Du må ikke eje en bil, og du er glad

Lagt på d. 27/07-22Det har længe været kendt at World Economic Forum vil afskaffe al ejendomsret - om ikke andet siden 2016, da Ida Auken klart og tydeligt udtrykte at "Du ejer intet. Og du vil være glad. Det du ønsker, lejer du, og det bliver leveret med drone". 

Reuters har faktatjekket udtalelsen som en misforståelse og siger at "Den danske politiker Ida Auken, der skrev omtalte forudsigelse, sagde, at det ikke var en 'utopi eller fremtidsdrøm', men 'et scenarie, der viser, hvor vi kan være på vej hen - på godt og ondt.'"1

Læs sidste del igen, hvor Ida Auken siger at det er "et scenarie der viser, hvor vi kan være på vej hen". Hvor end hun har samlet informationen om det scenarie op henne, så har det de sidste 200 år været elitens plan. Illuminatis protokoller siger:

Kun magt sejrer i politiske anliggender, især hvis det er skjult i de talenter, der er afgørende for statsmænd. Vold skal være princippet, og udspekuleret illusion er reglen for regeringer, som ikke ønsker at lægge deres kroner ned for fødderne af agenter fra en ny magt. Dette onde er det eneste middel til at opnå enden, det gode.

Derfor må vi ikke stoppe ved bestikkelse, bedrag og forræderi, når de skal tjene til at nå vores mål. I politik skal man vide, hvordan man kan beslaglægge andres ejendom uden tøven, hvis vi derved sikrer underkastelse og suverænitet.2

Med andre ord, så accepterer eliten det onde i vold, udspekuleret illusion, bestikkelse, bedrag og forræderi på deres vej til at underlægge sig verden, hvilket inkluderer fjernelsen af ejendomsretten, uden tøven.

Hvad end Ida Auken mente at udtrykke, artikulerer hun elitens endemål. Derfor er det naturligt, og en virkelighed vi er nødt til at forholde os til, når World Economic Forum igen viser sine planer for fremtiden - deres løsning på at stoppe overgrebet på jorden, hvor udvinding af kritiske metaller skal stoppes:

Vær ærlig, du har sandsynligvis mindst én gammel mobiltelefon gemt i bunden af en skuffe. Muligvis også en ubrugt harddisk, der optager plads. Du er ikke alene. Den gennemsnitlige bil eller varevogn i England køres kun 4% af tiden. Mens de fleste allerede har en personlig telefon, har 39% af arbejderne globalt set bærbare computere og mobiltelefoner leveret af arbejdsgiveren.
Dette er slet ikke ressourceeffektivt. Mere deling kan reducere ejerskabet af ledigt udstyr og dermed materialeforbruget. Bildelingsplatforme som Getaround og BlueSG har allerede grebet den mulighed for at tilbyde køretøjer, hvor du betaler per brugt time.

For at muliggøre en bredere overgang fra ejerskab til brugerskab skal den måde, vi designer ting og systemer på, også ændres. For eksempel er delebiler muliggjort af nye nøglefri oplåsningsfunktioner. Tilsvarende er brugerprofiler, der skaber en sondring for arbejde og personlig brug på den samme enhed, nødvendige for at reducere antallet af enheder pr. person. En designproces, der fokuserer på at opfylde det underliggende behov i stedet for at designe til produktindkøb, er grundlæggende for denne overgang. Dette er den tankegang, der er nødvendig for at redesigne byer for at reducere private køretøjer og anden brug.3

Eliten ser ikke-elitære mennesker som proletarer, vilde udannede mennesker, der svælger i kødelige lyster, blinde der leder blinde - læs engang denne beskrivelse af os:

Se de alkoholiserede dyr, forvirrede med drink, retten til en umådelig brug deraf, som følger med frihed. Det er ikke for os og vores at gå den vej. Goyim-folkene er forvirrede over alkoholisk spiritus; deres ungdom er blevet ufrugtbar af klassisk lærdom og et tidligt usædeligt levned hvortil vore agenter har lokket dem - informatorer, lakajer, guvernanter i rige familier, butiksekspeditricer og vore kvinder i goyims forlystelsesetablissementer. I antallet af disse sidste tæller jeg også de såkaldte "samfundsdamer", frivillige tilhængere af de andre i korruption og luksus.2

Det de beskriver, er i stort omfang det vi i dag kalder Woke bevægelsen, en kulminering af menneskehedens dårligdomme. De beskriver en verden der er ødelagt af mænd der vil være kvinder og omvendt, ødelagt af samfundets krav om fri, uansvarlig sex og retten til massemord af ufødte børn. Den elitære beskrivelse af "pøblen" er desværre ramt ret præcist, og er et alvorligt opråb til at vi, der som individer udgør samfundet, skal ændre holdning til ret og moral - for ikke alene vækker vi elitens blodrus og håbefulde krigstogter, men også Guds retfærdige vrede.

Samfundets slatne moral, giver eliten følelsen af at eje os - vi er deres dyr, hvilket det hebræiske ord goyim beskriver, kvæget som ikke har nogen ret til at leve frit på denne hellige "Moder Jord". Klaus Schwab bryster sig af at World Economic Forum penetrerer verdens regeringer4, og Canadas Justin Tredau, som Klaus Schwab roser sig af i samme kommentar, er skødehunden som udnyttes til at ødelægge Canada. Hans regering vil reducere udledninger med 30%5, hvor Holland vil gennemføre hele 50% reduktion op imod 20306. Konsekvensen af det er, at talrige landbrug er nød til at lukke ned, og igennem det, kan eliten købe jorden - ligesom f.eks. Amerikas største landejer Bill Gates7 der af omveje opkøbte Campbell Farms' landbrugsjord i North Dakota8. Videre i den kædereaktion, kan eliten skabe en kunstig hungersnød, som beskrevet i En ny verdensorden af knaphed.

1 "Fact check: The World Economic Forum does not have a stated goal to have people own nothing by 2030", Reuters, d. 25-02-2021
2 "The Protocols Of The Elders Of Zion", protokol 1
3 "3 circular economy approaches to reduce demand for critical metals", World Economic Forum, d. 18-07-2022
4 Se sidste citat under afsnittet "World Economic Forum og verdensmagten" i artiklen "Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring"
5 "Trudeau pushes ahead on fertilizer reduction as provinces and farmers cry foul", Toronto Sun, d. 22-07-2022
6 "LILLEY: Dutch farmer protest sparked by policy Trudeau wants for Canada", Toronto Sun, d. 07-07-2022
7 "America’s Biggest Owner Of Farmland Is Now Bill Gates", Forbes, d. 14-01-2021 - Se også "Hungersnød i en verdensorden af knaphed".
8 "Bill Gates opkøber endnu mere jord"


Debat: Du må ikke eje en bil, og du er glad

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den Store Nulstilling [13]; Konspiration [53]; World Economic Forum [12];

Flere nyhedsblogs fra 2022