Nyheder, 2022


- Efter Corona - den næste pandemi planlægges

For tre år siden, den 18. oktober 2019 i New York, var Johns Hopkins Center for sundhedssikkerhed vært i partnerskab med World Economic Forum og Bill og Melinda Gates Foundation for en øvelse kaldt Event 201, en pandemiøvelse på højt niveau...
D. 28-12-22

- Kræfterne bag nazismen lever endnu i befolkningen

Siden Anden verdenskrig har mange, hvis ikke de fleste, stået undrende over for hvordan det lykkedes den nazistiske bevægelse at finde tilslutning i befolkningen. Endnu længere væk er tanken selv at kunne have været en del af nazismen, om man selv stod i datidens Tyskland...
D. 14-12-22

- Abraham Akkorderne, en pagt med de mange

Det er en mørk men spændende tid. Mørk fordi vi ser verden dagligt gives over i den Ondes magt, og spændende fordi vi fortsat ser Bibelens sidste profetier blive tegnet markant op med alle detaljer, præcis som forudsagt...
D. 10-12-22

- Rusland-Ukrainekrigen er ikke hvad vi bliver fortalt

Ofte hører vi om at Ukraine klarer det godt og genindtager byer og områder okkuperet af russiske styrker. Men tal, der ikke var for offentlighedens ører, blev af præsidenten for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, for en kort stund åbenbaret, for at blive censureret væk igen...
D. 04-12-22

- Bespottelsen af Gud øges, som antikrist nærmer sig

Daniel profeterede om Antikrist, at han vil "tale store ord imod den Højeste" (Dan. 7:25) og Johannes at han vil åbne "sin mund til bespottelse mod Gud, til at spotte hans navn og hans bolig" (Åb. 13:6)...
D. 03-12-22

- Ny forskning: Beretningen om vaccineskader, forårsager vaccineskader

Vi tog alle en chance. Nogle tog chancen med coronasmitten, og nogle tog chancen med både vaccinen og coronasmitten. Eller sagt på en anden måde, nogle tog chancen at de ville overleve uden vaccine, og andre at de ville overleve med...
D. 25-11-22

- Globalt, åndeligt opråb for klimaretfærdighed

Der er en tendens i verden, hvor følelser og ikke fornuft er roret der styrer samfundenes retning. Og det gør sig også gældende i klimaaktivismen. Længe har man talt om at religiøse ledere skal tages med på klimakrigsskibet, for religiøse mennesker følger kollektivt, frem for at tænke individuelt...
D. 20-11-22

- Den jødiske messiasforventning

Der er ikke noget nyt eller sensationelt ved den jødiske messiasforventning. Det bunder i dyb okkultisme og dukker af og til op i medierne, og nu igen - ikke med ny indsigt eller nye oplysninger, bare det, at messias er et sted lige fra snart at komme og at være her...
D. 20-10-22

- Hvorfor går Magog i døden?

Hvordan kan verden udfolde sig efter Bibelens forudsigelser, når svære ødelæggelser på forhånd er profeteret? Hvordan kan Rusland gå imod Israel, når profetier der forkynder deres undergang har været nedskrevet i 2...
D. 04-10-22

- De rige og de mægtige køber sig forspring med luksushuler

Douglas Rushkoff, en marxistisk teoretiker, har med et ordspil til evolutionens motto "De stærkeste overlever" skrevet bogen "De rigestes overlevelse: Tech-milliardærernes flugtfantasier" (Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires)...
D. 07-09-22

- Smart-elmåler, endnu et klimakontrolredskab - forskere siger stop

Igennem 30 år er verdensbefolkningen kontinuerligt og øgende blevet bedraget med løgnen om klimakrise. Det er så stærk en løgn, der truer med at ødelægge planeten og alt liv herpå, at befolkningen accepterer at deres lønnede magthavere tager beslutninger imod deres eget bedste...
D. 29-08-22

- Børn skal bestemme sit eget køn

Børn helt ned til nul år, skønt man ikke forventer at nogle nulårige vil gøre brug af det, skal kunne skifte juridisk køn. Og kan de ikke beslutte hvilket køn de er, eller hvis de ikke føler sig som hverken mand eller kvinde, skal de kunne få et X i passet...
D. 21-08-22

- Finpudsning af Supernation #2

Mens Supernation 5 fortsat formes, hvor Ukraine skal sluttes sammen med Rusland (se Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring), så ønskes grænselandet mod Tyskland, nemlig Polen, trimmet. Polen tog under Anden Verdenskrig land, der førhen hørte til Tyskland og Polen anklager nu Tyskland for at øjne en mulighed for at få det land tilbage...
D. 21-08-22

- Den Europæiske Meteorologiske Tjeneste: Uvejr

Der er på alle områder i samfundet, en tendens til globalisering, hvilket Gud afslørede ville komme i den sidste tid (en verdensøkonomi, Åb. 13:16-18, en verdensregering, Åb. 13:7, et verdensmilitær, Åb...
D. 14-08-22

- Vejret og skræmmekampagner

Når man fodres med frygt, over 30 graders sommer, så bør man stoppe op og undre sig over hvorfor og til hvad det skal bruges. Lyt engang til dette fra TV-avisen fra 8. august i 1975: "Det var i august måned 1975...
D. 13-08-22

- Du må ikke eje en bil, og du er glad

Det har længe været kendt at World Economic Forum vil afskaffe al ejendomsret - om ikke andet siden 2016, da Ida Auken klart og tydeligt udtrykte at "Du ejer intet. Og du vil være glad. Det du ønsker, lejer du, og det bliver leveret med drone"...
D. 27-07-22

- WHO: Abekopper er en global sundhedskrise

Abekoppekrisen er ikke en glemt kanin i hatten. Der er stadig liv i forhåbningerne. 1. maj begyndte "Our World In Data" at overvåge smittetallet, og det er siden da (dags dato) steget til 16.313 tilfælde1, væsentligt mere end planen ifølge abekoppeøvelsen som jeg fortæller om i Abekopper, endnu en indøvet ondskab slippes løs, hvor der pr...
D. 25-07-22

- EU - Fossilt brændsel og atomkraft er 'grønt'

Hykleriet når nye højder i den globale politik. Olie, kul og gas, er alle det, den grønne dødskult kalder "fossile brændstoffer", fordi verden, narret af den evolutionære liturgi, tror på at det oprinder fra kemiske rester af forhistoriske planter og dyr...
D. 22-07-22

- Danmark i forfald - hvorfor bryder nationer sammen?

På alle mulige måder, igennem adskillige år, har vi og jeg på Tagryggen udtrykt bekymring og advarsel om at ikke blot vores, men alle verdens samfund er i fald mod opløsning. En reference til "A Study of History", af den britiske historiker Arnold Toynbee, gav mig eftertænksomhed til at skrive dette stykke...
D. 15-07-22

- Elitens ledesten er sønderslået

Flere af artiklerne på denne side, refererer til elitens ledesten, eller Amerikas Stonehenge / Georgia Guidestones i Elberton, USA, da de siden 22. marts 1980 har stået som en skændsel for verden med 10 vederstyggelige, menneskefjendske bud...
D. 14-07-22

- Bill Gates opkøber endnu mere jord

Jeg tænker at mange efterhånden har blot en lille ide om at der lurer en fødevarekrise ude i horisonten. Under mottoet for den nye verdensorden "Du ejer intet. Og du vil være glad", som er nedfældet af Danmarks socialist Ida Auken, opkøber elitære og moralske undermåler Bill Gates endnu mere jord - for det du ikke ejer, det ejer de...
D. 26-06-22

- Hyænerne samles om grundlovsbeskyttet ret til mord

Jane Roe mod Henry Wade, er en 50 år gammel retssag hvor Jane Roe med sine advokater gik imod abortloven i Texas og vandt mod hendes lokale distriktsadvokat, Henry Wade, så hun med den amerikanske føderale domstol på sin side, fik det man indtil nu troede var en grundlovssikret ret, til frit at myrde sit ufødte barn - ikke blot Jane men alle kvinder fra da af, begynde at tale om deres frie ret til at bestemme om deres ufødte barn skal leve eller dø...
D. 26-06-22

- Den skyldige vaccineregering

Søren Brostrøm erkender "Vi er blevet klogere, og vi ville ikke gøre det samme i dag, lyder det fra Søren Brostrøm" mens Mette Frederiksen i sin uvidende magtrus udtrykker, "børnene har ikke taget skade af at få vaccinen...
D. 24-06-22

- De, der ødelægger Jorden, skal selv ødelægges

Gud viste Johannes at en tid ville komme, hvor Jorden ville blive korrumperet og ødelagt. Det er både mennesker der moralsk og legemligt ødelægges, men også Jorden der ødelægges.  Det er passagen i Åb...
D. 15-06-22

- Regeringen planlægger allerede nu efterårets coronahåndtering

Det er nogen tid siden jeg har skrevet om Corona og vaccine. Jeg vil med denne nyhed blot minde dig om ikke at glemme kampen om frihed og sundhed, for at du fortsat skal stå imod vaccinerne - holde dem i mere end strakt arm fra livet...
D. 07-06-22

- Kønsneutral vanvid rammer nu også Lagkagehuset

Siden oplysningstidens begyndelse, er Guds orden blevet angrebet. Gud er erstattet af uintelligent tilfældighed, Hans ord er erstattet af "videnskab", skabelsen pludselig blev 13,7 milliarder år gammel, og det fortsætter - nu kan en mand være kvinde og omvendt, uagtet hvad biologien fra Guds hånd siger...
D. 06-06-22

- Abekopper, endnu en indøvet ondskab slippes løs

Jesus fortalte os, at endetidens afslutning ville være som veer, et billede der viser os en verden hvor krige, rygter om krige, nation og kongerige der rejser sig imod hinanden. Hungersnød, sygdomme og jordskælv vil tage til som veerne op mod en fødsel (Matt...
D. 26-05-22

- Danmark melder sig klar til at beskytte Sverige og Finland

Har du læst "Ruslands indtog i Skandinavien forårsaget af Finland og Sverige i Nato?" og "Putins favoritvært foreslår taktiske atomvåben mod Finland og Sverige" så vil Mette Frederiksens oplysning løbe dig koldt ned af ryggen...
D. 22-05-22

- Putins favoritvært foreslår taktiske atomvåben mod Finland og Sverige

Rusland har mistet pusten. Rusland har ikke styrken. Det er et spørgsmål om tid før Putin taber ansigt. Det er generelt det, vi hører om Rusland. Men er det sandheden, eller er det igen mediernes egen farvelade der smøres på verdensbilledet? Jeg har en mistanke om det, for Gud har fortalt os noget andet...
D. 22-05-22

- Ruslands indtog i Skandinavien forårsaget af Finland og Sverige i Nato?

På nuværende tidspunkt ved ingen med sikkerhed, om det er Gud er har talt eller ikke. Vi ved med sikkerhed at Gud har talt, når det sker. Og lad mig for god ordens skyld, give et par Bibelske eksempler på det...
D. 09-04-22

- CO2-fodaftryk - opdraget af eliten

Allerede tilbage i 2008, blev det for mig tydeligt, at tiden nærmede sig for, at verden skulle opdrages i den nye moderjordreligion, og gennemtvinge adfærdændringer hos os, så vi hvad enten vi er frivillige eller modvillige, stilles til ansvar for vores personlige CO2-udledning1...
D. 05-04-22

- Alarm: Voldelige optøjer i ramadanen

Som opfølgning på "Islams profetiske håb: Staten Israel forsvinder i 2022" også "Udslettelsen af Esaus hus truer", er der et dokument fra den Israelske organisation "Ad Kan!", der betyder "Indtil nu!", med undertitlen "Unge israelere for Israel", som fortæller om Arabernes forventning om Israels fald i 2022...
D. 02-04-22

- Programmerbar valuta

Der vil komme en tid, sagde Gud, hvor alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle skal tilkendegive sin troskab mod en global leder og hans globale system, ved som væsen at lade sig indføre i hans evige forfald med et mærke, en enhed under huden, hvorigennem alle er ejet og overvåget...
D. 02-04-22

- Islams profetiske håb: Staten Israel forsvinder i 2022

Et numerologisk mirakel i Koranen, har igennem de sidste 40 år forkyndt Israels undergang i 2022. Der er ingen tvivl om at det er en forkert fortolkning af nogle sammenfald, men det er alligevel værd at fortælle om det, for det indgyder mod og håb iblandt Araberne som vi nu ved er ved at etablere en intern hær i Israel på 200...
D. 01-04-22

- Udslettelsen af Esaus hus truer

Arabiske separatister leger med ilden og skubber til borgerkrig i Israel. Det er endnu en spændt situation, der står i rækken for profetisk opfyldelse, og råber med i bevisernes kor om at Jesus kommer snart...
D. 30-03-22

- Advarsel fra Ukraine: Rusland går imod NATO

Militæranalytikere, krigsstrateger, politiske kommentatorer m.v., har ingen ide om hvad Rusland er for en størrelse. De har ingen ide om, at Rusland kommer til at drage til Israel med henblik på at hente bytte - men Gud har afsløret Ruslands kommende handlinger, og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyy sætter ord på samme tendens i sin tale ved NATO-topmødet: “NATO kan være bange for Ruslands handlinger...
D. 26-03-22

- Er Tredje verdenskrig i gang?

Den globale frygt for at Rusland/Ukraine-krigen kan føre til Tredje verdenskrig, emmer. Der er ingen tvivl om at den er på vej, for som så ofte gentaget før, er det en oldgammel plan forudset af frimurer og okkultist Albert Pike1...
D. 23-03-22

- Operation Lock Step, coronakrisens globale indførsel i kommunisme

Med et binært verdenskort, dannet af ét taller og nuller, åbnede the Rocherfeller Foundation og Global Business Network (eliten) i 2010 en rapport, der bl.a. indeholder narrativet "Operation Lock Step", en fortælling om en virus der rammer verden, og hvordan det skaber "En verden med strammere top-down regeringskontrol og mere autoritært lederskab, med begrænset nytænkning og voksende borgermodstand"...
D. 02-02-22

- EU rejserestriktioner - et skridt nærmere trængslen

Som udtryk for omsorg - oprigtig, omfavnende, varm... kvalmende, kvælende omsorg, har EU-rådet udstukket en simpel og allestedsnærværende anbefaling til EU's lande, der skal sikre borgerne sikker og fri bevægelse i medlemslandende - et digitalt Covid-certifikat...
D. 29-01-22

- Corona-kommitteens retssag begynder 5 februar

Det er ikke tomme ord. "Anerkendt advokat lægger sag mod verden.". Reiner Fuellmich og hans Corona-kommitte, igangsætter retssagen mod Bill Gates, Dr. Anthony Fauci, Dr. Drosten (der med sin falske rapport fik anbefalet PCR tensten til WHO), BlackRocks kapitalforvalter, Pfizer-laboratoriet m...
D. 29-01-22

- Corona konstateret i Norge før Kina

Tilbage i december 2020, begyndte det at komme frem, at Corona eksisterede i USA før den - ifølge det politiske narrativ - blev identificeret i Kina, 27. december 2020. Det afslørede blodprøver fra Røde Kors1...
D. 28-01-22

- Magog hvæsser sværd igen

Rusland har igennem længere tid, i hvert fald de sidste 15 år1, jævnligt prikket til verdenssituationen for at mærke efter om den indestængte længsel efter magt og rigdom, som Bibelen har åbenbaret ligger i Magogs hjerte, kan forløses (Ezekiel kap...
D. 27-01-22

- Staten vil forme de kommende generationer

Vil man ændre verden, hvilket vi ser med en enorm dæmonisk drivkraft søges gjort i dag, så er det børnene man skal have fat i. Og her er Statens uddanelsesinstitutioner vigtige. Her har man i ca...
D. 23-01-22

- Nordic Prophetic Network

Frafaldet som Paulus talte om ville komme før Antikrist står frem (2. Tess. 2:3), tog alvorligt fart i begyndelsen af 1900tallet. Laodikea menighedstypen begyndte at dominere med opblomstringen af den karismatiske bevægelse, der fokuserede på åndelige gaver som profeti og helbredelse, og undlod hengivelsen til Guds Ord...
D. 20-01-22

- Reagensglasfamilien Covid-19

Der bliver ved med at dukke informationer op om oprindelsen af Covid-19, hvilket er meget vigtigt at få frem i lyset. Én ting er at Covid-19 har lagt hele verden ned, en anden ting er at hvis ikke vi kommer til bunds i oprindelsen, så sker det igen - og det er måske allerede sket igen, hvilket vi skal se på om lidt...
D. 14-01-22

- Pfizerdokument åbenbarer 1.291 opdagede skader efter "godkendelsen"

Et fortroligt dokument fra Pfizer er dukket op, en "Kumulativ analyse af rapporter om uønskede hændelser efter godkendelse", som oplister 1291 skader, eller som Pfizer siger det, "Bivirkninger Af Særlig Interesse"...
D. 12-01-22

- Forbindelse mellem trådløs netstråling og Covid-19

Allerede for mere end 4 år siden, var det kendt at trådløs stråling påvirker helbredet, idet 170 forskere i 37 lande havde undersøgt og fundet det. Det informerede jeg om for 1½ år siden, i artiklen Corona, når eliten tester verdenssamfundet...
D. 11-01-22

- Digital coronapas, hold øje med oplysninger

Vi har igennem de sidste to år erfaret, at verdens politikere, herunder i særdeleshed de danske, mangler interesse, viden og evne til at erhverve sig fornøden viden, til at tage de bedste beslutninger for fællesskabet...
D. 02-01-22

- Omikron rammer isoleret forskerhold i Antarktis

Der er et sammensurium af mundbind, afstand, coronapas, nedlukninger og et supervåben kaldt vacciner, i myndighedernes torturkasse, og de er ikke bange for at bruge det hele på én gang, imod befolkningen...
D. 01-01-22