Islams profetiske håb: Staten Israel forsvinder i 2022

Lagt på d. 01/04-22


Udskriv


Et numerologisk mirakel i Koranen, har igennem de sidste 40 år forkyndt Israels undergang i 2022. Der er ingen tvivl om at det er en forkert fortolkning af nogle sammenfald, men det er alligevel værd at fortælle om det, for det indgyder mod og håb iblandt Araberne som vi nu ved er ved at etablere en intern hær i Israel på 200.000 mand1, til at eskalere sine grusomheder mod det Jødiske folk, .

Miraklet har dels med tallet 19 at gøre og dels med Sura'er som Sura 17 der hedder "Natterejsen" eller som nogle oversættelser siger, "Israelerne". Den handler i vers 4-7 om at Israel to gange vil virke fordærv, eller som nogle kommentatorer siger, lave korrumtion og uorden, og de er lidt uenige om hvorvidt det er i landet eller over hele Jorden.

Til de numorologiske beregninger bruges det arabiske alfabet med 28 bogstaver, der har fået tildelt nummerisk værdi - et Arabisk geometrisk numerologisystem, der er blevet brugt siden omkring 800tallet af arabere, og flere århundrede f.Kr. i det hebræiske sprog.

Første gang Israel gjorde hvad de ikke måtte, begyndte i 935 f.Kr., da Salomon døde og Israels forenede kongerige blev delt i to. Den anden fordærvende gerning afluttes i 2022, og denne forbrydelse er Staten Israel. Regnestykket forstår jeg ikke et ord af2, men det er også irrelevant, for det er der tilsyneladende muhamedanske lærde der gør, heriblandt et par Sheiker, Sheikh Bassaam Jarr?r og Sheikh Mohammed Ahmed Al-Rashed, og det der er uhyggeligt ved det er, at modsat de Kristnes Gud, der selv dømmer og handler med folk og nationer, så er det muhamedanerne der skal eksekvere Allahs domme. Og sådanne vanvittige fabler som denne, nærer modet, hadet og håbet hos Israels fjender.

For mange palæstinensere er 2022 et meget specielt år, da det markerer begyndelsen på den israelske besættelses 'undergang'. Denne tro er meget udbredt af nogle muslimske religiøse lærde, palæstinensiske og ikke-palæstinensiske, især den velkendte Sheikh Bassaam Jarrar. Jarrar holder sine taler i en lokal moské i udkanten af Ramallah på Vestbredden. Han var blandt mere end 200 palæstinensiske ledere, der blev deporteret til det sydlige Libanon af de israelske besættelsesmyndigheder i begyndelsen af halvfemserne...

Jarrar hævder, at han kunne tyde en af de hellige Koran-hemmeligheder, der forudsiger den omtrentlige dato for befrielsen af Palæstina og afslutningen på Israel. Han hævder det dog ikke som en sikkerhed; han hævder, at hans slutninger er logiske, understøttede og 97 procent sande. Hans teori er faktisk ikke ny. Han begyndte at give udtryk for sine ideer i halvfemserne, baseret på et gammelt matematisk beregningssystem kendt som Hisab al-Jummal, som er tusinder af år gammelt. Det er et numerisk system brugt af arabere før profeten Muhammed... og kendt af andre civilisationer og religioner, herunder jødedommen... Ifølge Jarrars beregninger, baseret på mange korantekster, repræsenterer 2022 den faktiske begyndelse på Israels undergang. Den 5. marts 2022 vil en kæmpe begivenhed ifølge Jarrar markere begyndelsen på den 'israelske undergang'. Hvordan det vil ske, er endnu ikke klart.

En anden kendt muslimsk lærd, denne gang fra Irak, Sheikh Mohammed Ahmed Al-Rashed, listede syv grunde til, hvorfor Israel vil kollapse i år. En af dem er en historie fortalt af en gammel jødisk dame, som var hans nabo, da han var barn i Bagdad i 1948. Ifølge ham skyndte damen jamrende ind i deres hus, og hans mor spurgte hende, hvad der var galt. Den gamle dame fortalte hende, at jøder havde erklæret en stat i Palæstina, og der er en jødisk profeti, der sagde, at hvis jøder etablerede en stat, ville det være et tegn på deres ødelæggelse og ikke vare mere end 76 år...

Al-Rashed baserer sin teori på Sheikh Ahmad Yassins forudsigelse i et interview med Al Jazeera nyhedskanal, hvor Yassin sagde, at Israel vil ophøre med at eksistere i 2027. Yassin hævder, at dette er baseret på historien om 40 års ørkenvandring, der er nævnt i den Hellige Koran og Torah. Dette fortæller os, at der er et generationsskifte, der består af to faser. Hver fase varer fyrre år, og efter afslutningen af to generationer vil Israel miste sit grundlag og kollapse.

Al-Rashed forbinder sine konklusioner med jødisk astronomi og astrologi, hvilket indikerer, at jødiske rabbinere lægger stor vægt på astrologiske begivenheder. Han refererer til Halleys komet, som opstår hvert 76. år, da dens fremkomst i 164 f.Kr. signalerede ødelæggelsen af den jødiske tilstedeværelse i Palæstina. Alligevel formodes den himmelske begivenhed at finde sted i 2061, så jeg er ikke sikker på, hvordan det ville relatere til denne sag.

Disse historier er så almindelige, at nogle mennesker endda skrev bøger om dem, såsom Mohammed Al-Nobani, en palæstinensisk ingeniør, jeg engang mødte i Malaysia. Han diskuterer visse koranberegninger foretaget af en islamisk lærd, der levede i det 12. århundrede, Ibn Barrajan Al-Andalusi, en af de største sufier i Andalusien og en hadith-lærd. Han er mest berømt for sin forudsigelse om erobringen af Jerusalem fra korsfarerne af Salahudeen Ayyubi. Al-Nobani hævder, at han anvendte Ibn Barrajans metodologi, og resultatet var året 2022. Denne begivenhed, der angiveligt starter nedturscyklussen, formodes at finde sted mellem marts og juni.3

Ovenstående citat er fra en artikel i februar måned, og siden er den palæstinensiske forventning eskaleret. Som evangelisk kommentarside vedr. mellemøsten siger:

Mange palæstinensere forventer Israels 'undergang' under Ramadan-måneden, som begynder på lørdag.

Er de seneste terrorangreb fra palæstinensere drevet af islamiske profetier, der forudsiger Israels forestående undergang?

Palæstinensiske sociale medier bugner tilsyneladende af forventning om, at Israel vil ophøre med at eksistere under dette års måned Ramadan, som begynder denne weekend. Disse forudsigelser er baseret på et par forskellige kilder4

Det er fuldstændig ligegyldigt om materialet er korrekt eller ikke. Det er arabernes 200.000 mand store interne millitær og palæstinensernes rasende had, der kan forårsage at det bliver en selvopfyldende profeti. De tror og håber på det, og agerer ud fra det.

Som gentaget i nyhedsbloggen Udslettelsen af Esaus hus truer, så er det ikke Israel der står for fald, men hele Esaus hus som skal udslettes. Hvor hjerteskærende og umenneskeligt det end virker, så falder vreden på dem selv. Gud har lovet Israel, for over 3.500 år siden, at Han ville samle Israel i deres forfædres land (5. Mos. 30:1-5), i de sidste dage, og det er den tid vi lever i idag, hvorfor vi ser Staten Israel på landkortet. Og de bliver der, selv når Rusland snart drager imod dem, så er Gud Israels værn.

De sidste profetiers opfyldelse er alle klar ved målstregen når Guds tid er moden. Jesus kommer snart!

1 Udslettelsen af Esaus hus truer
2 "Is it a Prophecy or Numerical Coincidence?", All-in-one Forum - Islamic Forum, d. 02-11-2012
3 "The new Palestinian year: A mixture of myths and hope", Middle East Monitor, d. 19-02-2022
4 "Some Islamic scholars predict the end of Israel in 2022", Allarab News, d. 30-03-2022


Debat: Islams profetiske håb: Staten Israel forsvinder i 2022

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Islam [61]; Israel [104]; Koranen [8]; Palæstina [45];

Flere nyhedsblogs fra 2022