Frafald generelt


- Amerika, en kasseret nation.

Jeg har endnu engang oversat et nyhedsbrev, denne gang fra Last Trumpet Ministries. Det er et meget interessant nyhedsbrev, som egentlig bare er plukket ud af mængden. Der ligger flere meget læseværdige nyhedsbreve på deres hjemmeside, som du vil få meget ud af at læse. ”Den, der bliver irettesat, men gør nakken stiv, knuses brat og uhelbredeligt. Når de retfærdige får magt, glæder folket sig, når den uretfærdige bliver hersker, sukker folket...
af Kim Andersen, d. 02-10-03

- Antikrist og antikrists ånd

Bibelen fortæller meget om antikrist og den ånd, han kommer med. En ånd, der i høj grad er i verden i dag og er med til at vende mennesker bort fra sandheden for at elske dæmoners lærdomme. Antikrist, den kommende verdensleder, har over 30 titler i GT og 13 i NT. En af de mest identificerende er FYRSTEN, DER SKAL KOMME, Dan 9:26-27, der skal vanhellige templet i Jerusalem. Hvem er antikrist? I 1...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-01-04

- Arbejde i Herrens vingård

At arbejde i Herrens vingård, er en velsignelse for alle der elsker Ham. Gud søger og kalder mennesker til at arbejde for ham. Mennesker som nidkært vil tage sig af Hans vinstokke, beskære dem og hjælpe til med at de må bære rig frugt. Et folk der stiller sig tilfreds med den løn, som Herren giver. Den løn Herren giver, er ikke til umiddelbar udbetaling, men vi vil modtage den når dette liv er slut...
af Kim Andersen, d. 05-08-02

- Bedøm vor tid i lyset af ORDET

Denne artikel er især skrevet til dem, der lever på ydre fromhed og en kristen livsstil, og som flirter med dæmonisk lære. Der er i vor tid stor mangel på seriøs oplysning om faren ved at flirte med dæmoner. Derfor kan diverse rollespil, Pokémon og Harry Potter bøger med flere få utrolig stor indpas. I 1. Tim. 4:1 står: ”Ånden siger udtrykkelig, at i de sidste tider skal nogen forlade troen og vende deres opmærksomhed mod forførende ånder og dæmoners læresætninger...
af Holger Skov Særkjær, d. 19-10-04

- Djævelens bedste værktøj er løgnen

Satan, din modstander, ”går omkring som en brølende løve, søgende hvem han kan opsluge.” 1. Pet. 5:8. Han bruger alle tænkelige metoder, også dem du mindst tænker på, for at få dig i sit garn. Han bruger for eks ofte at vinde herredømme over en person, som dernæst leder andre til også at gå ind i et oprør mod Gud. Vi ser det mest tydelig ved, at kun ved enkelte mennesker er der opstået talrige falske religioner...
af Holger Skov Særkjær, d. 27-07-04

- En ny kristendom

Kristen eller religiøs Paulus blev bedrøvet, da han så, at Demas, en af hans medarbejdere, fik kærlighed til verden og forlod ham. (Kol. 4:14 og 2.Tim. 4:10.) Ligeså at menigheden i Galatien, som var begyndt godt, lod sig lokke bort fra nåden i Jesus Kristus. (Gal. 1:6 og 5:4.) Og Hymenæus og Alexander var også på den rette vej men led skibbrud på troen. (1.Tim. 1:19-20.) Når vi i dag ser ud over menighederne i vort land, kan vi ikke undgå også at blive bedrøvet...
af Holger Skov Særkjær, d. 01-03-00

- En plet på kristennavnet

I mange årtier har jeg været stolt over at være en kristen; men især i den sidste tid er det så som så med stoltheden over den kristendom, der praktiseres nu. Og for den beslutning, som flertallet af biskopperne er gået ind for, at velsigne homofile par. Derved forekommer det tydeligt, at flertallet af biskopperne ikke længere har Bibelen som rettesnor for, hvordan kristne skal leve. I Kristeligt Dagblad 6...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-01-05

- Falske profetier og falsk lærdom

Der er et vers i Bibelen, som er særligt aktuelt i vor tid. I Jer. 23:32 står: ”Se, jeg kommer imod dem, som profeterer falske drømme, siger Herren, og fører mit folk vild ved sine løgne og ved sine pralende lærdomme. Jeg har hverken sendt dem eller befalet dem at gå. De bringer ikke nogen hjælp til dette folk, siger Herren.” Det, som mange er optaget af i dag, er falske profetier og falsk lærdom...
af Holger Skov Særkjær, d. 10-09-05

- Formaning til Kristi legeme

Der findes mange meninger og der findes mange veje at gå. Men Gud, jordens Skaber ved hvem alting kom til, den eneste som frelser, den eneste Gud som er, har kun en vej og vi må lære Ham og Hans vej at kende og holde os tæt til Ham for ikke at gå evig fortabt. Gud sagde til jøderne i Jer 6:16 ”Dette siger Herren: »Stil jer ved vejene, og se jer om; spørg efter de gamle stier; følg vejen til det gode, så skal I finde hvile for jeres sjæle!« Men de svarer: »Det vil vi ikke!«” Vi hedninger som er kommet til tro på den levende Gud, på Jesus Kristus, at Han døde for vor skyld, at Hans Blod har skaffet forsoning for vore synder og bragt os frelse ved troen på Ham, er ved Guds nåde blevet podet ind på det træ – blevet en del af det folk som Gud har udvalgt og hører Ham til...
af Kim Andersen, d. 03-11-02

- Gå ikke på frafaldets veje

“Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende jer fra Faderen, sandhedens Ånd, så skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen... Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig...
af Holger Skov Særkjær, d. 24-06-03

- Hellighed og tro

Oversat fra New Insights into the Coming Worldwide ”Shaking”, Reformation and Revival, skrevet og udsendt på Internettet af Andrew Strom. Som det bliver sagt i Skrifterne: ”Som en herlig menighed, der ikke har plet eller rynke eller noget sådant men skal være hellig og uden lyde”, Ef 2:27 Dagens menigheder er præget af synd og kompromiser, hvide løgne, små uærligheder, verdslighed etc Men enhver sand tro og vækkelse bygger på hjertets omvendelse Igennem mange år har årvågne, pånyfødte kristne talt om vor tid som en tid med mange Laodikea menigheder, og vi ved, at Gud ryster sådanne, idet dommen vil begynde med Guds hus (1...
af Andrew Strom, d. 05-10-98

- Hvad er det der sker med troen?

Dave Hunt lader i nedenstående artikel sin advarsel lyde til os om, at vi må gøre det, vi kan, for at sprede lys i mørket. I Danmark er det let at falde åndeligt i søvn, fordi vi ikke som i både England og USA har så mange røster, der i stærke vendinger advarer mod dem, der indfører et anderledes evangelie. I dag går Judas` ord for alvor i opfyldelse: ”Nogle mennesker har sneget sig ind, sådanne, som for længe siden blev opskrevet til denne dom: De er ugudelige, som vender Guds nåde til løsagtighed og fornægter den eneste Herre og Gud og vor Herre Jesus Kristus”, vers 4...
af Dave Hunt, d. 19-06-98

- Hvilken ånd styrer dit liv?

På Noas tid blev folket af dæmoner styret ind i umoralitet og vold. (1. Mos 6:1-5, 11 og 13.) Også i dag er alle religioner udenfor sand kristendom styret af dæmoner. (Robert R Marett ”religion” Encyclopaedia.) I dag er store dele af den såkaldte kristendom præget af okkultisme. Blindheden er tiltaget, fordi Bibelen hos mange er sat på reolen og ikke mere er det ”daglige brød”, der holder os i live...
af Holger Skov Særkjær, d. 09-10-03

- Hvordan skulle Satan kunne uddrive Satan?

Når jeg taler med folk, læser hvad de skriver og hører hvad de siger, omkring helbredelse, dæmonuddrivelser og i det hele taget åndelige ting, kan jeg se at der er stor forvirring om hvordan mennesker kan blive helbredt hvis det ikke er ved Guds hånd. Det er et stort emne, at afsløre alle metoder, hvorved Satan bedrager og efterligner Helligåndens værk, og jeg kender vel kun selv nogle få...
af Kim Andersen, d. 21-01-03

- Krig imod mørkets magter

Har du sagt dit tilhørsforhold til Djævelen op, har du hårdt brug for at vide noget om åndelig krigsførelse, som især føres i tankeverdenen og opstår ved, at Djævelen skyder en tanke ind i dit sind uden du måske er bevidst om, at den kommer fra ham. Sporene efter sådanne tankeindskydelser kan være mangfoldige, for eks. de mange skilsmisser, der også sker blandt kristne. Dersom et ægtepar ikke beder om Guds velsignelse over deres ægteskab og gør alt for at bevare det, får Djævelen let held til at splitte ægteskabet...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-08-06

- Kun af nåde kan vi blive frelst

Alt var såre godt! Således så Gud det efter at have skabt alt. Men menneskene fik ved ulydighed hurtig ændret på dette. Efter syndefaldet i Eden er alle mennesker underlagt ufuldkommenhed, synd og død. Og disse tre ting mærker vi mere og mere til. ”Så fryd jer da, himle, og I, som har bolig i dem! Men ve over jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort...
af Holger Skov Særkjær, d. 18-05-03

- Laodikea, lunkenhedens tid

Læs Jesu egen beskrivelse af Laodikea menigheden, som er et billede på vor tids menigheder: "Jeg ved om dine gerninger, at du hverken er kold eller varm. Om du blot var kold eller varm! Derfor, fordi du er lunken og hverken kold eller varm, vil jeg spy dig ud af min mund. Fordi du siger: "Jeg er rig, har fået overflod og ikke har behov for noget," og ikke ved, at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og nøgen, så råder jeg dig til at købe guld af mig, renset i ild, så du kan blive rig, og hvide klæder, så du kan være påklædt, så din nøgenheds skam ikke skal blive afsløret, og øjensalve til at salve dine øjne med, så du kan se...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-11-05

- Menighedens konger

Da Samuel blev gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Hans førstefødte hed Joel, den næste Abija; de var dommere i Be'ersheba. Men hans sønner fulgte ikke i hans spor. De lod sig lede af egen fordel; de tog imod bestikkelse og bøjede retten. Da samledes alle Israels ældste og gik til Samuel i Rama og sagde til ham: »Du er gammel nu, og dine sønner følger ikke i dit spor. Sæt dog en konge til at herske over os, ligesom hos alle de andre folk...
af Kim Andersen, d. 29-12-02

- Nøjsomhed og gudsfrygt

Ordet nøjsomhed er sjældent brugt i vor tid, og mange ved måske end ikke, hvad det betyder, og dog er det et vigtigt ord, som kan have stor betydning for vort liv. Men i ældre tid var det et meget kendt ord, hvor arbejde og nøjsomhed sammen med gudsfrygt frembragte de stærke i troen, som var med til at opbygge samfundet. I dag er nøjsomhed og gudsfrygt skiftet ud med havesyge og skin af kristendom, og de gamle værdier er glemt...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-05-05

- Snigmord på kristendommen

En ny tidsalder Vor tid er forandringens tid. Alt skal være anderledes og er anderledes. Den tid, hvor børn gik i søndagsskole er forbi. At skolerne har respekt om kristendommen tilhører også en svunden tid. Også kirker og menigheder har ændret sig. Det gudfrygtige er stort set borte og erstattet af show og under­holdning. Disse forandringer rammer især børn og unge, fordi det nye omringer dem fra alle sider...
af Holger Skov Særkjær, d. 16-02-04

- Som Salomo, så Danmark

Kong Salomo var gudfrygtig men faldt i fristelse til i stigende grad, at forlade Guds veje, da han blev rig og alt tilsyneladende lykkedes for ham. Han ægtede flere og flere kvinder fra afgudsdyrkende lande, som blev en snare for ham. Vi har en tydelig parallel til det samme i vort land. I halvtredserne begyndte det at gå godt for vort land efter de svære år under krigen og de efterfølgende år...
af Holger Skov Særkjær, d. 11-11-04

- Stumme hunde gør ikke

Denne artikel er baseret på en ældre fra 1931, ugivet i Grace and Truth. Den går ud fra Es 56:10-11, hvor der står: ” Hans vægtere er blinde, alle er de uden erkendelse, alle er stumme hunde, som ikke kan gø. De ligger og drømmer, elsker at døse.” ”Ja, de er hunde, grådige sjæle, som ikke ved, hvad det vil sige at advare, når fjenden kommer for at røve. De er hyrder, som ikke gør deres pligt...
af Holger Skov Særkjær, d. 05-07-03

- Uden undskyldning

”Der står skrevet: Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som går ud af Guds mund.” Matt: 4:4. Det har mange af vor tids kristne glemt, og derfor får fjenden mulighed for at så ”ukrudt” i Herrens ager. Brødet gør vi alt for at have i huset hver dag. Men Guds ord, der er det sande åndelige brød, sætter vi ikke så højt i vort liv, fordi sandheden i Ordet ofte går imod det, vi gerne vil høre...
af Holger Skov Særkjær, d. 27-09-03

- Vort land er ved at blive afkristnet

De store vækkelser, der fandt sted under Finney, Wesley, Torrey og Moody med flere, skyldtes, at de rensede det okkulte ud i menighederne. Og vækkelsen i Argentina i dag er fordi, der sker en konfrontation med den stærke frimurerbevægelse i dette land. I bladet Prophecy Today står der i en artikel Freemasonry – Craft or Witchraft? at en dame, der søgte nærmere Gud, blev klar over, at der var en magt i hendes liv, der først måtte fjernes...
af Holger Skov Særkjær, d. 07-09-03