Krig imod mørkets magter

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 05/08-06Har du sagt dit tilhørsforhold til Djævelen op, har du hårdt brug for at vide noget om åndelig krigsførelse, som især føres i tankeverdenen og opstår ved, at Djævelen skyder en tanke ind i dit sind uden du måske er bevidst om, at den kommer fra ham. Sporene efter sådanne tankeindskydelser kan være mangfoldige, for eks. de mange skilsmisser, der også sker blandt kristne. Dersom et ægtepar ikke beder om Guds velsignelse over deres ægteskab og gør alt for at bevare det, får Djævelen let held til at splitte ægteskabet. Han viser den ene part den andens fejl og modsat og gør deres hjerter hårde, så de lader dagen gå til ende uden at få vreden og bitterheden kastet ud af sindet. Evt børn mærker omgående, at noget er helt forkert. Og Satan går derefter omgående til angreb på børnene og får mange af dem ind i misbrug af narko, alkohol og meget andet. Og sådanne misbrug fører ikke sjældent til selvmord.

Diverse klikedannelser rundt omkring, der er så almindelige i dag, er også Satans værk. Og fordi skole og hjem selv lider af påtrykninger af den åndelige krig, er mange ikke opmærksomme på, hvad det er der foregår. Og den ødelæggende magt, der styrer både hjem, skole og arbejdspladser breder sig, så den efterhånden anses for at være en normal tilstand. Satans sejr er derefter i vid udstrækning vundet. Familie efter familie bukker under og opløses med det resultat, at Djævelen kan forvente en rig høst af ødelagte mennesker.

Et lille uddrag af en skæbneberetning:

”Jeg er en ung kvinde på 24 år. Jeg har levet et liv, som jeg nu føler trang til at dele med andre. Nogle vil kunne nikke genkende til dele af min historie. Andre vil blive forargede og dømme. Men inden i dømmer for hårdt, så tænk på at der altid er en årsag til, at folk handler som de gør. Jeg havde mine grunde. Nogle vil forstå mig, andre ikke. Men uanset hvad, tror jeg ikke, der var nogen anden vej for mig.

Da jeg kom til verden, var min mor alene med min to år ældre bror. Min far sad i fængsel... For hvad ved jeg ikke. Men det var hverken første eller sidste gang. Jeg kom til verden på Odense sygehus. Men det var et kort visit, da de ikke ville have at min bror var på fødegangen, så min mor tog hjem få timer efter fødslen. Jeg kan se min mor for mig. Slæbende med en toårig og en nyfødt ned til bussen, for penge til en taxa havde hun ikke. Min mor er en stolt kvinde. Ringe efter hjælp hos sine forældre ville hun ikke. De havde forbudt hende at blive gift med min far. De mente, han var et skidt parti. Men min mor trodsede dem og fik sin vilje. Så nu måtte hun klarer sig selv. Jeg har tit ønsket, at hun ikke havde fået sin vilje. Ønsket at jeg var endt som en plet på lagnet, som min far altid sagde jeg skulle have været...

Jeg voksede op i et hjem med konstant kaos. Min far var fuld 90% af min barndom, og min mor skældte og smeldte på alt og alle. Vi flyttede konstant for at undgå de sociale myndigheder. Jeg bor nu det 29. sted. Har gået på 11 forskellige skoler, været i tre plejefamilier og været på døgninstitution, boet hos min mormor og morfar. De lykkeligste perioder i mit liv stammer fra de gange, jeg boede hos dem. Jeg blev altid mobbet, enten med mit beskidte tøj eller med min fulde far, der skræmte børnene med hans væmmelige udseende og stinkende tøj, råbende og vaklende ned gennem byen, fuld som en allike. Det var aldrig sjovt at skulle færdes i nærheden af de lokale værtshuse. Var altid bange for at støde på min far.

Hjemme var der jævnligt slåskamp og skænderier, der endte med, at mine forældre begge forlod huset eller der blev delt øretæver ud. Min storebror blev smidt ud fra hjemmet første gang permanent som 12 årig efter et voldsomt opgør, hvor de sloges med knive, og min far prøvede at drukne ham i håndvasken. Vi stak af og overnattede hos min brors kammerat. Først langt senere fandt jeg ud af, hvad der havde startet opgøret. Min bror sagde altid, at han svigtede mig den dag. Jeg troede i mange år at han mente, fordi han flyttede i plejefamilie hos sin kammerats forældre, hvorfra jeg blev hentet hjem dagen efter... Senere gik sandheden op for mig i al sin gru. Han havde opdaget, at min far forbrød sig mod mig, når min mor var på natarbejde... Jeg troede ikke, nogen vidste det, men jo, min stakkels bror måtte bære rundt på den viden uden at kunne stille noget op. Det havde stået på et års tid på dette tidspunkt men stoppede kort efter, fordi min mor fik dagarbejde. Vidste hun mon noget? Det spørgsmål forfølger mig stadig den dag i dag.

Jeg var 11 år, da jeg første gang havde en brandert på. Samme aften gik jeg i seng med en noget ældre fyr. Og så kørte showet ellers. Jeg kendte ikke andre måder at få kærlighed på end ved hjælp af min krop. Jeg elskede den første tid, hvor fyrene halsede efter mig. Lige ind til vi nåede til det med sex. Men det var prisen, man måtte betale for at blive elsket en lille smule.” Citat slut

Det er, hvad åndelig krig kan forårsage. En krig, som nogle mennesker taber stort.

Kun et fåtal bliver ikke revet med i den åndelige krig. Mennesker i vor tid lærer ikke om, hvor snedig Satan er. Derfor taber så mange både børn og voksne denne, åndelige krig. Og mange unge har det elendigt som følge af den.

Børn skal møde kærlighed og læres op til at vide, hvor grænsen går for, hvad de må. Desværre er der utallige, der vokser op i et miljø, hvor de ikke konstant mærker forældrenes kærlighed til dem og lærer, hvad de må og ikke må.

Sex er manges afgud


Krigen foregår ikke kun i hjem og skole men i høj grad også på arbejdspladser. Mange er kørt så træt af chikane, der foregår på arbejdet, at de søger trøst i narko og spiritus, der blot yderligere ødelægger dem. Og børn ødelægges at chikane og anden form for drilleri i skolerne. Heldigvis kan de fleste rejse sig efter år med sådant; men mange har alvorlige minder, som de aldrig nogensinde kommer helt over og som vil præge deres fremtidige liv.

Satan kender os og efterligne vor måde at være på, så vi automatisk tager imod de tanker, han skyder ind i vort sind og går langt videre med sådanne tanker, end vi selv har gjort. Han får unge til at bruge et udfordrende sprog og gå udfordrende klædt. Det er ham, der får ophidsende sextanker frem hos mange unge og har fået sex til at blive tidens afgud. Tidligere taltes der ikke offentlig om sex, men i dag er det næsten en selvfølge at tale om sex i alle afskygninger som en naturlig ting. Herved ødelægges kommende ægteskaber. Idet mænd og kvinder, der har været vant til forskellige sexpartnere, ikke er indstillet på kun at være sammen med ægtefællen.

For et år siden skrev jeg i en artikel: ”Ordet nøjsomhed er sjældent brugt i vor tid, og mange ved måske end ikke, hvad det betyder, og dog er det et vigtigt ord, som kan have stor betydning for vort liv. Men i ældre tid var det et meget kendt ord, hvor arbejde og nøjsomhed sammen med gudsfrygt frembragte de stærke i troen, som var med til at opbygge samfundet.”

For en generation siden levede de fleste i nøjsomhed og var glade og tilfredse. I dag er der i stedet kommet en krævementalitet, kædet sammen med en køb-og-smid-væk livsform. Og denne livsform har ført til, at er man ikke tilfreds med ægtefællen, kasseres denne blot og tager en ny. Denne holdning er også fra Djævelen. Han ved, at falder et hjems fæstning, er der en stor høst til ham, oftest hele familien. Derfor skal kristne sætte meget ind på at bevare familien intakt og bevare den stærke samhørighed.

De onde magter og tanker kommer fra løgnens fader


Stærke kræfter er sat ind for at ødelægge forholdet mellem forældre og børn. Djævelen har for længst fået lov at styre meget af undervisningen i skolerne. For eks. at skabelsesberetningen er en myte og underviser i stedet for om udviklingslæren. Ligeledes er bøn og salmesang delvis gået ud af undervisningen, og der har været en hård kamp for helt at få kristendomsundervisningen ud af skolerne. Hvilket allerede er lykkedes mange steder.

Vi trænger til at kristne lærer, hvilke magter de skal vogte sig for at åbne deres sind for. I ældre tid og på Jesu tid vidste man, at dæmoner var en virkelighed, men i vor tid er denne tro stort set borte. Derfor har dæmonerne let ved at komme med deres løgnelærdomme (1. Tim. 4:1), som igen bevirker, at især mange unge lider af ødelæggende tvangstanker.

Fakta er, at i dag er mange så fortravlede, at de har mere end nok i egne problemer. Hjemmet, som skulle være familiens uindtagelige borg, er langtfra sikret, idet ”murene” er revet ned og derfor giver fri adgang for ødelæggende kræfter.

Vi læser i Joh. 8:44: ”I er af jeres fader, Djævelen, og I vil følge jeres faders lyster. Han var en morder fra begyndelsen og står ikke i sandheden, for der er ingen sandhed i ham. Når han taler løgn, taler han ud fra sit eget, for han er en løgner og løgnens fader.”

Hvem følger Djævelens lyster? Det ser vi af folks onde gerninger, såsom familie mønstret, der ødelægges af egenkærlighed og mangel på gudsfrygt. Og vi ser det i mobning, hvor den end foregår.

Mangelen på tryghed kommer også fra ham. Børn har behov for konstant at vide, at forældrene elsker dem. Og de har behov for at vide, at hjemmet er en sikker borg. Børn, der ikke lever i et godt hjem, lever som på en ”åben mark”. De har ingen tryghed. De føler så meget ondskab rundt om sig, at de selv bliver onde for at hævde sig.

Det er let at styre børn ud i ondskab, dersom de ikke mærker, at de er elsket af forældrene. Dæmoniske kræfter tager da straks hånd om dem. Og skridt for skridt ledes de frem til at være oprørere mod forældrene og dernæst mod samfundet. Det er som ondskaben gror frem af sig selv i dem. Men det er Djævelen, der viser dem vej.

Dette kaos i hjem og skoler holdt sit indtog, da man efter ungdomsoprøret i 1968 kastede kristendommen på porten og gjorde, hvad man kunne for at lette arbejdet for Satan og hans hjælpere. Danmark vedtog loven om fri porno, og sexundervisning blev påtvunget ved lov. At denne undervisning ofte blev til en time, hvor børnene i stedet selv fik lyst til en sexpartner, er fakta.

De følgende links giver en god oplysning om, hvor stærkt forfaldet går.

http://www.christianconcernforournation.co.uk/docs/SORPackChurces.doc

http://www.christianconcernforournation.co.uk/docs/SORPack.doc.

What are the Sexual Orientation Regulations (SOR)? Using power they gave to themselves through the Equality Act 2006, the government are pushing through a new law (the SOR) which will make it illegal for anyone who provides goods, services, facilities, premises, education or public functions to someone else, to discriminate against that person on the grounds of their sexual orientation i.e. whether they are homosexual, heterosexual or bisexual.

Why is it a problem? Firstly, we must stress that Christians are commanded to love all their neighbours (including homosexuals) equally. Christians would never want to be homophobic or discriminate against homosexuals out of bigotry or prejudice. Christians of course earnestly desire the repentance and salvation of homosexuals.

However, the Bible is clear that the only rightful sexual relationship for which we were created, is a relationship between a man and a woman in the context of a legitimate marriage. Consequently there are times when Christians need to be free to discriminate against homosexuals in order to make it clear that we believe in the Bible’s teaching that homosexual practice is wrong.

Consider a Christian couple who own a bed and breakfast. They provide a ‘service’ according to the law. Therefore if the SOR become law, it would be illegal for that Christian couple to refuse a homosexual and his partner (who had a registered civil partnership) a room with a double bed for the night, even if they also refused an unmarried heterosexual such a room: according to the new Regulations a registered gay civil partnership is equal to a marriage, and to discriminate against gay civil partners would constitute discrimination on the grounds of sexual orientation.

Consider a Church who hire out their hall to local groups. In law, that hiring out counts as offering ofpremises. If the Church refuses to hire the hall out to a local gay group, that would be illegal discrimination under the new Regulations, even if the gay group wanted to use the venue for an event promoting homosexual practices.

Consider a Church of England school. They offer education, and were the SOR to become law, it would be illegal for the C of E school to have a ‘bias’ on their curriculum in favour of heterosexual relationships – this would discriminate against any possible homosexual pupils or homosexual parents who wanted their child to be taught about the acceptability of homosexuality.

Læser du ikke selv engelsk, bed da en ven om at læse den for dig. Det er vigtigt, at du forstår, hvor omfattende den åndelige krig er.

Undertrykkende ånder


Er du ikke opmærksom på, hvad dine tanker arbejder med, sker det let, at onde magter tager overhånd over dem. Derfor er det vigtigt at læse, hvad der står i 2. Kor. 10:5: ”….Tag enhver tanke til fange under lydighed mod Kristus.” Men er nogen ikke helt fri fra tidligere bundethed, har de svært ved at kaste visse tanker ud og er dermed en slags fange af dem. Derfor skal en sådan rette sin opmærksomhed på at komme videre ved bibellæsning og bøn, indtil fuld frihed fra en styret tankeverden er opnået.

Den troende må indse, at det er nødvendigt at få et nyt sind. (Ef. 4:23.) Meget fra livet før omvendelsen kan let flytte med over i det nye liv, så vi meget vanskelig kan tage imod den helliggørelse, Helligånden arbejder på at ville give os. For eks. kan rygning have et så stærkt greb i en person, at denne trang er vanskelig at stoppe, fordi sindet ikke er blevet fornyet. Og fordi der ikke er gjort helt op med visse ting fra før omvendelsen, kan visse kræfter fra åndeverdenen stadig binde, så der i stedet for åndelig vækst er stagnation. Viljen er ramt af denne stagnation, og derfor er vejen åben for undertrykkende ånder. Personen kan ville gøre visse ting, som er så nødvendig at få gjort, men formår det ikke. Gode forsætter bliver ikke ført ud i livet, og små nederlag holder en sådan person i stadig trældom, så fuldkommen frihed ikke opnås,

Læg mærke til, at sådanne personer udmærket kan være nået så vidt, at de kan eje frelsen ved tro på Guds Lam og tro, at alt dermed er godt. Men Herren har langt mere at give, og han giver og giver af sin fylde til dem, der sætter hele sin vilje ind på at tjene ham. Men det under mørkets fyrste ikke nogen. Han er altid rede til at binde et menneske eller gøre deres vandring på helliggørelsens vej langsommere. Derfor har alle brug for at læse og høre om, hvad Gud forventer af os.

Der er grupper af mennesker, der særlig er udsatte. Det er dem, i hvem der er nedarvet bindinger til mørkets kræfter. Dvs at enten en fader eller moder eller begge måske har afvist at tage imod dragningen fra Gud Fader til at omvende sig og som ikke vil vedgå, at de er syndere i Guds øjne og derfor nødvendigvis skal omvende sig, Eller som direkte har en okkult baggrund. Ikke blot kan denne dragning være komplet afvist men gjort på en sådan arrogant måde, at døren til onde magter derved åbnes. Jeg husker fra min ungdom, at en ung mand omvendte sig og frydede sig over, han var blevet frelst. Men noget skete med ham, og en dag hånede og spottede han al kristendom.

Mange, der har taget mod frelsen ved tro, tror de bliver bedre kristne, hvis de plager sig selv. For eks. ved vi om nogle, som afstår fra at salt og krydderi til maden og synes dermed, at de har gjort noget for at få kontrol over legemet. Men sådant har vor Frelser intet behag i. Det er kun gavnligt til, at ”det gamle menneske” holdes ved live.

For at få ekstra stor magt over et menneske står forføreren rede til at vise syner, hvori der gives løfter om, at en person er udvalgt til noget stort, de skal blot holde ud og tålmodig tage imod de ændringer i personens liv, der kommer. Disse ændringer styrker Djævelens magt over en sådan, idet han gør dette menneskes legeme til sin forbundsfælle.

Uanset, hvor på vejen til et inderligt forhold til Frelseren, du befinder dig, er der frihed og glæde forude. Du skal blot ville tage imod hele frelsens budskab og være villig til at gøre det, som Helligånden viser dig. Det kan for eks være bøger, der lærer om en forkert vej til frelse og frihed fra trælleåg, du skal afstå fra. Det kan være musik, der gør dig til en sjælelig kristen. Jeg vil nævne, at for eks. rock musik er en afgjort hindring for at leve et ydmygt liv, styret af Helligånden. Bliver du vred ved at læse denne oplysning, er du en af dem, der er i stor fare for at forblive en kødelig kristen. Kødelige kristne er ikke født på ny, og dem der ikke er det, kan ikke se Guds rige. (Romerne. 3:3.)

Endnu i dag er det af Herrens nåde en dag til frelse og frihed for alle dem, der vil tage imod den. (Joh. 1:12.)


Debat: Krig imod mørkets magter

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Emne: Frafald generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation