Global religion


- Kunstige følelser - livsånde til dyrets billede

Vi er efterhånden godt bekendt med kunstig intelligens, hvilket bygges med "Naturlig Sprogbehandling". Naturlig sprogbehandling (NLP) fungerer ved at bruge algoritmer til at analysere, forstå og generere menneskeligt sprog...
D. 13-02-2024

- CO2-fodaftryk - opdraget af eliten

Allerede tilbage i 2008, blev det for mig tydeligt, at tiden nærmede sig for, at verden skulle opdrages i den nye moderjordreligion, og gennemtvinge adfærdændringer hos os, så vi hvad enten vi er frivillige eller modvillige, stilles til ansvar for vores personlige CO2-udledning1...
D. 05-04-2022

- Vassula Rydén i pinsebevægelsen.

Det er umuligt for mig med ord at fortælle dig, hvilken okkult bevægelse der rører sig i Pinsekirken - eller rettere, Kirken I Kulturcenteret. Deres flirt med den romersk katolske og dybt okkulte moderkirke, nærmer sig fuldbyrdet utugt...
D. 29-10-2017

- Eskalerende hetz mod kristne

Det er ingen hemmelighed at Satan har opbygget den værste blodrus, mod enhver der har givet sit liv til Jesus. Han er denne verdens fyrste og ligesom hans ondskab næres af kampen mod Gud og Hans folk, sådan tiltrækkes også hans arbejdere lidenskabeligt af at se denne verden lukke sig om de troende i Kristus...
D. 17-06-2017

- Moder Jord dag

Så er det Moder Jord dag i dag. En tradition der startede for 46 år siden i USA, for på det tidspunkt at gøre opmærksom på miljøproblemer. Det har siden da udviklet sig til en ond, ond plan, der vil fjerne det jødisk-kristne syn på skabelsen...
D. 22-04-2016

- Paven kalder religionerne sammen

Det er forventeligt at paven arbejder for at samle religionerne, for det har Bibelen advaret om ville ske i vores tid. Nyheder har tidligere fortalt at Paven har forenet sig med både jøder1 og muslimer2 såvel som jøder med muslimer3...
D. 14-02-2016

- "Messias" forventningen i Israel

Forventning blandt rabbinere om at deres messias snart kommer, tager til. Muslimerne venter den tolvte imams snarlige komme, mens de kristne tyder tidens tegn og forstår derved, at noget snart vil ske...
D. 27-12-2015

- Troen på Gud kræver ræsonnement og logik!

I en verden hvor ateisme har kapret videnskab, ræsonnement og logik, er det særdeles morsomt at det nu er bevist at det kræver mere hjerneaktivitet at tro på Gud, end at være ateist. Det blev bevist igennem et forsøg på 38 mennesker, der gennemsnitligt var 21 år gamle...
D. 27-10-2015

- Rick Warren i "Dyrets" hule

Igen og igen - og så en gang mere, ses Rick Warrens antikristlige virke. Jeg kan ikke advare nok imod det menneske! Denne gang handler det om ægteskabet, der for Gud er så nidkært et emne, at Han fra begyndelsen har indstiftet det som et billede på Jesu løskøbtes forhold til Jesus...
D. 22-11-2014

- Peres, Paven og verdensreligionen

Shimon Peres er en verdensordensmand. Obama, der af eliten (Henry Kissinger) er indsat til at "udvikle en overordnet strategi for Amerika… hvor, virkelig, en ny verdens orden kan skabes"1 blev af Peres budt velkommen til Israel i 2013, med ordene "Velkommen Hjem"2 - hvilket er en forsmag på opfyldelse af det Bibelen fortæller om Antikrist , at"han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud" (2...
D. 13-09-2014

- Frafaldets motto: Forenet i forskellighed

"Forenet i forskellighed" (Unity In Diversity) er et gammelt kampråb inden for New Age, et ordsprog i Indien som breder sig verden over i alle religiøse, sociale og politiske lag1. Selv økonomisk sniger det sig ind, hvilket ses da den russiske præsident Dmitry Medved fremviste et eksempel på en mønt, der skulle repræsentere en overnational valuta, hvorpå der netop stod "Unity In Diversity"#2...
D. 30-06-2014

- Antikrists hus

Den åndelige virkelighed, der hvor den egentlige kamp føres, er ved at materialisere sig for vore fysiske øjne. Som et næsten ultimativt bevis for opfyldelsen af Paulus' ord om et frafald før Antikrists komme (2...
D. 25-06-2014

- Pavens engagement i Interfaith

Det var ikke nok med at Paven i dag forenede Islam, Jødedom og Katolicisme i bøn. Forinden, d. 05-06-2014, var også Mormonerne og protestantiske evangeliske repræsentanter i audiens. “En lille gruppe af politiske og religiøse ledere fra USA, inkl...
D. 08-06-2014

- Islam, Jødedom og Katolicisme forenes i bøn

Der er ingen tvivl om at Francis' besøg i Mellemøsten disse dage, er et politisk og religiøst budskab om fred, om fredsproces, om delingen af Israel og oprettelsen af en palæstinensisk stat. Men der er en dybere okkult begivenhed på vej...
D. 27-05-2014

- Verdens største vækkelse - ét budskab fra dødriget

I et vildnis af bibelske misforståelser, vil Promise Keepers samle hundredtusindevis af kristne under fanen "Jesus Regerer", med ét budskab i tre læresætninger til at forene alle verdens kristne: 1) Hør og adlyd Guds Ord i Helligåndens kraft, 2) Del med de fattige, 3) Stå sammen med Guds udvalgte folk...
D. 07-03-2014

- Kenneth Copeland og moderkirken

Kenneth Copeland, der er et ikon inden for trosbevægelsen, viser nu sit umiskendelige antikristlige virke, idet han åbenlyst viser vejen ind i favnen af moderkirkens afgudsdyrkelse. Torsdag d. 06-02-2014 udtalte paven ved en messe ved Casa Santa Marta om dødens mysterium - at vi skulle bede om nåde til at dø i kirkens hjerte, vores åndelige hjem...
D. 25-02-2014

- Pavens spirende rolle som Antikrists profet

Francis er, som gennemgået i nyhedsbloggen "Joseph Ratzinger går af - er trængslen kommet til verden?", sandsynligvis den sidste pave, der vil tjene som Antikrists falske profet. I artiklen "Noter fra seminar ang...
D. 28-10-2013

- Paven og hans muhamedanske brødre, igen…

Endnu en gang rækker Francis ud til muslimerne, og hilste fra Peters Pladsen i Rom under sin søndags velsignelse, på verdens muslimer med ordene: “"vore brødre" muslimerne har lige afsluttet deres hellige ramadan måned , hengivet til faste, bøn og almisser” Muhammed fornægter hvem Jesus er, og advarer de kristne der siger "Gud har taget sig en søn!", og konkluderer: "Det har de ingen viden om, lige så lidt som deres fædre...
D. 12-08-2013

- Generalprøve på global religion

Igennem de sidste mange årtier, har okkulte kræfter over hele Jorden arbejdet på at forene religionerne. Det, der ligner en generalprøve på det, er etableret i Lynnwood, Washington, USA. Det er den treårige gamle økumeniske kirke "Living Interfaith Church" (kunne oversættes "Levende Tværreligiøs Kirke") der har dannet dette "House of Worship" (Tilbedelsens Hus), med 65årige Steven Greenebaum som leder...
D. 23-07-2013

- Paven messer om global magt og religion.

I Lampedusa, den største af Italiens Pelagiske øer, holdt Francis en messe. Hertil kommer der immigranter hver dag med skibe, og basen for pavens tale, var en båd der blev brugt af Nordafrikanske flygtninge der søgte et bedre liv...
D. 14-07-2013

- Paven forbereder den religiøse vej for Antikrist

Som forventet af den falske profet, baner han vejen for Antikrist. Der kan ikke herske tvivl om, at den romerske moderkirke er kvinden der rider på dyret i Åb. 17:3, og at kvinden som system ledes af dyret, den falske profet, dyret der "havde to horn ligesom et lam, men talte som en drage" (Åb...
D. 01-10-2011