Vort land er ved at blive afkristnet

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 07/09-03De store vækkelser, der fandt sted under Finney, Wesley, Torrey og Moody med flere, skyldtes, at de rensede det okkulte ud i menighederne. Og vækkelsen i Argentina i dag er fordi, der sker en konfrontation med den stærke frimurerbevægelse i dette land.

I bladet Prophecy Today står der i en artikel Freemasonry – Craft or Witchraft?at en dame, der søgte nærmere Gud, blev klar over, at der var en magt i hendes liv, der først måtte fjernes. Det viste sig, at hendes bedstefader havde været frimurer. Hun blev ved Helligåndens kraft fri for denne magt og kunne i oprigtighed søge Guds vej i sit liv.

Søger vi Herren, viser han os ved sin Ånd, hvad der hindrer vækkelser. Og retter vi os efter det, Gud viser os, får vi kraft til at rense det urene ud af vort liv. Men det kræver en fast beslutning at rense ud og at ville leve et helligt liv.

Ez 18:20 står: Den sjæl, der synder, den skal dø. En søn skal ikke bære faderens brøde, og en fader skal ikke bære sønnens brøde.

Citat af David Østby, leder afIbra Radio:

”Avkristningen vil koste oss dyrt. Europa har været regnet for å være et kristent kontinent. Det kan vi dessverre ikke si i dag. Opplysningstiden – og med den ateismen – har ført til ubotelig skade, og gitt næring til avkristning av vår verdensdel, noe som også har påvirket Norge. Det 20 århundre har ytterligere svekket den kristne innflytelsen. Det er nå viktig å spørre: Hvilke krefter er det som har satt denne prosessen i gang? Hva gjør vi med det?

Om det i dag skulle vært en folkeavstemning om kristendommen i Norge, ville flertallet ha beholdt den. Likevel ser vi at de kristne livsverdier som har vært bærebjelkene i vårt demokrati er i ferd med å fjernes én etter én. Vi finner oss i det. Ingen tar denne utvikling på ramme alvor. Om vi ikke kjemper for den kristne arv, vil den bli stjålet fra oss.

En ”rystende” udtalelse!

Det må gå opp for oss at vi er inne i en åndskamp, der sataniske krefter vil ta fra oss den kristne arv. Siste sommer, avslørte Hickson en tipunkts plan om hvordan antikristelige krefter fra New Age med flere, planla å svekke kristendommens innflytelse i Europa. En av forgrunnsfigurerene til New Age-bevegelsen, Alice Bailey, skrev på 50-tallet en bok, som heter ”The Plan”, der strategien ble lagt fram. Den var en plan i ti punkter som vi ser oppfylles i dag.

Strategien var slik: 1. Få Gud ut av skolene. Hvis folk vokser opp uten referanse til Gud, vil en senere anse han som irrelevant for sitt liv.

2. Bryt ned den kristne familiestrukturen ved å bryte kommunikasjonen mellom foreldre og barn slik, at ikke de åndelige etiske verdier ble videreført til neste generasjon.

3. Ta bort restriksjonene for sex. Mennesket må bli frie til å nyte dette uten restriksjoner for alle.

4. Siden sex er det sterkeste uttrykket for et menneskes livsnytelse, må det uttrykkes i alle former; homoseksualitet, orgier og bestialitet, bare ingen blir misbrukt eller skadet.

5. Kvinner må være frie til å abortere uønskede barn. Om mannen skal få sex uten konsekvenser, må kvinnen ha det samme.

6. Når et ekteskap sprekker, må en være fri til å skille seg. En er også fri til å velge en ny partner, selv om en ikke gifter seg igjen.

7. Slå ned på all religiøs radikalisme. Kristne sier at Jesus er den eneste frelsesvei. Fjern dette ved: a) å bringe kristendommen til taushet, b) promotor andre religioner.

8. Bruk mediene til å kontrollere menneskers meninger. Bruk tv, film å presse til dette.

9. Gør kunsten i alle former snavset. Fordrei musikk, malerkunst, diktning til noe uanstendig, umoralsk og okkult.

10. Få kirken til å sige god for alle disse ni punkter. Få kirken til å akseptere prinsippene å si at det er greit.

Satan har travelt og han oppnår sine hensikter. Det ses at det er demoniske krefter bak det skred av frafall fra gudstroen vi ser både i Europa og i vårt eget land.

Tid til å våkne Vi ser hvordan samfunnet fjerner seg fra den kristne tro, og vi kristne sover. Vi lar mediene påvirke oss uten sensur. Vi ser hvordan skolen har sviktet sitt kristne oppdrageransvar og er blitt en gudsforlatt skole. Vi ser hvordan verdsligheten trenger seg inn blant de kristne, og stjeler renhet og hellighet. Vi lever i en tid der moralen heter: Alt er tillatt. Lev som du selv vil. Ta ikke hensyn!

Avkristningen begynner å koste oss mye. Hjemmene splittes, misbrukere av rusmidlene fyller sykesenger, ungdomsvold herjer byene. Skal vi stå stille å se at samfunnet går av hengslene?

Konkrete tiltak Det er viktig å være klar over den åndskamp vi nå er inne i. Vi ser at regjeringen stadig irriterer kristenfolket med trussel om nye lovforslag som skal overstyre kirken. Det er tid til å våkne. Avkristningen kan stanses. Bønn er viktig. Men uten handling virker ikke bønnen som den skal. Vi må på barrikadene. La oss beskytte grensene ved lover som beskytter fedrenes arv og verner gode miljøer.

Det kan bare skje ved å ta ansvar åndelig for vårt personlige kristenlivs fornyelse, og ved å vise moralsk mot til å ta vare på den kristne arv vi har fått å forvalte.” (Citat fra Østby slut.)

- - - - - - - -

Dette er kun en lille gren af det ugudelige, der ødelægger samfundene og dermed vort land. Der foregår desuden okkultisme i vort land i en grad, vi ikke forestiller os. Pendulering er meget brugt i vide kredse – også i kristne. Harry Potter film og okkulte spil og bøger med snavsede beretninger er mange børns foretrukne læsning. Dertil har vi porno, der er en adgangsport for åndemagter, idet de bliver herre over børns seksualfantasi. Vor tid oplever det ene skred efter det andet bort fra generationers kamp for at bevare kristendommen i sin bibelske form. Ikke mindst på grund af frimurernes aktivitet.

En liste over de mest kendte frimurere:

U.S. Presidents

FAMOUS MASONS- U.S. PRESIDENTS

Buchanan, James - President of the U.S.
Ford, Gerald R. - President of the U.S.
Garfield, James A. - President of the U.S.
Harding, Warren G. - President of the U.S.
Jackson, Andrew - President of the U.S.
Johnson, Andrew - President of the U.S.
McKinley, William - President of the U.S.
Monroe, James - President of the U.S.
Polk, James Knox - President of the U.S.
Roosevelt, Franklin D. - President of the U.S.
Roosevelt, Theodore - President of the U.S.
Taft, William Howard - President of the U.S.
Truman, Harry S. - President of the U.S.
Washington, George - President of US, 1st

Supreme Court Justices

FAMOUS MASONS- SUPREME COURT JUSTICES
Black, Hugo L. - Supreme Court Justice
Blair, Jr., John - Supreme Court Justice
Blatchford, Samuel - Supreme Court Justice
Baldwin, Henry - Supreme Court Justice
Burton, Harold H. - Supreme Court Justice
Byrnes, James F. - Supreme Court Justice
Catton, John - Supreme Court Justice
Clark, Thomas C. - Supreme Court Justice
Clarke, John H. - Supreme Court Justice
Cushing, William - Supreme Court Justice
Devanter, Willis Van - Supreme Court Justice
Douglas, William O. - Supreme Court Justice
Ellsworth, Oliver - Supreme Court Justice
Field, Stephen J. - Supreme Court Justice
Harlan, John M. - Supreme Court Justice
Jackson, Robert H. - Supreme Court Justice
Lamar, Joseph E. - Supreme Court Justice
Marshall, John - Chief Justice U.S. Supreme Court 1801 - 1835
Marshall, Thurgood - Supreme Court Justice
Mathews, Stanley - Supreme Court Justice
Minton, Sherman - Supreme Court Justice
Moody, William H. - Supreme Court Justice
Nelson, Samuel - Supreme Court Justice
Paterson, William - Supreme Court Justice
Pitney, Mahlon - Supreme Court Justice
Reed, Stanley F. - Supreme Court Justice
Rutledge, Wiley B. - Supreme Court Justice
Stewart, Potter - Supreme Court Justice
Swayne, Noah H. - Supreme Court Justice
Todd, Thomas - Supreme Court Justice
Trimble, Robert - Supreme Court Justice
Vinson, Frederick M. - Supreme Court Justice
Warren, Earl - Supreme Court Justice
Woodbury, Levi - Supreme Court Justice
Woods, William B. - Supreme Court Justice

Military

FAMOUS MASONS- MILITARY
Arnold, General Henry Hap - Commander of the Army Air Force
Bradley, Omar N. - Military leader
Byrd, Admiral Richard E. - Flew over North Pole
Doolittle, General James - Famous Air Force Pilot
Jones, John Paul - First Admiral of the U.S. Navy
Lafayette, Marquis de - Supporter of American Freedom
Lindbergh, Charles - Aviator
MacArthur, General Douglas - Commander of Armed Forces in Philillines
Marshall, George - General of the Armies
McClellan, General George B. - Army of the Potomac, Presidential candidate against Abe Lincoln, faced General Robert E. Lee at the battle of Antietam and twice Governor of New Jersey.
Montgomery, Richard Major General - Fist General Officer of the Continental Army killed in the Battle for Quebec on Dec 31, 1775.
Murphy, Audie - Most decorated soldier of WW11.
Peary, Robert E. - First man to reach the North Pole (1909)
Pershing, John Joseph - Decorated American Soldier
Rickenbacker, Eddie - Great American Air Force Ace
Tirpitz, Alfred Von - German Naval officer responsible for submarine warfare

Sports

FAMOUS MASONS- SPORTS
Cobb, Ty - An original member of the Baseball Hall of Fame
Combs, Earle Bryan - Baseball Hall of Fame
Dempsey, Jack - Sports
Hornsby, Rogers - A member of the Baseball Hall of Fame
Naismith, James - Inventor of Basketball
Palmer, Arnold - Golf Pro

ActorsWriters

FAMOUS MASONS- ACTORS/ WRITERS
Autry, Gene - Actor
Borgnine, Ernest - Actor
Burns, Robert - The National Poet of Scotland
Casanova - Italian Adventurer, writer and entertainer
Clemens, Samuel L. - Mark Twain - writer
Cohan, George M. - Broadway star
Collodi, Carlo - Writer of Pinocchio
Doyle, Sir Author Conan - Writer - Sherlock Holmes
Fairbanks, Douglas - Silent film actor
Fields, W.C. - Actor
Gable, Clark - Actor
Gibbon, Edward - Writer - Decline and Fall of the Roman Empire
Godfrey, Arthur - Actor
Gray, Harold Lincoln - Creator of Little Orphan Annie
Hardy, Oliver - Actor - Comedian
Hope, Bob - Comedian
Kipling, Rudyard - Writer
Lincoln, Elmo - First actor to play Tarzan of the Apes (1918)
Mix, Tom - U.S. Marshal turned actor. Stared in over 400 western films
Murphy, Audie - Most decorated American Soldier of WWII
Pushkin, Aleksander - Russian Poet
Rogers, Roy - American cowboy and screen star
Rogers, Will - Actor
Scott, Sir Walter - Writer
Sellers, Peter - Actor
Shakespeare, William - Writer
Swift, Jonathan - Wrote Gullivers Travels
Voltaire - French writer and philosopher
Wallace, Lewis - Wrote Ben Hur
Wayne, John - Actor

Government Leaders

FAMOUS MASONS- GOVERNMENT LEADERS
Abbott, Sir John J.C. - Prime Minister of Canada 1891-92
Bennett, Viscount R.B. - Prime Minister of Canada 1930-35
Borden, Sir Robert L. - Prime Minister of Canada 1911-1920
Bowell, Sir Mackenzie - Prime Minister of Canada 1894-96
Churchill, Winston - British Leader
Diefenbaker, John G. - Prime Minister of Canada 1957-63
Edward VII - King of England
Edward VIII - King of England who abdicated the throne in less than 1 year
George VI - King of England during W.W. II
MacDonald, Sir John A. - Prime Minister of Canada 1867-73 & 1878-91
Nunn, Sam - U.S. Senator
Wallace, Governor George C. - Presidential Candidate who was nearly assasinated

Astronauts
FAMOUS MASONS- ASTRONAUTS
Aldrin, Edwin E. - Astronaut
Armstrong, Neil - Astronaut
Glenn, John H. - First American to orbit the earth in a space craft
Grissom, Virgil - Astronaut

Early American Pioneers

FAMOUS MASONS- EARLY AMERICAN PIONEERS
Austin, Stephen F. - Father of Texas
Bowie, James - Alamo
Brant, Joseph - Chief of the Mohawks 1742 - 1807
Burnett, David G. - 1st President of the Republic of Texas
Carson, Christopher Kit - Frontiersman, scout and explorer
Clark, William - Explorer
Cody, Buffalo Bill William - Indian fighter, Wild West Show
Colt, Samuel - Firearms inventor
Crockett, David - American Frontiersman and Alamo fame
Henry, Patrick - Patriot
Houston, Sam - 2nd&4th President of the Republic of Texas
Jones, Anson - 5th President of the Republic of Texas
Lamar, Mirabeau B. - 3rd President of the Republic of Texas
Lewis, Meriwether - Explorer
Livingston, Robert - Co-Negotiator for purchase of Louisiana Territory
Revere, Paul - Famous American
Travis, Colonel William B. - Alamo

Signers of the Declaration of Independence

FAMOUS MASONS- SIGNERS OF DECLARATION OF INDEPENDENCE SIGNERS OF CONSTITUTION OF THE U.S.
Franklin, Benjamin - 1 of 13 Masonic signers of Constitution of the U.S.
Hancock, John - 1of 9 Masonic signers of Declaration of Independence

Other Famous Masons

OTHER FAMOUS MASONS
Balfour, Lloyd - Jewelry
Bartholdi, Frederic A. - Designed the Statue of Liberty
Baylor, Robert E. B. - Founder Baylor University
Beard, Daniel Carter - Founder Boy Scouts
Bell, Lawrence - Bell Aircraft Corp.
Borglum, Gutzon & Lincoln - Father and Son who carved Mt. Rushmore
BuBois, W.E.B. - Educator/scholar
Calvo, Father Francisco - Catholic Priest who started Freemasonry in Costa Rica 1865
Chrysler, Walter P. - Automotive fame
Citroen, Andre - French Engineer and motor car manufacturer
Desaguliers, John Theophilus - Inventor of the planetarium
Dow, William H. - Dow Chemical Co.
Drake, Edwin L - American Pioneer of the Oil industry
Dunant, Jean Henri - Founder of the Red Cross
Ervin Jr, Samual J. - Headed Watergate committee
Faber, Eberhard - Head of the famous Eberhard Fabor Pencil Company
Fisher, Geoffrey - Archbishop of Canterbury 1945 - 1961
Fitch, John - Inventor of the Steamboat
Fleming, Sir Alexander - Invented Penicillin
Ford, Henry - Pioneer Automobile Manufacturer
Gatling, Richard J. - Built the Gatling Gun
Gilbert, Sir William S. - Was the librettis for Pirates of Penzance
Gillett, King C. - Gillett Razor Co.
Grock - Swiss Circus Clown
Guillotin, Joseph Ignace - Inventor of the Guillotin
Hedges, Cornelius - Father of Yellowstone National Park
Henson, Josiah - Inspired the novel Uncle Toms Cabin
Hilton, Charles C. - American Hotelier
Hoban, James - Architect for the U.S. Captial
Hoe, Richard M. - Invented the rotory press, revolutinizing newspaper printing
Hoover, J. Edgar - Director of FBI
Houdini, Harry - Magician
Jenner, Edward - Inventor - Vaccination
Jones, Melvin - One of the founders of the Lions International
Lake, Simon - Built first submarine successfull in open sea.
Land, Frank S. - Founder Order of DeMolay
Lipton, Sir Thomas - Tea
Marshall, James W. - Discovered Gold at Sutters Mill California 1848
Mayer, Louis B. - Film producer who merged to form Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Mayo, Dr. William and Charles - Began Mayo Clinic
Maytag, Fredrick - Maytag
Menninger, Karl A. - Psychiatrist famous for treating mental illness
Michelson, Albert Abraham - Successfully measured the speed of light in 1882
Montgolfier, Jacques Etienne - Co-developer of the first practical hot-air balloon
New, Harry S. - Postmaster General who established Airmail
Newton, Joseph Fort - Christian Minister
Olds, Ransom E. - American automobile pioneer
Otis, James - Famous for Taxations without Representation is Tyranny
Papst, Charles F. - Coined the term Athletes Foot
Peale, Norman Vincent - Founder of Guidepost
Penny, James C. - Retailer
Poinsett, Joel R. - U.S. Minister to Mexico who developed the flower: Poinsettia
Pullman, George - Built first sleeping car on train.
Ringling Brothers - All 7 brothers and their father were Masons.
Salten, Felix - Creator of Bambi
Sarnoff, David - Father of T.V.
Schoonover, George - Founder of The Builder
Stanford, Leland - Drove the gold spike linking the intercontinetal railroad
Stanford, Leland - Railroads & Stanford University
Still, Andrew T. - American Physician who devised treatment of Osteopathy
Teets, John W. - Chairman and Presiden of Dial Corporation
Thomas, Dave - Founder of Wendys Restaurant
Thomas, Lowell - Brought Lawrence of Arabia to public notice
Wadlow, Robert Pershing - Tallest human on record being almost 9 feet tall
Warner, Jack - Warner Brothers Fame
Webb, Matthew - First man to swim the English Channel (1875)
Wyler, William - Director of Ben Hur
Zanuck, Darryl F. - Co-founder of 20th Century Productions in 1933
Ziegfeld, Florenz - His Ziegfelds Follies began in 1907

Louisiana Notable Masons


Allen, A. Leonard- U.S. Congressman, Eastern Star Lodge #151, Winnfield
Allen, O.K.- Former Governor of Louisiana
Derbigny, Pierre A. C. B.- Fifth Governor of Louisiana
Dixon, John - Retired Supreme Court Justice of Louisiana, lives in Shreveport
Dixon, John - Grandfather of above, Major in Civil War from Winn Parish and served as Clerk of Court in Winn Parish, was on Police Jury later in Rapides Parish. Also was Justice of Peace later in DeSoto Parish.
Long, George Shannon Shan - Brother of Huey and Earl. Was a U.S. Congressman from Louisiana, dentist, attorney, patent medicine inventor and also served in the Oklahoma legislature. Was a member of Tulsa Lodge #425 and a 32 degree.
McCain, J. Matt - Was a Confederate hero, Winn Parish State Representative during Post Civil War. Was the man who cast the deciding, tie-breaking vote to end the corrupt Louisiana Lottery during Gov. Murphy Fosters term, c. 1890s. McCain turned down huge bribes the night prior to the vote, believed to be around $100,000.00. His belonged to Montgomery Lodge.
Passman, Otto - Lousiana Congressman who was a member of Collegetown Lodge which is now Dee A. Strickland Lodge. Was also Past Grand Master.
Rarick, John - Congressman from Baton Rouge- Feleciana Parish area.
Robinson, Johnny - LSU football great, All pro defensive back, college coach, now runs a boys home in Monroe.
Roemer, Buddy - Former Governor of Louisiana from Shreveport.
Sanders, J. Y. - Governor of Louisiana
Sanders, J. Y. Jr. - Louisiana Congressman
Waggoner, Joe D. - Louisiana Congressman
Walker, William,Lt.Col, 28th LA. Inf CSA, Killed at Mansfield in 1864 - First WM of Eastern Star Lodge, Winnfield. Also served as DDGM.
Wallace, George Moncure - Was lead councel for Gov. Huey P. Long, and wrote much of the legislation which became Louisiana law. Was also Asst. Attorney General and his name is on the cornerstone at the State Capitol in Baton Rouge.
Wallace, Happy Jack - Brother to above. Jack Wallace played major leaque ball for the Cubs, and was a minor league all-star tema and manager. A member of Eastern Star Lodge.

På denne liste mangler der et navn, som blev fjernet, efter at det blev kendt, at også han er frimurer. Nemlig Billy Graham.

Følgende citat er hentet fra Cutting Edge.

”I stumbled across a Masonic web page that included a list of Famous Masons. On this original list were the names of Rev. Billy Graham and his good friend Norman Vincent Peale. At first I refused to believe that such a man like Graham who preaches the gospel everywhere could be a Freemason but in time more and more evidence poured in that strongly showed his Masonic affilations. Before I would post a link to a Masonic web site that listed Graham as a Mason I wanted to provide some other proof he was in the cult of Freemasonry. But time run out and the Billy Graham Evangelistic Association informed the Mason web site and Balaams-Ass that legal action would be taken if they did not remove Grahams name. Thus his name was removed. But still on the web are un-edited Famous Masons listings that name Billy Graham as a Freemason. Please go there now before the evidence is removed.” Citat slut.

Kampen om Bibelen


Der foregår i hast en tiltagende kamp imod Bibelen. Jeg skrev for nogle år siden, at i ”Rådet i Trent 1545-1563 samledes de katolske ledere for at planlægge ødelæggelsen af den protestantiske bevægelse, der byggede på Skriften alene. Ved dette møde slyngedes 125 anathema (evig fordømmelse) ud over de bibeltroende kristne. Og disse forbandelser er aldrig blevet tilbagekaldt.

Vatikan II Rådet, der afholdtes midt i 1960erne, viste mange gange hen til Trent-mødet og fastholdt Trent-samlingen som en autoritet. Den nye katolske katekismus citerer Trent ikke mindre end 99 gange. Og pave Johannes XXIII sagde om dette møde: ”Jeg accepterer alt, der er sagt og vedtaget af Rådet i Trent”. Og alle de tilstedeværende kardinaler, biskopper og præster underskrev Trent dokumentet.

I øvrigt erklærer Den romersk katolske Kirke stadig, at dersom nogen ikke respekterer (her nævnes en række kirkelige handlinger, som denne kirke står bag) lad ham være forbandet!

Også mange bibelforskere og oversættere har været ivrige for at undergrave Guds sande ord ved at fravige fra Skriften og indføre egne anskuelser. Fundamentale sandheder er derved forsvundet. I Jer 36:21-25 læser vi om kong Jojakim af Juda, der opbrændte Herrens ord. ” Men da kongen havde brændt bogrullen… kom Herrens ord til Jeremias således:

”Tag dig en anden bogrulle og optegn i den alle de ord, som stod i den første bogrulle, den, kong Jojakim af Juda brændte. Og til kong Jojakim af Juda skal du sige: Så siger HERREN: Du brændte denne bogrulle… Derfor, så siger HERREN om kong Jojakim af Juda: Han skal ikke have nogen mand til at sidde på Davids trone, og hans lig skal slænges hen og gives dagens hede og nattens kulde i vold; jeg vil hjemsøge ham, hans afkom og hans tjenere for deres brøde og bringe over dem og Jerusalems borgere og Judas mænd al den ulykke, jeg har udtalt over dem: Jer 36:27-31.

Et stærkt ord om, at Guds vrede er over dem, der ringeagter hans rene ord. (Se også Åb 22:19.)

Utdrag fra boken Musikkens Makt


Hva ligger bak denne hemmelige foreningen?

Om frimureriets opprinnelse sier A.G. Mackey, 33. grads frimurer og forfatter av The Encyclopedia of Freemasonry, at:

«..historien om håndverket i de gamle konstitusjonene refererer til Nimrod som en av grunnleggerne av frimureriet.»

Ifølge denne autoriteten er altså Nimroden av frimureriets grunnleggere. Hvem var så Nimrod?

Frimurer bevægelsen er tilbedelse af et uddrag af alle religioner. De tilbeder den ægyptiske gud Osiris, hindu guder med flere som de giver samme status som Bibelens Gud YHWH. Og tilsidesætter 2. Mos 20:3: ”Du må ikke have andre guder end mig.”

Og Herren siger: ”Jeg er Herren, og det er ingen anden. Foruden mig er der ingen Gud.” Es 45:5. Og ingen anden kan sige: ”Fortæl og læg sagen frem. Ja, lad dem rådslå sammen. Hvem har forudsagt det, der skal ske i den sidste tid? Hvem har fortalt det for længe siden? Er det ikke jeg, Herren? Det er ingen anden Gud foruden mig, Den Retfærdige Gud og Frelser. Der er ingen foruden mig. Es 45:21. Men mange ideologier påstår det modsatte. Frimurernernes gud er en hedensk gud. Det navn, de ærer, er Jabulon, der er sammensat af JAH, et led i Herren vor Guds sande navn, BUL er hentet fra den hedenske gud BAAL, og ON er fra den ægyptiske afgud OSIRIS.

Navnet JABULON er en direkte ære til og tilbedelse af Satan. Jesus (Yahshua) sagde: ”I skal kende sandheden, og sandheden skal gøre jer fri.” Joh 8:32. (Tilføjelse af HSS.)

1.Mosebok 10:8-10 forteller oss at Nimrod var sønn av Kusj, Kam`s sønn, altså Noah`s oldebarn. «Han var den første som fikk stort herrevelde på jorden.», han var altså den første konge på jorden. «Han rådde først over Babel»

Årsaken til Nimrods fremgang var først og fremst hans styrke og mot. Etter syndeflommen ble jorden raskt utrygg for menneskene. Villdyr gjorde livet i ødemarken farlig, og menneskene trengte vern. Nimrod ble vidkjent for sine kapasiteter som rovdyrjeger, og bla. på grunn av disse egenskapene fikk Nimrod aktelse blant sine samtidige. Han foreslo at folket skulle opprette byer der de kunne beskytte seg mot villdyrene. Nimrod ble på denne måten konge blant menneskene. Dette var i og for seg ikke galt. Men Nimrod var ugudelig, og gjorde opprør mot Gud.

Navnet Nimrod kommer av ordet marad, som betyr «han gjorde opprør». The Jewish Encyclopedia sier at Nimrod var «han som fikk alt folket til å gjøre opprør mot Gud.»

Historieskriveren Josefus skrev:

«Det var Nimrod som opphisset dem til en slik fornærmelse og forakt for Gud... Han forandret også gradvis styreformen til tyranni, fordi han ikke så noen annen måte å fjerne menneskenes gudsfrykt på... og mengden var svært villig til å følge Nimrods beslutninger... og de bygget et tårn, der de sparte verken smerte eller var likegyldige i arbeidet, og på grunn av mengden av hjelpende hender som var engasjert i arbeidet, vokste tårnet seg svært høyt... Stedet der de bygget tårnet heter nå Babylon

For at forstå hvor djævelsk frimurerbevægelsen er, citerer jeg videre fra bogen: MUSIKKENS MAKT:

Konspirasjonens ledere i det hemmelige Illuminati benyttet seg av frimureriet:

«Fakta viser at Illuminati, og dennes underavdeling, frimureriet, fungerer som et hemmelig selskap innenfor et hemmelig selskap.»

Hvordan fungerer denne ordenen i dag? Jack Harris, som var frimurer langt opp i systemet, og hoppet av, skriver bl.a:

«Det foregår et sjakkspill av enorme dimensjoner. De som blir frimurere for å ha litt hygge og fellesskap er de virkelige brikker i spillet. De utgjør en front eller dekke for den virkelige plan og handling i dette spillet. Ute i kulissene manipulerer mesterspillerne vår regjering og verden ellers for en endelig overtagelse og politisk sjakk matt.»

«Selv om frimureriet hevder å tro på et øverste vesen (naturens gud, en slags kraft), er sluttresultatet av en frimurers tro identisk med humanistens, nemlig guddommeliggjøring av en elite som Albert Pike (frimurernes leder på 1800-årstallet) har vist til. Frimurernes mål er verdensherredømme.»

I svært mange tilfeller kaller de ulike ordenene seg kristne. Under dette dekket har de et langt større rekrutteringsgrunnlag, ved siden av at dette har en beroligende effekt på folk. Vandringen mot større lys er i mange tilfeller forklart å skulle gi en langt bedre oppfattelse av kristendommen. Derfor hevdes det at Jesus var stormester og den egentlige grunnlegger av mysteriene.

Men dette er bare et bedrag. Adam Weishaupt, Illuminatis grunnlegger, sa:

«Jeg sier at frimureri er fordekt kristendom... og slik jeg forklarer dette, trenger ingen å være flau for å være en kristen. I virkeligheten fjerner jeg senere dette navnet, og erstatter det med FORNUFT.»

John Robison forklarte frimureriets hensikt med følgende ord:

«Jeg har observert disse doktrinene gradvis forvirre og forandre alle de forskjellige frimurersystemene, inntil det til slutt ble dannet et selskap med den overordnede hensikt å fjerne alle religiøse institusjoner, og å kullkaste alle Europas regjeringer.» Citat slut.

Kristendommen bliver bedraget


Formålet med denne artikel er at vise, at der et omfattende bedrag, der også rammer kristendommen. Vi har kun én kilde, der fuldkommen fortæller hele sandheden, Bibelen. Men den er desværre mange steder lagt bort til fordel for læsestof, der bringer et opkog af moderne meninger om Bibelen, som har det tilfælles, at de ikke fortæller hele sandheden og til tider intet af sandheden.

En fisk, der er fanget i et net, kan ikke finde ud af den, fordi den ikke kender vejen til friheden. Kender du ikke Bibelen, er du fanget i løgnens ”net”. Fiskene i nettet bliver ført derhen, de ikke vil. Og er du i løgnens ”net”, er du ikke bedre stillet. Bibelen har den sandhed, der kan føre dig ud til frihed. Det er din frelse det gælder, og på dommens dag hjælper hyggeklubber som for eks. Alpha, Willow Creek o.l. dig ikke. Brug din nuværende kostbare tid til at søge sandheden, så du kan være i friheden og ikke være bundet af diverse løgne, som er så udbredt i vor tid. Herren siger: ”Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren.” Jer 29:14.

Gør det, førend det bliver for sent for dig!


Debat: Vort land er ved at blive afkristnet

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frafald generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation