Laodikea, lunkenhedens tid

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 16/11-05Læs Jesu egen beskrivelse af Laodikea menigheden, som er et billede på vor tids menigheder: Jeg ved om dine gerninger, at du hverken er kold eller varm. Om du blot var kold eller varm! Derfor, fordi du er lunken og hverken kold eller varm, vil jeg spy dig ud af min mund. Fordi du siger: Jeg er rig, har fået overflod og ikke har behov for noget, og ikke ved, at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og nøgen, så råder jeg dig til at købe guld af mig, renset i ild, så du kan blive rig, og hvide klæder, så du kan være påklædt, så din nøgenheds skam ikke skal blive afsløret, og øjensalve til at salve dine øjne med, så du kan se. Åb. 3:15-18.

Kan du med troens overbevisning sige, at det ikke gælder dig, fordi du ved, at du er født på ny og har Åndens pant i dit hjerte, da er du en af de lykkelige i både liv og død. Men kan du ikke sige det, må du i hast ”købe guld”, der er renset i ild, så din tro bliver ren for urenheder. Køb også ”øjensalve”, så du bliver seende.

Mange vænner sig til lunkenheden og betragter den som en normal kristen tilstand. De trækker på skuldrene over dem, der peger på, at vor tids frafald er Satans værk, og mener, at sådanne er gammeldags og ikke kan følge med tiden. Paulus kæmpede også mod sådanne gnostikere, der anså sig selv for at være ekstra kloge og påstod, de havde andre veje til at kende sandheden end den, Paulus lærte.

Det er en svær tid for kristne at leve i nutidens Laodikea tidsalderen. Satan har sat alt ind på at kamuflere sandheden, så løgnen kommer til at se ud som det rigtige. Hvor forfærdeligt for dem, der fanges i sådanne løgne.

Vi fyldes med løgn fra alle sider


Det er for eks. løgn, at når præsident George W. Bush siger, han er født på ny. Døm selv! Kan en, der tilbeder afguder i en japansk buddhisthelligdom, være født på ny? Eller har Billy Graham ret, når han siger, at jøder, muslimer og hedninger uden kundskab om Kristus alle kan komme til Himlen? Har Paul Crouch ret, når han siger, at vi alle er små guder? Eller er det sand kristendom fra pavens side, når han kysser koranen og byder alle slags religioner velkommen i Den katolske Kirke? Frafaldet er stort og omfatter utrolig mange kirker/menigheder og kristne. Løgnen florerer i store og små menigheder, hos præster, ledere og ældste. Ja hele vejen ned.

Tror du, at det er sandt, at homoseksuelle og utugtige kan blive frelst, uden de omvender sig fra deres synd, når Bibelen tydeligt siger, at de ikke kan? Bibelen siger: ”De er falske apostle, bedrageriske arbejdere, der giver skin af at være Kristi apostle. Og det er intet under; Satan selv giver sig skin af at være retfærdighedens tjener. Men deres endeligt skal blive i samsvar med deres gerninger.” 2. Kor. 11:13-15. Jesus Kristus sagde barske ord om sådanne. “ Med rette profeterede Esajas om jer hyklere, som der står skrevet: ”Dette folk ærer mig med sine læber, men deres hjerte er langt borte fra mig. De tilbeder mig forgæves, når de underviser i menneskebud, som om det var den rette lære. I sætter Guds bud til side og holder fast ved menneskers forskrifter. Mark. 7:6-8.

Mange af kirkens og menighedens ledere ser gudstjenesten som underholdning. De er slet ikke opmærksomme på, at vi er inde i denne tid, der er profeteret om: ”For den tid kommer, da de ikke kan holde den sunde lære ud, men efter deres egne lyster vælger sig lærere, alt efter hvad der kildrer dem i øret. De vil vende sig bort fra at høre sandheden og vende sig til myter.” 2. Tim. 4:3-4.

Det er på mode at ændre i Skriften, så den bedre kan godtages af de vantro læsere. Men vi må huske, at “hele Skriften er indåndet af Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning og til oplæring i retfærdighed.” 2. Tim. 3:16.

Mange kirker og menigheder er blevet til sociale klubber, hvor det skal være rart at være. Mange steder med musik, som vækker kødelige følelser. Jeg har et vidnesbyrd fra en kristen, der var blevet frelst fra rock musik. Men når han hører rock musik, kommer de gamle følelser frem igen. Og han får lyst til at ”rokke” med. Er det rigtigt at møde den slags musik i kirker og menigheder? Nej, det er at invitere Djævelen indenfor. Læs opmærksom, hvad der står i 1. Joh. 2:15: ”Elsk ikke verden eller de ting, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham.”

Stakkels de mennesker, der bliver narret til at tage imod løgnen i den tro, at det er sandheden. De bliver oplærte til, at de ikke må være kritiske men blot tage imod, fordi det er ”Helligånden, der arbejder i dem”. Men det er løgn! Bibelen opfordrer os til at prøve om det, vi hører og ser, er fra Gud. Se for eks. Apg. 17:11 og 1. Joh. 4:1 med flere steder.

Peter skrev: “Der stod også falske profeter frem blandt folket, som der også vil komme falske lærere blandt jer. I hemmelighed vil de føre falske lærdomme ind hos jer, som leder til fortabelse. De fornægter den Herre, som købte dem, og fører over sig selv en hurtig fortabelse.” 2. Pet. 2:1. Sådanne personer var der på Peters tid, og det samme er der i vor tid.

Kirke og menighed og den enkelte kristen er udvalgte til at være redskaber til opbygning af hellige forsamlinger. Svæk det ikke ved at drysse budskabet over med ”sukker”. Et sandt evangelium vil ”stikke” i hjertet. Men for dem, der vil omvende sig, leder det til frelse.

Markerne er sået til med moderne efterligning af kristendom og er nu moden til høst. Og Satan har sendt høstarbejdere ud for at høste så mange mennesker som mulig til hans egen opholdssted – en evighed under Guds vrede.

Alt for ofte lyder der i menighederne et perverteret evangelium, der giver folk tryghed i en falsk frelse. Der prædikes et andet budskab og der bedes til en ”anden Jesus”, og mange tror, at følelsesmæssige højdepunkter er lig med det herlige at vide, at Gud har taget imod dem og tilgivet dem deres synd.

Jesus Kristus advarede og sagde: “Hvis nogen siger til jer: Se, her er Kristus eller: der! så tro det ikke. Thi falske kristuser og falske profeter skal stå frem og gøre store tegn og undere, for om det var muligt at forføre selv de udvalgte. Så hvis de altså siger til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i de inderste kamre! så tro det ikke.” Matt. 24:23-24 og 26.

Vi vil som kristne blive forfulgt og gå gennem trængsler


Falsk lære prøver at få os til at tro, at vi som kristne kan kræve komfort og medgang i livet. Men det en ny løgn. Bibelen lærer, at vi skal være beredte til at ofre noget af os selv, endog måske vort liv, eller at gå gennem lidelser. Gud ser mere på, om vi ændres i karakter og væremåde end at give os et let liv i vor jordiske tilværelse. Der står: ”For det er givet jer, på grund af Kristus, ikke bare at tro på ham, men også at lide for hans skyld.” Fil. 1:29. Og Paulus fortæller os denne alvorlige sandhed, at ”alle, som vil leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, bliver forfulgt.” 2. Tim. 3:12.

Hvad gør vi da i modgangen og trængslerne? Klynker vi eller glæder vi os? Paulus skriver i Romerne. 5:3-4: “vi roser os også i trængsler for vi ved, at trængslen virker tålmodighed, tålmodigheden virker et prøvet sind, og det prøvede sind virker håb.”

Forfølgelse og modgang kommer af verdens had til Jesus Kristus og hans efterfølgere. Herren lader os gå gennem disse trængsler for at modne os. Går vi gennem dem med tålmodighed, viser det, at vi har valgt først af alt at søge Gud og hans retfærdighed, så må det koste, hvad det nu en gang vil koste. Husk på disse ord: ”Trang er den port, og smal er den vej, som fører til livet, og det er få, som finder den.” Matt. 7:14.

Er det, hvad din kirke og menighed lærer dig? Gør den ikke det, er det en falsk hyrde, du følger. Husk også på disse ord: ”Ikke alle, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i himlenes rige, men den, som gør min himmelske Faders vilje. Mange skal sige til mig på den dag: Herre, Herre! har vi ikke profeteret i dit navn, drevet dæmoner ud i dit navn og gjort mange kraftige gerninger i dit navn? Men da vil jeg sige dem rent ud: Jeg har aldrig kendt jer. Gå bort fra mig, I, som øver lovløshed! Matt. 7:21-23.

Lovløshed er det, vi bl.a. skal frelses fra? Selv om vi kæmper af al vor kraft, kan vi ikke undgå at blive lovbrydere. Derfor har vi mennesker brug for Guds uforskyldte nåde i Kristus.

At bryde Guds lov er ifølge Skriften at ramme ved siden af. Det har menneskene gjort lige siden Adam og kan ikke lade være med det. Derfor sendte Gud Jesus Kristus som offer for menneskets synder. Men er Guds lov dermed afskaffet ved Jesu Kristi korsfæstelse? Nej! Jesus afskaffede ikke Guds lov men OPFYLDTE den for dig og mig og for ALLE, som ved tro vil tage imod. Derfor er vi som kristne retfærdiggjorte af tro.

Det er det, verdens børn ikke kan forstå og synes er en dårskab. (1. Kor. 1:18-27 og 2. Kor. 2:14.) Og derfor bekæmper den det ved at forfølge dem, som tror på Yahshua.

Passer dine ord med dine gerninger?


Vælger du dine venner blandt verdslige eller lunkne kristne, lever du et farligt liv. Thi blandt dem er der mange, som lever urent, som har afskaffet Guds lov og er med til at velsigne homofile og utugtige, og som i deres forståelse stadig tror, de kan leve som slave af deres uvaner, blot de gør det i Jesu navn. For sådanne er Kristus død forgæves. Du kan ikke velsigne homoseksualitet, når Gud kalder et sådant adfærd for vederstyggeligt. Så tilsidesætter du Guds lov og har ikke brug for nåden. Men selv om du er liberal i dine tanker og tro, siger Herren, at for den, der er uden lov, skal gå fortabt uden lov. Der falder altså dom over alle dem, der ikke tager imod Guds frelse ved tro på Jesus Kristus.

Store dele af vort kristne samfund, vore menighedsledere, præster og biskopper har afskaffet Guds lov. Og derfor eksisterer begrebet synd ikke for dem. Og ”uden synd” har de ikke brug for Kristi nåde.

Medens Saddam Hussein var ved styret i Irak, havde kristne en smule frihed. Men fordi Bush støttede oprettelsen af en islamisk regering i dette land, må kristne nu flygte for at undgå forfølgelse. Bush taler iøvrigt med to tunger. Han siger, at han er en genfødt kristen. Men til New York Times har han udtalt, at han ikke behøver at tro, at blot et eneste ord af Bibelen er sandt.

Vi skal ikke kun se på, hvad der bliver sagt, men vurdere gerningerne. Selv Hitler sagde, at han troede på Gud, medens han gav ordre til at sende millioner af uskyldige i døden. En sådan bekendelse om troen er intet værd.

Det er på tide at tage Bush, paven, Hinn, Billy Graham med flere ned fra piedestalen og lukke vore ører op for, hvad de siger og se, om det stemmer med det, de gør. I Sal. 118:8 står: ”Det er bedre at tage sin tilflugt til Herren end at stole på et menneske.”

Kundskaben om Guds ord er ringe. Hygge ved kaffebordet står hos mange højere end en reel undervisning i Guds ord. Derfor siger Herren: ”Mit folk går til grunde, fordi det mangler kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, skal jeg også forkaste dig… Fordi du har glemt din Guds lov, skal jeg også glemme dine børn.” Hos. 4:6.

”Du skal tale, så det stemmer med den sunde lære.” Tit. 2:1:Der mangler ikke anvisninger i Bibelen om, hvad der er ret; derimod mangler vi kærlighed til sandheden.” 2. Kor. 2:10. Og den kan du ikke få ind i dit liv uden ved Helligåndens medvirken.

Nedtælling til dom


Indtil i dag er der dræbt nærved 50 millioner babyer i USA ved aborter alene. Vi er blevet så hårde og uden følelser, at vi ikke bliver forfærdede over nogen synd længere. Men hvor længe vil Gud lade sådant myrderi fortsætte? Snart vil der komme en velfortjent dom over os. Gud siger: ”Jeg vil sende min vrede mod dig. Jeg vil dømme dig efter din færd, og jeg vil gengælde dig for alle dine vederstyggeligheder.” Ez. 7:3.

Herrens tålmodighed varer ikke for evigt. Hans udrakte hånd med nåde og tilgivelse får en ende, og da kommer dommen. Ak for alle, der ikke har søgt hans frelse, medens tid var til det. Mange har kun hørt halvt efter det, Gud advarende har sagt, og intet gjort eller tænkt på, at i næste sekund kan mulighederne for frelse være slut. Thi er livet afsluttet, er der ikke mere nogen mulighed for frelse. ”Det er bestemt for menneskene én gang at dø, og derefter dom.” Hebr. 9:27. Vi holder fest og har det sjovt, medens der er nedtælling til vor dom. Er det ikke dårskab indtil det tåbelige? Findes der en smule fornuft i os, vender vi om og søger Herrens frelse endnu i dag.

Desværre har mange ”kristne” ingen gudsfrygt, kun gudsfrygts skin, og fornægter dens kraft. (2. Tim. 3:1-5 og 13.) Deres bønner bliver ofte til en remse af ord og gentagelser uden tanke på Jesu ord om, at således skal vi ikke bede. (Matt. 6:7.)

Dette er ikke skrevet for at fordømme, men er et forsøg på at vække troende op fra ”søvn” og bedrag, og for at kalde vantro til en gudgiven livsforandrende tro. Følgende er højaktuelt også i dag: ”Se til, at der ikke er nogen, som bedrager jer ved filosofi og tomt bedrag, efter menneskers overlevering, efter verdens lærdomme og ikke efter Kristus.” Kol. 2:8.

Bedrag ved at forfalske Bibelen


Angrebene på Bibelen er så omfattende, at du næppe kan tro det. Den ene sandhed efter den anden er fjernet i nyere bibeloversættelser efter forgodtbefindende. King James Version lyder uforkortet i Matt. 9:13: ”Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige til omvendelse men for at kalde syndere til omvendelse. I New International Version (NIV), der er meget populær, lyder det: “Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige men syndere.” Og der er tusindvis af sådanne forandringer i mange oversættelser. Den sidste danske Bibel, hvor 98 % af de gamle håndskrifter blev brugt, var 1871 oversættelsen. Sådanne ændringer og udeladelser kan kun have et formål: at fjerne mange af Bibelens sande vidnesbyrd, så mange aldrig når frem til at kunne tage imod frelsen ved tro.

Et andet skriftsted, der er øvet vold imod, er. “De første skal blive de sidste og de sidste de første:for mange er kaldet, men få er udvalgt.” Matt. 20:16. I NIV lyder verset sådan: “Så at de sidste vil blive de første og de første vil blive de sidste.” Læg mærke til, at NIV udelader den sidste sætning.

Og i Matt. 23:14 står: ”Ve jer, skriftlærde og farisæere, I hyklere! For I fortærer enkers hus og holder lange bønner for syns skyld. Derfor skal I få en strengere dom.” Dette vers mangler fuldstændig i NIW og adskillige andre.

Alt dette gør, at vi er på vej imod en oversættelse, som antikrist kan godkende. Han vil hindre os i at finde frem til en levende tro på Jesus Kristus og blive frelst. Vi må gerne nå frem til et kristendoms skin men ikke til at få dens kraft.

Disse vigtige ord i 1. Peters brev mangler i nyere oversættelser: ”Kristus har lidt FOR OS i kødet.” 4:1. Hvad nytter det at vide, at Kristus har lidt, dersom vi ikke ved, at det var FOR OS? Tror du ikke på, at det var for os, han led, skal du på dommens dag selv svare for dine synder. Og da har du ingen, der har sonet dine synder og kan ikke blive frelst..

NIV oversættelsen vil have dig til at tro, at dit endeligt er i graven efter din død. Dit legemes endeligt er ganske vist i graven, men NIV fortier, at dit indre jeg kastes i helvede, hvor der er gråd og tænderskæren gennem evigheders evigheder.

Gud vil ikke, at nogen skal ende dette forfærdelige sted. Derfor har han tilbudt alle at tage imod hans frelse ved tro på Jesus Kristus. Gør vi ikke det, er skylden vor egen, når vi går fortabt.

Ved at tage imod denne, Guds frelse, bliver vi født på ny. ”Så mange, som tog imod ham, dem gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn; de blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud.” Joh. 1:12-13.

Når der kommer en bil med fødevarer til et sted med hungersnød, ser vi mennesker række hænderne frem for at tage imod. Beholder de hænderne på ryggen, får de ingenting. Således er det også med Guds nådes budskab. Dem, der tager imod, de får, medens dem, der ikke vil tage imod, får ingenting.

Yahwe Elohim er navnet på Herren, der først viste sin storhed gennem skabelsen, som han så var såre godt. Senere, ”efter at Gud fordum havde talt mange gange og på mange måder, til fædrene ved profeterne, så har han ved slutningen af disse dage talt til os ved sin Søn.” Hebr. 1:1-2.

Ordet ”Gud” er et ubestemmeligt ord. Verden over er der jo mange guder. Men der er kun én Yahwe Elohim. Og kun én, der bærer navnet Yahshua (Jesus,) medens der er tusindvis af mennesker, der kaldes Jesus. Kristus sagde: ”Jeg er kommet i min Faders navn.” Joh. 5:43. Og i Joh. 10:30 står: ”Jeg og Faderen, vi er ét.”

Åndelig kamp om Bibelen


Vi er i en tid med forandringer. Verden mener, at Bibelen er en hindring for fremskridt og derfor skal redigeres. Navne som Yahwe Elohim og Yahshua Messias er blevet ændret til intetsigende græske navne. Yahshuas ord, at han kom i sin Faders navn. (Mark. 14:62) siger ikke noget i de nutidige oversættelser. De hellige profeter var inspirerede talsmænd, der nedskrev, hvad de fik fra Yahwe Elohims og Yahshua Messias´ Hellige Ånd.

Det er klart, at når sandhedens Ånd holdes ude fra forkyndelsen, kan resultatet kun blive kaos og vildførelse. Kun en sand oversættelse af Bibelen fortæller dig hele sandheden.

Westcott og Hort kasserede 98 % af de gamle håndskrifter, der har været anvendt gennem tiderne, og brugte i stedet to håndskrifter, som allerede de første kristne anså for ubrugelige. Og det er disse to håndskrifter, der bruges af de fleste af nutidens oversættere, bl.a. den danske Bibel.

Westcott og Hort kaldte Djævelen for kun en kraft. De bad til jomfru Maria og bad for de døde. Hort var en ivrig tilhænger af Darwins lære om udvikling. Og ingen af dem troede på de bibelske beretninger. De var med i en spiritistisk forening og var ivrige katolikker.

Kan du have tillid til sådanne til at vurdere, hvilke håndskrifter, Bibelen skal oversættes fra? De har gjort, hvad de kunne for at få sandheden fjernet og løgnen sat i stedet.

”Sæt ræven til at vogte gæs, og odderen til at passe på fiskedammen”. Det svarer til at sætte Westcott og Hort til at vurdere gamle håndskrifter. King James Version (engelsk) og Bibelen Guds ord (norsk) er oversat fra de gamle 98 % håndskrifter, der har været brugt gennem tiderne.

Vel er der meget sandt i de nyere oversættelser, men også mange udeladelser og helt eller delvis forkerte tekster.

Der er åndelig kamp om os alle. Djævelen gør alt, hvad han kan, for at vi alle skal ende samme sted som ham selv, og løgnen er hans bedste værktøj.

Kom ikke Djævelen i møde ved at bruge en af de dårlige bibeloversættelser. Eller at gå i en menighed, hvor du ikke hører hele sandheden.

Vi vil selv


Laodikea menigheden troede, at den var rig, skønt Yahshua sagde, at den var ynkelig og fattig. Det samme kan med rette siges om mange af nutidens menigheder.

Da Paulus rejste rundt fra rige til rige med det gode budskab, rakte folk hænderne frem for at tage imod det. Det havde kraft til, at adskillige kunne give deres liv for friheden til at kunne tage imod et så herligt budskab.

I dag rækker kun få hænderne frem. Mange tror, de kan få frelsen alligevel, hvorefter de kan vælge og vrage at tage imod noget af budskabet og lade andet ligge efter frit valg.

For mig at se står det endnu værre til med nutidens menigheder end med menigheden i Laodikea. De fleste mennesker i dag er iskolde og fravælger med fasthed at høre det sande budskab, Bibelen har til os. Og det, de hører, træder de på med ringeagt.

Tænk, dersom lerklumpen på drejeskiven kasserer pottemageren og giver udtryk for, at det kan selv. Vi ler af en sådan situation. Men det er jo sandheden om os, der passer på en prik. Vi har ikke brug for en Herre, der skal bestemme, hvor meget af Bibelen vi skal godtage. Det er, som hvis leret ikke har brug for pottemageren for at blive dannet til et kar. Det kan blive til noget smukt, men kun ved at blive bearbejdet i pottemagerens hænder.

Læs om Paulus, som vi kunne tro var et færdigt produkt, rede til brug. Men han blev pisket adskillige gange, engang så hårdt, at folk troede, han var død. Alt, han måtte igennem både sult og mangel på alt, gjorde ham stærk afhængig af Herren. Nogle af hans skønneste breve blev skrevet, medens han sad i fængsel for sin tros skyld. Og selv i fængslet tog nogle med glæde tog imod det gode budskab, han var betroet at viderebringe.

Du er leret, der skal formes i pottemagerens hænder. Nægter du pottemageren at arbejde med dig, forbliver du ubrugelig, og bliver aldrig et værdsat ”kar”, der får en æresplads i hans hjem.

Vi skal ophøje og ære Herrens navn


Ingen kan skjule sig for ham, der skabte himlen og jorden og hvad, som er der. Hans visdom, indsigt og kraft er uden mål. Han har altid eksisteret, og er fra evighed til evighed. Han alene er værdig til at få tilbedelse, pris, ære og magt.

Gud sagde til Moses: JEG ER DEN, JEG ER. Og sagde: Dette skal du sige til Israels børn: JEG ER har sendt mig til jer. 2. Mos. 3:14. Og Yahshua (Jesus) sagde: ”Det er mig, som er JEG ER. ” Mark. 14:62 og Joh. 8:24. (Se også 8:16-18.)

Det er det, vi må tro på. Prædikanterne må bringe Ordet i den kraft, det er sagt, og vi må modtage det, som det er.

”Han gjorde Syvstjernen og Orion…. Han kalder på havets vand og øser det ud på jorden. Yahwe Elohim er hans navn.” Amos. 5:8.

”Vi forkynder jer budskabet om at vende jer bort fra disse nytteløse ting til den levende Gud, han, som har gjort himmelen, jorden, havet og alt som er i dem.” Ap. g 14:15.

Dette er budskabet, vi skal bringe og høre. Og vi skal ophøje og ære og elske hans navn. At søge hans frelse er det bedste, vi kan gøre i vort liv. Hans frelse har betydning for det, du gør og siger, og hvor du skal tilbringe evigheden. Hør ikke på løgnelære, falske profetier og vantro tale. Hør HERRENS ord om synd og nåde med åbne ører. Det har vi alle brug for.


Debat: Laodikea, lunkenhedens tid

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frafald generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation