til. Det er så viktig kjære venn, at du forstår dette. Søk samfunn med vennene og vær på den måten med på å oppbygge -Selv om du ikke har så mye å si...
af E. Petersen, d. 20-02-02

- Jeg ved en dejlig have, hvor blomster står i flor

En skøn have med blomster i flor løfter os op fra hverdagens grå tilværelse. Vi kender ikke den ”have”, som Gud flytter sine hellige hjem til efter endt ”arbejdsdag”. Men vi læser, at der vil være en ”flod med livets vand, der funkler som krystal, som strømmer ud fra Guds og Lammets trone. Midt i byens gade, og på begge sider af floden, vokser livets træ, som bærer frugt tolv gange om året...
af Holger Skov Særkjær, d. 17-01-04

- Jesus Kristus døde for vore synder

Mange kender disse ord: ”For først af alt overgav jeg til jer, hvad jeg også har modtaget: at Kristus døde for vore synder, efter skrifterne; og at han blev begravet; og at han stod op igen den tredje dag, efter Skrifterne 1.Kor. 15:3. Mange tror, at det er nok at vide og tro. Men alle bør læse hvad der står i 2.Kor. 5:15-17-18. ”Og han døde for alle, for at de der lever ikke længere skal leve for sig selv, men for ham som døde og opstod for dem… Een er død for alle, altså er de alle døde; og han døde for alle, for at de levende ikke mere skulle leve for sig selv, men for ham, som er død og oprejst for dem…...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-04-00

- Jesus, Guds Lam

Jesus som Guds Lam er den mest dyrebare gave, vor himmelske Fader har givet os. Men mange kristne forstår ikke tilfulde, hvad det vil sige, at han er Guds Lam. Johannes Døber vidste det, da han så Jesus og sagde: "Se der! Guds Lam, som bærer verdens synd!" Joh. 1:29. Og endnu engang siger han i vers 36: "Se der! Guds Lam!" Synd mod Gud Synd er vantro. (Joh. 16:8-9.) Dvs. at synden består i, at mennesket river sig løs af afhængigheden til Gud og i stedet lever sit eget, selviske liv...
af Holger Skov Særkjær, d. 07-12-01

- Kontrol over sindet

Verdens konspiratoreren I L L U M I N A T I For at forstå artiklen som helhed må du vide: Hvad er ILUMINATI? Kort sagt er Illuminati imod Kristus og for Satan, men så få som muligt må vide om deres djævelske planer. De går ikke af vejen som for eks. at frembringe omfattende hungersnød. Og deres mål er at ødelægge kristendommen og regeringer for at oprette en verdensregering. En lille gruppe mænd holder hele verdens befolkning som slaver i et satanisk komplot...
af Holger Skov Særkjær, d. 14-12-01

- Kort orientering

I en artikel skriver Neil Richardson i Christian Witness Ministries om Det andet Vatican konsil (1962-65), der lagde en strategisk, økumenisk plan for at forene alle kristne i én kirke, nemlig Den romerske Katolske. En lang række protestantiske ledere underskrev the Evangelicals & Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium. (Evangeliske og katolske tilsammen i den kristne mission i det tredje årtusinde)...
af Holger Skov Særkjær, d. 08-07-98

- Politisk kristendom

Den utro ”hustrus” skøgeløn Forlaget DRAGEN UT i Sverige fortæller om den omfattende, politiske kristendom i Sverige i dag, som ikke er anderledes her i Danmark. Og det medfører, at mange ateister indgår i de forskellige beslutningsprocesser i kristeligt regi. Den politiske overhøjhed overfor store dele af kristendommen, som den har at rette sig efter, medfører, at mange præster og menighedsforstandere kun er kristne af navn og gør alt, for at den sande gudsfrygt hverken skal ses eller mærkes for tydelig i deres menigheder...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-11-98

- Vand fra klippen

I ørkenen gjorde israelitterne oprør mod Moses, fordi de manglede vand. Da råbte Moses til Gud, og Gud lod vandet flyde ud fra klippen. Var denne opstand fra folket nødvendig, til at få Gud til at give dem vand? Afgjort ikke! Mangelen på vand var kun for at prøve folket. Gud havde ført dem ud af Ægypten for at gøre dem til et folk, og de havde set under på under. De burde have lært at vente, indtil han gav dem vand...
af Holger Skov Særkjær, d. 21-08-98

- Vi provokerer Gud med vor forhærdelse

Vi mennesker kan ikke rumme ret megen vrede, før den tømmes ud ved given lejlighed. Helt anderledes er det med Gud, der samler vreden, til målet er fuldt. Han bar år efter år over med Israels grove provokationer i ørkenen. Men efter 40 år var det nok, og Guds dom faldt over dem, der havde provokeret ham i disse mange år. Os til advarsel står der: "I dag, når I hører hans røst, da forhærd ikke jeres hjerter som i forbitrelsen...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-05-03

- Vor store Gud

Forfatteren til Prædikeren i Det gamle Testamente levede et liv i behag, rigdom, kraft og prestige. Han var også viis. Men i sin visdom havde han lært, at adskilt fra Gud havde visdommen og alt det, han ejede, ingen værdi. Penge var forgængelige og var i sig selv ingen lykke. Berømmelse heller ikke. Et liv på egne præmisser fører kun til sorg. Kun lydighed til Gud bringer glæde. Og jo nærmere vi lever vort liv med ham, des mere opmærksomme bliver vi på, hvilke dyrebare gaver Gud giver os...
af Holger Skov Særkjær, d. 25-05-98