Farlig uvidenhed

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 08/01-04


Udskriv
Oversigt


I Bibelen læser vi: ”Bliv ved det, som du har lært og er blevet overbevist om. Thi du ved, hvem de er, du har lært det af, og du kender fra barndommen af de hellige skrifter, som kan gøre sig viis til frelse ved troen på Kristus Jesus.” 2. Tim 3:15.

Læs mærke til ordene: du kender fra barndommen af de hellige skrifter! Men det er ikke på mode i dag at læse i Bibelen. Tværtimod lærer børn meget andet, bl.a. diverse okkulte spil. Sådanne børn får en dårlig start på livet, som de for manges vedkommende aldrig får rettet op på. De mister let muligheden for at lære Gud og hans frelse at kende, modsat den barndom, Timoteus havde.

Platons lære


Der er fra okkult side lagt en langsigtet strategi for at føre børn bort fra en kristen oplæring. Platon, der levede 427-347 f.Kr., agiterede for en lære, der stort set også efterfølges i dag. Han lærte følgende:

”Staten kan benytte alle midler for at styre det enkelte menneske; fysisk tvang er acceptabelt men er lidt effektiv i det lange løb. Da er det bedre at benytte sig af ren propaganda, og det vigtigste instrument i en sådan propagandavirksomhed er uddannelsessystemet. Alle skal have en skolegang i overensstemmelse med det, de er bedst egnet til, men hovedformålet med skolegangen er at indoktrinere befolkningen til at adlyde myndighederne. Det er en umulig opgave at forklare folk, at dette er den bedste måde at organisere samfundet på, eftersom folk som flest er ude af stand til at forstå statens organiske natur og den deraf følgende nødvendighed for den enkelte til at underordne sine egne interesser til helhedens interesser.”

Platon beskriver, hvordan idealsamfundet skal se ud. Han hævder at ”opdragelse af børn er for vigtig til at overlades til forældrene selv; al børneopdragelse må ske i kollektive samfundsinstitutioner. Alle skal have en opdragelse og en oplæring som gør, at de i størst mulig grad får mulighed til at få indsigt i Det Gode. Opdragelsessystemet må derfor omfatte alle børn og al ungdom. Frem til 20-års-alderen skal alle have den samme oplæring, som skal lægge vægt både på teori og praksis - der skal gives oplæring i både filosofi og gymnastik. De unge skal udvikle en god fysik, de skal have sans for skønhed, og de skal lære lydighed og offervilje. At lære offervilje er så vigtig, at det er forbudt at lade de unge læse litteratur, som kan gøre dem bange for lidelse og død.

Efter at denne, første del af uddannelsen er afsluttet, skal eleverne aflægge eksamen. Resultaterne af denne eksamen afgør, hvor den enkelte bliver placeret i samfundet. Dem, som ikke klarer at bestå prøverne, bliver bønder, arbejdere og købmænd. Det er disse mennesker, hvis bevidsthed domineres af den begærende del. Dem, som består, får endnu 10 års uddannelse, og derefter bliver de officerer, lærere og embedsmænd. Og i disse er det den modige del, der dominerer. De bedste af disse igen får fem års filosofistudium.

Dem, som nu har fået 15 års videreuddannelse, skal ud i samfundet for at leve et praktisk liv som arbejdere, bønder eller købmænd. Dem, der gør en god indsats, skal overtage styringen af staten, når de fylder 50 år.

Ægteskab skal kun indgås ved specielle parringsfestivaler. Partneren kan man ikke vælge selv, det bliver afgjort ved lodtrækning. Det vil sige, egentlig har myndighederne bestemt, hvilke to personer der skal indgå ægteskab, men ægtefællerne skal tro, at partneren er valgt ud ved lodtrækning.

Børn bliver frataget forældrene ved fødslen for at opdrages i fællesskab. Ingen skal vide, hvem deres biologiske forældre er. Et barn må kalde alle, som kan være dets forældre, for ”mor” eller ”fader”. Kun kvinder mellem 20 og 40 kan blive mødre. Kun mænd mellem 25 og 45 kan blive fædre. Udenom disse aldersgrupper er der ingen statslig regulering af den enkeltes partnervalg, men eventuelle børn må dræbes ved fødslen, dersom graviditeten ikke bliver afsluttet med abort.

Formålet med disse ordninger er at gøre personlige forhold svagere og fællesskabsånden stærkere.

For at styrke fællesskabsånden og svække egoismen skal det for de to øverste klasser være forbudt at have privat ejendom. Til og med privatliv er forbudt for denne gruppe. Familieliv fører til, at egeninteressen bliver vigtigere end fællesinteresserne, og at privatlivet bliver en hovedsag. Rigdom fører angivelig til strid og misundelse, og begge disse forhold svækker fællesskabet.”

Platon gik også ind for, at der skal være en officiel religion, som bl.a. skal hævde, at ”menneskene oprindelig blev skabt af tre metaller: guld, sølv og jern. Dem, som blev skabt af guld er dem, som styrer samfundet. Dem, som blev gjort af sølv, er officerer, lærere og embedsmænd. Og dem som blev skabt af jern, er bønder, arbejdere, købmænd.” Citat slut.

Vi bruger i dag mange af Platons strukturer. At børn skal tages fra forældrene, og at kvinderne skal ud på arbejdsmarkedet. Derved kan børnene blive statens ejendom og familielivet kommer til at betyde mindre, som vi ser det i dag. Platon er et forbillede i okkulte kredse. Og desværre følger vi ham på mange områder.

Vi tror, at det er nødvendigt at have en sådan samfundsstruktur. Men det er planlagt i okkulte kredse for lang tid siden og også hele vor samfundsøkonomi. Disse okkulte kredse arbejder for, at alle lande skal sætte sig i stor gæld til internationale banker, som stort set ejes af få okkulte familier, som jeg i tidligere artikler har skrevet om. (For eks Illuminati.)

Illuminati


De okkultister, der har magten, kalder sig ILLUMINATI (de oplyste). Se omfatningen af Illumimati i det følgende:

The word conspiracy, as it relates to this site, will be defined in the context of a scheme: to act in harmony toward a common end. Since the days of Rothschild and Weishaupt this conspiracy/scheme has centered upon hegemony. The people have not submitted to this power, they consent to it - though it is clearly not in their own best interest. Hegemony is a form of control in which those who have power maintain their position, not through force, but through the elaboration of a particular ideology or world view. This form of social control is long lasting, it is an effective, and patient, tactic.

The establishment, and their puppet politicians, use mysteriously vague language such as: the new world order, global governance, globalism, globalization, the new age, population control, sustainable development, consensus, synthesis, transformation - the vocabulary of doublespeak grows daily. As it has been known for centuries, alchemists conceal in order to baffle the vulgar. This site exists for the sole purpose of penetrating the veil.

— TM

Logo of the official organ of the Council on Foreign Relations: Foreign Affairs MagazineCouncil on Foreign Relations (CFR) & the New World Order For those who may be confused by the controversies surrounding theNew World Order, a One-World-Government, and American concern over giving the UN more power; those unaware of the issues involved; and those wishing more background, I offer the following.

The All-Seeing Eye, the President, the Secretary & the Guru Roosevelt as he looked at the colored reproduction of the Seal was first struck with the representation of theAll-Seeing Eye, a Masonic representation of Great Architect the Universe. Next he was impressed with the idea that the foundation for the new order of the ages had been laid in 1776 (May 1st, 1776, founding of the Illuminati) but would be completed only under the eye of the Great Architect. Roosevelt like myself was a 32nd degree Mason. He suggested that the Seal be put on the dollar bill rather that a coin.

G: For the Freemasons'Grand Architect of the Universe'Freemasonry, Conspiracy Within, Initiation and the Brotherhood Masonry, successor to the Mysteries (Babel, Mythras, Tummuz, Whicka,etc.) still follows the ancient manor of teaching. [ Albert Pike Morals and Dogma Fellowcraft Degree p.22 ]

The Population Control AgendaThe Depopulation Bomb, by Jim Keith There is a solution other than what the elite consider excess population. Why not prevent the poor – for the sake of argument, let us venture a conservative 99% of the worlds population – from having children altogether, or if that isnt possible, at least vastly slow their birth rates?

Illuminati Conspiracy, Order of the Illumined Wise Men The term Illuminati, is the plural of the Latin, Illuminatus, meaning one who is illuminated. Thus, it means a person who has received the full extent of the initiation that is available through Freemasonry.

New World Order and The New Age Occult Secret Destiny The New World Order as envisioned by the Elite is hardly a recent undertaking. Theirs is a philosophy rooted in ancient occult traditions.

New World Order: World Government Training Centers World Government Fronts - Training Centers For A Global Army of Psycho-Social Change Agents - Groups that House the Master-Minds of Global Transformation Strategies

The Earth Charter & the Ark of the Gaia Covenant For those who may have dismissed the notion of a UN Agenda for a New World Religion based on pagan morals and values, I offer the following.

Order of the Skull and Bones The story begins at Yale, where three threads of American social history -- espionage, drug smuggling and secret societies -- intertwine into one.

Included in the membership [Committee of 300] are the old families of the European Black Nobility, the American Eastern Liberal Establishment (in Freemason hierarchy and the Order of Skull and Bone), the Illuminati, or as it is known by the Committee MORIAH CONQUERING WIND, the Mumma Group, The National and World Council of Churches, the Circle of Initiates, the Nine Unknown Men, Lucis Trust, Jesuit Liberation Theologists, The Order of the Elders of Zion, the Nasi Princes, International Monetary Fund (IMF), the Bank of International Settlements (BIS), the United Nations (U.N.), the Central, British Quator Coronati, Italian P2 Masonry - especially those in the Vatican hierarchy - the Central Intelligence Agency, Tavistock Institute selected personnel, various members of leading foun- dations and insurance companies named in the lists that follow, the Hong Kong and Shanghai Bank, the Milner Group-Round Table, Cini Foundation, German Marshall Fund, Ditchley Foundation, NATO, Club of Rome, Environmentalists, The Order of St. John of Jerusalem, One World Government Church, Socialist International, Black Order, Thule Society, Anenherbe- Rosicrucianists, The Great Superior Ones and literally HUNDREDS of other organizations.

— John Coleman, Committee of 300, pp. 159-160.

Det er mit håb, at du efter disse oplysninger kan se dig selv som en flue, der er fanget i et spind, som kun Gud kan løse dig ud af.

Den sidste gode bibeloversættelse fik vi i 1871 – Ny Testamente tidligere. To katolikker granskede grundskrifterne og foretog en ”modernisering” med det til følge, at de ændrede over 3000 bibelvers og kasserede de håndskrifter, man hidtil havde brugt som kilde til tekstoversættelser.

Resultatet er forfærdeligt. Man fjernede mange skriftsteder, hvor der står, at de faldt ned og tilbad Jesus Kristus. Og utal af skriftsteder, der fortæller om vigtige sandheder. For eks ændrede man Kol 1:14, der i King James med flere lyder: ”I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse.” Ordene ”ved hans blod” er fjernet. Og i Romerne 8:1 skal der stå: ”Derfor er der da ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden.” Ordene: ”de, som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden ” er fjernet.

Denne tendens til at gøre Bibelen ”blødere” er blot begyndelsen på antikrists dominans. Jeg har set mange oversættelser, der er ubeskrivelig forfærdelig. Den svenske Bibel 2000 skriver for eks. konsekvent ”jesus” med lille forbogstav og udelader efter behag ord eller hele sætninger fra grundteksten.

Formålet er, at dem der søger i Bibelen, ikke skal finde. Og dem, der har fundet, skal blive vildledte, så de i det mindste ikke vokser op til modenhed i deres tro.

Børnene bliver bevidst ledt ind i okkultismen. De okkulte organisationer fjerner bevidst kristendommens kraft fra skolerne og mere eller mindre fra kirker og menigheder. De har magten til det gennem deres egne folk på universiteter m.m.

Jeg skriver ikke dette, fordi jeg tror, det er således, men fordi jeg ved det. Det hele er blot langt værre, end jeg formår at beskrive i en kort artikel.

Organisationer, styret af Satan


Et stort antal af vore præster er frimurere og har svoret troskabsed på, at de vil være sande tjenere for guden JABOLON. En forkortelse af Guds navn sammen med to hedenske guddomme. I Sverige er over 300 præster, provster og biskopper frimurere. I Danmark ved vi ikke hvor mange, fordi listen er hemmelig. Tror du, at en præst, der har svoret troskab til frimurernes JABOLON, også kan tjene den sande Gud?

På universiteter og i dommerstanden er der mange frimurere. Og de har alle et hemmeligt tegn, der betegner den grad, de har. Og en frimurer vil altid være forpligtet til at hjælpe en ”broder”.

På de amerikanske éndollarsedler er der et altséende øje, der svæver over det hele. Det samme tegn findes i toppen af den okkulte højesterets bygning i Jerusalem. Men her er øjet ikke længere svævende men ligger fast. Det kan kun forstås således, at okkulte kredse mener, Satan i dag har kontrol over jorden og er rede til synligt at herske over verden og blive tilbedt som herre gennem antikrist, som allerede i dag hersker endog over mange ”kristne”, som i forvejen tjener ”en anden Jesus”, som er en dæmon, der udgiver sig for at være Jesus Kristus. Kan dette virkelig være rigtigt? Spørger du måske. Ja, absolut. Det kan du være hel sikker på.

I bogen DET OKKULTES MAGISKE SKJØNHET, af Johanna Michelsen, fortæller hun, at en ånd kom til hende, som kaldte sig Jesus. Efter lang tid fattede hun mistanke og spurgte ånden, om den var den Jesus, der døde og opstod. Ved dette spørgsmål forsvandt ånden og kom ikke igen.

På bagsiden af bogen står: ”Er alle mirakler fra Gud, eller har det okkulte en skønnere side? De blinde ser, de døve hører og de lamme går. Står Gud bag alle sådanne mirakler, eller kommer de fra en anden, okkult kilde.”

Denne bog er meget værdifuld læsning, som vil åbne dine øjne for meget bedrag, ganske som det forekommer i dag i vore menigheder.

Jeg håber også, at denne artikel vil være med til at åbne dine øjne for alt det okkulte svindel, der forekommer i dag. Du kan ikke undskylde dig med, at du ikke ved noget om det. Der er mængder af tilgængelige oplysninger. Men har du for vane at søge til de snavsede cisterner, hvor du fyldes med ubrugelig lærdom, går du din fortabelse i møde uden at vide det. Jeg ved, at det er alvorlig og hård tale, men læs Bibelen gennem længere tid og bed om at få dine øjne åbnet.

Jeg prøver at være seriøs i alt det, jeg skriver, og kan ikke tie med advarslerne, thi da har jeg medskyld i, at du måske stadig vælger cisterner med dårligt vand. Hvorfor søger du ikke til kilden med det levende vand?

Djævelen vil ikke give det mindste af sig selv for at hjælpe dig, medens Jesus Kristus gav sit liv for at frelse dig. I dag må du vælge mellem antikrists ånd og Guds hellige Ånd. Mange følger med strømmen og får derved automatisk antikrists ånd, som tillader, at du føler dig from og betragter dig som religiøs. Det fører dig ind i søvnfasen, hvor du ikke ser tidens alvor, at du er på vej mod den evige fortabelse.

FN er antikristelig


FN er en gudsfjendtlig organisation, der styrer landene efter Satans hensigt. I FN bygningen findes for eks. et stort bederum, hvor alle religioner er ligeværdige og repræsenteret med deres vederstyggeligheder.

I FN vedtages de resolutioner, der endegyldigt har som mål at fremme antikrists interesser. Og som medlem af FN er vi også medskyldig i alt det, FN vedtager. FN vil uden tvivl styre den hær, der til slut går imod Israel. I Zak 14:2 står: ”Jeg vil samle alle folkeslagene til krig mod Jerusalem. Byen skal blive indtaget, husene plyndret og kvinderne voldtaget. Halvdelen skal blive bortført, men resten af folket skal ikke blive udryddet fra staden.”

Jeg vil samle alle folkeslagene! Vi ved, at Gud ofte bruger en eller flere nationer til at tugte en anden. Og FN elsker at blande sig. Vi kan derfor forvente, at hver nation, der er med i FN, får ordre på at stille med en vis kontingent soldater med udrustning for gå imod Israel og dø under Herrens vrede på Israels bjerge. ”På den dag skal det ske: Jeg søger at ødelægge alle folkeslag, som kommer imod Jerusalem.” Zak 12:9.

Vor genstridighed mod Gud får disse forfærdelige følger, at vi til slut er med i den hær der kæmper direkte mod Israel, som Bibelen tydelig fortæller igen er samlet i deres gamle land efter Guds vilje.

Det jødiske folk er i dag genstridige og vil som flest ikke omvende sig. Derfor tillader Gud, at de endnu en gang tugtes. Vi læser i Zak 13:8-10: ”Det skal ske i hele landet, siger Herren, at to tredjedele i det skal udryddes og udånde, men en tredjedel skal levnes. Denne ene tredjedel fører jeg gennem ilden, og jeg vil lutre den, som sølv bliver lutret, og prøve den, som guld bliver prøvet. Den vil påkalde mit navn, og jeg vil svare den og vil sige: Dette er mit folk! Hver af dem vil sige: Herren er min Gud!

Det årtusindgamle oprør imod Gud er ved at gå ind i sin sidste fase. Vi er ved at gå ind i antikrists tid, som varer 7 år. De sidste 3½ år med ondskab uden lige.

Snart er den rest af hellige, én her og to der, rykket bort fra jorden. Og derefter vil det koste meget mere end i dag at vende om til Gud.

I dag kan alle som vil, blive frelst. Men store skarer lytter til røsten fra ”en anden Jesus”, som taler løgn og udfører helbredelser ved en anden ånd. Og det fører ikke til frelse.

Satan kan også helbrede


Mange samfund, som gennem årene har taget kraftig afstand fra falsk lære, tilbyder i dag i Jesu navn falske helbredelser, et længere liv og sundhed. Langt det største antal af de ”helbredere”, der arbejder her i Danmark, siger, at de er kristne, og at det er ved Guds kraft, de helbreder. Men det var netop sådanne, Jesus advarede imod og sagde: ”Mange skal sige til mig på hin dag: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder i dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?” Og da vil jeg sige dem rent ud: ”Jeg har aldrig kendt jer, vig bort fra mig, I, som øver uret.” Matt 7:22-23.

En stor del af de helbredelser, som foregår i dag, tager overhovedet ikke Guds vilje i betragtning men befaler Gud at helbrede og gør derved Gud til et redskab. De udviser ikke et Guds barns underkastelse. Det faktum, at miraklerne bliver udført, er intet bevis på disses guddommelige oprindelse. Det kan meget vel være med onde ånders hjælp.

Satan og hans håndlangere er i stand til at forårsage sygdomme for derefter at fjerne dem igen og derved få det til at se ud, som om der har fundet en helbredelse sted. (Se Job 2:7.) Hvis dæmoner kan forårsage og kurere sygdomme, burde det ikke overraske nogen, at de med faldne engles intelligens også kan stille korrekte diagnoser. Det er vidnesbyrdet om overnaturlige kræfter men det er ikke et vidnesbyrd om, at det er fra Gud.

Guds helbredelse er gratis - men det er Satans ikke


Satan kræver altid en pris. Det koster en følelsesmæssig afhængighed at tage imod hans helbredelse. Det fører ikke alene til sindets forvirring men også til åndelig ruin.

”Thi den, som vil frelse sit liv, skal miste det; men den, som mister sit liv for min og evangeliets skyld, han skal frelse det. Thi hvad gavner det et menneske at vinde hele verden og at bøde med sin sjæl?” Mark 8:35-36.

Fjenden tilbyder helbredelse. Men som betaling forlanger han, at man tror hans løgne og følger ham.

Alt er gjort fra Satans side for at forføre dig, for at du ikke skal blive frelst. Han fører dig ad vildfarne veje og lukker dine øjne for farerne på din vej. Du kan ikke både ”sove” og tro, at du er åndelig vågen. Du må aktivt gøre noget for at sikre, at du er på ret vej. Du må læse Bibelen og grunde over dens ord, indtil du forstår, hvad Bibelen fortæller. ”Hele Skriften er indåndet af Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning og til oplæring i retfærdighed, for at Guds menneske skal blive sat i stand og godt udrustet til al god gerning.” 2. Tim 3:16-17.

Det er opskriften på at blive dygtiggjort til al god gerning for Gud. Følg en ret kurs i dit liv, så du ikke mister muligheden for at blive frelst. ”Lev vel! Bliv fuldt ud dygtiggjort! Lad jer formane, hav det samme sind, lev i fred med hverandre! Og kærlighedens og fredens Gud skal være med jer!” 2. Kor 13:11.


Debat: Farlig uvidenhed

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation