Troen på Gud kræver ræsonnement og logik!

Lagt på d. 27/10-15


Udskriv


I en verden hvor ateisme har kapret videnskab, ræsonnement og logik, er det særdeles morsomt at det nu er bevist at det kræver mere hjerneaktivitet at tro på Gud, end at være ateist.

Det blev bevist igennem et forsøg på 38 mennesker, der gennemsnitligt var 21 år gamle. De havde efter eget udsagn betydeligt religiøse overbevisninger, med moderate til ekstreme politiske overbevisninger. Med transkraniel magnetstimulation - et apparat med indbyggede elektromagneter, hvormed man kan forandre mentale processer - nedsatte man hjerneaktiviteten i det posterior medial frontale cortex, hvilket er den del af hjernen der aktiveres når der skal drages logiske slutninger.

Udfaldet, som blev udgivet i journalen "Social Cognitive and Affective Neuroscience" (Social Kognitiv og Følelsesmæssig Neurovidenskab) viste at de af deltagerne der blev udsat for denne elektromagnetisme, havde 32,8% mindre tro på Gud, engle og himmelen1.

Når man har moret sig over det, og tænker over den frygtelige konsekvens, at disse mennesker der har fået ændret deres måde at tænke på, måske også har fået ændret deres evighed? Vi kan ikke vide om nogen af dem er frelst, og hvis så, mon ikke Gud vil være dem nådige og igen restaurere troen på Jesus i deres liv?

Der er nogle der har tænkt denne teknologi videre. Når Johannes så at Gud beseglede de 144.000 jødiske mænd på deres pander (Åb. 7:4), kan det da være fordi at lignende teknologi vil bruges på klodens befolkning i trængslen? Kan det være en del af processen at modtage dyrets mærke på panden (Åb. 13:16)? Kan det være en teknologi som er medvirkende til den sataniske globale religion, og det endelige slag for det frafald Paulus taler om (2. Tess. 2:3)?

Én ting er sikkert, at for de mennesker der er med i den skare som giver sine liv til Jesus i trængslen (Åb. 7:9-17), vil blive bevaret. Jesus sagde at: "ingen skal rive dem ud af min hånd… ingen kan rive noget ud af min Faders hånd" (Joh. 10:28-29). Der er her to hænder - Jesu hånd, og Faderens hånd, for som Jesus siger efterfølgende "Jeg og Faderen, vi er ét" - vi er indkapslet mellem Guds hænder, ligesom da vi som børn fangede græshopper mellem hænderne, og ingen er mægtige nok til at rykke os bort derfra!

Når vi hører om endetidens onde teknologi, så skal vi huske at hvad end der sker, så er vi der har givet vore liv i hænderne på Jesus og vores himmelske Far, vi er sikret en evighed med Ham - og skal ikke frygte noget på denne Jord. "frygt ikke for dem, som dræber legemet, men ikke kan dræbe sjælen" (Matt. 10:28).

1 "Could your views on God and immigration be changed by using MAGNETS? Brain stimulation can alter beliefs, study claims", Mail Online, d. 14-10-2015


Debat: Troen på Gud kræver ræsonnement og logik!

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

 • Marie-Louise
  d. 11-09-2020; kl. 20:47

  I skriver "Når Johannes så at Gud beseglede de 144.000 jødiske mænd på deres pander (Åb. 7:4)"... men i KJV står der intet om at det er jøder eller mænd... det er 144.000 børn er Jacobs (Israels) stammer... så tænker at det både kan være mænd og kvinder som tages op... Eller er jeg galt på den??
 • Kim Andersen
  d. 11-09-2020; kl. 21:20

  Hej Marie-Louise.
  Jeg antager det er mænd, fordi når de senere i Åb. 14 nævnes igen, står der at "Det er dem, som ikke har besmittet sig med kvinder, thi de er som jomfruer" (Åb. 14:4). 
  En lille sidenote. Du nævner at de tages op, men Åb. 7 beskriver begivenheder på Jorden, så det tyder ikke på at de tages op, men udvælges af Israels 12 stammer på Jorden.
 • Marie-Louise
  d. 11-09-2020; kl. 22:40

  Nå ja, den havde jeg lige glemt... Intet håb for os kvinder... øv... 
  Men måske vi bedre kan klare Trængslen... ha ha
 • Kim Andersen
  d. 12-09-2020; kl. 16:14

  Der er lige så meget håb for "jer kvinder" som der er for "os mænd" der ikke er iblandt de 144.000 jødiske mænd. Du må heller ikke glemme at vi på det tidspunkt er sammen med Jesus for aldrig at skilles fra Ham igen!


Relaterede nyhedsblogs

Ateisme [14]; Endetidens frafald [29]; Frelse / fortabelse [10]; Global religion [21]; Teknologi [20];

Flere nyhedsblogs fra 2015