Djævelens musik

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 14/02-06Er det for stærk at kalde en musikart for Djævelens musik? Nej! på ingen måde. Men vi er i dag oplærte til at det ved vi ikke noget om, og derfor trives det onde i vor midte med dybe rødder og breder sig som ugræs. Jeg vil i det følgende vise, hvilken musik der er tale om.

Ordene rock and roll betyder utugt. Denne musikstil har gjort mange unges liv til vrag gennem narkomisbrug, umoral, perversitet, satanisme og for manges vedkommende selvmord. Det er sørgeligt, at mange kirke- og menighedsledere tillader, at en sådan dæmonisk musik anvendes, så at unge derved får Djævelens musik ind i deres sind og lader den lyde i egne hjem. Det gavner intet, at der bruges ”kristne” ord. Musikken kvæler ordene og tager med sin rytme magten over sindene.

Paulus tilskynder Hebræerne til at gøre det gode, deriblandt at ”altid bringe Gud lovprisnings-offer, det er: frugt af læber, som bekender hans navn.” (Hebr. 13:15). Israel bliver formanet til at vende om, og Gud siger til folket ”Vend om, Israel, til Herren din Gud, for du snublede i din skyld. Tag ord med jer, og vend om til Herren; sig til ham: Du, som tilgiver al skyld, tag imod vore gaver; vi vil betale med læbernes frugt.” (Hos. 14:2-3)

Israel skal fremføre taksigelse til Gud, fordi der hos Ham er helbredelse fra syndens fald. Hebræerne tilskyndes til altid at bringe lovprisnings-offer til Gud. Vi har et alter (Hebr. 13:10), hvortil vi kan frembære vor lovsang. Kommer vi ikke med et rent og lydefrit offer, som var krævet af ofringerne i templet, så tager Gud ikke imod det. Kain og Abel om med hvert sit offer, men Gud tog ikke imod Kains offer.

Kain vidste at han ikke havde handlet ret, og gik med nedbøjet hoved. Menighederne i dag har ingen fornemmelse af at de burde gøre et samme, og begynde at gøre det som er ret, at frembære ren og lydefri lovsang, uden utugtens musik.

Rock-gruppen The Rolling Stones ruller videre for om det var muligt at ckokere endnu mere. Sexskandaler følger i dens spor. Og den står åbent frem og vedkender sig deres sympati for Djævelen. Med gruppens sang: Sympathi for the devil oppisker de en hadstemning mod de kristne. Og Mick Jagger sagde om en bestemt aften: ”Havde Jesus været der, ville han være blevet korsfæstet”. (Even Ruud: “Musikken – vort nye rusmiddel)” Og Jagger sagde i anledning af voldsomme optøjer: ”Jeg forfører publikum. Selvsagt gør jeg det.

Rock gruppen KISS går ind for sadomasochisme og siger rent ud, at de står for den vildeste og galeste musik i menneskets historie.

David Bowie er en central figur i sex-rock og har simuleret oral sex på scenen med sin guitarrist og erkender åbent, at han er homoseksuel. Han siger ligeledes: ”Rock´n roll har altid været Djævelens musik. Den kan godt komme til at skabe en ond følelse i verden.

Jazz var i sin tid et tabuord i bordellerne i New Orleans men gik over til at blive et slangudtryk for seksuel omgang. Mange ingredienser i jazzen er nøje knyttet til umoral. Rolling Stones siger da også: Pop-musik er sex!

Rockmusik er en magtfaktor


Rockmusik er farlig, fordi den er en magtfaktor. Altshuler siger: “Musik, som ikke er afhængig af centralhjernen for at komme ind i organismen, kan alligevel opkvikke via thalamus – relæstation for alle følelser. Når et stimuli har klaret at nå frem til thalamus, vil centralhjernen automatisk blive invaderet. Og hvis stimulansen fortsætter en tid, bliver der således oprettet en nærmere kontakt mellem centralhjernen og den virkelige verden.” (Ira A. Altshuler: A Psychiatrist´s Exsperiences With Music as a Therapeutic Agent. Music and Medicine, 1948, side 270-71.)

Med andre ord kan musikkens stimuli nå nervesystemet direkte. Andre forskere har bekræftet, at af alle vore sanser har hørelsen den største virkning på det autonome nervesystem. For dem, som har lidt kendskab til fysiologi, er det kendt, at det indokrine system ikke blot regulerer funktioner til de indre organer, såsom hjerte og åndedræt, men også til de endokrine kirtler, som er kontrolleret af thalamus, der også har med stemninger og følelser at gøre. Mary Griffiths siger: hypothalamus øver kontrol over udskillelsen i skjoldbruskkirtelen, binyrebark og kønskirtler… hypothalamus har så afgjort at gøre med udløsning af autonome responser i tilknytning til frygt og andre følelser.

Ruud (1990) nævner, at nyere forskning har påvist, at musik kan påvirke den månedlige cyklus hos kvinder. Og meget andet.

Rock musikkens rytme er en fjende af kroppens naturlige rytme og kan endog føre til trancer, så onde ånder let får let adgang til dem, der lytter til den. Vi har hjerterytmer og rytme i vore hjernebølger. Griber vi ind med en anden rytme end hjertes, kan denne rytme påvirkes. Og da påvirkes også andre ting. Synkopering og polyrytmik, som er basis for en del moderne musik (jazz og rock), er ikke naturlig for mennesker, fordi det ikke falder primært naturlig for mennesker ar udøve disse rytmer, som ikke falder sammen med menneskets naturlige rytmik.

Ann Ekebjerg fra Stiglundskolen i Gävle opdagede, at unge der læste lektie samtidig med de hørte rock musik, lærte mindre end dem, der læste uden musikken.

Undersøgelser viser, at rock har indvirkning på pulsen, så den stiger med en 12-15 slag i minuttet, idet synkoperte rytmer har speciel indvirkning på pulsen, Hvis dette vedvarer, som for eks under en lang rockkoncert, bliver der overproduktion af adrenalin, og enzymer i kroppen er ikke længere i stand til at transportere adrenalinet bort. Og da omdannes adrenalinen til adrenokrom, som omdannes til et psykodelisk stof på linje med LSD, meskalin.STP stof adrenokrom, som er en svag udgave af de øvrige men er vanedannende.

Mange unge mister selvkontrollen og falder mere eller mindre i trance ved rock, som stiger i takt med, hvor højt der spilles. Når lysstrålerne skifter farve, forøges rockens virkning. Og mange skriger, bider eller slår om sig. Epileptikere advares mod at gå til rockkoncert, idet en sådan kan fremkalde anfald.

Rock og popkulturen har ind imellem okkulte budskaber i sig, som kun underbevidstheden opfatter. (Se senere link.) Og i disse æres Satan og alt, hvad der har med den okkulte verden at gøre.

Det siger sig selv, at denne musikform har stor magt og ofte anvendes til visualisering og meditation. Jeg har en dokumentarfilm om rock fra dens begyndelse i 1950erne. Her lægger rockstjernerne ikke skjul på, hvad formålet er med deres musik.

De solgte deres sjæle til Rock & Roll.


Rock-musikken begyndte I USA I 1950èrne med Bill Haily, Little Richard og Elvis Presly. De var i virkeligheden Satans fortropper, sendt for at nedbryde ungdommen.

Allerede i 1960 érne kom der vældig mange nye grupper, så som The Beatles – Rolling Stones – The Doors osv. De var alle elever af Alester Crowley, et af de ondeste mennesker i verden, som døde i 1947.

Nedbrydningen foregik via indsmigrende musik og rock & roll- rytmer, med hensigter som følgende:

1. De unge skulle tage stoffer – hash – marihuana – kokain – heroin osv.
2. Satan skulle ophøjes
3. Al kristendom fjernes
4. Fri sexualitet.
5. Homosexualitet accepteres som naturlig.
6. Ingen respekt for autoriteter (gør hvad du vil).
7. Sammenblanding af Østens og Vestens religioner.
8. Etablering af ” The New World Order”.
9. Fredsbevægelser.
10. Ødelæggelse af familien.
11. De unge skal sætte dagsordenen.
12. Indføre abort.
13. Alt dette, for til sidst at sætte Antikrist på scenen.

(Alle disse udtalelser er nedskrevet fra en dokumentarfilm, hvor rockmusikkerne selv har ordet.)

John Lennon fra The Beatles var også elev af Alester Crowley. Musicalen ”Hair”, som var dybt demoraliserende, blev stort iscenesat. AC talte om indførelsen af ”Vandmandens tidsalder”. Det hele var inspireret af Satan.

Rock-musikken har nu forført ungdommen verden over gennem flere årtier.

Es. 14:12-21 taler om, at Lucifer (den strålende morgenstjerne), var en lovsangsengel hos Gud. Men han ville være Gud lig, og blev derfor nedstyrtet til jorden sammen med 1/3 af de faldne engle. Siden da har han arbejdet uafbrudt på at forføre menneske-sjælene. Derfor er musikken et af Satans bedste værktøjer. Han trækker lovsangene væk fra Gud og vender dem mod sig selv, så han får al tilbedelsen – via rockmusik. Også i mange menigheder i dag.

Som i Matt. 4:1-11, hvor Satan prøver at få Jesus til at tilbede sig, lover Satan rock-musikerne 3 ting, hvis de vil falde ned og tilbede ham: Magt – Penge – Berømmelse.

I Matt. 4:8-10 siger Jesus til djævelen:” Der står skrevet: HERREN din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene!”

Her følger nogle navne på grupper/personer, der bevist har solgt deres sjæle til Satan.

Black Sabbath (Ozzy Osborne). Han siger selv: “Jeg ved ikke, om jeg er et medium for en stærkere magt, og jeg håber ikke, at det er, hvad jeg tror: Satan!”

Sangtekst af OO:
”Find out, that I `m the chosen one.
Big black shape with eyes of fire.
Telling people their desires.
Satan sitting there, he`s smiling.
Watches those flames get higher & higher.
- oh-no-no—please do help me!!! ---

Mange rock&Roll-musikere får en tidlig død


Robert Johnson- også kaldet ”The father of R&R” eller ”The king of the Delta blues”, startede som en ganske talentløs guitar-spiller. Men efter, at han lavede en pagt med Djævelen, blev han “genial”. Hans venner fortæller, at han aldrig spillede efter noder og aldrig skrev sang-teksterne ned--- det hele ”kom” bare til ham, som om han kendte alt på forhånd (sml. Automat-skrift).

Robert Johnson ophøjede Satan i mange af sine tekster:
”Me & the Devil-blues”.
”Early this morning, when you knocked upon my door”.
-and I said “Hello Satan, I believe it`s time to get up.
Omkvæd: Me & the devil was walking side by side.

Robert Johnson fik en tidlig død!

Eric Clapton og Bob Dylon har begge sagt, at når de gik på scenen, var det altid sådan, at de opdagede, at det ikke var dem selv, der spillede på instrumenterne, men der var ligesom en anden, der ”tog over”.!!!

ACDC indrømmer, at de er besatte – evnen til at spille på guitarer er givet dem, og deres opførsel viser helt tydeligt, at de er besatte af Djævelen. De siger: ”It`s like someone else takes over my body”!

Deep Purple – dæmon-besatte.

Mange af disse R&R musikere har begået selvmord.

Jesus siger i Matt. 5:28-30, at ”hvis dit højre øje fører dig til fald, så riv det ud, thi det er bedre for dig, at èt af dine lemmer går tabt, end at hele dit legeme går til helvede.”

Spice Girls – dæmonbesatte- indførte ”girl-power”.

Britney Spears – indførte abnorme sexualiteter, som har medført en enorm stigning i sexuelt overførte sygdomme hos meget unge mennesker samt Aids på alle kontinenter. På en film ser man en aids-ramt ung mand, som er helt sort i hovedet af sygdommen. Han advarer de unge og siger: ”Gå til Jesus, Han er Vejen-Sandheden og Livet!”

Menneskenes gennemsnitsalder i USA = 75,8 år

R&R-singers gennemsnitsalder 36,9år.
Elvis Presly - døde tidligt
John Lennon
Jannis Joplin
Jim Morrison (The Doors)
Jimmie Hendrix
Brian Jones
John Banham (Led Zeppelin)

Efter statistikken er over 300 R&R-singers døde tidligt!

Mark. 8:36: ”Hvad gavner det et menneske, om han vinder hele verden, men må betale med sin sjæl”.

Job. 22:15-16: ”Vil du holde fast på den endeløse vej, som ondskabens mænd har vandret på. De, som blev revet bort før tiden. Deres grundvold blev fejet bort i syndfloden”.

Helvede er et virkeligt sted. Læs flg. Skriftsteder: Es. 33:14 Matt. 18:8 Åb. 12:9-12 - Åb. 20:10.

Helvede er beredt for Satan og hans efterfølgere. Så pas på, at du ikke sælger din sjæl til ham gennem Rock&Roll !!!

Vi er blevet invaderet af rock musik, syre rock, punk rock og religiøs rock. Vær på vagt! Disse rytmer har alle til formål at lede dig ind i snarer, du har vanskelig ved at komme ud af igen, hvis du da nogensinde kommer det. Rock er en dødens fælde. Lyt til dem, der ved noget om dens fare.

Djævelens musik


Læs følgende link:
ROCK AND ROLL
Bad Subjects: Just Say No To Rock and Roll

Satan var skabt som en smuk skabning: ”I Eden, Guds have, boede du. Kostbare stene dækkede dig:... Dine trommer og fløjter var i fuldt arbejde hos dig. Den dag du blev skabt, stod de rede.” Ez. 28:13. (Oversat fra King James Version.)

Eftersom musik var skabt og lagt ind i Satans natur, er vi tåbelige nok til at tro, at han efter sit fald ikke vil bruge musikken til at lede os i en forkert retning. Valget er vort eget. Vil vi gøres til slaver af rock og alt, hvad dertil hører, har vi fået en fri vilje til det. Vil vi ikke høre Gud til, tvinger han os ikke. Men ingen kan få både frelsen ved tro og leve efter Djævelens præmisser.

Alice Cooper har chokeret mange med sin optræden på scenen og med sin groteske udséende. Han hed oprindelig Vincent Fornier og var søn af en mormonprædikant. Medens han spillede, kom der en dag en ånd over ham, som lovede ham verdensberømmelse, dersom han ville tage navnet Alice Cooper, som var en heks fra 1700 tallet. Cooper hævder selv, at han er en reinkarnation af denne heks. Og han sagde, at hans succes skyldtes, at en dæmon havde taget bolig i hans krop.

Den kendte guitarist John McLauglin siger angående sin inspiration: ”En aften vi spillede, kom ånden pludselig over mig, og jeg spillede, men det var ikke længere mig, som spillede”.

Elton John har et hjem fyldt af satanisk kunst, smykker og bøger i forbindelse med satanisme og trolddom. Han siger, at han aldrig har skrevet en sang, som ikke er skrevet i heksesprog.

William Schoebelen, tidligere satanypperstepræst og med 16 års baggrund i den sataniske organisation WICCA, siger: ”De ægte, stenhårde satanister er indblandet i forbrydelser. Derfor prøver de at virke mest mulig normale for at narre folk. Det kan være læger, advokater, lærere, - i stillinger, der kan påvirke børn. Satanisterne er stolte over, at hver eneste amerikansk militær post i hele verden har sin egen satanistgruppe. Tanken på krig og død lokker satanisterne til det militære. De ser på krig som en gigantisk menneskeofring.

I MUSIKKENS MAKT møder du bevis på bevis:
Bokens innhold
Sang og musikk i hjem
Hvorfor gjør alle disse Satan-tegnet
Baklengs maskering
Rock, pop og kristen musikk

Har du læst disse links, er du blevet en del klogere. Bogen Musikkens Makt har dog en ting, vi lægger mærke til. Forfatteren er adventist. Men hans oplysninger er korrekte, og det er meget lidt af adventismen der kommer ind i det, han skriver.

Andre bøger om rock kommer med de samme oplysninger og viser også tydeligt faren ved at lytte til denne musik.

Fakta om rock and roll


Hvis du er en kristen, bør du kende rock musikkens baggrund og se, at rock er ond og dæmonisk og påfører alle, der lytter, svære problemer. Dog ser mange ikke faren, fordi de ikke kender til rockmusikkens mål, at ødelægge så langt den når.

Satan er et geni til at bedrage og har formået mange kristne og forsamlinger til at åbne dørene for rock, og gøre det geniale at føre musikken frem som ”kristen” rock. Kristendom vil aldrig kunne have fællesskab med rock, lige så lidt som lys kan havde fællesskab med mørke. Men Satan, løgneren, får mange til at tro, det godt kan lade sig gøre.

Rock bringer oprør mod forældre, mod samfundet og mod enhver autoritet. Dertil fri sex, narko og falsk religion iblandet Østens musik.

Og rock er årsag til, at lyttere og udøvere mister evnen til at bedømme. Derfor bliver de skel, Bibelen sætter, udvisket. Og derfor kan umoral og okkultisme få adgang til hjem og menigheder, der lytter til rock. Via rock har Satan et godt greb i mange mennesker, og også derfor siger antallet af mord med en fart, vi undrer os over.

Kristne er ikke blevet udfriet fra synd for at deltage i nye afskyeligheder. Gud vil, at hans folk skal leve et helligt liv og adskille sig fra verden, også fra dens musik.

Herren siger:


”Fri mig fra larmen af deres sange, for jeg vil ikke høre musikken fra dine harper.” Amos. 5:23.)

”Drag ikke i fremmed åg med vantro! For hvilket fællesskab har retfærdighed med lovløshed? Og hvilket samfund har lyset med mørket? Og hvilken samklang er der mellem Kristus og Belial? Eller hvilken delagtighed har en troende med en ikke-troende? Og hvilken enighed er der mellem Guds tempel og afguder? For I er den levende Guds tempel, thi Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og vandre iblandt dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.” 2. Kor. 6:14-17.

“De siger, at de kender Gud, men i gerninger fornægter de ham. De er afskyelige, ulydige og uskikket til al god gerning.” Tit. 1:16.

”Ikke alle, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i himlenes rige, men den, som gør min himmelske Faders vilje.” Matt. 7:21-23.

Bibelen advarer mod at spille dæmonisk musik, som er en afskyelighed for Gud.

Læs også denne advarsel: ”Den, som fører en af disse små, som tror på mig, til fald, for ham ville det være bedre om en møllesten blev hængt rundt om hans hals, og at han blev druknet i havets dyb.” Matt. 18:6.

Dommen kommer over de oprørske


Herren har altid i svunden tid dømt synd og oprør og vil gøre det igen. Lader du dig ikke dømme af ham her i livet og omvender dig fra det forkerte, kommer du til at stå for Dommeren, når dit liv er slut. Gud har sagt det tydeligt i sit ord, og tror du ikke på ham, bliver dommen endnu større, thi da kalder du ham for en løgner. ”Ve dem, som kalder ondt for godt, og godt for ondt, dem, som sætter mørke i stedet for lys, og lys i stedet for mørke, dem, som gør bittert til sødt og sødt til bittert.” Es. 5:20.

Rock er destruktiv, uanset i hvilken form du møder den. Det er uden betydning, om du endog kalder den for kristen rock eller kristen punk. Vil næste skridt være, at du godt kan gå ind for ”kristen narkoforbrug” ”kristen heksekraft” eller ”kristen pornografi”???

”Som jeg ofte har fortalt jer, og som jeg nu grædende siger jer igen: mange vandrer som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse...de sætter en ære i deres skam, de tænker bare på de ting, som hører jordelivet til.” Fil. 3:18-19.

Hvor meget skal der til, før du vender dig fra rock musikken? Din fornuft er åbenbart faldet i søvn. Og du er et dårligt eksempel, der leder andre til fald. Da er du medskyldig i deres fald og det vil blive lagt oveni den byrde, du i forvejen har samlet og skal stå til regnskab for. Vend dig fra rock og jazz og søg Guds de rette veje. Kan du ikke se nødvendigheden af at gøre dette, er det fordi du allerede er blind for synden.

Bed om nåde til at få dine øjne åbnet, førend det er for sent. (Se Åb. 3:15-18.)

”Vort borgerskab er i himmelen, og derfra venter vi også stadig på frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vort forgængelighedslegeme, så det bliver ligedannet med hans herlighedslegeme ved den kraft, hvormed han kan underlægge sig alle ting under sig selv.” Fil. 3:20-21.1.

En åbnet grav er deres strube. Med sine tunger har de udført svig, slangegift er under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og bitterhed. Deres fødder er en snare til at udøse blod. Der er ødelæggelse og elendighed på deres veje. Og fredens vej har de ikke kendt. Der er ingen gudsfrygt for deres øjne.” Romerne. 3:13-18.

Når en musik har følgende tendens, er du i fare:

1. Musik, der overvejende taler til følelser og dertil er seksuel og erotisk.
2. Udfordrende tøj og sprog, der inkluderer frække historier med klar dobbeltmening.
3. Ekstrem høj musik, der overdøver alt.

Enhver, der i oprigtighed vil følge den vej, Bibelen anviser, må være på vagt for ikke at blive overlistet af de mange angreb, der sættes ind for at bringe os til fald.

Vi kan ved at vælge Satans musik gå uantastet forbi det ene faresignal efter den anden. Vi kan ved at spise eller sulte os ihjel ødelægge Guds plan for vort liv. Men værst af alt er, når vor vilje bliver lammet af lyst til at gøre det forkerte. Du kan blive slave af at ville høre rock eller mange andre ting. Gud kan give kraft til at sejre over det alt sammen. Men er viljen til at sejre ikke til stede, udebliver sejren, og du forbliver en slave af én eller flere synder.


Artikel FAQ


Musikken er neutral og rock musik er helligt i kirken! - Det er en smagssag


Musik er ikke neutral. Bibelen fortæller om David, der med sin harpe spillede for Saul, så den onde ånd som plagede ham forsvandt (1. Sam. 16:14-23).

I dag mærker vi også tydeligt, hvordan musikken påvirker os. Techno, pop, heavy metal, jazz og mange andre genre. Noget musik appellerer til danselysten, andet til kærlighed. Noget vækker vrede og had, mens andet igen kan få mennesker ind i trancelignende tilstande. Alt sammen uden ord, og kun som resultat af musikken.

At påstå er musik er neutralt og er afhængig af musikkernes hensigt, er at overse og undervurdere musikkens magt.

At rock and roll fører mennesker ind i en bestemt sindstilstand, er bevist mange gange. I menighederne fører det ofte mennesker ind i en forelskelsestilstand, hvor "lovsangen" bliver en kødelig kærlighedserklæring til en anden person, som antages at være Jesus - det er i hvert fald det navn der udtales - men lovsangen udebliver, til fordel for denne lidenskab.

Citater fra rockstjerner, som har afholdt utallige koncerter fortæller, at musikkerne havde magten over publikum.

Interview med satanisten "Greven", citeret i Karl Milton Harveit's bog,, "Djævelen Danser", s. 247:

For mange er hård rock bare en musikform, som rigtignok bruger chokerende effekter som blasfemi, vold og satanisk symbolik, men som de alligevel bare hævder er musik. For andre er det meget mere. Det er blevet en religion uden navn, som har døden og de nedbrydende kræfter i mennesket som sin kærne.

Musikkritikeren Mickael Lydon, skriver i en artikel (http://www.rocksbackpages.com/article.html?ArticleID=3757):

Rock er den sikreste vej til hjerterne og tegnebøgerne hos millioner af amerikanere mellem 8 og 35 år.

Er der noget at sige til, at rock vinder frem i menighederne? Benny Hinn, Willow Creek, Rick Warrens mårettede kirker osv.

I bogen "Rock'n roll Babylon", af Gary Herman, s. 43, citeres Mick Jagger som taler om en koncert hvor bl.a. nummeret "Jumping Jack Flash" piskede en stemning op så:

Havde Jesus været der, ville han være blevet korsfæstet.

Efter en Rolling Stones koncert i Berlin, gik publikum amok og satte ild til stadionet og smadrede butikkerne uden for. Mick Jagger citeres i ugebladet "Families" i 1981:

Jeg forfører publikum. Selvfølgelig gør jeg det.

David Bowie fortæller til bladet "Roling Stone", 12. feb. 1976, s. 83 at:

Rock'n roll har altid været djævelens musik. Den kan godt komme til at skabe en ond følelse i vesten.

Der findes mange, mange flere citater. Rock er og bliver Djævelens musik, uanset om du elsker den eller ikke. Din menighed kan omfavne den, din pastor danse til den og du selv opleve en religiøs kærlighedsrus til Jesus. Det ændrer ikke på det faktum, at rock musikken i sig selv, er ond.

Brtiney Spears har intet med indførelse af "abnorme sexualiteter" at gøre!


Som vist i svaret ovenfor, er musik ikke neutral, men rører menneskers sindstilstand - logisk nok!

Når det kommer til udbredelse af abnorme seksualiteter, sagt meget mildt, så har Britney Spears i sine koncerter siden hun var helt ung, fremført sin musik igennem seksuelt sceneshow. Spice Girls klædte sig bl.a. i særdeles udfordrende tøj, hvilket mindreårige piger søgte at efterleve. Teksterne til musikken, uanset hvem der måtte synge, har seksuelle undertoner og endda i stor grad direkte seksuelle toner.

Nu er det kommet frem, i en artikel kaldt "Sexet musik fører til tidlig debut", at

For meget musik om sex kan få unge til selv at dyrke sex tidligere. Det konstaterer forskere i den amerikanske tænketank Rand Corporation efter fem års undersøgelser af unge mellem 12-17 år...Forskerne mener at have påvist at unge, der lytter til rap, hiphop eller anden musik, hvis tekster handler om sex, debuterer helt op til to år tidligere seksuelt end deres jævnaldrende med en anden musiksmag.

At Sekretariatschef i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen mener danske børn er anderledes end i resten af verden, siger alt om hans forståelse af det, som samfundene vidner om. Sprog, seksualitet, seksuel orientering, tøjstil, tro, livsanskuelse og meget mere, præges af hvilken musik der lyttes til.

På TV2's hjemmeside, bliver der spurgt "Tror du musik kan udløse tidligere sexuel debut?", hvortil 1.182 personer (d. 13-08-2006) har svaret - 47% ja, og 44 % nej. 9% ved det ikke.

Læs artiklen her: Sexet musik fører til tidlig debut

Det er noget af en generalisering at påstå, at rockmusikere dør tidligere end andre.


Det er ikke længere en generalisering eller påstand.
D. 3/9-2007 udgav "Journal of Epidemiology and Community Health" en omfattende undersøgelse lavet af seks britiske forskere, der har analyseret 1.064 europæiske og nordamerikanske rock og popmusikeres død1. En artikel i Jyllands-Posten d. 4/9-20072 fortæller bl.a.:

Musikerne, der indgik i undersøgelsen, blev udvalgt på baggrund af en liste over de tusind bedst sælgende musikalbums i verden indenfor genrer som rock, punk og rap.

Videre fortæller JP:

Undersøgelsen viser dog også, at musikernes helbred trods alt er forbedret i forhold til tiden før 1980.

Årsagen til den faldende for tidlige døds alder, kan kun skyldes at mængden af håbefulde musikere er steget markant de seneste år, så populariteten varer kortere end før i tiden.

Da Gary Moore døde, udtalte han kollega, musiker og guitarist Eric Robin Bell, at

at han opfattede Moore som både robust og sund. Ikke som et af rock-musikkens ofre.3

Det er altså kendt i branchen, at der findes ofre for rock musikken, og selvsamme mand, fortæller om da han forlod sit rockband, Thin Lizzy - som kilden fortæller bl.a. på grund af at"overfloden i rockstjerne livstilen, begyndte at sætte sine spor":

Jeg var nødt til at forsvinde på grund af dårligt helbred. Det var udmattelse, og det meste af alt der var tilgængeligt for mig...Jeg kunne ikke håndtere det.4

1 Se rapporten her http://jech.bmj.com/preprint/bellis.pdf
2 Se artiklen i JP her: Rockstjerner dør unge, kpn.dk, d. 04-09-2007
3 Sådan døde Gary Moore, kpn.dk, d. 07-02-2011
4 Eric Bell, Wikipedia

Debat: Djævelens musik

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Diverse information

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation