Svineinfluenza og befolkningskontrol

af Kim Andersen
Lagt på d. 16/08-09Der synes konstant at være en trussel om global epidemi, en såkaldt pandemi. I 2002 opstod SARS, som blev overtaget af Fugleinfluenza i 2005 (hvis det da ikke var et gammelt navn for SARS[1]) og nu svineinfluenzaen, en understamme (H1N1) af influenza A virussen.

Jeg har mange gange påpeget, at der i det nye rige som i disse dage formes i hast, et rige som er ”frygteligt, skrækkeligt og umådelig stærkt” (Dan. 7:7), ikke er plads til mere end 500.000.000 udvalgte. Dette rige bygger på naturlig udvælgelse og på hele det religiøse aspekt, som Darwin fik æren for at sætte fokus på, og derfor er det en naturlig udvælgelsesproces, at de svage må fjernes. I 2003 skrev jeg en artikel om konspiration, hvor jeg henledte opmærksomheden på kortspillet INWO (Illuminati: New World Order), som i 1995 blev udgivet af Steve Jackson Games. INWO gengiver i sine kort Illuminati’s planer, dvs. den Ny Verdensordens planer, og der er tre kort i dette spil, som tegner dagens situation med pandemi-truslen ganske godt:

Dette kort taler om befolkningsreduktion. På kortet står der: ”For mange mennesker laver for mange problemer, og ikke nok kærlighed til at fortsætte...”. Kortet giver spilleren mulighed for at ødelægge op til 5 steder, som der står: ”Men, hvis du kan destruere fem kæmpe steder, uden at søge tilflugt i tredje verdenskrig, så kan du
Påberåbe dig sejer på det grundlag alene!


Dette kort fortæller om Center for Sygdoms Kontrol’s handlings muligheder. Kortet siger: ”Som sin handling, kan CDC i hver omgang levere lindring til ét ødelagt område. Hvis CDC laver et direkte angreb for at ødelægge et sted, kan det bruge biologisk krigsførelse, og få +15 (!!) til sit angreb”.

Dette kort er særligt interessant i sin titel ”Epidemi - karantæne”. Truslen om pandemi har sendt mange i karantæne. Kortet beskriver tilsyneladende når det biologiske angreb er foretaget, og røde kors m.fl. forsøger at udbedre med vaccine osv. Kortet siger: ”Ødelæggelse! Dette er et angreb for at ødelægge et hvilket som helst sted”. Karantæne har vel ikke til formål at ødelægge, så mon ikke der er noget ødelæggende ved vaccinen?
Det er en særlig tid, vi lever i. Det sidste verdensrige, som Bibelen skildrer som et dyr med store jerntænder, brøler med al sin styrke, og Jesus advarede at det ville være en tid med hungersnød og sygdom (Luk. 21:11). Dette verdensrige vil få fuld råderet i syv år, og hvis det er sandt, som jeg har skrevet om i artikler som ”Trængslen i 2010?” og ”Bortrykkelsen i 2006?”, at disse syv år kaldt trængslen starter i 2010, så er tiden nu, til at starte den befolkningsreduktion, som skal til for at et menneskeligt verdensrige uden Gud kan stabiliseres. Samtidig skal denne befolkningsreduktion også til, ifølge verdensordnens ”videnskab”, for at stabilisere klodens liv, hvilket jeg har skrevet om i artikler som ”Global opvarmning og tarvelige tricks” og ”Den globale opvarmning, og sammensmeltning”.

Jeg tror det er nødvendigt at advare om alle disse skrækscenarier - om virus og pandemier, for det er producerede trusler, påført af verdensmagten. Der er en gentagelse i dagens begivenheder, for igennem historien, når samfund er blevet ødelagt, så har det ofte været fordi folket har vendt Gud ryggen og er gået deres egne veje - som det er med verdensmagten, og menig mand i dag. Deres egen ondskab er eskaleret til et ødelæggende niveau. Vi ser eksemplet da Gud ville give Israel det forjættede land. Der skulle dog 400 år til, før folket i landet havde nået sit fulde mål af ondskab. Gud sagde til Abraham: ”I fjerde Slægtled (400 år) skal de (Israel) vende tilbage hertil; thi endnu er Amoritternes Syndeskyld ikke fuldmoden” (1. Mos. 15:16). Da Israel og senere Juda blev ført i eksil, var det på grund af ugudelighed, og rigerne der mishandlede Israel og Juda (Assyrien og Babylon), gik selv til grunde på grund af deres ondskab, som bl.a. udmundede sig i hovmod. Hovmod er holdningen der fik Satan til at falde, og videnskaben stiller sig mere og mere i Guds sted, gør sig i hovmod til herre over liv og død, og Bibelen fortæller i farverige billeder hvordan dette nuværende rige også vil falde. Der er altså kun os selv, mennesket til at bebrejde den elendighed verden er på vej ind i. Gud lader os fylde bægret, og ondskaben bag pandemi-truslen er en del af dråberne i det bæger. Med andre ord kan vi, når Gud lukkes ude af samfundet, ikke forvente andet end at vore medmennesker må lide under andre menneskers ondskab, og djævelske planer.

En gammel virus


Svineinfluenzaen er ikke en ny virus, men er en mere end 91 år gammel kending. I 1918, hærgede en influenza pandemi kendt som den Spanske influenza, hvor ca. 500 millioner mennesker blev smittet (ca. 1/3 af klodens daværende befolkningstal) og ca. 50-100 millioner døde. Læs her hvad Encyklopædien Wikipedia fortæller:

1918 influenza pandemien (almindeligvis refereret til som den Spanske Influenza) var en influenza pandemi som spredte sig til næsten alle dele af verden. Den var forårsaget af en usædvanlig smitsom og dødelig influenza A virus stamme, af undertypen H1N1[2]

Tilmed kaldes svineinfluenzaen denne gang for ”den nye H1N1”:

2009 influenza pandemien er et globalt udbud af en ny stamme af influenza virus, officielt kaldt den ’nye H1N1’, identificeret første gang i april 2009, og almindeligvis kaldt ’Svineinfluenza’[3]

Siden 1930 har det været kendt, at H1N1 har cirkuleret blandt svinebestande[4], og i 1976 fandt en lignende skræmmekampagne sted, som den vi ser i dag. Det amerikanske efterforskningsprogram ”60 Minutes” gravede sig dengang ned i propagandaen og lavede en udsendelse om bedraget, som blev sendt i tv, søndag d. 4. november, 1979. Der var kun én person der kunne siges at være død af svineinfluenzaen, mens hundredvis gav vaccinen skylden for at deres nære medmennesker døde. Denne udsendelse vender jeg tilbage til senere.

Der er ingen grund til at tro, at vi skal opleve en lignende situation som i 1918, det er der ingen chancer for - lige så lidt som i 1976 udbruddet. Den genetiske videnskab i dette er kompleks, men kort fortalt, så er der en forskel i de proteiner der var i 1918 virus versionen. En anden artikel i Wikipedia fortæller:

En foreløbig analyse har også vist at flere af proteinerne involveret i patofysiologien (studiet af forandringer i mekaniske, fysiske og biokemiske funktioner)af virussen er meget lig med stammer som forårsager milde symptomer i mennesker. Det foreslår at virussen nok ikke vil forårsage svære infektioner lignende dem der blev forårsaget af 1918 pandemi influenza virussen.[5]

En ufarlig virus


Modsat mediernes advarsel om hvor farlig denne virus er, så er virkeligheden at virussen ikke er særlig farlig. I en artikel som handler om mennesker der i Danmark er blevet indlagt med svineinfluenza, fortæller Else Smith, som er chef for Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse, at det er en mild influenza – og bemærk det er en lignende influenza, som alle i sit liv har haft flere gange:

Heldigvis kan vi se af de tilfælde, der er rapporteret og veldokumenteret fra primært Nordamerika, at det er meget milde tilfælde. Folk har knap nok skullet indlægges. Så det ser ud til at være en mild influenzaform.[6]

En side, som er lavet til information om svineinfluenzaen, bekræfter Else Smith’s udtalelse og fortæller om denne milde influenza at:

Udtrykket en mild influenza er blevet brugt for at udtrykke, hvor alvorligt det enkelte sygdomstilfælde vurderes at være. I den forbindelse sammenligner eksperterne Influenza A (H1N1) med en ordinær sæsoninfluenza samt med tidligere epidemier. Samtidig følger man også de allerede tidligere registrerede tilfælde i andre lande samt sygdomsforløb og dødelighed her[7]…Influenza A H1N1 har et forholdsvist mildt forløb, som kan sammenlignes med en almindelig influenza. Dog angribes lunger og luftveje hårdere - og det har vist sig, at unge mennesker smittes nemmere end det normalt ses.

Dermed bør sygdommen for den enkelte ikke anses som alvorlig, men omfanget af sygdommen ventes dog at blive meget omfangsrig…Selvom den sammenlignes med en almindelig sæsoninfluenza, så vil denne sygdom medføre dødsfald i Danmark også - hvorfor man skal tage sine forholdsregler.[8]

Altså er det en mild/almindelig virus sammenlignet med tidligere influenza-sæsoner, hvilket betyder der har været mere alvorlige influenzaer. Hvorfor i alverden så denne skræmmekampagne? Hvorfor advarer de så aggressivt om dødsfald? Else Smith forventer omkring 4.200 dødetilfælde i Danmark[9], som vil kræves iblandt mennesker i risikogruppen inden for følgende grupper:

- Nedsat lungefunktion, herunder astma
- Diabetes
- Hjerte- og karsygdomme
- Nedsat immunforsvar, herunder HIV-smittede
- Gravide
- Børn under 2 år[10]

Helle-Monika var på sommerferie i Barcelona, og blev smittet med svineinfluenza. Fra de første symptomer meldte sig, til hun var ovre det, gik der en uges tid. Som alle andre influenzaer og forkølelser, var der hoste bag efter, og hendes læge sendte hende hjem med formanende ord om, at hun ikke skulle komme til læge med sådan noget. Hun selv konkluderer:

jeg er ikke længere bange for at få svineinfluenza! ;-) Det synes jeg heller ikke, at DU skal være![11]

Overlæge Holger Marquard Sejersen blev smittet, og isolerede sig selv i sit hus i en uge, Han fortæller:

Det startede med en ganske let tør hoste i et par dage. Så ændrede det sig til, at jeg fik høj feber, jeg hostede slim op, blev meget øm, blev forpustet og havde hovedpine... Jeg havde et værelse for mig selv og var slet ikke ude af huset... jeg synes også, at det er blevet skreget alt for højt op... Holger Marquard Sejersen begyndte på arbejde igen 1. august, og udover lidt træthed mærker han ikke mere til oplevelsen med Influenza A.

- Så værre var det ikke, men det var selvfølgeligt træls, siger lægen.[12]

D. 03-08-2009 blev Morten Aarup interviewet i GO’ Morgen Danmark, fordi han og hans søster en uge tidligere var blevet smittet af svineinfluenza på en rejse til USA. Han fortæller:

Jeg blev smittet med noget der mindede om feber og snotnæse, som man kender det…Det har ikke været særligt slemt, og da familien endeligt fik at vide at det var svineinfluenza vi havde fået, da var vi stort set ovre det, både mig og min søster...det tog mig to dage, eller sådan noget, så kom jeg oven på, så jeg har været meget mere syg mange flere gange end det her.[13]

Se klippet her

I samme udsendelse siger Else Smith, at oplevelsen for 95% af de smittede vil være som Morten har fortalt - men på trods af den milde influenza skal folk vaccineres, hvilket Morten og hans søster også blev - endda selvom de havde haft influenzaen - mærkeligt! Desuden blev de sat i karantæne i hjemmet i syv dage.

Karantæne er ét af ordene på det tredje Illuminati kort, vist i starten af denne artikel. Det er et ganske fornuftigt redskab i skræmmekampagnen for vaccination. Skejby sygehus har travlt med indlæggelser, ikke nødvendigvis af smittede, men mistænkte:

Børneafdelingen på Skejby Sygehus er ved at sande til i børn, der er mistænkt for at have influenza A.

Afdelingen har i øjeblikket konstant fire-fem børn i isolation, fordi de er mistænkt for at have influenza A, men selv om sygehuset allerede har undersøgt mange børn, så har lægerne kun konstateret den berygtede influenza hos to-tre børn... - Vi får indlagt en del børn med influenzasymptomer, hvor det største problem er, at forældrene er blevet bange for influenza. Men der er ­ingen grund til bekymring for ellers raske børn, der får influenza, siger overlæge Jens Erik Veirum.

Hver gang børneafdelingen modtager børn, hvor man ikke kan finde årsagen til feberen, bliver børnene isoleret, indtil de er raske, ­eller til en pode-prøve viser, at barnet ikke har influenza A... Jens Erik Veirum fortæller, at det kun er en brøkdel af dem, der bliver under­søgt, som reelt har in­fluenza[14]

I England skaber alle indlæggelserne frygt:

At Londons hospitaler er fyldt med indbyggere med influenza A, har nemlig skabt frygt blandt byens borgere, som har tillagt sin en ualmindelig høj hygiejne.[15]

Det er et genialt redskab til at gøre befolkningen lydige, og frivilligt tage imod influenza vaccinen.

Vaccine... men hvorfor?


På trods af at der findes millioner der ikke falder i den såkaldte risikogruppe, skal alle så vidt som muligt vaccineres mod denne milde influenza. Tilmed kan vaccinen kun forkorte sygeperioden med ½ dag - hvis den overhovedet virker, for det er der intet bevis for:

Vaccinerne virker ikke altid effektivt. De bider ikke på alle, og sparer i gennemsnit kun folk for en halv sygedag. Det viser en stor analyse af influenzavacciners effekt, siger Tom Jefferson, som er en af forskerne fra det uafhængige Cochrane-samarbejde, der har stået for undersøgelsen.

Centerchef Else Smith fra Sundhedsstyrelsen erkender, at det videnskabelige grundlag for influenzavacciner kunne være bedre:

- Der er desværre kun ringe beviser for at de virker, men tvivlen skal komme de svageste til gode, siger hun.[16]

Mediepropagandaen har forskrækket folk i en grad, så utrygge mennesker lægger arbejdspres på lægerne:

Allerede nu kan både vagtlægerne og de praktiserende læger mærke et øget pres, både fra patienter, der føler sig syge, og fra folk, der ringer for at spørge om sygdommen og muligheden for at blive behandlet eller vaccineret:

- Der har været så mange avisskriverier, at folk bliver utrygge og gerne vil informeres, siger Henning Orsholt, chef for vagtlægerne i Region Sjælland.

Og han frygter, at der kan blive rigtig travlt[17]

Argumentet for vaccine vil selvfølgelig være, sagt ganske simpelt, at ”stærke” mennesker ikke skal smitte ”svage”, men som vi skal se på senere, ville de ”svage” med al sandsynlighed være bedre stillet uden vaccinen. Svineinfluenza.info giver følgende ide til vaccinationsårsagen:

Rammer sygdommen mange mennesker samtidig kan den dog give stort sygefravær i virksomheder og der er risiko for at mindre funktioner kan lammes. I skoler og institutioner giver det sig selv, at sygdommen kan spredes hurtigt.

Derfor er der også en samfundsmæssig interesse i, at beskytte sig selv og sine nærmeste.

Danmark har indkøbt vaccine til 1.550.000 mennesker, som skal have to vaccinationer, hvilket vil sige at 28,1% af Danmark vaccineres[18]. Stod det til Dansk Folkeparti, så skulle Danmark som Sverige købe vaccine til hele landets befolkning, for at skabe tryghed omkring den profeterede epidemi[19]. Dansk Folkepartis europaparlamentsmedlem, Morten Messerschmidt, er heller ikke i tvivl - som han siger:

Alle burde få vaccinen og ikke kun halvanden million danskere... Han forstår ikke, at myndighederne nøjes med at tilbyde vaccine til dem, som eksperter mener har mest behov for vaccinen, når vi dagligt hører om nye sygdomstilfælde[20]

Han har endda gjort sig anstrengelsen at skrive til sundhedsmyndighederne for at plædere for selv at få vaccinen[21]. Han er ikke alene om at lade sig påvirke af skræmmekampagnen. Hver sjette Dansker frygter at de selv eller deres bekendte skal dø[22]. Svineproducenter[23] og frivillige brandmænd[24] vil også have sprøjten, og hver fjerde Dansker mener at alle bør vaccineres[25]. I England hamstrer folk antibakterielle servietter, antibakterielle geléer, termometre og ansigtsmasker:

På kontoret er vi blevet beordret til at være omhyggelige med at vaske hænder oftere, og man holder øje med, om folk bliver syge...Mange er holdt op med at blive [tage] togene i London Underground, og folk passer på sig selv i det offentlige rum.

- Jeg har lige ændret mine rejsetider ind til arbejdet, så det ikke er i myldetiden i togene, siger sekretær Michelle Cewee... Indbyggerne bliver eksempelvis opfordret til at lade være med at tage de røde londonbusser i myldretiden. Og så skal man altid bære antibakterielle vådservietter på sig, lyder rådet.15

I Danmark har staten lukket fuldstændig for adgang til vaccinen, og bestemmer egenrådigt hvem der skal vaccineres, når vaccinen er klar engang i september-oktober måned:

Bekymrede danskere og virksomheder, der vil sikre sig mod mandefald, er afskåret fra at købe vaccine af private firmaer. Staten har sat sig på al vaccinen og bestemmer, hvem der skal have den tilbudt.[26]

Svineinfluenza.info fortæller at følgende vil få vaccinen:

1: Personer i risikogruppen. Det vil sige personer, der lider af nedsat lungefunktion, astma, hjerte-kar sygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar.

2: Sundhedspersonale.

Dele af sundhedsberedskabet skal vaccineres for ikke at sprede influenzan til andre patienter samt for at kunne behandle de smittede.18

Men influenzaen er en mild form, andre taget i betragtning, så lad mig spørge igen - hvorfor al den vaccine? Hvorfor den omfattende skræmmekampagne?

Et godt eksempel på en skræmmekampagne er denne artikel:

Antallet af smittede med influenza H1N1, bedre kendt som svineinfluenza, stiger dag for dag verden over, og sygdommen har nu også ramt Costa Ricas præsident, Oscar Arias... I Costa Rica er 20 mennesker indtil nu døde efter at være blevet smittet. På verdensplan kan to milliarder mennesker i værste fald blive smittet ifølge FN. Sygdommen er dog sjældent meget alvorlig.[27]

Flere og flere syge - konstant nye tilfælde - det bliver bare værre og værre. Vi må da hellere snuppe en vaccine, inden hele verden har svineinfluenza. Hvor mange tusinde er raske igen? - hvor mange tusinde har slet ikke fået influenzaen? Hvorfor ikke ”logisk” set kun vaccinere dem, der siges at være i farezonen? Som Else Smith selv siger om den tvivlsomme virkning: ”tvivlen skal komme de svageste til gode”. Kan der være en anden tanke bag alt dette, end politikere og læger ”på gulvet” ved af?

Farlig influenza, eller farlig vaccine?


Der er ingen tvivl om, at denne influenza ikke er mere truende end andre, tværtimod. Statistikken pr. 31-02-2009 siger at der mindst har været 162.380 smittede i verden, hvor 1.154 er døde – 1.008 af dem i USA[28]. Man kan ikke andet end at sige, at 1.154 er 1.154 for mange. Men hvorfor døde de? Døde de som medierne siger af H1N1? Lyt engang til David J. Meyer, der fortæller:

Kort efter udbruddet, modtog jeg en e-mail fra en nær ven i udlandet, som er medicinsk læge og efterforsker der nu praktiserer naturmedicin. Denne mand havde som professionel et brugernavn og kodeord, som gav ham adgang til regeringens computerdata inden for toksikologi (læren om giftstoffer)og virologi (læren om virus og de sygdomme der forårsages af dem). Umiddelbart efter han sendte mig den personlige e-mail, forsvandt hans kodeord og brugernavn til regeringens hjemmeside, og eksisterede ikke mere. Informationen som jeg fik, er at de folk som er modtagelige for H1N1 ’svine influenzaen’ er dem som er blevet vaccineret inden for de sidste fem år. Deres legemer var forberedt til at modtage denne nye influenza, igennem deres immunisering.[29]

Altså kan USA’s regering fortælle, at modtageligheden for H1N1 kommer fra tidligere influenza vaccinationer. Influenzaen er mild, men vaccinen giftig. David Meyer, som tilvejebringer denne information, er pastor i menigheden ”Truth Tabernacle” i Wisconsin, USA. Jeg har læst hans nyhedsbreve igennem flere år, og har fundet stor tillid til hans troværdighed, og ikke mindst oprigtighed. Men for dig der ikke ville tro udsagnet, så lyt til Catherine Austin Fitts, som har et længere CV[30], hvor hun bl.a. var med i den tidligere Bush senior regering. Hun fortæller som nuværende leder af Solari, der er et privat firma som fokuserer på penge, etiske investeringer og at bevare familievelstand, at:

Jeg tror at ét af målene for svineinfluenza vaccinen er befolkningsreduktion. Måske er det også målet for en svineinfluenza epidemi, hvad enten det er bio-krigsførelse eller opreklamation omkring influenza sæsonen.[31]

Ang. Mexico, hvor svineinfluenzaen siges at være brudt ud, fortæller David Meyer:

Jeg blev også informeret om at årsagen til hvorfor Mexico blev udvalgt til at være affyringsrampen for denne så-kaldte ’epidemi’ er fordi dem som har tuberkulose, eller har haft det, er særligt modtagelige for H1N1 kontakt. Mexico har haft et stort antal med tuberkulose. Regeringens webside fortalte også at før udbruddet i Mexico, forsvandt en medicinflaske med H1N1, under transport til et Mexicansk statsligt dyreforsøgs laboratorium i Mexico. Denne rapport forsvandt hurtigt fra regeringens hjemmeside.

Er det sandt, hvad denne rapport siger - og hvis det ikke var, hvorfor var den så at finde på regeringens hjemmeside? - så er det voldsomt uhyggeligt... Hvad andet end befolkningsreduktion kan være målet med den ondskab?

Livsfarlig vaccine


Der er stærke indicier der siger, at vaccinen mod svineinfluenza - i hvert fald nogle af dem - indeholder levende virus. Videnskab.dk forsøger at fjerne enhver tale om det, og siger:

Der er ikke levende virus i en influenzavaccination. Man har stampet, trådt og vredet virus i småstykker, så det er helt dødt[32]

Årsagen til at det er vigtigt hvorvidt vaccinen indeholder levende virus er, at gør den det, vil virussen kunne formere sig i den smittede, og smitte andre. Således bliver vaccinen årsagen til udbredelsen af virussen. Desuden vil en unaturlig indsprøjtning af virus, hvad enten det er en død eller levende virus, springe over nogle naturlige funktioner i kroppens immunforsvar:

Den formodede hensigt men vaccination er at hjælpe dig med at opbygge immunitet imod muligt skadelige organismer, som forårsager sygdom og lidelse. Men, dit legemes immunsystem er allerede designet til at gøre det, som reaktion på organismer som invaderer din krop naturligt.

De fleste sygdomsfremkaldende organismer kommer ind i dit legeme igennem slimhinderne i din næse, mund, lungesystem eller din fordøjelseskanal - ikke igennem en indsprøjtning.

Disse slimhinder har sit eget immunsystem, kaldt igA immun systemet. Det er et andet system end det, der aktiveres når en vaccine sprøjtes ind i din krop.

Dit igA immunsystem er dit legemes første forsvarsfunktion. Dets funktion er at nedkæmpe invaderende organismer ved indgangene, og derved reducere eller endda overflødiggøre behovet for aktivering af dit legemes immunforsvar.

Når en virus sprøjtes ind i dit legeme ved en vaccine, og specielt når den kombineres med et immun hjælpemiddel som squalen, så forbigås dit igA immunsystem, og dit legemes immunforsvar sparkes i højeste gear som respons på vaccinen.

At sprøjte organismer ind i dit legeme for at provokere immunitet, er i strid med naturen, og vaccination bærer stort potentiale for at udøve alvorlig skade på dit helbred.[33]

Men er der levende virus i vaccinerne? Dr. Marie-Paule Kieny, som er leder for Verdenssundhedsorganisationen’s (WHO) ”Initiative for Vaccine Research” fortæller:

AstraZenecas MedImmune enhed, laver en levende virus vaccine, som sprøjtes op i næsen og det er lettere at producere.[34]

Vaccine med levende, smitsom virus er hurtigere og lettere at lave:

David Fedson, en ekspert om pandemivaccine og pensioneret medicinsk direktør for den franske vaccineproducent Aventis-Pasteur, nu kendt som Sanofi Pasteur, hævder, at anvendelsen af levende virus er den rigtige vej at gå nu med H1N1... Levende virusvacciner vil reelt øge produktionskapaciteten - virus i en sådan vaccine er i stand til at formere sig i mennesker, så meget lavere doser kan gives. [7040]

Levende virusvacciner kræver heller ikke adjuvanser (hjælpestoffer) til at styrke deres effektivitet[35]

Nu er det ikke AstraZeneca som den Danske stat har betalt 50 millioner for at lave denne vaccine, men GlaxoSmithKline, som er en vanvittig giftig omgang. Ikke nok med at der er levende virus i, det indeholder også thimerosal (58 procent kviksølv), MF59, squalen-baseret hjælpestof (selvom det ikke skulle være nødvendigt når der er levende virus i), og formaldehyd (kræftfremkaldende)[36].

Kviksølv:
Det er kendt at kviksølv fremkalder en uhyggelig håndfuld lidelser, f.eks. autisme, allergi, sklerose, nervelidelser, fosterskader og hjerneskader. Politiken forsøger at mildne frygten for giften og siger

Der vil være ganske små mængder af tungmetallet kviksølv i vaccinen mod H1N1... Også de danske sundhedsmyndigheder understreger, at der ikke er nogen fare ved de ganske små mængder kviksølv, som de vaccinerede får i kroppen[37]

WHO forsøger også at mildne frygten:

Thiomersal indeholder en anderledes form for kviksølv, dvs. ætyl kviksølv, som ikke ophobes og omsættes og fjernes fra legemet meget hurtigere end metyl kviksølv[38]

Det er ganske enkelt en useriøs hjemmestrikket løgn. WHO fortæller også, at så vidt som muligt afholder man sig fra at bruge kviksølv, og hvorfor i alverden gør man det, hvis det er så ufarligt som de siger? Samme ovenstående artikel fra Politiken fortæller:

Man vil jo altid tilstræbe at have så lidt og så få fremmedstoffer i medicin som overhovedet muligt. Man har jo i mange år vidst, at kviksølv ikke er ønskeligt, og derfor har man det ikke med i vacciner, hvor det kan undværes... Vi (Statens Serum Institut) har selv været foregangsmænd på at få thimerosal ud af vacciner. Ikke fordi det er farligt, men fordi vi mener, det er uhensigtsmæssigt med unødvendige indholdstoffer... Især vacciner til gravide kvinder og børn har været i søgelyset, når det gælder kviksølvsindhold. Det skyldes, at fostres og børns hjerner og kroppe stadig udvikler sig, og derfor er mere påvirkelige.

Derfor har man i mange år gjort en dyd ud af ikke at anvende konserveringsmidler i vacciner til børn, længe før det blev afskaffet til voksne.

Hvis det ikke er farligt, hvorfor er det så uønskeligt? Artiklen fortæller at man i Danmark stoppede med at bruge thimerosal i 2004, og at ”Den bliver kun genoptaget nu, fordi det er den eneste måde at få H1N1-vaccine hurtigt nok”. Der bliver ganske enkelt talt i uvidenhed/bevidst løgn, fra de vaccine-involveredes side. WHO siger samme sted at: ”Der er endnu ikke bevis for forgiftning fra kviksølv indeholdt i vacciner”, men tør du vente på at der er nogle der får stablet interesse og penge på benene til at bevise det? Samtidig siger WHO at ”Nogle nationale folkesundheds autoriteter stræber efter at erstatte thimerosal-indeholdig vacciner af sikkerhedsgrunde”, og hvorfor i alverden gør de det af sikkerhedsgrunde? Det kan være af to årsager; enten fordi de ikke aner hvor farligt det er, eller fordi de ved det - jeg er ikke i tvivl om at det er den sidste årsag.

MF59:
Som sagt, indeholder MF59 squalen-baseret hjælpestof. Doctor Mercola, som før citeret om indsprøjtninger, fortæller også om denne squalen:

Hvad squalen gør ved rotter
Olie-baseret vaccinationshjælpemidler som squalen, er blevet bevist at producere koncentreret, uophørlige immunreaktioner over lang tid.

En undersøgelse fra år 2000, publiceret i ’American Journal of Pathology’, demonstrerede at en enkel indsprøjtning af hjælpemidlet squalen i rotter, udløste... reumatisk leddegigt.

Forskerne konkluderede at studiet fordrede spørgsmål om hjælpemidlers rolle i kroniske betændelsessygdomme.

Hvad squalen gør ved mennesker
Dit immunsystem genkender squalen som en oliemolekyle, hjemhørende i dit legeme. Det findes overalt i dit nervesystem og hjerne. Faktisk, så kan du spise squalen i olivenolie, og ikke alene vil dit immunforsvar genkende det, du vil også høste fordelene af dens antioxidante egenskaber.

Forskellen mellem ’god’ og ’dårlig’ squalen, er vejen den kommer ind i dit legeme. Indsprøjtning er en unormal indgang som provokerer dit immunforsvar til at angribe al squalen i dit legeme, ikke kun vaccinehjælpemidlet.

Dit immunsystem vil forsøge at ødelægge molekylen hvor som helst den findes, inklusiv steder hvor den forekommer naturligt og hvor den er vigtig for helbredet i dit nervesystem.

Golfkrigs veteraner med golfkrigs syndromet, modtog miltbrandvacciner som indeholdt squalen. MF59 (Novatis squalen hjælpemidlet) var en ikke-godkendt bestanddel i forsøgs miltbandvacciner, og er siden blevet sammenkoblet med de ødelæggende autoimmune sygdomme, som adskillige golfkrigs veteraner lider af.34

Squalen forårsager altså at immunforsvaret angriber den naturlige squalen i dit legeme, og ødelægger derfor hjerne og nervesystem. Det er ingen overraskelse at læse vidnesbyrd som disse:

Mere end hvert andet barn oplever ubehagelige bivirkninger ved influenzamedicinen Tamiflu, viser et nyt engelsk studie... Det er langt fra omkostningsfrit for børn at tage influenzamedicinen Tamiflu, der bruges mod Influenza A.

Det viser et nyt engelsk studie foretaget af den britiske sundhedsstyrelse, der dokumenterer ubehagelige bivirkninger som mareridt og kvalme.

- Over halvdelen (53 %) af alle skolebørnene, der tog prophylactic oseltamivir (Tamiflu, red.) oplevede en eller flere bivirkninger. De mest hyppige symptomer var kvalme (29 %), efterfulgt af mavekramper (20 %) og søvnproblemer (12 %), skriver forskerne i en artikel i tidsskriftetEurosurveillance...Studierne er blevet foretaget på tre forskellige skoler i London. Her fik skolebørn i april og maj måned ordineret Tamiflu.

I alt 103 børn tog del i forsøget, og heraf modtog 85 medicinen som en foranstaltning, efter en klassekammerat var blevet testet positiv for Influenza A... I Japan har fagfolk advaret mod brugen af Tamiflu, som, de mener, kan give alvorlige psykiske bivirkninger.[39]

Men det må da være løgn at vaccinen er så giftigt, for en producent af så giftigt et stof kan vel ikke gå fri i et retssamfund? Sådan er det desværre (selvfølgelig) ikke - det er der nogle politikere der har taget sig af, så der ikke bliver problemer med evt. opdaget folkemord:

Den amerikanske sekretær for sundheds og socialvæsenet, Kathleen Sebelius, har lige underskrevet et dekret som giver vaccineproducenter fuldstændig juridisk immunitet fra ethvert søgsmål forårsaget af en hvilken som helst ny (læs utestet) ’Svineinfluenza’ vaccine.[40]

Det er ikke nogen hemmelighed, og det fremgår også tydeligt af de Danske medier:

Hver tredje dansker skal vaccineres mod Influenza A, også kaldet H1N1. Men det viser sig nu, at det er umuligt at anlægge erstatningssag mod det medicinalfirma, der leverer vaccinen til danskerne - hvis vaccinen ikke virker efter hensigten eller ender med at give bivirkninger... staten har altså måttet acceptere, at medicinalfirmaet ikke har nogen form for erstatningsansvar, hvis der er bivirkninger. Det bekræfter Statens Serum Institut overfor TV AVISEN... Regeringer og virksomheder verden står i kø for at sikre sig den nye vaccine. Og Danmark var derfor tvunget til at acceptere klausulen, forklarer han... det var kravet fra vaccinefirmaerne, at de ville have en ansvarsfraskrivelse, siger Niels Christian Strandberg Pedersen i TV AVISEN.[41]

Det er helt uhørt at en vaccineproducent kan stå ansvarsløs for sit produkt. Hvorfor vil de have ansvarsfraskrivelse? Er det fordi vaccinen er ufarlig? Det er jo et bevis for at det er det rene gift, der sprøjtes ind i vore medborgere. Gavnede det borgerne, skulle de nok gøre alt i deres magt, for at erhverve sig alle roserne og skulderklappene. Statens Serum Institut’s direktør, Niels Christian Strandberg Pedersen, forklarer i samme artikel, at den danske stat tager ansvaret:

I normale kontrakter har medicinalfirmaet ansvaret, hvis der er nogen problemer med bivirkninger, eller hvis vaccinen ikke virker. I det her tilfælde der har den danske stat overtaget det ansvar

Det er simpelthen ikke til at tro på. Arme det menneske, der i den danske stat tager ansvaret for denne giftige vaccine. Selvfølgelig vil der være dem der ikke umiddelbart mærkes af vaccinen. Men hvad senere, når de skadelige konsekvenser kommer frem? Selvom ”undersøgelser” til hver en tid vil kunne dække over vaccinens virkning, og beskytte staten, så er der mennesker der en dag må stå til ansvar for deres gerninger. Måske ikke i dette liv, men der kommer et opgør når de står foran Skaberen, og deres liv foldes ud for deres øjne. Der beskytter intet dekret.

På trods af at der er adskillige farlige ingredienser i vaccinen, vælger føromtalte Else Smith (forebyggelseschefen i Sundhedsstyrelsen) at kommentere:

Vi har ikke nogen grund til at antage, at der skulle være nogle særlige risici. Det er en særlig vaccine. Den bliver produceret som beredskabsvaccine, og derfor er der nogle overvejelser om, hvordan man skal bruge den. Men vi er ikke bekymrede for sikkerheden på den måde

Gå tilbage og læs om vaccinen forfra, se dig selv i spejlet og gør dig overvejelserne: Tør du stole på Else Smith – tør du stole på en særlig beredskabsvaccine, som der ikke har været tid til at teste? Tør du overlade din familie til den ødelæggende vaccine? GlaxoSmithKline’s danske afdelingsdirektør, Niels Abel Bonde, er enig i Kathleen Sebelius’ dekret:

på trods af, at vaccinen kan give store indtægter til medicinalvirksomheden GlaxoSmithKline, så mener afdelingsdirektør Niels Abel Bonde ikke, at virksomheden bør påtage sig et eventuelt økonomisk ansvar overfor de eventuelle brugere.

- Vi påtager os ansvaret for, at vi har produceret vaccinen rigtigt. Myndighederne definerer kravene til vaccinen, og vi lever op til de krav. Og dermed påtager vi os ansvaret for vaccinen derfra

GlaxoSmithKline står med fortjenesten. 50 millioner kroner som starttakst. Dertil kommer 35 kroner pr. vaccinedosis - dvs. 1.550.000 x 2 vacciner af 35 kroner = 108.500.000 danske kroner – uden nogen form for ansvar ”fuldstændig juridisk immunitet fra ethvert søgsmål”.

Men hvad med Tamiflu? Lad vidnesbyrdet her tale for sig selv, hvor et forældrepar giver sine børn James og Jessica Tamiflu:

Efter på tæt hold at have set skaden forvoldt af medicinen, vil vi aldrig gøre den samme fejltagelse igen.

Det er svært at forklare den kvalmefremkaldende følelse af at se dine børn lide, når deres smerte er et resultat af din beslutning. Selvom alt vi, som alle andre ansvarlige forældre, ønskede var at beskytte dem.

Ved at følge regeringens råd, troede vi at vi tog den agtpågivende vej. Hvor tog vi fejl.

Set i bakspejlet, startede det på en harmløs måde.

Da James’ og Jessica’s næser begyndte at løbe, i løbet af en familie dag ude i Costwolds sent sidste måned, tænke vi ikke så meget over det. Men da de begge begyndte at hoste og fik høje temperaturer, ringede vi til NHS Direkte (national health service / sygesikringen), for at høre deres råd.

To timer senere, efter en byge af telefonopkald, begyndende med NHS Direkte, fik begge vore børn ordineret Tamiflu.

Det var ikke sikkert at de havde svineinfluenza, men tilkaldevagtlægen var ret sikker på de havde det, og det var bedre at være sikker end at fortryde.

Under ingen omstændigheder måtte vi tage børnene til konsultationen, så vi blev i stedet bedt om at sende en ’influenza ven’ til det nærmeste apotek, for at hente medicinen.

På det tidspunkt - og jeg husker dette levende, efter at have gennemgået det igen og igen i mit hoved adskillige gange - så havde vore børn det rimeligt godt.

Jessica, i særdeleshed, lod til at anse pillerne for at være slik og var ganske spændt.

Men, lige så snart den første dosis var givet, så ændrede det sig hurtigt.

James’ temperatur, som indtil da var holdt nede på et normalt niveau med Calpol, røg i vejret. Hans appetit forsvandt, og da hans voldsomme tørst tvang ham til at drikke noget mælk, kastede han så voldsomt op, at vi stadig kæmper for at fjerne alle sprøjtene flere uger efter.

Den næste dags tid bevægede han sig knapt, bortset fra at blive syg hver gang han fik så meget som en mundfuld vand. Vi havde aldrig set ham så syg, og fordi han var ude af stand til at holde noget i sig, kunne vi ikke kontrollere hans temperatur med paracetamol.

Hans feber nåede farlige højder, og vi blev for alvor bekymrede for dehydrering. Heldigvis - selvom vi ikke så sådan på det på det tidspunkt - har James temperament.

Han vidste hvad der gjorde ham syg - Tamiflu’en - og han kæmpede med næb og klør for at modstå at tage medicinen.

At vise ham pille pakken, var det eneste der kunne vække ham fra ugidelig sløvhed.

Til sidst opgav vi. Næsten umiddelbart, lysnede hans symptomer og han tilbage som vores lille glade dreng.

Men Jessica har altid været af en mildere natur. Måske er det bare et spørgsmål om køn, men hun er dejlig ivrig efter at behage, og selv efter pillerne begyndte at virke, skulle der ikke meget til at lokke hende til at tage dem.

Jo, et par timer så alt godt ud. Indtil vi blev vækket tidligt om morgenen ved lyden af Jessicas skrig, imellem dybe, rullende tørre opkast.: ’Jeg kan ikke lide pillerne far! Vær sød ikke at få mig til at tage pillerne!’

Hun hallucinerede, hulkede og var mere oprørt end jeg nogensinde har set hende. Til sidst vuggede hun sig selv i søvn i mine arme, for så at vågne op en time senere og gentage processen.

Om morgenen, søgte min kone udmattet et råd fra vores praktiserende læge.

James havde taget sin egen beslutning, men vi blev opmuntret til at fortsætte med Jessica’s forløb.

Pillerne blev skjult i chokoladesovs, men hun blev ikke længere narret så let.

Til sidst, skulle der et løfte til om en tur til legetøjsforretningen, og en flod af tårer, før hun, med den sædvanlige sødme, imødekom og slugte dem.

Men den nat vendte skrigene og de voldsomme opkastninger tilbage. På det tidspunkt tiggede og bad hum om ikke at få flere piller. Vi knækkede. Nok var nok. Tamiflu’en røg i skraldespanden.

Så hvad skete der, da vi trodsede regeringens råd og undgik Tamiflu til fordel for Calpol og kram? I løbet af 24 timer var begge vore børn fuldstændig raske, bortset fra de løbende næser.

Alligevel er de foruroligende fakta, at NHS i dag kun vil uddele Tamiflu til tusinder af sårbare små børn, som vil gennemgå unødvendig lidelse som resultat af skræmmekampagne om en sygdom som ikke er mere farlig, end en periodisk influenza.

Selvfølgelig er der altid en chance for at dit barn ikke vil opleve bivirkningerne, og at medicinen kunne reducere sygdommens længde med en dag - selvom selv regeringen nu indrømmer at Tamiflu praktisk talt ikke lindrer symptomer.

Lyt til os: det er virkelig og sandelig ikke det værd![42]

Det er lettest at sige, at det er influenzaen der er skyld i børnenes reaktion. Men når man ved hvad der er i medicinen, så skulle det være underligt, om et ikke påvirkede på den ene eller den anden måde - bortset fra at lindre influenzasymptomerne. Sammenlign studiet fra den britiske sundhedsstyrelse under fodnote 39 med fortællingen fra disse forældre. Deres mistanke er dokumenteret!

Fortidens lærdomme


Som nævnt i begyndelsen af artiklen, så tog ”60 minutes” i 1979 et godt spadestik i 1976 skræmmekampagnen, og lad os gennemgå hvad der skete dengang.
Se første del af udsendelsen her
Se anden del af udsendelsen her

Programværten, Mike Wallace, fortæller:

...U.S. regering fortalte os alle at svineinfluenzaen kunne vise sig at blive en dræber, som kunne sprede sig over hele nationen, og Washington besluttede at enhver mand, kvinde og barn i nationen skulle have en indsprøjtning, for at beskytte et udbrud i hele nationen, en pandemi.

46 millioner af os tog lydigt en indsprøjtning, og nu kræver 4.000 Amerikanere erstatningsbeløb fra Onkel Sam, som løber op i tre og en halv milliard dollars, på grund af det, der skete da de modtog den indsprøjtning.Langt den største del af erstatningerne - to tredjedele af dem, er for neurologisk skade, eller endda død, angiveligt udløst af influenzaindsprøjtningen.[43]

Som tidligere fortalt er der squalen i vaccinen, som forårsager at dit immunforsvar angriber både din hjerne (neurologisk) og dit nervesystem. Det var præcis det, 2.666 mennesker oplevede. Vaccine reklamerne var som i dag: det er let, og det beskytter dig mod influenza - hvilket var løgn dengang, og som vist i denne artikel, er det også løgn i dag.

Én af vaccinemodtagerne var Judy Roberts, som var rask da hun fik vaccinen i november 1996. 2 uger senere begyndte hun at mærke følelsesløshed i sine ben. Hun fortæller:

Og jeg lavede sjov med det på det tidspunkt. Jeg sagde at jeg ville være følelsesløs op til knæet inden fredag, hvis det fortsætter. Men den følgende uge, blev jeg fuldstændig lammet.

Lammelsen var så alvorlig, at hun måtte opereres bare for at kunne trække vejret, og hun sad fast i rullestol i 6 måneder, og var afhængig af rullestol i mere end et år. Diagnosen var en neurologisk lidelse kaldt Guillain-Barré syndrom (GBS), en lidelse der påvirker nervesystemet og er udløst ved akutte infektions processer. Wallace fortæller:

Men denne sygdom kan også dræbe. Der er 300 krav som nu venter, fra familier af GBS ofrer som døde, angiveligt som resultat af svineinfluenzavaccinen.

Nogle ofre for GBS kommer sig og bliver helt normale, men Judy Roberts må gå med skinner på benene resten af livet. Hun har kraftigt nedsat mobilitet, hvilket kommer til udtryk i ting som at hun er svag i hænderne, hun kan ikke drikke af sugerør med højre side af munden. Hun kan ikke fløjte mere, og ikke puste lys ud. Judy og hendes mand har sagsøgt staten for 12 millioner dollars, men forventer ikke at få det.

Judy havde aldrig taget influenzavaccine før, men følte - uden tvivl på grund af lignende propaganda som vi oplever i dag - at hun skulle gøre det for at forhindre udbredelsen af en dødelig virus. Dengang blev vaccinationsiværksættere (Dr. Sencer fra Center for Disease Control i Atlanta) på forhånd advaret af Dr. Michael Hattwick, som ledte CDC’s overvågning af svineinfluenza programmet, om at vaccinen kunne forårsage neurologiske lidelser, men de igangsatte den nationale vaccinering - allerede før der var konstateret svineinfluenza epidemi.

Dr. Sencer der skulle have lyttet og advaret om farerne ved vaccinen, var også personen der lavede reklamer for vaccinen. Det er en virkelig dårlig interesse balance, men det er samme situation i dag:

vi hører mest om og undersøgelserne, der viser de bedste resultater, er dem, som er sponsorerede af firmaer, som producerer vaccinerne.

Det fortæller forsker og epidemiolog Tom Jefferson i en videnskabelig artikel i det anerkendte lægefaglige tidsskrift British Medical Journal.

Systematisk manipulation
Han påviser derudover, at de forsøg med influenzavacciner, som er helt eller delvist sponsorerede af vaccinefirmaer, oftere ender i de mest fremtrædende lægefaglige tidsskrifter, som er de mest citerede.[44]

Se ”60 Minutes” sammendrag af 1976 vaccine reklamerne

Staten stod dengang med ansvaret, og det var staten der blev sagsøgt. Tre år efter den såkaldte pandemi, var alle 4.000 sager stadig i kø for behandling. Hvordan vil den danske regering takle efterfølgende sygdomme og dødsfald, forårsaget af sine dyrt indkøbte vacciner? Tør du stole på reklame propagandaen? Tør du lægge krop til?

Det vil blive et stort problem for mange ansatte, som vil føle sig tvunget til at tage vaccinen. F.eks. har Mærsk Olie og Gas efterspurgt vaccinen:

De de danske operatører i Nordsøen, herunder DONG vurderer at det kan være fornuftigt at vaccinere 40-50 sundhedsmedarbejdere primært sygeplejersker, der arbejder på olieboreplatformene.

Det oplyser Hans Henrik Kristensen, Operation Production Manager i den danske del af Nordsøen.

Af dem arbejde de fleste, nemlig 30 sundhedsmedarbejdere off shore for Maersk Olie og Gas, hvor sammenslutningen af danske operatører har til huse.[45]

Hvad vil konsekvensen være, hvis en sygeplejerske ikke vil tage vaccinen? Tør man satse og tage vaccinen - tør man satse at blive set skævt til, måske fyret fra jobbet? Det vil blive et dilemma.

Befolkningsreduktion


Som det første spillekort i Illuminatispillet øverst i artiklen fortæller, så har Illuminati biologisk krigsførelse for øje, og Center for Disease Control er den udøvende autoritet. Lad mig citere Catherine Austin Fitts igen, som sagde at:

Jeg tror at ét af målene for svineinfluenza vaccinen er befolkningsreduktion. Måske er det også målet for en svineinfluenza epidemi, hvad enten det er bio-krigsførelse eller opreklamation omkring influenza sæsonen.[46]

William Cooper, som fik gravet en masse af Illuminati’s planer og virke frem, før han måtte betale for ”ugerningen” med sit liv, har efterladt bl.a. en bog med titlen: ”Behold A Pale Horse”. Han fortæller om Illuminati’s kamp for en verdensorden, og hvordan de opdagede at for stort et befolkningstal ville give dem problemer. Han fortæller om hvordan de har planlagt at nedbringe klodens befolkningstal. Han fortæller at befolkningsproblemet kom efter Anden verdenskrig, efter det, der kaldes det verdensomspændende ”baby boom”. Illuminati lavede analyser af flere omgange, der viste - og bekræftede hinanden i - at civilisationerne ville kollapse kort efter år 2000, hvis ikke befolkningstallet blev nedbragt igen. Her er et udpluk af det, han fortæller:

Der blev lavet undersøgelser for at finde ud af en metode til at bremse befolkningseksplosionen før der ingen vej var tilbage. Det blev bestemt at et umiddelbart angreb på problemet måtte indebære indgriben på to områder. Det første var at nedsætte fødselsraten og det andet var at forøge dødeligheden.

For at sænke fødselstallet, blev flere programmer sat i gang. Det første var udviklingen af positiv fødsels-kontrol metoder, ved brug af mekaniske (pessar og kondom), kemiske (skum og svangerskabs piller), og lægelige (sterilisering, abort og hysterektomi (fjernelse af livmoderen)) procedurer. Disse blev udviklet og implementeret. Kvindebefrielsesbevægelsen blev startet med kravet om fri abort, som brugte ’fortrydelse’ som sit kampråb. Man opmuntrede til homoseksualitet, og bøssebefrielsen blev født. Homoseksuelle får ikke børn. Nul befolkningsvækst blev et varmt emne ved cocktail parties...

Det eneste alternativ som verdens ledende elite havde tilbage, var at forøge dødeligheden. Det var svært at gøre, da ingen ønskede at udpege mennesker fra flokken, og stille dem på linie til udryddelse...

Flere tophemmelige forslag blev givet af Dr. Aurelio Peccei, fra Club of Rome. Han gik ind for at der blev introduceret en pest som ville have samme effekt som den berømte historiske Sorte Død. Den største anbefaling var at udvikle en mikrobe, som kunne angribe auto-immunsystemet, og således umuliggøre udviklingen af en vaccine. Ordrerne blev givet til at udvikle mikroben, og at udvikle et præventiv og en kur. Mikroben skulle bruges imod den generelle befolkning, og skulle indføres igennem vaccine. Præventivet var beregnet til den regerende elite. Kuren vil blive givet til de overlevende, når det bestemmes at nok mennesker er døde. Kuren vil blive præsenteret som værende nyudviklet, selvom den faktisk har eksisteret fra begyndelsen...Præventivet og kuren skjules...

Da store befolkninger skulle reduceres, bestemte den ledende elite at angribe de ’uønskede’ elementer i samfundet. Specifikt sigtede man efter sorte, latin-amerikanske og homoseksuelle befolkninger. De stakkels homoseksuelle blev opmuntret på den ene side, og bestemt for udryddelse på den anden side.

Det Afrikanske kontinent blev inficeret via koppe-vaccination i 1977. Vaccinen blev forvaltet af World Health Organisation. Ifølge Robert Strecker, ’Uden en kur vil hele den sorte befolkning i Afrika være død inden 15 år. Nogle lande er på den anden side af epidemi status’

USA’s befolkning blev inficeret i 1978 med hepatitis B vaccinen. Dr. Wolf Szmuness, Pave Johannes Paul II’s tidligere værelseskammerat, var hjernen bag vaccine eksperimenterne i november/78 til oktober/70 og marts/80 til oktober/81, foretaget af Center for Disease Control i New York, San Francisco og fire andre Amerikanske byer. Han forløste AIDS plagen over det Amerikanske folk. Den homoseksuelle befolkning blev inficeret. Annoncerne efter deltagere, efterspurgte specifikt letlevende homoseksuelle mandlige deltagere. Hvad end der forårsager AIDS var i vaccinen. Vaccinen blev fremstillet og tappet i Phoenix, Arizona.

Ordren blev givet af beslutnings komitéen i BUILDERBERG GRUPPEN, i Schweiz.[47]

Det er uhyggelig læsning. AIDS blev produceret, og forvaltet af WHO blev sygdommen ført ud i befolkningen igennem vaccinationer - en ordre givet igennem Bilderberg. Bilderberg er også den lukkede gruppe hvorigennem Connie Hedegaard har fået ordren om at fornægte sandheden, for at undertrykke verden igennem klimakampagner, som endnu et redskab til befolkningsreduktion[48].

Et endnu levende agentur blev i 1975 etableret af Henry Kissinger, som arbejder netop med befolkningsreduktion. Det kaldes OPA - Direktorat for Befolknings Anliggender (Office of Population Affairs) og tjener som centrum for rådgivning inden for ungdomsgraviditet (med formål at forhindre det), familie planlægning (således uplanlagt svangerskab kan og må afbrydes) og sterilisering, samt andre befolknings emner. Thomas Ferguson fra OPA sagde:

Der er et enkelt tema bag al vores arbejde - vi må reducere befolkningsniveauet. Enten gør de (regeringerne) det på vores måde, igennem gode rene metoder, eller også vil de få den slags rod som vi har i El Salvador, eller i Iran, eller i Beirut. Befolkning er et politisk problem. Når befolkning er ude at kontrol, kræver autoritært styre, endda fascisme, for at reducere den. ’Professionelle’ sagde Ferguson, ’er ikke interesseret i at nedsætte befolkningstallet af humanitære årsager. Det lyder sødt. Vi ser på ressourcer og miljømæssige begrænsninger. Vi ser på vore strategiske behov, og vi siger at dette land må nedsætte sit befolkningstal - ellers har vi problemer...Den hurtigste måde at reducere befolkningen er igennem hungersnød, som i Afrika eller igennem sygdomme som den Sorte Død[49]

OPA holder liv i Afrikas hungersnød, af politiske årsager. WHO styrer AIDS plagen. Jeg har hele tiden sagt, at denne klode kan huse de mennesker der kommer. Kloden er skabt til liv. Det er verdensordnens politiske agenda der ikke kan omfavne befolkningstallet – befolkningstallet er kun et virtuelt politisk problem. Der er beviseligt en befolkningsreduktion i gang. Og Catherine Austin Fitts’ fornemmelse er rigtig. Jeg er sikker på at svineinfluenzaen har befolkningsreduktion som formål - uanset om medierne fortæller det eller ikke.

Vi har adskillige fortilfælde af produceret virus, og der er ingen grund til at tro at det politiske befolkningsproblem har ændret sig. D. 24. april 2009, kom meddelelsen om første svineinfluenza tilfælde i Mexico. D. 12. maj - atten dage efter, kunne forskere allerede fortælle, at svineinfluenza’en ville ramme en tredjedel af verdens befolkning, inden for ni måneder. Selvfølgelig bygger de på studier af tidligere pandemier, men hvordan kunne de kende udviklingen på forhånd? Én af forfatterne til prognosen er epidemiolog og sygdoms-modellør Neil Ferguson, som allerede på den attende dag kunne fortælle til BBC Radio 4’s ”Today” program, at virussen havde ”fuld pandemi potentiale”, og han profeterede videre at:

den vil sandsynligvis spredes over hele verden i de næste seks til ni måneder, og når den gør det, vil den påvirke omkring en tredjedel af verdens befolkning.

For at sætte det i sammenhæng, så berører almindelig sæsoninfluenza omkring 10% af verdens befolkning hvert år, så vi går en influenzasæson i møde som er måske tre gange værre end almindeligt[50]

Det lyder jo som en plan. Men hvorfor skulle en mild influenza på forhånd, med ikke engang 100 tilfælde da denne forudsigelse blev gjort, spås til at overmande en tredjedel af jorden befolkning - over 2 milliarder? Var det mon for at kickstarte global frygt, så befolkningerne ville tage vaccinen - som med levende virus i sig styrer og nærer inficeringen? Jeg er ikke i tvivl om at det er en konspiration. Har du mod til at ryste på hovedet og lade teori følge ordet konspiration, som det meste af verden er programmeret til?

Afslutning


Medierne i dag tjener sjældent det formål, at oplyse dig og mig om sandheden. Primært er deres formål, selvsagt da de fleste er ejet af verdensordnens folk[51], at programmere hvordan vi tænker tror og handler. Svineinfluenza fupnummeret er, som global opvarmnings fupnummeret, produceret svindel. Selvom influenzaen modsat den globale opvarmning findes, så er den som vist igennem artiklen, produceret og profeteret. Men det hele er dækket med løgn.

Alt i denne verden viser at Jesus snart kommer igen for at udrydde al ondskaben. Om Han ikke gør det, vil det hele eskalere og intet liv vil overleve (Matt. 24:22). Folkemord har nu foregået i årevis (særligt i Afrika), og i tiden der kommer, vil sugdomme udrydde millioner. Det er klart at mennesket vil, som altid i sådanne situationer, knytte næven mod Gud og forbande Ham for deres lidelser (Åb. 16:11), men som sagt, så lader Gud os mishandle hinanden og derved fylde Hans vredesbægre, så Han kan dømme tilhængerne og udøverne af ondskaben.

Update

Herunder vil jeg komme med de opdateringer jeg støder på, som jeg synes bør sættes fokus på. Lad os håbe der ikke kommer særligt meget, og at vaccine-epidemien bliver stoppet. Se også boksen med nyhedsblogs i toppen.

Svineinfluenza forbindes til dræber nerve sygdom: Lækkede breve afslører neurologers bekymring om over 25 døde i Amerika.

En advarsel at den nye svineinfluenza indsprøjtning er forbundet til en dødelig nerve sygdom, er sendt ud af Regeringen til ledende neurologer i et fortroligt brev.

Brevet fra Health Protection Agency (Helbreds Beskyttelses Bureauet), det officielle organ som overvåger det offentlige helbred, er blevet lækket til The Mail on Sunday, og fører til krav om at vide hvorfor informationen ikke er blevet givet til offentligheden før vaccinationen af millioner af mennesker, inklusiv børn, begynder.

Brevet fortæller neurologerne at de må være på vagt for en forøgelse i en hjerne lidelse kaldt Guillain-Barré syndrom (GBS), som kunne blive udløst af vaccinen....Brevet, sendt til omkring 600 neurologer d. 29. juli, er det første tegn på at der er bekymring på de højeste niveauer om at selve vaccinen kunne forårsage alvorlige komplikationer.

Det refererer til brugen af lignende svineinfluenza vaccine i USA i 1976 da:

- Flere mennesker døde af vaccinationen end af svineinfluenzaen.
- 500 tilfælde af BGS blev påvist.
- Vaccinen kan have forøget risikoen for at få GBS med otte gange.
- Vaccinen blev trukket tilbage efter bare ti uger, da forbindelsen med GBS blev tydelig.
- USA’s regering blev tvunget til at betale millioner af dollars til de smittede.

Bekymringer er allerede komemt frem, at den nye vaccine ikke er blevet tilstrækkelig testet og at påvirkningerne, specielt på børn, er ukendte...Den Britiske Neurological Surveillance Unit (BNSU), som er en afdeling af den Britiske Sammenslutning for Neurologer, er blevet bedt om at holde nøje øje med enhver GBS sag, efterhånden som vaccinen går i gang.

Én ledende neurolog sagde i går aftes: ’Jeg vil ikke have svineinfluenza indsprøjtningen, på grund af risikoen for GBS’.

Der er bekymringer for om det kunne blive en gentagelse af det, der blev kendt som ’1976 katastrofen’ i USA, hvor en svineinfluenza vaccine dræbte 25 mennesker - mere end virussen selv.” (“Swine flu jab link to killer nerve disease: Leaked letter reveals concern of neurologists over 25 deaths in America”, Mail Online, d. 15-08-2009, af Jo Macfarlane, http://www.dailymail.co.uk/news/article-1206807/Swine-flu-jab-link-killer-nerve-disease-Leaked-letter-reveals-concern-neurologists-25-deaths-America.html

Denne artikel bekræfter hvad jeg og mange andre har skrevet om denne vaccine. Det bekræfter hvad pastor David J. Meyer fortæller (se afsnittet ”Farlig influenza, eller farlig vaccine?”). Det nytter ikke at vaccinere mod virus, for en virus kan mutere hurtigt, hurtigere end en sæson og endda på få timer, og vaccinen vil ramme forbi.

Sygdomsramte afrikanske aber bruges til at lave svineinfluenza vacciner

Selvom der angives mange modbydelige ingredienser på vaccine flaskerne, så er det langt fra alt, der føres på mærkaterne. Deriblandt nyrerne fra smittede aber. Natural News havde den 05-08-2009 en artikel der bl.a. fortalte:

For de fleste lyder vaccine medicinsk harmløst. Det er godt for dig! siger doktorer og medicin firmaer, men de taler aldrig om hvad der er i de vacciner. Det er der en god grund til: Hvis folk virkelig vidste hvad der er i disse vacciner, ville de aldrig få en indsprøjtning.

Sammen med de farlige ingredienser som mange allerede ved om (som squalen eller thimerosal), så er en af hovedingredienserne som bruges i influenzavacciner (inklusiv vaccinerne der forberedes til svineinfluenza pandemien) er sygdomsramt kød fra afrikanske grønne marekatte. Det afsløres i U.S. patent nr. 5911998 - Metoder til at producere en virus vaccine fra en afrikansk grøn marekat nyre celletype. (http://www.patentstorm.us/patents/5...)

Som dette patent uden videre forklarer, så stammer ingredienser brugt i vaccinen fra nyrer fra afrikanske grønne marekatte, som først smittes med virussen, og derefter udvikler sygdommen, hvorefter de dræbes så deres organer kan bruges til vaccine ingredienser. Dette udføres i et hårdt, umenneskeligt kød fabriks miljø, hvor aberne udsættes for en proces som inkluderer smitte med omtalte celletype for at fremkalde hastig vækst af omtalte virus. Derefter indhøstning af virussen som resultat af trin (c); og... (ii) forberede en vaccine fra den høstede virus.


Referenceliste


[1] At One Time They Called SARS Bird Flu Says Internist Researcher Lawrence Broxmeyer MD”, af Lawrence Broxmeyer, PRNews Now, d. 21 maj, 2005, http://www.prnewsnow.com/Public_Release/Medical/ At_One_Time_They_Called_SARS_Bird_Flu_Says_ Internist_Researcher_Lawrence_Broxmeyer_MD_27436.html
[2] 1918 flu pandemic”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/1918_flu_pandemic
[3] 2009 flu pandemic”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic
[4] Key Facts about Swine Influenza (Swine Flu)”, Centers for Disease Control, http://www.cdc.gov/flu/swineflu/key_facts.htm - se under “How common is swine flu among pigs?
[5] ”Pandemic H1N1/09 virus”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/2009_A/H1N1
[6] Flere unge indlagt for svineinfluenza i Danmark”, Politiken.dk, d. 27-04-2009, http://politiken.dk/indland/article698698.ece
[7] Hvor alvorlig er svineinfluenza / Influenza A (H1N1)”, Svineinfluenza.info, d. 25-07-2009, http://svineinfluenza.info/documents/influenzainfo.html
[8] Grund til at være nervøs?!”, http://svineinfluenza.info/index.html
[9] http://svineinfluenza.info/index.html#antal_d%C3%B8de
[10] Er jeg i risikogruppen?”, http://svineinfluenza.info/er_jeg_smittet/smittet.html#Risikogruppe
[11] Tanker om svineinfluenza...”, Svineinfluenza.info, d. 04-08-2009, af Helle-Monika, http://svineinfluenza.info/documents/andrefortaeller.php?entry_id=1249410888
[12] Smittet overlæge: H1N1 er ikke slemt”, DR Nyheder, d. 10-08-1009, http://www.dr.dk/Nyheder/Temaer/2009/2009/08/10/083213.htm
[13] Se hele klippet her: http://go.tv2.dk/video.php/id-24088871.html
[14] Skejby fyldt med influenza A-mistænkte”, DR Nyheder, d. 13-08-2009, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/08/13/Skejby+fyldt+med+influenza+A-mist%C3%A6nkte.htm
[15] Hamstrer servietter og gel i London”, DR Nyheder, d. 12-08-2009, http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2009/08/12/133826.htm
[16] Influenza-vacciner sparer kun en halv sygedag”, DR Nyheder, d. 10-08-2009, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/08/10/055245.htm
[17] Læger har endnu ingen plan for H1N1”, Berlingske Tidende d. 06-08-2009, http://www.berlingske.dk/article/20090806/danmark/90806053/
[18] Vaccinationsprogram”, http://svineinfluenza.info/index.html#Vaccinationsprogram
[19] DF: Hvorfor skal alle ikke vaccineres?”, Politiken d. 31-07-2009, http://jp.dk/indland/article1767782.ece
[20] Messerschmidt: H1N1-vaccine til mig - og alle andre!”, DR Nyheder d. 06-08-2009, http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2009/08/06/080359.htm
[21] Messerschmidt vil vaccineres nu”, DR Nyheder d. 06-08-2009, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/08/06/042250.htm
[22] Hver sjette frygter influenzadød”, DR Nyheder, d- 12-08-1009, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/08/11/122157.htm
[23] Svineproducenter vil forrest i køen til vaccine”, DR Nyheder, d-11-08-2009, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/08/11/073544.htm
[24] Frivillige brandmænd vil vaccineres”, DR Nyheder, d- 12-08-2009, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/08/12/102732.htm
[25] Danskere uenige om influenzavaccine”, DR Nyheder, d. 12-08-2009, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/08/12/111557.htm
[26] Staten holder på vaccinen”, Berlingske Tidende, d. 04-08-2009, http://www.berlingske.dk/article/20090804/danmark/708030063/
[27] Costa Ricas præsident har H1N1”, TV 2 Nyhederne, d. 12-08-2009, http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-24285682.html
[28] Global swine flu toll rises to 1,154: WHO”, Sindh Today – Online News d. 05-08-2009, http://www.sindhtoday.net/news/1/37913.htm
[29] Last Trumpet Newsletter”, juni, 2009, http://www.lasttrumpetnewsletter.org/2009/06_09.html
[30] Catherine Austin Fitts”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Austin_Fitts
[31] Swine Flu: What I Believe”, Catherine Fitts Blog, 22-07-2009, http://solari.com/blog/?p=3532
[32] Man kan få influenza af en influenzavaccination”, Videnskab.dk, af Malene Steen Nielsen Flagga, d. 29-01-2009, http://videnskab.dk/content/dk/krop_sundhed/ti_myter_om_influenza_og_forkolelse
[33] Squalene: The Swine Flu Vaccine’s Dirty Little Secret Exposed”, af doctor Mercola, Mercola.com, http://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2009/07/17/Squalene-The-Swine-Flu-Vaccines-Dirty-Little-Secret-Exposed.aspx
[34] WHO says new flu unstoppable, calls for vaccine”, Ethiopian Review, d. 26-07-2009, http://www.ethiopianreview.com/articles/18165
[35] Influenza A (H1N1) i april 2009 kaldet Svineinfluenza”, BioNyt, http://www.bionyt.dk/svineinfluenza/
[36] Swine Flu Vaccines Contain LIVE H1N1 VIRUS!”, Inforwars.com, d. 04-08-2009, http://www.infowars.com/swine-flu-vaccines-contain-live-h1n1-virus/
[37] Vaccine mod H1N1 indeholder kviksølv”, Politiken, d. 10-08-2009, http://politiken.dk/videnskab/article765892.ece
[38] Thiomersal and vaccines: questions and answers”, World Health /Organisation, juli 2006, http://www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/questions/en/index.html
[39] Tamiflu giver børn mareridt”, Berlingske Tidende, d. 31-07-2009, http://www.berlingske.dk/article/20090731/viden/90731038/
[40] Now Legal Immunity for Swine flu Vaccine Makers”, af F. William Engdahl, Global Research.ca, d. 20-07-2009, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14453
[41] Fabrikant af H1N1 vaccine har intet erstatningsansvar”, DR Nyheder, d. 09-08-2009, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/08/09/183609.htm
[42] Tamiflu turned my children into hallucinating, sobbing wrecks”, Mail Online, 13-08-2009, http://www.dailymail.co.uk/health/article-1206215/Tamiflu-turned-children-hallucinating-sobbing-wrecks.html
[43] Swine Flu Vaccine - 1976 CBS60 Minutes Transcript”, wantotoknow.info, http://www.wanttoknow.info/health/1976_swine_flu_vaccine_60_minutes_transcript.
[44] Ekspert: Vi bliver snydt med vacciner”, DR Nyheder, d. 12-08-2009, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/08/11/200602.htm
[45] Mærsk Olie og Gas klar til at vaccinere”, DR Nyheder, d. 04-08-2009, http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2009/08/04/124528.htm
[46] Swine Flu: What I Believe”, Catherine Fitts Blog, 22-07-2009, http://solari.com/blog/?p=3532
[47] Behold a Pale Horse”, af William Cooper, side 166-169.
[48] Se artiklen ”Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm”, http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=475
[49] Behold a Pale Horse”, side 169
[50] Swine flu could affect third of worlds population, says study”, guardian.co.uk, d. 12-05-2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/12/swine-flu-report-pandemic-predicted
[51] Læs om stabschef for the New York Times, ”John Swinton”, i artiklen ”Den Ny Verdensorden”, http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=358


Debat: Svineinfluenza og befolkningskontrol

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation