Hvordan skulle Satan kunne uddrive Satan?

af Kim Andersen
Lagt på d. 21/01-03Når jeg taler med folk, læser hvad de skriver og hører hvad de siger, omkring helbredelse, dæmonuddrivelser og i det hele taget åndelige ting, kan jeg se at der er stor forvirring om hvordan mennesker kan blive helbredt hvis det ikke er ved Guds hånd.

Det er et stort emne, at afsløre alle metoder, hvorved Satan bedrager og efterligner Helligåndens værk, og jeg kender vel kun selv nogle få. Satans bedrag og hans dybder er enorme, og hverken du eller jeg kan i egen kraft formå med vores intelligens eller logiske sans afsløre alle hans dybder. Og dog, alligevel er det ganske simpelt at forstå bedraget som han udfører.

I 1 Kong kap. 18, styrkeprøven på Karmels bjerg, ser vi hvordan Satan prøver at efterligne Gud. 450 Ba’al profeter mod Elias, har styrkeprøve for at se hvis gud der Gud.

To tyre på to altre blev placeret og den gud der kunne få ild til at falde ned fra himmelen og fortære ofret, var den sande Gud.
Ba’al profeterne påkaldte fra morgen til aften deres gud, ”Ba’al, svar os!” råbte de dansende og haltende foran alteret. De snittede sig med sværd og lanser så blodet flød ned ad dem.

Elias hånede dem og gjorde grin med deres gud: ”Råb dog højere, han er jo en gud! Han har vel et ærinde at forrette og er nok gået afsides! Eller måske sover han og skal først vågne!”. Ba’al profeterne endte i profetisk henrykkelse og ved aftenofferets tid, var der endnu intet svar.

Elias byggede et alter af sten og lavede en rende rundt om, som kunne rumme ca. 11,5 liter vand. Han bad om at få hældt tolv krukker med vand over alteret, så der flød vand rundt om alteret og renden blev fuld.

Elias bad en bøn: ”Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud! Lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på dit ord, jeg har foretaget alt dette. Svar mig, Herre, svar mig, så dette folk kan erfare, at det er dig, Herre, der er Gud, og at du har vendt deres hjerte

Gud svarede Elias, og Hans ild fortærede ofret, stenalteret, jorden og alt vandet.

Satan formåede ikke at efterligne Gud, han kunne ikke få ild til at falde ned fra himmelen.

Ser vi nu i Åbenbarings bogen, kan vi se at Satan, i denne tid vi er i nu – endetiden, har fået mere kraft til at efterligne Helligåndens værk.

Jeg så et andet dyr (antikrist) komme op af jorden; det havde to horn som et lam, men talte som en drage. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt. Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne… (Åb 13:11-14)

Antikrist, den største Ba’al profet nogensinde, vil få givet magt til at få ild til at falde ned fra himmelen, og får kraft til at forføre mennesker med tegn. Andre bibelvers fortæller at med tegn og undere vil selv de udvalgte blive ført vild. (Matt 24:24)

Satan har fået mere kraft i endetiden som vi er i, til at bedrage os mennesker. På grund af vores eskalerende synd, er Satan nu i stand til at bedrage os, så det ligner Helligåndens værk, og Gud sender endda vildfarelsens ånd over os, om vi finder kærlighed til Satans bedrag. (2. Thess 2:11)

Disse falske kristus’er og falske profeter som Jesus snakker om, udfører helbredelser og gøre tegn og undere for at føre Guds folk vild. Det ligner guddommelig helbredelse 100%. Og Satan bruger alle metoder – selv din egen vilje – din sjælskraft udnytter han for at helbrede dig, og få dig overbevist om at det er Gud der har helbredt dig.

Hvordan kan han helbrede, uden det er ved Helligånden, samtidig med at hans rige til stadighed består?

Når det er Satan der ligger sygdomme på mennesker, eller besætter mennesker, kan han til hver en tid lette åget af sygdom og dæmoniske plager, for at efterligne Helligåndens værk. Satan har et tæt samarbejde med organisationer der med Beelzebuls kraft ”helbreder” mennesker. Jeg tænker her på udøvere af hypnose, enhver form for meditation, hinduisme, tanke-kraft m.m. Enhver form for berøring af disse ting, vil givet vis kunne helbrede eller sætte fri for dæmonisk plage. Men det er ikke ved Helligånden det forgår, men ved Satans løgne tegn og løgne undere, for at underbygge virket af hvad der ikke er Helligånden. En kraft der er blevet Satan givet i denne tid. En kraft der er stærkere i dag end nogen anden tid i verdens historie. Men kun den Sønnen sætter fri, vil være virkelig fri, så derfor har Satan ikke uddrevet Satan, men leveret et skuespil til karakteren 13.

Satan bruger meget energi på at bekræfte enhver form for helbredelse der går uden om Bibelens Gud. Og dette bedrag finder vi selv sagt i de kristne menigheder i dag, for hvorved skulle de udvalgte ellers blive ledt vild?

Samtidig finder han bibelvers frem, der med frygt forhindrer Guds udvalgte at bedømme og afsløre hans gerninger. Vi må ikke dømme, vi må ikke gå imod Guds udvalgte, der findes ikke tilgivelse for at bedrøve Helligånden og mange flere bibelvers, for at stoppe Guds kald til de udvalgte: Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. (1 Joh 4:1)

Lad os ikke glemme at vi har fået lov til at bedømme de forskellige ånder som mennesker kommer med. Johannes siger ”Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud” (1. Joh 4:1)
Vi kan endvidere få del i nådegaven at bedømme: ”…en anden evnen til at bedømme ånder” (1. Kor 12:10)

Lad dig ikke forvirre når du læser videre i 1 Johannes hvor der står ”enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud”. (1 Joh 4:2)
Lytter du til Newage, vil du høre at de bekender Jesus som Kristus. At Han er kommet i kød, ligger de heller ikke skjul på. Det vil enhver finde ud af, hvis man studerer lidt historie.
Alle på denne jord, kan sige ordene at Jesus er Kristus og er kommet i kød. De fleste vil ikke ligge noget alvor i disse ord, og Newage mener at Jesus har Kristus status – lige som Maitreya. Dog er Jesus under Maitreya. Endvidere siger de at Jesus ikke fik lov til at beholde sit herlighedslegeme på grund af mangel på værdighed. Derfor bor han i et gammelt legeme i Himalaya bjergene. Det er blasfemi, og afskyeligt. Men de bekender Jesus som Herre, som Kristus, som Guds søn, men det er ikke en ånd fra Gud de arbejder med.

For at få endnu flere mennesker til at tro på hans værker, viser han, og andre højt rangerede dæmoner sig for flere og flere mennesker. De viser som en skinnende skikkelse, som med et fængende og overbevisende kærligt og stærkt blik, udgiver sig for at være Jesus. De befaler mennesker at knæle for sig, hvorefter de med en håndspålæggelse enten helbreder eller bare velsigner disse mennesker.

Nu må vi også huske på hvad Jesus fortæller: ”Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!”. (Matt 7:22-23)

Satan viser sig som en lysets engel. Satan er ikke en eller anden mørk skummel person der står i hjørnet med en le og overvælder mennesker med frygt.
Find den smukkeste mand og gang hans ynde med 500, så vil du se hvor smuk Satan ser ud når han eller hans dæmoner viser sig. De er eksperter i menneskelige følelser, og menneskers sind er deres kampplads. Når de viser sig som ”Jesus”, vil de fylde sindet med overvældende glæde og lykke og ubeskrivelige kærlige følelser, som overbeviser om at de virkelig elsker os.

Forfærdeligt er det også, at beskrivelserne af ”Jesus” er enslydende på tværs af alle religioner. Hinduister, Newagere og kristne som har set Jesus, beskriver hans udseende ens.

Lyt til hvad en forhenværende Newage tilhænger fortæller:
”Forestil dig, at du befinder dig på et afsides sted. Pludselig kommer der en lysende skikkelse til syne foran dig, udstrålende intenst gyldent-hvidt lys, som næsten blænder dig ved sin stråleglans. Han breder også en beroligende atmosfære og fylder dig med en vidunderlig fornemmelse af fred, mens du betaget stirrer på det herlige syn.
Netop sådan, i en fantastisk åbenbaring, stod der en strålende skikkelse foran mig om morgenen den 30. oktober 1981, cirka et år efter at jeg var begyndt at gå til undervisning i Lysets Vej. Min første tanke var: Han ser ud som Jesus!”
. (Fra bogen ”Bedraget af Newage”)

Den samme mand, Will Baron, bliver af ”Jesus” ledt til en række af Kenneth Copelands møder, hvor Copland proklamerer at ”Jesus” vil begynde at vise sig på kristne møder. Fuldstændig identisk besked som Newage modtager fra deres ”Mestre” hvilket hierarki ”Jesus” også er medlem af. Benny Hinn har i sit tv program proklameret at Jesus vil begynde at vise sig i kirkerne rundt om i verden. Han har proklameret at Jesus vil komme på sine egne crusades, og forventede at han i Nairobi, Kenya ville få et videoklip af Jesus, da Jesus før havde vist sig der. Den hændelse der er tale om, ligger Maitreya ikke skjul på, at det var ham der viste sig. Reinhard Bonnke har endvidere fået besked fra Gud, at denne hændelse ville ske, at Jesus ville komme til og udføre mirakler.

Her er nogle klip fra Benny Hinns tv-shows, hvor du kan få bekræftet at jeg ikke taler ud fra egen fantasi.
Charles Ndifon beskriver hans syn af ”Jesus” i samme stil som Denne Newage mand.
T.L Osborn, Benny Hinn, og mange andre mennesker og historier fortæller enslydende hvordan denne ”Jesus” ser ud.

Benny Hinn fortæller også, at begyndelsen for Guds største arbejde i hans kirke var, at i 1986 viste Jesus sig og kom gående ned fra balkonen. (TBN 2. april, 2000) (822 kb)

Disse mennesker fortæller også hvordan ”Jesus” taler til dem. Det er fuldstændig ubibelsk at Jesus i egen person taler til os som mennesker.

Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt.
Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer.
” (Joh 16:7-15)

I disse vers ser vi to klare og vigtige ting, som skal tages meget alvorligt og bogstaveligt for at vi må kende disse sataniske bedrag. Det kan ikke siges mere tydeligt end i disse vers!

Vi ser for det første, at Jesus går bort og I ser mig ikke længere. Jesus er ikke på denne jord længere. Han er ved sin Faders højre side. Vi ser ham ikke mere. Tænk hvis vi gjorde. Hvordan skulle vi kunne kende forskel? Hvordan skulle vi kunne kende den ene lysende skikkelse fra den anden? Hvordan skulle vi kunne vide at naglemærkerne i ”Jesu” hænder ikke er visuelt fup fra dæmoner?
Jesus er her ikke mere: Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke. (Matt 24:26)

Vi ser som den anden ting at det er Helligånden der taler til os. Han taler hvad Jesus siger Ham. Helligånden er vores kontakt med det himmelske. Jeg ved godt at kristne som talemåde siger at ”Jesus har sagt til mig”, eller ”Gud har sagt til mig” osv. men der er faktisk Helligånden der er Talsmanden som viderebringer Jesu Ord. Så når div. prædikanter påstår at have haft besøg af ”Jesus” og at han talte til dem, så er det løgn. Det er ikke Jesus men et satanisk bluf. Helligånden er sendt for at vejlede os og forkynde det sande evangelium. Jesus kommer ikke selv, som eks. hos Charlses Ndifon og giver ham endnu en missionsbefaling. Helligånden taler til os igennem Ordet, igennem andre mennesker og igennem vores eget sind – og var det anderledes, har Jesus ikke fortalt sandheden – og så ville ovenstående bibelvers være utroværdige.

Men for at kristne, muslimer, hinduister, buddhister og andre tros retninger, en dag skal kunne stå og tilbede deres gud i ene og samme tempel, må deres gud være den samme. Ved at Satan viser sig som ”Jesus” i alle religioner, vil alle religioner genkende deres frelser som en og samme person alle religioner imellem. Det er et satanisk komplot, og det er et frygteligt bedrag!

Gud tillader at falske helbredelser sker i menighederne i dag. Han har på grund af menneskers accept af Satans løgne overgivet dem til vildfarelsen, så de tror på disse helbredelser. Ude af stand til at bedømme ånderne. Det kræver et mirakel fra Gud at få mennesker ud af dette bedrag.

Problemet bliver ikke mindre af at de kristne soler sig i Satans bedrag. De kristne er betaget af guldstøv der pludselig viser sig, fænomener som englefjer finder også sted. Jeg hørte om en pige der havde fået en guldtand ved et møde. Tanden havde hun i 14 dage hvorefter den forsvandt. Det skulle så være meningen at Gud i den periode ville bruge denne tand som vidnesbyrd. De kristne elsker Satans løgne og hylder dem. Siges der et ord imod disse ting, er der ingen grænser for hvilken modstand man møder.

Disse ting finder vi i anerkendte menigheder verden over. Pensacola, Toronto, Apostolsk kirke, Pinsebevægelsen m.fl. Læs evt. artiklen ”Guldstøv, hvad og hvorfor?

Jeg vil ønske jeg kunne vise dig i hvilken ydmyghed jeg skriver dette. Jeg vil ikke hæve mig over nogen, og nyder ikke at hænge mennesker ud, som jeg bliver beskyldt for. Men ønsker af hele mit hjerte at vise dig at bedraget er langt op over vores hoveder og vi kan ikke bunde i det, med mindre vi tager afstand fra disse ting. Gid det ikke var sådan. Gid vi alle kunne bruge alle vore kræfter på at tilbede og prise Herren i enhed og samhørighed. Men Bibelen har forberedt os på at det vil blive som jeg viser dig her. I det Gamle Testamente satte Gud profeter til at advare Israel. I dag må vi stadig advare Guds folk, for det er værre i dag end det førhen har været.

Giver det jeg skriver her, ikke gensvar i dit hjerte, og er du overbevist om at Benny Hinn, Copeland, Bonnke, Ndifon og alle de andre der har forbindelser til denne falske ”Jesus”, udfører sande helbredelser ved Helligånden, er du vildfaren og dit liv er i stor fare. Det er næsten reglen mere end undtagelsen at nutidens ”hot-shots”, hvis lære og metoder smitter af på de fleste menigheder, underbygger deres tjeneste med en vision eller et møde med denne ”Jesus”.

Det er egentlig ikke så underligt, for følger man udviklingen af de forskellige teologier og tros retninger, finder man faktisk en smitte linie mellem de forskellige prædikanter, hvilken jeg vil vise dig med følgende illustration.

Denne skitse er som du kan se, kun indbefattet af en lille del af de kirker der findes. Men det giver lidt for dig at bygge videre ud fra, hvis du ønsker det. Mange som ikke er vist her, er også indbefattet af forkerte lærdomme, og trådene mellem menighederne bliver tættere og tættere, så vi til sidst har et stort spind, som ikke er til at skille ad – eller vikle sig ud af, om man er fanget i det.

Det du ser, er tanker fra hinduismen som er videregivet og accepteret i et omfang der er umuligt at dække. Der er fra hinduismen videregivet en anden ånd – en ånd som Newage og mange andre religioner har, - en ånd i Bibelen navngivet som Antikrists ånd.

Der er en meget brugt gammel løgn, som med alle mulige masker på, bliver accepteret. En løgn Satan allerede i Edens have brugte, at vi aldrig skal dø – og at vi skal blive som Gud. Hinduisterne tror på reinkarnation, hvilket Newage også gør. Vi er alle guder mener de, og via meditation og div. indvielser vil vi kunne blive udødelige som Jesus der aldrig har forladt denne jord, men lever som en ”Mester” der har ansvar for kristendommen. Løgnen er blevet formet i kristne kredse sådan at man i flere og flere kirker tror på, at har man en gang sagt ja til Jesus, så er man frelst uanset hvad. At vi lever et ugudeligt liv, vil ikke røre ved frelsen, men kun lønnen i Himmelen.

Det betyder at mange kristne ikke længere behøver at tugte deres kød og stå imod fristelser. De kan bare leve efter kødet men ikke efter ånden. En falsk tryghed fører mange mennesker til helvede, fordi de ikke længere følger Ånden men kødet.

Trosbevægelsen underviser endda at vi er guder. At vi er som Gud. Satans løgn i en direkte kopi. Benny Hinn har endda undervist på et af sine crusades, at når man profeterede skulle man ikke sige ”så siger Herren”, men ”jeg siger”. For når vi profeterer, er det som om det var Jesus selv der sagde det. Skal man tale om at bedrøve Helligånden, vil jeg mene denne indstilling er til bedrøvelse.

Når mennesker mister ærefrygten for Sandhedens Ånd, og mister frygten for Satans løgne, kan de uden at overveje deres gerninger, åbne sig for hvad som helst. Begravet i illusioner af endeløs kærlighed, tager de imod enhver ånd der kan fylde deres ønsker. Og hvis de alligevel ikke kan miste frelsen, kan de lige så godt gå på kompromis med det skrevne Ord - for at gå med på verdens præmisser og få evangeliet til at passe til en verdslig tankegang. Deltage i alternative metoder på forskellige områder, men bare med et andet ansigt – et menneske der bærer gudfrygtigt skind.

Jeg beder dig kære læser, ydmyg dit hjerte og saml dig mod og bedøm og afslør Satans bedrag for dine øjne. Er du tilhænger af denne fornyelse som disse menigheder deltager i, har Satan narret dig ved at bruge dine betroede nærmeste, og vil gøre meget mere for at du skal komme længere ind i okkulte mirakler og hændelser. Du ser det ikke, men du er en del af en blasfemisk organisation, der lader sig lede af løgn dæmoner.

Det er ikke med glæde jeg skriver dette, men med dyb sorg og et inderligt ønske om at må kunne vise dig lidt om bedraget i menighederne i dag.

Jeg er ikke den eneste der siger dette, men mange profetier er givet i samme retning.

Læs ”bølge nr. 2” i artiklen ”Jesus kommer snart”, og se om du ikke kan se at denne profeti er gået i opfyldelse:

Der vil opstå en lunken holdning uden sidestykke blandt de kristne – et frafald fra sand, levende kristendom. Kristne vil ikke være åbne for ransagende forkyndelse, lige før Jesus kommer igen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bod og bedring. Der kommer et surrogat i stedet: Lykkekristendom. Det vil komme til at dreje sig om at have succes – om at være noget. Det vil dreje sig om materielle goder – ting, som Gud aldrig har lovet os på denne måde. Kirker, bedehuse og frikirkelokaler vil blive mere og mere tomme. I stedet for den forkyndelse, vi har været vant til gennem generationer – som at tage sit kors op og følge Jesus – vil underholdning, kunst og kultur overtage kirker, bedehuse og lokaler, der hvor der skulle være vækkelse, nød og bodsmøder. Dette vil tage til i stærk grad, lige før Jesus kommer igen.

Frelsens hær stifter William Booth udtalte følgende ved det 20. år hundredes begyndelse:

Det 20. århundredes alvorligste farer vil blive:
  • Religion uden Helligånden
  • Kristendom uden Kristus
  • Syndernes forladelse uden omvendelse
  • Frelse uden genfødelse
  • Politik uden Gud
  • Himmel uden helvede
Lance Lambert havde i påsken 1986 en profeti, ved en konference i Israel, hvor Gud blandt andet sagde om nationerne:

Jeg vil også dømme dem ved at overlade dem til deres egne veje, til lovløshed, selviskhed og bedrageri og til at tro på løgnen, på falske religioner og en frafalden kirke, ja, på en kristendom, hvor jeg ikke selv længere er til stede.


Disse moderne menigheder, er fuldt ud overbevist om at endetiden vil være præget af vækkelse. Selvom Bibelen fortæller om frafald som aldrig før, er de forledt til at tro på Satans løgne som får selv skidt til at glimre i øjnene på dem.

Hele verden er begravet i en sump af kærlighed, der er en stor illusion. Hvad er kærlighed uden sandhed? Hvad er kærlighed uden formaning? Hvad er kærlighed uden tugt?

Kærligheden i dag, lader stå til. Kærligheden i dag accepterer en hver form for ugudelighed. Kærligheden er blevet ond og skjuler sandheden for bedragede mennesker.
Kærligheden i dag opmuntrer hvor der burde irettesættes. Kærligheden i dag dømmer hvor den burde bakke op.

Ja, man kan blive ved, men elsker vi Jesus, må vi repræsentere den sande kærlighed. Den kærlighed som vi finder i Bibelen.
Se hvordan Gud tugter sit ejendomsfolk Israel. Det gør Han ikke fordi Han hader dem, men fordi Han med et evighedsperspektiv tugter dem i kærlighed for at de må vende om til Ham.

På samme måde må vi lade os tugte og forme i hans hænder. Vi må advare hvor der er farer. Vi må irettesætte hvor der er ligegyldighed. Vi må formane hvor der er vildfarelse. Det er sand kærlighed. Det kan være hårdt at lytte til denne kærlighed, og mange mennesker – langt de fleste vil ikke finde sig i denne kærlighed. De vil have Guds accept for de veje de går. Og siger man noget imod deres gerninger eller deres idoler, blusser deres vrede op – den samme vrede der korsfæstede Jesus Kristus.

Jeg vil til slut spørge dig, kan du stadig tilslutte dig disse prædikanter, som med kærlighed til en forkert ånd - som prædiker en forkert Jesus – der har vist sig for dem, udgiver sig for at være Guds salvede generaler og repræsentanter? Vil du stadig kunne deltage i menigheder der deler disse prædikanters åndelige virke?
Vil du tage chancen og dele deres løn? Eller vil du bryde op og stå imod med sandhedens skjold og sværd, og være en kæmper for Herren Gud den Almægtige? Et menneske der tør gå imod strømmen, som ikke lader sig lede af horden, men lader sig lede af Bibelens Ord?

Valget er dit. Vælger du forkert, vil Gud tillade at du kommer længere og længere ind i løgnen, hvor vejen tilbage til de gamle stier ikke er til at finde. Du vil tydeligt kunne se fornuften og sandheden i løgnen, og sværere og mere utydeligt vil du kunne forstå sandheden som sætter fri!


Debat: Hvordan skulle Satan kunne uddrive Satan?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Emne: Frafald generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation