Antikrist og antikrists ånd

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 16/01-04Bibelen fortæller meget om antikrist og den ånd, han kommer med. En ånd, der i høj grad er i verden i dag og er med til at vende mennesker bort fra sandheden for at elske dæmoners lærdomme.

Antikrist, den kommende verdensleder, har over 30 titler i GT og 13 i NT. En af de mest identificerende er FYRSTEN, DER SKAL KOMME, Dan 9:26-27, der skal vanhellige templet i Jerusalem.

Hvem er antikrist? I 1. Joh 2:22-23 står der: ”Hvem er løgneren uden den, som fornægter, at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, som fornægter Faderen og Sønnen. Hver den, som fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den, som bekender Sønnen, har også Faderen.”

Og i 1. John 4:2-4 læser vi: “På dette kender I Guds Ånd: Hver ånd, der bekender at Jesus Kristus er kommet i kød, er af Gud. Og hver ånd, som ikke bekender, at Jesus Kristus er kommet i kød, er ikke af Gud. Og dette er Antikrist ånd, som I har hørt skal komme, og som allerede nu er i verden. Mine børn, I er af Gud, og har sejret over dem. Fordi han, som er i jer, er større end han, der er i verden.”

Ordet “anti” kan enten forstås somi stedet for, eller i den fulde mening, at han vil erstatte den virkelige. Antikrist vil blive den sidste verdensdiktator og modtage magt fra dragen, Djævelen. (Åb 13:2.)

Netop nu indfanges mange i det store bedrag, at denne verdensleder kommer for at udrette noget godt. New Age udøver sin indflydelse gennem TV og populære bøger. Og Hollywood sender mange film, der har til formål at få folk til at tage imod verdensherskeren. Myter fremmer beretninger om, at væsener fra fremmede kloder kommer ind i jordens atmosfære. Det samstemmer med New Ages lære om, at ånder og opstegne mestre søger kontakt med os.

Efter bortrykkelsen vil dæmoner tilbyde en falsk fred i verden. Der vil blive oprettet en kort fred mellem Israel og verdensherskeren. (Dan 9:24-27.) Og der vil sikkert komme en åndelig vækkelse, kaldet det mystiske Babylon, der kommer med alle slags undere og løgnagtige mirakler, udført af ånder og af de opstegne mestre.

Eftersom verden har afvist Herren Jesus, den sande Kristus, vil den acceptere Djævelens erstatning med åbne arme. Verden og mange kristne har valgt at blive bedraget - og de bliver det.

Forbillede på antikrist


Bibelen beretter om mange forbilleder på antikrist. En af dem var Nebukadnezar, der gjorde en statue af guld og forlangte, at alle skulle bøje sig for den og tilbede den. Jf. 2. Tess.2.kap.

Haman i Esters bog var også et forbillede på antikrist. Han fik forordnet, at alle skulle tilbede kongen, ellers ville de blive dræbt.

Farao var et forbillede på antikrist, idet han søgte at udrydde jøderne, ligesom Satan i Åb. 12. kap.

Kejser Nero var et lignende forbillede, der forlangte, at folket skulle tilbede ham. Og mange har gennem tiderne efterlignet disse forbilleder. For eks. Hitler.

Ved endetiden vil alle religioner få samme leder, som kaldes Ødelæggelsens Søn. I sammenligning med ham vil alle de tidlige være som ubetydelige opkomlinger.

Ifølge Åb 13:11-18 vil Antikrist få en medhjælper med stor magt: “Derefter så jeg et andet dyr komme op af jorden, og han havde to horn som et lam, men talte som en drage. Og i det første dyrs nærvær udøver han al den magt, det første dyr havde, og han får jorden og dem, som bor på den, til at tilbede det første dyr,… Han udfører store tegn, så at han til og med får ild til at falde ned fra himmelen ned på jorden i menneskers påsyn. Og han forfører dem, som bor på jorden ved de tegn, som han fik magt til at gøre foran dyret, og siger til dem, som bor på jorden, at de skal fremstille et billede af det dyr, som blev såret med sværdet og overlevede. Han fik magt til at give ånde til dyrets billede, så dyrets billede kunne tale, og lade alle blive dræbt, som ikke ville tilbede dyrets billede. Han får alle, både små og store, rige og fattige, frie og træller, til at tage imod et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe eller sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller tallet for dets navn. Her gælder det at have visdom. Lad den, som har forstand, udregne dyrets tal; thi det er et menneskes tal, og dets tal er 666.”

Som vi så før har den falske profet stor magt (to horn). En tilsyneladende besnærende fromhed (som et lam) men samtidig en frygtelig påvirkning i sine ord (som en drage). Og han er antikrists medhjælper og ”reklamechef”, som både bruger overtalende ord, underfulde tegn og brutal magt for at få menneskene til at underkaste sig antikrist. Et specielt tegn skal være nødvendigt for al handel. (Åb 13:16 f.) Hvad dette går ud på, kan vi ikke vide på forhånd, men det kan være noget, som indebærer fornægtelse af Kristus og en speciel lydighed mod antikrist.

Hvilken forskel!


Kristus kom fra oven. (Joh 6:38.) Antikrist, dyret, kommer fra afgrunden. (Åb 11:7.)

Kristus ydmygede sig selv. (Fil 2:8.) Antikrist ophøjer sig selv. (2. Tess 2:4.)

Kristus kom i sin Faders navn. (Joh 5:43.) Antikrist kommer i sit eget navn. (Joh. 5.43.)

Kristus kom for at gøre Faderens vilje. (Joh 6:38.) Antikrist kom for at gøre sin egen vilje. (Dan 11:38.)

Kristus er den hellige. (Luk 4:34.) Antikrist er den lovløse. (2. Tess 2:8.)

Kristus, Guds Søn, havde samme natur som Faderen. (Luk 1:35.)

Undere skabt af dæmoner


2. Tess. 2. kap. fortæller os, at antikrist vil have al magt både politisk og åndelig og vil anvende undere, der vil ligne dem, der kommer fra Gud og som har til formål at forføre alle mennesker.

Tænk på alle diverse beretninger om tegn med åbenbaringer af jomfru Maria, hvor hun græder blod eller taler til folket. Det er helt klart løgneundere, men at de forekommer kan ikke nægtes. Ligeså, at der sker mange helbredelser, udført af dæmoner.

I Kenya træder en mand pludselig ud af den blå luft foran 6000 mennesker og helbreder mange. Han forsvinder efter en tid på samme måde, som han kom. Han blev fotograferet, og hans billede blev bragt i mange aviser. Mange tror, det var Kristus de så. Men det er Maitreya, der kalder sig for Kristus. Han har vist sig mange steder på forskellige, mystiske måder.

Også mange andre mærkelige fænomener er forekommet og bliver hyppigere for hvert år.

En katolsk fatimahelligdom har ifølge Portugal news udviklet et center, hvor alle religioner i verden kan ære deres guder.

En af de officielle talere, jesuiten og teologen Fader Jacques Dupuis, insisterer på, at alle religioner i verden skal forenes.

Og paven udtalte ved indgangen til år 2004, at alle religioner i verden burde være et. Vejen synes at være banet for, at et væld af mirakler kan opleves i alle de mange Maria-helligdomme i mange lande. (Jomfru Maria er også æret af muslimerne.)

Benjamin Crème (New Age mand) siger, at verden er fyldt med mirakler. Og Maitreya lover alle, der søger efter mirakler, at de skal finde dem.

I 2. Tess 2:9-11 læser vi, at Gud vil sende stærke former for bedrag over menneskeheden, fordi de ikke har taget imod kærligheden til sandheden.

Det får os til at tænke på, om Benny Hinn med flere virkelig er af sandhed. Der foreligger meget stærke beviser på, at Hinn er en løgner. Og dem, der søger en løgne-helbreder, må være beredt på, at det kan koste dem frelsen. Der er god grund til at tænke sig godt om, før man søger til sådanne. Det er bevist, at personer fra afgudsreligioner også kan helbrede. Og det sker på samme måde og måske ved den samme ånd. Det er let at få forbindelse til en dæmon men kan være meget svært at slippe af med igen. Og det er klart, at en ånd, der foregiver at være en ”lysets engel”, ikke afslører sig selv. ”…. Thi den slags mennesker er falske apostle, svigagtige arbejdere, der giver sig skin af at være Kristi apostle. Og det er intet under; Satan selv giver sig jo skin af at være en lysets engel.” 2. Kor 11:13-14.

Mange har bundet sig til dæmoniske magter ved at søge helbredelse for enhver pris og ikke undersøgt, om ånden, der gav kraften, var fra Gud. Der findes en del beretninger fra mennesker, der efter en tid er kommet til fornuft og bedt Gud om at fjerne helbredelsen, dersom den ikke var fra ham. Og de fik deres skrøbelighed tilbage.

Jeg ved, at nogle ikke er glad for det, jeg her skriver, men en bedrøvelse nu er bedre end den, der vil komme, hvor der ikke gives tid til ransagning og omvendelse.

Netop du er ynkværdig og blind


Vi står midt i en rivende strøm af falsk kristendom og er i alvorlig fare for at blive revet med. De falske lærdomme ligger så nær den sande, at de for mange ser ud som rigtige. Men læg mærke til, at der i de falske lærer ikke tales om korset og ej heller om Jesu blods afgørende betydning. Der kommer i stedet noget ubibelsk til, der langsomt og umærkeligt ændrer dig til kun at være en livsstils kristen. I stedet for bevidst at være ved korsets fod og hvile i Guds Lams fuldbragte frelse, begynder du at føle dig from, og religiøsitet erstatter din enkle tro.

Er du startet på denne glidebane, glider du langsomt ind i lunkenhed og det, der er endnu værre - frafald. Men heller ikke et frafald vil du mærke, fordi du er fyldt med en ny livsstil, hvor Ordet har fået en ringe plads og ikke siger dig noget.

At være sammen med ligesindede ”fromme” giver dig en følelse af, at alt er, som det skal være. Jesus sagde til Laodikea menigheden, som følte sig rig og syntes, at de havde det hele: ”Jeg kender dine gerninger: du er hverken kold eller varm. Gid du var kold eller varm! Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold, har jeg i sinde at udspy dig af min mund. Fordi du siger: ”Jeg er rig, jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget”, og ikke véd, at netop du er elendig og ynkværdig og fattig og blind og nøgen, derfor råder jeg dig til hos mig at købe guld, lutret i ild, så du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam ikke skal blive åbenbar, og øjensalve til at salve dine øjne med, så du kan se.” Åb 3:15-18.

Vor tid er som i Laodikea menigheden


Når Gud tager sin hånd bort fra et folk, går det i stærk fart ind i et ubeskriveligt, åndeligt mørke, hvor der ikke er nogen hæmninger for ”frit fald” ind i det okkulte, som vi i historien læser det skete for Israel. Dog engang skal Israel tages ud af dette mørke og alle løfterne til Abraham, Isak og Jakob blive indfriet.

Mange lande er i dag ramt af dette ”frie fald” bort fra Gud. Det er som den organiserede kristendom er ramt af blindhed og søger hver især deres guder, som ikke kan hjælpe. Det åndelige mørke spreder sig, og mange hjerter bliver mere og mere formørket for hver dag, der går. For eks har de store foreninger af homoseksuelle ”kristne” i USA udsendt en erklæring om, at der ikke er en dom i vente for dem, fordi Jesus aldrig har talt imod homoseksualitet.

Den, der ikke vil se, kan heller ikke se. Og mange af vor tids kristne vil ikke se og kan derfor ikke se men er som folkene i Laodikea, der føler sig åndelig rige men dog er elendige og fattige uden at kunne se det.

Det er ikke vor synd, der er det mest forfærdelige, thi den vil Gud tilgive, hvis vi vender om til ham og beder om tilgivelse. Men det er, at vi ikke vil se, at vi trænger til, at Gud vil åbne vore øjne, så vi kan se, hvor forfærdelig vor tilstand er og omvende os fra den.

Antikrists ånd drager os nærmere til antikrist, så vi ubevidst kommer til at ligne ham. Okkulte spil tolereres som aldrig før. Og vort sprog har hos manges vedkommende mistet det sobre præg, det har haft fra svundne tider af.

Børns respekt for ældre og forældre er mange steder forsvundet. Det er at nedbryde vort lands åndelige kultur. Og derved åbnes der endnu mere for den antikristelige. Respekt for livet er dalet til et lavt niveau. Vi ser det bl.a. ved de mange provokerede aborter. Og snart vil samfundet godkende, at personer, der ikke er til nytte og er plejekrævende, får en dødssprøjte. Derved menes det, at menneskeheden vil være bedre egnet til at gå ind i den ny verdensorden, hvor næstekærlighed og den sidste rest af kristendom er forsvundet. Det er en sådan ånd, antikrist trives i. Skyggerne af hans tid går forud for ham og former os til mere og mere at ligne ham.

Da Rom var ved at smuldre, blev folket uroligt. Men kejseren sagde: Giv folket underholdning! Det samme sker i menighederne i dag. Den kristne tro smuldrer, og vi fyldes med letfordøjelig underholdning for ikke kommer til at tænke alvorlig over livet og det, der sker med kristendommen og med vort samfund. Men Herren siger: ”Spørg efter de gamle stier, spørg, hvor den gode vej er og vandre på den! Da skal I finne hvile for jeres sjæle. Men de sagde: Vi vil ikke vandre på den. Jer 6:16. Spørger du efter, hvor den gode og rigtige vej er, så du kan finde hvile for din sjæl?

Kun sandheden kan gøre os fri


Skal vi være frie til at tage imod Bibelens lære, må vi tro sandheden, som er en bred forståelse af alt det, Bibelen fortæller. Også om endetiden, som er et så stort emne, at vi aldrig når frem til at forstå det fuldt ud, men kun stykkevis forstå og erkende. Det betyder, at vanetænkning må smides på porten, og at vi skal tage imod sandheden stykkevis, alt efter som vi forstår den. Det betyder også, at vi vil komme til at efterlade venner langs vejen, som måske bliver ved lærestumper, vi har måttet forlade i sandhedens navn. Som et barn, der måske tror, at 2 + 2 er fem men bliver klogere og retter denne antagelse, efterhånden som forståelsen vokser. Når vi læser Bibelen, kommer vi hele tiden til punkter, som vi bedre kan forstå i dag end i går.

Vi må dog vogte os for at antage noget, førend vi har prøvet det i lyset af Skrifterne. Jf. Apg 17:11 ff. En forkert lære begynder med, at nogen tror på noget uden at undersøge, om det er sandheden. Vi må på den anden side ikke være så mistroiske, at vi kasserer alt, som nogle gjorde på pinsedagen og ikke fik del i den vældige gave, Gud sendte, da Helligånden blev udgydt, og over 3 tusinde kom til tro.

Sandheden gør os fri, dersom vi tager imod den. Engang var talen om antikrist noget uvirkeligt, og vi forstod kun, at det var noget, der ville komme i fremtiden. I dag ser den opmærksomme den sandhed, at antikrists ånd er virksom som aldrig før.

Nye lærdomme og nye budskaber


David Wilkerson skrev for en tid siden: ”En meget forvirret præst til os på vort kontor. Han sagde, at han i kirken prædikede hellighed og korsfæstelse af det kødelige liv. Og det syntes, som han havde en sand hyrdes hjerte for menigheden. Han sagde, at nogle fra hans kirke var gået til en slags speciel seminar – og ved hjemkomsten derfra ville de forlade forsamlingen.

De sagde: ”Gud har givet os en ny åbenbaring, der har forandret os. Vi har hørt noget, vi aldrig har hørt før. Vi troede tidlige, at vi var frelste, men nu ved vi, at vi ikke var det. Alt det, vi hidtil har troet, har været forkert. Vi har nu set en ny sandhed.”

Og de sagde videre: ”Pastor, du og din kirke er helt forkert på det. Folkene her er ikke engang frelste. Du tror, at du prædiker hellighed, men ved ikke engang, hvad hellighed er. Vi har fundet noget helt nyt.”

I dag kommer denne gruppe personer ikke mere i kirken, fordi de ikke kan finde noget ”dybere” der. I stedet søger de åndelig føde ved at høre nogle bånd med løsrevne lærdomme.

Nye lærdomme, nye åbenbaringer og nye budskaber springer frem alle steder. Og det bliver værre og værre. Bibelen advarer os tydelig om de fremmede lærdomme, der vil komme til i de sidste dage – om en anden Jesus, en anden ånd og et andet evangelium.

Apostlen Paulus kaldte de ældste sammen fra menigheden i Efesus. Og hans sidste ord til disse, kære hellige lød: ”Jeg ved, at efter min bortgang skal der iblandt jer komme glubske ulve, som ikke vil spare hjorden. Og af jeres egen midte skal der fremstå mænd, der fører falsk tale for at drage disciplene efter sig.” Apg 20:29-30.

I al den tid, Paulus arbejdede i de menigheder, han havde oprettet, var de ikke ude af hans tanker. ”Kom i hu, at jeg i tre år, nat og dag, er blevet ved med at påminde hver enkelt med tårer.” Apg 20:31. Han vidste, at de falske lærere ville komme med deres bedrag.

Til korinterne sagde Paulus: ”Jeg er nidkær for jer med Guds nidkærhed.” 2. Kor 11:2. Han talte ikke om, at nogen stjal folk fra ham. Og sagde heller ikke, at han var deres lærer. Nej, Paulus vidste, at noget kunne komme imellem hans disciple og deres hengivenhed for Jesus. Hans formål var at fremstille dem for Kristus som en hellige, ”ren jomfru”.

Paulus havde et mål og et ønske – og det samme må enhver hyrde have: At stå for Kristi domstol og fremstille alle åndelige børn for ham som rene, uplettede, hellige og retfærdige, rodfæstede og stærke i ordet. At se dem stå foran tronen med overbevisning, og at vide, at du har givet dem hele Guds ord, så de ikke forføres af dæmonisk lære men vil kommer igennem enhver prøve med Guds ord skjult i deres hjerter.

Mine kære venner! Min største glæde i herlighed – sammen med Paulus og enhver sand Guds tjener – vil være fra Herrens mund at høre hver af vore navne og høre ham sige: ”Vel gjort, du gode og trofaste tjener!”

Det er mit største ønske. Og det er derfor, jeg prædiker med ild og nidkærhed. Dersom Paulus var hos os i dag og prædikede fra prædikestolen her i Times Square Church, ville han sige det samme til os med tårer i øjnene, hver gang han talte. Tag jer i agt for de falske lærer. Falske prædikanter og falske lærdomme vil bombardere jer fra alle sider. De vil fremvise en ”anden Jesus” for jer. Det vil ikke være Helligånden men en anden ånd, de fører med sig. Og det vil ikke være det sande evangelium, de bringer, men et andet, et falskt.

Paulus skrev til dem: ”Jeg er bange for, at som slangen bedrog Eva ved sin list, sådan vil også jeres tanker blive fordærvet og drevet bort fra den oprigtige troskab mod Jesus.” 2. Kor 11:3. Paulus vidste, hvor let de kunne falde for falske lærer, og sagde derfor: I er så åbne, så villige til at lytte. Men vær i stedet ængstelige og prøv ordet, når I hører noget nyt!

Ofte har en ven givet mig et bånd og sagt: Vil du godt høre, hvad denne prædikant har at sige? Budskabet er stærkt, og alle taler om det. Så derfor lyttede jeg. Alt syntes at lyde godt, nyt og friskt. Men da begyndte Ånden i mig at bedrøves. Herren ville ikke vedkende sig budskabet.

Er det aldrig sket for dig? Medens du lyttede, følte du, at noget ikke var helt rigtigt. Og dersom du lyttede videre, forstod du pludselig hvorfor. En forkert mening ud fra et skriftsted, fantasidrømme og menneskeideer. Alt sammen fejl, der leder til forførelse, fordi det ikke stemmer med Guds ord

Paulus var forundret over, hvor let nogle af galaterne blev lokket bort fra det sande: ”Det undrer mig, at I så hurtigt lader jer lokke bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, hen til et anderledes evangelium, som ikke er et evangelium; det er kun nogle, der forvirrer jer og gerne vil forvanske Kristi evangelium. Men om vi selv eller en engel fra Himmelen forkyndte jer evangeliet i strid med det, vi har forkyndt jer – forbandet været han!” Gal 1:6-8. Citat slut.

De fleste forførelser kommer fra ”fromme” kristne


Netop i vor tid er muligheden stor for at komme ind i en dæmonisk lære. Veltalende prædikanter kan komme ”med et andet evangelium”, som mange tager imod, fordi de ikke kender Bibelen og slet ikke alt det bedrag, antikrists ånd sender over os, før han personligt træder frem.

David Wilkerson skriver: ”Selv de mest falske, dæmoniske forkyndere begynder ofte med at advare mod falsk lære. De advarer både højt og stærkt mod at blive indfanget i noget, der lyder anderledes end Jesu ord. Næsten alle falske forkyndere, jeg har hørt, formaner til at vælge det sande, men fortsætter selv med at lære falsk. De bruger megen tid på, at få folk til at se, at de selv er anderledes end de falske evangelister; men det er for at berede tilhørerne til at tage imod de falske budskaber.

Læren behøver ikke at være rigtig, selv om en forkynder fremtræder med et helligt skin over sig. Igennem historien ser vi, at de mest ødelæggende forførelser kommer fra mænd, der er blevet betragtet som gode og retsindige. Det er det, der gør falsk lærdom endnu farligere. Mangen en kristen har sagt: Han var sådan en god mand, så retsindig og elskelig! Vel, en Kristus-hengiven prædikant vil være hellig, retsindig og elskelig. Men Djævelens ”lysets engle” kommer frem på samme måde under dække af at ville retfærdighed og sandhed.

Paulus siger, at Satan prøver at bedrage os, ganske som han bedrog Eva i Edens have, og bruger samme snedige taktik. ”Jeg frygter for, at som slangen forførte Eva med sin list, sådan vil også jeres tanker blive fordærvet og drevet bort fra den oprigtige troskab mod Kristus. Hvis der nemlig kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, eller I får en anden ånd end den, I fik, eller et andet evangelium end det, I tog imod, så finder I jer kønt deri. ” 2. Kor 11:3 -4.

Intet er forandret siden da. Det falske evangelium, Satan præsenterede for Eva, er det samme, som han kommer med i dag. Gud lod os ikke være i tvivl om dette, vigtige spørgsmål, men gjorde os klart, at vi absolut skal være på vagt og tage Bibelens advarsler alvorlig, så vi med det samme gennemskuer, når et budskab er falskt. Kun tro på Gud og lydighed mod ham kan holde os på den rette vej.” Citat slut.

Det gælder om i tro at læse Bibelen og grunde over ordene. Gud lader os ikke være uvidende om faren ved at være kristen i denne alvorlige tid. Han giver os både visdom og kraft til at vælge den sande vej, Bibelens gamle budskab. Da Israel hørte budskabet, sagde de: ”Det ord, du taler til os i Herrens navn, vil vi ikke høre.” Jer 44:16.

Vil du høre, hvad Gud i sit ord taler til dig? Eller lytter du hellere til antikrist og hans ånd?


Debat: Antikrist og antikrists ånd

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frafald generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation