Nordic Prophetic Network

Lagt på d. 20/01-22Frafaldet som Paulus talte om ville komme før Antikrist står frem (2. Tess. 2:3), tog alvorligt fart i begyndelsen af 1900tallet. Laodikea menighedstypen begyndte at dominere med opblomstringen af den karismatiske bevægelse, der fokuserede på åndelige gaver som profeti og helbredelse, og undlod hengivelsen til Guds Ord.

Laodikea får ingen ros af Jesus. Den er lunken, ser sig rig omend den er elendig, ynkværdig, fattig, blind og nøgen, og Jesus udspyr den af sin mund og står udenfor. Han er ikke menighedens hoved længere - det er folket der regerer, hvilket Laodikea betyder, og menighedstypen er et resultat af åndelig hunger afkoblet fra Bibelen, hvilket fører til vildfarelse, en sørgelig tilstand forårsaget af bibelsk ignorance, selvudnævnte præster, profeter og apostle, der er bibelsk illitterære.

I 2019 begyndte Pernille Liland at forme et netværk af nordiske apostolsk-profetiske tjenester, og i juni, 2021, blev det til virkelighed. Pernille er en gennemsyret falsk profet, der f.eks. mærkede Gud sige for året 2020, at det skulle være et frit år - vi skulle gå ud på nye græsgange som fedekalve, og være frie fra fortiden1. En profeti der for de naive kan betyde hvad som helst, og for de tænkende er det en gennemskuelig og særdeles uprofetisk løgn - og for de observerende er det jo det stik modsatte verden har oplevet de sidste to år, med bl.a. coronapas selv i kirkerne - og bemærk at det er en generel profeti over alle mennesker - det er et horoskop og ikke Guds stemme.

Med et selvudråbt panel af en rådgivende bestyrelse og et profetisk råd, har netværket samlet et sammensurium af titler som "apostel". "apostolsk profet", "apostolsk seer-profet", "vægter", "bønnekriger" og meget mere, hvor fjorten kvinder og fire mænd står sammen om deres mandat, som er at:

- At stå i Guds råd for vores nation
- At profetere lidenskabeligt om at bringe en hellig, åndelig vækkelse til Norden
- At oprejse den næste generation af nye profeter
- At præsentere denne tiltrængte tjeneste for kirken i samarbejde med alle andre fem-fold ministerier2

En profetisk blog, profetisk TV og ligeledes, selvfølgelig, en facebookside, som formodentlig også er profetisk. Og på den facebookside blev jeg gjort opmærksom på en profeti, et "Profetisk ord til Danmark 8. januar 2022" af Kristian Schmidt Holm, Frikirken Kairos, Vejle.

Jeg skrev en kommentar til profetien, som hurtigt blev slettet. Men jeg vil gerne vise hvor langt ude og afkoblet fra Bibelen dette profetiske netværk er. Der er så mange ting galt med den profeti der, som viser at det ikke er Gud der taler, men at Kristian i formastelighed har taget Gud til indtægt for egne fantasier.

Profetien lyder - og jeg har markeret med fed, hvad du skal bide mærke i:

Jeg hører Herren sige: "Mange af dem, der vandrer med mig, vil komme til at se mere ind i den usynlige virkelighed. Jeg åbenbarer mere og mere af mine strategier. Flere af jer ser, at jeg tager jer med ind i mit strategi-rum for at give jer indsigt og for at åbenbare mine planer for jer."

Jeg åbenbarer tider og sæsoner," siger Herren, "og jeg åbenbarer strategiske bønneemner for jer. Jeg giver jer byggeplaner for mit rige, hvordan fundamentet skal lægges, og hvordan mit hus skal rejses. Jeg forløser en ny kreativitet i at udbrede mit evangelium. Jeg sender min ild til jeres byer, ja hele landet, bed om, at den må fænge og antænde mit folk."

Herren siger: "Jeg taler til de åndelige ledere i jeres land om, at der er gamle døre, der skal lukkes, der er gamle projekter, der skal nedlægges, der er traditioner, der skal opgives, der er begrænsninger, der skal ophæves.Samtidig kalder jeg jer til at åbne nye døre. Døre så jeg kan drage ind, døre som skal stå på vid gab for min herlighed, døre som tillader det levende vand at strømme og skabe oversvømmelse. Min nåde er evig og uforanderlig, men I skal udtrykke den på en ny og frisk måde i denne tid."

"Mange vil komme til at se mine engle, mine budbærere, mine tjenere. Jeg kalder jer til at have et åbent øre over for mine engle. De bringer stadig bud for mig. Helligånden er i tæt samarbejde med dem. Tilbed dem ikke, men lyt og samarbejd med dem," siger Herren.3

1) Guds strategirum. 
Et strategirum går man ind i, for med andre at planlægge en strategi. Det er en nødvendighed for at skabe overblik og planer - alene fordi man ikke har overblik og planer.

Gud har før verden blev grundlagt, kendt historiens gang fra start til slut, og egenrådigt besluttet sig præcis for hvad Han ville gøre, og har forkyndt fremtiden for os fra fortiden. Gud har ikke noget strategirum, Hans planer og vilje findes i Bibelen, og vores nuværende tid i historien er kortlagt - detaljeret – det er ikke noget Han åbenbarer nu, hverken tider eller sæsoner – som Paulus sagde, "om tid og time, brødre! har I ikke nødig, at man skriver til jer; selv ved I jo god besked" (1. Tess. 5:1-2) - læs Bibelen, der er al information vi behøver.

2) Byggeplaner for Guds rige – fundamentet skal lægges.
Jesus sagde "på den klippe (troen) vil jeg bygge min kirke" (Matt. 18:16) og at "Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten" (Matt. 21:42) hvilket er Jesus. Salomon sagde, "Dersom HERREN ikke bygger huset, er Bygmestrenes Møje forgæves" (Sal. 127:1). 

Gud beder os ikke om hverken at lægge fundamentet for Hans rige eller bygge det. Jesus sagde, "dette evangelium om Riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene" (Matt. 24:14) - Riget er bygget og og fundamentet er lagt, for fundamentet er Jesus. Alt vi kan gøre er at adlyde Jesu Ord, at der i Hans navn "skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslagene" (Luk. 24:47) - "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple" (Matt. 28:19).

Det er Laodikea menigheden, som Kristian repræsenterer - som vil selv, hvor folket regerer - de vil bygge og bestemme - og Jesus står udenfor og banker på (Åb. 3:20).

3) Guds ild
Det, de tror de taler om, er vækkelse. Men Guds ild har intet med vækkelse at gøre. Den opæder både ofringer og mennesker, hvilket i Bibelen er et billede på Guds helligheds vrede og dom over ulydigheden, startende med ilden fra himmelen (som menighederne igennem årene har sunget meget om), der ramte Sodoma og Gomorra (1. Mos. 19:24) og Ægypten (2. Mos. 9:23-24). Ilden bruges i ofringerne til at brænde ofret, som soning for den synd der ville forårsage, at vi ville brænde i Guds dom, hvis der ikke var en substitut, nemlig Jesus. Herrens ild brød løs i Tab'era, og dræbte folket, fordi de knurrede imod Gud (4. Mos. 11:1-2), og da Guds senere havde et opgør med Israel, gik et utal direkte i fortabelse, og kom levende i dødsriget (4. Mos. 16:33), mens 250 mænd blev fortæret af ilden (4. Mos. 16:35). Gud siger at "der flammer en Ild i min Vrede, som brænder til Dødsrigets Dyb; den fortærer Jorden med dens Grøde og antænder Bjergenes Grunde" (5. Mos. 32:22). Denne ild slog på Elias’ tid ned, og fortærede 102 mand (2. Kong. 1:10-12), ligesom den uretfærdige vil kastes i den evige ild.
Når Jesus da døber med Helligånd og ild, hvad betyder det da? Teksten forklarer sig selv: "Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er end ikke værdig til at tage hans sko af; han skal døbe jer med Helligånd og ild. Sin kasteskovl har han i hånden, og han skal gennemrense sin lo og samle sin hvede i lade; men avnerne skal han opbrænde med uudslukkelig ild.«" (Matt. 3:11-12).

Hveden er et billede på liv, os der er blevet frelst og har fået evigt liv, vi samles i laden, mens avnerne, de døde hylstre, brændes med en uudslukkelig ild. Jeg vil nødig døbes med ild. Og det er ikke muligt at blive døbt med både Helligånd og ild, for det vil være som at blive både frelst og fortabt. Ilden er samme ild som brænder til dødsrigets dyb. Den ild der fortærer jorden, for at brænde al syndes historie væk: "da skal himlene forgå med brag, og elementerne skal komme i brand og opløses, og jorden og alt menneskeværk på den skal brændes op" (2. Pet. 3:10).

4) Døre der åbnes og lukkes. 
Det var det, Gud sagde om sig selv til Filadelfia, Ham "som har ›Davids nøgle‹ og ›lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op‹:" (Åb. 3:7). Kristian profeterer at de åndelige ledere skal lukke og åbne døre - igen - det er folket der regerer, Jesus er ikke længere menighedens hoved.

5) Engle og budbringere
Det bør få alle til at spidse ører, for som Paulus siger, "Men om så vi selv eller en engel fra Himmelen forkyndte jer evangeliet i strid med det, vi har forkyndt jer — forbandet være han!" (Gal. 1:8) Denne profeti er i strid med det, disciplene forkyndte. Gud Rige er bygget, og hjørnestenen, eller fundamentet er lagt. Nordic Prophetic Network lægger et nyt fundament, bygger et nyt rige - og det er ikke Guds.

Mormonbevægelsen, Moonbevægelsen og Islam er bevægelser, der er forkyndt af engle.

Når det kommer til titlen apostel, er det vigtigt at forstå at Gud ikke kaldte os til at gøre folkeslagene til apostle. Vi er disciple. Apostlene grundlagde menigheden med Guds Ord i nedskreven form, og der kan hverken føjes til eller trækkes fra det, de gav os. Læs mere om det her, Konfirmation.

Der er meget mere at sige om den vildfarelse dette netværk præsenterer. Alle medlemmerne gør det de er passionerede for (et ord de bruger meget), og det er præcis det den nye apostolske reformation, antændt af Satan selv, gør - kirken skal bruge mennesker til det de er bedst til. Men i Guds rige, tager Han det der er dårskab i verden, "for at gøre de vise til skamme, og det, der var svagt for verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme" (1. Kor. 1:27). Læs mere om det i artiklen Målrettet søgerfølsomhed - verdens invasion af menigheden.

1 "Profetisk Bøn for dit 2020", Youtube d. 22-04-2020
2 "Nordic Prophetic Network"
3 "Nordic Prophetic Network", Facebook, d. 19-01-202Debat: Nordic Prophetic Network

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Relaterede nyhedsblogs

Falsk religion [82];

Flere nyhedsblogs fra 2022