Hvis er magten?

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 20/08-04


Udskriv
Oversigt


Det ser i dag ud som det er de dæmoniske kræfter, der har herredømmet over verden og udfolder sig med rædsel og forfærdelse til følge. Men det er ikke Satan, der har magten, men Gud tillader, at han har en vis magt for en tid, der viser sig i, at menneskehedens gudløshed og omfattende showkristendom har ført os frem til antikrists herredømme. Derved haster vi mod enden, hvor Jesus Kristus knuser antikrist og hans onde hære, der tropper op mod Jerusalem.

Jesus Kristus sagde før sin himmelfart: “Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden.” Matt. 28:18. Og vi bekender i Fadervor, Matt. 6:13: “Riget er dit, og magten og æren i evighed!” Og det bekræftes gang på gang i Bibelen. Men Satan vil ikke vedgå, at magten alene er Guds, og prøver gang på gang at vise det modsatte og bekæmpe Guds plan på alle områder.

Okkultisme i Det hvide Hus

For det første indsætter Satan ledere, der vil arbejde for ham. Tydeligst ses det i USA, hvor han har sat uendelig meget ind på at beherske nationen og har formået at bringe en række præsidenter, der var frimurere, til magten. Nedenstående præsidenter var alle frimurere.
Også i nutiden er forbindelsen mellem Det hvide Hus og okkultismen stærk. Nuværende Præsident Busch er indviet til den okkulte SKULL AND BONES. Det samme er Kerry, der stiller op til præsidentvalget. Og eks præs. Clinton og fru Hillary Clinton lægger ikke skjul på, at de sympatiserer med den okkulte verden.

Det har derfor været let for Satan at fremme sine planer, idet frimurere har haft fri adgang til Det hvide Hus. En af dem, der har haft størst betydning, var frimureren Albert Pike, som døde i 1891 og blev begravet tæt på Det hvide Hus.

Pike var leder af Ku Klux Klan. Satan værdsatte ham ved at give ham indsigt i den tid, der ville komme efter ham. Han skrev, at der ville komme 3 store krige. Den første og den anden verdenskrig er bag os, men efter hans udsagn skal vi også vente en tredje, som vil opstå mellem jøder og arabere.

Jeg giver ikke Pike ære ved at skrive om, hvad han så, men tager det med for at vise, at dæmoner kan se ind i fremtiden og ud fra dette planlægge deres næste træk for at fremme deres herres plan, som går ud på at fremskynde en én verdensreligion og samle alle nationer til at gå mod Israel, og som det største mål, at ødelægge troen på Gud og på, at han er Herre og har al magten.

Rockmusik og den ny verdensorden


Djævelen har i de sidste årtier ved hjælp af bl.a. rock musikkens dæmoninspirede, okkulte ledere næsten nået dette mål. Nogle af disse ledere har rent ud sagt, at deres mål er at ødelægge kristendommen, fremme homoseksualiten, indføre narko og fremme tilbedelsen af Satan.

Det er fakta og dokumenteret i rigt mål i bogen Musikkens makt og i en dokumentarfilm om rock og dens baggrund.

Men på trods af, at Satans mål er så tydelig beskrevet, går rock musikken sin sejrsgang og får indpas hos de fleste unge mennesker. Desværre også blandt mange kristne, som tilsidesætter, at ”Ingen tjener kan tjene to herrer; han vil jo enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden; I kan ikke tjene både Gud og mammon.” Luk. 16:13. Men for manges vedkommende har Satan blindet deres øjne og lukket menneskenes ører for Helligåndens advarsler.

Det er også fakta, at rock musikken har ført den ny verdensorden frem. Og det betyder, at det er langt mere vanskelig at være en kristen i dag end før. Satans angreb er blevet mere listige, hvorved mange af lederne i kirke og menighed enten er faldet i søvn eller tror, at alt er ved det gamle, hvilket det på ingen måde er.

Måske spørger du, hvorfra jeg mener at vide dette. Det ved jeg, fordi jeg bruger mange timer på de fleste dage til at undersøge, hvad der foregår, og hvem der siger hvad, og om der er belæg for det, der siges.

De to verdenskrige


Der er god grund til at være skeptisk overfor Pikes syn, som han modtog den 22. jan. 1870. Formålet med de krige, han så ville komme, var at producere forholde, der ville gøre det mulig at få den ny verdensorden op at stå, der skulle lede til en tilstand, der ville gøre det muligt for Antikrist at træde frem.

Hver af disse verdenskrige skulle nå visse mål. Den første verdenskrig skulle lede til, at Czaren i Rusland skulle fjernes, og at der skulle indføres et kommunistisk regeringssystem. Karl Marx havde offentliggjort denne plan 22 år tidligere i 1848. (Det er interessant, at tallet 22 forekommer her, idet tallet 11, 22, 33, 44 og 66 ifølge frimurere og okkultister er specielle tal med stor kraft.) Og det er værd at bemærke, at det især var amerikanske midler, der hjalp den russiske kommunisme på fode.

Den anden verdenskrig havde til formal at styrke kommunismen, så den kunne svække eller ødelægge kristendommen i Østeuropa.

Og det var, hvad der skete. Okkultisterne i Tyskland, Japan og Italien fandt snart sammen. Og andre okkulte kræfter bearbejdede England og USA. Tag ikke fejl af, at frimurerne og den okkulte verden tilsyneladende arbejdede på hver sin side. Thi de arbejdede for at nå det samme mål, om end det var langsigtet.

Den engelske præmiereminister Churcshill og den amerikanske præsident Roosevelt var begge frimurere og kunne derfor blive enige om efter krigen, hvor de mødtes på Malta, at hele Østeuropa skulle tilhøre U.S.S.R, det store kommunistområde med Moskva som hovedstad. Især Roosevelt var ivrig for dette, idet han som en god frimurer var tro mod Pikes syn.

3. verdenskrig og Guds dom over araberne


Den tredie krig, som Pike så ville blive mellem Israel og muslimer, syntes i 1870 umulig, idet staten Israel på dette tidspunkt ikke eksisterede. Og muslimerne havde ikke en samlet fjendtlighed rettet mod jøderne. Men ifølge Bibelen vil krigen mellem Israel og muslimerne i de arabiske områder imidlertid brede sig, så mange lande bliver involveret og bringe antikrist på scenen.

Det var let for Satan at give Pike et syn, der fortalte om denne krig, idet Gud ved profeterne flere steder havde talt om krig og dom over araberne. Og Satan kender udmærket Bibelen.

I Obadias bog læser vi om en krig i de sidste dage mod Edom. Mange inklusiv de lærde jødiske ortodokse siger, at palæstinenserne er en rest af edomiterne. Og at krigen imod dem vil blive så omfattende, at det betyder udslettelse. Hvilket er fuldbyrdelsen af en domsafsigelse fra Gud, som har hvilet over dem, siden Edom blev ramt af Guds dom. V. 1-15.

I Joel. 2:18-21 læser vi om forfærdelige domme over nationerne. Og i Joel. 3:7 står: ”… da skal jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned til Josafats dal. Der skal jeg holde dom over dem om mit folk og min arv Israel, fordi de spredte dem blandt folkeslagene, og fordi de delte mit land.”

Vi ser tydeligt, at Gud er årvågent over sit folk og land. Og at der kommer en tid, hvor Guds vrede rammer dem, der har forårsaget delingen af det land, Gud gav Abraham, Isak og Jakob til evig arv.

Tiden er snart inde til, at Israels fjender vil gøre alt for at gøre det gudløse FN tilpas, der i samlet flok vil gå imod Israel. Men Gud selv vil stride for sit folk, og hans vrede vil være stor imod hans og Israels modstandere. Der står i Dan. 12:1: ”På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste, som står vagt over dit folks børn. Der skal blive en trængselstid, som der aldrig har været fra noget folkeslag blev til, og helt til denne tid. Men på den tid skal dit folk blive udfriet,….”

Det er, hvad Bibelen siger om en tredje verdenskrig, hvor folk tilsyneladende vil tro, at nu er der fred. (1. Tess. 5:1-4.) Men da træder Antikrist frem og viser, hvad han har i sinde.

World War 3 Timeline

  These are, we believe, the elements of the planned Third World War:

 • Prelude - The events leading up to the start of World War Three, including Sept 11, 2001.

 • Act 1 - The Middle East. Widespread conflict to bring the entire region into the flames of war, possibly triggered by Iran or militants in Pakistan using North Korean supplied nuclear arms. The first Scene in this Act is the US Invasion of Iraq on March 20, 2003.

 • Act 2 - Israel at War -- Possibly against Pales-tine. A Palestinian State will be established (listen out for mention of a 7-year treaty to be confirmed by a World Leader - probably Bush), only for Israel to viciously attack Palestine shortly thereafter.

 • Act 3 - Far East -- Hair-raising nuclear con-frontation that threatens mankinds existence - Peter Lemesurier, author of The Armageddon Script, p. 223, written in 1981. Includes China invading Taiwan - a very real possibility with the sabre-rattling currently underway.

 • Act 4 - Erosion of Confidence in The System so severe citizens will be panicked into giving up liberties and Constitutional form of government.

 • Act 5 - The collapse of the US, and other West-ern economies.

 • Curtain. Who can tell how this war will end?

 • While it would be naive to suggest a specific timeline for the events leading up to and including World War 3, we do know that the plans for WWIII are well advanced, and our leaders involved in this secret plan are waiting only for the right signal before all-out war begins. (This page and initial predictions made in June 2003).

  I believe that World War Three started on March 20, 2003, exactly 555 days after Sept 11, 2001 attacks on the World Trade Center. Thats 57 years, 6 months and 18 days after the end of WWII.

  In the words of Peter Lemesurier, author of The Armageddon Script:

  Their script is now written, subject only to last-minute editing and stage-directions. The stage itself, albeit in darkness, is almost ready. Down in the pit, the subterranean orchestra is already tuning up. The last-minute, walk-on parts are even now being filled. Most of the main actors, one suspects, have already taken up their roles. Soon it will be time for them to come on stage, ready for the curtain to rise.

  The time for action will have come.


  I denne, kommende krig vil Esaus hus få stor betydning. Esaus hus er i dag palæstinenserne, som bl.a. omfatter 2/3 af Jordans befolkning. De har vist deres fjendtlighed mod både Gud og Israel og vil endog stjæle Guds land. Intifadaen har kostet mange jøder livet og er i dag en magt, Arafat ikke kan styre.

  Krigen, som Obadias skriver om i v. 1-15, vil blive voldsom, hvori Israel sikkert vil bruge en eller anden form for atomvåben. Og det vil betyde total udslettelse af palæstinenserne. Krigen vil brede sig og omfatte en række lande som for eks. Kina og sandsynligvis Rusland.

  Guds vrede er over dem, der ikke vil tro på ham


  Hvorfor handler Israels ledere som de gør? Fordi de ikke tror på Gud eller på profetierne og derfor er villige til at gå Satans ærinde i humanismens navn. Derfor må Gud lade Israel gå gennem mange prøvelser.

  Følg med i, hvad der sker i Israel. Den ny verdensorden kræver store forandringer med dette folk, for at Pikes dæmoniske syn kan gå i opfyldelse.

  Ud fra Pikes omfattende syn er der oprettet et væld af okkulte retninger til at indfange tilhængere. Jeg kunne tro, at det er fordi Gud giver de okkulte lov til at følge deres egen vej, så de nedkalder dommen over sig selv.

  I 1. Pet. 3:12 står: ”Herrens øjne hviler på retfærdige, og hans øren hører deres bøn; men Herrens åsyn er imod dem, der gør ondt.” Og Åb. 9:21 læser vi: ”Og de omvendte sig ikke fra deres drab eller fra deres trolddom eller fra deres umoral eller fra deres tyverier.” Sådan er det også nu. Og fordi mennesker ikke vil omvende sig, er og bliver Guds vrede over dem.

  I Åb. 17:17 står: “Gud har lagt ned i deres hjerte at opfylde hans (Antikrists) hensigt og at have én og samme tanke og at give deres magt til dyret, indtil Guds ord er opfyldt.”

  Den okkulte Albert Pike havde en overnaturlig åndeguide, der gav ham indsigt til at kunne forberede den kommende tid til en ny verdensorden. Senere kom Helena Blavatsky og Alice Bailey, og den okkulte bevægelse NEW AGE fik sin endelige form. Det er denne okkulte magt, der får lov af Gud til via FN med flere at styre verdens befolkning mod sin egen ødelæggelse.

  Det er ikke Gud, der svigter sine børn, men de kristne, der har svigtet Gud. Derfor får Satan lov til at lede dem ind en forførelse, så deres frafald bliver fuldendt. Dog går ikke alle kristne ind i dette showprægede frafald. Der vil være én her og to der, der har mod til at stå imod den forlorne kristendom her i endetiden og holde sig til Bibelens enkle budskab om omvendelse og frelse ved tro.

  Paulus advarer i 2. Kor. 11:14-15 mod at blive ført vild af Satan: ”Derfor er det ikke mærkeligt, om hans tjenere også giver sig skin af at være retfærdighedens tjenere. Men deres ende skal svare til deres gerninger.” V. 15.

  De frafaldne ser ikke, hvad de er i færd med og går videre mod den forfærdelige dom, der venter dem. Og som vi før så i Åb. 17:17, har ”Gud lagt ned i deres hjerter at opfylde hans hensigt og have én og samme tanke og at give deres magt til dyret, indtil Guds ord er opfyldt.”

  Guds dom over sine og Israels fjender


  I vor tid er Israel plaget af muslimske terrorister, der anvender alle tænkelige midler for at ødelægge folket. Der affyres Katyusha raketter mod deres hjem. Og selvmordsbombemænd og kvinder sprænger deres bomber, hvor de kan dræbe flest jøder.

  Men det er kun begyndelsen på den onde tid, dette land går ind i. Vi læser i Zak, 12:2-3: ”Se, jeg skal gøre Jerusalem til et berusende bæger for alle folkene rundt omkring. Også over Juda skal det komme, når Jerusalem bliver belejret. På den dag skal det ske: Jeg skal gøre Jerusalem til en løftesten for alle folkeslag. Alle, som vil løfte henne bort, skal sandelig mærke det, selv om alle jordens folkeslag er samlet mod hende.”

  Der kan her kun være tale om FN, som i øvrigt altid har hadet Israel, idet FN er den eneste, der kan samle alle nationer til at gå mod Israel.

  I dag påfører de arabiske lande Israel al det besvær, de formår. Gennem FN får disse nationer vedtaget fordømmelse af snart det ene og snart det andet imod det, Israel gør for at overleve som stat. Og fysiske angreb er altid i gang, som binder den israelske militær til hele tiden at være på vagt for at værne den civile, jødiske befolkning.

  Syrien forbereder sig også til at invadere Israel. Regimet har en hær på 400.000 mand og dertil 400.000 i reserven. Syrien råder over 4.500 tanks og 600 combat jagere inklusiv 24 MIG bombeflyvere. Syriske Scud-C ballistic missiler kan fremføre kemiske våben. Og det formodes, at de har 1000 af disse missiler.

  Vi læser i Es. 17:1 om en forfærdende dom, der i endetiden skal ramme Damaskus: ”Et udsagn om Damaskus: Se, Damaskus skal ophøre at være en by og bliver til en ruinhøj.” Damaskus har aldrig før været en ødelagt by, derfor ved vi, at denne profeti gælder den sidste tid af vor tidsalder. Der er mange ting, der tyder på, at der i endetidens krige vil blive brugt atomvåben. At Israel har atomvåben ved vi og ligeså, at Israel ikke vil tøve med at bruge dem.

  Om Ægypten læser vi i Es. 19:1-17: ”Et udsagn om Ægypten: Se, Herren rider på en let sky og kommer til Ægypten. Afguderne i Ægypten vakler for hans åsyn, og ægypterne gribes af mismod i hjertet. Jeg vil sætte Ægypten op mod Ægypten, så de strider hver mod sin broder og hver mod sin næste, by mod by og rige mod rige. Ægypten får en ånd af tomhed i sig. Jeg gør deres råd til intet, og de skal søge til afguderne og til dem, som øver magi, til medierne for åndemanere og spiritister. Ægypterne skal jeg overgive i hænderne på en grusom herre (formodentlig antikrist), og en hård konge skal herske over dem, siger Herren, hærskarernes Herre. Havets vandstrømme skal tørre ud, floden (Nilen) bliver tom og tør. Floderne skal stinke. Rør og siv visner. Græsset ved nilbredden dør. Også fiskerne sørger og klager. De, som kaster fiskekrog i floderne, og de, som sætter garn på vandene, skal gribes af modløshed. De, som arbejder med fint linned, og de, som væver fint tøj, skal blive til skamme. Landets grundvolde bliver knust. Alle de, som arbejder og får løn, rammes af sorg i sjælen. Sandelig, kun dårer er fyrsterne i Zoan. Faraos vise rådgivere giver uforstandige råd. Hvordan kan I sige til Farao: Jeg er søn af en vismand, en søn af kongerne fra fordums tid? Hvor er de da, dine vismænd? Lad dem bare fortælle dig, at de forstår, hvilket råd Hærskarernes Herre har fastsat for Ægypten. … Ingen gerning skal lykkes for Ægypten, hverken for hoved eller hale, palme eller siv. På den dag skal Ægypten være som kvinder; det skal være ængstelig og frygte for Hærskarernes Herres løftede hånd, som han truer dem med. Judas land skal være en gru for Ægypten. Hver den, som nævner det, skal selv slås af skræk, af frygt for Hærskarernes Herres råd, som han har fastsat for det.”

  Krig mellem Israel og arablandene


  Israel er her i endetiden omgivet af lande, der har atommissiler. Men Israel har et stærkt modsvar i deres anti missiler og har netop nu for nylig afprøvet deres ARROW med stor succes. Og dersom Syrien, Ægypten, Jordan og de palæstinensiske områder samlet går mod Israel, kan Israel blive nødt til at bruge disse våben. Og da har vi den situation, vi læser om i Obad. 17-18. Og profetierne om Damaskus og Ægypten vil også gå i opfyldelse. Israel får da de landområder, Gud gav løfte om til Abraham og hans slægt gennem Isak og Jakob. Medens den slægt, der videreførtes gennem Ismael og de børn, Abraham havde med Ketura. (Abrahams hustru efter Sara), ikke har løfte om disse landområder. Guds løfte omfattede kun løftets søn, Isak og hans slægt.

  Landområder i Libanon, det meste af Syrien, Moab og Edom i Jordans land vil komme til at tilhøre Israel.

  Gud har alting under kontrol. Det er ham, der kalder nationerne til Josafats dal (Joel. 3:1-14) til dom. Disse nationer elsker krig, og så giver Gud dem det, de elsker. Og i forbindelse med krig mellem Israel og arablandene formoder mange, at der vil komme voldsomme vulkanudbrud rundt om i verden. Og ligeledes store jordskælv, forårsaget af okkulte kræfter.

  En af årsagerne til, at dommen også kommer over Jerusalem og Israel, er at de ikke kunne og ville se, at Jesus var Messias, skønt alle profetierne i GT om ham blev opfyldt. Og ligeledes at ingen kunne gøre de tegn, han gjorde, uden at være den ventede Messias.

  Der vil også af samme årsag gå dom over kristendommen. Vor tids kristne er ikke fyldt med tilbedelse af Messias og lever ikke et helligt liv. På Jesu tid var der kun én her og to der, som tilbad ham. Og således er det også i dag.

  I kirke og menighed samles folk ikke for at tilbede Yahshua, Jesus Kristus, eller for at hente hjælp til at leve et helligt liv. Nogle kommer af vane. Andre, fordi de kan lide sangen og musikken. Traditionen skal holdes i hævd, og derved skjules tomheden i sind og sjæl.

  Mange vil gerne have et ben i verden og det andet i menigheden. De halter til begge sider, er dobbeltsindede og ikke opmærksomme på, hvad der sker i vor tid men tror, at alting er som det altid har været. Det er det ikke! Vi har fået en ny, gudløs verdensorden. Snart skal vi ikke kun høre om krige men vil opleve meget andet, som vil forfærde dem, der ikke er beredte. Snart vil Antikrist træde frem, og nedtællingen til vor tidsalders slut vil da begynde.

  Da FN opstod som et resultat af 2. verdenskrig, burde det have fået mange til at se, at nu var enden nær. FN har fra begyndelsen vist, at den ikke regner med Gud. Tværtimod har den i sin FNbygning indrettet et okkult bederum. FN er tydeligt et okkult værktøj, der bruges til at fremskynde Antikrists snarlige komme.

  Okkultismen og Illuminati


  Okkultismen og Illuminati fik første verdenskrig startet, som de ønskede det. Og fredsslutningen skete klokken 11, den 11. dag i 11.måned. Tallet 11 er et stærkt tal for de okkulte. Og det var Illuminati, der satte sit præg på fredsslutningen. Tænk på 11. sept. 2001, hvor de også viste deres magt.

  I 5. Mos. 26:18 læser vi de betydningsfulde ord: ”I dag har Herren sagt dig, at du er hans ejendomsfolk, som han har lovet dig, og at du skulle holde alle hans bud. ”

  Læg mærke til, at vel blev Israel spredt blandt folkeslagene. Men medens alle andre folk i lignende situationer er blevet opslugt, er det ikke sket med det jødiske folk, selv gennem næsten 2000 år. Hvorfor? Fordi det er Guds udvalgte folk. Og fordi Gud har en plan med dette folk. Gud lod igen landet opstå af ”asken” 14.maj 1948. Lande, der ikke ville tjene Gud, stemte i FN for, at jøderne skulle have deres eget land, hvor det før havde ligget. Kun Gud kunne mage det således.

  Også Gorbachev arbejder for den okkulte verden. Han omordnede kommunismen og var medvirkende til, at store ændringer kom til at ske i USSR (Sovjet). I dag bor han i Moskva og er i tale og skrift en NEW AGE mand og går stærk ind for, at natur og mennesker skal finde en bedre balance (med okkulte metoder) og arbejder for en større enhed (en ny verdensorden). Han har mange sider på Internettet, der agiterer for dette.

  Han siger bl.a., at der er tre regeringssystemer. Kommunismen og kapitalismen kender vi, men han omtaler også en, der skal komme (den ny verdensorden).

  For at forstå hans tankegang, må vi gå tilbage til 1.maj 1776, den dag Adam Weishaupt, tidligere jesuit præst, formede en okkult gruppe, som han gav navnet Mestrene af Illuminati, og som blev opbygget på basis af jesuit ordenen, som han jo var kendt med. Mestrene af Illuminati var et fuldstændigt lukket selskab, som ingen udenfor selskabet kunne få indsigt i.

  Disse mestre i Illuminati havde som mål at nedbryde al religiøsitet, civile instutioner og alle regeringer og erstatte dem med en ny, global regering, som han kaldte den ny verdensorden.

  Hvad var det specielle mål med hensyn til den ny verdens orden? Om dette skriver Nesta Webster i sin bog, World Revolution, følgende punkter:

  Nedbryde monarkierne og alle regeringer. Tage magten over al privat kapital. Fjerne al ret til arv. Fjerne al nationalfølelse. Fjerne alle familiebånd, ægteskab og moral. Børn skulle være statens ejendom. Weishaupt forstod, at han derfor måtte ødelægge den vestlige civilation og al kristendom. (The New World Order, by A. Ralph Epperson, p. 108-112). Han skabte et symbol for sin organisation, et alt seende øje på toppen af en ufærdig pyramide indeni en cirkel. På toppen af cirklen står: Annuit Coeptus, latin og betyder bekendtgørelse af. Og i bunden af cirklen står der på latin: Novus Ordo Seclorum, der betyder Ny Verdens Orden.

  Men andre ord var Weishaupts symbol en bekendtgørelse af den ny verdensorden. (Americas Secret Destiny: Spiritual vision & The Founding of a Nation. Af Robert Hieronimus, Ph.D., p. 20-21.)

  Som vi så før har mange af præsidenterne i USA været frimurere. Det er derfor naturlig, at der på bagsiden af en én dollar seddel er et billede af pyramiden med det altseende øje med et latinsk indskrift, skrevet som tallet 1776. Derfor må vi se det, som USA i det skjulte arbejder for Den ny Verdensorden.

  Weishaupt opbyggede Masters of the Illuminati som et hemmeligt selskab, og inddrog deri frimurerne.

  Fordi Weishaupt indså, at kristendommen måtte ødelægges for at han kunne nå sit mål, dannede han et samfund, der kaldte sig Samfundet af de tolv retfærdige mænd fra Illuminati. Dette selskab financerede Karl Marx, så han kunne skrive the Communist Manifesto... (The Broken Cross: Hidden Hand In the Vatican, p.16.)

  Det chokerende er, at det var the Masters of the Illuminati, der skabte kommunismen som et modstykke til Vestens kapitalisme. En langsigtet plan, som de okkulte kender, bl.a. Gorbachev, New Age og de sataniske kræfter. Deres mål er også, at få udslettet både jøder og arabere, fordi de på grund af deres tro vil være ubrugelige i den ny verdensorden. Derfor vil vor tid kræve en sejr over Israel, fordi antikrist skal bruge templet, som vil blive genrejst de sidste år af vor tidsalder. Og når Kristus kommer – om ikke før - vil de muslimske helligdomme på tempelbjerget blive ødelagt. Se Peter Lemesuriers bog,The Armageddon Script.

  Den opmærksomme bibellæser, der følger med i begivenhederne, vil forstå, at noget mærkeligt er ved at ske. Som vi læste før i Zak. 12:3: ”På den dag (når profetierne er opfyldt) skal det ske: Jeg vil gøre Jerusalem til en løftesten for alle folkene. Alle som vil løfte hende bort, skal sandelig såre sig selv, selv om alle jordens folkeslag er samlet imod hende.”

  Fordi de arabiske lande har plaget Israel og fået vedtaget mange FN resolutioner til skade for Israel, vil Gud begynde dommen med at knuse dem. (Se Obadias 16-18.)

  Dommen bliver hård, fordi araberne har forurenet Guds hellige bjerg. De har bygget moskeer og dagligt tilbedt Allah der. Men Gud vil rense bjerget og igen bruge det, som han har fastlagt i sin plan.

  Når en ny verdensorden bliver enerådende


  Men Gud har alt under kontrol og i sin magt, også når han tillader antikrist at træde frem og derefter kalder nationerne til Josafats dal. (Joel. 3:1-14.)

  Paven og Arafat har underskrevet en pagt om Jerusalems fremtid. Og snart kan vi vente at paveligt besøg i Jerusalem for at bekendtgøre, at fra nu af er alle trosretninger slået sammen med paven som øverste leder.

  Fra det øjeblik dette sker og én verdens religiøse system fuldt ud er trådt i kraft, er den falske profets tjeneste endt og den ny verdensorden trådt i kraft. Vi ved meget om, hvad der skal ske, fordi Alice A. Bailey, vejledet af en dæmonisk guide ånd, har skrevet meget om den tid. En følelse af fred vil hvile over landene, og forventning om, at noget vil ske, komme over nationerne. Og vi ved, at kort tid før Antikrist træder frem, vil alle høre en overnaturlig og åndelig lyd. Alle vil se opad, hvor Antikrists billede vil kunne ses i luften. Og snart vil tegn og undere blive almindelig. (Se Page 617-618, Externalisation of the Hierarchy, paraphrased by Mr. Lambert.)

  Paulus skrev: “Han skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden.” 2. Tess. 2:9-12.

  Nu i disse dage sker der en udskilning, fordi mange hellere tror løgnen end sandheden. Det er alvorligt, thi sådanne har kristendoms skin men ikke dens kraft. Måske er det sådan med den prædikant, du elsker at høre. Har show og underholdning en stor plads i din menighed, bør du for din egen skyld gå ud af den. Er det en sand menighed, vil tidens alvor præge den så meget, at show slet ikke er på tale. Og anvender man rock musik i din kirke/menighed (også såkaldt kristen rock), bør du slet ikke sætte dine ben der. Du tror måske, at det blot er musik, du lytter til, men den ånd, der har bragt den frem, er fra Satan. De første rock musikere sagde selv, at det var Satans musik, og at deres opgave var at:

  • De unge skulle tage stoffer – hash – marihuana – kokain – heroin osv.
  • Satan skulle ophøjes.
  • Al kristendom fjernes.
  • Der skal være fri sexualitet.
  • Homosexualitet skal accepteres.
  • Der skal ingen respekt være for autoriteter (gør hvad du vil).
  • Føre Østens religioner sammen med Vestens.
  • tablere ”The New World Order”
  • Fredsbevægelser skal oprettes overalt.
  • Ødelægge familien.
  • De unge skal sætte dagsordenen.
  • Indføre abort.
  • Alt dette for til sidst at sætte Antikrist på scenen.

  Denne tidsalders gud, fyrsten over åndemagter


  John Lennon fra The Beatles var elev af Alester Crowley. Den dybt demoraliserende musical ”Hair” blev iscenesat. AC talte om indførelsen af ”Vandmandens tidsalder”. Det hele var inspireret af Satan.

  Husker vi nogle årtier tilbage, ser vi, at rockmusikken efterhånden har forført ungdommen verden over. Satans fortropper har gjort deres arbejde godt og gør det stadig. Er du under indflydelse af Satans musik, bør du omgående rense ud i din sjæl og i dit hus. Denne musik gør dig blind for tidens alvor, så du finder dig i, at du er i færd med at blive ændret til kun at have kristendommens skin men mangler dens kraft.

  Jeg har dybtgående sat mig ind i, hvor farlig rock musik er. Og derfor advarer jeg dig: Kom ud, medens du kan, thi det er meget farligt at være underlagt Satans musik.

  Vi så, hvorledes rock og personerne bag den er Satans redskaber til at omstyrte kristendommen og indføre en ny tid. Det er det store frafald, Paulus viser hen til vil ske lige før Antikrist står frem. ”Lad ingen vildlede jer på nogen måde. Først må jo frafaldet komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares, han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.” 2. Tess. 2:3-4. For nogle årtier tilbage var et sådant frafald utænkelig, men nu er det en realitet.

  Vær på vagt, at ikke du glider bort fra Bibelens sunde lære og tager imod lunkenhedens ånd. Satan kan ikke gøre den person blind, der i oprigtighed holder sig til Gud. (Se Jer. 29:13.) Og Paulus skriver: ”Men selv om vort evangelium er skjult, er det for dem, som går fortabt, det er tildækket, for de vantro, som har fået deres sind forblindet af denne tidsalders gud, for at ikke lyset fra herlighedens evangelium om Kristus, som er Guds billede, skal skinne for dem.” 2. Kor. 4:3 -4.

  Altså kan denne tidsalders gud forblinde deres sind, som ikke hele tiden har Bibelens ord for øje. Derved får frafaldet så bred en udfoldelse. Vi går alle i fare, hvor vi går, kun Bibelen, læst i ydmyghed, kan hjælpe os ud af denne fare.

  Aldrig har Satan været så nær på at have sejret som netop i denne tid. Den levende, forkyndende kristendom er stort set død. Satan er ikke bange for den halvdøde tro, thi den kan han manipulere med, som han vil, og fremskynde Antikrists komme.

  Vi læser Joh. Åb. 9:1-7 og standser ved, at der i vers syv står, at de mørkets magter, der går frem, har kroner, der ser ud som guld. Men læg mærke til at der står, at det ser ud som guld, men altså ikke er guld. Meget kan ligne den sande, bibelske tro uden at være det.

  Det markeres gentagne gange, at det som nu skildres er værre end de naturkatastrofer, som har vært nævnt. (Jfr. Åb. 9:12, 8:13, 11:14 og 12:12.) At der er tale om sataniske kræfter, som slippes løs på jorden, viser omtalen af deres herre. (Åb. 9:1 og 11.)

  Kræfterne, som slippes løs, ligner græshopper i mængder. De har evner til at trænge ind alle steder og lægger det øde, de kommer over. (Jfr. Joel 1-2.) Men det er menneskene som rammes, ikke naturen. (Åb. 9:4.) Ikke blot fører de ødelæggelse med sig, men også gift og smerte som skorpionen. De er stærke som hærmagter, har kongelig herlighed, menneskelige ansigter og en forførende og forfærdelig magt. (Åb. 9:7-10.) De får magt i fem måneder. (Åb. 9:10 Måske et symbol på en fuld sæsong for en græshoppeplage.) Baggrunden i Joels bog kunne gøre det nærliggende at tænke på en krigshær, men det understreges, at der er tale om plager og undertrykkelse, ikke død. (Åb. 9:6.) Der synes at være tale om en åndelig undertrykkelse, en satanisk ideologi.

  Til forskel fra det, som er sagt i forbindelse med de fire første basuner, understreges det her, at denne plage ikke skal ramme Guds folk. (Åb. 9:4 ; jfr 2. Mos. 8:22.

  Den sjette basun - det andet ve.


  Plagerne (Åb. 9:13 -21) medfører derimod død. Og det er mest nærliggende at tænke, at disse billeder peger på krigs- eller terrorhandlinger. Også her er det tydelig dæmoniske kræfter, som udfolder sig. Eufrat, Åb. 9:14, har forbindelse med Babylon – et eksempel på den magt, som undertrykker Guds folk i GTs tid, (jfr. Es. 48:20. Zak. 5:11 og Åb. 14:8.) Antallet af undertrykkere er umådelig stort. (Åb. 9:16 ; om udtryksmåden jfr. Sal. 68:18.)

  Vi skal bemærke tre yderligere træk, som viser hensigten med ulykken. (1) Også dette har sin plads i Guds plan. (Åb. 9:13 f.) (2) Ødelæggelsen indebærer en straf over synd og er den måde, hvorpå Gud besvarer de helliges bønner. (Åb. 9:13 ; jfr. Åb. 8:3.) (3) Endnu gives der rum for omvendelse for dem, som er igen på jorden, og hovedhensigten med ulykken var at minde om dette. (Åb. 9:20-21.) Men både her og flere ganger i det følgende kommer en alvorlig konstatering af forhærdelse. (Jfr. Åb. 16:9, 11.) Vi skal også lægge mærke til den konkrete visning af, hvad synd er. (Jfr. Åb. 21:8. 22:15. Romerne. 1:22 ff, 1. Kor. 6:9-10 og 1. Pet. 4:3.) Afgudsdyrkelse nævnes først og mest detaljeret.

  Det var et lille indblik i det, vi er på vej imod. Kan vi ikke stå imod det, vi er inde i nu, kan vi slet ikke stå imod det kommende. Derfor må vi ransage os selv, om vi tager imod den forførelse, der er udbredt i vor tid, eller om vi søger mere inderligt i Bibelen for at holde os til de gamle stier med omvendelse og tro på Guds vej til frelse ved Jesus Kristus, Guds Lam, der bar vor synd, os til frelse og fred.

  Kun i tro og tillid til Gud kan vi sejre, når vi sætter en fast vilje ind på ikke at glide med i den lunkne bølge, der oversvømmer verden. Bekend for dig selv og alle, at du vil gå ad Herrens de lige veje og aldrig gå ind på en kroget, som kan være behagelig at gå på men som fører bort fra Gud.

  Paulus sagde: ”Også jer gjorde han levende, I, som var døde i jeres overtrædelser og synder. I, som engang vandrede efter tidsånden i denne verden, efter fyrsten over luftens magt, den ånd, som nu er virksom i ulydighedens børn.” Ef. 2:1-2.

  Da var de døde i forhold til Gud, Ef. 2:1. Dette er ikke ment som en illustration eller lignelse. Det er en realitet. Denne åndelige død i forhold til Gud er en følge af synden, Romerne. 5:12.

  2) Som døde i forhold til Gud er de underlagt herskeren over luftens magter, Ef. 2:2 ; jfr. 2. Kor. 4:3 f. Fra ham udgår den åndsmakt og mentalitet, som præger de ulydige.

  3) Denne åndelige bundethed opleves ikke som tvang, som de ulydige følger modvillig. Det er en indre bundethed, som gør at de følger det syndige menneskets lyst frivilligt, fordi det er ens egne tanker og vilje, Ef. 2:3. - På grund af dette og alle konkrete overtrædelser og synder som arvesynden ytrer sig gennem, er mennesket under Guds vrede, Ef. 2:3 b. Dette er det alvorligste ved det uomvendte menneskets tilstand.

  Levendegjort med Kristus. Ef. 2:4 -7

  I Ef. 2:1-10 møder vi et markant før og nu. På trods af den tilstand vi alle var i af naturen, gjorde han os levende med Kristus, Ef. 2:5. Ligesom Gud rejste Kristus op, så har han også oprejst dem, som har ladet sig frelse. Grunden er Guds store kærlighed, Ef. 2:4, og nåde, Ef. 2:5. Guds frelsende kærlighed har ikke nogen virkelig grund udenfor Gud selv. Den viser sig som en kærlighed, som ofrer sig selv for sine fjender. Målet er, Ef. 2:7, at Gud i fremtiden vil vise sin ubegribelige godhed mod os. Dette vil nå sit fulde mål, når Guds folk er endelig forløst fra syndens skyld og magt i herligheden. Ef. 2:14. Hvis en spørger, hvordan levendegørelsen finder sted og hvad livet består i, må svaret blive: ved at blive tilgivet syndens skyld. Kol. 2:13. Tilgivelsen eller retfærdiggørelsen bringer os ind i et nyt gudsforhold. Vi bliver forenet med Kristus, og Kristus - vort liv, Kol. 3:3-4, bor ved troen og Ånden i vore hjerter, Ef. 3:16-17.

  Frelst av nåde Ef. 2:8 -9.

  Af nåde præciseres negativt ved ikke af jer selv. Ef. 2:8 b og ikke af gerninger. Ef. 2:9 a. Med dette er ethvert menneskeligt bidrag udelukket. Fordi frelsen er Guds frie gave uden enhver fortjeneste, er den fast og sikker. Grundlaget for, at Gud kan give os en sådan betingelsesløs gave, er Kristi værk på korset.

  Er du blevet levende ved tro på Jesus Kristus? Da siger han til dig: ”Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Åb. 3:11.


Debat: Hvis er magten?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation