Kommer små børn, der ikke kan skelne mellem ret og uret, i Himlen?

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 05/11-05Sorgen er stor, når et lille barn dør, og vi tænker: hvad med dette barn? Er det omfattet af Guds frelse, når det kke er nået til en personlig tro? Bibelen taler ret tydelig om dette. Skellet sættes ifølge Bibelen der, hvor et barn kan skelne imellem godt og ondt. Og dette tidspunkt kan variere ret meget, afhængig af barnets forståelse, og ikke mindst af, om nogen har fortalt det om frelsen. I samme stade må vi regne de personer, som ikke har evner til fuldt ud at forstå på grund af mentale svagheder.

Herren blev så vred over Israels genstridighed, at han på et tidspunkt sagde: ”Sandelig, ikke én af disse mennesker fra denne onde slægt skal se det gode land, som jeg svor at give deres fædre.” 5. Mos. 1:35. Men i vers 39-40 står: ”Småbørnene… som i dag ikke kender forskel på godt og ondt, de skal komme derind, til dem vil jeg give det, og de skal tage det i eje. Men I selv (alle andre) skal vende om og drage ud i ørkenen på vej mod Det røde Hav.” Og der måtte de vandre rundt, indtil alle disse var afgået ved døden.

I 2. Sam. 12:19-23 læser vi: “David spurgte sine tjenere: Er barnet død? De svarede: Han er død! Da stod David op, vaskede og salvede sig og skiftede klæder. Og han gik ind i Herrens hus og tilbad. Så gik han til sit eget hus og bad om mad, …, og han spiste. Da sagde hans tjenere til ham: Hvad er det, du gør? Du fastede og græd for barnet, mens han var i live; men nu da barnet er død, står du op og spiser! Han svarede: Så længe barnet var i live, fastede jeg og græd. For jeg tænkte: Hvem ved, om Herren vil være nådig mod mig, så barnet kan leve. Men nu er han død! Hvorfor skulle jeg da faste? Kan jeg hente ham tilbage igen? Jeg skal gå til ham, men han skal ikke vende tilbage til mig!

Vi ser her Davids faste overbevisning om, at hans søn var hos Gud. Og hans tro på opstandelsen.

I Neh. 8:2-3 står: ”Præsten Ezra bar loven frem for menigheden, både for mænd og kvinder og alle, som kunne forstå, hvad de hørte... Og han læste op af den… for mændene og kvinderne og dem, som kunne forstå; og alt folket lyttede til lovbogens ord.”

Og vi læser i Es. 7:15: ”Surmælk og honning skal han spise ved den tid, han skønner at forkaste det onde og vælge det gode.”

Vi ser i alt dette, at Herren sætter skel fra den stund, et menneske forstår at vælge imellem ondt og godt og indse, at det behøver Guds frelse.

Herren er en retfærdig dommer


I Joh. 12:48 står: ”Den, som forkaster mig og ikke tager imod mine ord, han har dog en dommer over sig; det ord, som jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag.”

Vi ser her, at det er dem, der har hørt ordet, der har en dommer over sig. Og vi læser i Romerne. 2:12: ”Thi alle de, som har syndet uden loven, de skal også fortabes uden loven; og alle de, som har syndet under loven, skal dømmes ved loven.”

Når et menneske kan forstå, at der er gode og dårlige gerninger, skal det stå til ansvar for sine gerninger. Derfor er det vigtigt at oplære børnene til i fuld forståelse at glide over i frelsen ved tro. Alle forældre må adlyde de ord, vi finder i 5. Mos. 11:19: ”I skal lære jeres børn dem, idet I taler om dem, både når du sidder i dit hus, og når du vandrer på vejen, både når du lægger dig, og når du står op.” I dag er budskabet om frelsen ved tro det centrale, som børn må vide. Derfor er det af største betydning, at vi også anvender påbudet at tale om det ved enhver lejlighed. Ved dette leder vi børnene ind på Herrens gode vej, så Bibelens ord slår rod og bærer frugt. Men ofte sker oplæringen ikke om alt det, Herren siger. Derfor ødelægges et barn af alt det onde i verden. Hører det siden Guds ord, kan dette have svært ved at slå rod, fordi det falder på en hård uforberedt grund. Men både voksne og børn er uden undskyldning, så snart de forstår at skelne mellem ondt og godt og ikke vælger at tro på Gud. (Jf. Romerne. 1:18-20.)

I 2. Sam. 12:23 ff så vi før, at David stolede på, at hans baby ville gå til Himlen, da han døde. Dette på trods af, at Sal. 51:5 lærer os, at vi alle er født i synd, og at Romerne. 5:12 fortæller, at ”alle har syndet”. Vi har set, at Bibelen skelner imellem før et barn kan skelne mellem ret og uret, og efter. Vi må her tilføje, at børn lærer tidligt, når visse ting er forkert, så vi skal meget tidligt tage dem med på den rette vej og lære dem op, som vi læste i 5. Mos. 11:19.

At Jesus elsker de små børn, ser vi af disse ord: ”Lad de små børn komme til mig, og hindrer dem ikke! For Guds rige hører sådanne til.” Mark. 10:14.

”Se til, at I ikke foragter en af disse små! For jeg siger jer: I Himmelen ser deres engle altid min Fader, som er i Himmelen.” Matt. 18:10.

Forskellen mellem børn af frelste og ufrelste forældre

Paulus skriver: ”Den ikke-troende ægtemand er helliget ved hustruen, og den ikke-troende hustru er helliget ved ægtemanden, ellers ville deres børn været urene, men nu er de hellige.” 1. Kor. 7:14. Det kunne være en vejledning til at fortælle, at børn af vantro forældre er dårligere stillet, men det er indtil videre et åbent spørgsmål fra min side. Men det vejer meget tungt, at Paulus skriver: ellers ville deres børn været urene, men nu er de hellige!

I Sal. 139:13-16 ser vi, hvor nøje Gud kender et barn, før det er født. ”Det er dig, som havde mine nyrer i eje. Du vævede mig sammen i min moders liv. Jeg vil prise dig, fordi jeg ved dine store gerninger er blevet et underværk. Underfulde er dine gerninger, og min sjæl ved det så vel. Mine ben var ikke gemt for dig, da jeg blev dannet i det skjulte og kunstfærdigt knyttet sammen i mors liv. Som foster så dine øjne mig. I din bog var de alle skrevet ned, de dage, som var fastlagt for mig, før en eneste af dem var kommet.”

Alt, hvad Herren gør, er vidunderligt, og helt uforståeligt for os. Gud er større, end vi kan rumme med vor forstand. Men det, Skriften lader os se et glimt af, kan vi stole på.

Min artikel svarer ikke på alt i dette spørgsmål, men dog på det vigtige: Hvad sker der med det barn, vi har mistet som spæd eller før det kunne forstå noget? Vi må svare: Dersom en af forældrene er født på ny (Joh. 3:3) må vi regne med, at barnet er hos Gud! Det samme må ifølge Salme 139 gælde et aborteret barn. Gud så det fra begyndelsen. Ifølge 1.Kor. kap. 7:14 er barnet helliget, dersom blot en af forældrene tror på frelsen ved tro på Jesus Kristus. Verdslig visdom har ingen værdi ind for Herrens trone. Kun den hellighed, der er givet ved ægte tro på Jesus Kristus som Guds offerlam, er noget værd. Det er nu og her vi skal lære Bibelen at kende og forstå, hvorfor Jesu blod som synd­­­­­­­­­­­­­­­­­offer er så vigtig.

Tror ingen af forældrene på dette, går de fortabt, og barnet også.
Okt. 2005


BACK TO THE CROSS
by Chip Brogden

Put on the New Man, created in Gods own Righteousness and true Holiness (Ephesians 4:24).
What is the Christian Life? It is leaving our ground altogether and coming onto the ground of Christ. It is deeper than a changed life - it is an EXCHANGED life. Over time we can accomplish a change, but we can do nothing to exchange our life for His Life. This, from start to finish, is Gods work, and it is a work of grace. What, after all, is Righteousness? What is true Holiness? Christ is not righteous because He does righteous things; He does righteous things because He is Righteousness. Christ is not holy because He does holy things; He does holy things because He is Holiness. His doing flows out of His being - and OUR doing flows out of His being as well.

How so? The old man (self) is put off, and the New Man (Christ) is put on - this is Christianity. Christ then becomes my Righteousness and my Holiness. But too many of us take a natural, intellectual approach to Christianity. We think if only we can instruct people concerning the tenets of our faith, or persuade them with a logical argument, or woo them with some emotional plea, then we will have disciples. This is a falsehood. That is not Spirit and Life. Christianity is not memorizing certain doctrines or disseminating a systematic theology or having people repeat a so-called Sinners Prayer. Christianity is becoming one with a God-Man! You can have all the other in its proper place, but for too long that other has been offered as Christianity. And so people touch our beliefs, our doctrines, our religion, our theology, our zeal, but they do not touch a Living Christ.


Debat: Kommer små børn, der ikke kan skelne mellem ret og uret, i Himlen?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Diverse information

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation