Menighedens konger

af Kim Andersen
Lagt på d. 29/12-02Da Samuel blev gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Hans førstefødte hed Joel, den næste Abija; de var dommere i Beersheba. Men hans sønner fulgte ikke i hans spor. De lod sig lede af egen fordel; de tog imod bestikkelse og bøjede retten. Da samledes alle Israels ældste og gik til Samuel i Rama og sagde til ham: »Du er gammel nu, og dine sønner følger ikke i dit spor. Sæt dog en konge til at herske over os, ligesom hos alle de andre folk.« Men Samuel syntes ikke om, at de sagde: »Giv os en konge, der kan herske over os,« så han bad til Herren, og Herren svarede: »Alt, hvad folket forlanger af dig, skal du føje dem i. Det er jo ikke dig, de forkaster; men de forkaster mig som deres konge. Nu gør de mod dig, nøjagtig som de har gjort mod mig; fra den dag jeg førte dem op fra Egypten til i dag, har de svigtet mig og dyrket andre guder. Føj dem kun, men advar dem først indtrængende om de rettigheder, den konge får, som skal regere over dem.« (1 Sam 8:1-9)

Israel havde problemer med Samuels sønner, som ikke var retfærdige men utroværdige og upålidelige. Da situationen så håbløs ud, så Israel over på andre lande som blev regeret af udvalgte konger, og Israel så en konge som løsningen.
Samuel syntes ikke om deres valg, men Gud ville føje dem og tillade at de fik hvad de bad om, dog ikke uden advarsel. Deres konge ville kræve nogle rettigheder som ville blive en byrde for folket.

Samuel fortalte folket, som krævede en konge af ham, alt hvad Herren havde sagt; han sagde: »Den konge, der skal regere over jer, har disse rettigheder: Jeres sønner vil han sætte til at gøre tjeneste ved sine vogne og heste og løbe foran sin vogn eller sætte dem til førere for afdelinger på tusind og på halvtreds mand eller til at pløje sin jord og høste sin afgrøde eller til at lave sine krigsvåben og udstyret til sine vogne. Jeres døtre vil han tage til at blande salve, lave mad og bage. De bedste af jeres marker og vingårde og olivenlunde vil han tage fra jer og give til sine folk. Jeres kornmarker og vingårde vil han tage tiende af og give den til sine hofmænd og sine folk. Jeres trælle og trælkvinder, de bedste af jeres okser og jeres æsler vil han tage og bruge til sit arbejde. Jeres småkvæg vil han tage tiende af, og I bliver trælle for ham. Til den tid skal I komme til at råbe til Herren på grund af jeres konge, som I selv har valgt; men da vil Herren ikke svare jer.« (1 Sam 8:10-18)

Kongen ville bringe dem ind i slaveri og tage deres ejendele – de bedste marker, deres vingårde og småkvæg m.m.
Israelerne var ligeglade og ville have deres vilje, som forkastede både Gud og Samuel, hvilket resulterede i at Gud ikke ville svare dem når de kaldte.

Som konge salvede Gud Saul, en høj smuk mand, som ingen i Israel var smukkere end. Folket i Israel udbrød i hyldestråb ”Kongen leve”.
Gud havde de nu forkastet, Ham som havde hjulpet dem ud af Ægypten og reddet dem ud af adskillige riger der havde undertrykt dem.

Israel havde nu byttet Gud ud med en konge, som i bund og grund ikke var bedre end Samuels sønner. En konge der i ulydighed til Gud bragte Herrens vrede over sig selv og folket, trods advarsler fra Samuel om at holde Herrens befalinger.

Vi ser at Gud derfor salver en anden konge over Israel, David, en ung rødmosset mand som var fårehyrde. Da David bliver salvet, fylder Helligånden ham, og forlader Saul, som til gengæld får en ond ånd fra Gud.
Det vil sige at Gud tillod en ond ånd at overvælde kong Saul for hans ulydighed mod Ham. (1 Sam 16:13-14)

Nu består Israel af to kongeriger, Davids kongerige og Sauls kongerige.

Sauls etablerede kongerige ender med at være imod Davids kongerige, og stræber David efter livet.

Jeg vil nødig drage paralleller til menighederne i dag, da det for visse mennesker ikke vil blive en opmuntring. Men jeg gør det alligevel, for at vise dig hvor slemt menighedslivet de fleste steder står til.

Ser vi på menighederne verden over, og ikke mindst i Danmark, kan vi se at den er delt i to lejre. Godt nok er der mange menigheder delt op med navns nævnelse, pinse, apostolsk, metodist, luthersk mission med flere. Men jeg tænker mere på hvilket evangelium de er tilhængere af. Om de holder fast ved det gamle evangelium, eller de er gået med i ”fornyelsen” som har bølget hen over verden i de sidste årtier. Denne fornyelse viser sig, hvis man graver lidt dybere – hvilket jeg ikke vil gøre her, da det er et større studie, at den er gennemsyret af Newage og leder mennesker til en forkert forståelse af sandhedens evangelium.

Verden over har menneskene valgt sig nogle konger, som de lytter til, som de lader sig lede af i stedet for at lytte og lade sig lede af Gud.

Et anderledes evangelium


Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, John Arnot, John Kilpatrick med flere har taget imod et anderledes evangelium og har brudt Herrens befalinger på adskillige områder og derved mistet Helligånden som kong Saul. Ser man på deres frugter, kan vi se de ikke alene lever som konger, men opfører sig ligeledes som konger.

Vi ser, de rejser verden rundt og får penge i store mængder af de mennesker, som det endda forventes af, at de bærer disse mennesker på hænderne. De får speciel behandling akkurat som konger – eller som de toppolitikere vi ser i verden i dag, der bliver fragtet rundt i politi eskorter, bliver indlogeret på de fineste hoteller og bliver vartet op uden ende.

Nøjagtig det samme ser vi med disse konger i de kristne menigheder i dag. Medlemmerne lytter mere til disse kongers lære end til Bibelen. De tager hellere imod de åndsmagter deres konger kommer med, end dem Gud har at give. Selv fattige mennesker bliver brutalt udnyttet af Hinn og Bonnke, som frarøver de fattiges penge med lovning på helbredelse og velstand til gengæld.

Lad os lytte til Paulus’ tale:
Vi optrådte jo, som I ved, aldrig med smigrende ord og heller ikke med fordækt griskhed — det er Gud vidne på! Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre, og det skønt vi som Kristi apostle havde ret til at ligge jer til byrde. Tværtimod færdedes vi med venlighed blandt jer. Som en mor tager sig af sine børn, sådan ville vi af ømhed for jer gerne give jer ikke blot Guds evangelium, men også vort liv. For vi var kommet til at holde af jer. Brødre, I husker jo vores slid og møje; vi arbejdede nat og dag for ikke at ligge nogen af jer til byrde, mens vi prædikede Guds evangelium for jer. I selv, og Gud, er vidner på, hvor fromt, retskaffent og uangribeligt vi færdedes blandt jer, som tror. (1 Thess 2:5-10)

Denne tale kan vi ikke placere ret mange af nutiden prædikanter under – ikke uden at lyve. Man kan tydeligt se kærligheden til menneskene fra apostlenes side. Hvor finder man kærligheden i eks. Benny Hinns udtalelser, at han vil kaste forbandelser over dem som er imod den fornyelse han selv står for? På sit eget Tv-show, har han i kådhed udtalt følgende: I place a curse on every man and every woman that would stretch his hand against this anointing; I curse that man who dares to speak a word against this ministry... – “Jeg kaster forbandelser på enhver mand og enhver kvinde som sætter sig imod denne salvelse. Jeg forbander det menneske som vover at tale et ord imod denne tjeneste…”

fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Kan en kilde give både fersk og salt vand af samme væld? Mine brødre, kan et figentræ måske bære oliven eller en vinstok figner? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde give fersk vand. (Jak 3:10-12)

Disse mennesker ophøjer sig over alle andre, lever i store villaer med swimmingpool, golfbane, landingsbane til eget privatfly med mere. De har gjort sig afhængige af deres undersåtters arbejdsiver og kræver ikke blot tiende men også såkaldte kærlighedsgaver ikke bare en gang i mellem, men ved hvert eneste møde. Ud fra disse kredse er der skrevet bøger op og ned om økonomisk rigdom. Bibelen advarer imod økonomisk rigdom, da vi mennesker er svage og hurtigt finder mere kærlighed til vores materielle goder, end til Gud og livet med Ham. Utallige beviser er der på, at mennesker bliver kolde og hovmodige når de bliver rige. Men det fortæller disse konger jo ikke, for så vil deres riger ikke vokse i befolkning.

Til gengæld får folket hvad de ønsker at høre. Et evangelium som lover guld og grønne skove, selv i dette liv. De prædiker det ”gode evangelium”, lige som det evangelium ”Jesus” i fysisk, synlig tilstand bad Charles Ndifon om at prædike: ”fortæl de gode ting”. (Bogen ”Åndens magt – helbredelse ved bøn”)

Jeg læste en artikel som David Hansen fra Ålborg menighedscenter har skrevet: ”Kristne forretningsmænd - et guddommeligt kald!”. En artikel som i den grad fordrejer sandheden, og hvor David Hansen til slut ytrer sit ønske: ” Må Herren genoprette tjenesten at drive forretning!
Forfatteren tolker at fordi Jesus i Mark 6:3 bliver adresseret som tømrer, var han forretningsmand og havde en erhvervsvirksomhed med indflydelse, omdømme og økonomisk formåen. Jamen, hvor i Bibelen finder vi noget om dette firma Jesus havde? – hvor finder vi at han havde ansatte under sig? – Man kan vel ikke bygge broer, huse og både alene? Slet ikke hvis man vil opnå firmastatus med omdømme og indflydelse. Så er det ikke bare et enkelmandsfirma.
Det er simpelthen ønsketænkning, og som Samuels sønner, der lod sig lede af egen fordel. Det handler om at skabe sig et kongerige der er tiltalende for folket. ”Jeg har tjenesten til at drive forretning”. På den måde kan mennesker lade deres hunger og tørst efter materielle ting blomstre og vokse sig stor på bekostning af en fordrejelse af sandheden.
Hvis det virkelig var sådan, hvorfor klappede Jesus så ikke vekselererne og købmændene på tempelpladsen på hovedet og sagde ”vel gjort du gode og tro tjener”? Hvorfor greb Han en pisk og jog dem alle væk?
Hvad er det vi ønsker at blive respekteret for? Ønsker vi respekt for vores jordiske gods og status, eller ønsker vi at blive respekteret for hvad vi er i Gud? Det er en kødelig tankegang, og velsignelse er ikke at hige efter mere og mere, men velsignelse er det at kunne finde ro i sindet og kunne nøjes med hvad man har.

Det er svært med ord at forklare hvor kvalmt en sådan tale er, men jeg trækker den kun frem som eksempel. Læs den evt. her: http://www.amc-aalborg.dk/artikler/index.php?artiklerId=170

En tilsynsmand skal være ulastelig, én kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge. (1 Tim 3:2-3)

Det er blevet som Paulus forudsagde:
For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. (2 Tim 4:3-4)

Menighederne i dag har valgt sig konger som giver dem hvad de ønsker. Måske var nogle af disse konger engang salvet af Gud. Måske var Jesus engang deres konge. Men deres frugter viser tydeligt at de har forbrudt sig på Guds befalinger – at følge og efterleve Paulus og disciplenes eksempler.
Der er så mange områder der er overhørt, så det ikke vil være muligt for mig at nævne dem alle. Men nogle få vil jeg nævne.

Forkert brug af tungetalen. (1 Kor 14)
Mangel på bedømmelse af ånderne og meget mere. (1 Joh 4:1, 1 Thess 5:21, 1 Kor 14:29)
Forkert handlemønster i forhold til helbredelse. (Jak. 5:14-16, Mark 6:13)

Jeg ved at Gud ved Ånden kan åbenbare andre måder til at helbrede det enkelte menneske end disse bibelvers fortæller, det viser Bibelen flere steder. Men i og med prædikanterne i dag hævder på stribe, at der ikke er noget lettere end at helbrede sygdom, hvorefter de med en hurtig håndspålæggelse helbreder, forbryder de sig mod Guds befalinger, og en anden ånd vil blive dem givet. Det er direkte mangel på respekt over for vor Herre og Frelser, Jesus Kristus.

Disse prædikanter underviser at alle kristne har krav på helbredelse og at ingen sande kristne skal være syge. Ndifon går endda så langt at han sætter spørgsmålstegn ved en persons frelse hvis personen ikke bliver helbredt.

Det er jo en direkte løgn og ubibelsk. Gud vil sandt nok ikke at vi skal være syge, men af grunde vi tit ikke forstår, tillader han nogle gange at sygdom rammer nogle mennesker, også kristne.

Vi ser i Bibelen at Paulus overgiver nogle vranglærere, Hymanæus og Alexander, til Satan, for at de skulle lære ikke at spotte (1 Tim 1:20). Mange bibellærere mener at der i dette ligger at disse personer blev udelukket fra det kristne fællesskab, og at det betød, sygdom ramte dem, for at deres kød skulle tugtes. Vi ser også i 1 Kor 5:5 en mand som har begået seksuel utugt. Han bliver overgivet til Satan, for at det kødelige skal ødelægges, så ånden må blive frelst på Herrens dag.

Gud har et evigheds perspektiv, og ved hvad der tjener os bedst her på jorden. Måske er det igennem sygdom man får nedbrudt sin stolthed der afholder en fra evigheden. Hvad kan vi vide? Måske er det hovmod? - men vi må stole på at vi er i Guds hænder og at han vil lede os hele vejen til frelsen på den yderste dag.

Gud har sat nogle rammer for os, ikke for at undertrykke os, men fordi Han ved hvad der skal til for at beskytte os imod mørkets magter og sygdom af enhver art. Holder vi disse bud, vil vi stå meget stærkere i kampen mod magter og myndigheder. Det er synden i vore liv der tillader Satan adgang til vore liv. Synden bringer os uden for Guds beskyttelse, så derfor må vi gøre alt vi kan for at følge Bibelens bud hele vejen igennem. Gud har selvfølgelig nåde med os, når vi i uvidenhed synder og Han beskytter os mange gange alligevel. Men som Bibelen fortæller dødens brod er synden (1 Kor 15:56) og for mange stik af dødens brod kan resultere i fatale og dødelige sår.

Benny Hinn går skridtet længere, nøjagtig som kong Saul, der søgte en åndemager til at fremmane Samuel, da Gud ikke ville svare ham. Benny Hinn, fortæller uden at lægge skjul på det, i offentligheden, at han søger kraft ved Kathryn Khulman og Aimee Semple McPhersons grav.

Dette er ikke bare påfund, men er kommet ud fra Benny Hinns egen mund på TBN.
Double Portion Anointing (del 3, 7 April, 1991, set på TBN – the Trinity Broadcasting Network)

Han hævder også at have mange forskellige syn af Jesus, Elias, Kathryn Khulman og mange andre, der kommunikerer med ham.
I hans personlige vidnesbyrd, som han har fortalt i hans egen kirke Orlando Christian Center, fortæller han at der kommer alle mulige engle om natten og bare står og kikker på ham. Så vågner han og ser dem. Alle mulige størrelser, selv små drenge med smukke hvide klæder. De ligner næsten piger men det er drenge.

Under HONOLULU CRUSADE d. 28 Feb. 1997, fortæller han at han har set ting i den åndelige verden vi ikke kan forstå. Forskellige individer har vist sig for ham på hans værelse. Ikke kun engle.

Han hævder også at han ofte ser Jesus når han beder, hvilket Charles Ndifon og mange andre også hævder. Charles Ndifon oplevede endda at Jesus gik ind i ham så han faldt. (Bogen ”Åndernes magt – helbredelse ved bøn”)

Disse mennesker, som Helligånden har forladt, fordi de ikke tager vare på Guds Ord, spiller dæmonerne et puds. Alle mulige skikkelser som ikke er engle viser sig ikke for mennesker, hvis vi taler om Guds rige. Slet ikke afdøde personer som Elias eller Kathryn Khulman. Ej heller Jesus, som dog er blevet set af nogle få i Bibelen efter Hans himmelfart – men Han var, hvor Han sagde Han ville være - ved Faderens højre hånd.
Fordi de er kommet ind under vildfarelsens ånd, har dæmonerne adgang til at vise sig som disse skikkelser.

Djwhal Khul, en Newage Mester, som hævder at være født for mere end 400 år siden, har igennem en indvielsesceremoni i den himmelske verden, kaldet den femte indvielse (også kendt som himmelfart, Kristus-værdighed eller mester indvielsen) modtaget udødelighed. Ifølge Djwhal Khul, kan disse Newage Mestre gå ud af deres fysiske legemer og rejse rundt i deres sjæl eller åndelegeme til et hvilket som helst sted på kloden, uhindret af afstand eller tid. En mester har angiveligt også magt til at fortætte sit åndelige legeme til et lyslegeme, i hinduteriminologi kaldet anuvarrupa, når han gav sig til syne for nogen som en strålende lysende skikkelse. Mesteren kan, når han ønsker det, fortætte sit åndelegeme til fysisk form og blive set, berørt og oplevet som et almindeligt menneske.

Blandt disse Mestre er også deres Jesus som har Kristus status lige som Maitreya, som dog er over Jesus i mestrenes Hierarki – ”Det hvide broderskab”.

Det er sådanne Mestre – eller rettere dæmoner der viser sig for disse vildfarne mennesker.

Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen (2 Thess 2:11)
De tror på at det de ser, er engle, Jesus og hellige afdøde mennesker.
Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel (2 Kor 11:14)
Derfor oplever disse frafaldene mennesker disse ting. De får også en stor skare mennesker til at tro på sig fordi de med løgnens magt formår at fremvise løgnen som værende sandheden. Noget de har lært af deres herre Satan.
Bibelen siger at når Satan udgiver sig som lysets engel så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere (2 Kor 11:15 )

Det er ikke Gud der svarer dem, for Han handler med dem som Han gjorde med Saul. Gud er stadig den samme, men på grund af nåden, bliver disse mennesker ikke straffet øjeblikkeligt, som Saul og hans tilhængere der døde i kampen mod filistrene. (1 Sam kap. 31)

Red dit liv


Gud har i dag nogle folk som David og hans tilhængere, som er ret efter Hans hjerte. Disse mennesker må kæmpe mod vildfarelsen i det etablerede kongerige, vildfarelsen som er i Salus kongerige. De etablerede kirker som er tilfredse med deres konger, deres falske pastorer og prædikanter. Disse mennesker er få, men spredt over hele verden hører man disse stemmer, som advarer og oplyser om vildfarelsen i det nye moderne evangelium. Mange vil sige, at Gud ikke har sat mennesker til at advare, men til at fortælle om Jesus. Det er både rigtigt og forkert. Der har været mange profeter i tidens løb, som på Guds vegne har advaret, Jeremias, Ezekiel – selv Jesus advarede om denne tid vi nu er i.

Når man siger sådan nogen som jeg siger her, vil den etablerede kirke straks komme med anklagende ord og sige ”Du må ikke røre Guds salvede”. Lige som David der adskillige gange havde muligheden for at slå Saul ihjel. Han vovede ikke at røre Guds salvede.

For det første rører vi ikke Benny Hinn, Copeland eller nogle andre vranglærer. Vi fortæller blot sandheden omkring dem. Vi slår dem ikke ihjel, men råber af hjertets fulde kraft – ”KOM VÆK FRA KONG SAUL, HAN LEDER JER I FORDÆRV”. I dag er nådens tid, og Gud giver disse mennesker mulighed tid til at omvende sig.

Jeg ved der sidder mange mennesker i Sauls lejr, som kan se at Davids folk er på rette vej. Men de formår ikke at forlade deres etablerede samfund. Af kærlighed til deres menighed, fællesskabet og hvad der ellers binder dem, kan de ikke slippe deres trygge plads og stikke af, ud i vildmarken, for at tilslutte sig Davids folk.

Er du i en menighed, som har sluttet sig til Sauls rige, vil jeg opmuntre dig til at tænke på, hvad det er der har din prioritet. Sauls rige faldt, endda Davids bedste og inderligste ven Jonatan, Sauls søn, døde i slaget mod filistrene. Søg Gud af et oprigtigt hjerte og bed Ham lede din fod ad den vej, som Han vil du skal gå. Bed Ham vise dig vejen der kan frelse dig ud af Sauls hænder og lede dig ud i vildmarken til Davids folk, som er efter Guds hjerte.

Hinn og brødrene bilder os ind at de er salvede. Men det er tydeligt at se, at de har forladt Guds befalinger og er gået deres egen vej. Jesus er ikke længere deres konge, det er de selv. Derfor er de ikke salvede.
Jesus er Guds salvede, (Luk 2:26, Luk 4:18, Luk 9:20, ApG 3:18 og mange flere) og det er kun når vi er tilsluttede Hans legeme, salvelsen kan nå os. Jesus er hovedet for Sin menighed, og det er Hans hoved Gud har Salvet. Så er vi ikke på Hans legeme, vil salven ikke kunne rende ned over os, så vi derved også bliver salvet.

Ligesom Israel kikkede på andre lande, på deres konger, sådan kikker menighederne også til hinanden, og kopierer hinandens vildfarelser. De får forskellige konger fra andre menigheder til at komme og oplære konger i deres egen menighed. De agter ikke at søge Gud for hvad Hans planer er for deres forsamling.
Det de gør, er at løsrive sig fra den salvede, løsrive sig fra Kristi legeme for at gøre hvad de selv ønsker. Når mennesker slipper Jesus, bliver de tit blasfemiske og det modsatte af nidkære - som Rodney Howerd Browne, der kalder sig ”Helligåndens bartender” eller Kenneth Copeland, der underviser at Jesus var i helvede for at blive pint, plaget og slået ihjel, hvorefter han blev født på ny og rejste sig som en åndelig muskelmand.

Disse menigheder har selv valgt deres konger, og Gud har derfor valgt ikke at svare dem. En anden ånd er kommet ind i kirkerne, ligesom en anden ånd kom over Saul.
Sauls hus er i dag i en alvorlig knibe. De får hvad de ønsker sig og hvad de beder om. Men det er ikke til deres eget bedste, for det er ikke Gud der bønhører dem. Det er Satan der med tegn, undere og bedrag får de kalkede grave til at ligne smukke templer.

Men på Herrens dag, måske før, vil disse fine facader krakelere, og rigerne falde. Gud har i mellemtiden forberedt og oplært Davids hus til at regere under Jesus Kristus, og Hans rige vil til evighed bestå!

Kære læser, af hele mit hjerte vil jeg bønfalde dig, at ransage din vej med Gud. Ransag den menighed du er tilsluttet. Er din kirke tilsluttet Sauls rige eller Davids rige? Sæt ikke dit liv på spil for åndelige vildledere som søger og graver i det okkulte. Lad ikke deres skyld hvile på dine skuldre, men drag ud fra disse frafaldne menigheder.

Bibelen fortæller:
Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger. (2 Joh 1:9-11)

Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem! Den slags mennesker tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bug, og med søde og indsmigrende ord forleder de troskyldige mennesker. (Rom 16:17-19)

Et kættersk menneske skal du vise bort efter en første og en anden advarsel. Du ved jo, at sådan et menneske er kommet på afveje; det synder, og det har dømt sig selv. (Tit 3:10-11)

Disse mennesker mener og vil til enhver tid påstå at deres evangelium er ret, og at de viser den rette vej som åndelige vejleder. Men det bringer blot mere skyld over deres liv.
Nogle af farisæerne, som var sammen med ham, hørte dette og sagde til ham: »Er vi måske også blinde?« Jesus svarede dem: »Var I blinde, havde I ikke synd. Men nu siger I: Vi ser; i synd er og bliver I. (Joh 9:40-41)

Bibelen er klar med sit budskab. Gud tolererer ikke mennesker der fører Hans folk vild, og handler meget strengt med disse. Gud svarer dem ikke mere og hører ikke deres bønner. Han har overgivet dem til vildfarelsens ånd. Tro ikke Gud ikke har advaret dem, som Han advarede Israel. Alle disse konger har fået mange advarsler og får det tilstadighed. Men på grund af deres vildfarelse formår de ikke at høre sandheden.

Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. (Åb 3:22)
Deres øre er døve over for sandheden, og de vil komme længere og længere ud i blasfemi og ugudelige handlinger.

Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem! (Ef 5:6-7)


Debat: Menighedens konger

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frafald generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation