Overvågning


- I audiens hos "the Orb"

Vil du være borger på denne Jord, kan du risikere at skulle registrere dig ved at kikke ind i "the Orb", kuglen der allerede har registreret 2.000.000 mennesker. Det er i hvert fald tanken bag dette Worldcoin projekt...
D. 01-08-2023

- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering

Mens verdensmagterne arbejder på "Fremskyndelse af Agenda 2030." og elitens økonomiske system med "Centralbankens digitale valuta" der kalder på "Unicoin, en chip under huden truer verdensøkonomien, så forberedes der Europæisk elektronisk identifikation i 2024...
D. 14-06-2023

- Europæisk elektronisk identifikation i 2024

Da jeg for 3 år siden, i 2020, skrev artiklen "Corona, når eliten tester verdenssamfundet", kunne det se ud til at ID2020 ville blive projektet der skulle implementeres i samfundene, for at få overblik over befolkningens gøremål...
D. 18-05-2023

- Programmerbar valuta

Der vil komme en tid, sagde Gud, hvor alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle skal tilkendegive sin troskab mod en global leder og hans globale system, ved som væsen at lade sig indføre i hans evige forfald med et mærke, en enhed under huden, hvorigennem alle er ejet og overvåget...
D. 02-04-2022

- Digital coronapas, hold øje med oplysninger

Vi har igennem de sidste to år erfaret, at verdens politikere, herunder i særdeleshed de danske, mangler interesse, viden og evne til at erhverve sig fornøden viden, til at tage de bedste beslutninger for fællesskabet...
D. 02-01-2022

- Benjamin Netanyahu foreslår mikrochipping af børn

Man har grinet meget af mistænksomheden om der er en sporingsenhed i vaccinerne. I det hele taget griner man af snakken om at alle skal have en chip. Som nævnt i "Vaccinepas på vej, forløber for dyrets mærke", tester man ofte koncepter på dyr, derefter soldater, og endeligt befolkningen...
D. 06-06-2021

- Kontrol og overvågning, elitens omsorg

SuperCom hedder firmaet, som Israel har vendt sig til for at få deres "Hjemme Karantæne Løsning" - også kaldt "Frihedsarmbåndet", for man får friheden til at vælge hvilket karantænefængsel man vil være i...
D. 30-03-2021

- Danskere testet i testtelte, havner i Danmarks Nationale Biobank.

I artiklen Corona, når eliten tester verdenssamfundet fortæller jeg om INTERPOL og deres dna database, som blandt andre Danmark bidrager til. Ligeledes fortæller Celeste Bishop-Solum at man vil have alle menneskers DNA tilgængelig i nogle store quantum-computere for bl...
D. 01-06-2020

- Elitens øvelser bliver virkelighed

I 2001 så verden et terrorangreb, der forandrede verden. Hvert af de to tårne af World Trade Centeret blev torpederet af hvert sit fly, og det igangsatte et omfattende program, der lige siden har retfærdiggjort indskrænkelser af privatlivets friheder og en overvågning der ikke ville være accepteret før...
D. 27-05-2020

- Israel overvejer kryptovaluta

De sidste 50+ år, har folk der kender deres Bibel forventet denne dag, hvor den fysiske økonomi ville overtages, i elitens jagt på total økonomisk verdenskontrol. Og nu er tiden kommet hvor den digitale økonomi eksploderer...
D. 28-12-2017

- Windows 10 - intet er gratis!

I 2010 skrev jeg en artikel1, hvori jeg gennemgår en del om Google og deres virke i den Verdensorden der vil sætte Antikrist som konge over hele jorden. Jeg nævner hvordan Microsoft også er repræsenteret på Bilderberg møderne, som bekendt er elitens udførende arm der eksekverer deres planer, modtaget direkte fra denne verdens fyrste selv...
D. 13-08-2015

- Hackere kan tænde mikrofonen på din Android telefon

Som fortalt i artiklen Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt, er Google en virksomhed der med sin deltagelse i Bilderberg gruppen, bruges af eliten. Under dække af at levere information til hele verden, ses at de derved også indsamler information - meget mere information end de burde...
D. 08-08-2013

- Nu kan du tjekke om dine e-mails bliver læst

Google vokser endnu, og overvågningen igennem deres illuministiske produkter vokser1. Gmail er en let og fantastisk god e-mail tjeneste, hvor alt du modtager og skriver skannes af robotter, der analyserer din tekst for, efter udsagnet, at finde dine interesser og give relevante reklamer...
D. 08-08-2012

- NemID - på vej til total-overvågning?

Alle der vil bruge internettet til banken, kommunen eller andre offentlige instanser, er tvunget til at bruge en fælles logon, ét system til alle brugere. Let og behageligt. Men også en eventuel mulighed for fælles overvågning...
D. 22-02-2012

- ACTA - anti-forfalsknings handelsaftale

Mens medierne den sidste tid har fortalt om hvordan EU kæmper for vores privatliv på nettet1, så har de ladet et fatalt overgreb på samfundene slippe under radaren, som er en omfattende kontroltraktat, der i går, i al hemmelighed, blev undeskrevet - også af Danmrk...
D. 27-01-2012

- Kommune klar til at chipovervåge børnehavebørn

Som tiden går, vil overvågning på alle niveauer blive mere og mere almindelig. Ikke bare almindelig, men logisk set det eneste rigtige. Først afprøver man teknologier på dyr, så soldater og så menig befolkning...
D. 18-11-2011

- Vi elsker overvågning - PET jubler

Programmet "Krig Mod Terror" har udført sit hverv. Befolkningen er blevet programmeret, og afgiver gerne sin anonymitet og frihed, i talen om sikkerhed og tryghed. “Danskerne føler sig mere trygge og beskyttet mod blandt andet terror, jo flere overvågningskameraer, sikkerhedsvagter, hegn og skannere de møder på offentlige pladser, trafikknudepunkter og butikscentre...
D. 21-10-2011

- Google videregiver også EU-data til USA

Som forventet, er Google et redskab i Verdensordnens hånd, til at overvåge verdens borgere. I artiklen Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt gennemgår jeg en del om Google, og anser ikke deres iver efter at gøre det elektroniske liv lettere for mennesker, for positivt...
D. 09-08-2011

- Mobilisering af Kloden

At mobilisere betyder at samle kræfterne, at samle de væbnede styrker til krig. "Citizen Concepts" forsøger nu at samle overvågningen med en ny applikation til iPhone, og det er endnu et overvågningsinstrument til porteføljen (se "Tiltagende global overvågning")...
D. 15-12-2010

- Tiltagende global overvågning

Overvågning er et emne, der med informationerne fra dagens aviser kunne fylde flere bøger. Overvågning er en realitet som modnes i hast, og snart vil alle der stikker ud fra normen, fremstå som et objekt under en blinkende alarm på en computerskærm, et eller andet sted i verden...
D. 21-10-2010

- Forbrydelser forudsiges af ny software

Et nyt stykke software, gør det nu muligt at forudse hvor og hvornår der af kendte kriminelle vil foretages nye overtrædelser. Dette system, som er opkaldt CRUSH (Criminal Reduction Utilising Statistical History), som betyder at knuse består af en stor database, som IBM har udviklet: “Databasen indeholder informationer om tidligere sager, oversigter over de kriminelle og deres arbejdsmetoder, vejrudsigter og politiets orienteringsmøder...
D. 08-08-2010

- Klimatopmødets resultat

Jeg tror ikke på, at 193 godkender FN's ramme for klimakonferencen, og 26 lande vælger at stå bag en efterfølgende erklæring, uden der opnås det, der er forventet. Spørgsmålet er, hvad forventningen egentlig har været - om en nedsættelse af CO2 forbruget egentlig er det ønskede resultat? Jeg har i flere nyhedsblogs fremhævet forskellige leders omtale af resultatet for klimamødet, som hedder en ny verdensorden1...
D. 20-12-2009

- Overvågning på sociale netværk

Man har nu udviklet et intelligent stykke software, et program der kan udspionere dig på nettet. Det du skriver kan fortælle programmet hvilket humør du er i: “SOCIALE netværk som Facebook, Twitter og MySpace kunne skannes for depressive personer og brugere "i farezonen", med et modigt nyt program, der skal bekæmpe selvmord...
D. 21-10-2009

- S vil have varmefotos af alle huse fra fly

Når vanviddet rammer, er der ingen grænser for hvilke gøremål der sættes på dagsordenen. D. 27. maj, 2008 fortalte politiken.dk at USA's energiminister Steven Chu, ville male alle hustage i USA hvide1, for at de skulle kunne reflektere solens stråler tilbage i rummet, og dermed bremse den globale opvarmning...
D. 01-07-2009

- Staten overvåger dating på nettet

Ønsker man at have et privatliv, skal man gå uden om alt elektronisk og blive hjemme. Der er intet privatliv, så snart du bruger telefonen, bruger internettet, kører en tur med GPS'en eller mobiltelefonen, eller går en tur ned af gaden, bruger kreditkort, medlemskort osv...
D. 17-10-2008

- Smil - du bliver overvåget

Det er en plagende tanke, at borgerne i vort samfund selv er skyld i den eskalerende overvågning, og kontrol. Med folkets voldelige opførsel, "sælges" friheden vi har nydt, de sidste årtier. “Nye lovregler har medført et strygende salg af videoanlæg...
D. 10-04-2008

- Dit mindste klik bliver overvåget og registreret

Overvågning er ikke længere nogen nyhed for nogen. På grund af den eskalerende vold råber flere endda på videoovervågning i gaderne. Men den virtuelle verden får tættere og tættere forbindelse til den virkelige verden, og din færden på nettet (her via Google) afslører dine interesser...
D. 10-04-2008

- Huller i overvågning af danskerne

“Et nyt storstilet overvågningsprojekt koster mange hundrede millioner kroner. Men fagfolk ryster på hovedet, for overvågningen er hullet som en si. Den største overvågningsoperation af danskerne nogensinde begynder om 26 dage...
D. 19-08-2007