Falske profetier og falsk lærdom

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 10/09-05Der er et vers i Bibelen, som er særligt aktuelt i vor tid. I Jer. 23:32 står: ”Se, jeg kommer imod dem, som profeterer falske drømme, siger Herren, og fører mit folk vild ved sine løgne og ved sine pralende lærdomme. Jeg har hverken sendt dem eller befalet dem at gå. De bringer ikke nogen hjælp til dette folk, siger Herren.”

Det, som mange er optaget af i dag, er falske profetier og falsk lærdom. De er mere optaget af, hvad der læres i menigheden end af det, Bibelen siger. ”Fabriksmæssige” opbyggede menigheder, der ikke er opbyggede ved, at Herren daglig lagde nogle til som lod sig frelse (Apg. 2:47), har stor fremgang.

En sund menighed bygges ikke op ved, at man kører en kampagne for begejstrede synspunkter, men kun ved at bygge på Bibelen under Helligåndens vejledning. Er du med i en ”fabriksmæssig” menighed, bør du for din egen skyld gå ud af den omgående. Thi en stor del af dens lære er bygge på falske profetier og lærdomme, som kan lyde besnærende. Hvad er de værd, dersom de ikke er bygget på sandheden? En populær løgn er, at vækkelsen er lige om hjørnet. Det har mange menigheder sagt i årtier, alt imedens forsamlingen har godtaget det ene synspunkt efter det andet, som er i strid med Bibelen. Folk sluger sådant med begejstring og venter på, at den næste prædikant kommer med en ny falsk lærdom, som rigtig kildrer deres ører og giver dem noget at tale om.

Men ”jeg har ikke sendt dem, siger Herren. Alligevel profeterer de løgn i mit navn.” Jer. 27:15 . Det er løgnen, der skaber de fleste store menigheder i dag.

Ham, som gennemskuer alt og kender ethvert menneske, sagde: ”Når Menneskesønnen kommer, vil han da finde troen på jorden?” Luk. 18:8. Det er et spørgsmål, som burde få os til i sand gudsfrygt at søge nærmere til Herren. Men mange lever efter, at der er tid nok til at tage stilling til, hvorvidt de er frelst eller går fortabt. Ingen ved, hvornår den sidste time kommer, hvor det er for sent at vende om til Herren.

Bibelen og naturen vidner om, at det snart er slut med jordens tidsalder. Tro ikke, at du blot kan sige: naturen har det med at skifte!Det er rigtigt, men den har aldrig før haft så voldsomme ændringer som nu. Alt sker præcist, som Bibelen forudsiger, det skal ske ved tidernes ende.

Denne artikel er specielt rettet til de mange, der i dag lever i en sfære af gudsfrygts skin og menneskelærdom i stedet for af hvert ord, der udgår af Guds mund. (Matt. 4:4.) Det er nu, du skal gennemgå, hvad du tror på. Er det Bibelen som helhed om betydningen af Jesu Kristi død og opstandelse – eller er du en showkristen, der elsker Benny Hinns med fleres showoptræden?

Show frelser ingen. Og hygge-komsammen heller ikke. Der er ikke noget i vejen med hyggelige sammenkomster, men dersom det kun er på grund af hyggen, folk samles til møder, og ikke for at høre om frelsen i Jesus Kristus, er der noget, der er fuldkomment forkert. Du må nøje gennemgå, om det er sandheden, du bygger på, eller en drømmeillusion. Millioner af mennesker lader sig narre af en af de mange vildfarelser, som jeg beskriver nogle af i det efterfølgende, som kun er et ubetydeligt udsnit af det, der foregår af falske profetier og falsk lærdom.

Er din frelse og din evige tilværelse til salg for dæmon inspireret løgn? Vanemæssig svarer du måske nej, men er det sandheden? Det er dig selv du narrer, dersom svaret ikke er sandt.

I disse dage har jeg set en krise opstå ved, at en mand, der er grebet af en løgnereligion, er ved at være rede til at evt miste hjem, hustru og børn, godt arbejde og stabilitet for at få del i en dæmon-inspireret lære.

Du er måske inde i en sådan løgnelære men har ikke mod til at bryde ud i frihed. Men du er nødt til at tage mod til dig, dersom du vil frelses. Tag Bibelen og læs for eks. romerbrevet og videre i de efterfølgende breve og analyser, om din menighed og du selv følger Bibelen.


Advarsel mod at give penge til Benny Hinn og hans organisation.

http://www.ministrywatch.com/mw2.1/pdf/MWDA_053105_BennyHinn.pdf

Jeg er overbevist om, at der er mange, der har læst advarsler imod Benny Hinn, men som alligevel gerne hører ham. Dem, der har fulgt hans udsagn om sig selv gennem årene, ser klart, at han er en charlatan, der lever med en mange million kroners indtægt om året.

Menigheder, der indbyder Benny Hinn og ligesindede, bør du straks tage afstand fra. Den ekstravagante ”troshealer” Benny Hinn er en af de værste forførere i vor tid. William Lobdell skrev i Los Angeles Times/July 27, 2003:

Kritik af overspændt troshelbredelse.

Økonomisk er Benny Hinn en af de mest succesrige troshelbredere. Sidste år modtog han i henhold til officielle oplysninger fra hans tjeneste for World Healing Center Church 89 mill. $ i gaveindtægter. De mange penge får han bl.a. ved sine møder, kaldet Miracle Crusades, som han afholder 24 af hvert år.

De mange uopfyldte profetier, som Hinn slynger ud ved møderne, er et bevis på, at han er en bluffmager. På the Trinity Broadcasting Networkhar han for eks. sagt: Du vil komme til at se, at folk vækkes op fra de døde. Det er endnu ikke sket ved nogen af hans møder, selv om det er lang tid siden, han sagde det. Han spreder falsk håb til syge og handicappede, fordi han lover helbredelse, dersom de først giver gaver til Gud (i form af store pengebeløb).

Fordi Hinns the World Healing Center Churcher en religiøs institution, skal han ikke overfor federal law informere om sin økonomi.

Ved sine møder siger Hinn, at han intet har at skjule. Men for nyligt er det kommet frem, at og hans fæller alligevel ikke vil lægge noget åbent frem. En af Hinns fæller er Bill Swad, en Ohio forretningsmand, der bl.a. har skrevet bogen: Dont Let Satan Steal Your Harvest. (Lad ikke Satan stjæle din høst.) Og der er pastor Steve Brock, kendt fra Miracle Crusades. Og flere lignende personer.

Hypnose og mesmerisme


Er hypnose neutral eller kan ånder bruge hypnosen? Det er bevist, at under hypnose kan nogle tale fremmede sprog, som de ellers ikke behersker. Og ligeledes, at nogle under hypmose kan ”huske” ting, der er foregået, før de blev født. Det bruges bl.a. meget indenfor reinkanations-læren. Vi skal derfor ikke tro, at hypnose altid er uskadelig.


Fra en artikel, jeg skrev i august 2002, har jeg medtaget dette udklip:

Læge Ph.D. Troels Wesenberg Kjær sagde i Hjemmeforum, årg. 4, marts 2001, at mange anser bevidsthed for at være noget særegent ved os mennesker. Han forsøgte at forklare, hvad bevidsthed er og viste hen til, at det kommer an på den grad af bevidsthed og vågenhed, vi har i det øjeblik, vi oplever noget. Underbevidstheden kan have en afgørende betydning, og den kan styre dig ad veje, du ikke ved, du betræder. En dygtig hypnotisør kan tale til din underbevidsthed, selv om du mener, du er vågen. På et sådant trin er de fleste meget modtagelige for instrukser, selv om den ”bevidste” del af hjernen ikke er med i det eller endog vil gå imod det.

En hypnotisør kan få sine tilhørere til at gå i en trancetilstand, der ligger midt imellem søvn og vågen tilstand. Den kan for eks. frembringes ved musik, hvor personen let glider ind i en tilstand, hvor man ukritisk tager imod alt det, hypnotisøren siger.


Mange af dem, der for eks går til Benny Hinns møder, vil utvivlsomt opleve tilstande, der må betegnes som at være under påvirkning af andres kraft, for eks. hypnose. Disse andre kan være Hinn selv eller hans åndelige, usynlige hjælpere.

En række af personer har hjulpet Hinn til at være det, han er i dag. Først var der Kathryn Kuhlman, dernæst Aime Semple McPherson, men også Morris Cerullo, Jim Bakker, Rodney Howard-Browne og John Avanzini.

Vi ser på nogle af disses tilknytning til åndelige kræfter.

En af de personerne, som betød meget for den kurs,Benny Hinn valgte, var Aimee Semple McPherson. Hun fik en overmåde dyr begravelse, og med sig i graven fik hun en fuldfunktionsdygtig telefon. Benny Hinn har ofte besøgt hendes grav for at hente salvelse fra hendes ben. (Det vides ikke, om han benyttede telefonen!)

Benny Hinn tror, at der stadig kan være kraft i en afdøds legeme, dersom personen besad stor kraft i levende tilstand. Derfor besøger han bl.a. Kathryn Kuhlmans og Aimee Semple McPhersons gravsteder.

Benny Hinn har forkærlighed for store og meget dyre gravsteder og bruger mange af de penge, han tigger sammen ved sine møder, til dette formål.

Her er nogle eksempler på, hvad han desuden bruger pengene til: 30.000 $ til at bygge en ”tros hal”. 15.000 $ til en indskrift på muren i Healings Garden til erindring om ham selv. 4-8.000 $ for at få sit navn indgraveret på Fountain of Healings. 2.000 $ for at få sit navn i Healings Stream. Og.500 $ for at blive erindret på The Eternal Flame and Healing.

Hinn vil gerne give det udseende af, at han er salvet af Gud. Men i stedet for Guds Ånd bruger han mesmerisme, der er en teknik, som startedes af Frank Mesmer, der var læge og healer og helbredte på sine ”mirakelkorstog”. Mesmer brugte aldrig Guds navn, men han havde rige evner til at rejse stærke følelser hos folk og brugte ofte musik som hjælp til at kunne hypnotisere personer i første fase. Dvs. at de var fuldt bevidste, medens underbevidstheden styrede dem derhen, hvor han ville.
Mesmerize betyder kort sagt at hypnotisere, og til dette havde Mesmer specielle evner. Samme tilstand bliver i dag brugt i mange menigheder, som ikke kan virke undere ved Guds kraft og derfor tager imod denne form for satanisk bedrag.

Mesmerisme er hentet fra en ældgammel kunst, som gennem tiderne er blevet brugt af healere. Og et kendetegn er, at de løfter hånden ud over dem, de vil føre ind i mesmerismen.

Mesmer lagde suggestion ind i en videnskabelig, systematisk metode, hvilket gjorde disse metoder meget populære. Han var pioner indenfor den moderne hypnose og udførte sin healing ved håndspålæggelse, hvorefter mærkelige ting kunne hænde. For eks. kunne personen, han ”behandlede”, ligge længe på gulvet i krampetrækninger. Mesmer brugte gerne genstande, som tilhørte personen, sammen med musik og lys, som han nøje udvalgte til at brænde med en vis intensitet. Altså en udpræget ”kunst”, som ikke var fra Gud. Er det ikke samme mønster, vi ser i mange menigheder i dag?

Benny Hinn er videre Mesmers spor. Også hans specielle musik går frem efter nøje fastlagte regler. Og hans taler veksler mellem hvisken og høje, frygtindgydende råb. Billeder fra Mesmers og Hinns møder viser helt klart en nøje forbindelse mellem deres fremgangsmåder.

Tænk over, hvem du betror din sjæl til. Er det til en, der leder dig til en vej, Herren har forbudt, står det ilde til med dig. Da må du vende om til Gud og bekende, at du har været på afveje og lyttet til de forkerte.


Jackie Alnor skrev i Juni 2001 en artikel om TV-prædikantenBenny Hinn, der bruger falske profetier for at samle millioner af dollars fra umistænksomme ofre.

Hun skrev: ”Det er velkendt, at Hinn har stribevis af falske profetier bag sig. En af de mest kendte er, at Herren ville ødelægge alle homoseksuelle i USA med ild i 1994-1995. Men det er ikke sket. Han har profeteret om et voldsomt jordskælv i 90erne. Det er heller ikke sket. Ligeledes har han forudsagt, at Castro ville dø i 90erne, som heller ikke er gået i opfyldelse. Og mange flere.

Alnor beretter om en mystisk drøm, som Hinn havde – som måske snarede var et syn: Hinn fortæller, at han så en skikkelse. Han så ikke ansigtet men vidste, at det var profeten Elias. ”…. Jeg nåede frem til ham, og han forvandlede vand til blod. Og da jeg kom hen til ham, sagde Elias til mig: ”Tag denne!” Og jeg tog en stav fra Elias….” (En mærkelig ubibelsk beretning, som vi ikke kan sætte nogen lid til.)


Hvor er ærbødigheden for Gud i det, Benny Hinn gør? Er det ikke helt klart, at Hinn selv vil være i centrum? Men vi skal lade al ære gå til Gud.

Er du begejstret for Benny Hinn, bør du tage det, han siger og gør, op til revision i Bibelens lys. Du er dyrekøbt med Jesu hellige blod, men regner du denne løskøbelse for intet og vælger folk med mesmeriske evner som ledere, skal du vide, hvad der venter dem, der vender Herren ryggen og ikke omvender sig: en evig tilværelse under Guds vrede i helvede.


Organisationen Personal Freedom Outreach har adskillige gange ud fra Hinns egne ord påvist, at han er en løgner. Du må gøre dig den ulejlighed at sætte dig ind i, hvad Hinn siger og lærer, og om det stemmer med Bibelen.
Vi har fået vort jordiske liv som en tid til at vælge at tro på Bibelens budskab om frelse, hellighed, og at blive i det sande vintræ. De frugter, Hinn bærer, er ikke Helligåndens frugt, og søger du at efterligne og tro på hans lære, er du i farezonen, thi han fortæller dig ikke sandheden.


Jeg har med denne artikel forsøgt at få dig til at tænke over, hvorvidt du følger en ”anden Jesus”, og om det er en ”anden ånd”, der styrer dit liv. Du må følge den vej, Bibelen viser dig, og ikke det, mennesker fortolker Bibelen til at sige. Du må selv se, du må selv forstå, og du må selv lære den Jesus Kristus at kende, som Bibelen taler om. Du må åbne dit hjerte for Guds sandheds Ånd, der peger på Jesus Kristus som frelser og Herre.

Har du adgang til Internettet, kan søge på http://www.fakefaithhealers.com. og få mange af de oplysninger bekræftet, jeg her har medtaget om Benny Hinn.

Har du bøger af Hinn til at stå på din reol, bør du kassere dem, thi læren deri er åndelig gift, som let skader dig, hver gang du læser deri. Er dit mål at blive frelst, skal du ikke rette dig efter de falske ”vejskilte”, der fører til helvede.

Hjernevask


En tidlige ansat ved Trinity Broadcasting Network anklager Paul Crouch for at presse andre til sex for at beholde sit job. TBN pastoren benægter, at noget sådant skulle have fundet sted.


William Lobdell skrev 22 sept. 2004 i Los Angeles Times, at en tidligere ansat ved Trinity Broadcasting Network fik udbetalt 425.000 $ for at tie stille om et homoseksuelt stævnemøde med teleevangelisten Paul Crouch. Han erklærede, at han følte sig presset til det for at beholde sit job.

Meget, meget andet foregår i det skjulte. Hjernevaskning og tankekontrol er langtfra noget nyt og bruges meget indenfor Trosbevægelsen En bevægelse, der har fået fodfæste indenfor mange menigheder i vort land. Og er du ikke årvågen, opdager du ikke, at sådant findes i din menighed. Du bliver blot hjernevasket langsomt og sikkert. Og til sidst er du blevet et lydigt redskab, der gør alt, hvad der bliver budt dig at gøre. Det er ikke Herren, du tjener, men menighedens ledere, som ofte har karismatisk udstråling.

I Pittsb Pittsburg Morning Sun/June 22, 2003 skrev Steven Halley. At sådan hjernevaskning anvendes ved selvmordsbomninger, så folk bliver villig til at dræbe sig selv ”for en god sags skyld”.

Men det bruges også i ekstreme religiøse grupper for at indoktrinere folk til at følge en eller anden dæmonisk lære. Vil du vide mere om hjernevaskning kan du for eks, læse William Sargants bog Battle for the Mind. Her forklarer Sargant, at alle let kan falde for et sådant bedrag. Den russiske videnskabsmand Ivan Pavlov er manden, verden kan takke for hjælp til at forstå den teknik, der bruges. Han brugte teknikken på hunde og kunne få dem til at frembringe øget mundvæske uden at kunne lugte eller smage føde.

Sargant opdagede, at man kunne bruge samme teknik på mennesker og få gode resultater. Han kunne ved sin teknik øge deres udholdenhed, fordi deres tankemønster var ændret.

Sargant forklarer, at når et menneske bliver følelsesmæssig involveret, ændres deres sind, så de bliver mere modtagelig for suggestion. Og Sargant illustrerer med et eksempel, hvorledes en karismatisk præst kan styre sine tilhørere og øge deres suggestion.

Sargant er klar over at hjernevaskning og tankekontrol forekommer mange steder og i religiøse kredse. Det burde få alle til at være på vagt og ikke være til stede, hvor sådant forekommer. Sindet bliver ændret, så man gør ting man aldrig ville gøre, dersom ens fornuft havde været til stede.

Michael Browning skrev i Palm Beach Post/March 14, 2003om en ung teenagerfra Utah, som blev kidnappet fra sin seng. Hendes fader Ed Smart sagde senere, at hun var blevet hjernevasket uden at ville det. Vi har her forklaringen på, at gidsler kan træde frem og ivrigt forsvare gidselstagernes handlinger.

Homoseksualitet


The Family Research Institute oplyser, at der pr 13.11.91 i USA var 25 mil. homoseksuelle/lesbiske (det var 10 % af USAs befolkning). Andre oplyser, at tallet var mindre og at færre kvinder er afvigere end mænd.

Men uanset det, skal vi blot ikke tænke, at det er deres sag, om de vil ødelægge deres liv og være i opposition til Herren. Nej, sådan kan vi ikke tænke; thi de er fanget i Satans fælder og skal høre budskabet om, at de kan blive frie fra den synd, de lever i, ved tro på Jesus Kristus.

Der er gang på gang skrevet i oplysende artikler, at homoseksualitet/lesbisk ikke er en sygdom men en livsform, som er opstået tidlig i barndommen.

Dr. Charles Socarides, som er en anerkendt ekspert på området af homoseksualitet, skriver, at militante homoseksuelle/lesbiske har presset på for at få fastholdt opfattelsen af, at det er en medfødt fejl. Og at det i høj grad er lykkedes for dem. Se hans artikel på denne link:

How America Went Gay

Der er mange psykiatrikere og psykologer, som tror at homoseksualitet/lesbisk skyldes påvirkning af ydre faktorer og rent ud siger, at den afvigende tendens skyldes psykologiske og ikke biologiske årsager. Men disse eksperter kommer ikke til orde og holdes ude af mediernes informering.

Det medvirker til, at mange ikke bliver hjulpet til at leve et normalt liv og få en normal forståelse af, hvad Bibelen lærer om homoseksualiet/lesbisk. De tror derfor, at de kan tage imod frelsen ved tro, selv om de vil leve videre i deres valgte synd. Men Bibelen fastslår, at dette ikke er muligt. Bibelen siger: ”Hver den, som gør synd, begår også lovbrud, og synd er lovløshed. Og I ved, at han blev åbenbaret for at tage vore synder bort, og i ham er der ikke synd. Hver den, som bliver i ham, synder ikke. (Kan ikke fortsætte i de samme synder.) Hver den, som synder, har hverken set ham eller kendt ham…. Den, som synder, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen. I denne hensigt blev Guds Søn åbenbaret, at han skulle gøre Djævelens gerninger til intet.” 1. Joh. 3:4-8. Og at homoseksualitet/lesbisk er en synd, ser vi mange eksempler på i Bibelen.

Der er talrige eksempler på, at det kan lade sig gøre at blive denne, syndige livsform kvit. Darlene Bogle kæmpede mod denne livsform i 17 år. Hun blev seksuelt misbrugt af mænd og drenge, første gang som treåring. Hendes stedfader misbrugte hende både kropsligt og fysisk. Og hjemmet var uden kærlighed.

I dag har hun nu i 15 år været fri for sin gamle livsform og er kristen rådgiver i Paraklete Ministries in Hayward, Californien.

Frank Worthen var praktiserende homoseksuel i 25 år. I 1973 tog han imod Jesus Kristus som frelser og blev udfriet fra sin livstil og har været fri siden. I dag er han og hans hustru missionærer i Filippinerne for Exodus International. Og der er adskillige andre, forhenværende homo-personer, der i dag er frie mennesker.

“Bøsser” vil give udseende af, at alt er sundt og godt, men det er ikke sandt. Dr. Klamecki skriver, at mange bakterielle sygdomme regelmæssig forekommer hos de fleste ”bøsser”. Han oplyser at 70 % af ”bøsserne” i USA er smittede med AIDS.

Er du bundet i denne synd, skal du vide, at frihed er at hente ved tro på Jesus Kristus. Men ikke, dersom du vil beholde den livsfom som Satan har givet dig. Det er ikke kun dit liv her på jorden, du må leve i trældom, men i evigheden må du for altid være under Guds vrede, fordi du har afvist hans frelse. En frelse, du har så hårdt brug for, eftersom også du har brudt hans lov.

Du har behov for al den information, du kan få fat i. Her følger en række informationer:

http://www.familyresearchinst.org/FRR_04_03.html
http://www.familyresearchinst.org/FRR_04_05.html


Debat: Falske profetier og falsk lærdom

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Frafald generelt

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation