Djævelens bedste værktøj er løgnen

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 27/07-04Satan, din modstander, ”går omkring som en brølende løve, søgende hvem han kan opsluge.” 1. Pet. 5:8. Han bruger alle tænkelige metoder, også dem du mindst tænker på, for at få dig i sit garn. Han bruger for eks ofte at vinde herredømme over en person, som dernæst leder andre til også at gå ind i et oprør mod Gud. Vi ser det mest tydelig ved, at kun ved enkelte mennesker er der opstået talrige falske religioner. Han har vundet adskillige prædikanter for sig, som rejser rundt i mange lande med et løgnagtigt budskab. Som for eks. Benny Hinn med flere. Satan belønner sådanne med midler i overflod og en vis magt til at føre løgnen frem, så den fremstilles som sandhed.

Som Satan vildledte Eva, vildleder han i dag skarevis af mennesker. Vi behøver blot at se på det, der forkyndes og læres i Willow Creek, Moon bevægelsen, Unitarerne, Trosbevægelsen og mange, mange flere. Medens et seriøst, ærligt arbejde for sandheden om frelse ved tro på Jesus Kristus vinder én person for Herren, kan for eks. Willow Creek måske vinde tusinder for deres falske budskaber.

Gud bruger aldrig lokkemad, underholdning eller show for at få skarerne i tale. Han fortæller sandheden som den er, og kommer ingen ”pynt” ovenpå. Det er sandheden og kun sandheden, der kan sætte et menneske i frihed. Løgnen kan lyde sødt men sætter ingen i frihed, den binder i stedet menneskene endnu mere ind i løgnens spind.

At lytte til en løgnelærdom koster for nogle et spildt liv i trældom for de onde magter. Andre bliver decideret trælle for løgnen og må ofre deres tid og midler på arbejdet for løgnelærdomme. Det var ved den, han fristede Eva til oprør mod Guds klare påbud. Og siden er mange milliarder mennesker faldet for hans løgne.

Han narrer den troende unge pige/mand til at gifte sig med en vantro og stole på Satans løgn om, at når de først er gift, skal hun/han nok vinde dem for sandheden i Bibelen. Men det går oftest den modsatte vej, at de langsomt og ubevidst får dem til at glide bort fra troen på Kristus. På anden vis narrer han andre ved hjælp af løgnen til at ende som slaver af narko, alkohol m.m. På trods af, at Satan altid lyver eller fordrejer sandheden er vejen til ham fuld af folk, der lader sig forblinde af hans løgne og løfter, der aldrig går i opfyldelse.

Satan har flere prædikanter end Gud


Det er et faktum, at Satan har flere prædikanter end Gud. Will Baron skriver i sin bog Decieved by the New Age, at da han havde omvendt sig og gik i kristne kirker, hørte han ofte præsten forkynde noget, han klart så kom fra New Age. Sker den slags i din kirke eller menighed, er du

i stor fare for en dag ikke at bygge din tro på klippen, Jesus Kristus, dersom du ikke forlader en sådan forsamling.

Du kan finde frem til en god oversættelse af Bibelen, hvis du vil. Både Norge og Sverige har en god oversættelse. I Norge hedder den: BIBELEN GUDS ORD. Læser du engelsk, er valget let. Hold dig da til King James Version som den bedste. Har du en ældre dansk oversættelse fra 1871 eller ældre, er den også god. Senere udgaver er oversat fra håndskrifter, som kristne gennem århundreder har kasseret, fordi der i dem er foretaget ændringer, overskrivninger og udeladelse af mange afsnit. To okkulte katolikker tog initiativ til at få de ca. 95% af de gamle håndskrifter, som havde været brugt gennem tiderne, kasseret, og to andre, der har været manipuleret med, indført i stedet. Hvem stod mon bag denne ændring? Satan!

Du som står, pas på at du ikke falder! Mange, som har været bekendende kristne, er i dag fanget i en eller anden af Satans løgne og er ikke længere i Guds men i Djævelens tjeneste.

En kendt norsk stor-evangelist med egen radiostation blev pludselig en tjener for løgnen og søger nu at bekæmpe sandheden. En prædikant for en af de største kirker i USA med udsendelser til hele verden forkynder, at ”en gang frelst er altid frelst”. Det er jo faktisk en tilladelse til at synde ubegrænset, idet frelsen jo ikke kan mistes. Andre, store skarer hænger fast i den løgn, at alle ikke troende bliver udslettet ved døden.

Hvordan kan sådanne lærdomme dog blive udbredt? Ganske enkelt fordi folk ikke ser efter, om de stemmer med Bibelen. Det gjorde folkene i Berøa. Der står om dem: ”De tog imod ordet med al god vilje og granskede i Skrifterne hver dag for at finde ud af, om det forholdt sig således.” Apg. 17:11 b.

Mange kommer ind på den brede vej ved ukritisk at tage imod alt det, de hører. Eller de siger: Jeg ved udmærket, at der er punkter i menighedens forkyndelse, der ikke er rigtig, men jeg bliver der nu, måske kan jeg rette på dette. Derved færdes de på en farlig vej, og prisen kan let blive, at de umærkelig glider fra den smalle sti over på den brede vej.

Et skibs styrmand kontrollerer jævnligt, at kursen er korrekt. Men kristne som helhed kontrollerer ikke kursen men følger ukritisk med, dersom der kommer en fremmed lære ind i menigheden.

En udbredt og almindelig fejl er, at ikke tage alvorligt, at Satan er en angriber, der også i dag siger: Mon Gud har sagt…? 1. Mos. 3:1 ff, for at få os til at tvivle på Ordet.

Gud gav kun Adam og Eva et forbud i Edens have: De måtte ikke spise af træet til godt og ondt. Alt andet matte de spise. Men dette træ var godt at se til, og på et øjeblik blev Eva en oprører og spiste af træet, det eneste, det var forbudt at spise af.

Sidenhen har mange mennesker på samme vis mistet den sunde evne til at bedømme og at glemme Bibelens forbud. Også i dag er det Djævelens mål at få os til tvivle på, at Gud vil os det bedste. Hvor ofte er du ikke standset ved et eller andet forbud i Bibelen og ikke kan se, at det er givet for at værne dig for en synds alvorlige følger. Da vælger du som Eva at overhøre advarslen og oplever, at på et øjeblik ændres dit liv. Du kan angre og bede Gud om tilgivelse. Men byrden af din synd vil præge dig år frem, måske hele dit liv. Vi kan få Guds tilgivelse for en tåbelig handling, men følgerne må vi selv bære.

Adam og Eva faldt og mistede for altid den herlighed, hvortil de var skabt.

Et helt – eller et delt hjerte?


”Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham. Du har handlet tåbeligt i denne sag; fra nu af skal du altid ligge i krig. 2. Krøn. 16:9.

Mange ”ligger i krig” hele livet, fordi de har handlet tåbeligt. De lod sig friste i et øjebliks ubetænksomhed og mistede noget, de aldrig har kunnet tage tilbage.

Også i dag er Herrens øjne alle vegne og overvåger onde og gode. (Ordsp. 15:3.) ”Ingen skabning er usynlig for ham, alt ligger blottet og åbent for hans øjne; og for ham skal vi stå til regnskab”. Hebr. 4:13.

Mere end nogensinde er ondskaben i dag stor, både i timelig og åndelig henseende. Tiden er ved at rinde ud før evigheden, og det ved Satan. Derfor sætter han alt ind på at få dig til at synde og bære dig tåbelig ad. Hans lyst og håb er, at der, hvor han for evigt skal være (i ildsøen), skal du også og et utal andre være, der var kaldet til at leve i tro og lydighed mod Gud. Og har du valgt tåbeligt og aldrig sluppet fri af Satan, får han sit ønske opfyldt.

En del mennesker ved godt, at de ikke er omvendte, ville måske gerne være det. Guds Ånd minder dem gang på gang om, at de skulle gøre alvor af at overgive sig helt til Herren. Men de sidder fast i ubeslutsomhed og tænker på, hvad det koster at vælge ret og glemmer, at det koster mere at fortsætte på ubeslutsomhedens vej.

Dog spørger du: Hvorfor får jeg ikke fred med Gud? Svaret er: Fordi du ikke vil give Gud et helt hjerte. Hvor længe vil I halte til begge sider? Er Herren Gud, så tjen ham, er Ba´al Gud, så tjen ham! 1. Kong. 18:21. Du vil nok have Guds venskab, fred og glæde men også have lov at beholde verdens venskab og glæde. Det er umuligt! Hør Herrens ord: Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab mod Gud? Derfor, den, der vil være verdens ven, gør sig til Guds fjende. Jak. 4:4.

Du søger måske og synes ikke, at du kan finde frelsen. Vid da, at den Gud, som fordum sagde: Søg Herren, din Gud, og du skal finde ham, når du leder efter ham af dit ganske hjerte og af din ganske sjæl!, er den samme i dag. Aldrig søgte den forgæves, som søgte ham af hele sit hjerte. Men du skal være ærlig: Udlever al din synd til ham. Vend helt ryggen til verden. Da vil du opleve, at disse ord er sande: Men da helt jeg gav mig over, fik jeg hjertets dybe fred!

Mange troende glider over i lunkenhed, kraftesløshed og mangel på glæde og fred, fordi de har et delt hjerte. Har vi ikke nok i Jesus Kristus alene, begynder vi at tjene afguder som Israels børn i ørkenen. Vi nipper lidt til syndens bæger og vil være med både her og der, blot verden er iklædt en pæn dragt. Film og bøger, som vi ser og læser, er måske heller ikke ”helt fine i kanten”. Det gør tilsammen vort kristenliv så blandet og broget, at hjertet bliver delt. Man er hverken kold eller varm, men lunken. (Se Åb. 3:16.) Da er på tide, at vi spørger os selv: Er det mig, Herre, der lever med dette delte hjerte? Ikke underligt da, om glæden er blandet, og freden er blevet til ufred. Og ikke underligt, om der da ingen velsignelse er over vort liv.

Du kan komme ud af lunkenheden, dersom du er villig til et helt opgør med det og kassere alt det, Helligånden peger på som uværdigt for dem, der vil høre Herren til. Da vil du opleve, at Gud viser sig stærk i at hjælpe dem, hvis hjerte er helt med ham.

Besøgelsestid - hjemsøgelsestid


Når Guds kald er dig nær, gælder det om at høre og adlyde Åndens vejledning til at blive født på ny. Det er skønne dage, når menneskesjæle vender sig bort fra verdens sprukne brønde for at drikke af det evige livs kildevæld. På den anden side er det også en alvorstid. For tænk nu, om kaldet ikke bliver hørt og fulgt - og døren bliver lukket. Det er den blevet for mange, som har smagt lidt af troens rigdom men aldrig rigtig taget imod den. Måske lever de med maske på et liv, der kun er et skin af det sande liv med Gud.

Gud viste sin vej til Israel. Hvor havde Gud dog elsket og værnet om dette folk og overøst det med nåde. Men genstridigt stod hans folk ham imod. Han sendte dem det kæreste, han havde. - De vil undse sig for min søn! - Men, nej! De dømte ham til en forfærdelig død.

Vi ligner i genstridighed dette folk. Også vi er overøst med nåde. Vi vil gerne have nåden men samtidig leve vort liv halvt med verden og halvt med Gud. Det er også en strategi fra Satan. Vi må gerne blive livsstilskristne, blot vi ikke bliver helhjertede kristne. Satan har formået indtil i dag at få mange afsnit i Bibelen ændret, så vi ofte kun får halve sandheder. Tro mig, det står virkelig meget slemt til! Og værre vil det blive. Vi er på vej til at få en bibeloversættelse, som antikrist kan godkende. Jeg har set en amerikansk oversættelse, som var en karikatur af den sande Bibel. Djævelen har ikke noget imod, vi læser en bibel, der er godkendt af ham.

Jeg går i fare hvor jeg går;
min sjæl skal altid tænke,
at Satan alle vegne står
i vejen med sin lænke.
Hans skjulte helvedbrand
mig let forvilde kan,
når jeg ej på min skanse står.
Jeg går i fare hvor jeg går.

Satans angreb er ikke noget nyt. Sådan har det været siden syndefaldet. Men hans angreb tiltager i styrke, fordi han ved, at hans tid er kort, fordi bortrykkelsen snart vil ske. Og ved, at tiden, hvor Gud binder Gud ham i tusind år, er nær..

Giv Gud, hvad Guds er


Mange religiøse ønsker at stille Bibelen og alt det, den siger, i et dårligt lys. En fortsættelse af den linje, farisæerne og herodianerne forsøgte sig med, da de ville fange Jesus i vanskelige spørgsmål.

I Matt. 22:15 ff. står, at de begynder med at smigre ham. Vi ved, at du er sanddru og lærer Guds vej i sandhed og ikke bryder dig om nogen; thi du ser ikke på menneskers person. Derefter spørger de: Sig os, er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Hvor var det snedigt og underfundigt. Havde Jesus sagt ja, ville de have anklaget ham for at have svigtet sit eget folk. Og havde han svaret nej, ville de have angivet ham for kejseren som en oprører. Men Jesus svarede hverken ja eller nej. Han beder dem vise sig skattens mønt og spørger: Hvis billede og overskrift er dette? De svarer: Kejserens! Han siger til dem: Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!

Det er også Herrens tale til dig og mig i dag: Giv Gud, hvad Guds er! Giv Gud dig selv. Hele dit hjerte. Ikke blot en række ydre gaver, men dig selv. Giv Gud dit hjem og alt, hvad dit er. Se det eksempel, Zakæus gav, da han mødte Jesus. Døren til hans hjem blev straks slået op på vid gab for ham og hans venner. Zakæus hjem blev et missionshjem i ordets rette forstand.

Giv kejseren, hvad kejserens er! Det vil sige: Lev sådan, at du tager alle dine jordiske pligter op for Herren: Pligten over for dit hjem, pligterne i din daglige gerning og i det samfund, hvori du lever.

Giv kejseren, hvad kejserens er! Løb ikke fra dine forpligtelser i pengesager. Hellere en ærlig fallit end en uærlig akkord. - Lad købmanden få det, vi skylder ham, og helst, inden han lider alt for stort et rentetab. Giv dig helt! Thi så han vil det. – Selv han gav sig helt for dig, da han fattig og foragtet – gik hernede korsets vej.

Ja, måtte vi ved Herrens nåde og hjælp få lov til at gøre vort bedste i alle de små og store opgaver, som livet stiller os, og tage os Paulus´ formaning til efterretning: ”Bliv ikke nogen skyldig, uden det at elske hverandre. Romerne. 13:7-8.

Fristelsernes farer


Fristelserne er mange i dag. Moralen er så slap som aldrig før, og den dybeste grund til det er den, at Guds bud ikke mere må have gyldighed. Og hvor hans bud ikke mere tages alvorligt, breder råddenskaben sig i en bølge af hor, mord og ran. En af de mest iøjnefaldende grunde til dette moralske fordærv er nutidens uhyggelige spredning af smudslitteratur, hvor smuds-forfattere gør, hvad de kan for at øse snavs ud af deres skarnbøtter, fordi det giver penge.

Alt det utugtige og tarvelige stof, der spredes ud over vort land og ind i vore hjem gennem radio og fjernsyn er skandaløst. Jesus sagde Ve den, ved hvem forargelserne kommer, det var ham bedre, om en møllesten var hængt om hans hals, og han var sænket i havets dyb, end at han skulle forarge en af disse små. Luk. 17:1-2.

Fristelserne er uden ende, og moralen er slap. Når dertil så kommer, at fristeren, Satan, er stærk og snedig, bliver det dobbelt svært at sige nej til fristelserne. Og det djævelske ved fristelsen er jo ofte, at den skjuler sig bag et skin af ydre skønhed. Frugten i Paradisets have var skønt at se på, men følgerne af at række hånden ud efter den var forfærdelige. Man får aldrig det, synden i fristelsens stund lover. I bedste fald kun et øjebliks tilfredsstillelse af sine lyster og derefter tomhed og livslede. Syndens lyst den var mig sød, nu smager jeg dens galde. - Og var denne lyst et bedrag her i livet, bliver det endnu værre, når kødets lyst og øjnenes lyst og livets hoffærdighed forgår. 1. Joh. 2:16. For dem bliver der en evighed i tomhed og smerte i ildsøen.

Imod fristelserne kan vi kun sejre ved som Jesus straks at sige et afgjort nej. Et uigenkaldeligt: Vig bort, Satan! Sig nej til fristelsen første gang, og du vil være stærkere over for den næste gang. Du bliver måske endog ikke fristet til denne synd mere. Modsat går det let sådan, at et menneske, der ikke straks får sagt nej, bliver svagere og svagere og til sidst bliver en træl af sin synd.

Vi skal ikke være bange for at flygte fra fristelserne. Hvad var det, der bragte Eva til fald? Hun indlod sig med Djævelen i stedet for at fly! - Hvad var det, der frelste Josef? Han efterlod sit klædebon i fristerens hånd og flygtede udenfor.

I kampen mod fristelserne vil vi meget snart uhjælpeligt bukke under, dersom vi kæmper i egen styrke. Min egen kraft den er kun svag, let kan mig fjenden fælde, skrev Martin Luther. Der er kun én, der kan hjælpe os i kampen mod Fristeren, nemlig Jesus Kristus.

Jesus drev Djævelen bort med ordene: Der står skrevet. I Skriften ligger sejren. Derfor må vi bruge Bibelen som kær læsning, at vi kan gemme dens rigdomme i vort hjerte, så ordene er rede den stund, vi har brug for dem.

Når alt går i kaos, står Guds ord fast


Selv om arbejdsdagen var lang for år tilbage, sliddet tungt og friheden kort, så var der gennemgående mere arbejdsglæde og tilfredshed end i dag, hvor mange er sig selv nok. Og så, hvor underligt det end lyder, havde man tid at læse Bibelen, tid til hjem og børn, og tid til naboer og venner. Vi kan ikke skrue tiden tilbage, men man kan ikke lade være at tænke nu og da: Hvad nytter det forfærdelige jag os, hvis vi mister vor glæde og måske vor sjæl derved?

Det, der tidligere samlede forældre, børn og unge, ser vi ikke meget af i dag. Alt bliver så spredt, fordi forholdet mellem børn og forældre mange steder er blevet et andet. Hvad går ikke tabt når mor er ude, og fremmede må tage sig af børnene? Jeg er bange for, at mange af de midler, nutidens mødre må tjene ude, er dyre penge.

Børns ærbødighed for ældre er det også smat med, fordi vi i dag ikke agter på budet: Ær din fader og din moder! Gør vi det, får vi glæde og velsignelse. Modsat får Satan ram på vort hjem. Og hvad det ende med, ser vi for ofte: Skilsmisse, mord og andre vederstyggeligheder.

Ja, tiderne forandres, og det vil fortsætte så længe, jorden står, både på det åndelige, timelige, det mekaniske og på det sociale område.

Da har vi brug for at mindes, at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Det betyder nemlig, at Guds ord star fast – altid! Ja, Herren har sagt det så stærkt: Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Matt. 24:35. Det betyder også, at Guds løfter til alle tider og til alle slægter er de samme. Der skal ikke trækkes fra eller lægges til Skrifterne, alt som slægterne skifter.

I dag står der en hård kamp for at få kernepunkterne i Skrifterne afskaffet. De er for gammeldags! siger man. Men sandheden er den, at de står i vejen for det frie liv, som mange vil have lov til at leve, frit og uhindret i al slags synd - og uden ansvar for nogen eller noget.

Vi høster i dag en bitter høst ved at have ladet hånt om Guds bud. Det har f.eks. de forældre erfaret, der glemte, at den, som elsker sin søn, tugter ham i tide. Ordsp. 13:24.

I min barndom gik der flere år imellem, der blev begået mord. I dag foregår der mord på mord. Det skyldes Satans aktivitet, og ud af hans aktivitet sker der også røveri, vold og bedrag. Desuden er Danmark nr. 1, når det gælder at bande og at lade sig skille. Vort land har vel nok forandret sig i det sidste slægtled, og stadig til det værre. I alt dette mørke ser jeg kun ét lys, og det er, at Gud er den samme til evig tid. Og at vi må se hen til, at Yahshua, Jesus Kristus, snart kommer og henter mig hjem.

Gud vær mig synder nådig


Hvorfor er der så få i dag, der omvender sig og får syndernes forladelse? Er det, fordi man er ved at få Gud moderniseret til en ”rar, gammel bedstefar”, der ikke tager det så nøje.

Er det fordi, man prøver at gøre synden til intet ved at lægge skylden på miljøet eller omgivelserne? Eva skød skylden på Adam, og vi på alt muligt. Vi vil nødig selv bære på nogen skyld, men derfor er vi alligevel ikke skyldfrie.

Skyldfrie bliver vi kun ved at gå ærligt ind for den levende, hellige Gud og hans ord, der bringer os til Kristus. Vi kan ikke betale vor skyld, lige meget hvad vi gør. Vi får brug for nåden. Ve mig, sagde Esajas, jeg forgår, thi jeg har urene læber. - Gå bort fra mig, thi jeg er en syndig mand, sagde Peter, da han så sig selv i lyset af Jesu hellighed. - Gud, vær mig synder nådig, var tolderens bøn, da han så sig selv ind for den hellige Gud.

Vi kommer alle til at føle noget af det samme, hvis vi ser os selv i Guds lys. Der er jo kun synd og synd og overtrædelser og forsømmelser i hobetal at se hos os selv.

Men kommer vi til Herren med det alt sammen i virkelig anger og bøn om nåde, vil vi opleve, at den, som kommer til mig, vil jeg ikke kaste ud. - Dersom vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han forlader os synderne og renser os fra al uretfærdighed. - Det står fast som klippen, ja, fastere: Bjergene skal vige og højene rokkes, men min miskundhed skal ikke vige fra dig, og min barmhjertighed skal ikke rokkes. Es. 54:10.

Også i døden er Gud den samme: Skal jeg end vandre i dødens skyggedal, så vil jeg ikke frygte for ondt, thi du er med mig - -. Salme 23. Komme vi til at vandre i dødens skyggedal, har vi da Jesus med os? I så fald skal vi ikke frygte for, hvad vi skal gå igennem. Hvilken fortrøstning for den forsagte sjæl.

Kun en dag, et øjeblik ad gangen!
Hvilken trøst for den forsagte ånd!
Hvorfor skal mig uro holde fangen?
Alting hviler i min Faders hånd.


Debat: Djævelens bedste værktøj er løgnen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frafald generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation